DELEN

Pamela Kribbe  channelt Maria Magdalena (16-12-2011)

Lieve dierbare vrienden,

Ik ben hier met een warm hart. Ik ben jullie zuster. Ik ben Maria Magdalena.

Zoals wij hier samen zitten, voelt het weer zo vertrouwd voor mij om het contact met de aardse werkelijkheid te ervaren. Zo vaak hebben wij gezamenlijk in een kring gezeten, ons afstemmend op het heden en op de toekomst, in kringen van gelijkgestemden. Door alle levens heen is dit voor ons allen steeds weer een bron van steun en bemoediging: om in elkaar hetzelfde verlangen te herkennen, dezelfde dorst naar vrijheid en vreugde, het verlangen naar verbinding en werkelijk contact met elkaar.

Hier zijn wij tezamen, op de drempel van een nieuwe tijd. Jullie bevinden je middenin een grote overgangsbeweging. De energie van vernieuwing die nu over de aarde spoelt, is als een grote golf die door de hele sfeer van het menselijk zijn – het denken, het handelen, het voelen – heen rolt. In feite is het een grote golf van sprankelend licht die jullie dimensie doordringt, en die je oproept en wakker maakt. Soms schrik je ervan, omdat deze golf van nieuwe energie alles overhoop gooit in je leven. Het lijkt alsof niks bij het oude kan blijven: werk, relaties, wonen, je dagelijkse omgeving – alles lijkt op de schop te gaan. Waarom gebeurt dit? Wat is er gaande?

In deze tijd wordt je gevraagd te onderscheiden: duidelijk te maken voor jezelf wat wel en wat niet bij jou hoort. En met “jou” bedoel ik dan niet je aardse persoonlijkheid zoals die gevormd is door invloeden van buitenaf: je genen (want die komen ook van buiten), je ouders, je opvoeding, de maatschappij, je opleiding….enzovoorts. Niet die persoonlijkheid spreek ik aan, wanneer ik “jou” zeg, maar het dieper liggende wezen dat jij bent en dat onafhankelijk is van deze wereld, onafhankelijk van de oordelen en de normen die je vanuit de maatschappij hebt binnen gekregen, onafhankelijk zelfs van het lichaam waarin je woont, dat in haar reacties ook beïnvloed wordt door allerlei externe prikkels.

schilderij van Maria Magdalena door Myriam Schlimmer-America

Zak weer in jezelf, herinner je wie je bent… Jij bent het eeuwige bewustzijn dat jouw lichaam leven geeft en in stand houdt, en dat hier tijdelijk aardse ervaringen opdoet. Dit bewustzijn wat jij ten diepste bent, is vol leven. Het is creatief, sprankelend, avontuurlijk, en tegelijkertijd is het diep wetend, geworteld in het Zijn. Dit bewustzijn wat jij bent, is niet een abstract principe, het is niet een God die ver buiten je woont, het is een levendig en voelbaar bewustzijn. Jij bent het zelf, en je voelt het door je heen stromen op het moment dat je je eigen voelt, dat je goed beseft wie je bent, dat je weet wat jou vreugde brengt en aanvoelt wat je afstoot en waarvan je weg wilt. Dit basisvermogen om te onderscheiden, om ja en nee te zeggen tegen wat goed voelt en wat niet, houdt jou in contact met wie je echt bent, met je ziel, je eeuwige wezen.

En in deze tijd wordt dat wezen uitgenodigd een centrale plaats in te nemen in jouw leven, en te onderscheiden wat wel en wat niet bij je hoort. Het leven nodigt je nu uit de weg van het nieuwe in te slaan. Op de golf van nieuwe energie die op dit moment door de sfeer van de aarde heen trekt, kun je op twee manieren reageren. Je kunt meegaan met de stroom, of er tegenin. Je kunt vertrouwen op de golf, en je mee laten voeren door haar kracht, waardoor je vleugels krijgt en voortbewogen wordt door de dynamiek van de stroming. Dit is soms eng, omdat je het oude moet loslaten, maar tegelijk is het opwindend en bevrijdend. Je kunt ook tegen de stroom ingaan, bang voor wat het nieuwe je gaat brengen, bang om de veiligheid van het oude los te laten. Zodra je er tegenin gaat, begeef je je in een strijd met de krachten die jouw leven van binnenuit willen sturen. Het tegenspartelen en je verzetten is een vorm van strijd. En als je je tegen zo’n grote golf verzet, kan het niet anders of je gaat kopje onder. Het kan dan verstikkend en benauwend worden in en om je heen. Omdat je niet vertrouwt op de grote krachten die jouw leven willen leiden, ontbreekt er een anker in je leven.

Het is altijd mogelijk terug te keren en “ja” te zeggen tegen de stroom. Op het moment dat je los laat en overgeeft, kun je je weer gedragen voelen en ervaren dat er in die grote golfslag een betekenis schuilt, dat de stroom je ergens brengt waar het mooi en goed is.

Het is belangrijk je ervan bewust te worden wanneer je tegenspartelt, en wat er dan gebeurt met je. Jullie worden nog steeds gevoed door angstbeelden uit het verleden. Daar zitten beelden bij waarin je zo heilig gelooft dat het niet in je opkomt dat ze in feite de stem van de angst in zich dragen. Dus het kan zomaar gebeuren dat je aan het tegenspartelen bent, je verzet tegen iets wat zich wil aandienen in je leven, terwijl je niet beseft dat je dit doet. Je denkt dat vasthouden aan het oude het juiste is, zonder je eigen angst hierin te onderkennen. Leven vanuit angst is de gewoonte geworden als je opgroeit in een cultuur van angst.

Pamela Kribbe

Ik nodig je vandaag uit via een simpel experiment te kijken in hoeverre je vast zit aan het oude, aan gewoontes van angst, en in hoeverre je verzet biedt tegen dat wat wil stromen in je leven. Om dit gedachte-experiment te kunnen doen, moet ik eerst iets meer zeggen over de nieuwe wereld, waarvan jullie op de drempel staan.

Stel je de werkelijkheid van de Nieuwe Aarde voor als een gouden licht. We gaan niet fysiek invullen wat die wereld inhoudt, maar er energetisch contact mee maken, en voelen wat het betekent. Denk aan je dromen,je visioenen van een nieuwe, liefdevolle werkelijkheid op aarde, gedragen door verbindingen vanuit het hart. Zie een gouden licht stralen vanuit die werkelijkheid, en maak er contact mee. Kijk eens of je dit gouden licht kunt toelaten in je lichaam……voel eens hoe zacht het is, hoe liefdevol en krachtig tegelijk. Dit gouden licht verbindt, het gaat met niks de strijd aan, het zegt overal “ja” tegen, en daarom kan dit licht in alles doordringen, in zowel donkere als lichte plekken.

Dit is het licht van liefde, het is het licht van alchemie: de transformatie van het duister (lood) tot goud. In het gouden licht mag alles verschijnen, heeft alles betekenis en waarde: er is daar geen strijd meer tussen licht en donker. Voel de kracht van dit gouden licht. Dit is de geboorte van het Christusbewustzijn in jullie allen. Wanneer je dit licht belichaamt, hoef je nooit meer “weg te gaan”, weg van het duister, het zware. Je kunt helemaal aanwezig zijn op de aardse wereld, je kunt zijn die je bent te midden van de chaos die het instorten van oude systemen met zich meebrengt. Dit voltrekt zich nu in de wereld om je heen. Jij hoeft nergens heen, je hoeft alleen dit gouden licht in je toe te laten; het is het licht van de nieuwe wereld, het licht van je ziel. Je hoeft je niet te onttrekken aan de wereld. Het enige wat gevraagd wordt is trouw te blijven aan dit gouden licht. Herken het in jezelf: het voelt rustig aan, kalm en zelfverzekerd. Voel de draagkracht eens van deze energie. Voel deze in je voeten zakken: het is stevig en aards, het is niet een lichte, zweverige energie, het heeft substantie. Voel maar hoe dit gouden licht via je voeten de aarde instroomt en overal zaadjes van licht doet ontvlammen.

In de komende tijd bestaan het nieuwe en het oude door elkaar heen. Hier en daar ontstaan in het energieveld van het oude openingen. Dat gebeurt waar mensen bereid zijn zekerheden op te geven en uit te reiken naar het nieuwe. Daar kan het gouden licht binnenstromen. Misschien gebeurt dat via jou, omdat jij het nieuwe bewustzijn al belichaamt. Door ín de wereld te blijven met jouw gouden licht, kun je helemaal jezelf zijn, en tegelijk het energieveld van het oude iets aanbieden. Jij bent als een poort, een opening naar meer vrijheid, meer zachtmoedigheid. Jij bent die poort voor de ander door de energie die je uitstraalt. Je hoeft je er niet voor in te spannen! Wanneer het gouden licht via jou doorstroomt naar een ander, gebeurt dat vanzelf door jouw aanwezigheid. Jezelf inspannen en de strijd aangaan tegen het donker is voorbij. Je hoeft die strijd niet meer aan te gaan, het is niet jouw strijd! Laat het gaan, laat de hele dynamiek van ergens voor of tegen strijden los. Jij hoeft er alleen maar te zijn, en het gouden licht van de toekomst in jezelf te koesteren en trouw te blijven.

Nu gaan we kijken in hoeverre je nog vastzit aan het oude, aan het denken op basis van angst en tekort, het handelen op basis van machtszucht en behoefte aan controle. Het heeft veel voeten in de aarde om die aspecten innerlijk echt los te laten. Je bent ermee opgegroeid en ze maken deel uit van de collectieve energie op aarde. Zonet heb je kennis gemaakt met het gouden licht van de Nieuwe Aarde, waarin gemak en vreugde de boventoon voeren. Kijk nu eens met je innerlijk oog naar de energie van de oude wereld, gebaseerd op strijd, angst, vijandigheid. Zie die energie voor je….hoe voelt deze aan? Kijk er neutraal naar, wees er niet bang voor. Wat is de kleur van die energie, en hoe voelt ze aan? Het kan je verstikkend of plakkerig voorkomen, of verschijnen als een dichte mist. Er leeft veel angst in, en jij kunt er rustig naar kijken, want je hoeft er niets mee. Je hoeft er niet in mee te gaan en je hoeft er ook niet tegenin te gaan. Het is er gewoon en je neemt het waar.

Voel nu de aanwezigheid van het gouden licht in jou, en tegelijk kijk je waar de energie van het oude nog aan je vastplakt. Kijk met name eens in het gebied van je buik, de onderste energiecentra: bij je maag, je navel, je stuitje. Zitten daar nog strengen of koorden van energie die jou vasthouden, jou nog verbinden met de oude aarde, geregeerd door angst, oordeel en strijd? Kijk er rustig naar.

Vraag het jezelf: laat mij zien waar ik nog vastzit aan het oude, toon het mij helder en duidelijk, want ik wil me hiervan helemaal bewust zijn. Op het moment dat het zichtbaar wordt, en je de koorden naar het oude ziet lopen, voel dan eens wat voor energie daarin zit. Wat is het dat jou nog bindt aan het oude…is het angst, onzekerheid, een minderwaardigheidsgevoel waardoor je niet echt durft te breken met wat niet bij je hoort? Wat weerhoudt je ervan je op te richten en groot te maken?

Kijk eens goed wat je het meest tegenhoudt of verlamt. Je kunt eventueel een kindje zien verschijnen wat deze energie voor jou belichaamt: een bang kind, een onzeker kind, een onderdrukt kind, of een agressief kind. Wees je heel bewust van de emotionele dynamiek die jou af en toe terugduwt in het oude. Hoe helderder je dit ziet en begrijpt, hoe makkelijker je het zult gaan loslaten.

Er is niks zo bevrijdend als helder te weten wie je bent en waar je staat. Ook al is het spijtig om te constateren dat je hier en daar nog vastzit aan het oude, toch is het altijd beter om dit goed in het vizier te hebben, dan om het weg te drukken en het niet te willen zien. En het gouden licht veroordeelt nooit. Laat alles in jou wat nog bang is of verzet biedt aan het nieuwe, gewoon in het daglicht verschijnen. Het is waardevol, het heeft betekenis.

Wanneer je helder hebt waar er nog banden met het oude zijn, en hoe dat voelt, dan laat je nu goud licht naar dat gebied toe stromen. Probeer die koorden, die banden met het oude niet te verbreken. Laat ze gewoon zijn, maar laat ze helemaal opgevuld worden door goud licht, dat warm en vol begrip is. Vecht niet tegen je angst, je onzekerheid, je afhankelijkheid van het oude, omring het met goud licht, met mededogen, compassie. Het is niet nodig er tegen te vechten. Vechten maakt het erger, want het roept verzet op bij de delen in jou die nog niet mee willen of kunnen met het nieuwe. Liefde ontdooit en ontspant. Als je de angstige, onzekere delen van jezelf vertelt dat ze er ook mogen zijn, dat ze welkom zijn in jouw ruimte, dan veranderen ze al, dan laten ze al een beetje los. Houd ze er allemaal bij, verstoot ze niet…..zeg dat je van hen houdt, en dat je het samen met hen gaat doen. Want in de delen die nu nog angstig zijn of weerstand bieden, zit een enorme kracht, en die wil je niet kwijt! Je wilt de toonzetting van hun energie transformeren, en dat kan alleen door liefde.

Laat nu één innerlijk kind bij je komen, het kind dat voor jou het helderst het verzet, de angst of het wantrouwen in jezelf weerspiegelt. Ontvang het kind in je hart, omring het met het gouden licht, en vertel het hoe blij je bent dat je haar of hem hebt gevonden hebt. Nu het bij je is, kun je dit kind “in je eigen beheer” nemen: je kunt er zelf voor zorgen, zodat het niet langer is overgeleverd aan prikkels en impulsen van buitenaf die zijn of haar angst versterken.

Tenslotte wil ik je meenemen naar het volgende jaar, het jaar 2012. We bevinden ons nu in de laatste maand van dit jaar, en de winter vormt een natuurlijke overgangstijd, een tijd van inkeer en voorbereiding op het nieuwe. Er is en wordt veel verteld over wat het jaar 2012 jullie gaat brengen. Ik wil jullie uitnodigen alles wat je daarover hebt gehoord of gelezen helemaal los te laten. Ook dat zijn prikkels van buitenaf. Ga nu eens voelen wat het voor jou betekent. Word heel rustig en stil, er kan je niks gebeuren, je bent veilig. Stem je af op het jaar 2012……en wat het voor jou betekent, niet voor de wereld, maar voor jou. Zie maar een licht of kleur verschijnen bij dit jaar, voel de energie, de mogelijkheden ervan.

Vraag dan aan het jaar 2012, aan dit gebied in de tijd: wat is de hoogste potentie daarvan voor mij? Hoe kan ik mijn hoogste mogelijkheden in dit jaar verwerkelijken? Wat is voor mij belangrijk?

Stel je voor dat er een hele hoge golf is in de zee, en dat jij op de top ervan zit. Jij zit op de top van die golf, en het is heerlijk en spannend tegelijk om erdoor meegevoerd te worden. Voel eens van binnen wat je moet doen om precies op de top van die golf mee te rollen, want dan zit je in de stroom van je hoogste mogelijkheid. Je laat je dan meevoeren naar waar de stroom van het leven jou vanzelf wil brengen. Hoe kun je daar “ja” tegen zeggen, wat vraagt het van je om je over te geven aan die beweging?

Laat het gevoel wat je hebt op de top van die golf helemaal op je inwerken. Daar leef je in waarheid. En door hier steeds naar terug te gaan, kun je je afstemmen op wat het volgend jaar je te brengen heeft. Vertrouw altijd op je eigen innerlijke signalen. Wat er vanuit de buitenwereld op je afkomt aan informatie, bijvoorbeeld in de vorm van voorspellingen en eindtijdverwachtingen, is niet altijd gebaseerd op helderheid en zachtmoedigheid. Er zijn boodschappers die spreken vanuit angst, of vanuit de behoefte aan sensatie en dramatiek, en hun boodschappen kunnen je in de war brengen. Er zijn ook altijd boodschappen van licht, die rust en kalmte uitstralen. Maak het onderscheid op basis van wat jij voelt. Wat voelt goed voor mij en wat niet? Jij bent het anker.

Tot slot vestig ik de aandacht even op onze kleine kring hier, tezamen in deze ruimte vandaag. Stel je voor dat er in ons midden een vuur brandt waar wij omheen zitten. Een vuur van warmte en inspiratie. Wij worden allemaal gevoed door dit vuur, het is het vuur van onze harten. Stel je voor hoe de gloed van het vuur schijnt op al jullie gezichten, en jullie hoop, verlangen, verdriet en twijfel weerspiegelt. Wanneer deze gelaatsuitdrukkingen verschijnen in het licht van het vuur, verschijnen zij als heel menselijk en begrijpelijk. In het warme, zachte licht van het vuur mag het er allemaal zijn. Gun jezelf deze warmte, dit gouden licht. Ervaar je nog sporen in jezelf van de nacht van de ziel, van duisternis die je heeft beklemd, omring jezelf met warm licht. Dit kun je altijd doen. Prijs jezelf, wees trots op wie je bent, besef hoe moedig je bent geweest. Oefen jezelf in het benoemen van wat je allemaal al hebt volbracht, wat je aankunt en hebt doorstaan.

Bevestig je eigen grootheid en ga niet meer mee in gedachten die je klein houden. Laat dit vuurtje aanzwellen tot een vreugdevuur, zodat de vonkjes verder reiken dan deze kring alleen, andere mensen zich erbij kunnen voegen en de kring steeds groter wordt.

Dat is mijn nieuwjaarswens voor jullie en voor allen die dit later lezen of beluisteren.

© Pamela Kribbe 2011

www.pamela-kribbe.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)

1 REACTIE

  1. Mooi 🙂
    Ik heb het gelezen en tergelijkertijd de oefeningen gedaan die worden beschreven, dit gaf mij veel inzicht en snap nu beter waarom ik me de laatste tijd niet zo fijn voel 🙂

    Liefs Anne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in