DELEN
door Shekina Rose

www.shekinaspeaks.com

De Blauwe Straal Wezens zijn een ultrasensitieve empathische zielengroep zoals de Indigo’s, die van vele verschillende geascendeerde planeten en lichtvelden kwamen om de genetische code van de mensheid te verlichten en om het God bewustzijn op Gaia op te tillen. Ze zijn de verloren straal van de Lichtwerker.

‘Shekinah’, een Hebreeuws woord in de ‘Lichttaal’, is een mentor van de Blauwe Straal. Shekina is het verloren aspect van het heilige Goddelijke van Schepping dat de belichaming is van God, het ascensieproces. Blauwe Straal is het zielengroepbewustzijn van het hoogste aspect van alle Blauwe Stralen. Samen geven we jullie deze transmissies.
Geliefde Goddelijke meesters van energie, frequentie, liefde en licht.
We spreken jullie toe vanuit het collectief van jullie hogere zelf en wezen, de Blauwe Straal en Shekina, in de ene stem van Eenheids Bron Alliantie. Jullie zijn diegenen waarop jullie hebben gewacht. 2012 zal een Galactische Aflijning brengen met de kern bron die een hoger dimensionale poort zal openen opdat je je Godsessentie zou kunnen belichamen en een telepathische vereniging met de mensheid kan bereiken in het Christus Hart Grid met Gaia. 11: 11
2012 zal de interdimensionale tijdsruimte zijn waar de hemelpoorten zich zullen openen en diegenen die zuiver van hart zijn, helder in hun intenties, zullen overgaan naar 4D 5D-6D belichaming, en toch nog op aarde zijn. Ze zijn de houders van de Gechristende Engelenfrequentie, die de hogere licht- en liefderijken zullen ankeren hier op aarde en naar alle rijken en dimensies toe. Dit ben jij, want de meesten die deze informatie vinden zijn de eersten om over te gaan naar de belichaming van de voertuigen van je hogere engelenlicht. 2013 zal het begin van een nieuwe tijd zijn en niet alleen voor de aarde, voor alle rijken en dimensies. 13-33-333.
Velen onder jullie zullen deze overgang al gemaakt hebben om de frequenties te stabilizeren, de ascensie die gebeurde bij planetaire aflijningen en de dimensionale poorten van 11:11 en 12:12 van 2011.
De Engelenchakra upgrade
Je bent ge-upgraded op de nieuwe Engelenchakra’s om de nieuwe hogere frequenties in je multidimensionale lichaam, energiecircuit en bewustzijn te ondersteunen. Zelfs al kan dit ongemakkelijk en zenuwslopend geweest zijn bij momenten, toch is het een natuurlijk organisch proces van herstel van je Goddelijke Oorspronkelijke Blauwdruk Gods-essentie.
Ascensiesymptomen
Sommigen onder jullie kunnen al enkele van deze ascensiesymptomen ervaren hebben, in de overgang naar 4D-5D-6D belichaming en Oprijzen van de Hogere Godsbron; voor anderen zal dit compleet nieuw zijn want de massa zal wakker worden en verschuiven.

Ascensiesymptomen van 2012


We geven je het advies om een arts te raadplegen bij symptomen, want niet elk symptoom komt door ascensie. En ook al is het een ascensiesymptoom, toch kan je hulp nodig hebben bij het proces.
 • Maag- en verteringsproblemen van allerlei aard: reflux, indigestie, misselijkheid, boeren. Er is een enorme integratie bezig van energieën in je zonnevlecht, de nieuwe engelenchakra, het ‘Gaia-punt’, waarbij angst op persoonlijk, genetisch en familieniveau opgeschoond wordt. ‘Het Gaia-punt en engelenchakra is een balanspunt in je zonnevlecht dat je wezen centert met het Gaia Hart Grid, door je hogere hart, heilige afstammingslijn en hoger zelf.’ Zie mijn vorige tekst hierover.
 • Hartintegratie. Hartkloppingen, je hart klopt sterker. Het fysieke hart past zich aan aan een hogere frequentie en lijnt zich af op de energieën van de ascensie van Gaia. Let op alsjeblief: ook al zou dit een ascensiesymptoom kunnen zijn, raadpleeg toch een arts.Zorg tijdens deze periode van hartintegratie liefdevol voor jezelf, let op je caffeïne-opname, en bepaal door spiertesten of je meer calcium en/of andere supplementen nodig hebt.
 • Het midden van je Hogere Hart breekt en breidt uit. Voelt alsof je borstbeen in het midden van je borst precies een beetje kraakt. Dit is om de expansie toe te laten van je hogere hart-bewustzijn, en om je lichtvibratie te verhogen.
 • Het midden van je Hogere Hart is gevoelig of doet pijn. Je kan activatie aanvoelen als een plotse pijn van het midden van je hogere hart als je aan hogere frequenties en kristallen blootgesteld wordt.
 • Hoofdpijn. Wat helpt is meer bronwater of gezegend water te drinken en uit de buurt te blijven van elektromagnetische straling als die van computers, laptops, monitors en gsm’s. Gebruik ook heilige geometrische grids, kristallen, stenen, planten, om je blootstelling aan elektromagnetische straling op te vangen.
 • Verstoorde slaap, wakker worden in het midden van de nacht, zeker tussen drie en vier, waarbij je je klaarwakker voelt. Moe naar bed gaan en dan niet kunnen slapen en vroeg wakker worden. Bepaalde kruiden met magnesium, calcium, visolie die je voor het slapen gaan inneemt kunnen helpen, en ook voor het naar bed gaan luisteren naar zachte rustige muziek. Toename van de versnelling in het ascensieproces maakt je wakker en het ritme van Gaia past zich aan, net zoals jij.
 • Goddelijke Energetische downloads die in het midden van de nacht komen. Dat is iets anders dan niet kunnen slapen door een energie-verschuiving. Ze worden gedaan door je hogere gidsen om je de energetische ondersteuning en goddelijke informatie te geven, om je systeem te her-calibreren, en dat kan alleen maar gedaan worden wanneer er minder elektromagnetische straling is, of storingen door het groepsbewustzijn. Het is belangrijk om die goddelijke leiding die naar je toekomt op te merken.
 • Lichaams-verdriet. Je hebt niet noodzakelijk gedachten die droevig zijn, maar het is je emotioneel lichaam dat het verleden en diepe cellulaire herinneringen die je hogere frequentie-belichaming niet meer dienen, loslaat. Hetgeen belangrijk is, is niet in droefheid te vervallen, want dit is een proces dat op een ander niveau gebeurt. Het verdriet gaat weg in een dag of twee. Het is geen depressie, want dat is iets anders, dat veel aandacht nodig heeft. Wat kan helpen, zijn essentiële oliën, alle soorten van bewuste ademhaling, yoga, lichaamsoefening, in de natuur zijn, je armen wijd openen en het leven gulzig inademen, en dan je handen samenbrengen in bid-positie bij je hartchakra.
 • Gevoeligheid voor caffeïne.
 • Toename van voedselallergieën.
 • Grotere synchroniciteit.
 • Veranderingen in dieet; vele ultrasensitieve mensen hebben hun voedingspatroon veranderd om balans te houden met de hogere frequenties. Je zal door meer verschuivingen gaan in gevoeligheid naar wat je in je lichaam opneemt, en je zal ook geleid worden naar wat goed is voor je.
 • Extra-gevoelig horen en lichaamsbewustzijn van de andere dimensies, rijken en subtiele energieën. Toename in je helderziendheid onder goddelijke leiding. Dit is belangrijk om te erkennen omdat dit je zal helpen te beseffen wat er echt gebeurt, en welke richting het zal uitgaan met alle veranderingen, wat veilig is voor je.
 • Je cellen horen vibreren bij energie-opwellingen en downloads; dit maakt een grotere verbinding met de Godsbron in je lichaam op een hoger niveau mogelijk.
 • Versnelling van creativiteit, projecten, ideeën, kansen, die de een na de ander en tegelijkertijd komen; alle energieën komen nu vrij om gemanifesteerd te worden. Deze nieuwe gang van zaken zullen we stilaan gewoon raken.
 • Veranderingen in, nieuw begin in en beëindigingen van relaties.
 • Verdikken en vermageren. Niet in staat zijn om te vermageren.
 • Activering in gevoeligheid van het derde oog kan gebeuren, wanneer je pijnappelklier je aflijnt op het uitgebreide bewustzijn van de Schepper. Je kan een toename ervaren in het zien van andere rijken, engelen, hoger dimensionale kleuren, orbs en feeën. Opmerking: in deze periode kan je zicht veranderen, je kan mist zien in je omgeving. Zoek wel altijd een arts voor ondersteuning hierbij.
 • Je niet gegrond voelen, niet stabiel in je energieveld of je verbinding met het leven. Met zulke snelle versnelling in de hogere rijken en tot je de verschuiving maakt naar de 4D belichaming, kan het aanvoelen alsof je in een vreemd land leeft; maar al snel zal je je meer gaan thuis voelen in deze ruimte, en en zal ze natuurlijker aanvoelen dan je ze ooit ervaren hebt.

Voorspellingen voor 2012 en overgaan naar het 4D, 5D en 6D Hart Bewustzijn

‘De Nieuwe Engelenmens’
 
Sterkere telepathische en empathische verbindingen
Je zal sterkere telepathische en empathische verbindingen ervaren met de natuur/Gaia de aarde en de dieren. Zelfs al hebben de meeste Blauwe Stralen en Lichtdragers een heel goede verbinding met de Natuur, toch zal die nog versterken, en dit maakt deel uit van het in de grotere stroom zijn van de Godsbron die door je heen vloeit.
Toename in waarnemen van Verschijningen van het Goddelijke
Doordat de openingen naar de rijken, dimensies en in de sluier groter worden, zal je meer verschijningen zien van goddelijke wezens, engelen, lichten en orbs. Je zal meer activiteit zien in de lucht, in de vorm van ongewone formaties en het land en de natuur die je toespreken.
Toename van de Donkere Negatieve Energieën
Nu de licht- en engelen-portalen toenemen, zal ook het duister en de negativiteit op aarde toenemen. Dit is een natuurlijk verschijnsel en balans-vorming, dat plaatsvindt wanneer je een nieuwe tijd ingaat. Hetgeen belangrijk is, is dat je als Lichtdrager gefocust blijft op wat ware goddelijke kracht is, op wat het licht van de Godsbron van opperste liefde is die jij bent. Als je de nieuwe tijd en de nieuwe goddelijke mens creëert, is er een grotere dispensatie van goddelijke kracht die uitstraalt vanuit de Legioenen van Licht, de grote engelenraden en ondersteuningsgroepen. Roep ze aan en lijn jezelf af om ondersteuning te krijgen, en om het goddelijke plan van Liefde en Licht te ontvangen.
Toename in Overvloed en Voorspoed
Als je je aflijnt op de Scheppingsbron die door je heen beweegt in het eenheidshart- bewustzijn, zal er een toename zijn in overvloed en voorspoed. Je zal ontdekken dat je behoeften, verlangens, hoop en dromen gemakkelijker manifesteren. Dit zal je kansen op voorspoed vergroten; zelfs wanneer anderen en groepen het tegenovergestelde kunnen ervaren, namelijk gebrek, zal jij helpen bij het bewustzijn te verschuiven, door deze overvloedscode van de Eenheidsbron op aarde te ankeren.
Versnelling van de Tijd
Toename in tijdsversnelling. Wat aanvoelt als een versnelling in tijd, is hoe je aangepast was aan het leven in 3D, waarin je meer stille perioden nodig had van integratie, om je aan te passen aan de hogere levenskracht-energie. Nu je ascendeert naar de hogere rijken van 4D, 5D en 6D, gebeuren je downloads en integraties onmiddellijk, en in het begin lijkt dat op een tijdsvernelling.
Je zal gewend raken aan het leven in de hogere rijken, want wat in het verleden snel leek, zal nu gewoon en als vanzelf lijken te komen.
Terugkeer van de Oude Heilige Klankfrequenties in de Licht-taal voor Goddelijk DNA en voor het Afstemmen van de Planeet op Harmonie.
Er zal een toename zijn in ontwaken in het gebruik van de verloren 528 Hz Oude Solfeggio Frequenties die de Licht-Taal zijn en het mathematische evenbeeld van de schepping. De wetenschap zal zich verder bezig houden met het in balans brengen van de mathematische klankfrequenties, die een brug zullen slaan tussen wetenschap, spiritualiteit en metafysica en de wereld. De oude klankfrequenties worden terug in je bewustzijn gebracht door de hemelpoorten die geopend worden en hebben een groot effect op de activering van het DNA en aflijning op de Godsbron. De klank-harmonieën van de Schepping in de Licht-taal worden nu in vele Lichtdragers wakker gemaakt, want dit helpt bij het afstemmen van de planeet en de cellen op harmonie, balans en licht.
Het portaal van 2012 zal nooit geziene kansen brengen zodat je verlichting, onmiddellijke healing en transformatie bereikt. Iedereen zal op zijn perfecte ascensietijdslijn zijn.
Wees vreugdevol, want het einde van het lijden en de afscheiding komen eraan, en je hebt meegeholpen om deze glorieuze tijden tot leven te brengen, door te zijn wie je bent, en door al wat je bent geweest.
We zijn één met u!
Shekina Rose
Vert. Fran Tielemans

12 REACTIES

 1. Ik wil graag meer weten over de 528 Hz Oude Solfeggio Frequenties Licht-Taal. Kan iemand mij daarover informatie geven?

 2. Dankjewel voor het delen van deze informatie. Ik kan zo twijfelen aan mijzelf en het werk dat ik doe (het helen van anderen). Dit artikel brengt me weer bij mezelf, het raakt me in mijn hart. Ik heb even kunnen huilen van blijdschap, omdat ik de trilling van thuis voelde.
  Namaste,
  Nathalie

 3. ik heb deze uitleg niet gezocht, gelezen en herkend… ik ben op zoek gegaan naar mijn eigen gevoel, en herkende deze uitleg perfect in hoe ik ben. Het heeft niks te maken met jezelf terugvinden in deze tekst, het gaat hem over deze tekst terugvinden in jezelf.

 4. Ook ik vind het zo fijn dat deze informatie naar ons toekomt, het allemaal meer herkenbaar wordt en vooral te weten dat alles wat ik voel, mijn lichamelijke “klachten”, nu te herleiden zijn. Ook is het zo fijn te ervaren dat we met velen zijn die dit ervaren. Het maakt het allemaal dragelijker.
  Dank jullie wel voor de liefdevolle info.

 5. wat is het prachtig om dit te lezen! ik weet nu in woorden te vertellen wat ik al heel lang voel en ook nu voel,
  ik zo blij, en zo ontroerd tegelijkerdtijd,dat ik julie allen alleen maar bedanken! dus dank voor alles, het delen en mededelen, in en met liefdeslicht,

  Henriëtte

 6. Prachtig verhaal, door dat ik dit heb gelezen, merk ik dat er al vele dingen met me gaande zijn,

  Heel veel kracht,licht,liefde,en vertrouwen voor iedereen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in