gruwelijkheden

door Yvonne ten Brink

Als Patrick binnenkomt, kijkt hij mij niet aan en negeert hij mijn uitgestoken hand. Zijn ogen schieten vluchtig heen, hij schreeuwt stoere geluiden en voor ik het weet is hij de trap al opgerend de muziektherapie-ruimte in.  Wanneer we samen beginnen met een welkomstlied vraag ik Patrick mee te trommelen. Het trommelspel van Patrick is onregelmatig en hard. Het lijkt of hij geen verbinding aangaat met het lied waar we wekelijks mee beginnen. Patrick timmert om het hardst, gooit dan het stokje door de kamer en boert luid. 

Wat is ADHD?

Patrick is een jongen van acht jaar met ADHD dat staat voor Attention Deficit Activity Disorder. Bij ADHD is er sprake van gedragsproblemen die voortkomen uit aandachtstekort en hyperactiviteit. De gedragsproblemen uiten zich in o.a. druk gedrag, concentratieproblemen, overgevoeligheid voor indrukken, slaapproblemen, moeite om sociaal contact aan te gaan, heftig en onvoorspelbaar gedrag, bewegingsonrust, leerproblemen en taal- en spraakachterstand.

Na het welkomstlied vraag ik Patrick wat hij die dag op school heeft gedaan. Patrick kijkt mij met lege ogen aan en lijkt mijn vraag niet te horen. Pas bij de derde keer komt mijn vraag bij hem binnen en antwoordt hij onverschillig dat hij het niet weet. Het lijkt of de dag op school hem overkomen is zonder dat hij er werkelijk deel aan heeft gehad. 

Door de voortdurende onrust en afleidbaarheid kan een kind met ADHD indrukken moeilijk in zich opnemen en verteren. Om zichzelf gewaar te worden zoekt het kind vaak extreme spanningen en angsten op. Bij het slapen gaan spelen deze angsten op en kan het kind moeilijk inslapen.

De samenwerking van de wezensdelen

Bij een kind met ADHD is het etherlichaam vaak zwak waardoor het kind niet vitaal is. Het astraallichaam (de ziel) is overbelast, er is een voortdurende bewegingsonrust en prikkel komen ongefilterd binnen. Taken voert een kind vaak slordig uit en onaf en het spreken is snel en onduidelijk. Bij spanning kan het kind doorslaan in schreeuwen, schuttingtaal, boeren en winden laten. Voor correctie lijkt het kind ongevoelig te zin. Er is weinig aansluiting met leeftijdsgenootjes, want echt spel komt niet tot stand.

Het ik kan onvoldoende ingrijpen in het etherlichaam en in het astrale lichaam en het kind heeft moeite met plannen, keuzes maken of oplossingen bedenken. Vaak heeft het kind een negatief zelfbeeld en het helpt ook niet mee dat er veel op hem gemopperd wordt; hij behoort tot de groep “slopers” en laat vaak een spoor van ongelukjes na. Samenvattend kun je zeggen dat de wezensdelen onvoldoende met elkaar samenwerken waardoor indrukken niet verteerd worden, maar impulsief in het handelen worden omgezet.

Om het herinneren te oefenen spelen Patrick en ik ons muzikale raadspel. Patrick draait zich met zijn rug naar mij toe en ik laat verschillende instrumenten horen waarna hij mij voorspeelt in welke volgorde de instrumenten geklonken hebben. Dat is lastig voor hem, hij moet zich immers heel goed concentreren en zijn aandacht richten naar iets wat achter hem is. Een kind met ADHD is zich meestal niet bewust van wat achter hem ligt, de aandacht gaat immers steeds vooruit en holt maar door. Ook thuis oefenen de ouders met Patrick het herinneren door ’s avonds terug te kijken op de dag waardoor het steeds iets beter gaat. 

Mogelijke oorzaken

De oorzaak van ADHD is niet eenduidig bekend. Mogelijk spelen meerdere factoren een rol. Vanuit een spirituele visie kun je de toename van ADHD ook bekijken in het licht van het tijdsbeeld. We leven in een tijd waarin extreem gedrag op vele gebieden juist aangeprezen wordt en onevenwichtigheid de samenleving ongezond maakt. Mensen die het juiste midden bewaren vallen in de regel niet op. De media overprikkelen onze zintuigen en onze voeding wordt overvloedig voorzien van stoffen die de balans in ons lichaam verstoren.

ADHD hoezo Nathalie Kriek ADHD versus hooggevoeligheid (of zweverigheid???)Zo bekeken lijkt het erop dat kinderen met ADHD ons een spiegel voorhouden. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat een kind voor de geboorte al iets van die disbalans in zich opneemt, wanneer hij vanuit de geestelijke wereld afdaalt naar de aarde. Bij zijn geboorte verbindt zijn geestelijke individualiteit zich met zijn lichaam dat hij zich als een nieuwe jas eigen moet maken. Bij kinderen met ADHD lijkt dit aardingsproces niet goed verlopen te zijn, de jas past niet goed en wordt het kind niet eigen.

Behandeling

Vanuit de reguliere geneeskunde wordt medicamenteus Ritalin of Concerta voorgeschreven. Dit zijn ‘pepmiddelen’ die prikkels in het zenuwzintuigsysteem normaliseren. Helaas hebben zij ook vervelende bijwerkingen die de eigenheid van het kind onderdrukken. Je kunt je daarom afvragen of deze aanpak de oplossing is die we voor onze kinderen wensen. Vanuit de natuurgeneeswijze worden homeopathische middelen voorgeschreven die een samenbindende en harmoniserende werking hebben. het is belangrijk dat een goede diagnose wordt gesteld voor tot medicatie wordt overgegaan.

Onrustklachten en concentratiezwakte kunnen namelijk ook voorkomen bij sociaal-emotionele problemen die een andere oorzaak hebben.

Ook zie je aandachtstekort en hyperactiviteit wel bij Nieuwetijdskinderen. Deze kinderen hebben een te grote gevoeligheid om indrukken te kunnen verwerken waardoor zij soms vergelijkbaar gedrag laten zien dat lang niet altijd ADHD hoeft te zijn. Deze kinderen hebben juist een sterk innerlijke gevoelsleven en vragen dan ook om een andere begeleiding dan de kinderen met ADHD die in dit artikel worden beschreven.

Therapieën

Er zijn veel verschillende soorten therapieën die het kind kunnen ondersteunen. Daarbij valt te denken aan behandelmethoden die gericht zijn op de zintuiglijke ervaring zoals de antroposofische, uitwendige therapie waarbij het kind zijn huid als eigen grens leert ervaren of bewegingstherapie met ademhalingsoefeningen. Vanuit de Chinese geneeskunde wordt de ICCM methode aangeraden waar massage gecombineerd wordt met natuurlijke voeding.

Ook is muziektherapie een goede inging omdat die op een speelse manier de concentratie versterkt, structurerend werkt in het handelen en harmoniserend in het gevoel. Door speltherapie leert het kind betekenis te geven aan zijn handelingen en door kindermeditatie/ yoga leert het kind te luisteren naar wat in hem leeft.

Het verzorgen van het gevoel

Bij kinderen met ADHD zou je kunnen zeggen dat het gevoel, als verbinding tussen denken en handelen, ertussenuit is gevallen. De leegte die het kind in zichzelf ervaart overschreeuwt het met zijn gedrag. Oog voor schoonheid, de natuur, dieren en het religieuze ligt bij deze kinderen niet aan de oppervlakte. Het is belangrijk dat ouders hen dit leren. Omdat de beeldvorming achterblijft, worden woorden niet direct in het bewustzijn tot beelden gebracht. Laat het kind daarom afbeeldingen zien die hem daarbij helpen en de woorden levendig maken. Zoek naar waarde gebieden waar het kind zich mee kan (leren) verbinden en waar het zich innerlijk mee voeden kan. Zo leer je het kind de weg naar binnen te gaan waardoor er heelheid kan groeien in zijn versnipperd bestaan.

Ouderbegeleiding

Een kind met ADHD heeft een grote weerslag op het gezinsleven en vraagt van ouders het uiterste aan geduld en inlevingsvermogen. Begeleiding van een deskundige kan ouders net dat extra geven om de juiste weg met hun kind te vinden. Hieronder enkele tips voor ouders in de begeleiding van hun kind met ADHD:

-Laat je kind merken dat je van hem houdt en wees positief bevestigend.

-Wees consequent, maak duidelijke afspraken en houd je er zelf ook aan.

-Geef concrete hulpmiddeltjes zoals een kookwekker of zandloper om de afspraak op tijd na te komen.

-Geef het kind vertrouwen door hem eigen taken te geven, maar stel niet te hoge eisen.

-Zorg voor een vast dagritme en voldoende rust.

-Neem ’s morgens het verloop van de dag met het kind door en kijk ’s avonds samen met je kind op de dag terug; een visueel dagschema kan daarbij helpen.

 • Maak duidelijke afspraken over beperkt televisie- en computergebruik en vermijd een te veel aan prikkels.adhd De roep om aandacht Mijn dochter en ADHD 1e Gastblog Carry

Aan de ouders is de taak gegeven het kind bij de hand te nemen en stap voor stap, met liefde en veel geduld, de heelheid van het leven binnen te leiden. Het probleem van het kind kan ook voor de ouders een kans worden om de eigen weg naar binnen te gaan, de weg tot inzicht en zelfkennis. Zo kan het probleem van ADHD worden tot een uitdaging voor beiden.

Ik sluit de muziektherapie met Patrick af met de chrotta, een therapeutische cello. Ik strijk de snaren die een warme klank voortbrengen. Patrick mag zijn voeten op de klankkast zetten.

Hij voelt de resonantie van de klank kriebelen onder zijn voeten en giechelt. Na een poosje wordt hij stil en zie ik een glans in zijn ogen verschijnen. Ik zing zachtjes met de tonen mee over Patrick zijn leven, de dingen waar hij van houdt, waar hij goed in is; ik zing hoe mooi en sterk hij is en hoe fijn ik dit muziekuur met hem gevonden heb. Patrick luistert stil en hij luistert niet alleen met zijn oren. Aan de glans in zijn ogen zie ik dat zijn hart mee luistert. 

Noot van de schrijfster: In dit artikel wordt een beeld geschetst van de grootste groep kinderen met ADHD waarvan de laatste jaren een flinke toename te zien is. Natuurlijk zijn er ook kinderen met ADHD die slechts enkele van de beschreven kenmerken hebben en kinderen die ander gedrag laten zien. Ieder kind is uniek in zijn eigenheid en ik wil met dit artikel de kinderen met ADHD dan ook geen stempel opleggen.

Eventuele boeken die je hierover kunt lezen zijn:

.Thea Giessen, Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Uitg. Koninklijke van Gorcum, 2005

. Coline Jongerden, voorbij ADHD, Uitg. De Driehoek BV Amsterdam, 2002

Yvonne ten Brink is muziektherapeute en heeft een praktijk in Heemstede voor kinderen en volwassenen. Ook is zij als muziektherapeute werkzaam bij de stichting Sint Jacob in Haarlem met ouderen met dementie.

Dit artikel is overgenomen uit het blad ‘Verwachting’  van Stichting de Heraut 17e jaargang nummer 64 – september/november 2012

2 REACTIES

 1. Hallo,

  Wij hebben 2 kinderen met de diagnose adhd/pdd-nos.
  Zij hebben beide ritalin geslikt. We hebben toen helaas deze keus moeten maken, omdat het gewoon niet meer ging.
  We zijn altijd op zoek geweest naar alternatieven ( gronden, reiki, testen resonantiemiddelen, Healing Arts etc).Deze methoden gebruiken wij thuis nog steeds als ondersteuning. Maar het is niet voldoende. We hebben verder gezocht.
  Onze kinderen zijn nu gestopt met Ritalin omdat we zón 8 weken terug zijn gestart met het RED-dieet olv Lidy Pelsser.
  Het is geen makkelijk dieet. Het kost veel energie voor het hele gezin. Maar we hebben gezien dat onze kinderen zonder ritalin kunnen en hun adhd-kenmerken aanzienlijk verminderd zijn. Maar we zijn er nog niet. We zitten nu in de fase dat we aan het onderzoeken zijn op welke voedingsstoffen ze reageren. Het gaat hier niet alleen om suikers maar om alledaagse produkten, zoals groenten, vlees, aardappelen, brood, zuivel etc. Hun gedrag gaat momenteel op en neer door het testen van de producten.
  Helaas wordt het dieet nog steeds niet vergoed. Dat maakt de keus, naast de tijd en energie die je erin moet steken, soms moeilijk om voor dit dieet te gaan. Wij zijn blij om te zien dat onze kinderen weer goed slapen, groeien en eten. Zij geven zelf aan geen medicatie meer te willen slikken omdat ze zich daarbij veel prettiger voelen. Daar zijn wij heel blij om. Wij zijn dan ook hartstikke trots op hun, dat ze dit dieet volhouden.Zeker als je ziet dat andere kinderen wel gewoon kunnen eten maar zij op dit moment niet.
  Veroordeel jezelf niet als je je kinderen wel medicatie laat nemen. Soms moet je die keuze maken, omdat het op dat moment niet anders kan. Maar laat het je nooit opdringen als het niet goed voelt.Probeer erachter te komen waarom het niet goed voelt. Praat erover. Voel het vanuit je hart. En laat je hart daarin spreken en je leiden. Een keus kan altijd worden veranderd. Betrek je kinderen erbij wat zij willen en voelen. Ik weet het is vaak niet makkelijk. Maar wat ik zelf heb geleerd is om te kijken wat het gedrag van de kinderen bij mij teweeg brengt. Waarin wordt ik zelf geraakt.
  Ik merk in mijn praktijk( als energetisch therapeut/lichtwerker)
  dat ouders door het gedrag van hun kinderen vaak worden geraakt in hun eigen stukken( vanuit kindertijd of vorig leven). Als ze zich daarvan bewust worden, zie je vaak een verandering in de houding t.o.v. het gedrag van hun kinderen. Moeten de kinderen alleen veranderen of moeten wij dat ook???
  Dus voor degenen die op zoek zijn naar een ander alternatief,. Misschien dat het RED-dieet een uitkomst biedt( of niet??). Heel veel succes, liefde en licht op jullie pad.

  • @chantal, nadat ik deze reactie had gelezen ben ik zelf op internet gaan zoeken over dit “ADHD dieet”. Een hele interessante ontwikkeling, ook omdat een heel andere kijk op ADHD geeft als oorzaak en ook als behandeling. Inderdaad jammer dat het dieet niet vergoed wordt (Ik neem aan dat het niet om het dieet zelf gaat, eten is gewoon eten, maar de begeleiding die erbij hoort), hopelijk verandert dit in de toekomst.

   Wat mij wel stoorde was dat de reacties over het algemeen redelijk skeptisch waren, vooral ook van de ADHD vereniging. Een enigzins afwachtende houding daar kan ik me wel iets voorstellen, het is iets nieuws en ja werkt het ook echt. Maar enige opgetogenheid verwacht je toch wel van een ADHD club met zo’n onverwachte nieuwe ontwikkeling. Vooral ook als je toch leest dat er (voor zover ik het kan overzien) gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt en de resultaten ook gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift, dat toch wel iets lijkt mij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in