Michael

© Channeling aartsengel Michaël door Katerina Karanika op 29 december 2012

Vooruitblik op 2013                             

 

MichaelLieve vrienden, children of love, ik ben Michael. 2013 is het eerste jaar in de nieuwe wending van de levenscyclus die jullie naar de Eenheid zal brengen. De frequenties van de Eenheid zijn nu aanwezig. Ons werk is bijna voltooid. De planeet is nu klaar om de vijfde dimensie te dragen. Vanaf Nu is het jullie beurt om de eenheid op aarde neer te zetten. Jullie taak, lieve vrienden, children of love, is begonnen ook al merken jullie nog niet veel van. Degenen die al jaren vooruit op het pad van de Eenheid lopen, de Lichtwerkers, krijgen nu de kans om de goddelijke wijsheid in aardse vormen om te zetten. De tijd van over Eenheid praten en deze verkondigen is voorbij. De tijd van het aarden van deze fijne liefdevolle energie is begonnen. De veranderingen zijn reeds volop aan de gang. In 2013 zullen de veranderingen vele malen sneller verlopen en voor iedereen zichtbaar worden. De economie zal in rap tempo verslechteren in jullie ogen en ze zal jullie de kans geven om jullie waarden en jullie leefstijl een nieuwe vorm geven. Het oude economische systeem gebaseerd op steeds meer consumptie en meer winst, ten koste van onze geliefde Vrouwe Aarde, is ten dode opgeschreven. Dankzij dit oude systeem is de planeet ernstig ziek geworden en lijden miljoenen broeders en zusters honger. In het driedimensionale systeem gedijt nog steeds oorlog en geweld, viert angst nog steeds hoogtij en is de welvaart niet eerlijk verdeeld.

Mauro
op de Foto: Mauro. Er ontstaat een besef dat er geen verschil bestaat in de waarde en waardigheid van een asielzoeker zonder verblijfsvergunning en de arts of advocaat, die in hetzelfde project meewerken

2013 zal een duidelijke ommekeer betekenen voor het oude bewustzijn van alle oude welvarende delen van de aarde. Nederland is vanuit ons zicht een van de meest ontwikkelde landen wat betreft het bewustzijn. En in Nederland zal in 2013 een belangrijke bewustzijnsverandering plaatsvinden. Door de krimpende economie zullen miljoenen mensen in Nederland nieuwe manieren ontdekken om de welvaart, die gebaseerd was op meer en meer, om te zetten in welvaart op basis van tevreden en dankbaar zijn voor wat er is. Consuminderen zal een andere dimensie krijgen dan in voorgaande crises.
alles-hebbenConsuminderen zal gepaard gaan met delen en met het ontwakende gevoel van onderlinge verbondenheid. Het komende jaar zullen nieuwe intermenselijke waarden het licht zien. Het besef van onderlinge verbondenheid zal uitmonden in projecten waar mensen van diverse inkomenscategorieën met elkaar goederen en diensten delen en uitwisselen. Door het intensievere contact tussen mensen uit diverse sociale klassen en van etnische achtergronden zal de geboorte van de Nieuwe Mens versnellen. Hoe de Nieuwe Mens er in 2013 uit ziet? Uiterlijk precies hetzelfde als in voorgaande jaren. Het innerlijk en het bewustzijn zullen een verschuiving ondergaan. Er ontstaat een besef dat er geen verschil bestaat in de waarde en waardigheid van een asielzoeker zonder verblijfsvergunning en de arts of advocaat, die in hetzelfde project meewerken. Welgestelde mensen
zullen hun deuren openen voor de minder welgestelde. Delen vanuit vreugde, vanzelfsprekendheid en nog onbewuste liefde zal vaker voorkomen in kleine buurtprojecten.
De politiek zal ook in 2013 blijven tobben met de onderlinge verschillen, ze zullen voor een nog grotere chaos zorgen, maar wees niet boos of wanhopig, lieverds. De grote verandering zal van binnenuit plaats vinden en zowel de politiek, de regering als de beleidmakers  zullen genoodzaakt worden om uiteindelijk daadwerkelijke veranderingen in het bestuurlijke systeem door te voeren. Raak dus niet gefrustreerd, lieve broeders en zusters door de kinderlijke houding en het gedrag van jullie politici en gezaghebbenden. Zij zullen de laatsten zijn, die een rol in de verandering zullen spelen. Zie hen als degenen die uiteindelijk de uiterlijke vorm zullen geven aan het nieuwe systeem dat door jullie zijn vorm heeft gekregen.

consuminderen
Consuminderen zal een andere dimensie krijgen

Verspil je energie en je goddelijke liefde niet aan ergernissen en frustraties over zaken die niet lopen zoals gepland of verwacht. Het liefst raden we jullie aan om alle verwachtingen los te laten. Ga met open vizier, als een kind, het leven tegemoet. Verwonder je in plaats van je te ergeren. Schenk je liefdevolle energie ongecensureerd uit. Hou van alles en iedereen op je pad. Hou van je “vijanden” net zoveel als van je vrienden. Zorg voor iedereen die een beroep op je doet, maar zorg eerst voor jezelf. Hou van je zelf, eer je zelf, respecteer jezelf zoals je ieder ogenblik bent zonder enig oordeel.

2013 is het jaar dat miljoenen onder jullie in hun kracht zullen gaan staan. Ook jij kunt er een van zijn. De goddelijke kracht van Eenheid zal door jullie op aarde moeten worden ingebed. Jullie zullen de goddelijke kracht door jullie fysieke lichaam aarden. Er is geen andere weg, lieverds. De Eenheid moet door jullie lichamen verankerd worden. Dit kunnen we niet voor jullie doen. Wees niet meer angstig. Jullie, die ervoor gekozen hebben, zijn er klaar voor. Jullie fysieke lichaam is de laatste jaren voorbereid om een geleider voor de goddelijke kracht te zijn. We hebben jullie fysieke lichaam zodanig aangepast dat het in staat zal zijn om de goddelijke kracht te aarden. Dat is de reden dat veel van jullie zoveel last hebben gehad van jullie fysieke lichaam. De lichamelijke klachten waren het gevolg van de nieuwe synapsen die wij hebben aangelegd om het lichaam geschikt te maken voor de nieuwe frequenties. Jullie fysieke voertuig heeft de laatste jaren enorme stress geleden door alle aanpassingen. Hoe sterker het verzet van het ego was hoe heviger de klachten waren. Het grootste leed is nu

samen eten
Er zullen vele kleinschalige projecten ontstaan zoals met elkaar eten,
geleden, lieve vrienden. Degenen die ervoor gekozen hebben, zullen in 2013 op hun eigen unieke wijze de goddelijke Eenheid op aarde verankeren. Hoe zal het verankeren van de goddelijke energie uitzien? Ze zal alle gezichten van God hebben. Voor de ene zal betekenen het loslaten van alle oordelen of het onvoorwaardelijk houden van zichzelf, zijn deur open zetten voor een vreemdeling die zorg nodig heeft of het delen van zijn welvaart met anderen. Anderen zullen vernieuwingen aanbrengen in het beroep wat ze uitoefenen. Een leraar zal zijn manier van lesgeven vernieuwen door leerlingen als wijze individuen te benaderen, de arts zal niet meer de ziekte maar zijn patiënt behandelen, de overheidsambtenaar zal zich meer met de mens en zijn behoeften bezig houden dan met het handhaven van de regels en de politieman/vrouw zal in gesprek met de ander komen in plaats van te handelen vanuit regels en vooroordelen.

light of the world1 Boodschap van aartsengel Michael, gechanneld door Katerina Karanika: Valkuilen op weg naar de Eenheid
Geloof in de goddelijke kracht die in jezelf zit

Er zullen vele kleinschalige projecten ontstaan zoals met elkaar eten, de zorg voor een hulpbehoevende verdelen, workshops en scholing geven over de nieuwe Tijd op scholen, universiteiten en aan iedereen die er behoefte aan heeft. Helaas zullen de media er nog steeds weinig tot geen bekendheid er aan geven. Net als de politiek zullen ook de reguliere media een van de laatsten zijn die de goddelijke kracht van de Eenheid zullen voelen en uitdragen. Waarom? Omdat de Eenheid van binnenuit groeit en verankerd wordt. Zowel de politiek als de media zijn de stem van het volk. Dus pas als het volk verandert, zullen de broeders en zusters in de politiek en de media ook veranderen. Schenk dus geen aandacht aan de media. Ze brengen nog steeds naar buiten wat bij hun bewustzijnsniveau past. Omdat dat is wat ze zien. Wat buiten hun begripsvermogen ligt kunnen ze ook niet opmerken. Willen jullie alsnog de over de veranderingen geïnformeerd worden? Dan zullen jullie zelf op onderzoek uit moeten gaan. Dan zul je zien wat er bij jouw bewustzijn op dat moment resoneert.

Daarom deze oproep voor 2013. Ontdek je eigen werkelijkheid lieve broeders en zusters. Ga niet af op de media of de politieke en economische toestanden in je land. Gebruik de kracht van je gedachten en gevoelens om de nieuwe Aarde vorm te geven. Zie in iedere broeder en zuster het goddelijke aspect, zie in iedere maatregel zijn positieve aspecten en neem de negatieve voor kennis aan, zie iedere gebeurtenis als een expressie van het collectieve bewustzijn waar jij ook deel van uitmaakt. Veroordeel een gruwelijke gebeurtenis niet, zie het als afkomstig uit onwetendheid, zie het als een stuiptrekking van het oude Tijdperk dat aan het sterven is, aanvaard het als een goddelijke expressie en stuur je positieve en liefdevolle gedachten ernaar toe.

We zeggen jullie, lieve vrienden, children of love, er zullen in 2013 vele stuiptrekkingen van het stervende tijdperk het licht zien. Natuurrampen, oorlog, grootschalige fraudes, misstanden, geweld dat zich richt op onschuldige burgers en kinderen en dreigende armoede en tekorten. Laat je niet door medelijden of verontwaardiging, angst en boosheid meeslepen. Deze emoties horen niet meer in de nieuwe tijd thuis. Wees getuige van deze pijnlijke gebeurtenissen op dezelfde wijze als je getuige bent van de begrafenis van een dierbare. Voel de pijn, maar blijf daar bij. Weet dat na de dood, hoe pijnlijk dat ook is, iets nieuws komt.

onsterfelijke-ziel
de onsterfelijke-ziel

Angst sterft en liefde staat op. Of jullie voor je eigen leven moeten  vrezen? We zeggen jullie dat wie er gekozen heeft om de nieuwe aarde te verankeren alles zal alles overleven en de goddelijke kracht en energie zal krijgen om de taken uit te voeren die bij zijn goddelijke bestemming horen. Geloof in de goddelijke kracht die in jezelf zit. Geloof in jezelf, vrienden. Als je taken waarvoor je hier op aarde gekomen bent vervult zijn, zul je vertrekken. Doe dit met waardigheid, vertrouwen en liefde. Er is niets om angstig voor te zijn. Het leven is eeuwig alleen de frequenties van de vorm veranderen.

Vergeet niet dat jullie een vrije wil hebben. Geloof in je vrije wil. Daarmee kun je een eerdere beslissing veranderen en een nieuwe nemen. Het enige dat je nodig hebt is je geloof in je recht op vrije wil en in de kracht van je geloof in het goddelijke aspect in jou. Zodra je je goddelijke afkomst herinnert, kun je je leven veranderen. Je kunt een nieuwe Nu en daarmee een nieuwe toekomst bouwen. We zeggen jullie, broeders en zusters, geloof in God die in jezelf leeft, geloof in je kracht die bergen kan verzetten, geloof in de nieuwe Aarde. Door je geloof zal de goddelijke Eenheid via je fysieke lichaam op aarde neerkomen en wortelen. Haar vruchten zullen van ongekende schoonheid zijn. Het paradijs  op aarde zal neerdalen en jullie zullen de mens-engelen worden die het leven op aarde begeleiden.

We houden onvoorwaardelijk van jullie en wachten geduldig op ons weerzien,

Ik ben

Michael

***********************************************************

Liefs,

Katerina
Gechanneld door: Katerina Karanika, www.thechildrenoflove.org

Meer over het boek dat Katerina schreef:

Brieven van Aartsengel Michael 

 

13 REACTIES

 1. Het is vroeg in de morgen als ik dit lees , een alweer ouder bericht maar een indrukwekkend bericht we zitten alweer in nov 2013 . En wat de boodschap is van aartsengel michael is allemaal helaas uitgekomen , onze mooie aarde is uitgeput door overconsumptie dat is een punt wat zeker is . Daarom is er toch een hele groep mensen oa mij zelf toch al bewust geworden van hergebruik . Alles wat je zelf niet meer nodig heb weggeven aan een ander die het nodig heeft . EN zelf zo veel als mogelijk goederen aan schaffen via kringloop winkels , een geweldig systeem , Proberen geen etenswaren weg te gooien daar er zo veel mensen honger hebben door die verschrikkelijke oorlogen die maar eeuwig lijken door te gaan , en dat er geen verschil meer moet bestaan tussen welgestelden mensen en was mij allang duidelijk die scheidings lijn heb ik altijd genegeerd . Ik maak een praatje met een zwerver etc ik zie geen verschil niemand is zo maar zo geworden . Stiekem vind ik mij zelf een klein licht werkertje die plaats geef ik mij zelf . Ik heb het licht mogen ontvangen van onze aartsengel Michael en geef het licht weer door . Ik heb veel positieve energie ervaren zeker in zaken als bewust met de aarden omgaan ik neem de lessen terharten Ga zeker meer de natuur in als alles mij te veel is geworden , je laad weer op je geest frist weer op,En ik dank god en zijn helpers dat onze klein zoon die in nov 2012 heel ziek is geweest dat hij ook genezen is , een mooier cadeau kan ik (wij allen ) niet krijgen . Ik laat het kind in mij , zo ben ik heerlijk ,en probeer mijn gedachten liefdevol de goede kant op te sturen ,en hopen voor alle mensen die in nood zitten , Ook geestelijke dat er warmte en licht op hun pad komt ik stuur ze vanuit mijn hart . Liefs Jannie

  • @Jannie,

   Wat mooi, lief licht werkertje… zoals jij jezelf noemt,

   Respect lieve Jannie…het ga je goed..op je eigen pad van verlichting <3 xxx

   liefs, Henriëtte xxx 😉

 2. Ik maak me de laatste tijd soms druk om alle onrecht en commotie in de wereld, dit artikel relativeert het op een prachtige manier. 2012 was voor mij persoonlijk geen slecht jaar,maar wel een jaar van veel tegenstellingen: nieuw leven (2 kleindochters) en dood (mijn broer)

 3. Goede morgen allemaal 🙂 ik heb zojuist alles gelezen,
  wat een prachtig bericht van AartsEngel Michael via Katarina

  Ik had de tranen in mijn ogen staan..zó mooi 🙂 xxx

  2012 was inderdaad een pittig jaar, ook voorgaande jaren, voor mij althans. Maar ik heb er zovéél voor terug gekregen!
  Ik voel me één met mijn ziel en met de Engelen, met jullie als mens Engelen, dat is toch super???!!!
  We zijn allen op onze eigen manier ons liefdeslicht aan het verspreiden…en hier, dankzij Gordon, komen we steeds weer tesamen om het te delen met elkaar…er kracht uit te halen..wetende dat we niet alleen zijn! wetende dat we met velen zijn…via internet kunnen communiceren hier…Prachtig 🙂 xxxx
  Vanuit hier, achter mijn pc, zou ik jullie allen willen knuffelen en dat doe ik ook in gedachten…bedankt voor al deze mooie reacties het geeft me zoveel vreugde en hoop! 🙂
  Liede overwint alles! en de aanhouder wint! dat zeg ik al jaren…en het is ook zó! Dus zoals Michael al zei; geef niet op en gelóóf in je goddelijke kracht, e ziel, je zult alleen maar sterker worden…door alle liefde die we als mens Engel mogen ontvangen…heel veel onvoorwaardelijke liefdeslicht vanuit mijn hart en ziel…voor jullie allen en nogmaals bedankt allemaal 🙂 🙂 🙂 xxx

  liefs, Henriëtte <3 xxx

 4. Dankjewel voor deze mooie boodschap! Dat we met elkaar mogen stralen in 2013 zodat we één groot vuur vormen dat de aarde en haar bewoners verlicht…….

 5. 2012 was inderdaad hard werken, in ieder geval voor mij. Ik ben er nog, kennelijk is mijn opdracht nog niet voltooid.
  Ik hoop wel dat het wat vriendelijker, lieflijker en zachter wordt de komende tijd, hoewel ik besef dat we nog een lange weg te gaan hebben 🙂
  Waar een wil is, is een weg…. deze zal zich openbaren!

 6. Dank je wel dank je wel lieve Michael dat je deze boodschap aan Katerina hebt doorgegeven….ik zal de boodschap met liefde tot mij nemen en proberen met liefde uit te voeren.
  Was een zwaar jaar dat 2012….hoop dat 2013 veel licht en liefs zal brengen…ik blijf doorgaan met liefde geven…
  Liefdevol Nieuwjaar voor allen…
  Hartegroet
  Ansje

 7. Dankje wel 🙂

  ”We zeggen jullie, broeders en zusters, geloof in God die in jezelf leeft, geloof in je kracht die bergen kan verzetten, geloof in de nieuwe Aarde. Door je geloof zal de goddelijke Eenheid via je fysieke lichaam op aarde neerkomen en wortelen. Haar vruchten zullen van ongekende schoonheid zijn. Het paradijs op aarde zal neerdalen en jullie zullen de mens-engelen worden die het leven op aarde begeleiden.”

  Ik geloof erin 🙂

  Liefs Anne

 8. Lieve Katerina, veel geluk en gezondheid voor 2013 en bedankt voor je intens liefdevolle boodschap. Hier wordt ik in mijn stilte eventjes nóg stiller van. Knuffel!

 9. Vannacht droomde ik hoe mijn lichtlijf via mijn kruin naar binnen gleed en helemaal paste, tot diep in de Aarde. En vanmorgen lees ik dit artikel! Helemaal super, Gelukkig Nieuwjaar!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in