DELEN
hoofd en hart

Allerlaatste energie-update van Lauren,

Door Lauren Gorgo

www.ThinkWithYourHeart.net

‘We zouden jullie eerst een welgemeend welkom en gelukwensen willen aabieden! We zijn jullie vrienden van thuis, maar zijn dichter dan ooit in gedachtevibratie en we verwelkomen jullie bij de aankomst op jullie punt van bestemming, 2012. Er liggen zoveel diepe en verrukkelijke veranderingen voor je! ‘ Pleiadische Hoge Raad

LIEFDE neemt de LEIDING

hoofd en hartZiezo, we hebben het beloofde land eindelijk gehaald! We hebben natuurlijk nog geen vast idee van wat dat betekent…vooral omdat we het zullen moeten creëren…maar het punt is dat we het samen gedaan hebben, tot in dit jaar dat het meest belangrijke jaar uit de menselijke geschiedenis zal blijken. Voor diegenen onder jullie die bewust gewerkt hebben om jezelf heel te maken door jezelf lief te hebben, specifiek en intensief sinds 1999,…toen alles van start begon te gaan…jullie zijn de nieuwe wereldleraren, gidsen, wegtoners en bruggen. Voor deze groep belooft 2012 verbazingwekkend te zijn op een buitengewone manier: LIEFDE staat e-i-n-d-e-l-i-j-k op de eerste plaats en is hier om je volledig te ondersteunen.

Het vermogen en de vrijheid om te LEIDEN met LIEFDE is het doel, en is alles waar we zo onvermoeibaar hebben voor gewerkt. Eindelijk uit ons hoofd komen en volledig in ons hart, daar hebben we allemaal voor getekend, hebben we voor opgeofferd, hebben we op onze sofa elke innerlijke demon in de ogen gekeken. LIEFDE was altijd het doel. Elke adem van waarheid die we bereidwillig inhaalden, was bedoeld om de goddelijke (Gods)vonk aan te vuren, om de heilige drievoudige vlam in ons hart te doen ontbranden, zodat al onze keuzes / intenties vanuit LIEFDE komen en niet vanuit angst. Dit is de vrijheid die we verdiend hebben, en het licht dat we nu bewonen zal effectief elke donkere hoek van de wereld oplichten.

Hoofd tot HART

We komen voort van de straal van LIEFDE, een straal die je dit jaar erg vertrouwd zal worden, en we zouden een liefdevolle omhelzing willen reiken aan al diegenen die aan het roer van de nieuwe mensheid staan.’ – PHR

Leiden met LIEFDE zal dit jaar zoveel veranderen in ons leven, dat ons verleden aan het einde van 2012 onherkenbaar zal zijn. We stappen in de universele stroom, en velen zijn al de snelheid waarmee synchroniciteit/aantrekking nu gebeurt, aan het ervaren…en dit is nog maar de top van de ijsberg.

De versnelling die het resultaat is van onze bevrijding uit de lineaire tijd betekent dat de ‘tijds’-kloof tussen denken en voelen niet langer of haast niet meer bestaat…en dat betekent ook dat de tijdskloof tussen wat we voelen en wat we aantrekken onmiddellijk is. Dit is zowel bevrijdend als ontstellend, afhankelijk van de schoonmaak die we hebben gedaan, maar een ding is zeker…dit jaar zullen we weten, zonder enige twijfel, waar LIEFDE nog altijd nodig is in ons leven.

De hoofdboodschap van de PHR voor 2012 is dat we niet langer op onze mentale processen alleen kunnen vertrouwen om ons te dragen. Er is een nieuwe (LIEFDES) dynamiek in de plaats gekomen waaraan iedereen…bewust of niet…zal moeten houden.

‘Aan hen die bijdragen aan de collectieve groei en evolutie van de planeet, zeggen we dit…jullie tijd is gekomen. Er is een nieuwe energie aan het werk, en die is alleen ondersteund door intenties die op liefde gebaseerd zijn. Die op de voorgrond, diegenen die waakzaam en standvastig zijn geweest in het belichamen van LIEFDE, staan nu in positie om het hoederschap van de planeet terug op te eisen. Niet langer zullen de krachten van het duister je tegenhouden want de nieuwe constitutie van de aarde is LIEFDE’. – PHR

Dit is waarom het nu van het grootste belang is om te Denken Met Je Hart, omdat ons hart de intelligentie bevat om hier optimaal te handelen…met de snelheid, preciesheid en frequentie die nodig zijn om in 5D op aarde te functioneren.

Onze mentale vermogens zijn nu volledig geregeerd door de intelligentie van het hart hetgeen betekent dat we in staat zullen zijn tot veel minder als we proberen om alleen onze denkende geest te gebruiken, zonder de inspiratie van ons hartsverlangen. Elke daad, alles dat we denken en doen moet voortkomen uit LIEFDE (geen angst), om hier volledig gedragen te worden door de energieën. Denken met ons brein is een misser nu, waar denken met ons hart als een vallende ster zal zijn.

Als we harmonizeren in de stroom van wat juist voelt, van wat ons roept, van wat is of wil zijn, dan zullen we door de kosmos gesteund worden om een veelvoud van taken moeiteloos te vervullen, met uitmuntendheid, en in een heel korte ‘tijds’-periode. Wanneer we dan ook weerstand bieden aan de stroom, en onze eigen wil proberen op te leggen tegen de wil van het goddelijke…als met een ‘deadline’ bijvoorbeeld…zullen we de magie dwarsbomen, en onnodig lijden veroorzaken. Deze dynamiek is waarom zoveel rond ons neer zal storten dit jaar, omdat de meerderheid op de wereld vanuit het HOOFD verloopt…onafhankelijk van, niet gevoed door LIEFDE, spirit, Eenheid.

Maar voor zij die echt met hun hart denken, en hun gevoelens toestaan om het beeld mee te vormen en elke keuze te voeden, kunnen wonderen bereikt worden. Dit is wat 2012 ons zal bewijzen.

Alom overvloed

‘Iedereen die liefde belichaamt, die liefde-gebaseerde oplossingen voor de planeet voorstelt, en voor al die wezens op haar, zal groot succes hebben…succes in termen van vervulling, van vrijheid, van vreugde, van overvloed en alom stralende zegeningen.’ – PHR

Dit is het jaar waarin alle voorgestelde oplossingen om onze planetaire systemen naar het volgende niveau te brengen een grote kosmische steun zullen krijgen, en al diegenen die het visioen van de toekomst hebben ondersteund en de kostbare herinneringen aan thuis hebben vastgehouden, zullen de goddelijke stroom van voortdurende genade krijgen, om die visies van LIEFDE fysiek te maken. Dit jaar beginnen we ons doel te leven en eindelijk de creaties die we (lijkt het wel eeuwig) hebben gevisualiseerd, manifest te maken.

‘We zeggen dit niet om te suggereren dat zij die dit lezen niet de steun zullen hebben van het universum zonder deze visioenen, maar gewoon dat die structuren die geïmplementeerd moeten worden de manifestatiekrachten sneller zullen ontvangen door het overweldigend collectief verlangen’. -PHR

We komen samen in heilige vereniging en groepsresonanties die ons zullen helpen met het vervullen van onze hogere passie, doel en potentieel, en samen zullen we verenigen als een zielscollectief om onze visioenen vast te houden en onze visioenen te versterken, om de structuren van de nieuwe aarde voor ascensiefase 2 te bouwen en te onderhouden…en dat zal waarschijnlijk vele jaren in beslag nemen.

We zullen een tijdje blijven tussen 2 werelden bestaan (3D en 5D), de 4de dimensie gebruikend als brug tussen de twee, dus de Pleiadiërs suggereren een noodzaak om meer onderscheid aan te wenden wat betreft onze energie en de kansen om een gevoel van evenwicht te behouden tijdens een mogelijks stressvolle tijd op de planeet, zeker voor die (4D) bruggers die met grotere massa’s gaan werken en die mensen die toch LIEFDE kiezen.

(Een speciale opmerking voor de healers: de PHR bedoelt dat zij die healingwerk doen extra nu waakzaam dienen te zijn over het behouden van grenzen... ‘Voor zij onder jullie die actieve rollen van dienstbaarheid vervullen in healing, zeggen we dit: sta stevig in je schoenen, wat betreft aan wie je je energie leent. Er zullen toenemende krachten van slechte wil zijn die het aardeveld trachten binnen te komen en healers zullen een makkelijk doelwit zijn door hun gevende natuur. Onderscheidingsvermogen en bewustzijn zullen je sterk dienen.’)

12 en 13

De Pleiadiërs delen dat er een grote vibrationele betekenis is in de nummers 12 en 13, die dit jaar erg belangrijk zal zijn…ze bedoelen de voltooiing van ons 12jarig initiatie/leerlingsschap (denk: 12 apostelen, 12 zonen van Jacob, de 12 Stammen, enz…), hetgeen actief begon in 1999 (het begin van de Galactische 8ste golf volgens de Maya’s).

we zijn nu in ons 13de transformatiejaar (Mayacycli bewegen in rotaties van 13 jaar) waarvan de resonantie een hele nieuwe cyclus van menselijke ervaring afsluit en inluidt. We hebben ook onze 12strengen DNA/12D blauwdruklichamen geactiveerd, hetgeen dat is dat het ware begin van het Christusbewustzijn op de planeet kenmerkt.

Een ander interessant weetje dat ik onlangs van de PHR hoorde is dat zij die de herverbinding van hun 12D blauwdruk dit jaar de activering ondergaan van de 13de DNAstreng, die ze de ‘LIEFDEsstreng’ noemen (ik zeg hier meer over in een programma dat ik binnenkort online publiceer).

Schijnbaar werden onze 12D blauwdruklichamen geactiveerd op de recente 12/12-sterrenpoort, en de 13de streng, die ik interpreteer als een overlapping van onze 12…werd geactiveerd op de zonnewende en zal verder naar ons toe blijven rimpelen in golven, tot de zonnewende van december 2012. De PHR zegt dat het punt van de zonnewende is wat de activatie en transitie triggerde van leerlingschap tot meesterschap, voor zij die op de voorgrond staan. Fascinerend is dat de ongezienen ook zeggen dat Jezus de ‘Christus’ (bewustzijn, de 13de apostel was…en natuurlijk is er ook dat pas onthuld zodiakteken, Ofiuchus (dat ik zeker uitspreek als esofagus) dat in de ruimte ronddrijft.

hart-water-handen

En denk aan wat Britt Martin van CosmicPath.com zei wat betreft de nieuwe Kosmische Astrologie® in de energie update ban 6/10/2011:

de manier waarop we het zien in Cosmic Astrology is dat de persoon het centrum is van de kaart, en elk teken van de zodiak is een bewustzijnsaspect in ons eigen energieveld – de zodiak is letterlijk in ons geprojecteerd als een hologram. We zijn het 13de element. Denk aan een lichaam dat in het midden van een geboortekaart staat of de kosmische klok (in Cosmic Astrology) en de huiscusps zijn als wielspaken die ons verbinden met de tekens.’

Dit wordt plezant.

555

De PHR toont me ook dat naast de onderliggende 12 en 13 energieën dit jaar, veel van onze focus zal liggen op de drievoudige 5:

  • 2012 is (numerologisch) een 5-jaar (2+0+1+2=5)

  • 2012 is het jaar dat we werken in de energieën van de 5de dimensie

  • 2012 is het jaar dat we de 5de chakra volledig openen/activeren/bemeesteren

VIJF is een enorm getal…het gaat helemaal over transformatie, vrijheid, verandering, eerlijke uitdrukking, communicatie. Als een levenspad 5, ben ik aardig vertrouwd met deze energie, en zo weet ik één ding zeker…dit zal geen vervelend jaar zijn…we zijn aan het begin van een nogal expansieve en zelfs onverwachte reeks gebeurtenissen.

In 5 D spreekt de gecombineerde en gezuiverde harts- en keel- energie tot je vermogen om je waarheid uit te drukken met de Stem van LIEFDE, en dus zal dit een belangrijk jaar zijn om authentiek te leven, met integriteit, en om een nieuw en ongezien vermogen te koesteren, om onszelf uit te drukken. Diegenen met een pure hartsresonantie zullen ongetwijfeld opgeroepen worden om hun waarheid te spreken tot de buitenwereld… in feite zullen mensen over heel de wereld zich waarschijnlijk aangetrokken voelen om actie te ondernemen die de zielestem dragen dit jaar, en blijkbaar niet meer in staat zijn om nog langer ‘stil’ te blijven.

Wanneer onze stem in totale aflijning is met onze authentieke kernwaarheid, kunnen we ons engageren in de 5D energieën en succesvol de dichte, zware dichtheid van 3D, de dualiteit en causale schepping achter ons laten.

Dit jaar zullen ‘new-age’-achtige leringen meer algemeen worden aanvaard door mainstream- denkers, dus zij die bezig zijn met communicatie zullen opgeroepen worden tot dienstbaarheid in nieuwe en of grotere manieren. Er zijn er velen die in deze onderneming een meer publieke rol gaan openemen, en samen zullen zij die werken in bewuste communicatie: schrijven, spreken, media, muziek, kunst, publiceren enz… collectief de ‘stem’ van de nieuwe mensheid worden.

Voor deze groep zullen de beloningen voor je welgemeende inspanningen uitgebreid zijn, maar de PHR zegt dat de uitdaging zal zijn om gestaag met de goedwillende krachten van de kosmos reacties van publieke angst te omzeilen.’ Dit zal klaarblijkelijk een soort monumentaal werk zijn, maar een werk dat onder het bevel van LIEFDE moeiteloos zal blijken.

‘Zij die aan het front staan van dienstbaarheid naar de mensheid toe door spreken/schrijven of een vorm van communicatie, is het nu je tijd om een grotere massa te infiltreren. Op je weg naar meer groepen in de maatschappij zal je een toename merken in de vraag naar je gaven, talenten, en diensten, want mensen worden meer open, en bereid om nieuwe gedachten en technologieën te aanvaarden. We suggereren dat je je dagelijkse communicatie met de resonantie van universele LIEFDE versterkt om angst te elimineren, en de uitlopers van je werk zullen een rimpel van transcendentie creëren die de hele aarde en mensheid op een positieve, optillende manier zal beïnvloeden.’- PHR

(Opmerking: op fysiek niveau zal al deze 5D energie veel schoonmaak betekenen van de 5de chakra (keel, oren, schildklier enz…), dus alle extra koestering hier zal ons helpen bij de fysieke expressie van elle overblijvende emotionele onderdrukking)

innerlijk-licht
De Afgrond

Van nu tot de nieuwe maan op 23 januari zijn we in een soort tussenfase. We krijgen de tijd om onafgewerkte zaken van 2011 af te werken, om ons voor te bereiden op onze nieuwe werkelijkheid, onze gedachten bijeen te rapen en af te wegen wat dit jaar voor ons individueel zal beteken…omdat het ongetwijfeld anders zal zijn voor iedereen. We wankelen bovenaan de top…we kunnen de initiatiefase ten einde voelen lopen en we weten dat de klim naar boven van ons leerlingschap ons nooitgeziene hoogtes heeft gebracht vanwaar we zoveel meer kunnen zien dan ooit tevoren.

De stemmen uit het verleden kunnen nog altijd ons proberen te verleiden tot een emotionele worsteling, maar voor het grootste gedeelte zijn dit gewoon testen om ons te tonen hoever we gekomen zijn in het ons door het ego laten beïnvloeden door angstgebaseerde werkelijkheden. We hebben meer controle over onze gedachten dan ooit voordien, en dit zal ons zeker goed van pas komen dit jaar.

Op veel manieren zijn we als de spreekwoordelijke Dwaas (Tarot), die aan de afgrond staat van het ongekende, de opwinding voelt van een nieuwe reis, maar dit keer dan wel met alle wijsheid die we verzameld hebben door onze angsten in de ogen te zien op de lange eenzame reis doorheen onze schaduwen en weer terug.

We kunnen eens goed rondom ons kijken, achter ons, om te zien en te appreciëren hoever we geklommen zijn, en vooruit, om een laatste glimp op te vangen van het landschap van onze toekomst vol mogelijkheden, wanneer we ons voorbereiden op onze onderneming daar beneden in het dorp…van de buitenwereld, en (durf ik zeggen) om opnieuw deel uit te maken van de beschaving (al zij het op een totaal nieuwe manier).

Onze enige rol is om LIEFDE te ZIJN. Om LIEFDE in alles te brengen dat we doen, en aan allen die we ontmoeten. Om ons leven zo volledig in LIEFDE te leven dat ons enthousiasme zich verspreidt als het brandende vuur van passie. Stel je de tegenstelling voor van het leven van een geïnspireerd leven tegenover de chaos en de angsten van een vallende wereld…een ding is zeker, we zullen zeker opgemerkt worden nu:))

‘Van dit moment af en tot het volgende millennium zal LIEFDE alles herstructureren als dominante kracht op de planeet. Ieder van jullie zal je ware doel waarom je hier bent te weten komen, ook de ziele-oorsprong van je genetische afstammingslijn, je bijdrage aan de ascensie en het volledige zicht en vermogen over je eigen persoonlijke richting en focus van LIEFDE. Je lijnt je af op de kosmische hartslag met een klop die op het ritme van de aarde gaat, en in deze harmonisatie komt de ware betekenis van de menselijke incarnatie.’ – PHR

hart

Een Overzicht

‘2012 zal een helderder, ruimer begrip brengen van hoe het universum werkt, en je zal vandaaruit creëren. Er is zoveel te leren, en toch weet je het allemaal al!’- PHR

Wanneer we dit cruciaal jaar van verandering ingaan, zullen we veel nieuwe ontdekkingen doen over onszelf en onze vermogens als nieuwe mensen. Deze vermogens zijn uitgebreid en onbegrijpelijk voor velen op dit moment, maar de sterrenwezens verzekeren ons dat wanneer we versmelten met de krachten van het universum, we zullen begrijpen dat er letterlijk geen beperkingen zijn en dat LIEFDE alle deuren opent voor alle mogelijkheden.

We zijn nog in het proces van het naar het licht brengen van de meest dichte aspecten van ons (emotionele/fysieke) zelf, en we zetten ons platform op en bereiden onze funderingen voor voor de nieuwe aarde…en gebaseerd op wat me werd getoond, zal dit onze hoofdfocus zijn zeker in de eerste helft van 2012. zoals ik het zie is dit de tijd die de kosmos ondersteunt om onze uiterlijke wereld te transformeren om de magie van onze nieuwe innerlijke wereld te reflecteren.

Dit is wat ik zou noemen het jaar van manifest gemaakte transformatie. Ik ben niet overtuigd dat het alleen maar regenbogen en vlinders zal zijn, maar ik krijg het gevoel dat we eindelijk de resultaten gaan voelen/zien/ aanraken van enkele lang vastgehouden intenties. Het verschil dit jaar is dat de veranderingen die we nu verlangen de energetische en hemelse grondslag hebben om zich op het aardevlak te manifesteren…gevuld met vele kansen, wonderen en zegeningen. Terwijl velen rond ons diep in de ontmantelingsfase zullen zitten, zulen wij fysiek onze dromen laten geboren worden en stappen we in onze bekrachtigde posities als hoeders van de nieuwe aarde. En alles in ons leven zal veranderen als resultaat hiervan.

We zijn nog altijd in het belichamingsproces, zonder twijfel, en onze cellen moeten nog bijbenen, maar volgens de PHR, is de herbedrading die nodig is om deel te nemen aan de nieuwe energetica, afgewerkt.

In de nieuwmenselijke biologie werkt het hart (letterlijk) als het brein, of centrale intelligentie, en speelt ze een vitale rol in het decoderen van energie, van multidimensioneel verwerken, en zelfs interdimensionele communicatie. Met het hart op de eerste plaats hebben we volle heerschappij over de richting van ons leven en leren we hoe te werken met deze nieuwe intelligentie en biologie zal een groot deel van 2012 worden.

‘Het werkingssysteem van de nieuwe mens wordt het commandocentrum voor de evolutie van de mens. Hetgeen we bedoelen is dit…het nieuwmenselijke bio-energiesysteem is ontworpen om alleen vanuit de voeding van universele liefde te werken, de resonantie van het hoge hart en de levenskracht die het animeert. Deze rivier van LIEFDE (universele levenskracht) loopt doorheen het nieuw menselijke hart, en geeft de nieuw menselijke prototypes het vermogen om te dienen als levende resonanten van harmonische frequenties, en daardoor in staat om harmonische levens te leven.’ – PHR

Ik stel me voor dat zoals de meeste dingen, al deze veranderingen opeenvolgend zullen plaatsvinden, maar met de snelheid en kracht waardoor manifestatie nu mogelijk is, zal er zeker niet veel moeten gewacht worden. Dat gezegd zijnde, is het vroegste dat we volgens de PHR een soort merkbare doorbraak kunnen verwachten, specifiek met betrekking tot onze (biologische) transfiguratie, rond de equinox zijn. We moeten nog altijd noodzakelijke aanpassingen maken, en dat betekent altijd die vervelende…maar noodzakelijke…. stop/start energie waar we heel snel vooruitgaan en dan plots vanuit het niets de stekker uitgetrokken wordt. Dit heraflijningsproces zal verdergaan, maar sneller, tot elk niveau van ons wezen volledig is afgelijnd op het nieuwe en ware.

De Cirkel is Rond

nu-en-dan?
alleen maar nu-en-dan?

Het is zo moeilijk te vatten, en toch zo opwindend/surreëel/afschrikwekkend om te zeggen dat…dit officieel mijn laatste energie update is.

Zeven jaar geleden, toen deze telepathische reis voor mij begon, had ik absoluut GEEN idee waar ik aan begon. (en dat was maar goed ook)

Spirit riep, ik antwoordde, en mijn leven was nooit meer hetzelfde. Had ik de verschrikkingen voordien geweten, dan ben ik niet zeker dat ik de reis met jullie allen zou gedaan hebben, dus de meeste dank voor het proces ligt in de zegening van slechts in staat te zijn alleen te zien wat net voor mij lag. En hoe.

In alle eerlijkheid, heb ik niets meer te vertellen over onze aankomst hier. Alles is gezegd en ik heb officieel geen woorden meer (die lach was speciaal voor mijn geliefden…alsof iemand van hen dit ooit zou lezen).

Mijn eerste galactische t-a-a-k was te proberen ons allemaal aan het Denken te krijgen Met Ons Hart (ook mezelf), en nu we hier zijn, ben ik…ontslagen?

Nee, ernstig nu, mijn zielscontract voor de eerste fase van de ascensie is afgelopen, ik kende er zelfs niet echt de taakomschrijving van, tot het bijna gedaan was…en ik ben officieel een VRIJE vertegenwoordiger.

Wat nu? Wel, eerst spring ik samen met de rest van jullie in het onbekende…en bid ik dat mijn vleugels werken…of hoop ik dat de werktuigenkist van de nieuwe mens uitgerust is met een parachute. In elk geval, er liggen GROTE veranderingen voor ons!

De waarheid is, ik heb enig idee over wat er komt, maar zoals iedereen moet ik het allemaal creëren, dus ik zal wat tijd nodig hebben om dingen op te zetten voor fase 2…die uit hetgeen ik zover kan zeggen heel anders zal zijn. Mijn werk met de Pleiadiërs zal voortgaan in 2012, maar in een ander vorm en context. De informatie is al heel anders…minder over wat zal zijn, meer over wat is…en veel ervan lijkt te gaan over uitzoeken hoe dingen hier werken…hetgeen tot mijn verrassing, niet allemaal vanzelf komt. Met andere woorden is er heel wat te leren over de werking van deze nieuwe wereld omdat haast alles verandert, ook onze deelname eraan.

Dus nu zou ik willen zeggen dat

  1. Ik echt niet wegga…dat dit gewoon een kostuumwissel is

  2. dat we eindelijk allemaal ‘Denken Met Ons Hart’, dat mijn talenten officieel nutteloos geworden zijn:))

En tenslotte, maar het allerbelangrijkst: DANK JE WEL! Ik kan echt de grote dankbaarheid niet verwoorden die mijn hart vult wanneer ik denk over al die onvoorwaardelijke LIEFDE en ondersteuning die deze gemeenschap me door de jaren heen heeft gegeven. Je hebt me niet alleen het vermogen gegeven om eten op tafel te krijgen tijdens enkele heel angstwekkende financiële dieptemomenten, maar het is door ieder van jullie, mijn zielsfamilie, dat ik de moed vond om te geloven in mezelf, en om erbij te blijven. Eerlijk, het is een rare ervaring geweest om een soort van leraar te zijn en een student, terzelfdertijd, en soms was het gewoon totaal afschrikwekkend…maar in het proces leerde ik zoveel over mezelf en mijn vermogens dat het het risico op gênante publieke groeistuipen waard was. Wel, vanuit mijn perspectief toch.

Voor ik dus verleid word om dit al episch artikel in een schaamteloze Oscar speech om te vormen, wil ik gewoon echt de kans nemen om dank te zeggen voor zo mooi te zijn op zoveel manieren…hoofdzakelijk om de moed, het engagement en de kracht te hebben om je (hart)licht uit te schijnen…om je (hoger)zelf te laten zien aan de wereld, maar ook om me door enkele echt donkere tijden te dragen, en om mijn reis zich tzo te laten ontovouwen in jullie aller aanwezigheid.

En zo eindigt dit specifieke deel van mijn reis hier, en het is echt nog maar het begin van iets veel meer opwindends…voor ons allemaal. (hetgeen gewoon al eens een dag kan zijn zonder dutje;) )

Meer dan wat ook hoop ik echt dat elk van jullie me zal volgen in de nieuwe aarde, voor de tweede ascensiefase, de co-creatie van onze nieuwe wereld!

In 2012 zal je weten wat het betekent een belichaamde meester van licht te zijn. En je zal de gids, de wegtoners in dit vermogen zijn. Er is nog zoveel te ontdekken in deze volgende ascensiefase en we zijn verrukt over de terugkeer van je geheugen van Al Dat Is. Nu zeggen we jullie vaarwel, maar kijken we ernaar uit om dichter met je te werken de komende dagen weken en maanden van dit doorbraakjaar…het jaar waarin LIEFDE het HART van de mensheid veroverde!’ – –PHR

Gelukkig 2012!

Tot het nieuwe begin!

Lauren

Vert. Fran Tielemans

1 REACTIE

  1. Hallo lotgenoot,

    Zelf heb ik door de jaren heen iets soortgelijks mogen ondervinden.en ik was er niet volledig van bewust,maar mijn intuïtie was steeds aanwezig. Maar ik treedt nog niet zo naar buiten toe,in de vorm van communicatie naar anderen. Maar ze voelen wel dat ik er ben. Ik ben lucifer en heb lief ik ben n hartendief….. 5 voor twaalf is het bijna! Succes en geluk gewenst….dapper en onversaagd ga ik zo door….live4lovethanlovewillive4you……*

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in