blij

Bij dit artikel wil de auteur graag vermeld hebben dat het belangrijk is dat de hele context rond deze aandoeningen of ziekten begrepen worden. Deze informatie hieromtrent staat beschreven in het 1e deel van “De Sleutel Tot Zelf-Bevrijding”, evenals op bepaalde andere plaatsen in het boek.

**************

blijInnerlijke krachten, emoties, natuurlijke energieën worden voortdurend ingehouden. Jij verbergt je als het ware achter een dikke vacht, een tweede persoonlijkheid, waaronder jij jezelf angstvallig verschuilt, bang als je bent om overweldigd te worden door die enorme krachten in jezelf.

De oppervlakkige beweeglijkheid is slechts een uitlaatklep, een vlucht weg van jezelf. Jij ervaart jezelf als ‘gespleten’; enerzijds zou jij ervan onderuit willen glippen, voel jij je gevangen in je eigen natuur, ervaar jij jezelf als kwetsbaar en wil jij je verschuilen achter een tweede “vacht”, omdat jij je maar wankel voelt op jouw basis, alsof elk moment jouw structuur kan instorten, omdat jij geen Inzicht hebt in het leven, niet in jezelf, noch in het hoe en het waarom van gebeurtenissen; omdat jij je onzeker voelt en helemaal niet weet welke richting uit te gaan, omdat jij jezelf maar op wankele, onevenwichtige grondvesten ervaart.

Anderzijds voel jij je beklemd in deze situatie, jij zou willen vluchten van je eigen innerlijke stroom. Jij bent angstig voor die onbewuste, soms sterk agressieve krachten in jezelf; jij leeft niet stevig met beide voeten op aarde; jij leeft in te onwezenlijke sferen, in onzekerheid; jij vertrouwt je eigen natuur niet. Jij houdt jezelf voortdurend tegen; jij voelt je tegengehouden door anderen. Jij zou dan ook soms structuren willen omverhalen, doorbreken, maar het is slechts een verdere vlucht, weg van je innerlijke kernpersoonlijkheid. Jij voelt je onveilig en jij beschermt jezelf enerzijds door je diepste emotionele krachten weg te stoppen; anderzijds door te vluchten naar alle mogelijke richtingen, buiten jezelf, maar het lost voor jou niets op.

Kinderen die hierbij nog verscheurd worden doordat zij een milieu beleven waar moeder en vader ‘tegengestelde’ richtingaanwijzers zijn, hebben het hier des te moeilijker mee: maar ook deze situatie halen ze naar zich toe, juist omdat de innerlijke verdeeldheid reeds in hen aanwezig was. In onzekerheid zal het kind op zijn hoede zijn, innerlijk agressief, omdat het helemaal geen Zicht heeft, geen vertrouwen heeft in zijn natuur, in het leven. Zoekend, vluchtend, gejaagd; niet durvend in zichzelf te kijken of er eventjes bij stil te staan.

Dergelijke kinderen hebben behoefte aan een weidse, psychische ruimte, waarin zij vrij zichzelf kunnen beleven. Creativiteit, muziek, enzovoort, wat gevoeld wordt van ‘binnen uit’; taken die beleefd worden vanuit hun eigen Kern, waar ze gans bij betrokken zijn. Opdat zij zich ‘binnenskamers’ hervinden; opdat zij de veilige Basis in zichzelf zouden ontdekken. Een zelfinkeer; een confrontatie in de spiegel. Hen Inzicht geven dat zijzelf stevig, veilig en geborgen in zichzelf bestaan, hoe zijzelf hun leven creëren, hoe veiligheid niet in de buitenwereld wordt gevonden; dat zij niet weg hoeven te vluchten van de krachten in zichzelf; dat zij zich niet hoeven te ‘beschermen’, noch tegen deze innerlijke emoties en energieën, noch tegen de buitenwereld. Afdoen met het onwezenlijke: wakker worden uit de nachtmerrie, uit dingen zien die er niet zijn. Gezond verstand en bewustzijn, een stevige concentratie van het bewustzijn in het lichaam: dit kan, wanneer zelfzekerheid, vertrouwen en gevoel van veiligheid aanwezig zijn. Angst voor gevoelens, voor het leven wegnemen via inzicht. Hier-en-nu blijven, in zichzelf, zodat agressieve krachten niet meer onrustig vluchten. Genieten van het zoete en het lekkere en mooie kleuren; geen beperkingen op dit vlak!

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Geloven in het zoete en het mooie van het leven zelf. Vertrouwen in die stevige Basis van zijn natuur; geen angst meer voor het Zelf en zijn krachten. Een vrije overgave aan zijn natuur en de energieën, dankzij een zich-veilig-weten in zichzelf, dankzij het uit-een-stuk-durven-zijn; vanuit innerlijke zekerheid een krachtige, dynamische doorzetting naar buiten toe.

Uit De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische Oorsprong-en-Oplossing van 1300 ziekten” – Christiane Beerlandt, ISBN 978-90-75849-32-5, © Uitgeverij Beerlandt Publications, Lierde, België

website auteur:  www.christianebeerlandt.com

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap