1) Het Zelf begrijpen

“Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid” – Aristoteles

Zoals de meeste dingen die wij doen in het leven, begint de eerste stap altijd met hoe wij in relatie staan tot onszelf en hoe comfortabel wij ons daarbij voelen. We hebben een grotere kans om betekenisvollere relaties met anderen te onderhouden wanneer wij tevreden zijn met onszelf. Als mens besteden wij veel van onze tijd met triviale of oppervlakkige dialogen in plaats bezig te zijn met diepere, meer betekenisvolle conversaties. Wij leven op dit kunstmatige niveau van bewustzijn.
Op een dergelijk oppervlakkig niveau vinden wij het moeilijk om ons ultieme gevoel van connectie en verbondenheid met anderen te ervaren. Alleen door middel van stille reflectie en kennis van onszelf kunnen we beginnen om los te laten en anderen zonder angst of vooroordelen in ons leven toe te laten.
Gedurende ons leven evolueren wij continu. Wij ontwikkelen en groeien op zowel lichamelijk, emotioneel als spiritueel niveau. Wij zijn het resultaat van de ervaringen die wij in het verleden hebben opgedaan. Helaas spelen deze te vaak een rol in onze reacties op situaties en relaties.
We moeten ons realiseren dat we in staat zijn om bewust controle uit te oefenen op de manier waarop wij met anderen omgaan. Vaak zien we mensen uit slechte relaties komen, waarbij ze dan toch weer in dezelfde valkuil terugvallen en soortgelijke relaties en ervaringen krijgen. Deze cyclus van afhankelijkheid en patronen kan mensen gedurende vele jaren of zelfs een leven lang in destructieve en ongelukkige relaties houden.
Om van iemand te houden en geluk te vinden moeten we eerst innerlijke tevredenheid bereiken over wie we zijn en waar wij in geloven. Pas wanneer we tevreden zijn met onszelf zijn we in staat om de verwachtingen die wij van anderen hebben los te laten. We zijn vrij om zonder voorwaarden lief te hebben wanneer wij vrij zijn van onze ego. Maar hoe kunnen we werkelijk van onszelf houden en onszelf leren kennen?

2) Loslaten van angst en onzekerheid

“Elke keer dat je een conflict hebt met iemand anders is er één factor die het verschil kan maken tussen je relatie beschadigen of juist verdiepen; deze factor is houding (gedrag)” – William James

Ben je ooit een relatie aangegaan omdat jij destijds dacht dat het je gelukkig zou maken? Wees eens eerlijk.gezonde-relaties

Je was een beetje ontevreden met het leven en je had iets nodig om variatie of afleiding in jouw leven te brengen. We kijken uit naar relaties die ons leven zullen verrijken in de hoop dat die ons een veelheid van verschillende gevoelens en ervaringen brengt. Onze gedachten kunnen elke hoop op een werkelijk zinvolle relatie saboteren wanneer wij deze relaties zien als iets dat ons geluk brengt. Totdat wij ons realiseren dat geluk van binnenuit komt en dat relaties slechts een verrijkend delen van ervaringen is, zullen we altijd strijden om betekenisvolle lange termijn relaties.
Een relatie is zeker gedoemd te mislukken wanneer wij iemand nodig hebben om waarde toe te voegen aan ons leven. Door de behoeftes van ons ego te begrijpen, hebben wij anderen niet meer nodig om die behoeftes voor ons te vervullen.
Totdat wij dit begrijpen, kan niemand ons compleet en werkelijk gelukkig maken en zullen wij altijd een turbulent leven leiden. Anderen kunnen onze wereld verrijken, echter het is uiteindelijk aan ons zelf om innerlijk geluk en voldoening te vinden.
Een zekere manier om een relatie kapot te maken, is om angst en onzekerheid toe te laten in een relatie. Innerlijk geluk kan alleen in jezelf gevonden worden. Elk vertrouwen in anderen om ons geluk te geven zal hooguit van korte duur zijn of uiteindelijk in teleurstelling eindigen.

3) Leven zonder verwachtingen

“Laten we dankbaar zijn voor de mensen die ons gelukkig maken, zij zijn de charmante tuiniers die onze zielen doen bloeien” – Marcel Proust.

Wat verwacht jij van een relatie? Liefde? Veiligheid? Het gevoel nodig te zijn? Een onderliggende reden van het stuklopen van een relatie, wel of niet bewust, is dat men relaties aanknoopt gebaseerd op verwachtingen. Men gaat een relatie aan in de hoop daar iets voor terug te krijgen. Het stuk lopen van relaties gebeurt regelmatig omdat mensen nauwelijks hun verwachtingen uitspreken alvorens een relatie aan te gaan. Heel vaak gaan we een relatie aan en willen iets aan de persoon veranderen om tegemoet te komen aan ons ego model van hoe de dingen horen te zijn. Veel stellen hebben voorwaarden voor mogelijke partners. Deze kunnen dingen inhouden zoals voorkomen, status, werk criteria enz.
Ik ben geen voorstander van het vinden van een partner waar we niks gemeenschappelijks mee hebben. Het maakt uit verder te kijken dan de ego gerelateerde eisen die we zoeken in onze relaties. We dienen ons zelf af te vragen: gebruiken wij onze relaties alleen om ons ego tevreden te stellen? Verwachting kan een relatie om zeep helpen, als gevolg van te grote invloed, druk en eisen die spanningen veroorzaken. We moeten leren de andere persoon te laten zijn wie hij is los van onze verwachtingen.

4) Doeltreffend communiceren

“Elk persoon, alle gebeurtenissen in jouw leven zijn er, omdat je ze daar hebt aangetrokken. Wat jij er uiteindelijk meedoet, is aan jou” – Richard Bach

Volgens doktors Lonnie Barbach & Linda Levine in hun boek ‘Shared Intimacies‘, staat een goede communicatie in een relatie gelijk aan een stevig fundament van een huis. Wanneer het huis is gebouwd op een sterke fundering dan zal het in staat zijn natuurrampen zoals orkanen en tornado’s te weerstaan. Zelfs als de rest van het huis beschadigd of vernietigd is, kan het huis herbouwd worden wanneer de fundering sterk genoeg is. Directe en eerlijke communicatie laat geen twijfel bestaan over de betekenis van communicatieve interacties. Wanneer je in staat bent om problemen en kwesties in een relatie te delen, dan zal het helpen een hechte band tussen partners te scheppen en een diepere meer zinvolle relatie te stimuleren. Gelijkwaardig deelnemen aan het communicatie proces door te luisteren en te reageren, zal een stemming van tweerichtingsverkeer creëren.duurzame relaties

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Terwijl slechte communicatie relaties pijn kunnen doen en ruïneren, vormt positieve communicatie een belangrijk onderdeel om zinvolle relaties te helpen bouwen en onderhouden. De dagelijkse waarheid van het leven, verantwoordelijkheden en familieverplichtingen staan toe dat ongedwongenheid en zelfvoldaanheid in een relatie kruipen. Wanneer dit gebeurd dan is het gemakkelijk onze partner als vanzelfsprekend te beschouwen. Een combinatie van ongedwongenheid en stress kan voor een onnodig conflict in een relatie zorgen.
Zo’n conflict kan van kortere of langere duur zijn en kan de basis vormen voor een relatieondergang. Het is noodzakelijk de manier waarop onze partner met ons communiceert goed te begrijpen zodat we elkaar volledig als mens bewust kunnen waarderen. Hoe communiceer je met anderen en op welke manieren doen jouw geliefden dat met jou? Terwijl iedereen er verschillende manieren van communiceren op nahoudt, is een eenvoudige manier om je ervan te verzekeren dat je een gezonde communicatie houdt en koestert, jezelf in andermans schoenen te plaatsen.
Denk eraan hoe jijzelf zou willen worden behandeld.

5) Onvoorwaardelijke Liefde

“De ultieme les die wij allen dienen te leren, is leren wat onvoorwaardelijke liefde is, niet alleen wat onszelf betreft maar ook dat van anderen” – Elisabeth Kubler-Ross.

Het fundament van alle grote relaties is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde is wanneer we liefde geven en daarvoor niets terug hoeven. Het betekent zorgen voor het geluk van een ander zonder behoefte te hebben aan wederkerigheid. Over de eeuwen heen is het iets waar sagen, mythen, kunstenaars en grote leiders het over hebben gehad. Het is de grootste kracht op Aarde, maar in deze moderne wereld van overvloed hebben wij moeite te begrijpen hoe onvoorwaardelijk te geven. Het is een machtige kracht dat alles kan veranderen. Onvoorwaardelijke liefde is vrij van beperkingen en verwachtingen want we hoeven er niets voor terug te hebben. Een klassiek voorbeeld is het ouderschap. Een ouder houdt onvoorwaardelijk van zijn kind terwijl het gevoel door het kind terug gegeven kan worden, zal de liefde van de ouder aanhouden ongeacht hoe het kind zich voelt, gedraagt of opstelt. Het zoekt het beste voor anderen en begrijpt dat ze vrij dienen te zijn om eigen keuzes te maken. Het gaat er niet om anderen te oordelen ongeacht hun keuzes en handelingen.

6) Eerlijkheid de beste tactiek

“Vertrouwen is de lijm van het leven. Het is het meest essentiële ingrediënt in alle effectieve communicatie. Het is het grondprincipe van alle relaties.” – Stephen Covey.

Het spreekt voor zich dat sleutels tot een succesvolle relatie eerlijkheid, openheid en wederzijds vertrouwen zijn. Eerlijkheid bouwt vertrouwen die nodig is voor langdurige relaties van welk type dan ook. Het vertrouwen van een ander is het meest belangrijke wat wij kunnen ontvangen van een ander. Het helpt niet alleen vertrouwen en respect voor de ander te ontwikkelen, het bepaalt levenslange banden.
Een sterke relatie als gevolg van oprechte eerlijkheid kan bijna alles doorstaan. Wanneer heldere communicatie de basis is voor een goede relatie, dan is eerlijkheid het cement dat het bijeen houdt. Binnen eerlijke relaties zijn we frank en vrij met elkaar en houden niets achter. Onze eerlijkheid stelt ons vrij van schuld, zorgen en welke andere vorm van sabotage dan ook die we kunnen bedenken om onze relaties te vernietigen.
Een relatie die geen eerlijkheid in zich heeft, zal uiteindelijk voor stress, verdriet en pijn zorgen bij één van beiden. Intimiteit zal verloren gaan wanneer men niet compleet open en eerlijk met elkaar is. Is het vertrouwen eenmaal geschaad dan is het extreem moeilijk, zo niet onmogelijk dit te herstellen.
Wanneer alles wordt gedeeld, dan kunnen mensen relaxte, comfortabele en meer complete interacties hebben met anderen. Intimiteit brengt een diepere connectie, begrip en kennis van de ander met zich mee. Dit delen van gevoelens, ervaringen en communicatie is de ultieme expressie van liefde en zorgt voor gelukkige en bevredigende relaties.

7) Vrijheid jezelf te zijn en laat anderen zichzelf zijn

“Liefde is de enige vrijheid ter wereld omdat het de geest zodanig op een hoger niveau tilt dat de wetten van mensheid en natuur niet van koers veranderen” – Kahil Gibran.

Zoals eerder vermeld, wordt verwachting vaak gezien als een zwaar offer dat voor druk zorgt op relaties. Het tegenovergestelde van verwachting is onvoorwaardelijke liefde, want die maakt het mogelijk compleet vrij te zijn van regels, mandaten of geconditioneerd gedrag. Wij plaatsen geconditioneerde verwachtingen op mensen zonder dat wij het realiseren.
We zouden meer tijd willen doorbrengen met een partner en we zouden er de voorkeur aan willen geven dat ze bepaalde dingen niet meer deden. We zouden bepaalde gevoelens in een relatie graag terug willen zien. Heel vaak zenden wij op non-verbale manieren signalen uit van dingen waarvan we juist niet houden. Door te onthouden dat een relatie wederzijds is, dienen we rekening te houden met wat anderen voelen en wensen binnen een relatie. Door bepaalde dingen van een relatie te verlangen of eisen, proberen we doeltreffend het gedrag van anderen te veranderen.
Vrijheid in een relatie, zijnde een intiem interpersoonlijke relatie, een vriendschap of een werkrelatie, zal vertrouwen en respect promoten en voor een omgeving zorgen waarin een gelukkige en langdurige relatie kan bloeien.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap