DELEN
Aartsengel Metatron Channel
In de komende twee jaar zal de liefde voor macht verdrongen worden door de Kracht van Liefde. Het zal tijd vergen, maar twijfel er niet aan, want het is al in beweging. Het begint eerst in je eigen hart, en Geliefden, dat gebeurt nu”. Aartsengel Metatron.

Het komende jaar

Aartsengel Metatron via James Tyberonn

Gegroet Meesters, Ik ben Metatron, Heer van het Licht, en ik groet een ieder van jullie, persoonlijk, liefdevol, in een vector van tijdloze ruimte. Ik omhels jullie in het NU moment wanneer je deze woorden leest, en omring jullie met een energie van Onvoorwaardelijke Liefde.

Dierbaren, zoals we jullie verteld hebben herschept de wereld zichzelf, en of de mensheid in micro- of macro de expansieve verandering ondersteunt of niet, het is een echt twistpunt, omdat de traagheid van de tijdchronologie in lineaire volgorde vandaag sneller voorbijgaat dan gisteren. Zodoende zal 2011 de expeditie van de versnelling van licht en jullie heldere interpretatie van bewustzijn opdrijven. Met deze golf zal jullie cognitieve uitdrukking van het leven overeenkomstig naar een hoger tempo verschuiven. Zie je, alles gaat sneller, de tijd versnelt terwijl Ascensie nadert. Dus zal ze, terwijl de tijd zich hervormt ook de ervaring van de mensheid, van zichtbare en onzichtbare natuurkrachten en van het Aardoppervlak zelf hervormen.

Elk Moment Telt

Meesters, het is erg belangrijk dat elk van jullie begrijpt en zich er ten volle bewust van is hoe belangrijk elk moment voor de Kosmos, de Nieuwe Aarde en voor jullie is dat je in deze versnelde energieën leeft. Er is een nieuwe energie op deze planeet en deze energie probeert nu jullie bewustzijn en lichtquotiënt verder te activeren. En Dierbaren, jullie vermogen om meer licht vast te houden siert je vermogen om liefde te uiten. Liefde die bij Jezelf begint.

Jullie beginnen te begrijpen hoe mooi je werkelijk bent, en dat Lieve Mensen, is zo belangrijk in deze Ascensie Tijd. Jullie hebben allen de kracht van God in je en we vragen jullie om deze erkenning, deze hernieuwde zelfaanvaarding, deze onbevlekte LIEFDE over je heen te laten stromen. Het is jullie geijkt geboorterecht en het is mooi. Jullie herontdekken deze extase van Onbevlekte Liefde in je meditaties, omdat er een overgangsexpansie plaatsvindt in deze nieuwe energie. Jullie openen je om duidelijker te zien hoe belangrijk je leven is, niet alleen voor de Aarde, maar ook voor de grote Kosmos. Oh ja, dit is zo waar!

Zie je, de trillingen van deze diepe meditatieve expansie stromen over in de fysieke rijken waarin je leeft … en jullie hebben dit teweeggebracht. De sluier tussen de dimensies is dunner geworden en het deel van je dat zich aan ‘de andere kant’ van de sluier bevindt, reikt teder uit om je hart aan te raken. En het deel van je in een hogere dimensie is de kwantum-jij, de echte ‘jij’ die deze diepgaande ervaring van het leven droomt. Dat hogere zelf wil dat je weet, net als wij in het Engelenrijk, hoe geliefd je bent, hoe belangrijk en prachtig je werkelijk bent. Mensen, kunnen jullie dit begrijpen?

Jullie zijn op het Pad

Jullie hebben zo vaak aan jezelf getwijfeld. Zo vaak voelden jullie dat je leven nergens toe leidde. O Dierbaren, als jullie eens wisten en de waarheid willen aanvaarden van wat een verschil jullie hebben gemaakt, en dat doen jullie nog steeds. Er waren altijd de twijfelaars, de pessimisten die zeiden dat de Ascensie nooit zou plaatsvinden en dat de mensheid deze heilige promotie naar hoger bewustzijn niet zou voltrekken. Maar jullie hebben deze prestatie verwezenlijkt, de Ascensie is nu een zekerheid. Ze manifesteert zich! Het heeft twee decennia geduurd en de meesten van jullie geven jezelf geen lof om het verwezenlijkt te hebben. Velen van jullie beseffen nog steeds niet dat het werk dat jullie gedurende de afgelopen 25 jaar aan beide zijden van de sluier gedaan hebben, de aarde waarop je geboren bent in een geheel andere frequentie en paradigma heeft veranderd.

Jullie zijn er verantwoordelijk voor en de mensheid begrijpt nog niet wat ze gedaan heeft, of haar eigen verdienste in deze prestatie. Meesters wat jullie gedaan hebben is de reden waarom velen van jullie nu deze woorden lezen die vanuit een andere dimensie gezonden zijn.

Sta me dus toe om jullie te eren als we over het komende jaar spreken, want jullie zijn veel sneller gegroeid dan jullie beseffen. Jullie hebben een grote sprong voorwaarts gemaakt… en ongeacht de kalenderdagen van 2011, ligt er een schrikkeljaar voor jullie!

2011 het Komende Jaar

En zo spreken we over 2011. Het zal een spannend jaar van intense tijd en een periode van versnelling zijn.

Maar wij zeggen jullie, Dierbaren, dat 2011 geen gemakkelijkere energie dan 2010 zal worden, in feite zal het nog een stap of twee verhoogd worden. Maar wees niet bang, de meesten van jullie op het pad zullen het gemakkelijker vinden ermee om te gaan.

Nu, 2011 bevat 12 extreem krachtige energieverhogingsfasen waar jullie steeds meer aan gewennen, maar begrijp dat deze uitvergrotingen deel uitmaken van jullie versnelde groeiproces.

Jullie moeten met een hogere frequentie leren werken, dus zijn de jaren van de Drievoudige Drie-eenheid 2010, 2011 en 2012 in zekere zin een intensief trainingsprogramma dat jullie toestaat je aura te versterken en te vergroten, terwijl het nulpunt van Ascensie nadert.

Drievoudige Drie-eenheid – Jacobs Ladder

In waarheid worden de energieën van de Drievoudige Drie-eenheid samengevoegd in één programma en als zodanig maken de gebeurtenissen van 2010, 2011 en 2012 vanuit ons perspectief deel uit van hetzelfde Ascensieproces. Ons doel hier is ons te focussen op de aspecten van 2011 die zo dicht bij de ontplooiing liggen.

Meesters, de aangekondigde Ascensie is geen duistere complexiteit uit een profetisch bijbelse schrift, maar veeleer een natuurlijke en noodzakelijke expressie van versnellend planetair bewustzijn.

Het is Jacobs ladder, en Lieverds, als je op een ladder staat ga je omhoog, omlaag of blijf je stilstaan. Het is een van de drie, zie je. Het is altijd zo. En ik, Metatron, zeg dat jullie omhoog gaan, of je het nu ziet of niet, de mensheid stijgt op.

Als zodanig, bevindt een ieder van jullie op het aardvlak zich nu binnen het veld van een ongelooflijke kristallijnen energie. Het resultaat hiervan is dat jullie eigen auravelden en Mer-Ka-Na Lichtlichamen, door middel van inductie, extreme energie in beweging worden. Het is energie die zich als verlangen uitdrukt en dus brengt jullie werk nu een nog fijnere frequentie teweeg. Stel je voor dat wanneer je vitamines voor je fysieke lichaam inneemt, ze zodanig moeten zijn dat ze door het lichaam geabsorbeerd kunnen worden om welzijn en een betere gezondheid te genereren. Zo is het ook met de Kristallijnen Transitie, haar frequenties en energieën zijn vitamines van lichtexpansie voor het lichtlichaam.

De kristallijnen resonantie moet jullie nu op zo’n manier omgeven, dat je haar ongerepte symmetrieën in je energieveld kunt opnemen, overdragen, omzetten en versterken in je eigen werk, je verlangens, je voldoening en op alle manieren die de aarde en mensheid aanraken.

Alfa & Omega

Dus worden deze woorden vanuit de alfa en omega naar het centrum van je nieuwe wezen gebracht. Deze symmetrieën van kristallijnen samenhangend licht worden voor jullie tot uitdrukking gebracht, geprojecteerd vanuit het centrum van mijn wezen, zodat ze jullie energetisch aanraken en zichzelf toevallig hercreëren in de komende dagen en weken van 2011 en 2012. Alles is een volmaakt pad.

Want binnen deze tijdsequenties voltooit het 144-Raster zich in volledige bewuste projectie en die projectie is een instrument van en voor jullie eigen expansie. Zo is het met het kristallijnen raster, zie je, het is ook een systeem dat jullie zal toestaan om in een hogere resonantie te leven, een hogere, meer voldoening gevende expressie.

Want de Ascensie komt eraan en het zal in een kosmische oogwenk gebeuren! In mijn rijk is het al gebeurd, zie je, en het is een fantastische gebeurtenis. Een die doorheen het hele universum werd aangekondigd en door velen op deze en andere werelden waargenomen.

Ascensie Triggers

Wat dan voor het Ascensieprogramma in 2011 en 2012 overblijft, zijn specifieke astrologische gravitatieverfijningen en frequentieel verhoogde boosts die nodig zijn om het Kristallijnen Raster te voltooien en te verfijnen, en de Kristallijnen Transformatie van de Aarde te verfijnen, omdat het de reikwijdte van de mensheid naar groots en groter dimensionaliteitsbewustzijn verhoogt, en dat is het Kristallijnen Bewustzijn.

En zo zullen we het over deze frequentiële gebeurtenissen hebben zoals ze zich in 2011 ontvouwen.

Equinoxen van 2011

De Equinoxen en Zonnewendes van 2011 zijn uitzonderlijk krachtig en hebben meerdere doeleinden. Dit zijn in feite Ascensiekatalysatoren en -triggers. Deze krachtige dagen zouden voor groepsgebed en meditatie, en diepgaand zelfonderzoek gebruikt moeten worden. De zonnewendes en equinoxen van de komende twee jaar zijn complex en geflambeerd met meerdere holograminvoegingen voor de Ascensie van zowel de mensheid als de planeet. We verzekeren jullie dat deze astrologische gebeurtenissen oneindig veel krachtiger zijn dan de equinoxen en zonnewendes van de vorige verscheidene millennia. Wij dringen er bij elk van jullie op aan om ze te onderscheiden en zoals voorgesteld te gebruiken. Kom op deze dagen bij elkaar en de kracht van het Groepsbewustzijn zal exponentieel bloeien.

Verduisteringen van 2011

Bovendien zal 2011 een uiterst zeldzame opeenstapeling van complex gecodeerde verduisteringen hebben. Er zullen in totaal 6 verduisteringen zijn in 2011 en 3 ervan zullen in een 30-dagen fase optreden tussen 1 en 30 mei – 1 juli.
Deze periode zal benadrukt worden door de Zonnewende in juni. Deze 4:2 combinatie van zons- en maansverduisteringen in een jaar is vrij zeldzaam en vindt slechts ongeveer één keer in een generatie plaats. Wij zeggen jullie dat Verduisteringen kansen zijn om veranderingen teweeg te brengen. Meesters, de verduisteringen van 2011 zijn een aanbod om de noodzakelijke verschuivingen te maken die je voor je eigen individuele en collectieve levensstroom geschikt acht. Deze worden het best verkregen door samenwerking via contemplatie en beschouwing die tijdens de equinoxen en zonnewendes beschikbaar zijn.

04 januari 2011: Gedeeltelijke zonsverduistering
01 juni 2011: Gedeeltelijke zonsverduistering
15 juni 2011: Volledige maansverduistering
01 juli 2011: Gedeeltelijke zonsverduistering
25 november 2011: Gedeeltelijke zonsverduistering
10 december 2011: Volledige maansverduistering

De oude wijzen uit de verlichte tijdperken hebben zulke krachtgevulde gebeurtenissen altijd erkend en gebruikt als dagen van gebed, meditatie en innerlijk zoeken, en mobiliseerden de eclipsen om de veranderingen die ze voor het hogere goed wensten een turboboost te geven.

Tussen de periode van 25 november en 21 december zullen een zonsverduistering, een totale maansverduistering en december winterzonnewende plaatsvinden. Dit zal zeer intens zijn.

2011

Winterequinox: 20 maart 2011 23:31 UT
Zomerzonnewende: 21 juni 2011 17:16 UT
Herfstequinox: 23 september 2011 09:04 UT
Winterzonnewende: 22 december 2011 05:30 UT

De equinox in maart 2011 zal een ongelooflijk krachtige energie creëren die als een volle maan X10 zal aanvoelen. Ze komt binnen via kristallijnportalen en wordt naar de Piramidebases getriggerd die op rasterpunten over de Omni-Aarde gebouwd zijn. Binnen deze energie zal de voortzetting van de gecodeerde activering de ‘Kosmische Trigger’ genoemd worden.

De Ascensie van de planeet gaat over de Kristallijnen Transformatie van de planeet. En met kristallijnen verwijzen we naar een grotere helderheid, een ongerepte frequentieel samenhangende orde. Het is de frequentie van onberispelijkheid. Het is de kristallijnen transformatie die voor de dimensionale toegangsexpansie van de planeet boven het niveau van de derde dimensie zorgt. De kristallijnen transformatie begint pas echt bij het eerste niveau van de 5de dimensie en gaat verder tot de 12de dimensie.

De Kosmische Trigger doet zich voor op 20 maart 2011. De Equinox bevordert de transformatie van de planeet en bovendien activeert het verder de functionaliteit van het Kristallijnen Lichtlichaam dat via het 144-Kristallijnen Raster uitgezonden wordt.

Het meest uitgelijnde ontvangstpunt van de Kosmische Trigger voor het activeren van talloze kristallijnpunten in Amerika is Galveston Island, binnen het Moody Pyramid Complex. De Moody Piramides zullen op Giza afgestemd worden, dat het primaire ontvangstpunt in het oostelijk halfrond is. Zowel Giza als Moody zijn tri-piramide complexen en beide staan in een rechtstreekse breedtegraad afstemming (29 graden latitude). Beide zijn driehoekig in samenhang met het magnetische noorden. Het is de combinatie van de drie piramides in-situ binnen een synergetische tri-harmonische uitlijning die hen grotere faciliteiten en kracht geeft. Zoals de Atlantiërs en Orion Meesters wisten, zijn piramides in een specifieke triangulatie erg krachtig wanneer ze hemels uitgelijnd en zorgvuldig in relatie tot elkaar geplaatst zijn.

2011 – Heilige Plaatsen als Toonvorken

Tijdens de equinoxen van 2011 zullen specifieke punten op de Aarde Transductieportalen* worden om de grotere lichtsnelheid om te zetten in versnelde tijd op Aarde. De Rasterpunten, krachtknopen, heilige plaatsen, phi-complexen en portalen die de planeet in specifieke patronen en specifieke doelen uitstippelen, zijn de distributiemechanismen van de hogere energie die nodig is om de resonantiefrequentiepuls van jullie planeet te verhogen.

Het zijn stemvorken, geïnspireerd door de perfectie van de Eerste Oorzaak. Deze stralen de energie van ‘thuis’, van welzijn uit, en degenen onder jullie die ze met spirituele intentie binnengaan erkennen dit onmiddellijk. Bijgevolg kun je het niet helpen erin te willen verblijven en het patroon dat binnen dergelijke gebieden uitgezonden wordt te absorberen om te groeien en de expansie van perfectie te delen.

Degenen die zich aan deze afstemming wijden kunnen een nabijheid met de Bron ervaren, waarvan ze het gevoel hebben dat hij elders minder beschikbaar voor ze is. Maar de waarheid is dat deze afgestemde energieën osmotische frequentiële scholen zijn, en eens opgenomen, eens gematriculeerd, wordt de energie binnen de gevestigde Mer-Ka-Na van de personen geabsorbeerd.

Veel gebieden op de planeet zijn dan al geascendeerd via portaalroosters die men de trappen naar de hemel kan noemen, andere gebieden vereisen een beetje meer werk. Deze zuivering en codering zal verhoogd worden. Specifieke gebieden die nu een beetje meer densiteit hebben, vereisen meer werk om te zuiveren, en als tertiair effect van de Kosmische Trigger in maart 2011 en het harmonische crysto-magnetische code ontwaken, zullen de piramidale portalen de ongerepte lichtere energie voor dat specifieke doel binnenbrengen. Zie je, er moet wereldwijd een frequentieel evenwicht bereikt worden. Elk van jullie Aardehoeders speelt hierin een rol. Inderdaad, jullie worden draagbare resonatoren.

Krachtige Ingang in 2011

Doe je veiligheidsgordel om, Meesters! Op 21 december 2010 zal er tijdens de Zonnewende een volle maan maansverduistering plaatsvinden. Deze extreem tweesnijdende golf zal de ingang van 2011 worden en is een voorproef van wat er volgend jaar gaat komen! Dit zal een krachtige explosie van hoog frequentiële energie creëren, die de hele planeet zal overspannen en vooruit zal duwen naar de zonsverduistering van 4 januari 2011. Dit zal een krachtige, maar uiterst weldoende energie zijn.

11-11-11

De geldigheid van de Drievoudige Datum Portalen is op talloze manieren bewezen. De DDP-punten die we jullie een decennium geleden meegedeeld hebben, zijn holograminvoegingen die de kristallijnen transformatie van de planeet via het kristallijnen raster beïnvloeden. Het punt van de eerste golf is de Kristalvortex van Arkansas.

Op 9-9-9 meldde jullie media via de lokale radio dat er zich een ongewone groene mist over Mt Magazine had gevormd toen het Smaragden Meesterkristal uit een lange slaap in activering schoot. Het Kristal schiep de mist en bedekte niet alleen de berg, het werd vanuit satellieten gezien. Haar energie sloot ook voor een korte periode het elektriciteitsnet in het gebied kort.

Op 10-10-10 vonden aardbevingen plaats in het gebied van Arkansas, waar ze nooit eerder opgenomen werden. En deze aardbevingen waren op een andere manier uniek: de gebruikelijke ‘overdekking’ (white-out*) in termen van het frequentiële ‘lied’ van de Schumann Resonantie die aan seismische ontlading voorafgaat, heeft niet plaatsgevonden en de dieren waren niet bang. Het waren de Kristalactiveringen, Dierbaren, die teweeggebracht werden door de pulsering van de Meesterkristal Activeringen onder de enorme kloven van de Kristalvortex. Het is volkomen juist, heel reëel.

Kijk uit voor deze bevestigingen, want ze zullen steeds tastbaarder worden voor jullie wetenschappers en hen verstomd doen staan.

We zeggen jullie dat op 11-11-11 nog een validatie zal plaatsvinden.

Het Drievoudige Datum Portaal van november 2011 zal wellicht de krachtigste opmerkelijke dag van het jaar zijn. Massa’s mensen zullen het menselijk raster vormen en zich met de Kosmische Energie verbinden die tijdens de laatste fasen van de activering van het 144-Kristalraster werd vergaard. Op 11-11-11 zullen de Atlantische Meesterkristallen verder geactiveerd worden tijdens het eerste ontwaken van het Kristal van Multidimensionale communicatie in de Kristalvortex.

Dit ontwaken zal vervolgens de 12 Gouden Zonneschijven rond de planet hercoderen.

Deze schijven worden in twaalf helixspiralen geactiveerd. Ze zenden een goddelijke energie van het nulveld uit, van pure, onvoorwaardelijke liefde, een lichtcode die alleen in de 5de dimensie en hoger kan bestaan. Op 11-11-11 zal de Zonneschijf van de Kristalvortex geactiveerd worden onder de oppervlakte van Pinnacle Mountain in Arkansas, en dit zal de energie van de Arkansas Vortex voltooien en vervolgens de nieuwe DNA-codes over de planeet weven.

De Gouden Zonneschijven zijn het DNA, de blauwdruk voor het eengemaakte kristallijnen veld in de Kristallijnen Overgang van de planeet. Deze worden opnieuw geprogrammeerd door en binnen het Kristallijnen 144-Raster!
De Gouden Zonneschijven zullen een 12-strengen helix in een spiraalvormige energie uitzenden die als het prototype van het DNA voor het kristallijnen aspect zal dienen via het 144-Raster. Het zijn correspondenties om het de Aarde mogelijk te maken zich te regenereren en te hervormen, om in aspect het DNA-patroon of de blauwdruk van de Nieuwe Aarde te worden. Het zijn energetische spiralen. Ze zijn eerder spiraalvormig dan schijven, maar ze lijken op schijven wanneer men ze bekijkt.

Nu jullie Ascensie zich voltooit, hebben jullie een grotere toegang tot de multi-dimensionale aspecten van jezelf. In waarheid heeft voor sommigen van jullie de Ascensie, voor het grootste deel, in termen van multidimensionaliteit al plaatsgevonden. Begrijp je dat?

Het Nieuwe Firmament Begint met de 2011 Drievoudige Driehoek

Dus vertellen we jullie dat wanneer de rasters zich voltooien, zich achter de 144-Kristallijnen Geometrie het Polyhedron 120 Geodetisch* veld zal bevinden. Dit begint zich te vormen in 2011, initieert in 2012 en voltooit zich in het jaar 2024. Terwijl de multidimensionale toegang volledig bereikt zal worden binnen het 144-Kristallijnraster in 2012, wordt het nieuwe firmament voortgebracht via haar voltooiing.

Bekijk de geometrisch-kristallijnen voltooiing van de geodetische rasters als een bloem die volle bloei bereikt, op welk punt er een kosmische bestuiving zal plaatsvinden en een energetisch zaadgebied in werking zal treden. Zie je, de voltooiing van de perfecte geometrische vorm ontkiemt een nieuw veld van eengemaakte perfectie … en dat veld kan het (nieuwe) Kristallijnen Firmament genoemd worden.

Het zal verschijnen als twee grote elliptische energiebanden die elkaar kruisen op 90-graden-hoeken rond de planeet.

Een zal de kleur en de essentie van platina dragen, het andere van goud. Een zal crysto-elektrisch en het andere crysto-magnetisch van aard zijn. Hun energie zal in een gemoduleerde oppositie circuleren, en het veld tussen de twee zal de planeet op een bolvormige wijze omvatten.

En hieruit zal een bewust zelf-bewust veld van de OMM GOLF de planeet omringen om een nog grotere perfectie van de Aarde mogelijk te maken. Dit Kristallijnen Firmament zal zorgen voor wat de Ouden de 1000-jarige vrede noemden. Het crysto-elektromagnetisme van de planeet zal in optimale balans zijn.

Nu zullen de Aarde en de mensheid behoefte aan het Kristallijnen Firmament hebben en er beroep op doen. Het zal bij vele toepassingen helpen, misschien wel meer dan jullie denken.

Het zal de manier waarop het menselijk lichaam zonlicht ontvangt veranderen. Het zal helpen bij de transparante lichtgevende transformatie van het fysieke lichaam. Het zal de voedingsbehoeften van het fysieke menselijk lichaam veranderen. Het zal de magnetosfeer van de aarde verdedigen door het afbuigen van meteorieten en kometen, het zal de effecten van gammastralen naar de Aardeatmosfeer verminderen. Het zal voortkomen uit natuurlijke en wetenschappelijke inspanning, het is het natuurlijk gevolg van het voltooide 144-kristallijnraster. Het Nieuwe Firmament begint zich te vormen in 2011 en gedurende het proces zal de slingerbeweging van de pendel van dualiteit sterk beginnen te verminderen. Besluit

Dierbaren, laat me tot slot duidelijk maken dat ik en het Engelenrijk een bijzondere rol spelen en jullie meer ondersteunen dan jullie wellicht denken. Want ook jullie zijn Goden in de schepping, vonken van het Goddelijke die violette vlammen worden van Al Dat Is.

We houden van elk van jullie, en achter de sluiers maken jullie deel uit van ons. We maken een lichtvortex van groot respect en waardering voor jullie. Wij sturen deze energie naar elk van jullie in het ‘NU’ moment wanneer je deze woorden leest. Kun je het voelen, open je hart en ontvang wat we in liefde sturen.

Wij eren jullie oprecht terwijl jullie je naar de laatste twee jaren van de Kristallijn Ascensie van de Aarde bewegen. En we vertellen jullie dat het de Ascensie van de Aarde is die de kritieke massabeweging van de fysieke Ascensie van de mensheid in twee of drie eeuwen zal teweegbrengen. Alles uit vrije wil en alles door keuze. En in die tijd zal er geen wereldoorlog, geen massale hongersnood zijn.

In de komende twee jaar zal de liefde voor macht door de kracht van de liefde beginnen vervangen te worden. Twijfel er niet aan, want het is al in beweging. Deze transformatie gebeurt hart per hart, binnen elk van jullie.

Het is een toekomst van Ascensie die jullie creëren… en wij zeggen jullie dat de periode van minder dan drie eeuwen een oogwenk is. Wij groeten jullie. Jullie zijn op het juiste pad!

Voor jullie ligt een ongelooflijk ontwaken en voleinden. 2011 is het middelpunt van de Drievoudige Drie-eenheid en een tijd van almachtige calibratie, amplificatie en feestvieren. Jullie hebben elk een verschil gemaakt en je zult deze planeet als een groter licht verlaten dan toen je binnenkwam. En jullie hebben het op je eigen manier gedaan. In Liefde. Ik nodig jullie uit om vreugde te voelen, want jullie hebben het verdiend!

Ik ben Metatron en ik deel deze waarheden met jullie. Jullie zijn Geliefd!

En zo is het …

(*Transductie: omzetten, geleiden, overdragen)
(*white-out: bedekking, afdekking, overdekking)
(*Geodetisch : aardmeetkundig, landmeetkundig, landmeting, metrologisch)

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Deze channelling is eigendom van www.Earth-Keeper.com. Publicatie op websites is toegestaan zolang de informatie is niet gewijzigd wordt en vermelding van het auteurschap en de website is opgenomen. Het kan niet worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of openbare drukwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Aardehoeder. Machtigingen kunnen worden aangevraagd bij Tyberonn@hotmail.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in