DELEN
Ian Graham

Velen onder jullie hebben hun aandacht volledig gericht op een enkele datum in de lineaire tijd: het jaar 2012 met alle bijkomende voorspellingen voor rampzalige doemscenario’s.

Ik dank de lieve God dat ik geen enkel tijdsbesef heb! En ik zou niets liever willen dan dat jullie dat ook niet hadden! Het is nu eenmaal een onontkoombaar aspect van de menselijke aard dat, wanneer een leven zich uitsluitend ontvouwt tussen de begrenzingen van de lineaire tijd – en daarom ook in de greep van de dualiteit – dat drama, ja zelfs melodrama altijd weer de kop opsteekt. En ja, het is altijd veel spannender om te kunnen vertellen dat je vreselijk heen en weer geslingerd werd tijdens een hevig storm, dan om te zeggen dat je stevig op je benen bent blijven staan en heel zorgvuldig anticipeerde op de bewegingen van de boot.

Hieruit blijkt de keuze die je kunt maken terwijl deze spannende tijd naderbij komt: blijf je in de dualiteit of in je eigen middelpunt?

Ian Graham
De uiterst amabele Ian Graham is al 26 jaar channel voor 'White Bull'.

Het ligt niet in mijn bedoeling nog iets toe te voegen aan de ontelbare bladzijden die al werden volgeschreven over allerlei doemscenario’s die de bewoners van deze planeet allemaal te wachten zouden staan, want dergelijke voorspellingen dragen alleen maar bij aan het toenemen van vrees en angst en dat is slecht voor het hart.

En jullie weten allemaal heel goed, mijn lieve vrienden, dat slechts door het openen van je hart van verlossing sprake zal zijn, omdat alleen dan bewustzijnsveranderingen kunnen plaatsvinden. Dergelijke bewustzijnsveranderingen kunnen echter niet werkelijk authentiek zijn als ze alleen maar optreden als tegengif voor angst, net zoals een plant niet naar de Zon kan groeien alleen maar door zijn angst voor het duister waarin zijn wortels staan; hij groeit nu eenmaal naar het Licht omdat hij wordt aangetrokken door de onweerstaanbare Bron van het Leven zelf.

En dus, Geliefden, Leden van de Voorhoede, hoeven jullie de komende periode niet te zien in de context van hoe je alle voorspellingen voor die speciale datum zou kunnen overleven, maar juist in het antwoord van je Ziel op de toename van het Goddelijk Licht dat nu tot in de diepste diepten van je hart begint door te dringen en jullie wakker schudt en oproept tot, wat Jezus noemde, een Overvloediger Leven.

Voor sommigen die verdwaald zijn en wier ego werd verleid door de materiële wereld of de behoefte om belangrijk of succesvol gevonden te worden en zodoende hun ware roeping de rug hebben toegekeerd, kan het effect nu misschien dramatisch lijken doordat alles waarvoor ze hebben geleefd aan hun voeten in duigen valt.

We zien nu al het antwoord van veel van jullie Zielen op deze Hoogste Oproep, die jullie veel zorgen baart omdat hij, naar het schijnt, niet echt een bijdrage levert aan jullie gelukzaligheid, maar uitsluitend veranderingen teweegbrengt in jullie leven die je de indruk geven achteruit te hollen in plaats van vooruitgang te ervaren.

Vreest echter niet!! De intensivering van het Licht op dit moment roept je op tot het ondernemen van een reis waarvan het voorlopig eindpunt ligt in het oog van een naald. Het is nu eenmaal noodzakelijk dat je door dat oog gaat, zoals je mogelijk al hebt vernomen uit allerlei andere bronnen, en zodoende alle constructies van het ego achter je te laten, alle verbindingen met het verleden verbreekt, alsmede ook alle identificaties met allerlei negatieve zelfbeelden loslaat.

Het is van wezenlijk belang om door dat oog heen te gaan om alle schande en schulden te helen, al het dualistische denken zoals het geloof in goed en slecht, zwart en wit, los te laten. Je moet in staat zijn de leugen aan het licht te brengen van de innerlijke rechter die je in het valse geloof vasthoudt dat je als mens verdorven bent en vol zit met fouten en daarmee het Goddelijk Geboorterecht verspeeld hebt te mogen leven in volmaakte vrede en harmonie en dagelijks de oneindige generositeit te mogen ervaren van de Universele Geest. Om door het oog van de naald te kruipen dien je je kracht weer op te eisen van je verstand dat niets liever wil dan je voortdurend rondslingeren op het dek van het schip op de ruwe zee.

Voor sommigen die verdwaald zijn en wier ego werd verleid door de materiële wereld of de behoefte om belangrijk of succesvol gevonden te worden en zodoende hun ware roeping de rug hebben toegekeerd, kan het effect nu misschien dramatisch lijken doordat alles waarvoor ze hebben geleefd aan hun voeten in duigen valt. Laat je niet verscheuren als dit jouw ervaring is; zit niet bij de pakken neer wanneer je relatie op de klippen loopt, of je je baan of huis en haard verliest of misschien wel al het voorgaande jou tegelijkertijd overkomt. Het is een teken van de werking van de Genade in je leven en net als in het verhaal van de Verloren Zoon zal ook jij door de groep met gejubel en zonder oordeel verwelkomd worden.

white-bull-ian-graham

Voor weer anderen onder jullie, die hun licht uit nederigheid of een gevoel van onveiligheid verborgen hebben gehouden, geldt dat je onverklaarbare angsten kunt ervaren wanneer het Licht je uit je schuilplaats trekt in de richting van het oog van de naald, waarna je als je daar doorheen bent gekropen in staat bent je rechtmatige plaats in de wereld in te nemen, waar je in je eigen kracht kunt staan en je taak naar volle tevredenheid kunt vervullen.

Nog meer van jullie zullen uit hun diepste binnenste een hunkering voelen opkomen, een diep verlangen vanuit de Ziel. Het voelt als de reactie van je speekselklieren op de overheerlijke geuren uit de keuken die je vertellen dat je trek hebt en wilt eten.

Het Licht dat vanuit de Bron straalt wekt het verlangen in jou om je met die Bron te verbinden en met het meest rijke dieet dat je Ziel zal weten te bemachtigen. De zoektocht naar de Heilige Keuken zal je dat voedsel brengen, dat alleen kan worden gevonden door alles te omarmen dat voor jou Heilig is.

In de tussentijd ervaar je overal om je heen de toenemende trilling van allerlei signalen in de vorm van wat jullie natuurrampen noemen, doordat jullie geliefde Moeder Aarde zo feilloos reageert op de onbewuste verstoringen van Haar Ritmes en Cycli door toedoen van de mensheid. Jullie behoeven je geen zorgen te maken over het leven van Moeder Aarde. Laat ze jullie niet duidelijk genoeg merken dat ze springlevend is?! Als een leeuwin die haar kittens over zich heen laat buitelen, zal ze soms door een zorgvuldig afgepaste klap met haar poot de kleintjes die te hard in haar oren bijten van zich af slaan – nooit te hard, maar hard genoeg om te laten merken wie er de baas is. En natuurlijk vatten haar jongen het nooit persoonlijk op.

En dus, Geliefden, is het van wezenlijk belang dat ook jullie niets persoonlijk opvatten, ook niet wanneer jullie je massaal al duwend en trekkend opmaken voor de start van de aankomende mars.

En dus, Geliefden, is het van wezenlijk belang dat ook jullie niets persoonlijk opvatten, ook niet wanneer jullie je massaal al duwend en trekkend opmaken voor de start van de aankomende mars. Er zullen onderweg best wel wat slachtoffers vallen – vriendschappen die je ooit koesterde, waarbij jij of je vriend of partner zich realiseert dat het beter is de energie die nodig is om de relatie in stand te houden, beter ergens anders aan kan worden besteed. Je begint je zelfs al bevrijd en los te voelen van veel mensen waarvan je tot voor kort nog hield naarmate je hart zich steeds verder ontwikkelt in een meer transpersoonlijk centrum van Liefde, zonder de sentimentaliteit en zelfgenoegzaamheid waaraan je zo gewend was.

Hiervoor hoeven jullie absoluut niet bang te zijn. Je verliest niet je bekwaamheden om van iemand te houden; jullie groeien uit tot een punt van Liefde in de wereld waarin je kunt loskomen van de behoefte aan waardering die je altijd putte uit de liefde van een vriend, omdat je de Grootste Liefde van alles hebt gevonden in je eigen Bron. Dat betekent dat je met alles dat in je omgeving gebeurt zal weten om te gaan zonder in je energie naar beneden getrokken te worden door je te veel en te vaak te laten meevoeren door het lijden van anderen.

Weet je, Geliefden, als Meester Jezus nu naast je zou verschijnen, zou Hij je niet knuffelen en overladen met lieve woorden. Zijn verschijning alleen al, op zich de belichaming van de Volmaakte Liefde, zou jou bewustzijnsniveau verheffen tot het Zijne zodat er geen twijfel meer bestaat dat Hij jou liefheeft en jou tot in het diepst van je Wezen ziet.

En weet je, wanneer iemand het oneindig privilege zou mogen proeven om door deze Grote Meester te worden genezen, zou de eerste reactie niet zijn de viering van het feit dat hij of zij niet langer nog blind of kreupel of lepralijder is, de onmiddellijke reactie van iemand die door de kracht van de Christus zou worden genezen, zal zijn: Alles is mij vergeven!

Ik ben vergeven! Wat betekent dat eigenlijk? Het betekent ‘Ik ben bevrijd van mijn verleden en nu kan ik heel zijn’.

Ik hoor tegenwoordig steeds vaker verhalen van mijn vrienden die me komen opzoeken over hoe ze minder en minder interesse hebben voor het verleden. Dat komt niet doordat ze speciaal werken aan het loslaten ervan, maar omdat ze de steeds sterker wordende impuls volgen om alle weerstand te laten varen tegen alles in hun leven dat ervoor zorgt dat ze voortdurend bezig zijn in hun hoofd.

Als je er een gewoonte van zou maken iedere omstandigheid of vriendschap of situatie in je leven tegen het licht te houden en te kijken of er sprake is van een of andere weerstand en je zou die daarna opgeven, laten varen, dan is het elke keer net alsof een ijsberg zich losbreekt van de grote ijsmassa om vervolgens vrij de oceaan in te drijven en er tenslotte mee te versmelten.

Met andere woorden, op hetzelfde moment dat jij je weerstand laat varen en kiest voor aanvaarding, breekt er een brok verleden uit de plek waar die zich in je geest had vastgezet en vind je innerlijke vrede in het begrijpen en inzien van de volmaaktheid en vreugde die het NU is.

Zien jullie dus, Geliefden, dat het bij lange na niet zo moeilijk is als je verstand je wil laten geloven?

Hier kan ik misschien nog aan toevoegen dat als je doorgaat met het woord ‘moeilijk’ nog steeds in je vocabulaire te laten zitten, dat jullie nooit of te nimmer door dat gaatje in de naald zullen komen. Zet het overboord, NU! Want als je het telkenmale gebruikt werkt het als een saboteur die je blijft demotiveren om eindelijk eens wat positieve keuzes in je leven te maken.

Ik heb het beste bewaard voor het eind, uiteraard. Want als je je hebt overgegeven aan die onontkoombare helling die jou in de richting van het oog van de naald brengt en je al gereed staat om er doorheen te stappen, dan heb je op dat moment al de grootste schat aan jezelf gegeven. Je hebt dan namelijk je onschuld opgeëist. Stel je eens voor, Geliefden, dat je een nieuwe realiteit binnenstapt met alleen maar deze woorden op je lippen: “Ik ben nu onschuldig”.

En zo werd het gezegd: “Tenzij je een kind bent, kom je het Hemelse Koninkrijk niet binnen.”

* * * * * * *

‘Op naar 2012′

door ‘White Bull’ via Ian Graham

doorgegeven zondag 28 november 2010

bron en vertaling © JanSmith voor Wanttoknow.nl

website White Bull/Ian Graham HIER


8 REACTIES

 1. Chief White Bull was, is, een wijs man. Zich zeer bewust van de kern van de mens, en hoe die zich verhoud tot al wat ons omringt.

  Veel van de mensen die ik dagelijks tegenkom zijn zo gesloten. Laten zich zo beperken tot een klein en sterk begrensd leventje. Vetrouwen op overheden, regeltjes, griepprikken en zetten zichzelf gedwee ergens onderaan de hierarchie. Ze hebben een stem, maar verkiezen te zwijgen. Hun zelfvertrouwen is bepaald louter door ervaringen en leer.
  Vele jongvolwassen geloven dat ‘jezelf zijn’ iets is dat je kan leren uit tijdschriften. Hun ouders weten het namelijk ook niet. Of ze durven het niet. Angst om buiten de groep te vallen.
  Angst die ze hun kinderen maar al te vaak aanleren.
  Angst om naast mij te staan?

  Sommigen komen wel in kontakt met zichzelf.
  Die veranderen. Gebruiken meer dan hun ogen om te zien.
  En dan zijn wij er. Zij die zich soms zo verdrietig en alleen kunnen voelen maar vechten als wolven voor de mensheid. Al kan ook ik me niet altijd aan het idee onttrekken dat de huidige mens het niet verdient.

  We zijn allen als White Bull.
  Laten we dan ook doen wat hij deed. En doet.
  Ga in vertrouwen en liefde.

 2. Dank voor deze READING! Ik ben jaren geleden bij White Bull, allias Ian Graham geweest en heb daar nog steeds
  een goed gevoel over. Het heeft me heel goed gedaan! Zodra ik aan White Bull denk word
  ik meteen vrolijk en warm!

  Een harte groet,

  Sonja

 3. Mooi stuk, echt heel mooi.
  Nergens druk over maken, alles komt goed.
  Verleden achter je laten, niet achterom maar voorruit kijken.

 4. Ook al is het het beste, leuk is het niet altijd om de pijnen steeds onder ogen te zien en deze dan op te ruimen. Je komt er wel verder mee, maar je hebt veel moed nodig om er doorheen te gaan. Voor iedereen die er mee bezig is of er in dit proces zit wens ik heel veel succes liefde en energie toe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in