DELEN
tijd

Oth-channeling door Ellen Rauh

Het Niets: zo heerlijk en zo lastig

tijdLieve mensen, velen van jullie zijn beland in de vierde dimensie. Het Niets, dat is wennen, want er is niets. Je bent zo gewend om door iets aangemoedigd te worden, om door iets enthousiast gemaakt te worden of om naar iets te streven. Op het moment dat jij een doel hebt – hoe mooi dat doel ook zal zijn – ben je uit het Niets. Elk van jullie is als het ware teruggeworpen op zichzelf, op niets. Geen streven meer, geen toekomstplannen meer – niets. Het lijkt zo heerlijk, zo rustig, want je hebt ook geen zorgen. Frustraties zijn ook niet aanwezig. Daar heb je zolang naar gestreefd, maar dan zijn ze weg en dan is er niets. Want als je frustraties en je zorgen weg zijn, zijn ook je wensen en je toekomstplannen weg. Er is dus even niets. Zo heerlijk en zo lastig, want dan merk je hoe jij gedreven werd door wensen, door doelen. Weet dat als je door die fase gaat, dat de enige manier is voor het Universum, voor jouw hogere doelen, om jou te inspireren met iets nieuws, iets waar je totaal geen weet van hebt, want het is nieuw. Maar dan moet je wel even stilstaan en jouw wensen aan de kant zetten en laat je dan verrassen. Atha komt nog uitgebreid aan het woord, die vind dat allemaal heel gemakkelijk, maar als mens is het zeer moeilijk om al je streven, al je doelen, al je wensen, niet te voelen.

 

Stilte voor de storm

Dat lijkt een depressie, maar het is geen depressie. Het is totale windstilte – niets – en jullie weten uit ervaring door je verblijf op Aarde, dat als er windstilte is, er stilte is voor de storm, dat je voor je het weet, het benauwd krijgt, dat het broeierig aan gaat voelen. Je mist voeding, je mist stroming. Dat is de stilte voor de storm en ja, dat is precies waar we zijn: stilte voor de storm. Dus lieve mensen, noem het geen weemoed. Noem het niet een depressie. Noem het niet “ik heb nergens geen zin meer in”. Nee, geniet, tank bij, doe vooral niets als het mogelijk is, want dat zijn signalen dat het zeer druk gaat worden. Het gaat letterlijk en figuurlijk onweren. Dat klaart de lucht op en met onweer willen wij zeggen dat er zeer veel waarden, normen, wetenschappen, op hun grondvesten gaan schudden. Zeer veel nieuwe verhelderende verruimende ideeën komen in een snel tempo en liefst nog met verschillende tegelijk naar de Aarde.

Het Chinese Nieuwjaar is ingeluid met een zonnestorm

Het Chinese Nieuwjaar is ingeluid met een zonnestorm. Laat dat symbolisch zijn. De zon – jullie levensenergie – want zonder zonlicht kunnen jullie moeilijk overleven, niet zozeer omdat je het licht nodig hebt, maar wel omdat je de energie nodig hebt. Er is verwarring tussen licht en zonne-energie. Als de zon achter de wolken verdwenen is, is er nog altijd zonne-energie, maar niet zichtbaar. Laat je dus niet verwarren door licht. Het is een specifieke energie van de zon die jullie als mensen nodig hebben om te overleven. Het is je dynamische kracht, het is de energie om in beweging te komen. Het is de energie om te vernieuwen. Een zonne-explosie, een enorme extra boost zonne-energie die naar de Aarde komt, verstoort de magnetische velden. Zover is de wetenschap wel gekomen. Vele elektriciteitstoringen kunnen het gevolg zijn, ook dat is bekend.

Jullie fijngevoelige apparatuur werd tijdelijk uitgeschakeld ter beveiliging

Maar wat wordt er verteld over de invloed op mensen? Ook jullie hebben als het ware een energetisch elektrisch netwerk. Dat wordt ook verstoord door zonnestormen. Deze energieën kunnen jullie in de war brengen. En kijk wat er gebeurd is. Bij vele mensen die geïnvesteerd hebben in zichzelf, die geaccepteerd hebben dat ze gevoelig zijn – misschien zelfs supergevoelig zijn, fijngevoelig zijn – al die mensen verdwenen in het Niets. Lieve mensen, ben dankbaar. Besef dat dat een hoge bescherming was die jullie als het ware beschermde tegen de invloed van die energiestormen die vanuit de zon de Aarde gaat bereiken. Op het moment dat je beseft dat dat een hoge beveiliging was voor jullie, kun je ook accepteren dat er een hogere leiding is die absoluut wil dat jullie beschermd zijn vanuit je gevoelige zelf. Elk van jullie heeft een lijn naar boven, elk van jullie heeft een verbindingslijn naar boven. Dit is zeer fijngevoelige apparatuur. Deze apparatuur werd tijdelijk uitgeschakeld ter beveiliging zodat het niet beschadigd kon worden door andere energieën. Besef dus hoe beveiligd je bent en dat is enkel en alleen maar omdat jullie nodig zijn voor de evolutiegolf op Aarde. Pioniers, bruggenbouwers, mensen die als het ware meehelpen om het nieuwe netwerk in stand te houden, zendmasten die signalen opvangen en doorgeven, zonder dat ze het altijd weten; bliksemafleiders en noem zo maar op. Jullie waren dus allemaal beveiligd en daardoor waren velen van jullie tijdelijk afgesloten van je levensenergie – zo leek het – en levensenergie staat bij vele mensen gelijk aan enthousiasme. Het vuur, het enthousiasme, het vuur waarvoor en waarmee je iets doet. Dit allemaal over de zonnestormen die nog veel meer invloed heeft op jullie lichaam dan jullie denken en dan uiteraard weer door de pijnappelklier. Wij willen het hier even bij laten wat de zonnestorm betreft.

Daar zijn we dan in 2012!

Maar iets anders, iets heel anders. Daar zijn we dan in 2012! We zijn beland in het jaar en het jaartal wat zeer veel aandacht krijgt. Zeer veel mensen activeren elk op hun manier 2012. Angst, vernieuwing, maar wij denken dat er nog nooit zoveel aandacht en energie gegeven is aan een getal wat jullie een jaartal noemen. Dat is niet voor niets. Weet dat de vernieuwing in aantocht is en jullie zijn er langzaam in gegleden en belanden eerst in het Niets. Vanuit het Niets zoals we zeggen in het boek, zijn jullie allemaal in contact met hogere dimensies. Elk van jullie zal dit jaar – en het was uiteraard al eerder aan de gang, maar het zal steeds duidelijker worden – geïnspireerd worden vanuit hogere dimensies. Dit stond allemaal vast maar de zendmasten waren nog niet klaar.

Elk van jullie zal op het einde van het jaar kunnen zeggen: “Jeetje, ik ben met allerlei nieuwe dingen begonnen waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden” en zo is het ook en zo zal het ook zijn. Dus lieve mensen, geniet van de vernieuwing die elk van jullie te wachten staat, die uiteraard gepaard gaat met onzekerheid, zoals het boek van omwentelingen vertelt. Hoe groter de chaos, hoe groter de vernieuwing. Want vernieuwing is maar mogelijk als oude patronen losgelaten worden.

Onderzoek je leven. Wat zijn je wensen voor 2012? Zijn die wensen gebaseerd op je oude denken? Zijn die wensen gebaseerd op jouw verleden? Zijn die wensen gebaseerd op familiepatronen? Of durf jij je te laten verrassen door iets totaal nieuws?

Wij zouden zeggen: ga voor het laatste. In vertrouwen, dan zal iets in jou voelen – zinderend voelen – dat jij jouw bestemming, je nieuwe bestemming, weet en begrijpt. Elk van jullie krijgt een ander bestemmingsplan, een nieuw vervoermiddel als het ware. Een nieuwe line-up, een nieuwe verbinding. Dit kan alleen maar als jij het oude los durft te laten, het oude vertrouwde wat bekend was. En het hoeft daarvoor niet altijd leuk geweest te zijn, het was wel vertrouwd. Maar het wordt anders. Alles wordt anders. Weet dat er een hogere leiding is waar jullie steeds meer mee in contact komen. Dat is bewezen doordat jullie allemaal in deze energetische storm tijdelijk in het Niets waren.

Goud

Lieve Oth, ik heb een vraagje over goud. Ik heb gehoord dat goud goed is voor mensen en ik vraag me af op welke manier dat is en hoe we dat goud misschien in de toekomst gaan gebruiken of wat voor nieuwe rol dat krijgt in de maatschappij?

goudJa, goud is belangrijk, maar in de nieuwe tijd zal het niet belangrijker zijn dan in de oude tijd. Goud is niet voor niets door jullie een edelmetaal genoemd. Het komt uit de Aarde. Jullie als mens, als menselijk lichaam, als energielichaam, kunnen gevoed worden door het metaal goud. Goud voedt jullie edele energie. Jullie hebben metalen nodig. En steeds meer mensen zullen allergisch worden voor metalen. In verhouding met vroeger steeds meer. Dat komt omdat de mensheid allerlei metalen verzonnen heeft en heeft leren maken – allerlei nieuwe metalen die verstorend werken op jullie energielichaam. Goud is nog zuiver, goud is nog puur. Goud kun je vermengen met allerlei metalen en te allen tijde als je het smelt, zal goud weer goud zijn. Dit wijst op de puurheid van zijn. Nu wordt er aandacht besteed aan het element goud, wat nooit z’n waarde verliest, als jij de waarde maar niet gaat uitdrukken in geld. Want geld is bedacht door de mensen. En soms is goud in geld uitgedrukt veel waard, soms is het weinig waard, maar goud blijft goud en dat kun je van geld niet zeggen! Vele geldsoorten zijn verdwenen. Veel geld zal nu verdampen en opgaan in lucht. Geld is steeds minder tastbaar geworden. Het is lucht, het is energie, maar goud zal altijd goud blijven. Het heeft dus een stabiele waarde als je het niet gaat verwarren met de geldwaarde.

Op het moment dat jij goud eert als zijnde goud, losgekoppeld van de geldwaarde, wordt jij gevoed door een puur edelmetaal. Dit voedt jouw edele metalen in je lichaam. Er kunnen zelfs veel ziektes genezen worden met goud. Weet dat goud aan waarde gaat winnen, maar niet in geldwaarde. Goud is altijd belangrijk geweest in vele culturen. Eer goud, draag goud, koester goud en dan koester je het goud in jezelf. Ga geen goud verzamelen omwille van de geldwaarde. Dan ben je weer bezig met geld en niet met goud. Er komt een opwaardering van goud. En dat wil dus zeggen dat er een onderwaardering komt van geld. En dat is wat het goud doet. Het geld wat jullie geld noemen, had een overwaardering. Er werd zoveel waarde aan gehecht dat dat inderdaad vroeg of laat ten onder zal gaan. Niet omdat goud meer waard wordt, dat is als het ware maar een symbolische betekenis.

Wij weten waar jij het over hebt – er komen steeds meer boodschappen over goud, maar laat het niet de verwarring scheppen dat het om geldwaarde gaat. Een opwaardering van goud is een opwaardering van het edele, de edele waarde van wat blijft. Als je investeert in jezelf, in weten, in voelen, in een ruimer bewustzijn, verzamel je als het ware goud, want niets of niemand kan je dat ontnemen. Jouw weten zal blijven. Jouw bewustzijn, wat je verruimt en verrijkt, zal blijven, net als goud.

Als er dus boodschappen komen dat goud een andere waarde krijgt, slaat het erop dat jullie je bewust gaan worden van je eigen rijkdom, van je bewustzijn en van je weten en dat geld niettemin niet zal verdwijnen, maar niet meer overgewaardeerd zal worden.

Je Hogere beveiliging en je intuïtie

Lieve mensen, verzorg je lichaam. Verzorg je zenuwstelsel. Elk van jullie is fijngevoelig en heeft meer last van de energiestormen dan je kunt vermoeden. Slaap wanneer je voelt dat je slaap nodig hebt. Neem rust, verblijf in stilte, het zal jullie zenuwstelsel tot rust brengen.

Probeer de eerste drie dagen nog niet teveel contact te maken met hogere energieën. Elke meditatievorm, elke techniek om in contact te komen met hogere energielagen, zal nu niet het resultaat hebben wat je normaal hebt, omdat het nog altijd beveiligd is. Ben alert op jezelf. Volg je intuïtie. Als jij het gevoel hebt: “Dit voelt niet goed”, doe het dan niet. Elk van jullie zal als het ware duidelijkere signalen krijgen vanuit de intuïtie en niet vanuit de hogere leiding, wanneer iets goed is voor jou of niet. Probeer dus tijdelijk niet jouw veiligheid te zoeken in hogere leidingen. Maar vind jouw veiligheid in de intuïtie bij jezelf, keurig ingebouwd in jouw lichaam en in je energielichaam. De signalen kunnen anders zijn. Volg ze en voor je het weet, ga jij beseffen: “Hee, dit is vanuit mijn lichamelijk wezen en dit is vanuit een hogere leiding”. Beide zijn goed en beide zijn meestal beschikbaar. Alleen bij energiestormen zal de hogere leiding vaak niet beschikbaar zijn. Voel je dan niet in de steek gelaten. Voel je niet bedrogen. Voel je niet moedeloos. Weet dat het een beveiliging is en weet dat het nog vaker zal voorkomen dit jaar. Accepteer dat er dan bepaalde leidingen voor jouw veiligheid afgesloten zijn. En het is niet alleen voor je eigen veiligheid. Maar stel je voor: jij hebt een zeer hoge aanvoer van energie, dan is jouw invloed groot. Op het moment dat er energiegolven verstorend werken, verstoringen teweegbrengen op energiegebeid op Aarde, zou jouw sterke energie meer schade aan kunnen richten. Want alles wat je dan – al is het met liefde – uitzendt, wordt versterkt door de storing. Dus vandaar dat je dan meestal op een laag pitje staat. En dan is het niet alleen voor je eigen bescherming, maar ook omdat je met jouw energetische invloed schade zou kunnen toebrengen aan mensen die je niet eens kent of situaties zou kunnen beïnvloeden zonder dat je er weet van hebt. Dus weet dat er gelukkig hogere beveiligingen zijn, alleen: voel je dan niet in de steek gelaten. Als je je moedeloos voelt, als je voelt: “ik ben afgesloten”, besef dan dat je tijdelijk op Aarde met jouw intuïtie Aardgebonden verder moet, zonder dat de leiding er is, die is er wel maar tijdelijk is er geen bereik.

Je pijnappelklier is daar zeer belangrijk voor. Wij geven een voorbeeld, maar gaan daar de volgende keer uitgebreid op in. Jouw pijnappelklier is als het ware jouw elektriciteitcentrale. Als er dus verstoringen zijn, kun je wel proberen het licht aan te doen, maar dan kun je beter een kaars branden. Laten we het daarbij houden. En de volgende keer zullen wij het hebben over alle verstoringen die in jouw lichaam kunnen plaatsvinden als de energielijn afgesloten is. Dan zullen we ook zeggen welke maatregelen je kunt nemen om dan op noodrantsoen te gaan en niets tekort te komen.

Voel de grote liefde en support van Oth, Atha en Era.

11 REACTIES

 1. Wat een opluchting! Ik ben niet de enige die zich zo leeg voelt!

  Ik weet nu ook waar die ellendige “depressie” vandaan komt. Het is fijn om te weten dat het een reden heeft en dat het helemaal geen depressie is.

  Ik las hierboven veel over mensen die andere mensen willen wakkerschudden. Hiermee ben ik opgehouden en wat blijkt? Nu komen de mensen zelf met vragen op me af! En het zijn net die mensen waar ik het helemaal niet achter gezocht heb.
  En de mensen die niet willen wakker worden: heb respect voor hun keuze. Of ze zijn er nog niet klaar voor, of ze zitten teveel in angst. Probeer dan maar eens wakker te worden …

  Bedankt voor jullie verhalen. Het doet goed om te weten dat ik niet “gek” aan het worden ben.

 2. Herkenbaar, het “niets”. Het is prettig om te lezen dat ik niet de enige ben. Ik zit altijd vol ideetjes, inspiratie en enthousiasme en dat is er al een poosje niet en echt, ik was er verdrietig van! Ik ben mijn passie kwijt, of beter: ik kan er niet bij. Ik vond het ook beangstigend, mijn creativiteit zorgt wel een stukje voor brood op de plank. Ik heb me er inmiddels bij neergelegd, want wat ik ook probeer, het lukt niet. Voorheen zag ik altijd wel over zo’n niets-periode heen, dan voelde ik heel sterk dat het maar tijdelijk was en dat was dan ook zo. En bovendien kon ik dan eindelijk ideetjes uitvoeren waar ik maar niet aan toe kwam. Maar deze keer is anders, dat heb ik nu niet. Het is heel vreemd om geen doel te hebben. Er komt iets nieuws, geen idee wat. Eerst maar eens een rijtje afspraken met de kaakchirurg om oude wortels te verwijderen afronden. (Kan geen toeval zijn haha) En verder? We zien het wel 🙂

 3. Wauw ik herken het ook heel erg!

  Een tijdje terug ben ik begonnen met een studie Mindfulness en voor het eerst ben ik serieus bezig gegaan met mediteren en echt totale stilte te creëren.
  Hoewel het aan de ene kant super fijn en vredig voelt merk ik aan de andere kant inderdaad dat ik onwijs futloos was en nog steeds een beetje ben, normaal zit ik vol met plannen en inspiratie maar de laatste tijd is het even heel rustig.
  Vraag me af en toe echt af waar mijn passie en levensenergie zijn gebleven!

  Goed om te lezen dat dit alles een reden heeft en dat ik niet totaal in de steek wordt gelaten, hoop dat de verbinding snel weer optimaal zal zijn!

  Bedankt voor de mooie tekst, prachtig geschreven!

  Liefs van Willemein

 4. Mooi om weer op het goede moment een verklaring te lezen die het eindeloze gevoel van NIETS verklaart. Voor iemand die altijd vol is met alles is dit niets beangstigend. Ga nu proberen er maar aan toe te geven.

 5. Dit was nou precies wat ik me voelde paar weken terug. Of ik nergens zin in had en last had van depressie. Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest.
  Maar nu ik zo terug denk wat ook een klein stukje hier in de tekst staat over de zonnestormen, was juist inderdaad de invloed daarvan.

  Liefs Jeremy

  • @Jeremy, Ik heb dat gevoel al een abnormaal lange tijd. Soort van machteloosheid alsof alles wat je doet niets uithaalt. En eerlijk gezegd ben ik soms een beetje mensenmoe door elke dag opnieuw geconfronteerd te worden met al die dingen die steeds gebeuren die ik echt als beetje “dom gedrag” zie.

   • @Eve, Nu je het zo zegt over die machteloosheid, dat mensenmoe, en dat ”domme gedrag”. Ik heb zo het gevoel of ik in zo’n fase zit van, Wat is nou waarheid en wat is nou leugen. Of ik aan het schommelen ben tussen deze huidige dimensie en de hogere. Het is nogal verwarrend, omdat het nu natuurlijk ook een chaotische tijd is, is het ook niet zo gek ook.

    • @Jeremy, Ja klopt, ik ben daar soms ook over aan het denken. Aan allerlei kanten komt er info op je af, personen waarvan je niet goed weet of ze iets goed in zich hebben tegenover jou of niet. Jammer genoeg in mijn geval lijkt het alsof er gewoon een hoop afleiding mijn kant probeert uit te komen. Naar mijn gevoel is er enorm veel onwaarheid aan het rond gaan, zowel tussen personen onderling als op het internet.

     Ook stel ik me vragen bij wat ik nu voel. Van waar komen die gevoelens, heb ik me eigenlijk ooit anders gevoeld. Het is misschien erg grof maar ik voel al een tijdje echt he-le-maal niets voor de mens. Dierenleed dat raakt me tot in mijn diepste van mn ziel en doet me letterlijk pijn, maar voor mensen voel ik niets meer. En ik weet niet goed hoe dat komt, van waar dat komt, waarom en of dat nu eigenlijk zo slecht is, ben ik dan slecht?

     Voor mij is 2012 al niet anders geweest of chaos en “tegenslag”. Deze week was ik alles echt zo enorm beu en had ik een uittreding (gebeurt soms als ik me echt enorm opwind) en plots kreeg ik dus geen adem meer en kwam ik als een ruk terug in dat lichaam waar ik als een gek naar adem aan het zoeken was, heeft even geduurd maar kwam uiteindelijk weer in orde, en ergens vond ik het eerlijk gezegd jammer. Mijn lieve kat was enorm ongerust, wij hebben een erg sterke bijzondere band alsof we soort van 1 zijn met elkaar. Telkens er iets is reageert ze op een bepaalde manier waaraan ik zie dat ze bang is dat ik haar hier alleen zou laten, wat ik zeker niet zou doen.

     • @Eve, Ik had inderdaad ook van dat er allerlei afleidingen op me afkomt. Net als tussen personen en op internet. Maar gelukkig kan ik dan weer zelf persoonlijk denken van, Nee ik heb een houvast en ik hou me daaraan. Dan heb ik weer van de periodes van dat ik even geconfronteerd word met de leugens en dan weer zo’n periode van waarheid. En ik weet, de angsten komen natuurlijk voort uit ons ego.

      Ook ik vroeg me zelf af waar de gevoelens vandaan komen. De maand januari voelde voor eerst zo anders zo lang ik leef. Normaal na de feestdagen was het zo van jammer dat het voorbij is, maar nu had ik dat totaal niet. Ik was blij, maar ik ook om te denken van het is eindelijk het jaar 2012.

      Wat wel natuurlijk zo is, is dat 2012 inderdaad een jaar van chaos is, maar ook tegelijke tijd een jaar van verandering. Wat ze ook vaak genoeg zeggen is vanuit chaos ontstaat er een nieuw systeem. Eigenlijk moeten we het zo zien, dat dit een hele transformatie in ons gaande is en dat we daarom allemaal zo voelen en dat we het allemaal beter krijgen. Wat jezelf aangaf van dat je je zelf niets meer voor mensen voelt, heeft denk ik te maken met mensen die nog niet ontwaken zijn of nog niet helemaal en de waarheid niet weten of niet willen horen. Hun denken dan, Nee dit is de enige realiteit of dat bestaat niet. In werkelijkheid zijn er natuurlijk meerdere realiteiten. Dit is dan wat ik dan misschien denk. Maar het houd niet in dat je meteen slecht hoeft te zijn. Wat jij dan met dieren heb, Heb ik dan weer met dieren en natuur. Ik word gewoon gek als ik zie dat mensen voor een groot gebeid allemaal bomen wegzagen of allemaal planten weg zijn. Dan denk ik weer. Wat bezielt jullie, als jullie al dat stuk natuur vernietigen. En wat betreft van dieren als ik bijvoorbeeld zie op TV dan heb ik zo’n grote medelijden gevoel en ook omdat ik weet dat die organisatie niet eens te vertrouwen zijn waar je maandelijks een bedrag moet geven, omdat ze natuurlijk ook werken voor verschillende machtselite en corporaties.

      Wat betreft dat uittreding van jou, heeft misschien denk ik te maken dat je instaat bent om astraal te reizen. Ik weet niet of je daar van bewust bent of niet of dat je het bewust meemaakt?
      Maar we moeten nog aankijken hoe de komende maanden zal gaan verlopen. Ieder geval moeten we onze ogen open houden.

      • @Jeremy, Ik was blij dat gans die maand voorbij was, die leek eeuwig te duren met om de week “slecht” nieuws. Bij sommige van die zaken heb ik ondertussen het heft in eigen handen genomen 😀 ik ben een eigen experimentje gestart waar de dokter niet zo blij met was maar ach, wie niet waagt niet wint is een gezegde dat ik wel vind kloppen.

       Ik heb mijn werk opgegeven om dierenzorg te gaan studeren zodat ik uiteindelijk iets kan doen, hoe klein ook voor dieren. En daar word je dagelijks om de oren geslagen met de meest vreselijke dingen, je houd het gewoon niet voor mogelijk. Natuur vind ik ook wel erg alleen kan die terug slaan als je kijkt naar hoe rampen in mate toenemen. Toch ga je voor mijn neus niet zomaar wat op de grond gooien zonder bijkomende commentaar 🙂 Ik kan me soms echt zo enorm ergeren aan die onwetendheid, ik weet dat ik het beter niet doe. Ik heb erg lang mn best gedaan mensen wakker te schudden, te helpen, bij te staan. Maar et leek me meer een verloren zaak dan dat er resultaat uit kwam. En jammer genoeg zijn er nog wel wat sterrenkinderen die met het zelfde gevoel als ik rond lopen. Velen durven het niet te uiten omdat je dan aangekeken word.

       Ja ik ben me bewust dat ik astraal kan reizen, deed ik als kind vaak. Alleen met ouder worden lukt dat soms iets moeilijker. Heeeeel soms lukt het me als ik het bewust probeer, veel vaker overvalt het me. Ik ben erg blij dat ik dat kan omdat ik zo soms eens terug kan naar waar ik me thuis voel.

       Ik ben ook wel benieuwd naar de komende maanden, al denk ik persoonlijk dat er niet zo erg veel goeds in petto is. Toch niet goed als je het bekijkt vanuit menselijk perspectief uiteraard. Ik aanschouw het gewoon lekker en zie wel wat komt. 🙂

      • @Jeremy, De maand januari leek inderdaad oneindig lang. Laat staat met die machteloze gevoelens die we lopen. De huisarts heeft maar naar zijn patiënten te luisteren. De patiënt bepaald wat hij/zij zelf wilt.

       Om je werk op te geven voor dierenzorg, dat is tenminste nog een doelbewuste en verstandige keuze. Net als bijvoorbeeld je werk opgeeft voor om mensen en kinderen te helpen in derde wereldlanden. Zoals voor hen huizen te gaan bouwen.
       Wat betreft die natuurrampen, moeten we eigenlijk ook weer zien als iets goeds. Dat de natuur verwoeste gebieden weer kan in nemen.
       Ik erger me ook soms aan die onwetendheid, maar ik heb voor mezelf beloofd het niet meer te doen, als ik me naaste wil lief hebben en zoveel mogelijk minder te gaan irriteren, alleen dat gaat zo moeilijk. Ik heb zelfs mijn ouders en zusje telkens wakker te laten schudden, maar ook familie, kenissen en vrienden, alleen wil het niet tot mijn ouders doordringen en ze willen niet luisteren of geloven of ze zeggen dat ik me daar niet te veel bezig moet houden met dit soort dingen. Met andere woorden dat is niet gezond. Waarheid is gezond, maar leugens zijn ongezond. Gelukkig is mijn zusje wat minder in dat dan mijn ouders. Als ik maar ook iets vertel aan hun, dan willen ze het niet geloven, maar zodra het maar in de media of op het journaal komt dan willen ze het wel geloven. Net als ik ook in mijn familie heb gedaan, maar ik dacht ik laat het wel hierbij. Ik ga nu ook niet meer de moeite in steken om mijn ouders, familie, kennissen en vrienden wakker te laten schudden. Ik probeer daar nu mee te stoppen beetje bij beetje. Mijn zusje kan ik nog wel wat vertellen, maar mijn ouders niet meer. Soms denk ik bij mijzelf, Ben ik nou de enige in mijn hele omgeving die ontwaken is? of ben ik nou gek?. Gelukkig wat je zelf ook aangaf dat er ook andere sterrenkinderen zijn die dit gevoel hebben. Eigenlijk moeten we zo denken: We zijn niet de enige die ontwaken zijn en dit voelen. Als ik naar dat ascentie wat ook mag zijn toewerken, is dat mijn keuze en niet die van mijn ouders. Zo heeft iedereen zijn eigen weg.

       Als kind had je de alle vrijheid om te gaan in dat geval met jou met astraal reizen, maar zodra je ouder word en de maatschappij dingen van je gaat verlangen en verwachten ontstaat er een blokkade. Maatschappij zet je onder druk doordat je bewuste naar het onbewuste gaat. In dat geval met jou dat het moeilijker is om astraal te reizen. Eigenlijk heeft de maatschappij jou bewuste astraal reizen naar het deels onbewuste gemaakt. Ik geloof wel dat een fijne ervaring is. Net als ik me even niet goed voel of verdrietig ben dan voel ik me thuis wanneer ik ga slapen en gaat dromen. Of dromen me thuis is, waar ik niet hoeft te denken aan al die negativiteit.

       De aankomende maanden zullen ook spannende tijden worden, wat de uitkomst is mag brengen. Ieder geval De Maya kalender kan geen leugen vertellen, omdat elke cultuur in de wereld naar dezelfde einddatum verwijst. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Of het nou Maya, Egyptenaren, de Hopi-indianen, de stammen uit Nieuw Zeeland, Zuidafrika of waar dan ook.
       Ze zeggen allemaal dat er lichte tijdperk aanbreekt. Gelukkig hebben we God die ons helpt en dat we mogen weten dat we niet alleen zijn en hij ons bijstaat en ons beschermd. Waar we ook ons mogen bevinden in de wereld. God is overal. 😀

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in