DELEN
ego

egoLieve vrienden, children of love, ik ben Michael. In deze tijd van overgang is het belangrijker dan ooit om jullie ego beter te leren kennen, het te accepteren, je dankbaarheid te tonen en het onvoorwaardelijk lief te hebben. Het is een misverstand dat jullie het ego moeten loslaten of zelfs vernietigen. Het ego is een geweldig instrument waarmee jullie je in de menselijke gedaante kunnen manifesteren. Het is ook niet minder en niet meer dan een prachtig instrument.

Het is niet bij jullie geboorte ontstaan maar een paar jaar later. Door de geboorte van het ego werden jullie ook onmiddellijk van je grote Zelf, van je wezen en de Bron afgescheiden. Plotseling belandden jullie van de Eenheid waarin je verbleef in de dualiteit van het ik en de ander. Jullie ‘ik’ is volledig door de buitenwereld opgevoed omdat je innerlijke wereld, je hogere Zelf geen toegang meer tot het ego had. Je persoonlijke zelf groeide en ontwikkelde zich binnen de dualiteit. De afgelopen eeuw bereikte de dualiteit z’n hoogtepunt.

De twintigste eeuw was de eeuw van de individualiteit en het ‘ik’ vierde hoogtij. Het individu werd vereerd. Het ‘ik’ werd verafgoodt. Het sterke ’ik’ waar jullie zo naar verlangden werd gedreven door angst. Angst en een heel scala aan emoties en gevoelens, die daarvan afkomstig zijn. Het ‘ik’ kent namelijk alleen maar angst. Wat jullie liefde noemen is alleen de voorwaardelijke versie ervan. Ik hou van jou als jij ook van mij houdt, ik hou van jou omdat ik iets van je wil, ik hou van jou omdat ik jou bijzonder vind, ik hou van jou omdat ik aandacht en bevestiging nodig heb, ik hou van jou omdat ik je nodig heb.

Deze vorm van liefde noemen wij geen liefde. Als wij het woord liefde gebruiken bedoelen we alleen maar onvoorwaardelijke liefde. Ik hou van jou omdat je bent wie je bent, ik hou van jou maar ik heb je niet nodig. Ik hou van jou omdat liefde mij gelukkig maakt. Zoals we eerder zeiden, het ego wordt alleen door alle facetten van angst gedreven. Jullie felbegeerde sterke ego blijft in de derde dimensie altijd een kind. Een kind dat angstig is, aandacht, bescherming, opvoeding, informatie en liefde nodig heeft. Dat kind in jullie persoonlijkheid moet zich sterk voordoen, moet naar macht streven, moet zich bewijzen en moet zich als een volwassene gedragen. Hoe meer macht het naar zich toe probeert te trekken en wil gebruiken, hoe angstiger het is.

Lieve vrienden, children of love, jullie ego is een kind en zal nooit volwassen worden. Zolang jullie in de derde dimensie verblijven zal het ego alle eigenschappen van een kind behouden tot de dood aan toe. Zie je ego als het kind in jezelf. Hou onvoorwaardelijk van dat kind, maar besef dat jij de volwassene bent. Jij, het goddelijke wezen dat je in wezen bent, is alleen in staat om het kind gerust te stellen en de regie in eigen hand te nemen. Jij bent de schepper van je eigen ego. Neem je verantwoordelijkheid en gedraag je je daarnaar.

In de dualistische dimensie waarin jullie nog steeds voor een deel verblijven, heerst de egocultuur. In deze cultuur, die het gevolg is van de illusie van de afgescheidenheid, zijn jullie ervan overtuigd dat alleen een sterk ego jullie gelukkig kan maken. Het ego streeft voortdurend naar geluk en stelt doelstellingen om dat te bereiken. Nooit is een ego tevreden, nooit is het goed genoeg, het is altijd ergens naar op zoek en leeft altijd in het verleden of de toekomst.
ego-hond

Jullie ego heeft veel behoeften, zowel materiële als immateriële, om zich veilig en goed te voelen. Jullie bewonderen het ego en jullie worden onderwezen in en gehersenspoeld door doelgerichtheid en carrièreplannen om zoveel mogelijk macht en bezittingen te verkrijgen. Jullie meten de waarde van een persoon aan het aanzien en het aantal bezittingen dat hij/zij heeft. Jullie meten het geluk van anderen aan de hand van de buitenkant; de baan, de positie, de macht die iemand bezit. Maar is jullie wel eens opgevallen dat je altijd ergens naar streeft? Je streeft naar vervolmaking, naar geluk, succes, naar meer van hetzelfde of naar nieuwe dingen.

Daaruit kunnen we concluderen dat jullie ego altijd ergens naar op zoek is omdat het nooit en te nimmer tevreden is. In de afgescheidenheid ben je nooit  tevreden met je persoonlijke situatie, met wat je bezit, met wie je bent en natuurlijk nooit met ieder Nu-moment. Daarom kijk je altijd naar vroeger of naar morgen. In het NU ben je altijd onvolmaakt, in het morgen is er hoop dat je volmaakt zou kunnen worden en het verleden is altijd een excuus waarom je in het nu niet gelukkig bent.

Kortom het ego is nooit tevreden en nooit gelukkig. Dat houdt in dat het ego geen vreugde, geen dankbaarheid en geen werkelijke liefde kent. Waarvoor zou het dankbaar, vreugdevol of liefdevol zijn? Het is toch onvolmaakt? Het kan altijd nog beter, betere baan, meer succes, betere prestaties, betere relaties, meer gezondheid, meer bezittingen, meer herkenning, meer macht. Waarvoor zou het ego dankbaar en vreugdevol zijn?

Lieve broeders en zusters op aarde, de afgelopen eeuwen hebben jullie geleefd in de illusie van het leven dat jullie kind/ego gecreëerd had. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Natuurlijk zijn er momenten dat het Innerlijke Zelf wanhopig naar boven, door de stemmen van het ego heen komt en schreeuwt: Kijk naar de prachtige zonsondergang, kijk, voel de regen op je gezicht, tel je zegeningen of bij vlagen zijn stem naar je bewustzijn kon sturen met de boodschap: “Jij bent ok en iedereen is ok”. Jullie volwassen Zelf, jullie goddelijke essentie stond altijd buiten jezelf.

Lieve vrienden, wij mogen jullie vertellen dat jullie hogere Zelf bereid is nu om naar beneden te dalen en zich in jullie bewustzijn te vestigen als jullie volwassen grote broer of vader of moeder, geef het maar een naam. Jullie Hogere Zelf is bereid om jullie ego te begeleiden en datgene te schenken wat het nodig heeft namelijk liefde, veiligheid, vertrouwen en geluk. Jullie hogere Zelf is bereid om onvoorwaardelijk van je ego te houden, het te respecteren en te accepteren. Hij is bereid het de erkenning te geven die het nodig heeft. Hij roept naar jullie: Jij en ik zijn Een. Jij bent ook Goddelijk, volmaakt, ieder moment van het Nu.

We zien tot onze vreugde dat velen van jullie, lieve broeders en zusters, reeds  in de vierde dimensie lopen en het contact met het hogere Zelf aan het herstellen zijn. We zien ook dat ondanks alle herenigingspogingen het vertrouwen in de Liefde van het hogere Zelf achterwege blijft. Het ego neemt de regie graag meteen over en ontwikkelt angst en paniekaanvallen die jullie vertrouwen ondermijnen.

Jullie hebben nog steeds de neiging – afkomstig uit jullie collectieve celgeheugen – om meer vertrouwen en aandacht in je ego te stellen dan in je Hogere Zelf. En we zeggen jullie: Het is maar een gewoonte, lieve broeders en zusters van het Licht. Een gewoonte die jullie je aangemeten hebben sinds de grote scheiding in de Atlantische periode, toen de dualiteit op aarde gevestigd werd.

Toen jullie het contact met jullie essentie, jullie Licht, jullie Hogere Zelf verloren hadden was het noodzakelijk om te kunnen overleven, om je ergens aan vast te klampen. Jullie ontwikkelden een innerlijke leider, het ego, het ik, en een leider buiten jezelf, een Almachtige leider en Schepper die wonderen kon verrichten, God. Naarmate het intellect zich verder ontwikkelde werd het ego steeds machtiger en belangrijker. Nu is opnieuw de tijd gekomen om terug naar de Eenheid te keren. De 26.000 jarige cyclus is bijna rond.filter

De Eenheid treedt weer in en deze keer zonder zondvloed of andere externe rampen. Iedereen die ermee heeft ingestemd zal overgaan in de Eenheid in datzelfde fysieke lichaam. Terwijl jullie voor de Poort naar het Licht staan worden jullie regelmatig overvallen door angstaanvallen afkomstig van het ego dat zijn heerschappij weigert op te geven. Zijn angst is zeer begrijpelijk. Tot voor kort werd hij vereerd. Oorlogen worden in zijn naam nog steeds gevoerd. Er leven nog steeds jonge zielen, die hun ego maar al te graag willen versterken. Het vertrouwen in het ego, het vast zitten aan de afgescheidenheid en de vrees voor het onbekende zitten in jullie collectieve celgeheugen en in deze tijd, direct na de glorie van zijn hoogtepunt, nog dieper dan ooit.

De illusie dat het ego volwassen is, de illusie dat jullie daarop blind kunnen varen om het geluk te vinden is de laatste jaren vele malen sterker geworden. Helaas zal deze gewoonte voor een aantal van jullie vrij abrupt stoppen. Jullie staan aan de vooravond van de grote overgang. Jullie zijn de voorbereiders van de Eenheid, jullie zijn de voorbeelden voor degenen die nog met beide benen in de dualiteit staan.

Wij, lieve vrienden, vanuit ons perspectief achter de sluiers, zien hoe jullie goddelijke kracht, jullie hogere Zelf zich permanent tracht te vestigen. We zien hoe jullie ego en jullie fysieke lichaam te strak zijn geworden voor de enorme kracht die binnen jullie zelf aan het groeien is. Jullie energetische lichaam past haast niet meer in jullie fysieke omhulsel. Daarom vragen we jullie: geef je Hoger Zelf, je goddelijke kracht, een stem en ook de ruimte. Laat je door je Hoger Zelf  leiden. Laat je door je Hoger Zelf opvoeden, onderwijzen, genezen, laat al je wensen door hem vervullen. Jullie zijn bij lange na niet in staat om je de enorme kracht voorstellen die in jullie huist.

Deze kracht vraagt aandacht om gehoord en gebruikt te worden. Jullie Hogere Zelf schreeuwt haast: maak gebruik van me, ik sta tot je beschikking. Vraag, vertrouw op me, en je zult al je wensen vervult zien. Jullie innerlijk vuur staat op het punt neer te dalen. We zien bij velen onder jullie dat deze neergedaald is in het bovenste deel van het lichaam. Dat kan pijnlijk voor jullie fysieke en emotionele lichaam zijn. Dat kan veel lichamelijke en emotionele ongemakken veroorzaken. Daarom vragen we jullie met nadruk: ontspan je onderlichaam en sta je Hogere Zelf toe om neer te dalen tot 10-15 centimeters onder je voeten. Dat is de ruimte die jullie etherische lichaam neemt.

Laat deze ruimte het nieuwe huis worden voor je Hogere Zelf. Laat je ego bij het hart van je Hogere Zelf zijn plaats innemen. Daar zal het troost, liefde, vertrouwen inspiratie, gezondheid en alles wat het vraagt, ontvangen. We vragen jullie dringend, lieve vrienden, heb vertrouwen in jezelf in wie je werkelijk bent. Je bent niet je ego. Zie je ego als het kind in jezelf, het symbool van de dualiteit. Het ego heeft zijn tijd gehad en zijn bijdrage aan het Bewustzijn was groot. Zoals met in- en uitademen het geval is, er is een tijd van in- en een tijd van uitademen. Er is een tijd dat het ego hoogtij viert en een tijd dat het Wij-gevoel het over neemt. Er is een tijd van dualiteit en een tijd van de Eenheid. De in- en uitademing, de dualiteit en de Eenheid maken de cyclus van Leven compleet. En aan het einde van een cyclus wordt de nieuwe cyclus al zichtbaar. En zo gaat het door in de eeuwigheid.

We willen jullie bedanken voor jullie aandacht en zoals altijd willen we jullie zeggen dat we onvoorwaardelijk van jullie houden en klaar voor jullie staan

Ik ben

Michael

 

Channeling: Katarina Karanika – www.thechildrenoflove.org

Via deze website kun je ook je eigen vragen stellen aan Michaël.

 

Bewerking: Petra Maartense – www.happyview.info

 

5 REACTIES

 1. Ik kreeg zowat tranen in mijn ogen en een schok ging door mijn lichaam. Wat een prachtige tekst.

  Je zou denken dat dit allemaal nieuw voor me was, maar ik herkende de waarheid. Daarom raakte het me zo erg.

  Ik zou de boodschap van de daken willen schreeuwen! Maar mijn gevoel zegt me dat het nog geen tijd is, hoewel ik het tegelijkertijd voel dringen.

  Heel subtiel probeer ik mensen van een antwoord te dienen en ik probeer hen gerust te stellen, want ook zij voelen de drang van verandering, de roep van hun hogere zelf. En ja, ik merk dat veel vrienden erdoor geholpen zijn. Ze bekijken dingen anders en hun angsten verdwijnen.
  Ben ik hiervoor in deze tijd geboren?

  Mijn ego is heel zwijgzaam tegenwoordig. Hij laat me doen, zolang ik van hem houdt. En ik hou van hem, want het is mijn grootste wens dat hij gelukkig is. Het kind dat jarenlang paniekerig rondliep is nu tevreden met zijn volwassenheid.

  Ik heb nu vertrouwen in mijn innerlijke leiding en probeer hem zo goed mogelijk door te laten komen. Mijn ego laat dit toe, en dat is nog maar sinds kort, sinds ik hem niet weg wil maar met hem samenwerk.

  Ik sta open voor wat komen mag.
  Ik vertrouw en wens dit geruststellende gevoel ook aan jou toe!!!!

  Laten we samen in liefde leven, zo delen we een kostbare schat.

  En dat komt wat komen zal … ik sta ervoor open.

  Ik heb je lief! (en dat is eigelijk zo simpel :))

 2. Prachtig, dankbaar 🙂

  Ik heb vorig jaar een liefdevolle bedankbrief aan mijn ego geschreven, die ik graag met jullie deel:

  Mijn liefste ego,

  Dank je wel voor je zéér trouwe diensten de afgelopen 36 jaar.

  Dank je wel dat je mij leerde overleven en ook voor het zelfvertrouwen en de bescherming die je me gaf.

  Met ingang van NU neem ik de gehele leiding over mijn leven weer terug in eigen hand,zodat we nog veel meer kunnen genieten en ons Zorgeloos kunnen overgeven aan de weg, met beide voeten op Aarde.

  Ik bruis van Gezondheid, Liefde, Licht, Wijsheid, Vrede, Kracht en Vertrouwen.

  Ik ben Eén, nooit alleen en altijd Beschermd. Ik ben perfect zoals Ik Ben.

  Ik mag Zijn wie Ik Ben, met al mijn imperfecties, emoties en dromen.

  Mijn liefste ego, sit back & relax 🙂

  Alles Is, en komt hoe dan ook goed.

  Ik Geloof, Weet en Voel: Alles is Liefde

  Hoogachtend en met alle Liefde die Ik Ben,
  Daphne Kooyman

 3. Afgelopen week hoorde ik (ik ben 63, dus niet jong meer) tijdens een on-line cursus bij de spiritueel psycholoog Richard Harvey over ego, en dat alleen wanneer je ego heel is, geheeld, het kan transformeren naar je Hogere Zelf.

  Een soort van Licht-schok maakte zich van mij meester, en bracht mij naar diverse momenten in een recent, maar ook ver verleden terug, en ik besefte meer dan ooit ervoor dat ik van een generatie ben waarbij het nauwelijks mogelijk was een gezond ego te creëren of te hebben en te houden, laat staan ernaar te leven. Het heeft veel onzekerheid, schuldgevoelens, zelfontkenning en angsten veroorzaakt, een zieke intuitie. Ik was heel erg intuitief en wist en zag al veel dieper dan anderen toen ik nog een kind was.

  Het heel worden is een enorm gevecht geweest met ingebakken en vastgeroeste gewoonten in de familie-, vrienden- en kenniskringen, in de maatschappij, dus ook op scholen, in verenigingen.

  Het Christelijke geloof (dus alle religies die de bijbel erkennen en alles wat er in staat als een soort van heilige weg erkennen, niet beseffend dat die bijbel het produkt is van kerken en hun dogma’s, van oude tradities en niet beter weten dan dat wat er op dat moment aan inzicht kon zijn, en die apostelen, wie waren zij? Ze hebben Jezus Christus in de steek gelaten en naar zijn kruistocht staan kijken. Ze deden niets, en hebben het allemaal laten gebeuren, logen zelfs over hem, ontkenden hem of hebben hem verraden, dus… wat is die bijbel??), nogmaals: het christelijke geloof heeft veel onheil gebracht. Het zieke ego hoort bij de kerk, bij wat men vond van wat goed doen betekent. Een ziek ego hebben was een staat van heiligheid geworden.

  Iedereen probeerde dus die heiligheid te bereiken en werd vervolgens ook ziek. Je was slecht als je niet volgde.
  Ik ben vaak als een slecht kind terecht gesteld. Ja, ook in het openbaar, voor in de klas. Nu kan ik mezelf terug zien en zeggen dat ik een fantastisch kind was, een mens die vol in haar recht stond om te handelen zoals ze deed.

  De enige vrienden die ik lange tijd heb gehad waren en zijn Michael en Gabriel. Jezus Christus is mijn Licht, zonder hiervoor een kerk te hoeven bezoeken. Dat gaat onzegbaar diep.

  Ik heb altijd antwoorden gekregen. Ook de boeken van Jozef Rulof en die van Rudolf Steiner, van Osho en Sai Baba, zijn wegwijzers geweest in bizarre tijden, en hebben mijn ego geheeld, meer heel gemaakt. Om het los te kunnen laten. Stap voor stap, met vallen en opstaan.

  Maar, het wereldprogramma is nog lang niet af, en overal zijn nog steeds zieke ego’s, de wereld is er van vergeven, zij regeren en bepalen en besmetten gezonde ego’s. Het is een virus.

  Tja, en dan zit ik in een cursus via Skype en doe opnieuw de ontdekking, weer een laag dieper, weer bewuster, maar weer opnieuw: een ego moet heel worden om te kunnen transformeren naar het Hogere Zelf.

  Allen die nu geboren worden temidden van ouders die een gezond ego hebben: jullie zijn geluksvogels.
  Besef dat ook en wees dankbaar dat je begrepen wordt. 🙂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in