DELEN

Lezing Spirituele Sociëteit Tilburg

Verslag; Gerard van de Kam

Robert opent heel direct: “Kinderen zijn spiegels voor ons, maar wij kijken vaak niet graag in de spiegel”. De huidige ouders zijn de best geinformeerde ouders ooit. Toch kan een kind zeggen;

“Pap, jij begijpt niks van kinderen!”. Er zijn steeds meer kinderen “met een vlekje”  met iets afwijkends. Zo spreken we tegenwoordig o.m. over ADHD///ADD///NLD///DCD///Dyslexie/// Autistische stoornis en PDD/NOS..

Dit zijn etiketten, waar we voorzichtig mee moeten zijn, want in Breda bleek bijv. dat 3/4 van de diagnose ADHD onterecht was. Iemand stelde ter relativering voor om bij volwassenen  wat meer de diagnose NT = neuro-typical te gebruiken, met als volgende kenmerken: 1.Denken dat ze de waarheid in pacht hebben.  2.Kunnen moeilijk alleen zijn, 3.Zijn intolerant, 4.Kunnen goed liegen en 5. Zijn ongeneeslijk of onverbeterlijk . De diagnose NT is dus eigenlijk op ons allemaal van toepassing….

Voor Nieuwe=Tijdskinderen zijn een aantal alternatieve termen, zoals: Indigokinderen, kristal-kinderen, hoogsensitieve kinderen (20%), paranormale kinderen en kinderen van Oz. Zo zijn er kinderen die aura’s zien, voorspellende dromen hebben, voorkennis hebben van toekomstige gebeurtenissen, Dit laatste is soms heel verklaarbaar (“kleine potjes hebben grote oren-theorie”) maar duidt soms op echte helderziensheid. Het is beter niet in termen van hogere en lagere niveaus van spiritualiteit te spreken over deze kinderen. De omgeving, bv de ouders van deze Nieuwe-Tijdskin-deren zijn vaak anti-wetenschappelijk, anti-medicijnen en anti-hulp.

De Stichting Nieuwe-Tijdskinderen <www.nieuwetijdskinderen.nl>  hanteert geen diagnose-termen, geen tests en geen scoringslijsten,  maar beschrijft het gedrag van de kinderen, bijv. extreem druk, veel huilen als baby, dromerig, leerproblemen, angstdromen, fantasievriendjes, agressief, depressief, slechte motoriek, bedplassen, allergisch, astma, eczeem, gepest worden, overgevoelig, stemmen horen, enz.,. Zo bleek een meisje grote slaapproblemen te hebben en angstig te zijn voor de nacht. Zij bleek s’nachts bezoek te krijgen van een man in het zwart die heel onaangenaam deed tegen haar. Het bleek te gaan om een entiteit die nog niet besefte dat hij dood was. Toen hem was duidelijk gemaakt,  hoe hij als elke dode naar het Licht kon,  zwaaide hij vriendelijk naar het meisje en haar angst en slapeloos-heid waren daarna voorbij. Bij andere kinderen kan het goed zijn om met sport of fysiotherapie aan de gang te gaan. Er zijn verschillende duidingen voor het gedrag van Nieuwe-Tijdskinderen:

Spirituele duiding Intuitieve duiding
Groot  rechtvaardigheidsgevoelRake en wijze uitspraken doenVerbondenheid met de natuur

Eenheidsbeleving

Helderziende waarnemingVoorspellende dromenAura’s zien

Vroeger-toen-ik-groot-was-verhalen

Ontmoeting met engelen

Hoogsensitief

 

Vroeger-toen-ik-groot-was, zijn vaak een soort reïncarnatieherinneringen.  In India bleek een kind precies de weg te weten in een dorp, waar hij nooit geweest was, Hij kende een winkel en de weduwe die daar woonde.  Dit kind bleek de man van de weduwe te zijn geweest en vermoord bij een overval.

Engelen-zien is iets heel anders dan fantasievriendjes hebben. Kinderen mogen overigens vroeg leren dat zij in hun eigen kamer niet ongevraagd bezoek willen krijgen van overleden opa of oma.

Over spiritualiteit zegt Robert: wij volwassenen bouwen een brug vanuit het dagelijks leven naar het innerlijke Zelf. Dat kan een langdurig proces zijn. Kinderen beginnen vaak als vanzelf bij het innerlijke Zelf. En ervaren dat als vanzelfsprekend. Dat levert soms dilemma’s op: Hoe respecteer je de eigen wijsheid van het kind en leer je het kind toch in deze samenleving te participeren, door naar   een school te gaan, waar volwassen de inhoud bepalen? Soms kunnen kinderen dat evengoed zelf. Dat dilemma wordt ook geïllustreerd door de optiek van waaruit volwassenen naar deze kinderen kijken:

Kwaliteiten als Worden benoemd als
Trouw aan zichzelfBuitenzintuigelijke indrukkenBeeld-denken

Spiegel voor de omgeving

Gevoelig voor temmingen

Innerlijke wijsheid

Bewust voeding kiezend

Zintuigelijke gevoelig

EgocentrischPsychische stoornisDyslectisch

Lastig vervelend gedrag

Moeilijk en labiel zijn

Betweterigheid

Moeilijke  eter

Aanstellerij

Bij het rechter rijtje hoort een boektitel als  “Als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden?!”.

Kinderen kunnen heel bewust kiezen: “Ik eet geen dode dieren”. Of ze blijken allergisch voor bepaalde produkten (melk) of ze nemen de stress van hun vader over en worden dan zelf heel druk.

Er zijn heel verschillende verklaringsmodellen voor hyperactief gedrag: bv.in de wetenschap zijn er

neurologische, biofysische en sociaal-emotionele verklaringen. En elders: HSP, overgevoelig voor prikkels, voedings-intolerantie (suiker, kleurstoffen, melk) , postvaccinaal syndroom (kan verzacht worden met homeopathie) en spiegelgedrag van de omgeving.  Het is belangrijk nooit dogmatisch of tunnel-denkend naar deze kinderen te kijken. Allerlei verklaringen zijn de moeite waard om na te gaan. Zo zijn er mensen die hoog-gevoeligheid als modeverschijnsel zien, of het gevolg van dweperig-heid van ouders met hun bijzonder kind, of als struisvogelpolitiek, om  het probleem niet onder ogen te hoeven zien, enz. Anderen spreken over Nieuwe Tijds-kinderem, over een bewustzijns-sprong van voorlopende kinderen, over de eigen weg van innerlijke wijsheid van kinderen enz.

Robert beschrijft samen met Marianne Langemeijer verschillende concrete kinderverhalen en hun aanpak in het boek “Anders bekeken” een holistische benadering van kinderen.. Hij vraagt zich af, of niet alleen druk gedrag maar zelfs ook een blinde-darm van een kind kan worden opgeroepen door de spanning bij een kind, waarvan de ouders ruziënd in scheiding liggen. De wereld is op dat moment niet te verteren voor een kind, hetgeen tot darmproblemen kan leiden.

Belangrijk is kinderen serieus te nemen, goed naar hen te luisteren, hen te betrekken bij het vinden van oplossingen voor problemen die hen aangaan en hen uit te nodigen naar hun eigen wijsheid te luisteren. Als zij/wij dat niet doen, zijn we aangewezen op antwoorden uit de buitenwereld die vaak schematisch en gestandaardiseerd zijn. Als ouders kunnen  we leren signaleren en ons ontwikkelen tot begeleiders. We kunnen vaker aan een kind vragen: “Wat heb jij eigenlijk nodig van mij?” Zo vroeg een moeder aan twee ruziënde dochtertjes: “Hoe gaan we dit oplossen?” En toen kwamen de ruzie-maaksters zelf met goede ideeën!.Als een kind vraagt: “Ik wil snoep”, probeer dan te achterhalen, wat het kind op dat momet eigenlijk nodig heeft?!  Want “ik wil…” staat vaak voor : “ik heb nodig…..”, Dat geldt eigenlijk ook voor volwassenen. M.a.w. wat is de behoefte achter een  “Ik-wil”-uitspraak?.

Belangrijk, zo benadrukt Robert, is congruentie in inhoud, intonatie en lichaamstaal, zodat je duidelijk bent voor kinderen. Naast congruentie is ook konsekwent-zijn belangrijk voor kinderen. En ook grenzen-stellen, maar dan met een goede motivering waarom die grens belangrijk is.  Doe je zelf niet zekerder voor dan je bent. Speel geen sterkte. Geef het kind ruimte in liefde en respect.

Nieuwe-tijdskinderen zijn vaak niet goed belichaamd of geaard. Sporten en lichaamswerk zijn dan belangrijk. Leer deze kinderen te luisteren naar hun lichaam. Het betrekken van hun lijf bij leerproces-sen is gewenst. Een ouder van een HSP-kind, die zelf HSP is, heeft zowel een voordeel als een nadeel. Hij snapt de problemen beter, maar heeft zelf vaak ook meer problemen met de wereld dan anderen..

Deze Nieuwetijds-Kinderen maken ons volwassen en ons onderwijsstelsel wakker. Zij kunnen de problemen niet zelf oplossen, maar roepen ons op om samen tot oplossingen te komen.

Een kind dat zich niet begrepen voelt door eigen vriendjes, kan leren ofwel sterker in de eigen kracht  te gaan staan, ofwel leren denken zoals de vriendjes doen, ofwel een beschermende mantel om zich heen- trekken . Vraag nogmaals aan het kind:  “Wat heb je van mij nu of hierbij nodig?”

Familieopstellingen kunnen ouders in dit soort taken ook helpen doordat ze zichzelf beter leren verstaan en daardoor ook beter hun kinderen leren  begrijpen.

En in het onderwijs zou het begrip “achterstand” geherdefinieerd moeten worden. . …….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in