DELEN

Geschreven door Diana van Doorn

Omdat de mens nu eenmaal zijn mentale- en emotionele concepten graag in hokjes plaats om zich te oriënteren hier op aarde, heeft dat als bijkomende bijwerking het verzanden en kristalliseren van begrippen die als “waarheid” worden beschouwd.

Ik zelf behoor tot wat men noemt de Indigo generatie van na 1950. Nooit geweten al dit soort begrippen  als indigo- kristal kinderen enz . Deze ontstonden pas na 2000 .Zelf heb ik kinderen die geboren zijn eind 60,80 en begin 90er jaren.

Als hoog sensitieve linkshandige dyslecticus viel ik  buiten de boot in het strakke schoolsysteem, aan het eind van vijftiger- en zestiger jaren . Ik deed mijn intrede op de basisschool  toen er gelukkig niet meer rechtshandig geschreven moest worden .Men had ontdekt dat dit tot stotteren zou leiden. Over  dyslectisch had men nog nooit gehoord. Dus voelde ik me enigszins buiten gesloten .Het was mede door mijn fotografisch geheugen dat ik toch  de middelbare school heb kunnen doorlopen. Ook waren het  de vriendschappen die ik op school sloot die een compensatie gaven over het feit dat ik me   opgesloten voelde in het klaslokaal. Rond mijn 16de kwam er een rebel in mij los. In die tijd ,de zestiger  jaren, kwam de eerste grote golf van  kosmische energie over de aarde die grote groepen beïnvloede met name de indigo’s na  die na 1940. waren geboren.
Daarvoor was er al een instroom maar die werd nog slechts door een enkeling gevoel. De voorlopers van de nieuwe energie waren Sri Aurobindo en the Mother.

Rebelleren tegen bekrompenheid, onderdrukking en immoreel gezag.

De rebel in mij was niet zozeer tegen mensen specifiek gericht als wel tegen de bekrompenheid, onderdrukking en immoreel gezag.  Er was in die tijd een enorme explosie van creativiteit en een drang naar vrijheid. Ik wil hier niet verder daar op ingaan,die geschiedenis is geschreven door de vele ervaringen die er over opgetekend zijn. Het basis gevoel was zuiver ,de  veranderingen in de lucht kregen gestalte in de diverse groepen die zich  vormden; in de muziek,literatuur,mode, biologische landbouw, ecologisch- en meer ontvouwend holistisch bewustzijn.

Het was een enerverende tijd ,maar toen de eerste golf “klaar” was kwam er een enorme kater,want nu moesten de dingen echt vorm gaan krijgen hierop aarde.  Helaas velen kozen het traditionele leven en de echte pioniers gingen door en andere raakten de weg kwijt door verslavingen die ze niet te boven kwamen. Het duurt altijd langer eer het collectieve bewustzijn deze veranderingen kan absorberen en het wordt altijd gefilterd door ieders bewustzijn dat veelal geconditioneerd is. Een evolutionaire lijn loopt nooit recht,maar is als een spiraal. Maar als ik het zou beschrijven van uit het collectieve zou je het kunnen zien als een lijn die laag begint ,een boog naar boven en dan weer naar beneden maakt.( gauss-kromme, zie plaatje-redactie)

gauss curve
gauss curve

De mens is een mutant in beweging naar het Zijn

De voorlopers  staan aan de rechterkant van de lijn ,de grote massa is verdeeld over de boog en de behoudende staan aan de beginlijn links. Nu als er een  groep voorlopers naar voren treed  dan trekken zij aan de lijn,de massa volgt  in verschillende stadia langzaam mee,doch de behoudende groep gaat met de hakken in het zand staan en biedt weerstand. Als de massa vooruit schuift  op de lijn omhoog  en naar beneden, volgend de voorlopers, kan het niet anders dat zij die met de hakken in het zand staan hun weerstand moeten opgeven. En zo vordert de evolutie zijn weg in het collectieve bewustzijn, die zijn effect heeft op alles wat in en om de mens leeft; ecologisch gezien in alle patronen in de Natuur. De mens is een mutant in beweging naar het Zijn; het zuivere Bewustzijn.

De periode daarna was voor mij een harde tijd,de wereld voelde koud aan en ik kon mij niet vinden binnen de bestaande structuren. De innerlijke vlam spoorde me aan naar een zoektocht die me op vreemde wegen deed belanden en pittige ervaringen maar ook  diepe inzicht bracht. Er was geen internet of sociaal media toen,dus je moest het via spaarzame publicaties of door ontmoetingen  en reizen gestalte geven. Veel dingen die ik deed in mijn leven waren toen absurd en onrealistisch in de ogen van het collectief en nu zie ik veel van deze dingen gemeengoed zijn geworden,gewoon normaal!! Door al die ervaringen leer je onderscheid te maken tussen wat juist is of niet.

Ik zou er een boek over kunnen schrijven,maar goed wat ik wil zeggen de evolutie is ,vanuit het menselijke bewustzijn, een never ending story!! Iedere ontwikkelingsstap moet volledig bewust ervaren worden.

School

Terug komend op de titel van dit stukje schrijven. Vroeger,zeker voor 1940 gingen de mensen nauwelijks naar school om door te leren. Het leren heeft altijd tot gevolg dat de hersencellen zich kunnen ontwikkelen. Ieder zenuwcel in het brein maakt nieuwe verbindingen omdat de mens langer is gaan leren op school,maar ook door andere leefstijl en voeding. Tegenwoordig komt daar de social media en de keuzen in de hoeveelheid aan materialen (boeken,muziek,voeding enz) bij. Dus het brein maakt steeds meer verbindingen tussen de diverse hersencellen waar door de intelligentie en capaciteiten in de mens toe nemen. Ik wil niet ingaan over het aanbod binnen de reguliere  school methode en andere zaken. Het is slechts een beeld dat ik schep.

Zo zou je kunnen stellen op een schaal vanaf 10 naar een veelvoudigheid hoe de mensen globaal verschillen in het opnemen  van informatie dan daarvoor. De generaties  vanaf 1950 tot ca 1975,dit is globaal collectief gezien, konden 10X meer informatie verwerken,na 1975 was dit al 25X en na 2000 40X en zo langzaam zal dit oplopen in de volgende eeuwen.

ADHD en Autisme

Dat er steeds meer zielen worden geboren met  ADHD heeft te maken dat zij leren om grotere hoeveelheden energie te verwerken op fysiek,emotioneel en/ of mentaal gebied. Zij zijn voorlopers in de evolutie om de cellen voor te bereiden meer kosmische energie te generen.  Dit natuurlijk tot grote schrik van de oudere generaties . Men wil dat indammen zodat zij het kunnen bijhouden. Wel is het zo dat deze zielen geleerd kan worden hiermee goed om te gaan en ook aandacht aan voeding en leefwijze.

Autisme bestaat uit twee richtingen, de eerste is wat de ziel meeneemt in zijn bedrading en dat wat aangeleerd is doormiddel van(traumatische) leefomstandigheden. Opdat we leren als collectief onze vrouwelijk en mannelijke eigenschappen op een hogere niveau  ,hartchakra te integreren worden de uiterste in de Natuur in eerste instantie benadrukt. Het mannelijke en vrouwelijke ontmoeten elkaar in eerste instantie op het niveau van seksualiteit ,1ste chakra, 2de behoud en voortplanting, 3de ego.

Autisme is een “doorgeschoten”Yang kwaliteit. Zoals men weet hebben deze zielen nauwelijks contact met hun eerste 3 chakra’s ,dit om de energie naar een hogere fase van de evolutie te brengen. Dit is vooral voor die zielen die hiermee geboren zijn. De zielen die een tijdelijke autisme hebben kunnen door de juiste begeleiding beter contact maken met hun yin zijde. Je moet dit zien als evolutionair en niet op het persoonlijkheid niveau!

De hoog sensitieven hebben een te sterke yin/vrouwelijke pool en moeten leren de yang/mnl. zijde te integreren.  De evolutie is een kracht/energie die steeds de uiterste van een spectrum optrekt .Voor de mens betekent dit dat de uitersten waarbinnen geleefd wordt,de mens meer plastisch te maken zodat deze gedurende de  evolutie hij/zij meer kan gaan omvatten.

 Kwaliteiten die niet passen binnen de gangbare onderwijs en sociale structuren

Mijn huidige levenspartner is werkzaam in het centrum voor creatief leren als Mindfulness begeleider. Dit centrum in de 90 ger jaren opricht door een groep mensen die een unieke project hebben gestart omtrent kinderen die buiten de boot vielen in het reguliere onderwijs.

Dit waren kinderen met wat men noemt een “disharmonisch profiel”. Zij hadden/hebben alle bovengenoemde kwaliteiten die niet passen binnen de gangbare onderwijs en sociale structuren.

Er wordt vnl. individueel gewerkt zodat ieder kind zijn eigenaardigheid en kwaliteiten leert te integreren binnen zijn wezen en leefomgeving. De begeleiders zijn gekwalificeerd ,maar omdat het geen subsidie ontvangt van de overheid,werken zij tegen het minimum loon. Sommige hebben een goed betaalde baan opgegeven om deze kinderen te begeleiden. Doordat de verzekeraars  de kinderen een budget verschaffen beginnen deze verzekeraars zich steeds meer te mengen door hun eisen die  voortkomen uit de oude psychologische/ farmaceutische  manier van werken en financiële overwegingen. Ieder jaar weet men niet of er uitbetaald wordt,terwijl de aanmeldingen blijven komen vanuit het hele land.

Ook vanuit het buitenland is grote belangstelling voor het werk en de resultaten die de begeleiders tot stand brengen.

Ja er is veel veranderd en de veranderingen voltrekken zich snel in een bijna ADHD tempo!!

Als je nog jong bent dan ontkom je niet aan een fase waarop je  afzet tegen allerlei zaken,dit is nodig om je eigen ego te ontwikkelen en te ontdekken waar je talenten liggen. Pas als deze gerijpt zijn en je innerlijke leven  naar voren komt , dan ontstaat er een verzoening met de wereld om je heen. Je begrijpt  meer en de omgeving wordt meer een spiegel van je eigen innerlijke gesteldheid.

Dat is de weg naar zelfkennis, door identificatie komt ervaring en de ervaring verruimt het bewustzijn in het leven die de grote leermeester is.

Ik ben zo enthousiast over deze generatie ‘s en de  wijsheid die ze hebben meegebracht. Maar zie ook de enorme worsteling om de uniciteit  van een ieder neer te zetten.

Als je het leven in een ruimer perspectief gaat zien,bestaat fout of goed niet, leer je eigen waarheid te leven!

Hartgroet Diana

12 REACTIES

 1. Hallo, Vraag Hoe heet het instituut waarover je spreekt, waar kinderen met disharmonisch beeld terecht kunnen voor onderwijs? Ik kom bij het linkje op site voor hoogbegaafde kinderen. DIt hoeft allemaal niet perse samen te gaan toch? En benieuwd wat voor vorm onderwijs er geboden wordt wat dan wel de stimulatie geeft die deze kinderen blijkbaar beter begeleid en stuurt in hun ontwikkeling?

 2. Hallo Diana, heb met interesse je artikel gelezen, mooi! Ben zelf van mening dat we juist zoveel kunnen leren van kinderen (en volwassenen:-)) met wat we adhd, add en ass zijn gaan noemen.Ik was benieuwd naar de school die je noemt voor kinderen met disharmonisch profiel, is er een website waar ik er meer over kan lezen? Groeten, Annemieke

  • Hallo Annemiek. De naam van de school was CCL,Centrum voor creatief leren. Het was een uniek programma wat aan de kinderen tussen 6 en 18 jaar werd geboden,Kinderen kwamen uit het hele land. En konden intern blijven . Het is ook verschillende keren in de media belicht. Helaas kregen zij geen subsidie en konden alleen draaien op de PGB en de DBC welke via de ziektekosten uit de verzekering betaald werd. De DBC zijn vorig jaar weg bezuinigd door de overheid.. De begeleiders en leraren werkten tegen. het minimumloon. Ook waren er vrijwilligers en ouders die mee werkten.Het concept was uniek en voor de kinderen,die vaak niet meer binnen het reguliere onderwijs pasten een verademing..Velen hebben mede daardoor de aansluiting in de maatschappij gevonden.
   Maar met de financiën was het altijd tobben om de zaak draaiende te houden.Daarbij werden de eisen van de ziektekosten verzekeraars steeds strenger en zij betaalden nooit op tijd.
   Zo werd dit unieke project de nek omgedraaid..

   Vorige jaar heeft ,www.Fenikstalent.nl de zaak en het concept waar het kind centraal staat overgenomen,maar de benadering is zakelijker d.w.z. er worden meer eisen gesteld aan de kinderen dan in. het CCL.
   Het centrum/school is gelegen in de bossen van Sterksel, dichtbij Eindhoven.
   Hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
   Hartegroet Diana van Doorn

 3. waarom is dit allemaal niet bekend bij instanties zoals ggz brijder huisarts psychiaters etc. waarom altijd meteen pillem ,gemakzucht geen tijd misschien

 4. Ik dacht dat autisme een yin-kwaliteit was en nu merk ik dat er staat gemeld met een doorgeschoten yang en dacht eerder naar een doorgeschoten yin. Omwille ze zich sterkt in zichzelf naar binnen keren. Ze hebben zeker een hoger bewustzijn en ben akkoord met de blokkades op de onderste chakra’s en is ook voor hsp. Kan iemand mij hierbij verduidelijken ? Alvast dank

  • @Van de Sande Suzy,
   Hallo Suzy

   Er is een verschil tussen een aangeboren autisme en aangeleerd autisme. De eerste zit in de bedrading bij de geboorte.De tweede is een reactie n.a.v. hooggevoeligheid.

   De aangeboren versie geeft een sterke yang kwaliteit.D.w.z. een sterke focus op een ding in de buitenwereld,zoals Rainman(Flim),doch met een onvermogen tot empathie. (Inlevingsvermogen is een yin kwaliteit).

   Aangeleerd autisme ontstaat vaak vanuit hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit, een sterke yin kwaliteit. Dit kan door begeleiding tot op zekere hoogte weer in balans gebracht worden (De aangeboren versie kun je leren hanteren maar nauwelijks veranderen).
   Misschien geeft dit je meer inzicht!

   Hartegroet Diana van Doorn

  • @Bert H, Ha Bert heb de link bekeken.Bedankt! Voor mijzelf was daar een breekpunt in die tijd. Een nw.generatie stond op en rebelleerde op een andere manier.
   Ik zelf was na 10 jaar intensieve veranderingen klaar met de rebellie en zocht naar een leefstijl die meer bij mijzelf paste en een integratieproces op gang bracht van alle ervaringen die ik daarin opgedaan had. Ik zag ook een deel van mijn generatie mee gaan in het punk gebeuren,waarschijnlijk hadden zij deze hardere en confronteerde methode nodig om verder te ontwaken. Ook sommige bekende artiesten uit de 60/70 jaren gingen ten onder aan drugs enz. Het is niet gemakkelijk als je beroemd wordt om deze collectieve energie te kanaliseren. Drugs enz,verdoven je lijf en spirit voor enige tijd. Creatieve mensen zijn gevoeliger voor gebruik van middelen omdat zij nauw in de verbinding staan met het astrale/emotionele veld van de creatieve scheppingen. De aarde energie is te grauw voor hun. Maar ook gebruikers rekken het collectieve bewustzijn op.Helaas veelal ten koste van hun eigen gezondheid en met verlies van hun innerlijke stem.Zodat zij hun grenzen overschrijden.Oudere zielen kunnen ook tijdelijk gebruikers zijn,maar hun innerlijke weten zal vroeg of laat een andere meer constructieve richting inslaan. Het is geen oordeel,slechts wat het is.Ieder gaat zijn ervarings- weg hier op aarde. Iedere ziel kiest voor zijn pad bewust of onbewust.
   Hartegroet Diana

   • @Diana,

    @Diana
    Ik was heel toevallig op de site van die kunstenaar terechtgekomen. En toen zag ik die link. Zwaar herinneringen aan. Ik was 14 jaar, middelbare school. Hele brave jongen, alleen nog maar ‘kerkmuziek’ gehoord.
    “Hé, maat, hier moet ge eens naar luisteren, juist nieuw plaat uitgekomen : Never mind the bullocks!”
    !BOEM!
    Ondertussen begrijp ik wel welk effect muziek bij sommige mensen kan hebben. Teveel indrukken binnen, totaal van de kaart. Hierdoor ben ik in de rebellie niet echt kunnen meegaan.

    En een kwartiertje later begon ik uw MOOI verhaal te lezen…

    Godzijdank is er nu internet! En Gordon zijn site!

    groeten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in