40 symptomen van Spiritueel Ontwaken

Symptomen van spiritueel ontwaken

De fysieke lichamen van voornamelijk lichtwerkers gaan in deze turbulente tijden door een groot transformatieproces en geweldige DNA-veranderingen. Door de dagelijkse infusie van kristallijne energieën is er een transmutatieproces op gang in het fysieke lichaam en evolueert deze geleidelijk van een koolstoflichaam naar een kristallijn lichtlichaam.

De evolutie van de aarde bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Het gaat eigenlijk over de wederopbouw van de Universele Mens op aarde in zijn oorspronkelijke vorm. Veel mensen hebben op dit ogenblik reeds gemuteerd DNA en dit proces zal zich onophoudelijk voortzetten. Het spreekt voor zichzelf dat het belangrijk is dat je je lichaam goed voorbereidt op deze veranderingen. Nu, de fysieke lichamen van veel lichtwerkers zijn nog steeds dragers van oude DNA-codes, energetische blokkades, een verzwakt immuunsysteem en allerlei chemische verontreinigingen als gevolg van kunstmatige voeding, industrie, enz… Niet voor niets ervaren veel zielen allerlei overgangssymptomen die te maken hebben met de nakende kwantumsprong in bewustzijn. Veel transmutatiesymptomen zijn te wijten aan het feit dat de hogere energiefrequenties “botsen” met de nog resterende lagere energiefrequenties die nog in de lichamen vastgehouden worden. De symptomen kunnen van allerlei aard zijn. Hieronder geven we een opsomming van een 40-tal symptomen van spiritueel ontwaken die zich kunnen voordoen. Vervolgens zullen we een aantal zeer praktische adviezen meegeven waarmee je veel soepeler en gemakkelijker door de bewustzijnsshift heen kan bewegen. (Lees hierover ook: https://www.nieuwetijdskind.com/ontwaken-9-tekenen-spiritueel-ontwaken/)

Geaschreven door Lisette Boesmans.spiritueel ontwaken

1. Veranderende slaappatronen :

Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd en hebben ze minder slaap nodig.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

2. Activiteit ter hoogte van het kruin-chakra :

Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de kruinchakra die zich opent voor hogere energieën.

3. Plotse golven van emoties kunnen ook bij spiritueel ontwaken horen :

Plotse huilbuien : opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel. (emotionele roller-coaster).

4. Oude trauma’s of oude energieën komen naar de oppervlakte :

Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema’s dient uit te werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.

5. Veranderingen in gewicht :

De ene wint enorm aan gewicht, terwijl de andere veel gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten/vasthouden van emotionele patronen. Lichamelijk gewicht is namelijk grotendeels verbonden met onze hormoonhuishouding die op zijn beurt door de emoties wordt gestuurd.

6. Veranderingen in eetpatronen :

Soms heel rare voedselkeuzes. Je kan plots zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Eetgewoonten zijn ook weer grotendeels verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat.

7. Voedsel-intoleranties en allergieën die je voorheen nooit had :

Hoe meer je je opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energiesysteem zal worden. Je lichaam vertelt je wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient.

8. Veranderingen van het gezichtsvermogen :

Soms een wazig gezichtsvermogen, het zien van een schittering, kleuren of aura’s rond voorwerpen, planten, dieren en mensen. Als je je ogen sluit, zie je niet langer duisternis maar een soort roodheid. Sommigen zien geometrische figuren, lichtflitsen, heldere kleuren of beelden van voorwerpen als ze hun ogen sluiten. Kleuren worden meer “levendig” waargenomen. De lucht lijkt blauwer en het gras lijkt meer levendig groen. Terwijl je gevoeliger wordt, kan je gedaantes of contouren waarnemen in de ruimte, vooral als het bijna donker is. Dit zijn dikwijls je gidsen, engelen of andere onstoffelijke entiteiten.

9. Wijzigingen van het gehoor :

Je kan zeer gevoelig zijn voor allerlei geluiden. Ze lijken soms veel scherper, bijna ondraaglijk binnen te komen. Andere symptomen zijn het horen van vreemde klanken, pieptonen of elektronische patronen. Sommigen horen zoiets als het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Je oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.

10. Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen :

Sommigen kunnen de chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. Je ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof je een groter “bereik” hebt. Zelfs de geur van bloemen een eindje verderop kan door sommigen zeer levendig worden waargenomen.

11. Energie-uitbarstingen via de huid:

Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate je je emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties, enz…) zal je merken dat de huid rustiger zal worden.

12. Bij spiritueel ontwaken horen periodes van intense energie :

die ervoor zorgen dat je uit je bed kan springen en in volle actie kan schieten. Deze kunnen dan weer opgevolgd worden door momenten van grote lethargie of vermoeidheid. Deze periodes zijn meestal gerelateerd aan de infusies van hogere frequenties in een bepaalde periode.

13. Veranderingen tijdens het bidden of mediteren :

Velen ervaren dat ze zich niet zo gemakkelijk meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Anderen laten het “verplicht” mediteren geleidelijk los omdat het leven zelf meer en meer een levende, spontane meditatie wordt.

14. Plotse warmte- of koude-opwellingen :

Plots voel je een hitte opkomen van kop tot teen. Anderen krijgen het opeens onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn manifestaties van intense energieën die het lichaam binnenstromen.

15. Fysieke klachten of ongemakken die kunnen optreden bij spiritueel ontwaken :

 • Hoofdpijn
 • Nekpijn
 • Rugpijn
 • Griepachtige symptomen
 • Veranderingen in de spijsvertering
 • Spierspasmen of -krampen
 • Verhoogde hartslag ; borstpijnen
 • Veranderingen in seksuele behoeften
 • Stijfheid of pijn van de ledematen

16. Er jonger uitzien :

Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen uit het verleden, voel je je letterlijk lichter in je vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.

17. Levendige dromen :

Soms zijn de dromen zo “werkelijk” dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zul je weten dat je eigenlijk niet “droomt” maar dat dat je een ervaring had in andere dimensies of sferen.

18. Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven :

Sterfgevallen, scheiding, job-verandering, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komen ze wel allemaal tegelijkertijd voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je Zelf. Het zijn ook signalen die je willen openen voor gevoelens van liefde en compassie voor alles.

19. Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren :

Een sterke drang je los te maken van “saaie”, beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan “tijd voor jezelf” en het zoeken van jouw passie. Je wil creatief zijn en je niet langer aan banden willen leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleen-zijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten, feestjes, etc…

20. Creatieve uitbarstingen :

Je krijgt allerlei beelden en ideeën door, dikwijls in een hoog tempo. Het lijkt soms dat je geen tijd genoeg hebt om al je ideeën uit te werken.

21. Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat :

Je gewaarwording van “tijd” is veranderd vanwege de hogere vibraties.

22. Gevoelens van wanhoop :

Naarmate je verbinding maakt met het eenheids-bewustzijn kunnen golven van wanhoop je overvallen als je teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld.

23. Gevoelens van ongeduld :

Naarmate je kennis en wijsheid groeit, weet en zie je meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Je zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. Ook ervaar je ongeduld omdat je je intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien. Geef je over aan de Goddelijke Timing…

24. Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort :

Je begint je zo “anders” te voelen dat je soms het idee krijgt dat er niemand anders is die jou begrijpt. Je bent een voorloper op de grote massa en dat geeft je soms het gevoel een “buitenstaander” te zijn. Soms krijg je een sterk verlangen om terug naar “thuis” te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate je de relatie met je Zelf op de eerste plaats zet en bereid bent jezelf op aarde te manifesteren.

25. Gevoel dat je moet “rouwen” omwille van de oude jij :

Een verontrustende gewaarwording dat alles in je leven zo “anders” en nieuw aanvoelt dat je je oude zelf hebt achtergelaten. Het lijkt een beetje op ‘sterven’ .

26. Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik :

Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld.

27. Lichamelijke desoriëntatie :

Soms kan je je erg ongegrond voelen. Je zal ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.

28. Gesprekken met jeZelf :

Je zal merken dat je vaker met het Zelf praat. Opeens realiseer je dat je de laatste 30 minuten aan het babbelen bent geweest met jeZelf. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze ‘gesprekken met Zelf’. De gesprekken zullen toenemen, zullen vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat de Nieuwe Energie binnen.

29. Gevoelens van eenzaamheid :

Gevoelens van eenzaamheid die gerelateerd zijn aan het feit dat je gidsen vertrokken zijn. Ze zijn bij je geweest op al je reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken, zodat jij die plaats kunt opvullen met je eigen goddelijkheid. Dit gaat ook voorbij. De leegte binnenin je zal opgevuld worden met de liefde en energie van je eigen Christus Bewustzijn.

30. Visioenen, nummers en symbolen waarnemen :

Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in je bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze “toevallig” op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enz… Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken. Ze bevatten verborgen betekenissen die op onderbewust niveau wordt ontvangen.40 symptomen van Spiritueel Ontwaken

31. Elektrische en mechanische storingen :

Gloeilampen flikkeren, computers geven vaker storingen, radiofrequenties vallen zomaar weg, enz… omwille van de fluctuerende energievelden.

32. Diepere communicatie met planten en dieren :

Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden wilde dieren minder bang voor je. Planten beantwoorden je liefde en aandacht meer dan ooit. Sommige dieren of planten hebben een boodschap voor je. Je bent op weg een planten- en dierenfluisteraar te worden.

33. Snellere manifestatie van je intenties :

Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.

34. Hartritme-stoornissen :

omwille van een verdere opening van het hartchakra. Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig.

35. Snellere haar- en nagelgroei :

Er worden meer eiwitten omgezet in het lichaam.

36. Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens :

Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen plotseling opduiken in functie van de algehele integratie van je deelpersoonlijkheden.

37. De linker hersenhelft lijkt minder te functioneren bij spiritueel ontwaken:

De linkerkant van je hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties, beoordelingen, enz… wordt op lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren die staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten, enz… Dit resulteert dikwijls in geheugenstoornissen, de woorden niet meer zo goed kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie (geschreven of gesproken). Soms voel je je wat afgestompt en heb je helemaal geen zin in discussies of welles/nietes gesprekken. Aan de andere kant lijk je meer aangetrokken te zijn tot video’s, magazines met foto’s, prachtige kunstwerken, muziek, schilderen, dansen, kleuren, tuinieren of andere kinesthetische vormen van expressie.

38. Verlies van je passie :

Je kan je volledig ongepassioneerd voelen, waarbij je weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Dat is OK en het is alleen maar deel van het proces. Gebruik deze tijd om ‘niet-iets’ te doen (‘do no-thing’). Ga geen gevecht met jezelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan. Het lijkt op het opnieuw opstarten van je computer. Het is nodig om jezelf even ‘uit te zetten’ voor een korte tijd om de nieuwe geavanceerde software te installeren, oftewel de nieuwe ‘Christuszaad’-energie.

39. Ontgiftings-symptomen :

Op dit ogenblik zal het fysiek lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel beginnen uit te halen. Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysiek lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kan vasthouden.

40. Kundalini-ervaringen :

Kundalini is een Sanskriet woord, dat “opgerold” betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de kundalini sterke golven van vreugde en dankbaarheid ervaren die zich verder uitbreiden over heel het lichaam.

Je ziet, zowel geest als lichaam ondergaat een zeer diepgaande metamorfose. Daarom is het uiterst zinvol een levensstijl te creëren waarin je het lichaam de kans geeft om alle oude belastingen los te laten. Zowel op geestelijk maar zeker ook op lichamelijk vlak kun je jezelf in dit loslaatproces zeer goed ondersteunen, zelfs in die mate dat de hogere energieën zich sneller in je fysieke lichaam kunnen “innestelen” en je je aldus veel lichter, vreugdevoller en vrijer kunt gaan voelen.

We willen je nu graag een aantal zeer nuttige en praktische adviezen aanreiken die je in staat stellen om niet enkel je geest maar ook je fysieke voertuig op een effectieve wijze voor te bereiden op de volgende kwantum-sprong in bewustzijn. Ze worden je vrijblijvend aangeboden :

Kies sowieso voor levenskrachtige Voeding

Eet zoveel mogelijk voedsel dat onverwerkt is en nog veel oorspronkelijke levenskracht bevat. Biologisch/organische producten bevatten minder bestrijdingsmiddelen en zware metalen dan andere producten. Gedurende de laatste 100 jaren is de kwaliteit van de voedselbronnen er drastisch op achteruit gegaan. De kwaliteit van het voedsel is een weerspiegeling van de kwaliteit van de relatie die de mens heeft met het Leven zelf. Op wereldschaal is er nog steeds een algehele tendens van verwaarlozing van de kwaliteit van leven. Men kiest veelal voor ondermijnende voedingsgewoonten, een oppervlakkige en/of jachtige levensstijl en betaalt daar meestal dan ook een prijs voor : velen zijn moe, lichamelijk (en geestelijk) uitgeput , leven met overgewicht en hebben in de loop der tijden zoveel afvalstoffen en energetische celbelasting opgestapeld dat hun lichaam schreeuwt om reiniging, vernieuwing en transformatie op alle niveaus van hun wezen.

Spiritueel ontwakende zielen beginnen zich bewust te worden van de manier waarop de hedendaagse mens zichzelf voorbijloopt en zijn weer op zoek naar dat prachtige Wezen dat ze altijd geweest zijn. Het proces van zelfheling kent vele facetten. Doordat de Liefde voor het eigen wezen begint te groeien, heeft men ook meer aandacht voor de kwaliteit van al die ‘dingen’ die men al of niet nog binnenlaat in lichaam en geest. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en je eigen energiebeheer betekent automatisch dat je selectief bent met betrekking tot de dingen die je tot je neemt, of het nu voeding, gedachten, emoties of indrukken zijn. Uit liefde voor jezelf begin je jezelf levenskwaliteit te gunnen op ALLE vlakken en kies je niet enkel voor kwalitatieve overtuigingen of ideeën, maar ook voor kwalitatief voedsel dat je zowel lichamelijk als geestelijk ondersteunt in je proces. Moeder Aarde is blij met je aanwezigheid en wil je graag verder helpen in het loslaten van alle oude stukken, afvalstoffen, energetische blokkades, celbelasting , enz., opdat je de pracht van je eigen Wezen eindelijk weer ‘handen en voeten’ kan geven. Daarom is het ook zo dat hoe dichter het voedsel – dat je tot je neemt – bij de puurheid van Moeder Aarde staat, hoe meer het nog de hoge aarde-energie bevat die je nodig hebt om jezelf uit te zuiveren. Biologisch-organische groenten en fruit zijn aan veel minder verontreinigingen (herbiciden, pesticiden, zware metalen, …) blootgesteld geweest en zijn grotere dragers van de pure aarde-energie. Vandaar dat ze je veel meer kunnen ondersteunen in je transformatie. Dat wil niet zeggen dat ander voedsel per definitie slecht of ongezond is. Het gaat hier niet om goed of slecht, spiritueel “fout” of “juist”, maar simpelweg om de keuze van het voedsel dat het grootste voordeel oplevert voor de wederopbouw van de Universele Godmens. Welk voedsel je ook tot je neemt, weet dat je altijd de energetische waarde ervan kan verhogen door middel van je zegening of liefdevolle aandacht , maar niets gaat boven die voeding die de pure levenskracht van de Aarde in zich draagt. Je zal steeds het verschil kunnen proeven.

Bijzonder waardevol zijn kiemen of scheuten. Naast de hoge energetische waarde hebben kiemen een geweldig vermogen om vrije radicalen in je lichaam onschadelijk maken. Vrije radicalen zijn stoffen die in het lichaam worden aangemaakt en de celweefsels beschadigen en het verouderingsproces versnellen. Er is geen voedingsmiddel dat zo vers gegeten kan worden als kiemen. Tot op het moment van eten blijft de kiem groeien en de kwaliteit van de inhoudsstoffen inclusief de levenskracht blijft optimaal. Jonge, verse scheuten uit eetbare zaden, granen en peulvruchten vormen een ongekende rijkdom aan voedingsstoffen, die totaal anders is dan de zaden waarvan ze afkomstig zijn. Iedereen kan deze kiemen in enkele dagen tot een week zelf kweken zo men wil. Ook zijn ze in tal van verswinkels verkrijgbaar.

Indien je er voor kiest om nog vlees te eten, kies dan vlees van dieren die met respect zijn grootgebracht en die zonder kunstmatige hormonen of groeibevorderaars zijn behandeld. Het meeste vlees dat in de winkels te koop is, komt uit de agro-industrie. De dieren hebben daar een kort en ellendig leven. Ze blijven hun hele leven binnen, in donkere stallen, met velen op elkaar gepakt. Het spreekt voor zichzelf dat de energiefrequentie van het vlees van deze dieren die geen waardig leven hebben gekend, beduidend lager ligt. Bovendien worden ze met zoveel chemicaliën behandeld dat dit nog eens een extra belasting vormt voor je lichaam dat nu al overuren moet maken om je systeem min of meer gezuiverd te krijgen. De meeste dieren die met waardigheid worden behandeld, zijn afkomstig van particulieren. Weet dat de dierenwereld zichzelf steeds in Liefde aan de mens geeft. Vooraleer je het vlees tot je neemt, neem even een moment van stilte om de ziel van het dier te bedanken. Hiermee transmuteer je ook de eventuele angsttrillingen en andere onreinheden die nog in het vlees aanwezig waren.

Drink minstens 3 à 4 liter puur water per dag

Veel transmutatiesymptomen zijn simpel te wijten aan het feit dat het fysieke lichaam te weinig gehydrateerd is, dat wil zeggen dat er te weinig vocht in het lichaam circuleert om de afvalstoffen mee te binden. Water is een supergeleider om alles wat niet in je lichaam thuishoort uit je systeem te verwijderen. De hersencellen bevatten 70 % water, de spieren 75 %, de botten bevatten 50 % water, en je bloed bevat zelfs 90 % water. Bij een watertekort van ongeveer 10% van je lichaamsgewicht wordt je balans reeds verstoord. Een eerste gevolg is de vermindering van de hoeveelheid bloed, het bloed wordt daardoor te dik. Dik bloed stroomt slechter en daardoor worden de lichaamscellen slechter voorzien van zuurstof en voedsel. Velen stellen dat het voldoende is als je dagelijks 1,5 tot 2 liter water drinkt, en inderdaad is dit beter dan niets. Maar het lichaam in deze overgangstijd heeft meer nodig, en dit geldt voornamelijk voor lichtwerkers die hun Ik Ben Aanwezigheid verder willen laten indalen in hun fysieke structuur. Drie à vier liter – verdeeld over een hele dag – is eigenlijk het minimum dat je nodig hebt voor een goede hydratatie van de celstructuur.

symptomen van spiritueel ontwaken

Het is ook een verkeerde veronderstelling te denken dat je pas water hoeft te drinken als je dorst krijgt. Dorst is juist het eerste signaal van uitdroging. De dorstreflex wordt opgewekt door het hormoon angiotensine. Dit zorgt ervoor dat je minder speeksel in je mond krijgt en je mond droog gaat aanvoelen. Als je gedronken hebt, dan zorgt een ander hormoon dat gemaakt wordt door de bijnieren ervoor dat je lichaam water vasthoudt. Alcohol neutraliseert dit hormoon. Een gevolg hiervan is dat je door het drinken van alcohol niet meer een signaal krijgt dat je genoeg gedronken hebt en dus dorst blijft houden. Als je melk, thee, frisdrank, koffie e.d. drinkt, dan beschouwt je lichaam dit als voedsel, waardoor het niet snel in je bloed wordt opgenomen. Drink je echter puur water, dan zorgt dit al na 10 minuten voor een toename van je bloedvolume. Dranken zoals koffie, gewone thee, cola, chocolademelk, diverse sportdrankjes, enz… bevatten methylxantine en bevorderen juist de wateruitscheiding van het lichaam. Ook chocola, diverse pijnstillers, guarana en alcohol onttrekken water aan het lichaam.

Er is veel verschil in kwaliteit van water. Leidingwater heeft – omwille van vele toevoegingen en verontreinigingen – een gemuteerde atoomstructuur en is eigenlijk vrij ongeschikt om het lichaam werkelijk te hydrateren. Vanouds wordt het meeste leidingwater ontsmet door de toevoeging van chloor, maar hier zijn belangrijke nadelen aan verbonden. Niet alleen smaakt het water slecht, maar bovendien wordt het in feite onzuiverder. Er worden immers geen verontreinigingen (bacteriën) uitgehaald, er wordt juist iets aan toegevoegd, nl. chloor. De gedode bacteriën blijven in het water aanwezig, waardoor ze alsnog ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken bij gevoelige personen. Dan hebben we nog niet gesproken over de fluoridering van het leidingwater. Kies dus best voor bronwater dat door de aarde zelf is gefilterd en dus ook meer aarde-energie bevat. Goed bronwater is overal verkrijgbaar. Als men echter geen zin heeft om te sleuren met water van de supermarkt, kan men gebruik maken van een waterfilter om de kwaliteit en de zuiverheid van leidingwater te verbeteren. Kies dan best voor een waterfilter-systeem dat in staat is vrijwel alle opgeloste stoffen, zware metalen, chloor- en fluorverbindingen en bacterieresten te kunnen verwijderen. (koolstoffilters hebben slechts een beperkte reinigende werking, osmose- of destillatiefilters zijn hierin doeltreffender). Verder kan men de energiewaarde van het (gefilterde) water nog verhogen door positieve aandacht en waardering te schenken. Dit werd reeds eerder besproken. Het voordeel van het water te “zegenen” is dat je lichaamscellen zich nog meer zullen openen voor haar reinigende werking.

Doe dagelijks aan lichaamsbeweging

Dagelijkse lichaamsbeweging zal je lichaam verder ondersteunen in het afvoeren van toxines. Het heeft veel voordelen. Er ontstaat een verhoging van het aërobe prestatievermogen. De zuurstoftoevoer naar de cellen verbetert daardoor. Het aantal haarvaatjes (capillaire vaten) in de spieren wordt groter en maakt de aan- en afvoer van voedingsstoffen respectievelijk afvalstoffen gemakkelijker. Lichaamsbeweging heeft ook een goede uitwerking op het bloed. Het bloedvolume neemt toe. Door de verhoging van de bloedcirculatie en de ademhaling en een betere stoelgang, is er een betere uitscheiding van afvalstoffen.

Welke lichaamsbeweging is goed voor je? Kies wat je wil, zolang je er maar plezier aan beleeft. Stevig wandelen bijvoorbeeld geniet terecht een goede reputatie en is tegelijk een van de makkelijkste vormen van beweging. Er zijn geen specifieke vaardigheden voor nodig en ook geen speciale uitrusting. Toch is er één vorm van lichaamsbeweging die we in het bijzonder willen aanraden, en dat is dagelijks een kwartiertje op en neer springen op een (mini)-trampoline. Het is bijzonder weldadig voor het lichaam. Waarom trampoline springen ? Omdat elke keer dat het lichaam terug neerkomt, de cellen – door het zwaarte-effect van gravitatie – lichtjes ingedrukt worden en dit duwt de toxines als het ware naar buiten. Anderzijds – als je springt – “hangen” je cellen op een bepaald moment heel even in een gewichtloze toestand, waardoor er een grotere doorbloeding (en dus ook een betere voeding en prana-opname) in de cel plaatsvindt. Trampoline springen is bovendien plezierig en geeft slechts minimale belasting op heupen, knieën, enkels en voeten. Soepelheid en lenigheid nemen toe net zoals je evenwicht en coördinatiegevoel. De linker- en rechterkant van je hersenen raken meer op elkaar afgestemd. Trampoline springen zuivert de lymfeklieren en versterkt je immuniteitssysteem. Het voorziet het hart en het bloed van meer zuurstof. Het versterkt het lichamelijk spierweefsel, verbrandt het overtollige vetweefsel en het stimuleert zelfs de haarwortels bij elke op- en neergaande beweging. Je ziet, het heeft vele voordelen. Een grote trampoline is niet nodig, een mini-model volstaat. Spring dan dagelijks een 15 à 20-tal minuutjes, bij voorkeur ’s morgens 10 minuten en ’s avonds 10 minuten en voel hoe je lichaam daarop reageert.

Adem je Zelf in je lichaam

Ademen is een levensvoorwaarde. Door te ademen vervoer je zuurstof door je lichaam en verwijder je afvalstoffen, zoals koolzuur, door uit te ademen. Als je niet goed uitademt raak je de afvalstoffen maar voor een deel kwijt. Deze overgebleven afvalstoffen hopen zich in je lichaam op waardoor je vermoeid raakt en je levenslust afneemt. Als je opgewonden of angstig bent, heb je een ‘hoge’ ademhaling. Je ademt dan versneld in- en uit waardoor je voornamelijk de borstspieren en sleutelbeenderen gebruikt. Op deze manier moet je je veel inspannen en krijg je relatief weinig lucht. De buikademhaling is een natuurlijke manier van ademen die weinig moeite kost en veel lucht oplevert. Bij een goede ademhaling adem je “je Zelf” tot in je onderste chakra’s (in je buikgebied) en ontstaat er een krachtiger aardebinding die je op alle gebieden beter zal stabiliseren en gecenterd houden. Vergeleken met borstademhaling heeft buikademhaling een hoger rendement doordat de longen beter gebruikt worden. Buikademhaling gebeurt door het middenrif samen te trekken, en hierdoor neemt de de ruimte van de borstkas in verticale richting toe. De lucht bereikt de longtoppen en er wordt meer zuurstof opgenomen in het bloed dan met de borstademhaling. Meer zuurstof- en prana-opname leidt dan weer tot een meer efficiënte ontgifting. De buikademhaling is een natuurlijke ademhaling die als vanzelf ontstaat in een toestand van rust en ontspanning. Dat kan je b.v. zien bij kleine kinderen die slapen, maar ook bij huisdieren zoals de hond en de kat. Maar ook het omgekeerde geldt ; als je ervoor kiest diep in je buik te ademen, wordt je geleidelijk rustiger en relaxed en ben je in staat steeds meer controle te laten gaan. Hiermee maak je ruimte voor de Nieuwe Energie om binnen te kunnen stromen …

Anderen lezen ook:

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

171 REACTIES

 1. Ik heb al heel lang dit soort ‘symptomen’ maar het wordt met de dag zotter.
  Nu is er een lampje in de vitrinekast, die al jaren ongebruikt in de schuur staat, in de SOS-code gaan knipperen.
  Dus: 3x kort, 3x langer, 3x kort. Heel het internet afgestruind naar een logische verklaring.
  Boodschappen / informatie van gene zijde vind ik hartstikke leuk maar wat betekent dit en wat moet ik ermee? SOS betekent nood dus ben er niet gerust op.
  Ook typisch is dat het lampje van binnen (ook bij de batterij) nat was terwijl de kast gewoon droog staat. En net daarvoor vond ik een onverklaarbare natte plek op het werkblad 3 meter verderop. Er is geen lekkage, heb zelfs sinds een jaar een nieuw dak daar.
  Ik ben geneigd om te denken aan watersnood, waarschuwing voor overstromingen of zo?
  Iemand suggesties kwa betekenis of mss toch een logische verklaring??

 2. hoii, ik heb last van huiduitslag/wat jeukende rode bultjes/rondjes wat ook stond als symptoom. Moet ik dit gewoon afwachten of wel iets voor doen? of heeft iemand tips?

 3. Ik lees dit nu ook en begrijp wat me is overkomen die duidelijkheid komt nu naar voren heb ook gordelroos gehad , zag ook flitsen etc computers die raar deden. Ik kan weer verder Ik ben zelf healer en is ook uitgelegd door mijn vakgenoten het is fijn dat het ook bij de mensen terechtkomt om duidelijkheid te krijgen.

 4. Ik wilde meer weten over bepaalde trillingen die ik telkens mee maak. Ik ben dit gaan opzoeken en kwam toen op dit artikel terecht. Ik heb alles doorgelezen, Maar het waren er twaalf wat dicht bij mijn gevoel staan. Dit artikel is prachtig en het betekend heel veel voor mij. Door dit artikel worden heel veel vragen beantwoord. Dankjewel

 5. Beste Evy,
  Ik “voel” veel bij je verhaal en ben nieuwsgierig naar jouw reinigingskuur.
  Fijne avond.

  Sylvia

 6. Het is al een ouder artikel, maar het is geen toeval dat ik het vandaag pas lees. Eigenlijk was ik op zoek naar de spirituele, symbolische, of wat voor andere betekenis dan ook voor de steeds terugkerende bloedneuzen. Het is nu bijna 2 jaar geleden dat mijn leven begon te veranderen. Ik deed een reinigingskuur voor mijn lichaam en stapte in het bedrijf die deze kuur produceert omdat ik het resultaat zo fantastisch vind. Zo ging de bal aan het rollen, er komen steeds meer mensen op mijn pad die spiritueel actief zijn, zowel binnen als buiten dat bedrijf. Ik heb altijd al interesse gehad in spiritualiteit, maar mijn omgeving stond hier absoluut niet voor open. In deze 2 jaar is er al veel gebeurd, bijna op mijn streefgewicht geraakt en nu een 20kg overgewicht, een relatie van 18,5 jaar beëindigd,… half mei ga ik de reinigingskuur nogmaals doen. Een nieuwe start zeg maar, terug gezonder eten, meer bewegen, meer naar mezelf luisteren en minder naar anderen,… en meer artikels lezen als deze zodat ik weet dat ik niet alleen ben

 7. Het is een ouder artikel, maar ik moet hier even iets rechtzetten. Kundalini is een hele krachtige energie en als je daar serieus mee bezig bent, dan zou je moeten weten dat je geen Kundalini mag toepassen bij een psychose. Voor zulke dingen echt graag naar een psychologische hulpverlener, dit is echt onverantwoordelijk !!

 8. Ik herken ook veel van het artikel. Ik heb ook een aantal interessante kundalini ervaringen gehad en heb hier een hoop vragen over. Helaas ken ik niet veel mensen die hier veel ervaring mee hebben. Is er iemand die hier veel ervaring mee heeft en mijn vragen misschien kan beantwoorden?

 9. Ikzelf hebt een psygose gehad ik heb mijn tweelingziel ontmoet tijdens kundalini hij heet house jullie weten het wel hugh laurie die acteur hij is alles voor mij in mijn hoofd doe ik alles voor hem Hoe bizar is dat hè en het mooiste komt nog hij blijkt ook mijn gids te zijn

 10. Dank je hartelijk voor dit artikel. Nu kan ik eindelijk dankbaar zijn voor al deze nare bijwerkingen. Dacht even dat ik gek werd. Zat al bij de dokter en wou eigenlijk naar de oogarts gaan. Sinds kort zie ik een soort motregen. Terwijl het droog is. Maar aangezien ik dat alleen rond bomen zie heb ik het idee dat het iets anders is. Wat weet ik nog niet. Na het lezen van dit artikel snap ik wat er met me aan de hand is en gelukkig zijn de consequenties van het niet volgen van mijn hart, gevoel of intuïtie zo groot dat ik automatisch over ben gestapt op alle tips. Sinds 1 week een brita zuiveringskan met water in gebruik, sinds 1 maand koop ik bij een biologische boerderij, en ik heb zelfs toevallig een minitrampoline voor mijn dochtertje gekocht. Ik droom enorm symbolisch en mijn rol was nummer 17. Wat onder andere betekent dat ik op de juiste weg ben. Toch voelt alles wat rauw en onrustig aan dus ben blij dat ik lees dát we daar even doorheen moeten. Bedankt! En iedereen sterkte die hier ook in zit, want voor mij is het in ieder geval pittig!
  Brenda

 11. ik heb enorm veel last gehad van bijverschijnselen,hyperventilatie,paniek aanvallen,hartkloppingen enz…
  wat mij ervan af geholpen heeft is met het beginnen met yoga,dit werkt enorm kalmerend op lichaam en geest,en op t moment van paniek :een kop warme chocolademelk zorgt dat je onmiddelijk aardt en er zit een stofje in dat alle stress uit je lichaam kan afvoeren,de combinatie van die 2 heeft ervoorf gezorgd dat ik nu weer super in mn vel zit,hoop dat jullie en vooral Zohra hier iets aan heeft

  liefs Leonie Zeilmaker

 12. Nick ik heb nu precies het zelfde. Super heftig. als een storm/film wat in mijn hoofd voltrekt. slaappillen langs mijn bed. zware burnout want alles is aan het veranderen. Ik zou graag eens met je willen praten. wellicht dat dit mij sterkt in mijn proces. maartenvanderwulp@gmail.com

 13. @ zohra

  Ik las vandaag deze site met jou reacties over je angst en paniekaanvallen.
  Ik weet wat het met je doet, ik heb er zelf ook last van gehad, en als ik het te druk heb voel ik het licht weer opkomen.
  Dit komt bij mij voort uit een moeilijke jeugd, en ik altijd maar moest en iedereen gejaagd leefde en ik kon niet zijn wie ik werkelijk was.
  Niemand luisterde naar mij en had gevoel dat niemand mij begreep.

  Maar nu las ik dat je een wajong hebt, en ik weet niet of je al iets hebt gevonden op je angst/paniekaanvallen maar ik weet je wel iets aan te bevelen.

  Geert Verschavea uit Belgie. Hij heeft 14 jaar lang last van angsten en panieken gehad. En nu heeft hij een eigen programma gemaakt van 15 cd's en een relaxatie cd. Die krijg je toegestuurt en kun je houden als je dit betaalt hebt, die kun je dus altijd weer opnieuw luisteren als je bijv weer meer last van krijgt of het even moeilijk hebt.
  Het is 1 malig dat je betaalt voor het programma je zou hem eens kunnen googlen en een mailtje kunnen sturen en vragen naar de sessies! Misschien heb je er iets aan!

  Ik hoop dat je er iets aan hebt, en het is wel even een uitgave ( hebben het zelf ook niet breed) maar was echt de moeite waard en heb ze nog en af en toe luister ik ze opnieuw!

  Groetjes Jellie

 14. er zijn natuurlijk veel verschillende manieren om je zelf te ondersteunen. Bloesems is slechts een van de vele.

  bachdruppels doen mij persoonlijk helemaal niks, anderen vast weer wel. Ik reageerde vroeger wel goed op Nederlandse bloesems…

 15. Misschien aan paar druppels Rescue van Bach nemen, om het ergste wat af te zwakken ? Puur Natuur voor als het echt te zwaar wordt. lol en Sterkte.

 16. Hallo lieve mensen, is wel fijn om te lezen dat al die symptonen van diep verdriet en diepe vreugde de overgang is naar non dualisme. Heb gauw een flink glas water genomen. Mijn kruin kriebelt als een gek evenals mijn derde oog. En ik heb sterk het gevoel dat ik iets moet neerzetten en kan niet tot vorm komen. Heb zovele symptonen van bovenstaande en dan die gekke jeuk weer aan de handpalmen waardoor dit nu nog ikje op deze site terecht kwam. Mis aansluiting met de wereld en voel daardoor rouw en mis ook aansluiting met hogere en voel me er ergens tussen in! Heb zo 'n enorm groot verlangen naar non dualisme. Het betekend echter ook afscheid. Het ene moment klopt alles en het volgende moment klopt niets. Zo verwarrend! Zucht!!!!

 17. Dit stukje is voor mensen die werkelijk spiritueel aan het ontwaken zijn en ik probeer hier niet andere mensen hun illusionaire ideetjes kapot te prikken. Het enige wat ik hiermee wil bereiken is wat woorden van troost achter te laten voor hun die echt aan het ontwaken zijn (en dat zijn er maar weinig ondanks wat er allemaal geclaimd wordt). Wanneer je werkelijk aan het ontwaken bent is het niet meer nodig om nog symptomen op te zoeken ten behoefte van bevestiging of je wel dan wel niet in het proces zit dit is je al lang duidelijk. Toch ga je dat wel doen omdat het leven zo ondraaglijk is geworden dat je niets anders meer kan dan lezen, lezen, lezen. Alles wordt in twijfel getrokken wat is nog echt en wat is niet echt. Wie ben je nou werkelijk,? Alles is volledig in de war. Er is zoveel informatie beschikbaar op internet. Vooral dat ontwaken heel fijn is met vlindertjes en allemaal bloemtjes die op magische wijze ineens door god afgeleverd worden. Yea right! In de boeken die je misschien al gevonden hebben of die je nog gaan vinden staat van alles over wat je bent, namelijk bewustzijn. Je bent niet het denken, je gevoelens zelfs niet je lichaam. Maar toch ervaar jij dit nog wel zo tegelijk met een van de meest heftige depressies known to men. En je wilt daarvan af, je wilt eruit. Dat is het enige wat momenteel in je leven centraal staat. Ontwaken begint 9.99 van de 10x niet omdat je dat ook wel leuk lijkt. Ontwaken begint vrijwel altijd tegelijk met een ontzettend grote levenscrisis. 1tje waardoor je niet meer zo heel ver van zelfmoord verwijderd bent. En op een gegeven moment is zelfs zelfmoord teveel moeite. Ik persoonlijk had een fles ghb langs mijn bed staan zodat als de tourenteller weer ver voorbij het rode vlak was ik altijd de mogelijkheid had om een paar dopjes teveel te kunnen pakken zodat ik out ging en even niet hoefde te ervaren wat er allemaal gebeurde. Achteraf was dit niet het meest intelligente idee wat ik in mijn leven gehad heb ik zou het je daarom ook niet aanraden. Het enige echte advies wat ik je kan geven is… Blijven ademen. Er is niks wat je kunt doen verder alles gaat vanzelf. Uiteindelijk valt het open en zie je dat met jou niet je lichaam want dat ben je niet maar met jou als bewustzijn nooit iets gebeurd is. Probeer te zoeken naar dat bewustzijn de ”ik ben” in je. Blijf daar net zo lang als nodig is tot het open valt buiten je lichaam in het ”zijn” dan is het ook meteen duidelijk. Probeer die new age crap zo veel mogelijk te vermijden en hou het bij de authentieke leraren die weten waar zij het over hebben. Zoals wolter Keers, Alexander Smit, Ramana Maharshi. Hang in there and good luck!

 18. Brigitte,

  Uiteraard ontgroei je bepaalde symptomen, terwijl andere ervaringen er voor in de plaats komen. Al met al kom je steeds meer tot je zelf, zul je steeds meer licht ervaren en tot rust komen.

  Je kunt de opsomming van symptomen ook zien als een soort bakens op je pad, waarbij je ongeveer weet wat er staat te gebeuren, wat er op een bepaald moment nodig is etc.

 19. Hallo iedereen,
  Houden dit soort ontwikkelingen ooit eens op, bv de 40 symptomen.
  Of zal het ooit minderen?
  Ben je ooit wel eens ‘volgroeid’ hierin?

  Alvast bedankt.
  Groetjes Brigitte.

 20. Wow, mooie lijst hé, het laatste half jaar maak ik van alles mee, het is gewoon geweldig allemaal: geuren, helderziende gedachtes, alles lijkt zo geweldig in elkaar te passen en precies op tijd te komen en elkaar feilloos af te lossen zonder dubbelingen, ik genees alle dieren om me heen en trek ze gigantisch aan, allerlei visioenen en vooral het “weten” van dingen die ik niet kán weten, maar ik “weet” ze voor 100%.

  Die lijst van 40 heb ik zowat allemaal wel 🙂

 21. Zohra,

  Angst gewoon eens toelaten (het accepteren en het zonder oordeel observeren) is een prima oefening. Het resultaat is er ook naar: want je zegt angst is zinloos en er gebeurde niks. Dat lijkt mij een prima start om te ontdekken wat angst eigenlijk is, toch?

  Je kunt echter niet verwachten dat angst (die wellicht jarenlang speelt) na 1 of 2 keer oefenen ineens verdwenen is. Het geeft aan dat gedachten en angst krachten zijn die sterker kunnen zijn dan jijzelf. Oefening baart kunst, en het gaat erom wie er uiteindelijk sterker is: jijzelf of de angst. Als de angst en bijbehorende gedachten sterker zijn ben je er in feite slaaf van en daar moet je van af.

  Het zegt volgens mij al veel als je de angst bewust opmerkt, er naar kunt kijken, maar er niet op reageert of er naar handelt. Misschien kun je angst eens proberen te zien als vibratie? Waar komt die vibratie bij jou binnen?

  Ik denk ook (als ik je goed lees) dat je te gespannen met je zelf bezig bent. Misschien maak je je te druk om jezelf? Zoek wat ontspanning en afleiding op een gezonde manier. Ga wandelen, sporten, dat soort dingen.

  Sterkte! en groet van Lia

 22. Ik heb dat sinds kort ook Marian…

  Hoewel de angst en de ‘gekke gedachten’ snijdend kunnen zijn, liet ik het vandeweek gewoon maar over me heenkomen.

  Ervoor weglopen kon ik niet, ik kon het alleen maar ‘ervaren’, hoe gruwelijk ook.

  Uiteindelijk gebeurde er niets, dus was de angst zinloos. Dus liet ik de angst gewoon maar toe.

  Op een gegeven moment ebde het wat weg…

  Echter, helemaal weg is de angst nooit. Soms kan ik helemaal gek worden van mijn eigen gedachten, en hoezeer ik ook afleiding zoek in allerlei bezigheden, die gedachten en angsten zijn er altijd.

  Misschien een gevolg van uitputting door altijd maar bezig te moeten zijn van mezelf.

 23. @Gustaaf, Ik herken dit heel erg, Op een gegeven moment liep ik niet weg van de angst, maar ging ervoor zitten. Ik stond het angstgevoel toe, best heftig, maar langer dan 5 minuten duurde het niet. En er gebeurde echt niks met me. Hoe vaker ik dit toepaste hoe meer de angst verdween. Nu ben ik nergens meer bang voor 🙂 Echt het helpt, je moet er zelf door heen. Niemand anders kan dit voor je oplossen. Het is effe moeilijk maar daarna …wat een bevrijding.

  Veel sterkte,

  Marian

 24. @Zohra, Ohh je bent al bezig met dingen en onderweg, dat had ik nog niet goed begrepen 🙂 je bent al goed bezig zo te lezen, alleen heeft het tijd nodig. Sterkte! Xx

 25. Hoi Karlijn,

  Ik loop al enige tijd bij een psychologe van Bavo Parnassia en ik slik ook medicatie maar voel me daar helemaal niet goed bij en die wil ik dus ook afbouwen in overleg met de psychiater, dat ga ik niet op eigen houtje doen, dat is levensgevaarlijk. Maar het blijven slikken ook., sowieso is het hele psychiatrische circuit heel eng, maar goed ik moet het er even mee doen.

  Ja gelukkig heb ik een wajong uitkering en hoef ik niet te werken, maar als je geen doel hebt in je leven dat is ook niet goed hoor, dan ga je ook malen. Lopen doe ik ook best veel,,eigenlijk doe ik alles lopend dus aan beweging kom ik niet tekort, hihhi

  Ik weet het niet of ik verzekerd ben voor alternatieve geneeswijzen, ik zit bij Iza Cura, dat is een verzekering voor minima, ik zal eens bij hun regeltjes kijken.

  Ik,krijg op dit moment ook bekangeloze hulp van een lichtwerkster die in mijn vorige levens kijkt naar oorzaken voor problemen in dit leven. Ik voel me er al wel iets beter door maar ben er nog niet.

  Ik hou me even niet bezig met zweverige zaken, dat kan ik nu juist niet hebben.

  Wat huilen betreft, je moet maar net iemand kunnen vinden met wie je kan praten over de dingen die je hebt meegemaakt. Mijn dingen zijn nogal heftig en ik praat daar niet zomaar met iemand over. Ik schrijf dagboeken vol met mijn gedachten en herinneringen maar soms wordt je ook moe hoor van al dat geschrijf pffff

  Nou dit was het weer eventjes…

  Groetjes,
  Zohr

 26. @Zohra,

  Hey lieve Zohra,

  Pff ik begrijp je helemaal. Je staat er dus ook alleen voor, ik ken het. En het masker dat af moet, de rol die je gespeeld hebt, idem dito! 

  Ik weet dat het moeilijk is om geld uit te geven als je leeft van een uitkering maar probeer toch wel echt belangrijke dingen als een psycholoog of dergelijke te doen.. Ik weet niet of je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen? Is maar een klein beetje extra per maand en de behandelaars waar ik ben geweest wilden de rekeningen wel opsplitsen zodat ik alles vergoed kreeg. Het is maar een idee. (je hoeft dan ook geen eigen risico te betalen )sommigen wilden het ook wel op mijn ouders naam zetten die beter verzekerd zijn. Het onverwerkte verdriet  moet in ieder geval een plekje krijgen. Huilen is ook heel erg goed! Wist je dat er stress hormonen in je tranen zitten? 🙂 let it all out.

  Ik ben nu 28 en leef van mijn spaarrekening, ik heb geen recht op een uitkering als onverzekerde zzp’er en ook geen bijstand. Ik ben na een 1,5 ook bij mijn ouders gaan wonen omdat ik niet in staat was om voor mezelf neer te zorgen, lezen bv en activiteiten doen lukten me niet op dat moment, en mijn geld ging ook op. Totaal niet ideaal. Dus ik begrijp je en weet iig dat je niet de enige bent en je gaat er weer bovenop komen. Met geld komt het wel goed, je hebt tenminste een uitkering en ik had flink gespaard, het moet allemaal zo zijn.

  The secret is idd nogal amerikaans en tell sell achtig 🙂  maar de achterliggende boodschap was voor mij  nieuw. Ook houden ze niet rekening met andere wetten in het universum als karma en je zielscontract (staat ook op die ene website) dus ze schetsen idd een te positief plaatje. 

  Teveel prikkels is ook niet goed, ik kijk amper tv en zit af en toe op mijn telefoon. 

   En verder: you accept the love you think you deserve.  Als je niet van jezelf houd zul je ook mensen aantrekken die niet van jou houden. En zul je op zoek gaan naar liefde omdat je die niet in jezelf vindt. Maar als je een rol gespeeld hebt dan is het ook niet gek want dat ben jij niet en daar hield jij dus ook niet echt van (ik ken het!). Maar misschien weet je dit ook allang. Ik hou van mij is echt een aanrader. Af en toe een middag in de bieb zitten is ook relaxed.

  Paniek en angstaanvallen, naar en doodeng. 

  Btw er zit ook veel magnesium in havermout (ben ook gestopt met brood eten). 

  Lange lap weer 🙂 iig hang in there en hou je sterk. Pak je rust maar vind ook balans met beweging. Op het moment wandel ik 20 min per dag en doe een paar yoga oefeningen.

  Marktplaats is ook mijn beste vriend geworden en heb veel kleding en spullen verkocht. Toch die kleine beetjes extra.

  Vergeet niet: the hardest battles are for the strongest soldiers. Je komt hier weer sterker uit. En ook al ben ik er lichamelijk nog niet, psychisch voel ik beter dan ooit tevoren. 

  Zet m op!  Xxxx Karlijn

 27. Lieve Karlijn.

  Dankjewel dat je de tijd hebt genomen zo’n uitgebreide reactie te geven, dat vindt ik erg lief van je 🙂

  The Secret ken ik al maar vindt ik zelf iets te ‘Jehova’ en té positief, een beetje onwerkelijk en kon me er niet doorheen werken. De Celestijnse Belofte daarentegen vond ik wel een mooi boek waar ik veel aan heb gehad.

  Ik heb een heel ruig leven achter de rug… ‘Sex, drugs and rock ’n roll’ zullen we maar zeggen, en al jaren ben ik ontevreden over het leven dat ik leid.

  Nu zit ik in een soort van bewustwordingsproces en ontdek ik wie ik wérkelijk ben en ontdek dat ik gedurende een groot deel van mijn leven gewoon maar een rol heb gespeeld, om erbij te horen. En nu ontkom ik niet meer aan mezelf… Hetnword tijd dat ik ga accepteren wie ik werkelijk ben, en daarnaast ook mijn heftige verleden verwerken.

  Ik ben nu 43, en nooit echt gelukkig geweest in de liefde. Wel talloze affaires gehad maar nooit een echte relatie.

  Dat verlden zit me nu dwars. Plus dat ik ook een behoorlijke periode enorm overspannen ben geweest en een burnout is nu dus het gevolg van alles. Soms gepaard gaande met zeer hevige paniek en angstaanvallen, vreemde smaak in de mond en alles ruikt raar, door de stress denk ik…

  Het ging een tijdje wat beter met mij maar ik heb weer een terugval, dit komt door alle rompslomp na mijn verhuizing, ik ben al ca twee jaar overspannen. Soms gaat het ietsje beter en soms ga ik weer teveel over mijn grenzen en komen de gruwelijke angst en paniekaanvallen weer.

  Eigenlijk zou een depressie je vriend moeten zijn als je lukt te luisteren naar de signalen die het je probeert te geven…

  Ik ben zelf ook behoorlijk bezig mijn voedingspatroon aan te passen. Geld voor supplementen en extra vitamines heb ik niet, omdat ik leef van een wajong uitkering.

  Er zit ook nig heel veel onverwerkt verdriet, en soms zit ik in mijn uppie helemaal ineen gekropen schokkend te janken, omdat ik zó lang onder stress heb moeten leven dat mijn lichaam er ziek van is geworden.

  Er is dus een hoop tegelijk aan de gang en vind daarin maar eens je rust als de gedachten door je kop blijven jagen en je van gekkigheid niet meer weet waar je het zoeken moet. Dan hoop je echt op een wonder.

  Nou, dit is ook weer een lange reactie geworden hihi, maar wel fijn zo even met je te kunnen communiceren 🙂

  Liefs,
  Zohra

 28. @Zohra,

  Leuk dat je reageert!! Ik ben nog steeds niet in balans en nog steeds aan het strugglen. Ups en downs. Ik heb psycho energetische behandelingen gehad, chiropractor, osteopaat, accupuncturist en psychologen en heb een tijdje pammetjes geslikt (geen aanrader).

  Wat wel hielp was de MIR methode, bewegen (al ga je wandelen is ook al echt heel goed ipv joggen, als je maar niet over je maximale hartslag heen gaat, anders fietsen, maar wel opbouwen), mijn traumas accepteren en verwerken (wat hielp ook was deze website: http://www.hetgrotereplaatje.nl, zodat ik begreep waarom ik zoveel shit moet meemaken dit leven (je ziel heeft ervoor gekozen ) familie opstellingen hielp ook goed.
  Magnesium citraat slikken geeft onwijs veel rust! ook een multi vitamine is een aanrader (ik bestel die van nowfoods voor 10.00 bij body en fit shop, geen chemisch gefabriceerde vitamines bij de drogist slikken je bent nu al zo gevoelig)
  Veel natuur in, rustige muziek luisteren, proberen te mediteren of iets en idd jezelf gaan ontdekken.. Ik heb wel veel meer vertrouwen in mezelf gekregen.
  Annemarie postma – ik hou van mij is een goed boek, verslaafd aan de liefde van Jan Geurtz ook enverder had ik al veel deepak chopra, eckhart tolle, byron katie etc gelezen, ik word altijd rustig van spirituele boeken. En het hsp boek van elaine aron was ook een eyeopener.

  Ook een grote stap was accepteren dat ik dit heb en idd tv kijken en normale dingen doen er niet in zit. Erg moeilijk want je instinct zegt vechten of vluchten!

  Een haptonoom schijnt ook erg goed te zijn voor gevoelige mensen.

  Er zijn ook 2 docu’s op YouTube, I AM (over een regisseur uit hollywood die opeens ook een bo kreeg) en buddha’s lost children (rustgevend en mooi) en ik weet niet of je the secret al kent?

  Een hele waslijst dit 🙂 iig je moet uit je hoofd en in je lijf. Bewegen is goed, sauna, massages en dat hoofd leegmaken. Praten, dagboek!!

  Maar ik ken het en ik heb 1,5 jaar maar een paar uur per nacht geslapen door het piekeren… Maar je moet niet bang zijn dat je weer een kutnacht heb gehad of gaat hebben.. it is what it is en geef je eraan over.

  Trouwens je eetpatroon veranderen helpt ook heel goed, geen suikers, vlees en zuivel meer (alleen fruitsuikers) een goed boek is een leven lang fit van harvey diamond. Mijn bijbel 🙂

  Ok het is een beetje chaotisch geschreven maar kost me veel moeite om te concentreren en naar het scherm te kijken.

  Ik hoop iig dat je er iets mee kunt!! Misschien weet je al veel hoor… Maar ik heb alles wat in me opkomt vermeld. Succes!! En ik hoor het wel als je nog vragen of iets hebt. Hoe me op de hoogte, ik hou deze site in de gaten. Xx Karlijn

 29. zelf heb ik na een heftige ziekteperiodee mijn
  ceatievee kant mogen ontdekken!
  misschioen ook iets voor jou?

 30. Ik denk ook zeer zeker dat het met mijn burnout te maken heeft hoor. Ik heb enorm lang onder vreselijke spanningen moeten leven na mijn verhuiZing. Heb een heleboel ellende over me heen gehad en een hoop haat en nijd, welke zich ook als trauma’s in mij hebben vastgelegd en ik probeer daar nu overheen te komen.

  Hoe vondt je de juiste balans? Ik krijg vaak te horen dat ik veel rust moet nemen, maar neem je teveel rust, dan gaat de boel malen en wordt je onrustig.

  Ik heb ook een flinke identiteitscrisis en ben al een tijd ‘op zoek naar mezelf’, er is zoveel aan de hand.

  Joggen is niks voor mij, daar ben ik echt te zwaar voor en dat Zou niet goed zijn voor mijn gewrichten. Ik wil wel een andere vorm van sport gaan doen, ik de k zelf meer aan zwemmen, dat heb ik altijd heerlijk gevonden 🙂

  Dankje voor de tips @karlijn

 31. @Zohra, nog een tip, begin met joggen, opbouwend, met een hartslagmeter. 230-leeftijd en daar 70% van. Op die grens het liefst de hele tijd joggen.
  Zo ben ik stapje voor stapje eruit gekomen. Succes!

 32. @Zohra, het golven dat ken ik, het gevoel alsof je op een boot zit? Herken je dat?

  In ieder geval heeft het te maken met mijn burn out die ik nu 2,5 jaar heb en de symptomen komen overeen met zoals hierboven beschreven. Alleen is het overduidelijk een burn out ik heb zelfs in een kliniek gezeten! Je kan zelf het beste aanvoelen wat het geval bij jou is maar wees er op tijd bij! Grt Karlijn

 33. Lieve mensen,

  Wat is hier gaande. Wat een discussie? Het sop is de kool toch niet waard? Zeker niet als je jezelf een ‘spiritueel mens’ noemt?

  Waar maken we ons druk om? Maak het leven leuk, maar elkaar blij en gelukkig en ga niet zitten muggeziften om kleinigheden 🙂

  Veel,liefs en licht van mij…

 34. @Lia, “Even zonder dollen Lia, zie je nou zelf niet wat er bij jou gaande is?”

  Lia, je hebt het dus niet door wat er bij jou gaande is en legt het daarom bij ene Aart.

  Prima hoor.

  Maar kom niet meer aanzetten dat jij geen ik-beleving meer hebt.

  Wees zo dapper om gewoon te schrijven; beste Aart, wil jij stoppen met te reageren op mijn schrijvens want aangezien ik nog ego-energie bezit wordt dat door de woorden die je schrijft getriggerd.

  Lia, enkel omdat er bij jou nog ego zit ervaar jij ‘Aart`s woorden’ als vervelend, ervaar je insinuaties en opdringen.

  Je ziet dat (waar de ander qua standpunt/energie staat) zo mooi, wijs en duidelijk bij de ander maar het lijkt dat je het bij jezelf niet herkent.

  Ik zal niet meer op je ego-schrijvens-energie reageren.

 35. Aart,

  je zou willen dat je achtervolgd werd….

  Dit bedoel ik nou.
  Dring je zelf niet op als iemand (nu voor de 3e maal) aangeeft niet gediend te zijn van jouw insinuaties en vervelende opmerkingen.

 36. @Lia, je zou willen dat je achtervolgd werd.

  Maak er nou geen probleem van het is allemaal Bron.

  Het komt en het gaat.

  Het is maar net welk standpunt je in neemt, toch.

  Gewoon waarnemen die hap, niets aan de hand.

  Ook dat zogenaamde Liaatje wat ergens klaar mee denkt te zijn, waarnemen en doorademen.

  Even zonder dollen Lia, zie je nou zelf niet wat er bij jou gaande is?

  Waar is de wijsheid van je schrijvens in jou dagelijkse praktijk nu te vinden?

  Wat jou achtervolgd is de nog aanwezige ego-energie in je oftewel het beeld van een jezelf wat er nog schijnt te zijn oftewel de ik-beleving.

 37. Ja het was een reactie op jou AM,

  Ok ik zal eens kijken op die site… In ieder geval bedankt voor al je antwoorden en ik ga kijken wat ik ermee kan doen 🙂

  Groetjes en nog een fijne avond…

  Zohra

 38. Hoi Zohra, ik neem aan dat je op mijn laatste reactie reageert? Het is inderdaad schipperen, ik weet niet of je bij je huisarts terecht kunt met dit soort vragen? Vitamine B12 is moeilijk aan te vullen met “gewone” pillen. Injecties kun je krijgen bij de huisarts (maar waarschijnlijk moet je dan eerst een bloedproef doen – is trouwens niet altijd “betrouwbaar”) – deze injecties worden meestal wel vergoed (bloedproef weer niet). Je kunt wel wat informatie over B12 vinden op de site van Hans Reijnen en VitamineB12.nu – ik hoop dat je hier iets aan hebt!? Succes!!!

 39. Nou of er lichamelijk iets mis is weet ik niet. Afgelopen jaar ben ik zwaar overspannen geweest en ben daardoor ook behoorlijk getraumatiseerd, en mijn hersenen zijn nogal zwaar overprikkeld geweest voor een heel lange tijd. Daarom denk ik nu dat alles me extra irriteert door de langdurige overspanning en dat ik daardoor een probleem maak van dingen waar ik normaal geen probleem van zou maken.

  Ik slik sinds een week Omega 3 visolie capsules, hopelijk helpt dat ook een beetje.

  Extra B vitamines heb ik ook langdurig geslikt maar dat haalde bij mij maar weinig uit…

 40. Gordon,

  nou, nou nou, Lia. Nu begrijp ik er niks meer van, Het woord toon was in mijn geval objectief hoor. Jullie hebben een andere schrijfstijl bedoel ik ook daarmee te zeggen.

  Nou, nou, nou, verkeerd opgevat dus.
  In ieder geval is het duidelijk waar ik helemaal klaar mee ben, met wie en waarom!

 41. @Zohra,

  Piekeren is inderdaad ook niet bevorderlijk – zijn er dingen die je afleiden? Muziek? Creatief bezig zijn? Koken? Ik ben collages gaan maken en dat had zeker een positief effect. Ik kan me voorstellen, wanneer je alleen bent, dat het moeilijker is. Sterkte Zohra!

  (NB Ook op lichamelijk gebied kan er iets mis zijn, bij mij was dat een vitamine B12 tekort, dus wees alert)!

 42. @AM,

  Daarom heb ik mezelf vandaag ook eens een flinke schop onder de kont gegeven en de douche en keuken eens flink gaan soppen,,ondanks dat ik me vreselijk voelde, dat is ook zéér aardend 🙂 en even niet met het spirituele bezig zijn.

  Vreselijk he een psychose? Ik heb het ook gehad, brrrr…. Heel soms als ik weer teveel pieker zit ik nog weleens op het randje. Daar moet ik,dus voor waken.

  Nu moet ik ook eerlijk bekennen dat ik,wel heel veel alleen ben en dan ga je ook malen en alles als een probleem zien hoor.

 43. @Zohra,

  Ik lees nu het boek “De Kundalini-kwestie” en daar wordt juist aangeraden om te aarden (staan nog wel meer tips in), dus je voelt het goed aan! 🙂 – ik ben toen (ik had een psychose) veel gaan wandelen, water had een goede invloed op me, opruimen,… die energie moest er gewoon uit! Inderdaad even niet met spirituele dingen bezig zijn – ook wel even lekker hoor!

 44. @AM,

  Ja daar heb ik ook vaak aan gedacht AM,

  Ik heb al weleens gelezen over Kundalini ervaringen en dat je daarvan aardig gek kan worden.

  Maar ik,wil ook niet tevéél in de spirituele hoek blijven zoeken, want soms raak ik daarvan ook weleens de weg kwijt.

 45. Hoi Zohra, je zou ook eens kunnen googelen op kundalini-verschijnselen – ik ben hier nooit zo mee bezig geweest, maar verdiep me er nu pas in, het is zo herkenbaar! Vooral dat het proces ook grillig kan verlopen, wanneer er nog blokkades zijn – niet alleen rozengeur en maneschijn dus. Sterkte!

 46. @Lia, nou, nou nou, Lia. Nu begrijp ik er niks meer van, Het woord toon was in mijn geval objectief hoor. Jullie hebben een andere schrijfstijl bedoel ik ook daarmee te zeggen.

  Voor de rest vind ik dat je goed schrijft en een mooie naam hebt. 😉

 47. Tegenwoordig schijn ik tante Truus te heten.

  Ik vind eerlijk gezegd dat het met mijn toon wel meevalt.

  Niemand hoeft het met mij eens te zijn, maar de laatste tijd word ik achtervolgd door wat er allemaal niet aan mij deugt, en daar ben ik zo langzamerhand wel klaar mee.

 48. @Lia, dat zou ook wel een hele opgave zijn om jullie schrijfsels over dezelfde dualiteitskam te scheren. Jullie toon is namelijk beduidend anders…

 49. Msschien 2 potten nat, maar niet 1.
  Ik zou niet graag willen dat jouw schrijfsels en die van mij over 1 kam worden geschoren.
  🙂

 50. @Lia,

  Aan de enige echte Lia.

  Ik had gelijk door dat het een andere Lia was hoor.
  Diegene die jou een beetje kent. Heeft dat door.
  Komt goed. Geloof mij.

  Sterkte Jannie.

 51. @Liatje, je weet zelf wel of wat achter de naam Lia geschreven is door jou geschreven is of niet toch?

  Allemaal 1 pot nat, toch?

 52. @Lia, dat moet je aan Lia2 vragen … In de huidige vorm , qua website techniek kan ik er niks aan doen tav de naam die iemand opgeeft in de reacties. De enige oplossing is om iedere reactant zich verplicht te laten registreren met e-mail en gebruikersnaam. Dat is erg omslachtig en zorgt voor minder reacties..

 53. Gordon,

  Hey, nee….

  OK, als het om 1 x gaat, laat maar.
  Zo niet dan is een oplosssing wat mij betreft wel wenselijk.

  Ben trouwens benieuwd of andere Lia hier nog op wil reageren.
  🙂
  Have a nice day!

 54. Dankje wederom Gordon,

  Momenteel loop ik voor mijn psychische klachten bij BAVO PARNASSIA, ik slik medicatie maar dat voelt ook niet echt fijn. Ik ben al lange tijd overspannen en vandeweek zag ik toevallig Huub Stapel en Leontien van Moorsel bij Pauw, die óók een burnout hebben gehad en ook overgevoelig waren geraakt voor de tv, radio en muziek etc.

  Het is zo dat ik me op het moment behoorlijk verlamd voel en ‘vast’ zit, ik kan even geen kant op en het is denk ik ook ‘weer’ een periode van bewustwording en groei, zoals ik reeds eerder heb meegemaakt en waar ik óók uitgekomen ben 🙂

  Ik trek me veel terug om alles op een rijtje te krijgen… Maar als jij een goeie weet naar wie je mij kan doorverwijzen, graag 🙂

 55. @Zohra, Weet je, lieve Zohra. Er zijn ook begeleiders die diensten “ruilen” , dat kost dan geen geld.

  Het uitzitten en het over je heen laten komen is ook een idee inderdaad.

  Het leest alsof je nog niet genoeg op jezelf vertrouwt. Wat dan nog als je een charlatan tegenkomt? Daar maak je dan toch gewoon geen afspraak mee. (wel eerst even telefonisch kennismaken:-) )

  Er zijn ook begeleiders die wel door de zorgverzekering betaald worden, bijvoorbeeld GZ psychologen die hooggevoelig zijn en ook met hooggevoeligen werken. Ik kan je zo doorverwijzen.

  Je kunt ook blijven focussen op je angsten en de risico’s en zo niet in beweging komen, of je doet een stapje vooruit en leert dat je niet alles alleen hoeft te doen.

  Liefs,

  Gordon

 56. Lieve Gordon,

  Dat zou ik dolgraag willen maar financieel gezien is dat voor mij niet mogelijk daar ik,leef van een WAJONG uitkering. Daar komt ook nog bij, hoe weet je dat je bij de juiste persoon terechtkomt en niet een charlatan?

  Als je labiel bent kun je ook een makkelijk slachtoffer Zijn voor mensen die het niet zo goed met je voor hebben, dus dat blijft een risico.

  Ik probeer het maar uit te zitten en het over mij heen te laten komen.:-)

 57. @Lia, Hey, nee. Ik ga niet iemands naam wijzigen. Dagelijks komen er tientallen reacties bij. dat er een keer één van een andere Lia bij komt vind ik geen onoverkomelijk probleem, en is voor mij ook niet bij te houden. Ik wil wel kijken naar een oplossing dat wel…

 58. Gordon, ik kan je hierin niet volgen.
  Het criterium is, dat twee dezelfde namen voor verwarring zorgen.
  Dat lijkt mij nogal duidelijk.
  Als beheerder kun je hier toch op wijzen?

  Maar goed als je dat niet wil, of het problemen oplevert bij de andere Lia, moet je mijn naam maar veranderen in Lia 1, 2, 3 of zo.

  Groetjes van Gordon.

 59. Volgens mij heb ik last van alle symptomen, en ik moet eerlijk bekennen dat ik echt niet lekker in mijn vel zit, in tegenstelling tot de meeste mensen van wie ik hier de reacties lees vindt ik helemaal niet leuk wat er allemaal met mij aan de hand is.

  Zo ben ik mijn hele leven aan het herbeleven en ben ik behoorlijk overspannen. Alles op de tv irriteert mij. Ik kan geen films meer kijken of tv programma’s, alles vindt ik ‘oppervlakkig en leeg zonder inhoud’, ik kijk overal heel kritisch tegenaan.

  Ik voel ook allerlei golven door mijn lichaam heengaan en ik weet niet of dit een gevolg is van burnout of dat ik last heb van de ascensie energieen. Misschien is het wel gewoon hoge bloeddruk doordat ik overspannen ben?

  Ik kan werkelijk geen rust vinden, ook niet als ik stil zit.

  Om eerlijk te zijn vindt ik het helemaal niet fijn allemaal en hoop ook dat er iemand is die mij kan helpen?

  Groetjes,
  Zohra

 60. Nou Lias, ik ga echt geen namen van reactanten wijzigen. Wat zouden de criteria daar voor moeten zijn dan ? Dat kan ik niet zo maar doen wat mij betreft.

 61. Huh?
  Is er nog een Lia dan?
  Zo ja dan mag die naam wel even veranderd worden.
  Straks weet ik niet meer wie wie is.
  😆

 62. Gordon, is hier een foutje ingeslopen?
  Bovenstaande reactie is niet door mij geschreven.
  🙂
  Groetjes Lia

 63. Ja, ik herken hier heel veel in. Maar gedeeltelijk al van heel wat jaren terug (of misschien moet ik zeggen grotendeels). Mijn gidsen hebben zich allang terug getrokken en grappig genoeg heb ik me vanzelf voor een belangrijk deel aan de gestelde ‘leefregels’ gehouden. Wat te maken heeft met het feit dat ik dingen als conserveringsmiddelen etc. sterk proef en ronduit smerig vind. Wat vlees betreft, de dieren zijn mijn vrienden en hoe het mogelijk is dat mensen zo gemeen en respectloos met ze omgaan is me een groot raadsel! Over die dingen heb ik wel kunnen praten, over de achtergronden, of gidsen, of-wat ik noem- de Universele Liefde, nee. Om te beginnen denken de meeste mensen dan dat je gek bent, bovendien wil ik het niet laten besmeuren!
  Dus heb ik me idd altijd nogal eenzaam gevoeld. Het begon bij mij al toen ik nog een klein kind was. Ik denk rond mijn 3e of 4e jaar!
  Wel hele mooie dingen meegemaakt! Wilde konijntjes die om mijn voeten kwamen spelen en hun kindjes uit het hol lieten komen om me te laten zien. Vogels die ’s morgens vroeg naar me toe kwamen, zodat ik ze beter zou maken. Geen idee wat en hoe ik dat deed. Maar het werkte wel. Daar heb ik met geen mens ooit over gesproken!
  Ik heb altijd gedacht, en misschien is dat wel zo, dat het een uiting was van het feit dat ik erg veel empathie heb. Mijn zoon stelde dat ik zodanig empathisch was dat het soms bijna telepatisch leek. Ik geloof niet dat hij dat altijd prettig vond. 🙂 Maar dat heb ik het sterkst met dieren. Mensen zijn meestal te warrig en chaotisch. Hoewel, niet allemaal gelukkig.
  Ik zit weer een heel verhaal te schrijven, maar het is ook zo fijn om dit te ontdekken.
  Bedankt, Lia.

 64. Gustaaf,

  Een eerste stap zou kunnen zijn om eens bij het GEVOEL van angst te blijven. Wat je in eerste instantie oppakt in je energiesysteem is een speciale vibratie waaraan jouw brein “angst” aan verbindt. Probeer eens of je angst kan voelen als vibratie en vervolgens die vibratie kunt loslaten. Dan ga je op een dieper niveau met angst om.

  Wat er aan de oppervlakte gebeurt, is dat mensen hun angstvibraties op iets gaan projecteren. Bijv, angst om… afgewezen te worden; angst voor…examen; angst voor…spinnen, etc. Dan kun je de spin wel wegwerken door hem naar de spinnenhemel te helpen, maar de angstvibratie blijft bestaan, en zal zich op iets anders projecteren.
  🙂

  Sterkte ermee, Lia

 65. Mooi,ik heb wel het gevoel ook eens te mogen ontwaken , maar ‘kzit nog vol angstgevoelens, Ik vind moeilijk mensen over dit onderwerk te praten;daarom ben ik nooit mezelf, zelfs de dokter kijkt me vreemd aan. Ik voel zeer sterk de behoefte mensen te ontmoeten waar ik mezelf kan bij zijn , kunt je me helpen?

 66. @Danielle,

  Hoi Daniëlle,
  Zelf heb ik ook Reiki-cursussen gedaan. Wat voor mij altijd een belangrijke stelregel is, om te luisteren naar mijn gevoelens. Als je het idee hebt dat hetgeen je bij jezelf hebt losgemaakt even de tijd wilt geven om op je te laten inwerken, kun je daar gerust gevolg aan geven. Je moet namelijk helemaal niets, behalve naar jezelf luisteren. Heb je het idee dat je de nieuwe energie even in goede banen wilt leiden kun je gerust jezelf behandelen. Wees je bewust van de intentie waarmee je jezelf wilt behandelen en vertrouw erop dat je intuïtief zal weten welke posities je het beste kunt toepassen. Ook al heb je die positie niet geleerd; vertrouw erop dat het goed is.

  Veel succes! Groetjes

 67. Hoi allemaal, Ik ben onlangs gestart met reiki 1. Tijdens mijn derde zelfbehandeling is mijn kundalini plots ontwaakt. Ik ben me rot geschrokken, maar heb geprobeerd het maar te laten komen zoals het komt. Nu ben ik twee dagen verder. Veel geaard, water gedronken. Voel me nog steeds een beetje raar, erg emotioneel. Veel punten van de 40 herken ik wel.
  Nu vraag ik me alleen af of er iemand is die dit ook meegemaakt heeft zo plotseling en snel? Ik heb natuurlijk geen kundalini cursus gedaan en weet de do’s en dont’s niet op dit moment. Kan ik al weer starten met energie aan mezelf geven? Mee wachten? Het voelt zo sterk, het maakt me een beetje bang. Voel je elke keer dat je met deze energie werkt het naar boven krullen? Hoe komt het weer naar beneden? Veel praktische vragen dus. Kan iemand me helpen hierbij?

 68. Hallo lezer,

  Dit artikel lezende vroeg ik mij ineens af of het volgende misschien ook één van de symptomen kon zijn…. Of dat daar mogelijk een andere, misschien gewoon aardse, verklaring voor is.

  De laatste tijd hoor ik van verschillende mensen die ik ontmoet cq leer kennen, dat ze mijn gezicht herkennen of denken mij als eens eerder gezien te hebben. Ondanks het nalopen van het verleden (zou ik je daar of daar van kennen) komen we er niet uit.

  Heeft dit iets te betekenen of zoek ik er teveel achter. Misschien heb ik inderdaad gewoon een zeer algemeen gezicht 🙂

  Ik hoop van harte dat iemand er iets (wel onderbouwd) over kan zeggen…

  Hartelijke groet,
  Yvonne

 69. @Vincent,
  Wat zeg je nu?Iemand dat in een rolstoel gekluisterd zit,moet die niet meer gebruiken?En ja,ik heb voornamelijk last,echt pijn,van spastische spieren,ik kan niet goed meer stappen,ik kan mijn hand niet meer gebruiken en het voelt aan dat al mijn spieren willen opgeven.Ik heb dit jaar een bijna dood ervaring gehad,2 de keer na mijn cva in 2006.Ik moet zeggen dat ik het koester,het was zo een aangename ervaring,mijn zoon is ook zo,maar hij wel andere problemen met zijn gedrag,ik moet zeggen dat ik veel van aard verandert ben,ik ben kalmer geworden,ik zie het nut niet in om mij druk te maken voor onbenullige dingen.

 70. Hallo lieve mensen. Ik weet al een poosje dat ik anders ben. Sinds zaterdag een healing gehad .Ik had zoveel oud zeer. Opluchting en ik zag de kleuren die ik een poosje niet meer had gezien.Werd wakker s nachts en ja daar waren ze de lichtflitjes wolkjes en kleuren. Een mooie gewaarwording.De hartritmestoornis heb ik al een poosje.Ik hoop mij nu verder te ontwikkelen en te worden wie ik uiteindelijk wil zijn.
  Lieve groet Yvonne

 71. Goh, ben ik toch blij dat ik de 40 symptomen ben tegen gekomen ( gewoon synchroon). Ik heb bij tijd en wijle en dat kan wel een maand tot een paar maanden aanhouden dat geluid in mijn hoofd, ik zeg altijd: ‘stroom in mijn hoofd’. Vooral als het stil is, het is niet fijn maar het is er en ik kan er niets aan doen…misschien gronden.

 72. Kwam toevallig op deze website terecht omdat ik aan het zoeken was naar een oorzaak voor allerlei lichamelijke klachten. Maar toen ik dit artikel las, werd het me heel helder waar het aan ligt, want ik herken me bijna overal in…Als kind had ik al deze ‘ klachten’, en dan volgen er periodes waarin ik probeer dit te onderdrukken omdat ik bang ben voor de veranderingen die ik ervaar. Ben ook bang om het toe te laten. Knipperende lampjes en het gevoel dat de natuur tegen je ‘ praat’ kan namelijk nogal beangstigend zijn. Er zijn niet zoveel mensen om me heen die dit begrijpen en ik ben bang om voor gek verklaard te worden. Toch merk ik de laatste twee maanden dat ik het meer durf toe te laten en dat ik heel erg toe ben aan verandering. Wil ineens een andere baan waar ik meer mijn creativiteit in kwijt kan, lees literatuur over spiritualiteit en ervaar ook dat er meer ’toevalligheden’ zich voordoen. Ik lees nu ook dat ik niet de enige ben, dat is wel geruststellend!

 73. Ik had een vraag mijn zoon heeft bijna last van alle symptomen alleen had ik van iemand gehoord dat er druppels waren die konden helpen tegen zijn hartoverslagen waar hij soms last van heeft

 74. prachtig om te lezen. voor iedereen die ook symptomen herkent wees trots op jezelf.

  veel liefde

 75. Dit artikel is zeer herkenbaar!
  Ik heb 4 jaar geleden borstkanker gehad, nu genezen maar toch…Er blijft altijd een zekere angst dat het terugkomt..Als ik pijntjes voel in mijn lijf is dat anders dan voorheen..Dit even terzijde, ik voel dat we klaargestoomd worden of we nu een ziekte gehad hebben of niet. Ik snap helemaal niets meer van deze maatschappij en voel me niet verbonden daarmee.gelukkig ontmoet ik de laatste tijd steeds meer HSP-ers, dat doet me goed en voel me gesteund, herkenning en erkenning op gevoelens – en ervaringsniveau…..
  We worden geleid, dat is zeker..

  Namaste, Hannah

 76. @niloe,

  Beste Niloe

  Ik zou mij maar niet druk maken waneer dit proces eindigt Niloe
  Ervaar je het als onprettig ?
  Je moet het gewoon over je heen laten komen.
  Zie zin 23.geef je over aan de goddelijke timing.
  Niet te veel mee bezig zijn.
  Waneer je op een gegeven moment bepaalde dingen heb
  Afgerond in je leven , zal je zelf merken dat er een rust over je heen valt.
  Bij de zin levens krachtige voeding, staat een stukje dat moet je even lezen.
  De zin spiritueel ontwakende zielen etc lees het zelf maar verder.

  Veel Succes op je zoektocht, hou het relaxst.

  Lieve groeten , Jannie.

 77. Ik heb een vraag: wanneer eindigt dit proces van ontwaken? of hoe kun je het tot rust brengen?

 78. Brigitte,
  Op de homepage rechtsboven is een vak zoeken. Daar kun je sleutelwoorden invullen. Krijg je voor een jaar leerstof te zien. Wat je overige vragen…zie reactie van Gordon.
  Groet Lia

 79. @Brigitte, die antwoorden heb je ook alleen maar zelf, Brigitte. Ik kan je wel vertellen dat je r niks mee “moet” , of wat het betekent , ontwaken, maar dat kan ik alleen vanuit mijn eigen perspectief, en bovendien vind ik dat je eerst zelf wel eens wat meer mag zoeken. Waarom ik, en wat moet ik hiermee???>>verwacht niet van anderen dat ze daar een antwoord op geven,want dat kunnen ze niet , dat kan , nogmaals, alleen jij. Ga eens lekker door de natuur wandelen met die vragen in je gedachten en dan komt het antwoord misschien wel uit je…

 80. Hoi Gordon,
  Google is voor mij de eerste hulp inderdaad.
  Maar ik kom er niet verder mee op mijn vragen.
  Ik krijg geen duidelijkheid.
  Op de vragen waarom ik en wat kan/moet ik hiermee.

  Tot horens.
  Groetjes Brigitte

 81. Hoi Lia,
  Dank je wel voor je reactie.
  Welke zoekfunctie bedoel je?
  En wat heb ik in godsnaam aan heelheids- en eenheidsbewustzijn?
  Wat kan ik hiermee?

  Tot horens.
  Groetjes Brigitte.

 82. Beste Brigitte,

  Wat is eigenijk het doel van het spiritueel ontwaken? Zou iemand mij hier een antwoord op kunnen geven.

  Kort samengevat is het doel de realisatie van heelheids -en eenheidsbewustzijn.

  Vul bij de zoekfunctie eens “spiritueel ontwaken” in, dan krijg je een hele rij informatie. 🙂

  Groet van Lia

 83. Dag mensen,
  Ik weet al een aantal jaren dat ik ook ‘last’ heb van deze symptomen. Heb het door omstandigheden losgelaten. Maar nu ben ik er weer eens voor gaan zitten. Ik vraag me af; Wat is eigenijk het doel van het spiritueel ontwaken? Zou iemand mij hier een antwoord op kunnen geven. Alvast hartelijk bedankt. Groetjes Brigitte.

 84. Ha Rozalin,
  Wat goed dat je het thuis naar je zin hebt.
  En ach, wat betreft school… de moeilijkheid is soms dat kinderen al volwassen kunnen zijn, klasgenoten daarbij achter blijven, leerkrachten zich als kinderen kunnen gedragen, en dit alles vooral op school scheve verhoudingen kan geven. 🙂
  Hartelijke groeten van Lia

 85. Ik ben rozalin en ik ben 15 jaar. Ik voel me thuis heel fijn, en begrepen. Op school voel ik mij ongemakkelijk. Ik denk omdat ik het gevoel heb dat ik erg voorloop op we rest. Ik heb bijna alle symptomen. Gelukkig eet ik elke dag biologisch en filteren wij het water thuis. Ik ga meer bewegen en mediteren. Eerder geloofde ik niet heel erg in het spiritueel ontwaken. Door dit artikel wel het Helpt me heel erg.Ik ga me er meer in verdiepen.

  Xxx

 86. Zo herkenbaar dat ik nog wat beduusd ben. De eenzaamheid is zo herkenbaar dat ik daar juist hulp voor heb gevonden. Ook zij is hier al heel ver mee en heeft me “hier naar toe geleid” daar ben ik nu helemaal van overtuigd.

 87. Ja, wakker worden begint met de “gewaarwording” van het lichaam(wat die 40 symptomen van “Nieuwetijdskind) hierboven uitleggen), dan volgt het totale gewaarworden van ons denken(bewust worden van wat wij denken) – Meester worden over ons denken – want alles wat teweeg gebracht wordt in de wereld komt door ons denken, van allemaal—Meester over ons denken = Meester over ons “Zelf” – – – Nooit over anderen— en dan komen wij in de gewaarwording van alles en Iedereen rondom ons, de totale gewaarwording dat wij Allen EEN zijn en het diepe begrip van alles wat er gebeurt rondom ons en in de wereld(in deze tijden geweldig bevoordeligd door de wereldcommunicatie FB & Twitter) met als gevolg nooit meer oordelen of beoordelen want dit ontstaat altijd uit onbegrip. Daarom zegt men dat “God” nooit oordeelt, God of zoveel andere namen die men uitvindt over de wereld om dat te bepalen wat “IS”, in feite naamloos….geurloos…tijdloos enz… Het volgen van anderen verhinderd ons ALTIJD om “Zelf” wakker te worden daar anderen ons “bezig” houden zolang als mogelijk…. Wakker worden is niet moeilijk, vooral in deze tijden waarbinnen zoveel mensen wakker aan het worden zijn. Eens wij wakker zijn volgen wij geen sektes, groepen of godsdiensten meer, normaal, wij hebben dat alles niet meer nodig….Nooit moeilijker maken dan het “IS ” ! !<3 <3 Liefs, Hilde – FB & TWITTER: universenergie .

 88. Ik weet niet beter dan dat ik deze symtonen al bewust meemaak vanaf dat ik kind was.voor mij is dit niet iets van deze tijd maar is er al altijd al geweest het zijn symtonen die bij het ” zijn” op aarde hooren en je je bewust zijn van jezelf. Wie heeft dit al vanaf zijn geboorte of kindstijd?

 89. Mooi zo, Nita.

  Zelf heb ik er ook baat bij om maar een paar dingen tegelijk te doen.

  Volgens mij ben je goed bezig jezelf te leren kennen.

  Groetjes,

  Gordon

 90. Ik heb niet alles wat er staat maar het kan wel een reden zijn waarom ik sommige dingen heb. Zo lang ik me kan herinneren heb ik al een soort energierilling vanaf mijn kruin tot aan mn stuitje als iemand met zn handen op mn achterhoofd zit of mn rug aanraakt. Ik heb dit ook als ik iemand achter me voel staan. Het gevoel is niet pijnlijk maar wel ongemakkelijk. Ik ga automatisch schokken omdat de rilling zo sterk is. Ik heb mij laten vertellen dat mijn kruinchakra wagenwijd openstaat en ik daarom die rillingen heb door mn rug.
  Ook heb ik heel sterk het gevoel hier niet te horen. Ik kan me moeilijk vinden in alle maatschappelijke verplichtingen die iedereen wordt opgelegd. Ik voel mij het beste als ik thuis ben en weet dat ik thuis mag zijn en kan zorgen voor de mensen en dieren die ik liefheb. Ik probeer al een aantal jaar een opleiding te volgen. Helaas tot twee keer toe gestopt en nu weer met een nieuwe. Zolang ik twee verplichtingen heb gaat het prima. Alleen heb ik er nu drie. Lange schooldagen, Lange stagedag en dan heb ik mijn werk er nog bij. Ik krijg op die momenten heel snel last van grieperige verschijnselen en ontzettend zware hoofdpijnen. Ik denk teveel over dingen na en mijn hoofd zit zo vol dat ik tijdens een reikibehandeling de handen van degene die dit bij mij deed gewoon wegduwde met de energie die teveel in mijn hoofd zit.

  Nu ik al die info over nieuwetijdskinderen en het ontwaken voel ik me toch meer begrepen. Niet meer zo raar en niet meer de enige. Heb er echt heel veel aan 🙂

 91. Jee, dit is echt het. feest der herkenning! Ik was eerst in de veronderstelling dat mijn waslijst aan fysieke klachten veroorzaakt werden door o.a. de overgang. Dit werpt een heel nieuw licht op de dingen. Eindelijk ook mijn onbegrijpelijke heimwee naar iets, waar ik mijn hele leven al last van heb, verklaard. Dank, dank . Weet nu dus:”we zijn niet alleen”.

 92. Alle omschreven facetten zijn duidelijk herkenbaar en passend in mijn leventje. Geen twijfel. Het gaat nu al enige tijd zo, maar ik vraag mij af hoe lang zo’n proces kan duren. Veel van de punten gaan bij mij al jaren door mijn beleving, maar lijken ook langzamer te gaan of zelfs stilgezet te worden als er een ‘verstoring’ van buitenaf wordt ervaren. Het voelt soms wel als een “roller-coaster” die stokt in zijn rit, die blijft hangen in zijn baan en staat echt stil. Het kost dan ook echt weer moeite en een boog aan geduld om het doelproces op gang te brengen.

 93. welkom in mijn tegenwoordige wereld…blij dat ik het mag her- en erkennen!!!:-)

 94. Jeetje zeg wat een herkenning , ik heb de meeste dingen , wat een belangrijk stukje zeg , ik begrijp ook weer even waarom ik meer water moet drinken , zuiver water. Ik ben anders gaan eten wegens voedsel intolerantie , astma geen bonen geen nachtschade aardappels , wel zoete , geen noten , geen appels ook nachtschade paprika tomaat etc mijn lichaam gaf het al aan , ik at de meeste dingen al niet en dat is niet voor niks zo . Eigelijk de meeste dingen heb ik zo ervaren . Spier spasme etc wat interessant om te weten , ik ben blij dat ik het heb gelezen .

 95. @judith veenstra, Hoi Judith, inderdaad lieve Judith, ook ik voelde mij nooit begrepen door mijn omgeving laat staan dat ik ergens over kon praten.Ik voelde mij zoals ik dat altijd grappig zeg maar toch bloedserieus bedoel een Kat in een hondenwereld en de hondjes willen dat ik pillen ga slikken(Ritalin bijvoorbeeld)zodat ik ook ga blaffen….MOOI NIET! ik ben een Katje en blijf gewoon op mijn manier Miauwen hahahaha Wat een fantastische site is dit zeg hé…..
  Wel Judith, ik draag dezelfde achternaam als jij leuk toch..mijn twitternaam is RebeltjeBengel volg mij maar als je wilt nou Judith ik hoop meer van je te horen….Groetjes van René Veenstra……………..MIAUW

 96. Ook ik herken vele symptomen!
  Begin 2012 zat ik zo boordevol energie….na enkele bewustzijnscursussen te hebben gevolgd!
  Helaas kreeg ik in april dat jaar de diagnose borstkanker!
  Ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten, maar heb me vanaf het begin afgevraagd wat ik hiervan moet/mag leren!!!!
  Nu, inmiddels chemo en operaties ondergaan, begin ik weer langzaam er boven op te komen!
  Maar, waar ik vaak last van blijf hebben, is een leeg gevoel!
  Herkent iemand dit?
  Ik heb wel altijd het heilige vertrouwen in gehad dat het weer goed komt met me, mede dankzij een “engel”(mijn overleden achternichtje, die aan borstkanker gestorven is!)
  Zij heeft me in haar laatste levensfase steeds weer verzekerd dat ik NIET ziek ben!!!

 97. Alle boven genoemde heb ik doorlopen en een aantal nog aanwezig.Kundelinie was de ergste en engste, ik leek bezeten totaal in vuur en vlam en dat deed pijn je zag geen vuur maar voelde het wel. Een mannenstem kwam door via mij en hij had hoorns en klauwen gewoon weg boosaardig. Het was afschuwelijk ik leek totaal gek te worden. Hier tegen gevochten en jarenlang doodsangsten. Van alles gezien goede geesten en donkere geesten. Lampen aan/uit en mijn lijf kon niet stilzitten of liggen. 1 jaar na dit gebeuren was ik moe en nu 13 jaar later is dit niet veranderd ik heb cvs. Van slank naar enorm dik zonder eet verandering. Ik heb wel heldere dromen en ontmoet mensen die mij zijn voorgegaan. Maar de hemel zoals soms gezegd wordt en waarin ik geloof heb ik niet gezien alleen duisternis. Ik geloof in reizen van planeet naar planeet, te zien op you tube van de Urantia presentatie.

 98. Jemig. Kwam op deze site terecht omdat ik zocht op ‘alles smaakt plotseling chemisch’ en zie een lijst met herkenbare ‘klachten’ (wat nu niet meer echt ‘klachten’ zijn natuurlijk).
  Kippenvelmomentje. Behalve nummer 24. Dat was een huilmomentje: van kinds af aan heb ik namelijk al een gevoel van heimwee maar kon het nooit echt omschrijven. Ongeveer 10 jaar geleden kwam ik erachter dat ik gewoon ‘naar huis’ wou maar daar hield t op. Heb me erbij neer gelegd dat ik hier nu ben en er iets mee moet doen en dat ooit een keer het moment komt dat ik naar huis mag. Sindsdien ken ik geen angst meer.

 99. Ik heb een vraagje..
  Bij mij is er vorig jaar iets gebeurd waardoor alle 40 symptomen in een dag zijn op komen zetten.
  een week was dit heel erg heftig en denk dat ik in die week behoorlijk ben gaan zweven.
  maar oh wat een geweldige ervaring!! Ik begreep HET en was nergens meer bang voor.
  Het was heerlijk en ik wilde dit gevoel zo lang mogelijk behouden, maar mensen om mee heen en ook ik merkte natuurlijk wel, dat dit niet heel normaal was en vonden dat ik moest leren aarden.
  Dus kwamen er weer lichte angsten, want wat ik beleefde was immers niet normaal.
  En zo langzaam bij beetje kwam ik weer met beide benen op de grond. Ik was weer ‘nuchter’.
  Vond het niet leuk. het voelde alsof ik een glimp mocht opvangen van ‘Kijk, dit is wat je kan krijgen en hoppa, kijk maar hoe je dat gaat bereiken’.

  Hebben meer mensen dit zo ervaren?

 100. Hoi

  Goh ik stuit zomaar op deze link vanuit het niets.
  Ik lees al deze punten en ineens valt het kwartje!

  Al die rare “vage”klachten die ik had, steeds de innerlijke stem die zegt je hartchakra gaat open staan en ik het maar niet begreep

  Ik ben blij dat ik lees dat er zovelen zijn die dit mee maken/ beleven.

  Zo voel je je ook niet onbegrepen want je vrienden en familie begrijpen toch niet altijd helemaal wat je bedoelt.

  Groetjes Inge

 101. @Vincent,

  Hey Vincent! Voel zelf ook veranderingen zie ook getallen. Deze getallen zijn boodschappen van de Engelen. Laatste tijd zie ik getallen van 444 of 44 als dit ziet zijn er duizenden Engelen in je buurt. Nu net is er weer iets byzonders gebeurd het getallen 12:12 zie ik en 21:12 en 12:22 zie ik het meest. En nou komt het kijk is hoelaat je je bericht hebt gestuurd bij mij staat van jou 12:22 toen ik dit zag keek ik onbewust naar de klok van me laptop en wat zag ik 20:12 echt ongelooflijk.

 102. Beste lichtwerkers hier ,
  Ik ben ook bewust bij de transformatie in mezelf en om me heen (van andere ).
  Ik ben deze week twee kilo gewicht verloren .
  Ik weet dat ik veel aan het loslaten ben ,dat minder in mijn leven behoort .
  Ik weet van jaren en jaren dat ik een healer ben .
  Ik ervaarde heel veel energie van alles en nog wat dat ik constant stemmingen had en nu doe ik een oefening me te verbinden met de Kosmos en het Universum /aarde en dat lukt me beter om in mijn eigen krachten te blijven staan .
  Ik weet dat wij als Lichtwerkers en dat zijn er zovele .
  Dat wij met zijn allen mogen samenwerken aan een mooi vredig leven en mooie omgevingen waar ons dierbare kinderen en laters ons dierbare kleinkinderen mogen be-leven van al het prachts wat gratis is om ons heen .

  Shanti (in kalmte en rust )Namasté

 103. nou adhd heeft ook zijn voordelen hoor.er wordt zo gauw een titel ergens opgeplakt.en vaak negatief.ik zeg maar zo.je kan zeggen die persoon zet veel te sterke koffie,,,maar je kunt ook zeggen ,,,die persoon zet de koffie anders.ik ben blij met adhd en autisme.die mensen brengen een extra fleur aan het leven.ik ben blij met iedereen.iedereen heeft een taak op aarde.het wordt tijd dat we stoppen met de etiketten en dat we gewoon zeggen ik ben blij met je.wat kan ik van die persoon leren?dan sta je al heel anders in het leven.lieve groetjes tineke.

 104. Daar alles op een mentaal vlak zich afspeelt is het niet nodig bepaalde dingen te eten. 3 à 4 liter water per dag lijkt me bar ongezond en is zeker ook niet nodig. Bedenk dat iedereen in de wereld toegang heeft tot de VERANDERING en niet iedereen is in staat schoon water te drinken en uitspruitende zaadjes te eten. Dit valt onder decoratie. Ik eet wat minder en uitsluitend waar het lichaam om vraagt.
  Hoewel goed bedoeld…raad geven wat te drinken en te eten….heeft het niets te maken met het, soepel,verlopen van de verandering. Bijzaken dus. Decoratie. Overbodig.
  Noch Steve Rother en de Groep, noch Lee Carrol, Kryon, geven ook maar 1 tip over wat te eten.
  Heb eveneens al jaren deze sympomen die niet verklaarbaar zijn op medisch gebied. Er zijn goede programma’s en boeken die je helemaal bevestigen.
  Groet, Elisabeth.

 105. mooi artikelen , ik heb van meerdere dingen veel last wat er in de lijst staat , mijn leven staat op het moment helemaal op zijn kop , toch hebben mijn man en ik ongelovelijk veel kracht om op een vrolijke manier door te gaan, ik weet zeker dat de tijd aan het verandderen is en dat het alleen maar beter gaat worden , bedankt voor het artikel
  lichtgroet

 106. Ik heb ook heel vaak die cijfers. Heel vaak 21:12 en 12:12.

  Over de overgang.. hoe we dat weten. Ehm van channgelings denk ik. 🙂 Althans door over de overgang te lezen in channgelings ben ik er achter gekomen.

 107. Hé, ik voel veranderingen, en vele mensen die ik ken voelen precies het zelfde, Ik zie vaak op de klok 20:12 en 21:12, en 21:21, en 12:12 … Heel vaak zelfs, maar 20:12, en 21:12 heb ik het meest, soms twee keer, telkens als ik naar boven ga, of ergens ben, en ik kijk, dan is het 20:12, of 21:12 … bijzonder,

  Maar, ik heb een vraag … hoe weten jullie dit eigenlijk? over de Overgang? vertel het me, asjeblieft, dankje!

 108. Ik herken veel van de bovengenoemde symptomen als ik eerlijk ben. Het stukje lichaamsbeweging moest ik erg om lachen, ik zie mezelf niet op en neer springen op een trampoline, aangezien ik rolstoelafhankelijk ben. Maar ik doe aan een rolstoelsport dus het bewegen doe ik zeer zeker wel.

 109. Hallo,

  Jeetje, ik kan alleen maar weer dankjewel zeggen voor dit verhaal. Er is zoveel gaande in mijn leven en mijn zijn. Dit verhaal komt precies op het goede moment.

  Ik ben daadwerkelijk bezig met veel van de symptomen hierboven en het is zo mooi om te lezen, het geeft me vertrouwen. Ik ben niet gek aan het worden, het gebeurt gewoon en ik moet er van leren.

  Dank voor dit verhaal! Liefs!

 110. Wat grappig om te lezen, ben echt door al deze symptomen heen gegaan laatste maanden. Ben er nu wel behoorlijk doorheen geraakt en voel me idd ook stukken beter 🙂

 111. en dat met planten en bomen comuniceren erg leuk want bij de keltiche asterologie heb heefd elk sterenbeeld een ook een boom die tot je sterrenbeeld behoord best intersand hoor hiero sjamannisme sta er ook erg voor open maar de druieden in de kelten facineeren me et meest omdat die wijnig history hebben agter gelaten en juist daarom dat uit te zoeken is erg ineteresant jup jup join the klup hup hup de nieuwe tijds klup sorry voor mn enthousiantme

 112. @robertdaniel, of reiki heeling wij allemaal kunnen dat he je handen op de plek legen waar je de pijn voelt ogen sluiten en in beelden dat er wit licht via je handen naar die plek toe stroomt werk echt supper goed zou zekker 50%a80%minder pijn voelen iedreen kan reiki
  groet morris

 113. @Rif, gewoon doen uitbrijding is altijd goed maak de mensen wakker iedereen die er voor open staat

  ja tog
  vriendelijke groet morris

 114. had een vraag dat over water drinken gaat drink veel biologiche of zelf gemaakte thee van varen’s of brantnetels hoe zit dat dan want er staat gewone thee neem aan dat daar thee in zakjes mee word bedoeld met bladeren er in hoofdzakelijk omdat et ander’s genees krachtig is en niet in de super markt mag worden verkocht.

  telt dat wel als gezond water want ben geen water drinker namelijk wegens alle verontreiniggen die er aan worden toegevoegt bij fluoride etc

  met vriendelijke groet morris

 115. Hallo allemaal,

  Ik vind het heel mooi om te lezen dat er nog veel meer mensen op de aarde zijn die dit nu meemaken.
  Ik ben heel lang op zoek geweest naar de achterliggende redenen van mijn nieuwe pad die ik ben ingeslagen.
  Ergens voelde ik me heel speciaal dat mijn leven deze wending had gekregen. Ik kom er nu steeds meer achter dat ik 1 van de vele ben, maar wel met mijn eigen verhaal. Bij het sjamanisme voelde ik de echte verbinding en dit was de bron van alles wat ik mee maakte.
  Mijn hele leven ging aan mij voorbij en alles viel op zijn plek. Ik heb nu vrede met mijn verleden. Ik heb zoveel inzichten en levenslessen gekregen in dit half jaar. Ik ben op alle gebieden een veel rijker mens geworden. 180 graden gedraaid zullen we maar zeggen. Ik voel mijn lichaam en bloed veranderen en ik heb diep respect voor de natuur in al zijn schoonheid.
  Ik ben blij dat hier ook de tegenliggende kant wordt verklaard waar ik naar op zoek was. Ik kan mij namelijk 3 weken vol energie voelen en zelfverzekerd en dan weer 1 week tegen het depressieve aan. Hier kan ik moeilijk mee omgaan en ook mijn familie maakt zich gelijk zorgen. Gelukkig weet ik door het lezen van dit dat het ook weer weggaat.
  Ik ben zo blij dat mijn leven meer inhoud heeft gekregen en wil dit graag zo houden. Ik gun iedereen hetzelfde gevoel.

  groet,
  Marieke

 116. Hallo Allemaal.

  ben geschrokken of verbaasd dat ik zoveel van de symptomen herken en ook bij de test waren de meeste vragen voor mij een “ja” antwoord. Ik ben al een jaar de draad een beetje kwijt, kijk heel kritisch naar mezelf, heb een misschien wel overdreven beschermd gevoel naar mijn kinderen, maar ben ook uitgeput en voel me niet meer goed in mijn job. Neem veel afstand van wat erom mij heen gebeurt en heb me altijd wel anders en/of eenzaam gevoeld. Maar heb altijd een hekel gehad aan het “spirituele” omdat ik vind dat erveel misbruik van wordt gemaakt en volgens mijn opinine veel kaf tussen het koren zit. Als ik teruglees wat ik zojuist geschreven heb, herken ik mijzelf niet. Ik ben blij dat ik op deze site gekomen ben en vind een beetje rust in de kenmerken/symptomen. Mijn vraag is uiteindelijk; hoe weet je nu waar je in het proces staat en belangrijker nog, wanneer weet je wat je doel in dit leven is?? ik krijg inderdaad zoveel ideeeen in een filmpje door mijn hoofd door, maar actie ontbreekt nog, misschien angst??

  Graag zou ik wat advies van iemand willen hebben, misschien een handvat??

  hartelijk dank bij voorbaat

 117. Ik herken zoveel dingen die beschreven staan en merk dat ik blij ben dat ik aan het groeien ben in mijn hele zijn .
  Voel me elke dag weer anders en het gaat als een continue stroom maar door . Merk dat ik behoefde heb aan rust en in mijn zelf terug trekken om zo in de stilte na een dag hectiek te komen . Lijkt wel of alles versnelt gaat in deze dagen en ik in een vogelvlucht mijn hele leven aan herbeleven ben .
  Oude stukken komen boven en alles wat daarbij hoort kwa emoties en dergelijke en dat gebeurd allemaal s”nachts .
  Overdag ben ik aanwezig in wat ik aan het doen ben en toch voel ik telkens weer dat er op allerlei andere lagen zo veel meer aan gebeuren is met mij . Vind eigenlijk niets meer vreemd raar he omdat ik toch ook wel iemand ben die ook behoefde heeft in iets tastbaar maken maar op een of andere manier vertrouw ik er ten aller tijden op dat alles naar me toe komt zoals ik het aan kan .

  Groetjes ,
  Marjory

 118. Ik heb een vraagje over puntje 31… Sinds enkele weken valt mijn telefoon regelmatig uit tijdens het bellen. Volgens telenet is er niets mis met de verbinding en aan het toestel ligt het ook niet. Steeds meer en meer voel ik binnenin mezelf lichte ‘schokjes’, zinderingen in mijn hoofd en dergelijke. Ook durf ik amper mijn kat nog aanraken want iedere keer voel ik de statische energie. Heeft dit te maken met een persoonlijke energetische verandering? Heeft iemand van jullie hier last van?

 119. @DH, Bedankt Dennis voor de link. Ik heb een aantal symptomen herkend die ik ook heb. Vroeger zat er meer tijd tussen, maar de laatste tijd gaat inderdaad alles veel sneller en nu zijn er klachten die regelmatiger terugkomen.Ik zal ook eens de buikademhaling proberen.

  wat nog eens de 11:11 betreft . Misschien geen toeval dat we er gisteren op gefocust waren? heeft iemand al de datum van vandaag gecheckt?

 120. @Catherine,
  Hey, als je dagelijks dingen doet bijv naar je werk rijden, dan kan het ook goed zijn dat je stukken “mist” heb ik wel eens, denk ik ineens he ben ik al hier ?
  Dat is dat je automatische piloot het overneemt, dat is je onderbewustzijn, dat is ook normaal 😉
  Van de week had ik dat ik niks meer kon onthouden, vond ik ook raar, normaal weet ik alles, nu niks.
  Ik vind de tijd trouwens echt snel versnellen op dit moment, het is alweer weekend, gaat echt hard.

  Groetjes,
  Dennis.

 121. @Evelyn, ik heb dat ook al gehad, dat ik iets gedaan heb maar me totaal niet meer herinner hoe.Ik heb bijvoorbeeld iets weggelegd maar kan me totaal niet meer herinner hoe het daar geraakt is.
  Ik denk dat we de tijd op andere manieren kunnen beleven en misschien eventjes “kwijt zijn”? Het heeft te meken denk ik met de verschuiving van de aarde naar de vijfde dimensie.
  Een voorbeeld van die andere ervaring van tijd had ik onlangs toen we op nieuwjaar weg waren met vrienden voor een weekend. Voor hen was het voorbij gevlogen terwijl het voor ons leek alsof we een hele week weg geweest waren. Wij hadden de tijd anders beleefd of doen vertragen?

 122. Hebben jullie ook last van "lege" momenten zeg maar? Om een voorbeeld te noemen, iets simpel en stom maar voelde raar. Daarnet kwam ik thuis, wou mn bromfiets binnen zetten, plots sta ik daar met mn bromfiets, lijkt het alsof ik een volledig stuk tijd gewoon kwijt ben, sta ik met mn tas in mn handen en herinner me aan geen kanten hoe ik aan die tas kom (zit normaal in mn bak onder het zadel en haal ik er nooit uit omdat het niet handig is om dat smal deurtje door te gaan). Misschien een stom voorbeeld maar ik schrok me rot dat ik gewoon letterlijk tijd kwijt was, me niet eens herinnerde die handeling uit te voeren en precies terug kwam uit een droom staat ofzo. Heeft dit er iets met te maken of word ik ook krankzinnig 😛

 123. @Catherine,
  Hey het zou kunnen ja dat jouw energie de autoradio uitzet, zelf geen ervaring mee 😉
  Wel ooit dat radio’s gaan storen als ik in de buurt ben, ja ben een echte stoorzender 🙂 haha.

  Ik mediteer thuis met een filmpje van youtube, +/- 30 minuten, ik zie dat 11:11 als een teken van, he het is goed om weer eens te mediteren, niet per direct als ik het ineens ergens zie.
  Heb zelf ook soms tintelingen, vooral vingertoppen.
  Er zijn verschillende manieren om die kundalini energie te “vervoeren” zeg maar, ik gebruik de breath of fire methode, dat is krachtig in en uitademen met behulp van je buikspieren, werkt voor mij in ieder geval goed, daar zijn ook filmpjes over te vinden.

  Die lijst met symtomen staan onderaan het stukje tekst over de kundalini energie (in het engels).
  Dit is de link: http://www.elcollie.com/st/symptoms.html dit zijn blijkbaar de “gewone” verschijnselen bij een kundalini ontwaken, en het kan jaren duren, maar misschien omdat we nu in een belangrijke verandringstijd zitten het sneller gaat, met meer klachten.

  Ik heb gelezen dat de kundalini er eigenlijk is voor diegene die spiritueel willen stijgen, het is echt een eenpersoonsding zeg maar, je zult het zelf moeten doorstaan, en blijkbaar kun je er ook letterlijk gek van worden, waanbeelden enz, als je niet weet wat er aan de hand is, en niet emotioneel/psychisch stabiel bent.
  Daarom ook die waarschuwing, het is echt en geen grap, ik doe het omdat ik naar huis wil 😉

  Met vriendelijke groet,
  Dennis.

 124. @DH, Hey

  Heb het bekeken en vond de muziek eigenlijk best goed meevallen, maar kan ook aan mn eigen muziek smaak liggen 🙂

  Ik vond een link die er interessant uit zag via het kanaal maar bleek niet meer te werken 🙁

 125. @Catherine, Hey

  Dankje, zou wel erg goed van pas komen dankje 🙂
  Zou wel kunnen dat het daarvan is, misschien is het een soort van ontwaken die in deze tijd nodig is voor bepaalde mensen/groepen/… om een bepaald doen te dienen?

 126. @DH,
  hallo dennis,
  gek, deze morgen heb ik dit artikel gelezen ,en het heeft me veel verklaard hoe ik me de laatste tijd voel.
  Ik was in de auto aan het denken aan die getallen, en plots zag ik een bord met een telefoonnummer eindigend met 11.11 ;
  Ik heb me een paar minuten op de 11.11 geconcentreerd (en gemediteerd zoals je zei)en plots viel de autoradio uit ? die schoot na een paar minuten weer aan.
  Was er een bepaalde vorm van energie die dit uitschakelde.?

  @ Evelyn,
  Ik heb vooral last van tintelingen in handen en voeten(vooral s’nachts) en ook op mijn ruggegraat . Misschien heeft dat ook iets te maken met de kundalini – energie? Die energie moet je zien als een opgerolde slang die vertrekt vanaf je staartbeen . Je kan oefeningen doen om die energiën helpen vrij te maken. Hoe, heb ik paar jaar geleden geleerd en ik ben het eerlijk gezegd een beetje vergeten .Ik zal eens opzoeken of ik daarvan nog iets terugvind . Ik laat het je weten.

 127. @Evelyn, 🙂
  De laatste keer dat ik het zag, vorige week dan was ook op mn werk, daar kan het niet nee 😉
  Maar s’avonds thuis wel 🙂

 128. @DH, Ik denk dat mijn baas het niet zo gaat appreciëren als ik telkens ga mediteren als ik het zie haha, kom het elke week wel een keer of 2 a 3 tegen 😀

 129. Trouwens nog iets,

  Ik las ergens, weet niet meer of dat hier was of ergens anders, met het getal 11:11, dat dat betekend dat het goed is om een meditatie te doen, als je dat ziet.
  Dus een paar maanden geleden viel me dat voor het eerst op, toen las ik dat ergens, meditatie gedaan, paar weken niks gezien, ineens zag ik weer ergens 11:11 staan, weer meditatie, dat was een week ofzo geleden, nu nog niet gezien 😉

  Het zou zomaar kunnen dat het inderdaad een aanwijzing is, van je hogere zelf 🙂

 130. @Evelyn,
  Hey, ja inderdaad, ik ben me er ook van bewust dat ik aan het veranderen ben, dat is ook anders dan, he waarom voel ik me raar en gebeuren er vreemde dingen 😉

  Als je iets wilt weten, je kunt me alles vragen.
  Ik woon trouwens ten oosten van Eindhoven, is ook niet zo dichtbij, maar zo via de site gaat het ook goed he.
  Ben benieuwd wat je van het filmpje en de muziek vind, eerst vond ik het een beetje vreemde muziek maar na een aantal keer vind ik het steeds mooier worden 🙂

  Groetjes,
  Dennis.

 131. @Evelyn,

  Balen voor je. Ik hoop voor je dat je binnenkort wel een geschikt iemand tegenkomt, als je het wilt! 😉

  Veel succes met je symptonen.

  Rob

 132. @DH, hey

  Ik was er ook helemaal niet bewust met bezig en wist het pas door te vragen wat er gebeurde 🙂 er stond op veel sites dat acceptatie alvast een heel eind is.

  Ik heb last in beide benen eigenlijk maar eerder vaak rechts ipv links. Die stuiptrekjes heb ik dan ook in men voeten, ook grappig 🙂 en idd soms zit ik vol energie en wat later doodmoe 🙁

  Ik denk wel vaak, vooral omdat het me opvalt dat ik dingen soms vaker anders bekijk of benader sinds kort.

  Kga meteen eens kijken op je link 🙂 bedankt

  groetjes Evelyn

 133. @Robertdaniel, Hey

  Dankje maar is beetje ver, ik woon nameijk in belgie tegen gent 🙁

  Groetjes Evelyn

 134. Hey Evelyn,

  Ik ben zelf ook bezig met kundalini, via meditatie en ook via een youtubefilmpje (www.youtube.com/user/dinparadise)
  de zogenoemde Shaktipat, hij stuurt jou energie om jou kundalini te helpen ontwaken.
  Bij “meer info” staat ook een link met veel voorkomende symptomen, ik denk dat het in ieder geval helpt als je je ervan bewust bent wat er aan de hand is, als je ergens last van hebt.

  Ik weet niet zeker of het nu wel of niet al aan de gang is, heb er niet echt veel “last” van, wel periodes van jeuk, pijnscheuten gehad, vorig jaar een keer ineens dat mn hart tekeer ging, begon echt enorm snel te kloppen, ik schrok er behoorlijk van, ben maar gewoon stil blijven zitten, duurde een aantal seconden toen was het weer weg, heel raar, maar ik dat het er wel mee te maken heeft gehad, al was ik toen nog niet bewust met kundalini bezig.

  Mn linkerbeen/voet heb ik ook een tijdje last van gehad, dat hoort er blijkbaar ook bij, heb jij dat ook ?
  Dus ik denk van wel, als ik de lijst bekijk in ieder geval veel punten die kloppen, ineens energie over, of ineens futloos, maar heb niet zulke extreme dingen die gebeuren, trouwens wel ook midden vorig jaar, ging een vinger ineens zelf bewegen, soort “stuiptrekking” zeg maar, ik kon er niks aan doen, heel vreemd, maar tegelijkertijd ook leuk om te zien 🙂

  Ik heb de laatste tijd vrijwel geen gedachten meer in mn hoofd, eerst bleef ik maar doordenken over vanalles, nu is het meestal gewoon “leeg” dat viel me echt op deze week.
  Ook een stuk rustiger geworden, en als ik in bed lig voel ik me heel “veilig” voelt gewoon heerlijk, ik weet niet waarom, maar dat viel me ook op.

  En ik slaap ook lang, zelf als ik op tijd naar bed ga.

  Mn eet en drink patronen zijn veranderd, geen koffie meer, meer verse groentes.

  Ik zou zeggen bekijk die lijst ook eens, dan weet je al wat meer wat er nog zou kunnen komen 😉

  Met vriendelijke groet,
  Dennis.

 135. @Evelyn,

  Hoi Evelyn,

  Dat is lastig. In de buurt van amersfoort en doorn weet ik mensen die geschikt zijn om eens mee te praten en mogelijk actie te ondernemen.

  Mocht je de adressen willen, stuur dan een mail naar robertdaniel@live.nl dan kan ik ze mailen.

  Groet,

  Rob

  (@Gordon; no worries about the email; dit emailadres is speciaal hiervoor aangemaakt.)

 136. @robertdaniel, Hey

  Ik voornamelijk last van mn darmsysteem, plots het gevoel krijgen alsof het 40° is ofzo alsof je van binnenuit gloeit maar tegelijk toch staan rillen (heb geen koorts :)) en enorm veel pijn en jeuk zowat overal maar vooral men benen en voeten.

  Ik las vaak op sites dat het goed is hulp te zoeken maar vind niemand 🙁 Kheb in mijn omgeving al eens rondgevraagd maar niemand kent er iets of voldoende over om te kunnen helpen.

  Gisteren wel beetje hulp gehad van een gids, ik lag net in bed toen ik de matras voelde bewegen alsof iemand naast me kwam zitten en even later voelde ik een zalige energie/tintelling mij volledig vullen en was zo lekker warm en aangenaam 🙂 Geen idee wat die juist gedaan heeft ben na een paar minuten in een enorm diepe slaap gevallen.

  Groetjes Evelyn

 137. @Evelyn, Hoi Evelyn,

  Ik zit er zelf ook in het proces van kundalini/spiritueel ontwaken. Het waren bij mij pijnplekken die aandacht nodig hadden. Ik weet niet precies wat je ervaart.

  Ik had zelf last van het schokken van mijn lichaam. Hiervoor ben ik naar een energiecoach/medium/sjamaan gegaan om dit op te lossen. Door middel van pulsen of schudden kwam de pijn los. Ook zag ik mijn organen (hart, darmen, lever) die helemaal ingepakt waren met zwarte plak, waarna ik ze energetisch in gedachten kon schoonspoelen met zuiver water.

  Is het een idee om iemand (energiecoach/medium/sjamaan/?) op te zoeken waar je dit eens nader mee bespreekt of aanpakt?

  Groetjes en succes,

  Rob

 138. Hey

  Het is al een iets wat ouder artikel, maar ben op zoek naar iemand die iets kent van dat kundalini gebeuren. Kheb wat zitten opzoeken nadat mijn gidsen zeiden dat de klachten die ik ervaar voort komen uit een ontwakende kundalini? En zowat alles wat ik vond komt overeen met wat ik nu doormaak. Maar weet niet goed hoe er met omgaan of hoe het wat draaglijk te maken, het levert namelijk enorm veel pijn op:(

  Groetjes Evelyn

 139. Het is een geschenk 🙂

  Als je ergens “last” van hebt, realiseer je dan dat het waarschijnlijk is omdat je aan het veranderen bent, en dat is goed 😉
  Mocht je echt ergens last van blijven houden, zoek dan altijd even een dokter op.

  Met vriendelijke groet,
  Dennis.

 140. Ik kan hier ook n heel verhaal ophangen over hoe t gegaan is.. Doe ik even niet maar ik ben in 1 klap, van t een op t andere moment ontwaakt.. Alsof er n knop omging er ik barste in tranen uit.. Wat er gebeurd en wat voor wijsheid ik ineens allemaal heb is niet te geloven! Ik kan me in bovenstaande zeker 25x herkennen en ik ben benieuwd welke er nog bijkomen.. Ik heb me nog nooit zo geweldig gevoeld !!

  Het is moeilijk om begrepen te worden en de drang om t op anderen over te brengen is heel groot! Echter heb ik wel de wijsheid om te weten dat we mensen niet zomaar kunnen overtuigen! We kunnen ze wel n duwtje in de goede richting geven Want iedereen hoort zich zo te voelen!

  Love & peace

 141. Hoi, ik ben op deze site gekomen doordat ik me niet meer begrepen voelde door mijn omgeving en kreeg dit door “regenboogenergie”. Staat hier effe zomaar beschreven wat ik aan het doorgaan ben, wat een kadootje:-)))!!!! dus jullie hebben dit ook??? Ze bestempelen me al als de magier… de actie reactie is namelijk zo sterk…. Er over praten kun ik er echter niet, omdat de meeste mensen me niet begrijpen heb ik het gevoel….
  Dank je wel, dank je wel…. Ik begon me al erg eenzaam te voelen….meer weet ik niet te zeggen. Lieve groet Judith

 142. ik zie de planeet tezamen met al zijn Dieren/Mensen, Flora & fauna als één groot geheel.

  sommige mensen noemen dat geheel God 🙂 of een uitdrukking van God , en nee, je hoeft niet in Christus te geloven om een nieuwetijdskind te zijn. Ik was er tussen mijn 17e en 28e helemaal niet mee bezig, al wist ik al wel mijn hele leven dat God er was. Op zich hebben deze symptomen van spiritueel ontwaken trouwens niet persé een specifieke link met Nieuwetijdskinderen, maar gelden deze voor iedereen.

 143. Hé,

  Ik ben aardig gefacineerd door het begrip ‘nieuwetijdskinderen’ ik heb 5 jaar geleden de STEMPEL ADHD op m’n voorhoofd gekregen en heb er nooit echt in geloofd. Nu heb ik al sinds een maandje of 5 verschijnselen van de bovengenoemde lijst. Ik denk echt dat ik wel 35 van de 40 heb. Alleen wat ik echt gewoon niet heb is wat ik hier veel lees op de site en dat is connectie met een gids of een engel. Het valt me ook op dat veel Nieuwetijdskinderen een soort connectie met god voelen. Is het heel raar dat ik daar echt niet in geloof. (Ik geloof namelijk dat de goden staan voor planeten, en dat eigenlijks de kennis van de inheemse bewoners op deze planeet jaren terug eigenlijks over gedragen hoorde te worden.) Ik heb helemaal geen link met god, ik zie de planeet tezamen met al zijn Dieren/Mensen, Flora & fauna als één groot geheel. Eén levend organisme met totale bewustheid van zijn eigen bestaan. Maargoed ik dwaal af ik zal er eens een onderwerp over openen voor degene die er enigsinds intresse voor heeft. Goed, moraal van het verhaal als ik alle symptomen bijna heb. Maar ik geloof niet in christus, maakt dat van mij geen Nieuwetijdskind. Alvast bedankt voor een eventuele reactie ik ben nieuwsgierig.

 144. Dag Gordon, ik zag haar naam inderdaad staan maar wist niet dat zij ook de auteur van de 40 symptomen was. Juist omdat het regelmatig op internet te vinden is, maar zonder auteursnaam of bronvermelding.
  In elk geval dank voor je reactie.
  Fijn weekend, Rita

 145. Hoi Rif, de auteur staat boven aan het stuk: Lisette Boesmans , en het staat al een paar jaar overal op het internet.Groetjes Gordon

 146. Wie is de oorspronkelijke auteur van de 40 symptomen? Mag ik de tekst zomaar overnemen en publiceren?

 147. Dat met die horloge is wel een klassieker, want dat gebeurd me echt vaak. Had het alleen nooit gelinkt aan dit.