De eerste keer dat je over Tweelingvlammen hoort, klinkt het aantrekkelijk – voornamelijk omdat het aanvankelijk verkeerd begrepen wordt.

De meeste mensen maken de fout te denken dat een Tweelingvlam een gegarandeerde liefde betekend, een gegarandeerde relatie.

De tweede reden dat Tweelingvlammen aantrekkelijk zijn, is onze wanhopige drang om speciaal te zijn – ten minste voor één persoon… De Ene.

Wat dat betreft speelt onze Ego echt een spelletje met ons, net als de maatschappij, met dit idee van een recht op liefde, een garantie op liefde uit bovenaardse bronnen.

Het zegt veel over onze luiheid en verwachtingen als een maatschappij dat we een moeiteloze en makkelijke romantische relatie willen ontvangen, terwijl we allemaal weten dat een relatie hard werken is – veel tijd, toewijding en werk.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Geloof je me niet? Waarom gaat anders bijna alle Tweelingvlam lessen over de renner/achtervolger-cyclus?

Juist, omdat die cyclus echt is.

Sterker nog, een Tweelingvlam die rent terwijl de ander deze achterna zit is meestal de NORM in Tweelingvlam-relaties.

Als de meeste Tweelingvlammen elkaar voor het eerst ontmoeten, ontketent dit ongelofelijke chaos in hun leven – meestal samen met een enorme spirituele ontwaking.

Deze chaos is precies wat de meeste Twins ertoe zet op een spirituele reis te gaan… de emotionele chaos en trauma wordt in bepaalde gevallen zo groot, dat ze genoodzaakt zijn te zoeken naar verlichting, heling en hulp die echt spreekt tot de diepste krochten van hun ziel.Tweelingvlam-relaties

Welke andere mythen misleiden je nog meer als het aankomt op het begrijpen van je Tweelingvlam? 

 1. Je hebt maar één Tweelingvlam;
 2. Een Tweelingvlam is altijd een romantische relatie
 3. Je Tweelingvlam-relatie werkt gegarandeerd, anders is het een Onechte Tweeling;
 4. Tweelingvlam-relaties verlopen soepel vanaf het moment dat je ze ontmoet;
 5. Je zult gelukkig zijn zodra je je Tweelingvlam ontmoet en je zult je Tweelingvlam onmiddellijk herkennen;
 6. Je Tweelingvlam zal niet getrouwd zijn en je niet bedriegen/vreemdgaan;
 7. Alle Tweelingvlam-relaties volgen hetzelfde patroon en pad;
 8. Seks en uiterlijk doen er niet toe voor romantische Tweelingvlam.

Tweelingvlam mythe 1: Je hebt maar één Tweelingvlam

Het idee dat je maar één Tweelingvlam hebt, komt voort uit drie verschillende concepten:

 • – ten eerste, je behoefte om speciaal te zijn,
 • – ten tweede, een verkeerd begrip van de Tweelingvlam-missie, samen met een heleboel ego-personalisatie,
 • – en ten derde, een verkeerd begrip van de opbouw van zielen.

Ten eerste, de behoefte om speciaal te zijn. Spiritualiteit en veel religies – en recente manifestatieleringen, zoals The Secret – hebben ons het idee gegeven dat ieder van ons speciaal is en dat we recht hebben op dingen simpelweg omdat we bestaan, omdat we zijn geboren.

Eigenlijk laat het leven iedere dag merken dat dit niet zo is, het confronteert ons telkens weer. Maar we zijn wanhopig om ons vast te houden aan die hoop, dus we projecteren het idee van speciaal zijn op specifieke gebeurtenissen, zoals het ontmoeten van onze romantische partner.

Natuurlijk kan er dus maar één zijn… De Ene, om precies te zijn.

Maar dat is niet logisch, omdat de vrije wil bestaat.

Onze Goddelijke aarden en potentie komen eigenlijk neer op één aspect: de vrije wil. We hebben de vrije wil om ons pad en doel te kiezen – en de Bron huldigt de vrije wil boven al het andere.

Alleen al het idee dat iemand is VOORBESTEMD om met een specifiek ander persoon betrokken te raken, gaat dus recht tegen het idee van de vrije wil in. Vrije wil betekent dat je kiest – een voorbestemde partner betekent dat je geen keuze hebt.Tweelingvlam-relaties

We hebben altijd een keuze.

Toch willen ze je de beste kans geven op het vinden en ervaren van de liefde die je verdient, dus sturen ze meerdere Tweelingvlammen. Als iemand omkomt in een auto-ongeluk, of de trein mist en je niet ontmoet, of besluit een celibaat leven te leven, dan is er altijd nog een reserve om hun plaats in te namen.

De reden dat dit kan komt door de derde genoemde reden – hoe zielen zijn opgebouwd.

 Je ziel heeft een identiteit. Laten we zeggen dat die identiteit Maria heet. Maria is een ziel.

Als Maria klaar is voor een leven, dan vormt een deel van haar ziel een nieuwe identiteit. Laten we zeggen dat Maria vier levens tegelijkertijd leeft – als Eva, Sara, Liv en Jan. Maria laat dus 20% van haar zielsenergie achter en neemt 20% van haar ziel op in ieder leven.

Om de vrije wil mogelijk te maken, moeten ze bij de geboorte onze herinneringen wissen.

Denk maar na… Als je al wist dat je op je 35e de liefde van je leven zou ontmoeten en je wist hoe ze eruitzagen, en wat je karma en zielsgeschiedenis met ze is, zou je de relaties voor die tijd nog serieus kunnen nemen? Zou je ze überhaupt nog aangaan, wetend dat ze gedoemd zijn te mislukken?

En wat als je wist dat je in je vorige leven een gewelddadige en mishandelende partner was en dat je er voor dit leven mee had ingestemd een misbruikslachtoffer te worden… zou je dan nog steeds een relatie aangaan, wetend dat het zou leiden tot jaren van misbruik en marteling?

Natuurlijk niet!

Vandaar dus het wissen van onze herinneringen bij de geboorte. Daarom geloof je dat je keuzes maakt uit vrije wil – en dat doe je ook echt. Het is een lege staat en een kans om te beslissen, puur op basis van wie je nu bent.

Dus als ze ons geheugen wissen, dan vergeten we dat we eigenlijk Maria zijn, en geloven we dat we alleen Eva of alleen Sara zijn.

Maar als we sterven, komen Eva en Sara en Jan weer terug om samen Maria te vormen – waarin Maria de hoofdidentiteit behoudt.Tweelingvlam-relaties

Onze schone lei bij de geboorte brengt wat verwarring met zich mee: we groeien op en denken dat we alleen Eva zijn, en nemen vervolgens aan dat Eva de hoofdidentiteit is als we terugkeren. Maar dat is niet waar – Eva gaat weer terug naar Maria.

Een Tweelingvlam kan dus samengaan met het primaire aspect van onze ziel. In dat geval heeft het de potentie tot een levenslange relatie. De Tweelingvlam kan ook bestaan uit een enkel aspect van de ziel. In dat geval blijft het slechts actief zolang dat aspect dominant is. Als je ooit een les hebt ervaren waarna je je als een compleet nieuw persoon voelde en het je een paar dagen kost om je aan te passen en je lichaam te heroriënteren, dan heb je de ontwaking van een zielsaspect meegemaakt.

Dit is allemaal noodzakelijk voor de tweede reden die we noemden: de Tweelingvlam-missie.

We maken alles met Tweelingvlam vaak heel persoonlijk en denken dat het gaat over ons persoonlijk geluk, onze persoonlijke glorie en wat God persoonlijk voor ons gepland heeft, omdat we als individuen zo speciaal zijn.

De waarheid is dat we hier zijn als een collectieve groep, op een missie de wereld te veranderen. Tweelingvlammen spelen daarbinnen een belangrijke energetische rol. Simpel gezegd werkt het als volgt: ieder persoon één voor één veranderen zou te veel tijd kosten en te moeilijk zijn – de egobarrières zijn momenteel veel te groot. In plaats daarvan reinigen en veranderen we het collectieve energetische veld van de Aarde – ook wel bekend als het morfische of holografische veld.

Dit doen we eerst door empathen, die negatieve energie absorberen en reinigen, en het daarmee simpelweg uit het veld wegnemen. Daarna zitten we alleen met een onbalans, een tekort van energie in het veld.

Tijd voor Tweelingvlammen, die de hoogste vorm van scheppingsenergie vrijlaten, ook wel zero point energy (nulpuntenergie), wanneer ze dualiteiten bijeenbrengen.

 De reden dat dit gebeurt, is omdat Tweelingvlammen een recursie zijn van het oorspronkelijke IK BEN-splitsing van de schepping. Met andere woorden, elke keer dat een dualiteit bijeen wordt gebracht, geeft dit een stoot van schone, pure energie in het veld die vervangt wat is gereinigd en verwijderd door de empathen.

Vanaf dan is de taak aan de Messiassen. Hun baan is het ontvangen van nieuwe download van nieuwe lagen van informatie en om die boodschappen aan anderen te verkondigen en ze energetisch in het veld te verankeren.

Het is teamwerk, niemand kan dit alleen.

Tweelingvlam-relaties

Tweelingvlam Mythe 2: een Tweelingvlam is altijd een romantische relatie


Een andere veelvoorkomende misvatting is dat Twins altijd romantische relaties hebben. Ook dit geloof leidt ertoe te denken dat er maar één Tweelingvlam voor je kan zijn.

Denk eraan dat Tweelingvlammen een missie hebben en dat we die zo snel mogelijk willen afronden. Dus als we al een boel Tweelingvlam op Aarde hebben die allemaal zero point energy vrijlaten, is het dan niet juist logisch dat we ze meerdere andere Tweelingvlam-relaties geven in hun leven, zodat ze de productie van die energie verder kunnen verhogen?

Gemiddeld zijn zo’n 40% van alle zielen Tweelingvlam.

Momenteel zijn, op dit moment op de Aarde, 70-80% van de zielen op de planeet Tweelingvlam.

Sommige hiervan vormen ouder/kind-relaties, andere zijn broers of zussen, andere vrienden, andere minnaars… De rol maakt niet uit. Wat uitmaakt is dat deze relaties zorgen dat zaken bijeengebracht worden en dat ze zero point energy vrijlaten in het veld.

En aangezien ze allemaal reserves hebben gestuurd, is het logisch dat die reserves in je leven rondzweven, vlakbij, voor het geval ze moeten helpen.

Tweelingvlam mythe 3: je Tweelingvlam werkt gegarandeerd en anders is het een Valse Twin


Tweelingvlam-relaties zijn lastige relaties om te navigeren.

Je draagt al extreme dualiteiten in je – zoals dat één een leugenaar is en de ander juist te eerlijk is. En voor deze missie hebben ze nog wat olie op het vuur gegooid en Tweelingvlam gekozen die enorme karmische ladingen in evenwicht moeten brengen.

Hierdoor ontstaat iets fantastisch bezien vanuit een energetisch standpunt… het maakt iedere stoot van zero point energy vele malen groter, je krijgt als het ware ‘waar voor je geld’, en helpt de verschuiving sneller te laten verlopen. Maar het betekent ook dat de altijd al lastige Tweelingvlam-bond nu zelfs nog lastiger te navigeren is.

Wat weer leidt tot de volgende misvatting…

Tweelingvlam mythe 4: Tweelingvlam-relaties verlopen soepel vanaf het moment dat je ze ontmoet


Even terugkomend op de renner/achtervolger. Er is een goede reden dat dit het meest herkenbare patroon is onder Tweelingvlam – het komt VEEL voor.

Een erg interessant patroon is het duwen-en-trekken-effect… als één van jullie in een juist gebied komt, dan wordt de ander juist uit hun balans gegooid.

Dus als één van jullie ziek is of zich ellendig voelt of problemen heeft op het werk, maar alles lijkt net weer goed te gaan, dan lijkt het alsof bij je partner iets verkeerd loopt.

Het kan erg frustrerend zijn als je hier geen balans in vindt, omdat het lijkt alsof er altijd onbalans en ongelijkheid in de relatie heerst. Dat is in feite ook waar, omdat dit één van de manieren is waarop de Tweelingvlam-relatie je dwingt samen te werken – als één verenigde ziel.

Tweelingvlam mythe 5: Je zult gelukkig zijn als je je Tweelingvlam ontmoet en je Tweelingvlam onmiddellijk herkennen

Ik heb meer Tweelingvlammen ontmoet die elkaar in eerste instantie niet interesseerden, dan dat ik Tweelingvlammen heb gezien die onmiddellijk voor elkaar vielen.

Het lijkt haast alsof sommige Tweelingvlammen gegarandeerd beginnen met de renner/achtervolger-cyclus, waarbij één van de Tweelingvlam meteen verliefd wordt en een (soms ZEER lange) achtervolging inzet om de gevoelens van de ander te winnen.

Vreemd genoeg doet er zich bij dat soort Tweelingvlammen bijna altijd een verschuiving voort in de renner/achtervolger-verdeling zodra de verbintenis eindelijk is aangegaan.

Zodra de renner is gevangen en een relatie begint, wordt die renner vaak de achtervolger voor zolang de relatie duurt. In veel gevallen eindigt juist diegene met een gebroken hart aan het einde van de rit.

Tweelingvlam mythe 6: Je Tweelingvlam zal niet getrouwd zijn en je niet bedriegen/vreemdgaan


Deze specifieke misvatting zorgt voor ontzettend veel verzet als je het noemt, maar het is zeer veelvoorkomend in juist deze cyclus.Tweelingvlam-relaties

Voor we het gaan hebben over het hele ‘God zou je nooit een getrouwd persoon sturen’-debat, wil ik je graag een verhaal uit de Bijbel voorleggen.

Abraham, de vader van Israël, als je zijn verhaal nog niet kent, was getrouwd met Sarai – later Sara genoemd.

Jarenlang was ze onvruchtbaar en kon ze hem geen zoon geven. Om zijn pijn te verzachten, bood Sara hem haar Egyptische dienstmeid aan, Hagar, om mee te paren. Hagar bracht een zoon voort voor Abraham – zijn eerste zoon – Ismaël.

Maar jaren later werd Sara gezegend door de Heer en bracht ze ook een zoon voort, Isaak, die Abrahams favoriet werd.

Isaak groeide. De tijd kwam dat zijn moeder hem niet meer met de borst voedde. Op die dag bereidde Abraham een groot feest voor. Maar Sara zag dat Ismaël Isaak belachelijk maakte. Ismaël was de zoon die Hagar van Abraham had gekregen. Hagar was Sara’s Egyptische slaaf. Sara zei tot Abraham, “Ontdoe je van die slavin! Ontdoe je van haar zoon! De zoon van die vrouw zal nooit iets krijgen van ons familiebezit. Alles is voor mijn zoon, Isaak.” Sara’s woorden onthutsten Abraham ten zeerste. Ismaël was zijn zoon.

Maar God zei tot Abraham, “Wees niet zo van slag over de jongen en je slavin Hagar. Luister naar wat Sara je zegt, omdat jouw familielijn zal voortbestaan via Isaak. En ik zal van de zoon van je slavin ook een natie maken. Ik zal dit doen omdat hij jouw kind is.” – Genesis 21:8-13 

Dus zelfs God heeft favorieten en stuurt een partner weg.

We kunnen niet altijd het grotere plaatje zien of de redenen waarom iets gebeurt. In onze tijd heeft de reden dat het zo vaak voorkomt veel meer te maken met onze eigen bevoorrechting en neiging tot onmiddellijke bevrediging.

Geduld komt niet veel meer voor tegenwoordig – niet in deze snelle maatschappij van instant-alles.

Dit ongeduld, samen met onze wanhopige eenzaamheid, behoefte aan verbinding en liefde, en het idee dat we vroegtijdig volwassen zijn, laat veel van ons op vroege leeftijd al haastig een relatie aangaan.

Het is dus eigenlijk zo dat veel Tweelingvlammen die elkaar nu ontmoetten al 10 of 15 jaar met de verkeerde persoon zijn getrouwd en dat het universum nu pas het lot uitspeelt waar je te ongeduldig voor was om op te wachten.

Daarbij komt dat veel mensen genoegen namen of compromissen sloten, of zwanger raakten of biologische klokken voelde tikken… en ook zij trouwden om de verkeerde redenen.

Het is geen mooi beeld, maar het klopt zelfs met de behoefte voor de enorme uitstoot van zero point energy – omdat de sprong om een huwelijk te verbreken en je met iemand anders te binden een enorme zaak is om te verzoenen.

Hoe groter de verzoening, hoe groter de uitstoot van energie.

Het is chaotisch, maar het is ook effectief – en het gaat zelfs wat sneller dan als we alles op een mooie manier zouden doen.

En als je denkt dat het nog nooit lelijk is gegaan… Ze spijkerden Jezus vast op een kruis in de vorige cyclus. Denk maar eens over hoe verschrikkelijk en lelijk dat tafereel is.

We moeten helaas werken binnen de grenzen van de energieën en verhalen die beschikbaar zijn in de levens van mensen en in het morfische veld. Als dit verhaal en deze energie het meest voorkomend zijn, dan is dit de bron die we moeten gebruiken om ons doel te bereiken.

Tweelingvlam mythe 7: alle Tweelingvlam-relaties volgen hetzelfde patroon en pad

Tweelingvlam-relaties


Een volgende grote misvatting die we vandaag bespreken is dat alle Tweelingvlammen hetzelfde patroon en pad volgen. Dat is gewoonweg niet waar.

Er zijn eigenlijk twee soorten Tweelingvlam – en ik bedoel niet romantisch of platonisch, of zelfs Tweelingvlammen en Valse Twins.

De twee soorten vlammen zijn Expressieve Liefde Tweelingvlam en Scheppende Liefde Tweelingvlam.

Expressieve Liefde Tweelingvlammen zijn die relaties waarin alles zonneschijn en rozengeur is (ten minste, grotendeels) en die de rug in de wind hebben, omdat de twee partijen bij elkaar willen zijn en bereid zijn alles te doen om daarvoor te zorgen.

De tweede soort Tweelingvlam is een Scheppende Liefde Tweelingvlam. Zoals de naam al aangeeft, moeten deze Twins werken om de liefde, of kans op liefde, te scheppend. Of het nu komt omdat één partij rent of simpelweg door levensomstandigheden, of omdat de één bepaalde verplichtingen heeft, zoals werk, familie of een huwelijk, deze Twins moeten hard werken om enorme grenzen te overkomen voordat ze samen een leven kunnen delen. Veel van deze relaties zullen ook op lange afstand zijn.

In veel gevallen bestaat er een driehoeksverhouding, waarin de keuze bestaat uit geld/verplichting of liefde.

Als het deze twee lukt om samen te komen, zal hun relatie ook vaak onstabiel zijn terwijl ze samenleven, en kan deze bond worden beschreven als passioneel en vurig. Ze kunnen zelfs heel erg vurig worden.

Ze zijn vaak ook erg seksueel, met veel drama en veel energie en spanning, wat ze in veel gevallen onweerstaanbaar maken. Dit geldt met name voor helers en probleemoplossers, die de spanning van repareren en oplossing verkiezen boven de sleur van alles dat soepel verloopt.

De vele psychopaat/narcist- en empathen-verbindingen die naar voren komen zijn Scheppende Liefde-bonden.

Veel van deze relaties hebben al een jarenlange geschiedenis van heen-en-weer rennen en achtervolgen, en zijn ondertussen al geraakt door allerlei soorten verschrikkelijk bedrog. Er zijn dus al twee grote lagen van vertrouwen en verlating om te overkomen – de rennergeschiedenis en bedrog.

Als deze Twins ervoor kiezen door te blijven gaan, dan moeten ze een enorme hoeveelheid werk verzetten om deze relaties weer op te bouwen of een niveau van vertrouwen en verbinding te krijgen die het de moeite weer waard maakt om dit doel na te streven.

Veel Twins strijden dan ook om deze relaties achter zich te laten, omdat de geschiedenis van de afgelopen vijf jaar toch wel van belang lijkt te zijn. Het heeft zeker te maken met het feit dat deze relaties een blik werpen op de spirituele transformatie die we allemaal de laatste jaren hebben doorgemaakt.

Op de een of andere manier maakt het begrip van wie we voorheen waren een verschil voor later; maar ik weet nog niet helemaal hoe?

Tweelingvlam mythe 8: seks en uiterlijk zijn niet belangrijke voor romantische Tweelingvlammen

Tweelingvlam-relaties
Deze laatste brengt me erg in de war. Ik denk dat het gaat om de preutsheid van de maatschappij, samen met een spirituele omleiding.

Wat de reden ook moge zijn, bijna iedere romantische relatie heeft een seksueel component – het is een natuurlijke uitdrukking van de drang naar eenheid – de drang om dichter tot God te komen.

We begrijpen allemaal dat onze Tweelingvlam een spirituele ervaring is, en we weten dat ze een spirituele ontwaking ontlokken, wat ook betrekking heeft op nader tot God komen.

Deze verbindingen zijn in ons leven gekomen om die drang tot nabijheid uit te drukken, om gedeelde ervaringen te delen en om één te zijn met een persoon.

Seks is hier de natuurlijkste uitdrukking van – en, nog belangrijker, het is het mechanisme voor tantrische vereniging.

Seksuele ervaring binnen een romantische Tweelingvlam-bond is bedoeld om jullie koers naar de Bron een stuk te versnellen. Of je nu wel of geen Tweelingvlam bent, je moet jezelf en je partner sexy vinden om die seksuele verbinding in stand te houden.

Zo veel Tweelingvlammen gaan uit elkaar en hebben vreemdgaande partners omdat ze de seksuele behoeften van hun partners niet bevredigen.

De afspraak met monogamie is dat, als je een persoon zegt trouw te moeten zijn, het niet alleen is om jouw trouw daarvoor terug te krijgen; de onderliggende belofte is dat je in de seksuele behoeften van de ander zult voorzien en dat je zult zijn wat zij begeren, zodat ze hun belofte om je trouw te blijven kunnen waarmaken.

Het maakt niet uit hoe goed jullie zijn als vrienden of partners of ouders – een half leven leven met een romantische Tweelingvlam waar je niet seksueel actief mee bent, is leven op slechts 70%.

De seks voor Tweelingvlam-relaties is niet voor niets fantastisch… de seks draagt bij aan het algehele energetische werk dat we verrichten. Tantrische vereniging is het mechanisme van eenheid.

Ieder mechanisme dat we gebruiken als navigatie en om het werk te doen dat we doen, is een natuurlijk mechanisme of een uitdrukking die zich normaal voortdoet in ons dagelijks leven.

Dit is het reservemechanisme van het universum, en de reden waarom dit bestaat is zodat ze zeker kunnen zijn dat het gebeurt, of begint te gebeuren, zelfs zonder bewuste bemoeienis van lichtwerkers in het veld.

Dus in feite, door de mechanismen in onze normale, dagelijkse levensuitdrukking te verwerken, kunnen ze zeker zijn dat de verschuiving begint – zelfs als er nog niemand was ontwaakt.

 Een ander cruciaal punt over uiterlijk is dat we voorgeprogrammeerd zijn met de kennis van hoe onze ideale Twin er uit zal zien.

De eerste indruk telt, en je wilt je doel niet voorbijstreven omdat je jouw deel niet hebt bijgehouden van hoe ze verwachten dat je eruitziet… zeker als je maar één of twee kansen hebt om je vlam te ontmoeten.

Bewaar voor later op Pinterest:

8 gevaarlijke mythen over Tweelingvlam-relaties

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

7 REACTIES

 1. ik wordt echt naar van dit soort kansloze misleidende artikelen. Het voelt alsof er geen content is dus kwak maar neer. Sowieso de toon al, alsof mr mv weet hoe het zit, dan deins ik al terug. Ik lees weinig van overwegende en onderzoekende mensen die de waarheid in het midden laat. Nee de halve wereld lijkt de waarheid in pacht te hebben. Gelukkig zijn er mensen zoals Max met erg nuttige reacties.

 2. Mambo Jambo! Inderdaad zoals Else als informatie geeft, het is een Roman!

  Iemand die dit soort artikelen schrijft met o.a. vrij weinig kennis over nulpuntenergie moet wel een super rijke fantasie hebben! Niks mis mee en super gaaf, maar het blijft wel mambo jambo. Nou weet ik wel dat er niks makkelijker bestaat dan te zeggen: “Het is onzin!” en dan vervolgens zo’n uitspraak niet ondersteunen met wat het gegeven dan onzin maakt.

  Daarom zal ik ‘even’ wat onderdelen van het artikel naar voren halen:

  “Ten eerste, de behoefte om speciaal te zijn. Spiritualiteit en veel religies – en recente manifestatie leringen, zoals The Secret – hebben ons het idee gegeven dat ieder van ons speciaal is en dat we recht hebben op dingen simpelweg omdat we bestaan, omdat we zijn geboren.
  Eigenlijk laat het leven iedere dag merken dat dit niet zo is, het confronteert ons telkens weer. Maar we zijn wanhopig om ons vast te houden aan die hoop, dus we projecteren het idee van speciaal zijn op specifieke gebeurtenissen, zoals het ontmoeten van onze romantische partner.”

  De secret was niet compleet. Vanuit dat gegeven zou, een onwetend, iemand inderdaad het bovenstaande kunnen geloven. Wij zijn allen één, maar evengoed compleet uniek in ons ‘zijn’. We hebben dus niet zozeer de behoefte om speciaal te zijn, we WETEN dat we speciaal zijn, maar dat wordt voor al de eerste 7 jaar van ons leven wel uit ons ‘zijn’ geramd door alle aangeleerde/gekopieerde beperkingen, angsten en excuses van de mensen om ons heen. De eerste 7 jaar zijn dat vooral onze onwetende ouders (uitzonderingen daargelaten).
  Waar veel mensen binnen de maatschappelijk verantwoorde wereld voor denken te kiezen is dat ze denken dat iemand anders hun gelukkig kan of gaat maken. Dit omdat de band met ons ‘zijn’ in die eerste 7 jaar dat we hier op aarde ‘zijn’ zo vertroebeld en gemanipuleerd is, dat we niet meer weten wat het is om onvoorwaardelijk van ons ‘zelf’ te houden en die energie oprecht vanuit ons ‘zijn’ met een ander of anderen te delen.

  “Toch willen ze je de beste kans geven op het vinden en ervaren van de liefde die je verdient, dus sturen ze meerdere Tweelingvlammen.”

  Euh? Wie is “ze”? Ze sturen meerdere tweelingvlammen… Werkelijk…

  Ze maken zich blijkbaar druk om wat wij hier allemaal doen? Dus “ze” kunnen wel meerdere tweelingvlammen sturen, maar “ze” kunnen niet voorkomen dat die een auto ongeluk krijgen?

  “Om de vrije wil mogelijk te maken, moeten ze bij de geboorte onze herinneringen wissen.”

  Ja dat is ook een mooie. “ze” moeten… Wel je moet niks, niet hier, niet “daar” (waar “daar” dan ook is), dus zodra we bij dit soort uitspraken het woord “moeten” gaan gebruiken dan klopt er iets niet. Wij nemen onze vorige levens/ervaringen wel degelijk mee, alleen dan in de vorm van gevoel (instinct/onderbuikgevoel). Je gevoel geeft aan wat fijn is en wat niet fijn is. Meer heb je niet nodig. Wij hebben meer dan 700 terabyte aan geheugen op een oppervlakte zitten wat kleiner is dan de punt van een haar. Reken zelf maar uit hoeveel geheugen je dan op een gemiddeld lichaam hebt zitten.
  Je kan daar niet bij komen omdat je natuurlijke staan van ‘zijn’ vertroebeld, gemanipuleerd, gekopieerd, vergeten, vergiftigd en verkracht is. Bovendien wat denk je wat er zou gebeuren als je al die info, kennis, wijsheid en ervaringen in één klap zou ‘downloaden’? Denk niet dat dat verstandig is, want de kans is erg groot dat je crasht. In plaats daarvan ga je zoeken en genieten. Je kiest voor vernieuwing, het avontuur, je‘zelf’ ontwikkelen. Je maakt vrije keuzes vanuit vrije gedachten als vrij wezen die je ergens brengen of niet en dan maak je weer een keuze. Dat is vrije wil. Niemand die bepaald hoe dat werkt. Dat ‘is’. Net zoals wij ‘zijn’.

  “Denk maar na… Als je al wist dat je op je 35e de liefde van je leven zou ontmoeten en je wist hoe ze eruitzagen, en wat je karma en zielsgeschiedenis met ze is, zou je de relaties voor die tijd nog serieus kunnen nemen? Zou je ze überhaupt nog aangaan, wetend dat ze gedoemd zijn te mislukken? En wat als je wist dat je in je vorige leven een gewelddadige en mishandelende partner was en dat je er voor dit leven mee had ingestemd een misbruikslachtoffer te worden… zou je dan nog steeds een relatie aangaan, wetend dat het zou leiden tot jaren van misbruik en marteling?”

  Denk maar na? Ik vraag mij af over degene die dit heeft gecreëerd wel heeft nagedacht. Dus de uitleg is dat iets waar is omdat datgene wat men probeert uit te leggen anders niet waar is. Dus ons geheugen is gewist, want anders zouden we alles al weten? Apart…
  Dan het volgende, slachtoffers bestaan niet. Dus ik weet niet hoe je dat aangeleerde idee daar “boven” wil waarnemen of wil voelen, maar alles ‘is’ en ‘is’ per definitie natuurlijk & gelukzalig. Misbruik, marteling, geweld, etc. het bestaat niet, het is slechts een waarneming van en/of een oordeel over vanuit menselijk aangeleerde onwetendheid.

  “Maar als we sterven,”

  Ook zo’n leuke! We “sterven” niet. Wij ‘zijn’ en wij ‘zijn’ alles omvattende hoog intelligente (vanuit aards denken) energie. Wij vernieuwen van vorm, van frequentie waardoor we op bepaalde frequenties niet of ‘slecht’ waarneembaar ‘zijn’. Het idee van sterven is mambo jambo en verzonnen om ons wederom bij onze natuurlijk staat van ‘zijn’ weg te houden. Een cel heeft de potentie (is vooral afhankelijk van de omgeving waar de cel zich bevind) om zich eindeloos vernieuwen. De gemiddelde mens “bestaat” uit zo’n 37 biljoen cellen. Iedere cel heeft de potentie om te ‘zijn’ en is energie. Een cel is meetbaar en ‘geeft’ zo’n 1,4 volt af. Gaat er al ergens een (erg krachtig) lampje branden?
  Een gedachte die voeding krijgt met gevoel creëert ongeveer dezelfde energie als alle smartphones ter wereld. Geeft dat enig idee hoe eng en belachelijk krachtig wij ‘zijn’? En deze schrijfster denkt dat wij “sterven”?

  “Als je ooit een les hebt ervaren…”

  Wij ‘zijn’ hier niet om “lessen” te ervaren, wij ‘zijn’ hier om te ‘zijn’, om te genieten van ons ‘zijn’. Niks minder en niks meer. Het alles binnen het niets en het niets binnen het alles.

  “De waarheid is dat we hier zijn als een collectieve groep, op een missie de wereld te veranderen.”

  DE waarheid bestaat niet. Men heeft EEN waarheid en dat is helemaal prima. Als iemand het idee heeft dat we op een missie zijn dat is evengoed prima, maar dat is niet mijn missie, dus bij voorbaat val ik dan al buiten die collectieve groep. De wereld veranderen? In wat? In het mambo jambo verhaal van de schrijfster? Dat is niet mijn wereld, dus nee bedankt. De wereld is goed zoals zij ‘is’, in alle overvloed, in balans en als één. Veranderen zou betekenen dat er iets niet goed is aan de wereld en dat is evengoed mambo jambo.

  “Dit doen we eerst door empathen, die negatieve energie absorberen en reinigen, en het daarmee simpelweg uit het veld wegnemen. Daarna zitten we alleen met een onbalans, een tekort van energie in het veld”

  Dit doen “we”? Wie is “we”? Ik doe niks en toch ‘ben’ ik alles binnen het niets. Negatieve energie bestaat niet. Het zijn lage frequenties die we kunnen waarnemen als niet prettig. Meer hoef je er trouwens niet mee te doen. Ga uit dat veld of loop weg bij ieder die daar zit en klaar. “Een tekort van energie in het veld” ja, ja, een tekort… Dus we ‘zijn’ (leven) in een wereld van oneindige overvloed, maar iemand neemt een tekort waar in dat oneindige veld van overvloed, hmmm, ja, ja… Dat zegt eigenlijk meer over waar diegene zit met haar (onwetende) gedachten dan dat een waarheid is of zou kunnen zijn.

  “Het is teamwerk, niemand kan dit alleen.”

  Niemand? Of denk jij dat jij het niet alleen kan? Alleen bestaat niet, evengoed zullen we wel degelijk het gevoel van “alleen ‘zijn’” ervaren op het moment dat we daadwerkelijk durven te kiezen om te ‘zijn’. Er zijn namelijk maar erg weinig mensen die de echte stap durven te nemen, voornamelijk omdat ze bijna allemaal tegen een enorme blokkade oplopen van het “alleen ‘zijn’”. Als iemand al die uitdaging durft aan te gaan en hem “overwint” komt men bijna automatisch bij het volgende, toch wel nog veel lastigere, gegeven van onze sexuele of orgasmische staat van ‘zijn’. Die staat van ‘zijn’ word vanaf de geboorte systematisch en zeer doelbewust onderdrukt en vertroebeld. Gaat er al een lampje branden?

  “Denk eraan dat Tweelingvlammen een missie hebben en dat we die zo snel mogelijk willen afronden. Momenteel zijn, op dit moment op de Aarde, 70-80% van de zielen op de planeet Tweelingvlam.”

  Ja natuurlijk! Waarom ook niet… Hou alsjeblieft op! Een missie? Dus ergens “daarboven” (of onder, tussen, hier, daar, waar, nergens…) zitten “ze” met een agenda en een rooster van wie dat wat op die en die dag en dan zou het fijn zijn als dit en dat zou gebeuren… Ja, ja, haha.

  Ik ga afronden, maar doe nog wel even deze: “Dus zelfs God heeft favorieten en stuurt een partner weg.” Is dit serieus? En dat vraag ik niet om lollig te zijn of zoiets.

  Met daarop volgend: “Het is dus eigenlijk zo dat veel Tweelingvlammen die elkaar nu ontmoetten al 10 of 15 jaar met de verkeerde persoon zijn getrouwd en dat het universum nu pas het lot uitspeelt waar je te ongeduldig voor was om op te wachten.”

  Wat? Nee even serieus, wat? Trouwen is en was een vooral economisch handig iets. Nog steeds. Trouwen is gemiddeld zo’n 50% van je‘zelf’ (je natuurlijke staat van ‘zijn’) weggeven en/of op offeren vanuit het beperkte idee van menselijke aangeleerde liefde en/of het idee dat iemand anders zorg gaat dragen voor jouw (vaak oppervlakkige idee van) gelukzaligheid. Dat gaat niet gebeuren en daarom werkt zoiets als trouwen niet (meer) en zal het steeds minder gaan “werken”. Er zijn niet voor niks inmiddels al zo’n 3 miljoen bewust vrijgezelle mensen ten opzichte van voorgaande jaren met steeds zo rond de 500.000 vrijgezellen.
  De huidige moderne mens “kiest” op basis van factoren die helemaal geen basis van de keuze zouden moeten zijn, maar dat weet eigenlijk niemand dus eindigen de meeste relaties. Met daar bovenop het aangeleerde en zeer onwetende idee van wat een relatie nou eigenlijk is of zou kunnen zijn. De mens is wijsgemaakt dat het een monogaam wezen is met het liefst 1 partner zijn/haar hele leven lang. Dit is hele grote MAMBO JAMBO. Alles voor zover we nu weten draait om aardse cyclussen van gemiddeld zo’n 7 jaar. Al je cellen vernieuwen zich om de 7 jaar en ga zo maar door, maar de cellen, je ‘zijn’, houden die cyclus aan, het kan daarom geen slecht idee zijn om dat vanuit het aardse ‘zijn’ ook te doen, maar dat vinden we raar. Keuzes maken op basis van jaren. Totdat wij ons ‘zelf’ durven te ‘zijn’, zitten we “vast” aan de beperkingen van het mens ‘zijn’. Laat dat los en je kan & mag alles ‘zijn’.

  Nog 1tje dan: “Ze spijkerden Jezus vast op een kruis in de vorige cyclus. Denk maar eens over hoe verschrikkelijk en lelijk dat tafereel is.”

  Om even aan te geven hoe beperkend iemand kan denken. Het is een verhaal! Opgetekend zo’n 500 jaar naar de “dood” (c.q. heen gaan, waar heen?) van de beste man, als de beste man ook echt bestaan heeft. Verhalen van meer dan 40 verschillende schrijvers uit allerlei continenten vertaald door zo’n 70 “geleerden” en bovendien heeft de kerk nog zo’n 44 verhalen weggelaten uit die verhalenbundel en dan denkt iemand nog serieus dat dat boek wel klopt? Je kan trouwens ook naar de schoonheid en kracht van het (verzonnen) verhaal van het kruisigen kijken, als je dat zou willen, maar blijkbaar ziet de schrijfster van dit artikel alleen de verschrikking.

  Oke nog 1 dan:-) “Deze laatste brengt me erg in de war. Ik denk dat het gaat om de preutsheid van de maatschappij, samen met een spirituele omleiding.”

  Alleen deze laatste brengt je in de war? Ik zou toch echt serieus denken dat daarvoor ook al aardig wat verwarring zit…

  “Zo veel Tweelingvlammen gaan uit elkaar en hebben vreemdgaande partners omdat ze de seksuele behoeften van hun partners niet bevredigen.”

  Mensen gaan vreemd omdat ze al vele jaren sexueel gefrustreerd ‘zijn’. Hun sexuele ‘zijn’ is vanaf de geboorte stelselmatig en zeer bewust verkracht, misbruikt, vertroebeld, gemanipuleerd en vervolgens in de vergetelheid geraakt. De verantwoordelijke maatschappij draagt daar in grote mate aan bij. Bij mijn ‘werk’ als sekstherapeut komen de antwoorden uit het magische wezen ‘zelf’ naar boven drijven zodra mensen de vrijheid ervaren van het delen van waar de sexuele blokkades allemaal zitten. Ze ervaren een natuurlijke vrijheid van delen. Ze kunnen en mogen eindelijk iets delen wat ze vaak niet eens met hun partner kunnen of durven delen.
  Vreemdgaan is niet vreemd, het is heel natuurlijk. Je partner niet durven te betrekken bij het “vreemdgaan” is heel onnatuurlijk en heel vreemd. Je partner niet durven te vertellen van je fetish, je sexuele wensen, je geile fantasieën en dromen is heel onnatuurlijk en heel vreemd, maar heel n.o.r.m.a.a.l binnen de meeste relaties. Mensen houden zich liever bezig met een nieuwe keuken, vakantie of nieuwe auto dan oprecht een sexuele fantasie te creëren en daar samen van te genieten.

  Aan ieder die dit leest om te be- en/of te veroordelen. Ik verhelder dat wat verhelderd mag worden. Ieder gevoel wat men als niet fijn kan ervaren wat voortkomt uit het lezen van die verheldering is slechts de reflectie van de beperking van je ‘zijn’. “Ik ben WAT ik ben en ben bereid om ieder ander te laten ‘zijn’ WAT zij ‘zijn’ en/of willen ‘zijn’.”

 3. Op mijn 21ste leerde ik mijn ‘vermeende’ tweelingziel kennen in een droom. Op mijn 38ste ontmoette ik ‘hem’ voor het eerst en nu op mijn 55ste, na allerlei verwikkelingen die mij brachten (of beter gezegd duwden) tot spirituele verdieping, vasthouden, loslaten, accepteren, vertrouwen en vergeven, ben ik: Ik zou niet weten waar!
  Er staan een aantal dingen in dit stuk die ik kan onderschrijven, een aantal dingen die voor mij het een en ander verhelderen en een aantal dingen waar ik mij niet echt in kan vinden. Ben benieuwd waar de schrijver zijn/haar informatie vandaan heeft.