DELEN

NAAR BOVEN KOMEN EN DE ELEMENTALE SYNTHESE: DE EQUINOX VAN MAART 2010

Aartsengel Michaël door Celia Fenn

Geliefde Familie van Licht, jullie gaan daadwerkelijk door energieën heen van diepe Transformatie en Verandering. Sinds de activeringen van de Heilige Roos Rasters en Portalen op de 11:11 van 2009, en de krachtige activiteit van de Maan en de Zon gedurende de eerste twee maanden van dit jaar, hebben jullie de versnelling van de Cosmische Puls gevoeld toen die op Aarde ontvangen werd. Dit is van invloed op de Magnetische rasters van de Planeet en de weerpatronen op beide halfronden. Het is een krachtige verschuiving, en het brengt in zijn kielzog grote zegeningen mee, ook al wordt het door velen van jullie nu ervaren op manieren die gespannen en moeilijk zijn. Deze tijden zullen voorbijgaan, en uiterlijk op de Equinox van maart hebben jullie je innerlijke en uiterlijke balans herwonnen na deze intense golf van Cosmische energie.

Dierbaren, de Equinox van maart zal iets hebben van een “naar boven komen” van de volgende stappen van jullie geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Velen van jullie zullen profiteren van de constante activeringen en transformaties, die ervaren worden in de pijnappelklier, in het Voorhoofd Chakra en het Kruin Chakra en in het DNA. Jullie zullen gaan opmerken dat jullie nieuwe inzichten krijgen en nieuwe en diepere gaven en talenten, omdat jullie Lichtlichaam meer licht krijgt dat wordt doorgegeven aan de fysieke structuur van de hersenen, de pijnappelklier en de hypofyse en het Hart, en met name aan de Thymus klier en het Hoge Hartchakra. Dit zal zich uitbreiden en het intensiveert jullie vermogen om te zien, horen en te communiceren op de Hogere Dimensies en met verhoogde intuïtieve vermogens.

Dit betekent, Geliefden, dat jullie duidelijk beter in staat zullen zijn om toegang te krijgen tot jullie gaven van empathie en telepathie. Jullie beginnen meer te communiceren met het hart en gevoelens en met intuïtie, dan met woorden. Als jullie deze intuïtieve manier van zijn binnengaan, zullen jullie de gaven van taal en woorden nog steeds waarderen, maar jullie zullen je meer bewust worden van de energie achter de woorden, in plaats van alleen de “betekenis” op het mentale niveau. Stilte zal net zo belangrijk worden als woorden. De vaardigheid om stil te zijn en de energie van Liefde in die stilte te voelen zal belangrijker worden in de Nieuwe Energie die jullie zullen binnengaan na de Equinox van maart.

Inderdaad, Geliefden, tijdens de Equinox van maart zal de energie van de Heilige Roos stabiel en open worden en zal Iriserend en Stralend zijn, en zal de Planeet verlichten in een Gouden Licht. Dit is het Gouden Licht van de Geascendeerde Onvoorwaardelijke Liefde, die we “Christus bewustzijn” noemen. Dit is de perfecte balans tussen Hemel en Aarde, uitdrukking gevend aan de Goddelijke Liefde van de Bron via de Menselijke Vorm. We moedigen jullie aan om op deze datum samen te komen in een Heilige Ceremonie om de gronding van de Cosmische Christusenergie en je eigen snelle Ascensie of versnelling naar nieuwe manieren van zijn te vieren.

Degenen onder jullie die de “Graal Codes” hebben geactiveerd en hoeders zijn van het Gouden Licht van Onvoorwaardelijke Liefde, zullen ook hun vaardigheden vergroten om te manifesteren en te helen. Het openen van de Heilige Roos en het Kruin Chakra zal het vermogen vergroten om te zien en te horen op de Hogere Niveaus. De Poorten van Waarneming zullen volledig worden opengesteld voor degenen die ontwaakt zijn en klaar zijn om over te gaan op dit nieuwe niveau van Zijn en Leven. Geliefden, jullie zijn de pioniers, degenen die toegang krijgen tot deze nieuwe vaardigheden, zodat de hele mensheid ook hun geboorterecht als de “Heilige Graal” zal kunnen ontdekken, het Fysieke Voertuig voor het Licht en de Liefde van de Geest.

Geliefden, wij in de Engelenrijken vragen jullie om je meer bewust te worden van wat jullie zijn. Als Menselijke Engelen, hebben jullie daadwerkelijk toegang tot grote persoonlijke kracht die voortvloeit uit het Goddelijke Licht van binnen. Dit is kracht die alleen kan worden gebruikt voor het Hoogste Goed van Allen. Het is de kracht om Lief te hebben, om te Helen, te Manifesteren en om te Koesteren. Wij vragen jullie om het te aanvaarden en te ontvangen, te eren en te behandelen met veel respect en dankbaarheid. Dit is het geschenk dat zich al tweeduizend jaar binnen de Mensheid aan het ontwikkelen is en nu in jullie wordt geboren.

Binnenkort zal een waarlijk begrip ontstaan van de Nieuwe Mensheid en haar Geschenken van Liefde. Deze Geschenken zijn gaven van Schoonheid en Liefde, want er is niets om te vrezen. Velen van jullie hebben geaarzeld om jullie vaardigheden te omhelzen vanwege echo’s van eerdere levens over de vervolging van het tot uitdrukking brengen van dergelijke gaven. Maar weet, dat deze tijd, het voor jullie het juiste moment is om te aanvaarden dat een kanaal zijn voor Goddelijke Wonderen het doel is van de fysieke vorm van de Engelachtige Nieuwe Aarde Mens.

De Elementale Synthese: maart 2010

Geliefde Familie van Licht, tijdens de laatste versnelling van Lichtfrequenties, hebben jullie vele extreme omstandigheden en bewegingen ervaren van het weer en de aarde. Er is chaos in de Elementale Rijken omdat de energiestromen tussen het Cosmische Hart, het Zonne Hart en de Aarde zelf, sterk in kracht zijn toegenomen. De Elementalen hebben op hun eigen manier gereageerd met de behoefte om te reinigen en te helen en te vieren.

Maar, Geliefden, we zouden vriendelijk willen opperen dat het hoog tijd is dat meer van jullie je verantwoordelijkheden als Hoeders van de Aarde gaan nemen en plaats gaan nemen in partnerschappen en werkrelaties met de natuur en de Elementale energieën.

Tijdens de Equinox van maart 2009, vierden jullie het herstel van de verbinding met de Elementalen die jullie zou toestaan om de Nieuwe Aarde te co-creëren in samenwerking met de Elementalen en met de Natuur. Echter, er zijn nu nog maar weinig van jullie, die werken met dat partnerschap. Op de Nieuwe Aarde is er Eenheid met planten, dieren, mineralen en de medemens. Jullie gaven van communicatie en heling zullen worden uitgeoefend in samenwerking met deze andere wezens die deze planeet delen.

Geliefden, eenieder van jullie kan vorm geven aan wat wij een “biosfeer” noemen, zelfs in jullie eigen huis, hoe klein dat ook is. Dit is een “bol” van energie die verbonden is aan uw relatie met planten, dieren en mineralen. De biosfeer die jullie Heilige brug vormt naar de Elementale Koninkrijken kan zo klein zijn als een potplant met een aantal kristallen, maar het kan ook een tuin zijn die de dans van de Elementale Energieën van de Natuur viert.

Er zijn veel voorbeelden van mooie zielen die hebben geleerd hoe te communiceren met Dieren en de Natuur, en hoe met Liefde planten te kweken als hobby en voor voedsel. Ook in het verleden waren alle Heilige Ruimtes en Tempels gezegend met prachtige tuinen, om de werking van het partnerschap tussen de Geest, Mensen, Engelen en de Elementale energieën te vieren. Jullie zijn dit vergeten omdat velen van jullie Heilige Plaatsen bezoeken als toeristen, en jullie zien niet eens dat deze plaatsen gebieden waren van grote heiligheid waar de natuur eveneens geheiligd werd. In jullie moderne steden, zijn jullie de natuur vergeten, en jullie zien groeiende bomen en planten gewoon als voedsel of eigendommen. Maar ooit zijn deze Levende Wezens geschapen om Vreugde te ervaren en om jullie Vreugde te brengen in Heilige partnerschappen.

Weet, Geliefden, dat wanneer jullie de Heilige partnerschap met de Natuur en de Elementale energieën volledig aangaan, jullie de mogelijkheid zullen hebben om met hen te communiceren. Dit houdt in, dat jullie weet hebben van de extreme weerpatronen en dat jullie in staat zullen zijn om dergelijke patronen te veranderen door samenwerking tussen Elementalen en de mens. Dit zal een liefdevolle samenwerking zijn en niet een agressieve manipulatie in de naam van “de wetenschap”. Jullie wetenschappers worden door het Elementalenrijk gezien als agressief, vijandig en met een gebrek aan respect voor de heiligheid van het leven. Is het een wonder dat dit precies is wat je ziet in de spiegel als je de zogenaamde “natuurrampen” in overweging neemt? Wordt het niet hoog tijd om te beginnen om respect, heiligheid en liefde te tonen, zodat deze energieën weer kunnen worden weerspiegeld?

Geliefden, door het creëren van een biosfeer energie kunnen jullie een kleine bol van energie maken waar de Natuur en de Elementale energie worden gerespecteerd en geliefd, waar de energieën van de Mens en Elementalen samen gedijen. Deze verschillende ‘sferen’ zullen samen beginnen te resoneren en zullen een verbinding leggen met een Raster van Liefde die een basis biedt voor een meer liefdevolle en vreedzame relatie met de Natuur en de Elementale energieën. Ieder van jullie kan bijdragen, en tijdens de viering van de Equinox van maart zou het goed zijn om de Elementale energieën uit te nodigen en een jaar van Partnerschap en Liefde te vieren op de Nieuwe Aarde.

Heilige Eenheid en Partnerschap in de Nieuwe Aarde Energie

Geliefden, gedurende de komende twee jaren zullen jullie je steeds meer gaan richten op de energie van Partnerschap en van Relaties en in het bijzonder op de Heilige Eenheid. Dit zal zo zijn omdat jullie, als jullie de Vijfde Dimensie van Licht binnengaan, je meer bewust worden van wat we zullen noemen het “Fractale patroon van Eenheid”. Dit is het oorspronkelijke sjabloon van de Schepping, waar de Ene Twee wordt, en de Twee Eén wordt om te creëren. Ja, dit is een wonderbaarlijke paradox die de Pulsen en Cycli van de Dans van het Leven beschrijft.

Op die manier zullen jullie gaan zien dat de essentie van “Eenheid” wordt uitgedrukt in Diversiteit en in Samenwerking door middel van Partnerschap. Alleen door het ervaren van Partnerschap kan de Kracht van de Ene worden bereikt, hetzij door Innerlijke Partnerschappen ofwel tussen die van de Uiterlijke Werkelijkheid als een Spiegel van de Dans van het Leven. Aldus, worden jullie steeds meer gericht op manieren om Partnerschap te uiten op alle niveaus en op hoe in Partnerschappen te zijn die een waarachtige uitdrukking zijn van je Innerlijke Kern van Goddelijke Liefde.

Om dit proces te ondersteunen, gaat het hemellichaam Saturnus in jullie Zonnestelsel door het Zevende Huis van Weegschaal heen, en zal daar blijven tot het einde van 2012, met een korte retrograde in Maagd van half april tot juli 2010. Het Zevende Huis is de plaats van Partnerschappen en Heilige Eenheid, van harmonie en balans. Saturnus is de drager van de energie van herstructurering, en de komende periode van twee jaar zullen jullie daadwerkelijk een volledige herstructurering ervaren van de ideeën over Eenheid en Partnerschap als een frequentie van Harmonie en Liefde in plaats van die van de oude energieën van Macht en Seksuele Uitwisseling.

Alle partnerschappen in de Vijfde Dimensie zullen resoneren met de “blauwdruk” of het patroon van de Heilige Eenheid, in Liefde, Balans en Harmonie.
Zij die actief zoeken naar de bedoeling van de Heilige Eenheid in een Tweelingvlam partnerschap zullen dit gemakkelijker kunnen bereiken. Ze zullen worden ondersteund door het opbloeien van de Heilige Roos energieën en de energie van herstructurering, die uiteindelijk leiden tot het ontbinden van oude patronen en ruimte maakt voor het opbouwen van nieuwe patronen van Liefde, Toewijding en Vreugde in het Licht.

Inderdaad, Geliefden, dit is een zalige tijd van grote veranderingen, en jullie gaan zien dat alles wat jullie hebben gewenst en waar jullie voor hebben gewerkt zich begint te manifesteren in Fysieke Vorm. Maar, er komt nog van alles, en wij vragen jullie om verder te gaan om het Licht vast te houden in Vreugde, Vrede en Liefde.

Jullie zijn het Licht van de Wereld!

De Energieën voor maart 2010
De Zon staat in Vissen tot 21 maart, waarna de zon verhuist naar Ram. De Equinox van maart, Lente op het Noordelijke Halfrond en Herfst op het Zuidelijke Halfrond, vindt plaats op 20 maart.

De Nieuwe Maan, op de 15de maart, staat in Vissen. Op dat moment, als de energie wordt geregeerd door Neptunus, de planeet van Hogere Liefde en Idealen, is het een goed moment om uw toewijding en dienstbaarheid aan het Licht en het Hoogste Goed in het jaar dat voor ons ligt opnieuw te bevestigen.

De Volle Maan, op de 30ste maart, staat in Weegschaal, het Huis van Relatie en partnerschap. Nu is het tijd om een Heilige Ruimte van Meditatie te creëren om te beginnen met uw eigen proces van Herstructurering van uw Partnerschappen en Relaties in Afstemming met de balans, Harmonie en Liefde van de Nieuwe Aarde Energie.

Wij wensen jullie Vreugde, Liefde en Vrede in de maand maart!

© 2010-11 Celia Fenn en Starchild Global
Nederlandse vertaling © 2010-11 Oscar Woudsma, www.dezesdezon.nl
Dit werk valt onder licentie van Creative Commons License.

U bent vrij om het werk te kopiëren, te verspreiden, vertonen en uit te voeren onder de volgende voorwaarden: U moet de auteur benoemen, U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, en u mag dit werk niet wijzigen, veranderen of voortbouwen op dit werk. Bij hergebruik of verspreiding dient U de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan anderen.
Van elk van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien u toestemming hebt van de rechthebbende. Voor elk ander doel van gebruik moet toestemming worden verleend door de auteur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in