Ik Ben Aanwezigheid

Geschreven door Ronna Herman

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman
2011 maart

Het Tijdperk van Bewust Zijn & Zelfmeesterschap

 

Maart 2011

Geliefde meesters, in het begin waren jullie allemaal een Heilige Onschuldige, een schitterende vonk van de Oppermachtige Schepper. Toen het tijd was om uit de kast te komen en te ontwaken, waren jullie je plotseling bewust van je goddelijkheid als een fragment van Al dat Is.

Ik Ben Aanwezigheid
Ik Ben Aanwezigheid

Toen kwam er een geschokt besef van jullie eigen bewuste Ik Ben Aanwezigheid als een geïndividualiseerd facet van de Schepper. Dit Ontwaken van Zielen heeft zich voortgezet op elk niveau, in elke dimensie van de schepping, en het gaat tot op heden door aangezien Grote Wezens van Licht naar voren komen om nieuwe Galaxies, zonnestelsels, planeten en oneindige werelden te creëren.

In deze uitzonderlijke tijden is er, op een of andere manier, bij elke Ziel op Aarde een belangrijk inwendig transformerend proces gaande. Individueel ervaren jullie een zuiveringsproces alsook een aanpassing en uitbreiding van je fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen. Deze veranderingen zijn nodig om de alsmaar toenemende hogere frequenties die jullie planeet nu bombarderen vast te houden en te integreren.

Er is een steeds groter aantal energievelden van bewustzijn voor jullie, de ontwakende Sterrenzaden, beschikbaar. Net als het SchepperLicht uit de Kosmische schatkist van Licht stroomt om door de Elohim en Bouwers van Vorm benut te worden, zo is dit zuiverde Licht beschikbaar voor hen die nu minstens afgestemd zijn op de hogere vierde en lagere vijfde dimensionale frequenties.Elke ster in de Galaxis is een knoop van frequentionele energieën. Elk mens functioneert als ene levende ster die in staat is om harmonieuze frequenties te ontvangen en te zenden conform zijn/haar bewustzijnsniveau. Die frequenties vormen jullie ZieleLied. Het Universum is samengesteld uit een gigantisch celestijns ZieleLied.

Jullie zeven belangrijkste chakra’s zou je kunnen vergelijken met evenzoveel elektrische batterijen of zeven dynamische krachtcentra in het fysieke voertuig. Jullie trekken de specifieke kwaliteiten, kenmerken en talenten van de Zeven Stralen van GodBewustzijn in deze krachtcentra aan via de straling van de zeven grote Aartsengelen die de mensheid VerLichten. De wijze waarop jullie die energieën kwalificeren en benutten, bepaalt jullie Energetische Signatuur en jullie ZieleLied. Jullie supersensitieve, ontwaakte medemensen voelen jullie resonantie en kunnen dan onderscheiden of die weldadig dan wel dissonant is.

De wonderbaarlijke onvermoeibare engelen van het Devische Rijk focussen op de creatie van vorm onder leiding van de Elohim en hun reusachtige groep van Bouwers van Vorm. Een ieder van jullie had ooit een leercontract bij deze Meester Bouwers opdat jullie bekwaam zouden worden in het vormen en scheppen van een grote diversiteit aan dingen van stoffelijke aard. Zo lang als je in de hogere niveaus van Licht verbleef, leek het nogal eenvoudig om dat wat je wenste te vormen en te creëren. Dat kwam omdat jullie in het rijk van zuivere gedachten functioneerden, waar geen vervormingen of negativiteit heerste om de zaadgedachten te besmetten die vanuit jullie Heilige Geest werden uitgezonden. Dat kwam ook omdat jullie de maximum hoeveelheid SchepperLicht aantrokken die jullie ter beschikking hadden binnen dit Universum.

transformatie
In deze uitzonderlijke tijden is er, op een of andere manier, bij elke Ziel op Aarde een belangrijk inwendig transformerend proces gaande.

Het werd alsmaar moeilijker om de zuivere zaadgedachten van manifestatie vast te houden in elke lagere dimensie, aangezien jullie je versnipperden in steeds kleinere fragmenten van GodBewustzijn. Is het daarom een wonder dat de mensheid zo lang moest worstelen om wat nodig of gewenst was manifest te maken in de beperkte en vervormde derde en vierde dimensionale werkelijkheden? De Engelen van het Devische Rijk zijn dragers van Kosmisch Heilig Vuur en mogen beschouwd worden als Heilig Vuur Wezens. Ze functioneren binnen het Etherisch Bestaansvlak en zijn in dit Universum zenders van de Metatronische LichtSubstantie dat voortdurend van de hartkern van onze Vader/Moeder God uitstraalt.

Van de grootste Devische Engelen, die toezicht houden op bergen, oceanen, grote wouden en meren, tot de kleinste Elementalen die in levensonderhoud voorzien van bomen, bloemen en gras, verschaffen deze wonderbaarlijke Wezens van God Essentie, onder leiding van de Elohim kosmische LevensKracht Energie aan elk facet van de schepping dat niet gezegend is met een Ziel en het Ik Ben Bewust Zijn. Een Vonk van de Essentie van de Oppermachtige Schepper is, van de grootste tot de kleinste in Al dat Is aanwezig. Jullie moeten oude beperkende, achterhaalde op angst gebaseerde frequenties loslaten en ze vervangen met het juiste niveau van GodBewustzijn en Universele Wetten die jullie op je huidge Pad van Verlichting zullen bijstaan.

Het is een stap-voor-stap proces dat niet kan worden versneld. Het ego verlangt voortdurend meer informatie, in het bijzonder dramatisch en sensationeel nieuws of onthullingen ondanks dat er, maar al te vaak, geen verlangen is om de informatie te integreren of te benutten. In deze kritieke tijden van versnelde verandering en evolutie, echter, is er een Goddelijke dispensatie afgegeven om de vereisten te versoepelen en het proces om de meer gevorderde Universele Wetten en Kosmische Wijsheid te versnellen teneinde de mensheid te helpen op het Pad van verlichting. Het is altijd een langzaam proces geweest van de regels, richtlijnen en benodigdheden leren kennen voor elke stap op het pad. Kwaliteiten, talenten en kennis moeten geïntegreerd en vervolmaakt worden opdat de hogere waarheden van wie jullie zijn een deel van jullie worden.

Als jullie conform je nieuwe waarheid leven als onderdeel van je Wezenlijke Zijn, wordt de wijsheid die uit die kennis is verkregen voor de toekomst opgeslagen in het facet van je Hoger Zelf dat op het causale bestaansvlak verblijft. Die wijsheid wordt dan een permanent deel van je Ik Ben Bewustzijn. Jullie moeten begrijpen dat je Ik Ben Aanwezigheid een enorme bron van Licht en Schepper wijsheid is. Jullie en alle aspecten van je Hoger Zelf in dit Universum echter, koesteren de wijsheid en de ervaring die vergaard zijn tijdens jullie vele verblijven en immense ervaringen door tijd en ruimte. Alle positieve ervaringen, successen en wijsheid die verkregen is tijdens al jullie levens in dit Universum zijn opgeslagen in jullie Causale Geest. Wanneer jullie Energetische Signatuur een zeker frequentieniveau bereikt, beginnen jullie je automatisch af te stemmen op de gaven/informatie/wijsheid die in je Helige Geest liggen opgeslagen en in het bewustzijn van je Hoger Zelf dat in het Mentaal-Causaal vlak verblijft.

Besef tevens dat het van vitaal belang is dat jullie alle nieuwe informatie en kennis eerst via jullie eigen geweten en bewustzijn filteren. De vele voordelen van de “I AM Mastery Course”, die wij vele jaren terug hebben doorgegeven via onze boodschapper, waren bedoeld om jullie te helpen het proces te versnellen dat de balans moest herstellen in je vier lagere lichaamssystemen.

(De cursus is verkrijgbaar in ons studiehandboek, ‘SCRIPTING YOUR DESTINY’ en via ons webinar “I AM Mastery” opleidingen. RH)

Het heeft jullie vele eeuwen gekost om de vervormde energie die jullie nu dragen te integreren. Het is nu echter een tijd van wonderen, en er werd nog een goddelijke dispensatie geschonken door onze vader/Moeder God, waarmee elke inspanning die jullie doen om terug te keren naar ZelfMeesterschap in deze wonderbaarlijke evolutionaire tijden van Verlichting versterkt en versneld zal worden. ZelfMeesterschap wordt altijd verkregen door vooruitgang in bewustzijn te boeken, en door je vermogen om meer Goddelijke Licht Substantie te integreren en uit te stralen. In dit proces worden jullie een padvinder, een wegwijzer en een Wereld Dienaar, die vervuld is van goodwill voor alle Wezens terwijl je Onvoorwaardelijke Liefde/Licht uitstraalt in de wereld om je heen

Jullie bewustzijn zal langzaam uitbreiden om de hele mensheid, de Aarde en het Zonnestelsel, de Galaxis en het universum te omvatten. Jullie focus kan niet meer alleen op het kleine ikje gericht blijven. Jullie ultieme doel is een galactische burger worden en uiteindelijk een Universeel Wezen van Licht. Uitbreiden van bewustzijn resulteert in de mogelijkheid om je af te stemmen op hogere, complexere informatie. Dit schept het vermogen om steeds meer eigenschappen, kwaliteiten en talenten van onze Vader/Moeder God te integreren. In de drie – en vierdimensionale omgeving heerst de menselijke emotie. In de hogere niveaus van de vierde, en de lagere niveaus van de vijfde dimensies zijn de mentale aard/vermogens overheersend. Daar worden ze overLicht door de zuiverheid en verlichting van de Heilige Geest het Heilige Hart en het Hoger Zelf.

waterval
Van de grootste Devische Engelen, die toezicht houden op bergen, oceanen, grote wouden en meren, tot de kleinste Elementalen...

Geliefden, lees niet alleen de diepgaande statements die we jullie hieronder geven. Bestudeer ze en bewaar ze in je geheugen, want in deze woorden van wijsheid liggen kritieke factoren waar je op terug zou willen vallen als jullie je Meesterschap over je Zelf perfectioneren, en wanneer men een beroep op je doet je hard verkregen wijsheid met anderen te delen. Een meester zoekt de hoogste waarheid en leeft die waarheid naar beste vermogen. Een meester leert naar de wereld en haar grote drama te kijken vanuit een hoger perspectief. Tijd wordt elastisch als je uit de lineaire tijd, en in de spiraalerende, rimpelende frequentiegolven van de hogere dimensies stapt.

Een meester is ingewijd in het manipuleren van energie voor het hoogste goed van allen. Hij/zij leeft en functioneert in een vortex van harmonieuze spirituele krachten.
VerLichting is hart – en zielsuitbreiding, alsmaar van de ene staat van verhoogd bewustzijn naar de andere reizend. Jullie zijn een Tijdperk van Bewust Zijn binnen getreden. Een bewust zijn van een ontwaken naar de signalen van je ZieleZelf en de eerste stappen naar het verkrijgen van ZelfMeesterschap. Een meester weet wanneer te spreken en waneer te zwijgen. Een meester is bedachtzaam in wat hij/zij zegt. Constant geklets en zinloze roddels verstoren de kalmte in je aura. Je zou de harmonieuze hogere frequenties van Licht in alles moeten zoeken.

Kennis alleen verdeelt. Wijsheid en ZielsBewustzijn verenigen.
Als een ingewijde op het Pad, verbeteren jullie voortdurend jullie bevoegdheid in Schepper Licht.
Wanneer jullie enig facet van je Goddelijkheid ontkennen, ontkennen jullie je Goddelijke volkomenheid. Het Universum schept en herdefinieert zichzelf steeds opnieuw via de impulsen en wensen van de Oppermachtige Schepper en onze Vader/Moeder God. De wens van de Schepper is individualiteit te ervaren door zich Zelf te versnipperen in een onvoorstelbaar aantal Vonken van bewustzijn die in grootte variëren.
Het Omniversum is gevuld met dansende, samensmeltende en zich weer afscheidende fragmenten/GodsVonken. De Schepper is levend en bewust aanwezig in elk van die fragmenten, ongeacht het formaat. De ruimte is een entiteit binnen zich Zelf, wachtend om geprogrammeerd te worden of gemodelleerd te worden in oneindige mogelijkheden.

Vraag:
Hoe weten we of wij etherische tranen hebben, en als die er zijn hoe weten we waar ze zich bevinden en hoe ze geheald kunnen worden?

Antwoord:
Het healen van etherische tranen in de aura is een proces dat gestart wordt zodra jullie meer van je ZieleZelf beginnen te integreren. Zodra jullie beginnen steeds meer van je hogere frequentie energie in je fysieke lichaam te integreren, en je chakra systeem gaan balanceren en harmoniseren, bestaat een van de belangrijkste voordelen er uit dat elke etherische vorm van tranen zich langzaam begint te healen. Vaak zullen jullie fysiek ongemak ervaren in gebieden waar tranen of etherische littekens zich in je aura ophouden. De meest dominante etherische tranen houden zich op in de drie lagere chakra’s, tegenover het Hartchakra en de Zonnevlecht, of achter in het lichaam russen de schouderbladen.

Jullie kunnen het proces versnellen door je persoonlijke piramide in te gaan. Strek je uit op je kristallen tafel, en vraag je engelen helpers je lichaam te scannen en je te laten weten waar, als ze er al zijn, er enige etherische tranen in je aura vastzitten. Als je dan een aanwijzing krijgt waar er etherische tranen zitten, vraag dan dat ik. Michaël, die tranen verzegelt met mijn vlammende LichtZwaard. Dat kan even duren, maar het healingproces begint, en het zal versneld worden zodra jullie toegang hebben tot de hogere Lichtfrequenties.

Meer Adamantine Partikels van Licht integreren via de Lemniscaat Ademhaling en het toen van de klinkers genereren ook een groot welzijn, en zullen bijdragen in het healen/harmoniseren van je aura, en een groter evenwicht in jullie vier lagere lichaamschakra’s creëren. Mijn dapperen, ongeacht waar je woont of in welke omstandigheden je nu verkeert, er is een grootse kans om aan het verkrijgen van ZelfMeesterschap te beginnen.Jullie zijn hard nodig als Dragers van Licht, en als Wereld Dienaren. Dit geldt een ieder die dit bericht leest. Ik omgeef je en wikkel je in een beschermend veld. Ik Ben altijd jullie Hoeder en trouwe metgezel.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in