DELEN
Metatron
Metatron
impressie van Metatron

Gegroet Meesters!

We omringen ieder van jullie met een koesterende energie en met het veld van zelfbekrachtiging, want jullie zijn allen echt Meesters op je pad van Ascensie. Het is ons doel om jullie inspiratie en duidelijkheid te bieden, maar het is steeds en altijd een vereiste dat jullie als heilig en soeverein wezen onderscheidingsvermogen uitoefenen met deze en dergelijke ‘gechannelde’ boodschappen.
We beginnen dit essay over 2012, een echt gunstig jaar, door over de angsten te spreken die een aantal van u kunnen hebben. We willen eerst vertellen dat de Ascensie op schema is en in feite zal plaatsvinden. Jullie hebben dit gedaan. In veel opzichten heeft de Ascensie al plaatsgevonden. Wat echter nog rest komt neer op de voltooiing van het Kristallijnen Raster en de eindactiveringen van de Kristallijnen Transitie.
Nu, met betrekking tot de angsten vragen we jullie allen lief om een moment naar de wereld om je heen te kijken. Wat zie je?
De perspectieven die jullie media rapporteren zijn oorlog, hongersnood, rampen en economische ineenstorting. En wat er uitgezonden wordt is wat er in 3d te zien is. Het is vaak vol met hel en verdoemenis, is het niet zo?
Tipton
James Tipton schrijft onder het pseudoniem Tyberonn
De dag-des-oordeels profeten staan vooral in de hoogste versnelling over dit onderwerp, nietwaar? Sommige van de ondergangspeculanten staan in deze arena op bijzonder vruchtbare bodem en genereren angstaanhang rond botsingen van kometen, asteroïden, rampzalige poolsomkeringen en economische ineenstorting. Of deze neezeggers het erkennen of niet, ze teren op de angst die ze genereren.
Dierbaren, we vertellen jullie wederom dat de Ascensie zal plaatsvinden en de mensheid heeft het gedaan. Het is tijd om de oude energie los te laten, die van ANGST. De ondergangprofetie, de Wereldse Rampen zullen niet plaatsvinden.
Wij vertellen jullie dat er een nieuwe zon opkomt en het is de zon van verandering. Ze brengt het licht van de prachtige Nieuwe Aarde. En Dierbaren, we bedoelen inderdaad prachtig.

Meesters, er zijn altijd neezeggers op de planeet geweest die hel en verdoemenis en waarschuwingen van angst voorspellen. Deze dienen een doel in de dualiteit en een snelle blik over de hele wereld lijkt hun houding zeker te rechtvaardigen. Maar wij vertellen jullie dat het oude energie is. En het is niet de rol van Spirit om jullie te vertellen dat je de hoop moet opgeven of je vrije wil moet laten gaan. Onze boodschap is om jullie over je Goddelijkheid te vertellen en als feit te vertellen, als een punt van waarheid, dat de planeet en de mensheid inderdaad zullen Ascenderen… en absoluut op de goede weg zijn om dat te laten gebeuren. Punt uit. Zo spreken we over 2012!

Het komende jaar

2012 is een ongelooflijk belangrijk jaar. Het bevat binnen zijn sequentiële lineaire stroom multidimensionale kruispunten en tijdpoorten. Het zijn in feite de uitgebreide punten van veelvoudige tijd die het mogelijk hebben gemaakt dat de Ascensie zou plaatsvinden. Deze punten zijn de portalen waardoor velen van jullie die gezanten uit de toekomst zijn, Sirius-Pleiadische Navigatoren en de Codedragers, zijn binnengekomen om hier op de planeet te zijn voor de Ascensie.
2012 is een laatste ontwaakoproep voor vele van de code-dragers. En er is veel te doen in 2012. Op vele manieren begint jullie werk echt in 2012.
De 2012 gezanten:
Nu, velen van jullie die bij de Planetaire Ascensie betrokken zijn, bevonden zich in een fase van de Aardetijd die je af en toe niet helemaal kon doorgronden, niet volledig kon omhelzen. Het lijkt somsalsof je hier een bezoeker bent, ver van huis, en je energie precies niet op de aarde van 2011 en verder past. In feite heb je je het afgelopen decennium soms verloren gevoeld.
Dierbaren, weet dat deze gevoelens echt zijn en in de ware zin des woords een cultuurschok zijn, wanneer je ontwaakt in de opbloeiende multidimensionaliteit die zich voor jullie in 2012 ontvouwt. Zie je, velen van jullie komen, in jullie termen, inderdaad uit de toekomst!
Er zijn een groot aantal zielen die ervoor gekozen hebben om in deze tijd naar de Aarde te komen; uit dimensies voorbij de vijfde, zowel uit de toekomstige Aarde, als uit de toekomst van hoger dimensionale werelden die beter begrepen zullen worden naarmate de lineaire tijd vordert …. vooral in 2012.
Jullie zijn inderdaad gezanten van Kristallijnen Licht, Ambassadeurs van Liefde. Jullie zijn terug gekomen uit de toekomst, in jullie termen, in lineaire Aardse tijd, om de mensheid doorheen de roerige tijden te helpen navigeren die zich de laatste veertig jaar hebben ontvouwd en in de komende twintig jaar. Zie je, velen van jullie ontwaken enkel uit de toekomst voor oude rollen in 2011 en 2012. En dat is zo bij ontwerp. De tijdpoorten van 2012 zijn triggerpunten.
Kristallijnen Licht
gezanten van Kristallijnen Licht
Jullie begonnen je in aantal te verhogen in wat de ‘Baby-Boomer’ generatie wordt genoemd, het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog, en jullie aantallen zijn gestaag toegenomen in wat Generation X, Indigo en Kristal kinderen genoemd wordt. Jullie zijn de gezanten van Kristallijnen Licht, de pioniers van de alternatieve Aarde… de Ascensie. Velen van jullie kwamen als Walk-In in je huidige lichaam tijdens jullie 7de 7-jarige cyclus en 8ste 7-jarige cyclus, jullie jaren 49 en 56 in termen van lineaire leeftijd. Jullie zijn als Walk-In in je fysieke lichaam gekomen die in feite versies van jullie waren en wat men de 2de Fase Walk-Ins zou kunnen noemen. Dat is een meer ontwikkelde versie van je toekomstige zelf die voor een specifiek doel een stap terug zet in de tijd. Dit is vergelijkbaar met, maar erg verschillend van een Zielsintegratie, omdat het een specifieke rol is waar een tijdpoortverbinding van een compact, ontwikkeld toekomstige zelf met een huidig verblijf wordt verbonden voor een bepaald doel als ondersteuning van de Ascensie.
Jullie hebben vele rollen, vele opdrachten en vele taken gehad. Jullie zijn de Wijsheid-Hoeders, de Aarde-Hoeders, de Sjamaanengelen, de Vuurdansers, Dream Walkers, Strijders van het Licht, Shape-Shifters, Sterrenwezens, Ouderen, Krachtdragers & Healers van Tijd!
Jullie kwamen hierheen voor de reconstructie van een andere uitkomst hier op de planeet van dualiteit, de Aarde! Jullie zijn hier om de mensheid te begeleiden doorheen de parallellen van mogelijke rampen en catastrofes die anders grote schade zouden kunnen aanrichten, zoals al zo vaak eerder is gebeurd door middel van woelige wateren. Jullie zijn hier om te verzekeren dat de geschiedenis zich NIET herhaald. En we zeggen jullie, dat jullie erin zijn geslaagd.
Kijk, jullie zijn de probleemoplossers, de afvalligen, de paradigmabrekers! We maken gebruik van de analogie van de zee om dit concept van de Gezanten van Licht te verduidelijken. Stel je de Ascensie voor als een zeeschip, de Lichtgezanten zijn deskundige navigatoren die precies weten waar de stroming gevaarlijk is, waar de getijden op de rotsen crashen … en de Gezanten weten hoe ze dit moeten vermijden, waar voorbij te varen en hoe ballast te behouden. Ze zijn de leerkrachten, met expertise op vele gebieden en met jullie grote samenkomst brengen jullie een collectieve wijsheid die te allen tijde ongeëvenaard is op de aarde en haar planetaire geschiedenis.
Zie je, velen van jullie hebben de Ascensie op andere planeten en andere werelden meerdere keren meegemaakt, en jullie kennen de gevaren. Jullie begrijpen het mechanisme. En nu zijn jullie bijna klaar.
Er zijn nog een paar overblijvende ruwe plekken in 2011 en 2012, en dan verandert het spel, wanneer je zult hier blijven om de massa vanaf 2012 naar 2013 leiden… het echte begin.
De misschien wel belangrijkste rol voor jullie gezanten in 2012 is om allen te helpen door je licht te laten schijnen en niet toe te geven aan de Angst en stuiptrekkingen van de Oude Energie.
Wees niet ontmoedigd. Want in 2012 zal de oude energie hard toeslaan om verandering te ontmoedigen. Versterk je energie en verankeren het licht. Stem je af op het Kristallijnen.
Wat zal plaatsvinden in 2012
In 2012 is er een nieuw begin. Dat nieuwe begin is het Nieuwe Model van de Nieuwe Aarde. De Ascensie van de Aarde zal de dimensionale revisie en uitbreiding van de planeet mogelijk maken. De Aarde transformeert naar een Kristallijnen Veld, uitgebreid van 4 naar 12 dimensies.
De Kristallijnen matrix wordt uit de onderstaande belangrijke gebeurtenissen gegenereerd:
** De codering van de Crysto-Zonneschijven en de Kristal Vortex op 11-11-11. MAX het 13de paradigma, de oorspronkelijke buitenaardse Kristal Bibliotheek wordt naar Arkansas geroepen om de frequenties voor de Kristal Transitie te coderen. Dit gebeurt op 11-11-11 en 12-12-12. MAX is de bron van de codes.
** Het Kristallijnen Raster, dat compleet is op 12-12-12
** De Eenmaking van de 12-Primaire Zonneschijven, die de nieuwe DNA of blauwdruk codes voor de nieuwe Aarde frequentie vertegenwoordigen.
** De Wereldeenmaking in de Kristallijnen Vortex Velden, waarvan de primaire twee in Arkansas en Brazilië gevestigd zijn.
** De afronding van het Pyramidale-Octahedronale netwerk die de ‘Kristallijnen-Kosmische’ overdracht via het piramidale netwerk en de krachtknopen infrastructuur op de planeet Aarde inhoudt met die van het Planetaire- & Kosmische Raster in verbinding met Orion en Arcturus.
Het is de voltooiing van de bovenstaande laatste aanpassingen die in 2011 en 2012 die nodig zijn om de aangekondigde Ascensie te voltooien. In veel opzichten loopt de Ascensie sinds 1987, maar het zijn het Raster, de Zonneschijven, de Kristallijnen Vortexen en het Piramidale Netwerk die nog afgestemd en afwerkt moeten worden.
Velen van jullie zijn in feite codedragers, kristallijnen ingenieurs en quantummechanica die hier zijn om te helpen bij de voltooiing. Sommigen van jullie zijn gezanten die ‘terug uit de toekomst’ gestuurd werden. Anderen zijn lid van de Sirius-Pleiadische Alliantie’ om te helpen bij de vernieuwing van de machtsstructuren, Portaal-Vortex centra en Ley Lijnen op te trekken. Dit geldt vooral voor degenen onder jullie die men ‘Aarde Hoeders’ noemt.
Het is de reden waarom je gedwongen bent om je energieën af te stemmen op de mega-centra, de Arkansas Kristal Vortex en Schijven. Het is een taak waar je intuïtief wordt aangetrokken om deze te voltooien en die je heel goed kent. Velen van jullie hebben tegenhangers onder de Pleiadische en Siriaanse schepen die aangewezen zijn om bij deze voltooiing te helpen.
Kracht Data & Activeringsfasen van 2012
Er zijn een aantal belangrijke frequenties die op specifieke data in 2012 plaatsvinden. De equinoxen, zonnewendes en verduisteringen zijn uiterst krachtig en bieden elk de laatste coderingen voor de Ascensie.
Dat wat de 12de Golf van Ascensie wordt genoemd, begint eind januari en gaat door 12-12-12.
wonderen
De belangrijke data van 2012 zijn als volgt:
25 januari – Initiatie van de 12de Golf van Ascensie.
03 februari – Neptunus in Vissen – Grote Innerlijke Visie wordt versterkt in de 12de Golf.
08 februari – Chiron in Vissen – Een mooie gelegenheid voor individueel loslaten en wereldwijde healing
20 maart – Equinox – De 4de en laatste golf van de Kosmische Trigger, het downloaden en initialiseren van de Kristallijnen Codes.
20 mei – Zonsverduistering – Macrointegratie van de Mensheid – Goddelijke Mannelijke Balans.
04 juni – Maansverduistering – Microintegratie van de Mensheid – Goddelijke Vrouwelijke Balans.
06 juni – Venus Doorgang – Integratie met de Sirius- en Pleiaden Alliantie, de volledige terugkeer van de Gouden Dolfijn energieën, de eerste integratie van het Goddelijke Vrouwelijke met het de Goddelijke Mannelijke.
20 juni – Zomerzonnewende – Zeer krachtig, het voltooien van een kwartet van data met de Zonsverduistering van 20 mei en de Maansverduistering van 4 juni en de Venusdoorgang van 6 juni. Dit zal een zeer intense energie zijn die een laatste instroom van energetische codes bevat en het mogelijk maakt om blokkades los te laten.
22 September – Herfst Equinox – Initiële netwerkvorming van alle 12 Primaire Zonneschijven naar Kristallijnen formaat.
13 november – Totale Zonsverduistering – Activering van de 144 Satelliet Zonneschijven naar de 12 Primaire Schijven. Laatste Raster Integratie van het Goddelijke Mannelijke in balans.
28 november – Maansverduistering – Halfschaduw – Laatste Raster voltooiing en integratie van het Goddelijke Vrouwelijke.
12 december – (12-12-12) Drievoudig datumportaal. Het uiteindelijke hoogtepunt en de voltooiing van het Kristal Raster. Activering van de laatste Atlantische Tempelkristallen naar de nieuwe code en eenwording met de Piramidale structuren en Zonneschijven. Combinatie van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën in de Goddelijke Eenheid. Laatste codering van Max in de Kristal Vortex.
21 december – Winterzonnewende – Opnieuw opstarten van het Ascensie Raster en netwerken van het Kristallijnen Kwantumveld. Uitbreiding naar een grotere toegang tot 12 dimensies. De ‘Vinger van God’ de vorming van Saturnus, Jupiter en Pluto.
De Reboot van 12-12-12
Op 12-12-12 worden alle systemen volledig gecodeerd. Activering van het Vuurkristal van Bimini gecorreleerd in de Kristal Vortex en de Crysto Zonneschijven van Arkansas. Daarna vindt er een korte herstart plaats en zal alles volledig in functionaliteit van alle Kristallijnen Veldsystemen heractiveren op 12-21-12, 21 december 2012.
atlantis
De economie
Velen zien de achtbaan van de economie blijven zien golven & vallen in gebieden van grote angst en zorg. Sommigen hebben een totale ineenstorting voorspeld. Dierbaren, terwijl het economische systeem moet en zal veranderen, zou een totale ineenstorting in wereldwijde chaos de Nieuwe Aarde niet dienen. Een totale ineenstorting zal niet plaats vinden, zal niet mogen plaatsvinden. De verandering naar het nieuwe systeem zal plaatsvinden, maar dit zal nog vele decennia duren. Het zal een geleidelijk proces zijn.
De Amerikaanse Presidentsverkiezingen in 2012
Nu, voordat we dit essay beëindigen, zullen we het kort over de verkiezingen hebben die in november 2012 in de Verenigde Staten zullen plaatsvinden. We gaan geen winnaar voorspellen, maar we zullen jullie vertellen dat het een uiterst belangrijk moment is. We zeggen dat president Obama een ziel van het hogere licht is en de Verenigde Staten een betere weg biedt. De verkiezing zal moeilijk voor hem zijn, maar des te beter ligt de waarschijnlijkheid in zijn herverkiezing. Maar het is geen zekerheid, er zijn vele factoren in het spel. The toekomst is altijd een bewegend doel en in dit scenario is het niet onze rol om de uitkomst te voorzien, want dit resultaat blijft een keuze en is nog niet bepaald. We zeggen dat Obama een man is die zich meer bezighoudt met de zorg voor alle burgers. Toch zijn de Verenigde Staten nog steeds vele tientallen jaren verwijderd van het hebben van een echte vertegenwoordiging in de regering.
44
de 44e president van Amerika
Tot Slot
Wij vertellen jullie dat 2012 een aangekondigde tijd is. Het is de lineaire voltooiing van de Planetaire Ascensie. De Planetaire Ascensie biedt de nieuwe Aarde in een uitgebreide Modelvorm en een volledig functioneel 144 Kristallijnen Raster. Dit zijn de energieën die de massale harmonische omzetting van de mensheid mogelijk maken om Ascensie te bereiken. Maar wij vertellen jullie dat de veranderingen bij de mensheid geleidelijk zullen zijn in termen van lineaire tijdbeweging.
Het grootste deel van de mensheid zal rond 22 december rondkijken en zeggen: “Er is niets gebeurd, was het dat?’. Maar de verlichten onder jullie zullen weten dat iets groots heeft plaatsgevonden en dat het echte begin van de Ascensie inderdaad is aangebroken.
Ik ben Metatron en ik deel deze Waarheden met jullie. Jullie zijn Geliefd.
… En zo is het … en het is zo.

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens  –   The Golden Age

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.     

De bovenstaande Aartsengel Metatron kanaal is eigendom van www.Earth-Keeper.com. Publicatie op websites is, zolang de informatie niet is gewijzigd toegestaan ​​en krediet van het auteurschap en de website is opgenomen. Het mag niet worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines, U-Tube, of het publiek af te drukken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Earth-Keeper. Machtigingen kunnen worden aangevraagd fromt Aarde-Keeper Admin door te mailen Anne op: Tyberonn@hotmail.com

1 REACTIE

  1. Wat geeft dit een energie, dank weer voor het plaatsen van een dergelijk artikel Gordon.
    Pff, het geeft zoveel kracht om te weten waar we naar toe mogen werken en dat we de hindernisjes die we telkens tegenkomen goed kunnen blijven relativeren door de inhoud van dit artikel vast te pakken. Fantastisch. Dank je wel. Warme groet Mirjam

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in