Aartsengel Michaël door Celia Fenn

Voorbij de Illusie, en in de Nieuwe Ruimte van Creatieve Mogelijkheden, Passie en Gratie

Geliefde Familie van Licht, de maand juli 2010 zal verdergaan met het doorgeven van krachtige energieën en biedt vele mogelijkheden om nieuwe keuzes te maken die passen bij de krachtige nieuwe energiecyclus die zal beginnen op 26 juli.

Sinds de Grootkruis Uitlijning van juni, bevinden jullie je binnen een “kader van mogelijkheden”, waar jullie de kans krijgen om – gebruik makend van het krachtig binnenkomende Diamanten Licht – eventuele patronen van illusie en bedrog aan het daglicht te brengen, die in je leven zijn achtergebleven. Als je de oude patronen loslaat op diepe niveaus van je wezen, maak je ruimte en komt je energie vrij voor meer creatieve mogelijkheden in je heden en toekomst.

Op 11 juli ervaren velen van jullie een Totale Zonsverduistering die de voltooiing markeert van deze periode van mogelijkheden, waarbij de druk wordt verlicht die velen van jullie nu voelen. We kunnen zeggen dat dit een krachtige Zonsverduistering zal zijn, die zichtbaar is boven de Stille Oceaan, Paaseiland, Chili en Patagonië in Argentinië.

Een Zonsverduistering is een moment waarop het Planetaire Collectief een “Verschuiving” aanvaardt die we kunnen vergelijken met het opnieuw opstarten van een computer. De omschakeling naar nieuwe informatie in Nieuwe Lichtcodes heeft deze Zonsverduistering nodig om Balans en Harmonie te herstellen. Deze keer bevinden de Codes die zullen worden hersteld zich in het domein van de oceanen van de Planeet. De Stille Oceaan is de grootste oceaan van de Planeet, en deze zal de nieuwe Lichtcodes ontvangen voor Water. Ze zullen worden opgenomen in de Rasters van de Oceanen en verzonden door de Walvisachtigen, die de Hoeders zijn van de Lichtcodes van de Oceanen.

Dit is een moment van enorme Transformatie voor de Aarde, dat we de “Harmonische Integratie van de Oceanen” noemen. Deze Nieuwe Lichtcodes zullen de Kristallijnen Vijfdimensionale Hartrasters activeren, die reeds in werking zijn getreden op de Planeet, ook wel bekend als de Kosmische Rasters van de Heilige Roos. Met deze hernieuwde activering van de Oceanen, zal de Planeet haar Waterorganen afstemmen op de Rasters, zodat deze worden opgenomen in de Nieuwe Aarde sjabloon, onder de begeleiding en bescherming van de Walvisachtigen.

Dit betekent, dat de oceanen een Vijfdimensionale Soevereine Ruimte gaan worden, en niet langer de vernietiging en aantasting door menselijke hebzucht en uitbuiting meer zullen toestaan. Het krachtige Partnerschap tussen Menselijke Lichtwerkers en Walvisachtigen zal de Nieuwe Hoeder zijn en Creatieve Dromers van de Oceanen en de Continenten tezamen – als EEN.

Tijdens deze Zonsverduistering, zal de activering van Paaseiland diepe energieën opnieuw activeren, die daar bewaard zijn door de oude Oudsten van de Planeet. Dit zijn de Voorouders, met inbegrip van de Draken, die allang in het Licht van de Hogere Dimensies zijn verdwenen, maar die deze Energiecodes hebben achtergelaten om te worden vrijgegeven zodra de Mensheid wordt opgetrokken naar Hogere Niveaus van Bewustzijn. Een doel van deze activering is de diepe herinnering aan de oude Creatieve Partnerschappen met de Wezens van Licht in de Oceanen, die op dat moment aan de oppervlakte komt in je Diepe Collectieve Bewustzijn. Velen van jullie zullen dromen over de Oceanen en maken contact met de Walvissen en de Wezens van de Zee. De Oude Archetypen en energieën zullen omhoogkomen om te worden opgenomen in de binnenkomende Kosmische energieën van Ascensie en Transformatie. Het resultaat zal een krachtige Creatieve Samenwerking zijn, ten bate van de totstandkoming van de Nieuwe Aarde en het Reinigen en Voeden van de Oceanen.

Geliefden, dit is een Krachtig moment van Vreugde en Feest. Jullie komen ‘op de Leeftijd’ van Hoeders en Bewakers van de Planeet. De recente activeringen van de vele krachtige Aardehoedende Kristallen op de Planeet zullen dienen als Magnetische Zendstations voor deze nieuwe energetische Lichtcodes. Jullie zullen in staat zijn om deze nieuwe rasters binnen te gaan door middel van Meditatie, Ceremonie en Geluid.

Wij vragen jullie om aan dit proces deel te nemen met Dankbaarheid en Volharding ten aanzien van wat er gebeurt en van wat aan u als Hoeders van de Nieuwe Aarde Werkelijkheid wordt toevertrouwd. Het is jullie verantwoordelijkheid, van degenen van jullie die zich zo aangesproken voelen, om niet alleen een “Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde” te Dromen, maar ook een “Nieuwe Oceaan”, in samenwerking met de Walvisachtigen en de Elementalen.

En dan, Geliefde Familie van Licht, zal het Menselijke Collectief van Bewuste Hoeders van de Aarde de krachten bundelen op 17 en 18 juli om een gebeurtenis te creëren die “Kosmische Convergentie” wordt genoemd. Op dat moment, zal er een inspanning geleverd worden om de Intentie te integreren in en te focussen op de Vijfdimensionale Heilige Hart Rasters. Aangezien dit kort na de Harmonische Integratie van de Oceanen plaatsvindt, zullen jullie beginnen te zien wat een machtige mogelijkheid dit zal zijn om het te combineren met de Intentie om de Aarde te verheffen naar de Vijfde Dimensie van Eenheidbewustzijn. Als je tijdens deze integratie jezelf ook zou afstemmen op het Harmonische Bewustzijn van de Oceanen, die onder andere belichaamd worden door de Cetaceaanse Familie van Licht en de Elementalen, zou je je gedurende deze tijd inderdaad op een plaats bevinden van “Kosmische Convergentie” voor het Hoogste Goed van de Planeet Aarde.

Hierna zal het volgende Hoogtepunt, de Volle Maan worden in Waterman en het Planetaire “Nieuwjaar” en de opening van de Leeuwenpoort op 26 juli. Op dat moment verschuift de Aarde naar haar volgende cyclus van Creatieve Ervaring en worden nieuwe thema’s en ideeën geïntroduceerd op de Golven van de Creatieve Impuls die uitgaan van het Kosmische Hart en de Dromen van de Creatieve Bron. En ja, op dit punt begint de Planeet de Kosmische Impulsen te ontvangen, die haar energieën zal aansluiten op het Hart van Alles wat er Is op het Huidige Moment.

De Leeuwenpoort, is een periode vanaf 26 juli tot 12 augustus, waarin deze nieuwe evolutionaire energieën en codes het sterkst worden ontvangen. Op dat moment is het goed om open te staan voor de instroom van energie en ideeën die de volgende cyclus van ervaring op aarde zal vormgeven. Deze energieën zullen uitmonden in de Sterrenpoort van 10/10/10. We zullen ook met jullie delen, Geliefden, wat deze “Sterrenpoort van Bewustzijn” voorstelt en het verband duidelijk maken met de 11/11/11 in 2011 en de 12/12/12 in 2012.

Iedere “Sterrenpoort” staat voor een moment waarop een Kwantum Sprong of Verschuiving mogelijk is op zowel de Innerlijke als de Uiterlijke Ervaringsniveaus. Elk van deze data is een moment waarop grote verschuivingen mogelijk zijn voor de Aarde en het Bewustzijn die de Planeet met haar Kosmische Lotsbestemming zullen afstemmen op de definitieve “Regenboog Brug” van 12/12/2012. Vanaf dat moment zal de Aarde volledig zijn afgestemd op en gesynchroniseerd zijn met een nieuwe vorm van Tijd / Ruimte Werkelijkheid, want aan de andere kant van de Regenboog Brug ligt een andere Werkelijkheid en een andere manier van Vormgeven van dat wat je kent als Tijd en Ruimte. Dus deze drie momenten zijn de belangrijkste “kalibratiepunten” waarbij de Aarde wordt afgestemd op de frequenties die het Bewustzijn zal verschuiven naar deze Nieuwe Tijd- / Ruimtesfeer van Creatieve Ervaring.

Inderdaad, Geliefde Familie, het is net alsof jullie nu op de vloer staan van het trappenhuis, wachtend om te beginnen met die klim, tezamen als Eén. Dit is een Ervaringsreis die alleen kan worden ondernomen als Eén. Als Eén Verenigd Bewustzijn. Het zijn niet individuen die zullen omhoog gaan in het Veld van Lichtfrequenties, maar het is de Hele Aarde, aangezien dat is wat je afgesproken hebt toen je naar de Aarde kwam voor deze levenscyclus. De Wonderbaarlijke Intentie van het laten Ascenderen van een hele Planeet en Allen die op Haar Leven naar de Vijfde Dimensie van Licht!

Inderdaad, een Creatieve Uitdaging, en een waarbij jullie nu allemaal bezig zijn om te Ontwaken. Inderdaad, wij raken hier in de Engelachtige Rijken van Licht vervuld van Vreugde als wij zien dat jullie precies op schema zijn voor de eerste grote Sterrenpoort op 10 oktober 2010. Geliefden, het is Liefde en Betrokkenheid die jullie zal optillen middels deze Poorten, tezamen als Eén. Jullie kunnen je eigen Hogere Goed in deze Nieuwe Energie van Transformatie en Verschuiving vinden, door uitsluitend te werken voor het Hoger Goed van het Collectieve Bewustzijn.

Voorbij de Illusie en in Genade

Geliefden, op dit moment zouden we iets willen zeggen over de huidige verschuivingen in Waarneming waarmee jullie worden geconfronteerd zodra je het Diamanten Licht omarmt en je jezelf toestaat om bevrijd te worden van illusies en je jezelf zo midden in je Persoonlijke Waarheid plaatst.

We weten dat jullie beginnen te begrijpen wat de aard is van de Kwantum Werkelijkheid en de illusionaire basis van alle werkelijkheid in een Holografisch Universum of Multiversum. Dus moeten er keuzes worden gemaakt ten aanzien van de vraag of een bepaalde illusie nog past binnen jullie Persoonlijke Creatie van de Werkelijkheid of binnen die van het Collectief terwijl we verdergaan naar de Hogere Dimensies.

Er zijn momenten, Geliefden, waarop illusie een waanidee kan worden, zodra je verwijderd raakt van je eigen centrum om de voorverpakte ideeën en illusies van anderen te omhelzen. Het Diamanten Licht zal jullie helpen om te zien waar dit aan de orde is.

In Planetaire ofwel Collectieve termen, gebeurt dit als je jezelf toestaat om door de media te worden gemanipuleerd. Jullie media hebben als doel om jullie emoties te manipuleren op de lagere frequenties van angst en woede teneinde de illusies van gebrek, onveiligheid en vijandigheid te laten ontstaan die vervolgens “Werkelijkheid” worden en om te voorkomen dat de Mensheid de Waarheid ervaart van hun Onderlinge Verbondenheid en Eenheid, die uitgedrukt wordt als Harmonie. En ja, vaak reageren velen van jullie op Planetaire crises op de lagere frequenties van woede en angst, waardoor scheiding wordt gecreëerd, in plaats van te reageren door het verhogen van de Hartfrequentie en het creëren van Eenheid en Creatieve Oplossingen.

Op Persoonlijk niveau, betekent verder gaan voorbij illusies, dat je staat bent om onderscheid te maken tussen de laagfrequente emotionele patronen die angst en woede veroorzaken en de Hogere Dimensionale Impulsen van het Hogere Zelf die Creatieve Oplossingen produceren en onderlinge Harmonie en Creativiteit. Dit betekent ook, lieverds, dat je in staat bent om te zien en voelen wanneer je je leven niet leeft met Passie, Integriteit en Toewijding, en wanneer je het hebt toegelaten dat je terugvalt op de wanen en de voorverpakte ideeën van anderen.

Persoonlijke Waarheid en Integriteit zijn het resultaat van de Afstemming en de Harmonisatie van de alle niveaus van je Wezen – Lichaam, Ziel en Geest. Als deze aspecten van het Zelf niet zijn afgestemd, is er innerlijke chaos en innerlijke fragmentatie die vaak apathie veroorzaken, onthechting en depressie, en ook een neiging om in wanen te leven. Echter, als deze aspecten wel zijn afgestemd, zullen de Hogere Aspecten de lagere aspecten vullen met de vurige Passie van de Geest en de Creatieve Kracht wordt geïntensiveerd en vele malen vergroot. Deze energiestroom maakt een krachtig creatief potentieel vrij dat vervolgens leidt tot een krachtige persoonlijke manifestatie op Aarde.

Deze afgestemde staat van Zijn, waar we over spreken, is ook wel bekend als de “Staat van Genade”. Als je in Harmonie leeft, stroomt Goddelijke Liefde en Kosmisch Vuur vrij vanuit de hemel naar de Aarde, en word je een geleider voor Manifestatie en Wonderen, geheel conform de ontluikende zegeningen van Goddelijke Genade.

De staat van Genade wordt bereikt wanneer je je hebt bevrijd van alle waanideeën en je in absolute integriteit leeft met de impulsen van de Geest en je Hogere Zelf. Door dit niveau van het Zelf te aanvaarden als de Creatieve Bron van Leven, worden de lagere niveaus afgestemd op en houders van Goddelijke Liefde, Genade en Gelukzaligheid. Maar deze energie is creatief en expressief en zoekt naar manieren om te worden gedeeld in relaties, verbindingen, projecten, creaties en dromen! Als deze energie eenmaal begint te stromen, moet de stroom creatief worden gedeeld omdat het anders een deel van de bedrading van jullie Lichtlichaam zal “opblazen”. Die bedrading is namelijk bedoeld om je te Verbinden en voor de Collectieve ervaring, omdat jullie je ervan bewust worden dat op de Vijfdimensionale Nieuwe Aarde het ‘IK’ alleen in een staat van Genade verkeert, als dit verbonden is met een ‘WIJ’ als Creatieve Partners en een Dynamische Bron van Licht en Liefde!

Wij wensen jullie Vreugde en Avontuur in het Nieuwe Bewustzijn!

© 2010-11 Celia Fenn en www.starchildglobal.com

Nederlandse vertaling © 2010-11 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl

Dit werk valt onder een Creative Commons License.

U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen. Van elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in