METATRON
Aartsengel Metatron
De Veranderende Zon & Engelachtige Interface
Augustus 2013 / James TyberonnMETATRON
Gegroet! Ik Ben Metatron, Heer van het Licht! Wij omwikkelen een ieder van jullie in een vector en een gebied van Onvoorwaardelijke Liefde binnenin gecodeerd Licht. Wij koesteren jullie, wij eren een ieder van jullie. Wij kennen jullie van hart, van toon, van resonantie en van naam. Zo is het altijd geweest!
En dus, terwijl 2013, Jaar Eén van de Nieuwe Aarde, in/naar diens laatste fasen gaat, is de mensheid gereed voor een herleving. Jullie voltooien een voorspoedig verlopend jaar, een krachtige en een overgangstijd. De veranderingen die plaatsgevonden hebben sinds de planetaire ascentie, in de nieuwe energie van 2013 en daaraan voorbij, verschuift de ionische verhouding op de planeet. Jullie worden geholpen om te werken in/naar de uitgebreide 12-dimensionale toegang, door de zonnestraling. De zon is aan het veranderen. En zo ook alles rondom jullie heen en wat genoemd wordt de Aquariaanse (Waterman-tijdperk) verschuiving.
Jullie groeien in/naar de bekwaamheid om andere vormen van leven te zien. Om vloeibaar de nieuwe energieën op de planeet te beheren, om helder in/naar de dimensies 5-12 te stromen. Het zal tijd nemen. Het zal inspanning eisen. Jullie hebben een nieuwe reeks aan chakra’s, en enige samenvoeging is vereist!
sprites_strip (1)Non-fysieke (ontastbare) levensvormen & energieën zijn altijd op de Aarde aanwezig geweest, maar niet zo gemakkelijk om fysiek te onderscheiden voorafgaand aan 2013. Jullie zijn nu meer in staat, veel meer in staat om niet alleen door het 3de oog te “zien”, maar nu in het nieuwe licht, via het fysieke oog, ook etherische & plasmische levensvormen. Deze omvatten de Deva en Elementale Koninkrijken, Licht Sprites (zie foto), gedachtevorm orbs en inderdaad Engelachtigen.
Lief Mens, op de Nieuwe Aarde van 2013 en daaraan voorbij, zullen jullie in toenemende mate in staat zijn om te communiceren met, het veel meer tastbare, veel meer heldere wat jullie noemen het Engelachtige Rijk. Jullie zullen ermee beginnen om de wetenschappelijke mechanica en wetten van de nieuwe fysica tevoorschijn te zien komen in/naar de cirkel van wat voorheen slechts de metafysica was. Wij vertellen jullie dat wat genoemd werd “woo-woo” (hocus pocus) meer logisch zal worden. Ongefundeerde aspecten van de mystieke kunsten zullen vervangen worden door een nieuwe logica welke meer duidelijk arriveren in de mystiek en wat genoemd werd “religie” via de wetenschap. Wij vertellen jullie dat op de Nieuwe Aarde de mensheid de geldige aard van “God” meer door de wetenschap dan door religie zal beginnen te begrijpen. Het is tijd voor het heilige om de wetenschap mee te rekenen en voor de wetenschap om het heilige mee te rekenen.
Wij zijn gevraagd om in deze verhandeling vandaag over Engelachtigen te spreken. Wij vragen, zoals met al dergelijke channelings, dat jullie onderscheiden wat er aangeboden wordt. Behalve dat wat jullie kiezen.
En dus spreken wij over de aard van het Licht en van de Engelachtige Wezens van Licht. En wij vertellen jullie met nadrukkelijke welgemeendheid, jullie zijn allemaal, bij de bron, verbazingwekkende Wezens van Goddelijk Licht. Engelen bevinden zich inderdaad, tussen jullie in. Hoewel de mensheid een andere expressie van leven is dan de Licht Wezens van het Engelachtige Rijk, wanneer een mens ascendeert, is de energie projectie harmonieus afgestemd met de Engelachtige Resonantie, en engelen worden veelvuldig door jullie aangetrokken.
Bescherm Engelen
Diegenen die jullie noemen Bescherm Engelen zijn in waarheid een unieke versmelting van een aspect van jouw Hogere Zelf met het Goddelijke. Een kernachtig energiegebied dat genoemd mag worden een “gedachtevorm” werd gecreëerd en energetisch gevoed & gefilterd door jouw individuele ziel in combinatie met de Engelachtige Machten in een primair formaat. Dit gebied van “voogdijschap/bescherming” kan in ontelbare partnerschappen tot uitdrukking gebracht worden. Deze partnerschappen kunnen leden van jouw “zielgroep” omvatten zowel in als boven het fysieke rijk. Engelachtigen en ‘goden’ waar jullie tot bidden verbinden zich onderling met jullie hogere zelf om een unieke 3de energie te vormen, zowel een deel van jou als een deel van het “Engelachtige”, maar met een ietwat gescheiden identiteit. Bijvoorbeeld, als je tot Ganesh bidt, of tot Saint Germaine of tot een Aartsengel, wordt dat energiegebied een “verpersoonlijkte” beschermingspartner. Deze energie is ook heel goed in staat om een wisselwerking met jou aan te gaan in de vorm van een “Totem” of via een huisdier.Nieuwetijdskind.com-beschermengel
Symbiotische Niveaus van Hiërarchie
Ik, Metatron besta op twee gescheiden maar symbiotische niveaus, de meest bekende en toegankelijke voor de mensheid is als Aartsengel Metatron, nochtans op een hoger niveau, besta ik als Metatron, Heer van het Licht, maar zelfs deze analogie kan niet mijn aard omvatten of definiëren, en is slechts in staat dit te doen op interpreterende benamingen. Als “Heer van het Licht”, ben ik een generator van de fundamentele eenheden van werkelijkheden en Universums. Dit niveau is verstoken van wat jullie zouden willen benoemen persoonlijkheid. Het is analoog aan een machine, een goddelijke bewuste computer, van energie intensiteiten voorbij het spectrum, onvoorstelbare verlichting voor jullie.
Als Aartsengel Metatron, voed/koester ik het leven.
Ik communiceer met het kanaal Tyberonn niet in woorden, maar in licht gecodeerde “pakketten”. Hij ontvangt deze communicatie door pre-aardse overeenkomst. Een ‘contract’, zo je wilt, van dienstverlening voor deze tijden. In een hoger aspect, is Tyberonn oorspronkelijk Pleiadisch, en een lid van de Kosmische Raad van het Licht. Wij hebben samen in andere korte verblijven en dimensies dienstverleningen gehad. Deze coderingen worden vanuit mijn hogere aspect uitgestraald, vertaald op het Aartsengelachtige niveau, en ontvangen in zijn hogere zelf, intact voor interpretatie en transcriptie.
Het kan gezegd worden dat op een hoger aspect, ik de meervoudige bron behels, en de geometrische frequentie bewustzijn codes van alles dat wordt vertaald genereer en uitstraal in/naar het Engelachtige Rijk van het Licht. Als zodanig is er zowel een hiërarchisch en non-hiërarchisch aspect van het Engelachtige rijk, die zelfbepalend zijn door bewust Chrysto-Licht en licht fysica. Het kan gezegd worden dat de Licht Wezens van het Engelachtige Rijk, in Metatronische termen, bewuste eenheden zijn van de “Goddelijke Bron Gedachte” en Voorbij-aan-de-Gedachte welke Licht en “Voorbij het Licht” creëert.
De Engelachtigen van het Metatronische Rijk genereren en decoderen Gecodeerd-Licht. Dergelijk Licht versmelt onderling materie, antimaterie, tijd en ruimte. Dit is overduidelijk geen inzichtelijk gezichtspunt van de Engelachtige functie welke vastgehouden wordt door de massa’s van de mensheid, en nog minder begrepen wordt. Nochtans, in deze context ligt de lijm die onherroepelijk de heilige wetenschap vastkleeft aan het heilige spirituele aspect van werkelijkheid welke de integrale verenigde cirkel vormt, de sleutel voor de ontwikkeling van de mensheid voorbij de dualiteit.
Inderdaad, in het huidige tijdperk van Ascentie, ontwikkelen jullie je in het vermogen om groter licht te absorberen, en licht is WAARHEID, Universele Kosmische Waarheid van Alles Dat Is. Wat het raadsel van de volledige vereniging van het menselijk bewustzijn in de dualiteit belemmerde, specifiek in jullie huidige tijd, is dat de wetenschap het heilige veronachtzaamd heeft en het spirituele heeft het wetenschappelijk buitengesloten.
Het mag dan sommigen van jullie verrassen te weten dat er Hiërarchieën van Engelachtigen zijn, toegewijd in een functioneel doel jegens wat jullie mogen benoemen als Opzichters van de Fysica. In die rol, zijn wij bewuste constructen van de “Wetten van de Fysica” welke dimensionale werkelijkheden mogelijk maken. En wij beseffen dat het idee van engelen zijnde wetenschappers en ingenieurs de meesten van jullie zal verwarren. Wij glimlachen!
Wij vertellen jullie dat de nieuwe metafysicus, de nieuwe Lichtwerkers en Aarde-Opzichters, in jullie landstaal, de wetenschappers zijn. Inderdaad, diegenen waar jullie naar refereren als de “Kristal Kinderen” zijn de ‘heilige-hooggeleerde’ wetenschappers die in de volgende generaties de cirkel van het begrip zullen voltooien en het spirituele aan zullen sluiten met het wetenschappelijke. Zij zullen niet op de traditionele manier religieus zijn, maar wij vertellen jullie, de mensheid zal via de wetenschap nader tot het begrip van “God” komen dan via de religie. Het is het ontbrekende stukje van de puzzel.

Geascendeerde Meesters 

Verlichte meesters samen op fotoDoor de eonen heen, heeft de mensheid ernaar geneigd om de Geascendeerde Meesters, Spirituele Leraren, GroepsRaden, Goden en goedwillende Extra Terrestrials te beschouwen als Engelen. Dat zijn zij niet.
De Kosmische Raad van het Licht, de Geascendeerde Meesters, De Sirische-Pleiadische Alliantie, zijn verenigde entiteiten die over het algemeen in raden werken. Dezen zijn afgevaardigden en adviserende disciplines die leerstellingen, principes, theorieën en geloven tot uitdrukking brengen die geassocieerd zijn met een lichaam van kennis. De Kosmische raad van het Licht is hoofdzakelijk samengesteld uit hoogst geavanceerde wezens die de lessen van de fysieke dualiteit ervaren en volbracht hebben, en ervoor gekozen hebben om empathisch de mensheid te ondersteunen. Evenzo hebben velen van de Sirische-Pleiadische Alliantie het leven op de Aarde ervaren.
Het Beeld van God
Er zijn ontelbare levensvormen van Goddelijke Intelligentie in de Kosmos die “lichamen” hebben welke groots verschillen van de vormen die jullie op Aarde hebben. Dezen zijn ook in “Gods Beeld” geschapen. En begrijp dus, het beeld van God dat leven is, is bewust licht, is LIEFDE.
Het Engelachtige Rijk 
Jesus_and_AngelsDierbaren, De staat van “Verlichting” is gewoon dat, het is de Wezenlijkheid binnenin het Licht … Integraal Coherent Kristallijn Licht. De Ascentie gaat over de Kristallijne overgang van de planeet Aarde. In natura, maakt deze kristallijne overgang niet alleen een grotere toegang beschikbaar naar de hogere dimensies, maar ook de verschuiving van de mensheid in/naar Mer-Ka-Na, Kristallijn Licht Lichaam. De Mer-Ka-Na is in staat meer licht te absorberen, zien jullie, en dus staat het jullie toe om grotere energie te dragen als jullie capabel worden van het meer synergetisch te interfacen in/naar de kristallijne dimensie en het Engelachtige Rijk.
Het Engelachtige Koninkrijk wordt in bepaalde aspecten van diens aard en kerndoel groots verkeerd begrepen.
Engelen zijn inderdaad “Boodschappers van God”. Maar wat betekend dat?
Engelen zijn Multidimensionale Wezens van Licht die een veel grotere functie dienen dan het voogdijschap/de zeggenschap en het dragen van boodschappen. Wij zullen proberen om de grotere aspecten van Engelen te bespreken, maar voordat wij dat doen, zullen wij jullie vertellen dat als Wezens van Licht, Engelen bewuste Wezens zijn van de Goddelijke Essentie van de sleutelfrequentie voor het ondersteunen van de mensheid om zich te ontwikkelen … en dat is Liefde. Wij voegen er de valkuil aan toe, dat Liefde een frequentie is die veel complexer is en veel, veel hoger is dan slechts het emotionele gevoel van waar jullie aan denken als Liefde. LIEFDE is een complexe wetenschap.
Zoals wij jullie eerder vertelden, is de hoogste vorm van Liefde “Onvoorwaardelijke Liefde”. En terwijl Onvoorwaardelijke Liefde gezocht kan worden vanuit het standpunt van de 3de dimensie, kan het alleen doorzien worden vanuit het niveau van de 5de dimensie. Dat is omdat onvoorwaardelijke Liefde integraal is, en de 3de dimensie een voorwaardelijk (niet onvoorwaardelijk) gebied is. Diegenen van jullie die de eerste aspecten van Onvoorwaardelijke Liefde bereiken, doen dat alleen op het niveau van de vijfde dimensie, zien jullie.

Engelen als Plaats Bekleders van de Fysica 

Jullie denken aan Engelen als koesterende voogden, boodschappers van “God”. Wij zijn dat en meer. De meesten van jullie zullen het erover eens zijn dat Engelen “Wezens van Licht” zijn. In de laatste definitie omwikkelen jullie een Waarheid welke groots verreikender is dan de eerste omschrijving. Wezens van Licht, Engelen, zijn de plaatsbekleders van de Wetten van de fysica, Bewust in blikvelden die jullie je zelfs niet voor kunnen stellen.
Engelen hebben een wederkerige aard en een aspect in het dimensionale Licht, wat betekend dat Engelachtigen binnenin het gebied van de antimaterie in Fractal Licht bestaan en zich binnenwaarts in/naar de fysieke rijken in het Geometrische Licht vouwen. Doordat zij dit doen zijn zij kern energetische bekleders die bewust de speciale wetten van de dimensies intact houden.
Engelen zijn zonder vorm, bezetten geen fysieke ruimte; in jullie termen, hebben wij geen massa. Wij zijn Goddelijke Gedachten en gaaf in de manifestatie. Wij zijn ‘tonaal’ en hebben een frequentiespectrum tot onze beschikking. Die frequentie is LIEFDE.
Wij vertellen jullie dat er zowel meervoudige als enkelvoudige aspecten zijn binnenin het Engelachtige Rijk. En terwijl het paradoxaal mag schijnen te zijn, zelfs het “enkelvoudige” aspect van Aartsengelen is meervoudig in bewustzijnsinhoud. Overeenkomstig, hebben de individuele namen die aan Aartsengelen toegewezen zijn door de mensheid meer te maken met het beperkte concept van de mensheid van de Engelachtige kenmerken dan aan een individuele Wezenlijkheid. Jullie interpreteren Engelachtigen en Licht Wezens als zijnde het hebben van “persoonlijkheden” en geslacht. Wij zijn inderdaad “persoonlijk” in onze onderlinge vermenging met de mensheid, en terwijl dat aspect absoluut sympathiek en koesterend is, zijn wij niet-seksegebonden. Wat jullie interpreteren als “persoonlijkheid’ is de koestering van de trilling van thuis.
In Waarheid zijn wij reflecties van karakteristieken van de meest krachtige energie in de Kosmos, en dat is LIEFDE. Nochtans wordt onze essentie ontvangen en geïnterpreteerd jegens de mensheid in de dualiteit als het hebben van karakteristieken welke jullie logischerwijs beschouwen als zijnde individuele persoonlijkheden.
Wij zijn de Goddelijke Geest met een liefdevol koesterend/voedend aspect, verstoken van ego, verstoken van wat jullie noemen negatieve emoties. Wij ondersteunen, wij houden energie op diens plaats, en doen dat als een fundamenteel doel. Liefde is onze fundering.

Engelachtige Afbeeldingen Gecreëerd door de Mensheid 

engelachtigenHoewel de mensheid seksegebonden namen toekennen aan Aartsengelen, is het Engelachtige Rijk androgeen; in jullie termen, noch man noch vrouw. Omdat jullie bepaalde karakteristieken beschouwen als LIEFDE, zoals het koesteren en het mededogen als zijnde vrouwelijk, en karakteristieken zoals kracht zijnde mannelijk, geven jullie een geslacht aan Engelachtigen. Geslacht bestaat alleen in de polariteit.
Zelfs de energieën waar jullie naar refereren als “Moeder Aarde”, en de “Goddelijke Moeder”, zijn gelabeld als vrouwelijk omdat jullie het koesteren aanmerken als een vrouwelijke karakteristiek. Dergelijke termen, dergelijke syntaxis, zijn gehecht aan concepten van de polariteit, en in het grotere paradigma en het ietwat insnoeren en beperken van de werkelijke integrale aard met de opening van het grotere paradigma in 2012.
Wij zijn ver boven de polariteit. Wij zijn volledig. De Wezens van Licht die van het Engelachtige Rijk zijn, zijn meervoudige/multidimensionale vormen van volledige bewuste energie. Ons meervoudige bewustzijn is de reden waarom wij vaak niet naar onszelf refereren of in onze boodschappen naar jullie toe relateren in het enkelvoudige “Ik” voornaamwoord. Echter in de schijnbare ongerijmdheid, zijn wij ook enkelvoudig in eenwording.
Mensen neigen ernaar om afbeeldingen van Engelen te creëren die tot enige gradatie verantwoordelijk zijn voor de misvattingen rondom hun ware aard. Jullie schilderijen en muurschilderingen verbeelden zowel pezige mannelijke figuren, vrouwen met gevederde vleugels, of een schare aan miniatuur cherubijnen. Engelen zijn nog man noch vrouw in hun Wezenlijkheid. Geslacht is een aspect van de Polariteit/dualiteit. En natuurlijk hebben Engelen geen vleugels, veren of zelfs de grandioze menselijke vormen. Wij zijn op geen enkele manier beledigd door dergelijke afbeeldingen, deze zijn simpelweg de mentale verbeeldingen van de artiest welke sommige van de misvattingen repliceren en versterken.
Vele van jullie religieuze teksten en geschriften vertellen jullie dat “God” de mensheid naar “Zijn” eigen beeld creëerde. Jullie zien “God” zelfs als een patriarchale man met een menselijk lichaam. Het is hetzelfde gedachteproces dat logischerwijs Engelen verbeeld als het hebben van een menselijke vorm. Dergelijke hemelse beelden beïnvloeden jullie gedachten en emoties krachtig, en dus is het natuurlijk dat jullie begrijpbare afbeeldingen creëren om jullie interface met het Goddelijke mogelijk te maken.
Het kan van belang zijn voor jullie te weten dat Dolfijnen in jullie oceanen Engelachtigen “zien” als het hebben van een dolfijnen vorm.
In waarheid zijn Engelachtigen vormeloos licht. Elke levensvorm neemt hen waar in een gefilterde interpretatie welke toestaat voor een bekende interface.

images (2)

Weer bij het Begin Terugkomen
Geen enkele van jullie huidige grote religies biedt de “volledige cirkel” aan, de volledige waarheid aangaande de waarachtige aard van jullie werkelijkheid. Een ieder bezit een stukje, maar deze zijn doorzeefd met onjuiste invoegingen. Geen enkele her/erkend zelfs de overduidelijke vooronderstelling van de werkelijke “extra terrestriale” erfenis van de mensheid. De meesten spreken in voorgekauwde metaforen. Velen zoeken controle door oeroude angst en versterken de mentale programmering die wegen van zelfbekrachtiging belemmert door de concepten van de originele zonde en vuren van hel en verdoemenis in te prenten. De gehele Mensheid zijn Wezens van het Licht, machtig spiritueel bewustzijn, die goddelijke vonken van de Goddelijkheid zijn. Het verschil tussen Mensen en Engelen is dat Mensen een aspect zijn van het Goddelijke dat zich terug ontwikkeld in/naar de God uitgebreide meervoudigheid, ervoor gekozen hebbende om de vrije wil te ervaren en om via die grootmoedige lens de schepping opnieuw te leren.
Engelen ZIJN, ZIJN onvergelijkbaar en fenomenaal, en waren altijd “Opzichters van het Licht” plaatsbekleders van deze ruimte en de non-ruimte van het eeuwige uitbreidende “NU” van Alfa en Omega.
Opperste Gestalte
Wij zullen jullie ook vertellen dat de religieuze leringen van ‘Gevallen Engelen’ ook een op angst gebaseerde onjuistheid is. Er is inderdaad een “Bewuste Opzichter” van de specifieke Wet van de Fysica die de polariteit/dualiteit mogelijk maakt, welke de kracht is die de “Universiteit van de Aarde” mogelijk maakt. En binnenin die school van het duale causale gebied, is de mensheid in staat om zich de verantwoordelijkheid van de creatieve machten eigen te maken.
Er zijn geen kwade of gevallen Engelen! Punt.
Er is geen wraakzuchtige God in de hemelen. Er zijn geen Engelen om te vrezen. Eerder, is het een formidabele familiepartner met een hand die naar jullie uitgestoken is. Een bekende hand van thuis.
Het is inderdaad een scheve, archaïsch verkeerd begrepen analogie van de dualiteitsmacht.
De enige demonen, het enige kwaad dat bestaat in de dualiteitsgebieden zijn deze die gecreëerd zijn door onjuiste gedachten in het leerproces van de ‘vrije-wil’. Demonen zijn jullie creatie binnenin de tegengestelde gebieden van de polariteit.
Er zijn geen “gevallen engelen”. Hoe zou een Wezen van Licht gecreëerd door de Goddelijke Bron zich af kunnen wenden van wat het is? Engelen, hebben geen”vrije-wil” in jullie termen. Eerder hebben zij Goddelijke Wil.
De Opperste Gestalte van “Alles Dat Is” is het kenmerk van de werkelijkheid welke ten grondslag ligt in alle verschijningvormen en manifestaties die het Leven genoemd worden, inclusief de materie, antimaterie, non-materie, energie en non-energie, gedachten en de afwezigheid van gedachten. En wij vertellen jullie, er is dat wat zelfs hieraan voorbij bestaat.
Jullie mogen niet volledig deze grondstelling begrijpen vanuit jullie duale perspectief, of misschien dat jullie het gevoel hebben dat dit niet binnenin jullie gebied van waarneming is, echter ik zou jullie anderszins willen vertellen. Maar het is altijd jullie onderscheidingsvermogen dat geëerd moet worden om uit te breiden terwijl jullie je ontwikkelen in/naar het grotere besef van jullie God Zelf.

angels-mysteries-of-the-unexplained-blog-291080

De Gecodeerde Aard van het Licht
De Aarde is in verscheidenheid lichtgevend, licht ontvangend en uitdragend op een variëteit van unieke frequenties, formaten en bandwijdtes, elke hiervan biedt diens eigen voordelen en kwaliteiten aan. Licht bevat informatie, codes en kleuren in diens spectrum van variërende slingerende bewegingen welke de Aarde en inderdaad, de Mensheid ondersteunen.
Terwijl de zon van jullie zonnesysteem de primaire bron van licht is dat ontvangen wordt op de Aarde, is het belangrijk op te merken dat het geenszins de enige bron is. Andere bronnen omvatten de Grote Centrale Zon, sterren, witte-gaten, en “Licht Wezens”. Op een geldige manier van spreken, voorzien Licht Wezens, diegenen die ver voorbij gaan aan het blikveld van de Engelen, een licht dat voor jullie onvoorstelbaar is. Wij voegen de waarschuwing toe dat al het licht van alle bronnen een natuurlijke filterende matrix en dimensionale spectrale distributie hebben.
De meeste mensen zijn slechts in staat om “fysiek” een hoeveelheid aan licht te ontvangen welke zich voordoet in het “zichtbare bereik” van het lichtspectrum. Jullie zijn je ervan bewust dat mensen zonlicht vereisen om gezonde fysieke lichamen te onderhouden, nochtans vertellen wij jullie dat de wezens die in de “innerlijke Aarde” leven ook licht ontvangen als een noodzakelijke voedingsstof. (Wij bieden een engelachtige knipoog aan als wij een ironische notificatie geven dat vele van de planeten in jullie specifieke hoek van de Kosmos, inclusief de Aarde, meer geavanceerde “mensachtige” levensvormen innerlijk hebben dan op het oppervlak.) Dus wat is de bron van hun ondersteunende licht? Het is een polychromatisch licht dat uitgestraald wordt door de kristallijne kern van de Aarde, ruim boven het ‘zichtbare’ bereik.
Polychromatisch “Heel-Wit’ Licht werkt rechtstreeks met de 12 chakra’s van de Mer-Ka-Na. Het is zuiver en volledig, bevat alle frequenties, alle spectrums, alle creatiecodes in zowel een golf als een fragment formaat. Zonlicht doet dat niet. Jullie zullen in de tijd de “Innerlijke Aarde” bewonen. De 2012 voltooiing van het Kristallijne Raster bracht veranderingen jegens de manier waarop de Aarde en de mensheid licht zullen ontvangen. Het 144-Raster zal beginnen om gedurende de volgende twee tot drie eeuwen de richting van de lichtgolven te beïnvloeden. Het zal de capaciteit hebben om licht vanuit het ene dimensionale medium in/naar een volgende aan te trekken, stuk te breken en uit te dragen.

Van Koolstof Gebaseerd naar Silicium Gebaseerd

De ontvangen golfsnelheden zullen anders zijn dan de uiteen gebroken snelheden. Het zal in staat zijn van enkelvoudige en dubbele straalbreking. Het zal in staat zijn om het polychromatische licht in/naar enkelvoudige samenhangende groeperingen en samenhangend polychromatisch licht te verfijnen. Nieuwe vormen van Licht in kristallijne en non-polaire  gecombineerde vormen zullen worden uitgestoten.
Het raster zelf zal ademen, en die ademtocht zal zelfs meer complexe geometrie vaardigen voorbij de dubbele penta-dedecahedron van de 144. De fysieke matrix van de mensheid zal zich symbiotisch ontwikkelen, als een rechtstreeks resultaat, in/naar formaten die grotere bekwaamheden om vormend gecodeerd licht in te bedden en te drillen. Het lichaam zal een bron van licht worden dat halfdoorzichtig, minder strak in de dichtheid, massa en zwaartekracht lijkt te zijn. Mensen zullen zich fysiek ontwikkelen van het op koolstof gebaseerde leven naar het op Silicium gebaseerde leven. Het is de kristallijne verlichting, want silicium is uniek in diens kristallijne symbiose jegens het licht zelf.

Een Nieuwe Zon

Blazing Sun
Meesters, de Aarde, de Zon en alle van de stellaire en planetaire lichamen in jullie Kosmos zijn bewust, en zijn in dat bewustzijn, een aspect van het Engelachtige Rijk, hoewel gespecialiseerd.
En desalniettemin doe de evolutie zich voor, specifiek in jullie zonnesysteem.
Jullie zon is aan het veranderen. Het is een voorwaardelijke zon geweest, in aspect tot de Aarde. Het heeft een niet waargenomen rol in het duale aspect van de planeet Aarde gespeeld sinds de ondergang van het firmament. Toen het nieuwe 144-Kristallijne Raster voltooid werd in 2012, begon het de zaden van het Nieuwe Firmament te creëren. Het zal voltooien in 2038.
Dit zal in natura de zon toestaan om “Onvoorwaardelijk Licht” te verstrekken. De werkelijke manier waarop de mensheid licht absorbeert zal zich omhoog plaatsen zoals ook het vermogen om waar te nemen boven het huidige zichtbare spectrum van beperkingen dat zal doen.
De Kristallijne Overgang van de Aarde is de fundamentele bron van de planetaire Ascentie. Het biedt groter licht, meer complex licht aan de mensheid. Overeenkomstig, komt een groter aspect van licht voor de mensheid beschikbaar, en licht verwijdert schaduw, en biedt een groter begrip aan.
Het Engelachtige Rijk is een enorm onderdeel van jullie uitgebreide besef in de Ascentie. Het is tijd om open te gaan staan voor de ware aard van wat Engelachtig is.
Onderscheidingsvermogen is de Sleutel
Denk NIET dat wij wensen om krachtig op te leggen of dat jullie jullie gekozen standpunt/houding aangaande God, religie of de aard van jullie eigen wezen moeten veranderen. Jullie geloven, waarden en gekozen meningen zijn heilige stappen van jullie vrije-wil en zijn volledig onderschreven door de “Alles Dat Is”, waarvan jullie een Goddelijk Aspect zijn.
De handelswijze en de manier, het eigenbelang en het formaat van jullie evolutie is jullie eigen creatie, en dat is door individueel ontwerp. Er kan geen andere manier zijn om de Universiteit van de Aarde te voltooien. Het is niet de rol van het Engelachtige, noch de Geascendeerde Meesters Raden om keuzes voor jullie te maken; wij zijn bezitters van informatie die jullie mogen gebruiken, opnieuw modelleren, afwijzen of accepteren. Het is jullie keuze, en wij vertellen jullie dat een ieder van jullie op tijd af zal studeren. Liefde is altijd de sleutel, en oorzaak en gevolg zijn grote en grotere leraren waar jullie allemaal van zullen leren. Het ervaren van de dualiteit en het onderweg leren van Meesterschap is waarom jullie je bij de cursus aangemeld hebben.
Sluiting:
life-mastery-self-masteryMeesters, een prachtige voltooiing doet zich voor op de Aarde. Het is een heilig evenement dat jullie allemaal samen gecreëerd hebben. Het is tijd dat jullie verlichten jegens het grote en grotere aspect dat altijd binnenin jullie geweest is. De dromer is aan het ontwaken. De uitbreiding van het Licht is de uitbreiding van de Waarheid, van Begrijp en is de deuropening tot de terugkeer naar huis. Zoals de Engelen, zijn jullie ook Wezens van Licht. Vooralsnog, hebben de meesten van jullie er geen idee van hoe belangrijk jullie zijn, en hoe de evolutie die jullie in jullie zelf gecreëerd hebben de Kosmos uitgebreid heeft. Voordat wij afsluiten, vragen wij aan jullie om iets zeer speciaals te doen. Neem een moment, en richt jouw energie op het gevoel van de energie van het licht, van de Engelen.
Nu … Voel ons.
Wees opgenomen in dit engelachtige aangezicht van vreedzaamheid en welzijn. Het is een moment van vertroosting, nietwaar? Het is de energie van de Bron, van Thuis, van het Licht, van de Liefde. Het is Engelachtig, en jullie Dierbaren voelen de frequentie van onze aard … van jullie bron aard in Engelachtige Wezenlijkheid van Heilig Licht.
Het is prettig, nietwaar?
Ieder Verlicht Wezen die de Aarde bewandeld heeft in definitieve Meesterschap, straalt een energie uit die heel veel aanvoelt als wat je net voelde. Mensen werden naar hen aangetrokken, hielden van hen. Al het leven reageerde, floreerde in hun aanwezigheid. Zij creëerden moeiteloos vreugde, omdat dat de energie van het LICHT is … en dierbaren, jullie zijn menselijke engelen, en kunnen en zullen evolueren in natura terwijl jullie naar huis terugkeren.
Op dat heilige pad, wij van het Engelachtige Rijk eren jullie. Wij wachten op jullie, en beloven om de lichten voor jullie aan te laten en ik deel met jullie deze Waarheden. Jullie zijn Geliefd.
En zo zij het…
The above channel is copyrighted © James Tyberonn All Rights Reserved
The 3d copyrights of this Metatron message via James Tyberonn are the exclusive copyrights of Earth-Keeper publishing. We offer this message in love. It may be shared online with expressed permission from EK Admin, as long as you do not charge for it, do not alter , abridge or edit it any way, credit the website & 3d author receivor and include this entire copyright notice . It may not be posted on U-Tube or printed in books or magazines without expressed written permission from Earth-Keeper Admin. For authorization contact Anne atTyberonn@hotmail.com Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

4 REACTIES

  1. Dank voor deze mooi nieuwsbrief.
    Maar sommige woorden en uitdrukkingen begrijp ik niet.
    Waar kan ik de originele versie in kijken, a.u.b.?

  2. Mijn beschermengel is Metatron heb ik gelezen op een website, ik heb bijna alle ascentie verschijnsel. Maar wat kan ik er mee. Ik heb de laatste weken zoveel gezocht op internet, maar kan er niets over vinden. Gordon kunt u mij verwijzen naar iemand, die hier veel over weet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in