DELEN
Akasha

Een boodschap van Kryon, gechanneld door Lee Carroll

Deze live channeling werd gehouden in Minneapolis,
Minnesota  op 10 augustus 2013
Vertaald uit het Engels door Jeanne ©Nieuwetijdskind.com

 

Hartelijke groeten, dierbaren, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Mijn partner stapt uit zijn bewustzijn via een beweging die hij gedurende jaren heeft geoefend. Dit is een eigenschap die voor een Mens niet gemakkelijk is, want steeds opnieuw wil de Mens weer de volledige controle hebben over die zaken die vooral te maken hebben met hun manier van overleven.

Lee Carroll, Kryon’s channel.
Lee Carroll, Kryon’s channel.

Een van deze zaken moest  hun bewustzijn zijn, dus de channeling die jullie nu met hem meemaken, is een beetje anders dan die uit het verleden. We hebben al eerder gezegd dat het Menselijk Wezen gedurende dit proces niet overgenomen wordt. In plaats daarvan is er een samensmelten, een partnerschap, en dat zien jullie. Dus wanneer mijn partner opzij stapt, dan kijkt hij naar alles wat er gebeurt. Hij kan het later ook opschrijven als dat nodig is. Dat komt omdat we hier dus een Menselijk Wezen hebben die met dat heilige gedeelte van hemzelf, dat nieuw en anders is, kan werken. Het is een deelneming in plaats van een overname.

Wat jullie op deze nieuwe manier zien, maakt het de mensheid mogelijk om juist dan intellectueel en emotioneel aan deze boodschappen deel te nemen, wanneer deze gegeven worden. Dit versterkt de boodschappen, want de Mens is in deze staat van channeling een vertaler. Hij vertaalt in de taal die hij kent en dit proces speelt zich af in een systeem dat gelokaliseerd is in de toegang van de pijnappelklier.

Dit is een multidimensionaal communicatiesysteem door middel van een bron die in de 3 dimensionale ruimte ligt (de pijnappelklier). Alles wat we hiermee willen zeggen, is dat wat nu volgt, zoals bij vele andere channelings die we hebben gegeven, het een combinatie is van nieuwe informatie, gecombineerd met zaken die we hiervoor hebben gezegd, maar dan over veel channelings verspreid. Om een nieuw denkbeeld naar voren te brengen bundelen we dus nu deze dingen in één boodschap.

De Akasha van de Mens

We zullen nu langer spreken over de Akasha van de Mens. Wel, jullie zullen opgemerkt hebben dat we zelden het woord Akasha Kronieken gebruiken. Dit komt omdat het woordgebruik van het woord ‘kronieken’ jullie een lineair gevoel geeft van een soort register en we willen niet dat jullie er op die manier over denken. Dat is niet de enige oorzaak, maar de menselijke Akasha bevat veel meer dan een kroniek over levenslijnen. Op deze manier gaan we dus vandaag beginnen. We zullen langzaam voortgaan zodat ieder nieuw idee goed en correct uitgelegd wordt, opdat jullie hen in hun totaliteit kunnen begrijpen.

Wat denken jullie wanneer we Akasha zeggen? We hebben deze boodschap De Ongrijpbare Akasha genoemd, dus we geven reeds een verklaring over de eigenschap waar we over zullen praten. De Akasha van de Mens behelst een geschiedenis van alles wat de Mens op de planeet Aarde ervaren heeft. Nu zijn er meer Akasha eigenschappen in jullie die verder gaan dan zaken die de mens betreffen, maar ze zijn erg goed verborgen en niet het onderwerp van deze avond.

We kunnen dus eigenlijk wel zeggen, als we term menselijke Akasha definiëren, dat het meeste van wat jullie hiervan hebben ervaren de rechtstreekse ervaring op Aarde is. Deze Akasha is ook goed verborgen en ongrijpbaar, maar het toont zichzelf de hele tijd op manieren die je niet herkent. Dus beginnen we hier met de beschrijving van hoe deze Akasha op actuele wijze zich binnen in jullie kan bevinden en hoe jullie er toch helemaal geen weet van hebben.

De Puzzel Akasha

akashicdiariesDe meeste Mensen begrijpen niet dat zij iedere dag te maken hebben met de Akasha. De meeste Mensen worden hierdoor gestuurd en toch weten zij dit nooit. Dus ik wil nu de toon zetten door je nu precies te vertellen dat de Akasha niet met jullie op de traditionele manier communiceert. Het is niet wat je zou verwachten. Laten we nu een pas op de plaats maken en alles eens overzien.

De Akasha, dierbaren, is een systeem en het is beeldschoon. Ik zit voor jullie, weet wie er in de zaal is en ken de levens van jullie allemaal. Ik ken de problemen waar jullie vandaag de dag mee rondlopen. Ik zit hier als een raadgever die nooit een Mens is geweest, en kijk naar hoe jullie met een menselijke Puzzel werken en dit wekt bij mij een grote verbazing op.

Jullie zijn, wat je kunt noemen, een zielegroep die allemaal specialist zijn in het uitdrukken van biologisch leven (Kryon’s beschrijving van een groep die gespecialiseerd is in het zich begeven door talrijke Menselijke levens heen). De creatieve bron, God, die het Universum heeft gemaakt, de melkwegstelsels en alles wat bestaat, heeft een elitegroep van specialisten om zich heen, en dat zijn jullie! Jullie zijn deel van de oersoep die God is die gespecialiseerd in het doen wat je doet. Het is een moeilijke rol, slechts een paar miljoen zijn hiervoor uitgekozen.

Als jullie willen weten wat de kern van jullie ziel als specialist is, dan is dat liefde en compassie. Dat is de kern. Het wordt niet altijd op die manier gezien, maar het is er, en wanneer jullie op aarde komen, is het jullie opdracht het weg te geven –te delen met de ware energie van de planeet. De Akasha is een systeem dat Menselijke wezens er toe drijft zich in situaties van leren en oplossen te begeven.

De eigenschap van het stukje van God dat jullie zijn, blijft aan mijn kant van de sluier. Jullie komen als een biologisch wezen op de planeet en wat jullie werkelijk zijn als je je een weg door de donkere aarde baant, is voor jullie verborgen. Ook verborgen voor jullie is de manier waarop jullie proberen het licht te vinden dat binnen in jullie cellulaire structuur ligt. Jullie moesten hard werken. Alle meesters die deze aarde bewandelden, probeerden jullie te laten zien dat jullie dit Menselijke Goddelijke deel zijn en aan jullie werd verteld dat het daar was. Maar het moet ontdekt worden.

Kryon is hier al een lange tijd geweest. Ik ben hier samen met jullie geweest toen we de rasters bekeken die opgericht werden toen de aarde werd gevormd. Het was precies als voorheen, toen we andere planeten zagen die op andere plaatsen werden gevormd, terwijl we wisten dat jullie op een dag moesten doen wat jullie nu doen, steeds weer opnieuw. Een bepaalde groep van jullie kwam eerst en anderen van jullie kwamen later. Dat zit in het systeem. In dit systeem bestaat er werkelijk een structuur met een eigenschap die eerbied heeft voor bewustzijn, vrije keus en de begrippen waar we juist nu over spreken. Dit alles wordt gezegd om te laten zien dat de Akasha geen vergissing is of een mysterie of een toevallig systeem. Het is een plan en het is bedoeld om jullie te helpen.

De Akasha is essentieel. Dáár begint het en kwam het samen met jullie in jullie biologisch bestaan tijdens jullie “bewustzijns-creatie”. Het is een deel van jullie dat nooit kan verdwijnen, nooit uitgewist kan worden en jullie leven hier iedere dag mee. Het is een deel van het systeem waarmee jullie geboren zijn, maar het kan versterkt, begrepen en veranderd worden om jullie evolutieproces te scheppen.Blue-Planet-Earth-Gaya

De Ongrijpbare Akasha

Wel dierbare mensen, het volgende proces maakt deze Akasha ongrijpbaar. Dit systeem, dit prachtige systeem, wil altijd als een hulpmiddel in jouw leven met je mee gedragen worden. Maar het beantwoordt niet helemaal volledig aan de eigenschap van deze planeet, nl. Menselijke vrije wil. Als mensen besluiten dat de planeet terug moet keren naar de duisternis, gedraagt de Akasha zich anders. Als Mensen besluiten dat de mensheid meer  naar een Menselijk bewustzijn toegroeit, dan zal het licht het over gaan nemen en antwoordt de Akasha op een andere manier. Je ziet nu dus dat deze Akasha een dynamische component heeft en niet “bij geboorte al vast ligt”. Het verandert als jij verandert. De eerste eigenschap is dus dat het altijd in beweging is.

Het is zo ongrijpbaar! Als ik aan iemand van jullie zou vragen: ”Vertel me over jullie vorige levens,”  zou de kans groot zijn dat zelfs de meest verlichte van jullie zou zeggen: “Ik ben er niet helemaal zeker van. Ik kan wel of niet hier of daar geweest zijn. Het lijkt wel of ik uit die brij dat mijn bewustzijn is, niet één apart leven eruit kan lichten. Ik heb enkele vreemde herinneringen, maar ik kan niet zeggen of ik dit of dat wel of niet heb mee gemaakt.” En dan zou je juist gesproken hebben! Waarom is de Akasha nu zo ongrijpbaar?d

De oorzaak hiervan is het volgende – luister goed, want dit is nieuwe informatie. De Akasha is geen functie van het brein. Het bevindt zich niet daar waar de synapsen van het geheugen zich bevinden, dus wanneer je probeert de vraag over de Akasha van hierboven te beantwoorden, zoek je naar zaken binnen een bewustzijnsstructuur die met een algemene herinnering werkt en met algemene synaptische eigenschappen van het Menselijk brein. De Akasha bevindt zich niet in je brein, dus ontvang je niet de herinneringen waar je naar zoekt. In plaats daarvan bevindt de Akasha zich in je DNA. Plotseling bevinden we ons dus in een situatie waar communicatie met de Akasha heel anders verloopt. Het gebeurt niet lineair en het kan zich dingen niet herinneren zoals je brein zich iets herinnert. Het zal je geen feiten geven. Het is ongrijpbaar! Hoe kan dit dan wel begrepen worden?

DNA communiceert met jou en met je bewustzijn op een andere manier dan je brein. We hebben dit vroeger beschreven en het is ingewikkeld. Maar ik zal het niettemin vertellen: Informatie die in jouw DNA ligt opgeslagen, moet uiteindelijk je brein bereiken om voor jou herkenbaar te worden (je moet je ervan bewust worden en het aannemen). Dan verschijnt het in je bewustzijn en doet het op een bepaalde manier zijn werk, dit zullen we als volgend punt beschrijven. Wij noemen dit elkaar overlappende multidimensionale velden. In de wetenschap is dit geen geheim want in jullie elektronica gebruiken jullie dit soort communicatie altijd al. Het DNA spreekt niet tot jullie via het geheugen, zenuwsynapsen, structuur of lineariteit. Het spreekt tot jullie in emotionele begrippen.

Deze overlapping van multidimensionale velden wordt in de elektronica inductie genoemd. Het is ook de manier waarop de zon informatie en astrologische eigenschappen van sterren dwars door de sfeer van de zon heen doorgeeft naar het magnetisch raster van de planeet, doordat multidimensionale velden elkaar overlappen.

Dit hoort bij de natuur, het gebeurt altijd en het gaat via fractals (het heeft veel zich herhalende delen). Maar dit gebeurt allemaal op het basale niveau van het DNA. Je bezit een veld rond je DNA dat gegevens uitwisselt met je bewustzijn door iets wat wij genoemd hebben “het slimme lichaam” of dat wat aangeboren is. Maak het dus niet te ingewikkeld. Besef alleen dat de Akasha ongrijpbaar is omdat het jou niet toestaat je dingen te herinneren op een manier zoals je gewend bent. Het gaat niet volgens onze gewoonte. Het vormt een deel van de DNA communicatie.

Hoe Beïnvloedt het Akasha Systeem een Menselijk Wezen?

AkashaLaat ons vertellen hoe het werkt, wat zijn energie vandaag de dag is en waar het de leiding over heeft. De Akasha bezit dat wat wij aansturende impulsen noemen. Dit zijn die mechanismen die bepaalde gevoelens betreffende de Akasha naar het brein sturen en dit stelt je in staat om iets te voelen. Wij zeiden al dat het niet als een herinnering komt en dat het Akasha systeem niet noodzakelijkerwijs functioneert als de verbinding met een individueel vorig leven. (Dat kan later gebeuren met een DNA dat wakker wordt en zijn ontwikkeling vervolgt). De gewone functionerende sturende stimuli van de Akasha geven geen berichten door aan jouw brein over wie je bent, waar je bent of wanneer je ergens bent. Er bestaan geen namen en geen geslacht, zelfs hoewel je denkt dit te kunnen weten. Wat het in plaats hiervan doet, is jullie ervaringsgerichte, emotionele begrippen aanleveren.

De Akasha-stimuli zijn voor de mensheid momenteel dezelfde als die reeds gedurende eonen hebben bestaan. De dingen die jullie vanuit je Akasha, die uit zichzelf in jullie bewustzijn verschijnen, het eerst zullen merken, zijn de overlevingsinstincten. Zij hebben te maken met ervaringen uit het verleden die angst schiepen, drama en onafgemaakte zaken. Je weet dat ik gelijk heb. Wat voel je, oude ziel? Dat waar je bang voor bent. De Akasha zal dit aan je bewustzijn geven, niet als een herinnering aan wat er gebeurde, maar als een overlevingsemotie van wat er gebeurde.

Deze eigenschappen van de Akasha worden stimuli genoemd omdat ze jou tot handelen aanzetten, of in veel gevallen, tot niet-handelen. Je voelt iets en je wilt daar niet naar toe of iets doen omdat je iets voelt. Is het intuïtie of een Akasha herinnering? De begrippen die je ontvangt, bevinden zich op DNA niveau, zij stralen uit naar je brein en brengen jou door middel van deze mededeling naar het emotionele deel van jouw denkvermogen. Waarom bezitten deze dingen zo’n lage energie? Waarom angst en drama? Waarom onverwerkte zaken en, ja, laten we het beestje bij zijn naam noemen, schuld. Waarom? Je bent een oude ziel!

Verdien je iets beters dan dit? We hebben jullie al eerder deze informatie gegeven. De energie van dat wat je op de planeet geschapen hebt, bestuurt het bewustzijn van Gaia, de efficiëntie van je DNA en de toekomst van de mensheid. Het vertegenwoordigt je vrije wil tot aan dit punt en dat verandert.

De Recalibratie (weer opnieuw instellen) van de Persoonlijke Akasha

Stel je een Akasha voor die zijn sturingsmechanisme weer op één lijn brengt. Wat gebeurt er wanneer de Akasha voor jou iets anders vertegenwoordigt dan angst, drama en onverwerkte zaken? Het zal, lieve mensen, hiervoor in de plaats nieuwe energie geven en de recalibratie zal nu in orde zijn. Het vertegenwoordigt een verandering in Akasha communicatie, omdat je je trillingsniveau verhoogt. Al jouw lichaamscellen weten wat er in deze nieuwe tijd gebeurt. Je kunt nu terecht vragen: “Wel, Kryon, betekent dat dat ieders Akasha weet?”  Het antwoord is ja! Het enige verschil is of het brein zal toelaten dat dit gevoeld wordt of niet. Wel, nu komt de pijnappelklier om de hoek kijken.

Het brein heeft ook zijn eigen bestuurders en sommige hiervan zijn spirituele bestuurders. Jullie noemen ze filters. Anderen noemen ze geloof-filters. Het brein staat toe dat dingen herkend (geloofd) worden of niet, dit is gebaseerd op ervaring uit het verleden en betrokkenheid met “de manier waarop dingen werken”. Je bent bezig een nieuw bewustzijn te scheppen en een deel hiervan bestaat uit de speelruimte die de Akasha krijgt om tegen dit bewustzijn te spreken. De mensen die in deze ruimte naar deze boodschap luisteren en anderen die dit later beluisteren en lezen, beginnen te begrijpen dat wanneer zij het licht van hun gewaarzijn versterken, zij dit in waarheid laten gebeuren. De communicatie met de Akasha begint te veranderen. De pijnappelklier werkt beter, de filters zijn schoner en de stimuli die uit de Akasha komen, beginnen te veranderen.

tree-of-life-sunsetVeel mensen bezitten filters die een nieuwe spirituele denkwijze niet toelaten. Zij zijn betrokken bij hun eigen beeldbuis van geloof en daarom zullen zij, al zal het DNA nieuwe informatie uitzenden, niet “afgestemd zijn op de zender”. Maar de mensheid is tot verschuiving in staat, zelfs wanneer zij het nog niet kunnen opnemen. Dit is de schoonheid van het systeem van de oude ziel, want jullie hebben een wereldwijde regeling  geschapen dat jullie in staat stelt dat ieder Mens kan “zien” als zij dit wensen. Dit heet vrije keuze.

Wel, zo dadelijk zullen we over een van de meest krachtige en algemene stimuli spreken en over hoe het werkt. Maar eerst wil ik jullie duidelijk maken dat er altijd uitzonderingen op de regel zijn, omdat deze zaken die ik jullie nu zeg voor ieder Menselijk Wezen afzonderlijk niet absoluut zijn. Er zijn altijd mensen die anders zijn.

De reden hiervoor is dat jullie levenspad, waarom je hierheen kwam en wat je op de planeet doet als dienst aan de mensheid, voor ieder van jullie uniek is. Voor iedere ziel is het niet algemeen gangbaar. Ik geef jullie deze informatie dus als een overzicht en dat is alles wat ik jullie kan geven. Laat ons dus spreken over een van de diepzinnige uitzonderingen in de algemene stimuli van de Akasha en hierbij beginnen jullie je te realiseren dat wat ik zeg, klopt, omdat je het inderdaad kunt zien.

Akasha

Het wonderkind wordt niet geleid door angst, drama of onverwerkte zaken. Het wonderkind dat op vierjarige leeftijd als een maestro piano speelt wordt alleen en volledig door zijn bekwaamheid geleid. De schilderes die op achtjarige leeftijd als een meester schildert wordt door haar bekwaamheid geleid, en dat is het! De wonderkinderen houden zich minder met overleven bezig zolang zij hun vakkennis bezitten. Deze vakkennis verteert alles, is zeer rechtlijnig en alles wat zij zich erover voorstellen.

Voor psychologen vormt dit gedrag een puzzel: er bestaat een Menselijk Wezen dat zich niets kan herinneren van een complex talent, dit toch bezit en zich daarin in dit leven  nooit geoefend kon hebben. De puzzel is dan: Hoe kan dit aanwezig zijn, terwijl het toch geen deel van de herinnering van het brein uitmaakt? DNA duwt het naar het brein toe  net zo vlug als het brein dit kan aannemen. Het is de bekwaamheid van veel levens. Hoe bewegen je handen? Hoe houd je de schilderkwast vast? Wat zijn de noten op het toetsenbord? Herinner je je de muziek?

Dit zijn speciale gevallen, dierbare mensen, maar je ziet het dikwijls genoeg om te weten dat het niets te maken heeft met neurosynapsen en geheugen. Dat is de Akasha op een multidimensionaal niveau; het stuurt iets naar het kind toe  dat conceptueel (uitgaande van iets abstracts) is – kunst, muziek, poëzie en beeldhouwkunst. Het duurt levens om een meesterkunstenaar te creëren en zij zullen steeds weer opnieuw geboren worden, terwijl ze doorwerken met de deskundigheid die zij daarvoor bezaten. Alles wat ze te doen hebben, is hiermee doorgaan.

Dit vorige proces gaat heel anders dan jullie proces en de mogelijkheden van alles waar ik over gesproken heb, worden voor hen gereduceerd tot één ding, ze bezitten slechts één focuspunt en je ziet het in een wonderkind. Daarom functioneren zo veel kunstenaars ook niet goed, want dit proces gaat altijd door, ze vergeten om in de realiteit te overleven en dit geldt ook voor de mensen om hen heen; zij zijn alleen geïnteresseerd in zichzelf en hun bekwaamheid.

Karma

 

Dat wat de meeste mensen aanstuurt is één van de stimuli die jullie karma hebben genoemd. Wel, karma is veel meer dan onafgemaakte zaken. Karma is geen straf voor wat je in het verleden gedaan hebt, lieve mensen. Dat is een vorm van veroordeling die niet bij God hoort. Karma is het waarnemen van een ervaring in het verleden en daar een emotioneel antwoord op krijgen zodat jullie het weer opnieuw doen of er ver van vandaan blijven. Karma is een krachtig middel en de meeste Mensen voelen dit, maar hebben geen idee dat zij een speciale stimulus van de DNA Akasha ontvangen.

Karma vult ook niet vaak iets aan. Soms is het een politieagent die politieagent wordt, of een militair die weer militair wordt, of moeders die moeders worden. Het is een bestuurder van een herinnering aan zaken die zowel positief als negatief zijn. Soms is het alleen een emotie. Soms brengt het iemand naar een klassieke geestesgesteldheid die problemen opwerpt.

Wil je iets over die geestesgesteldheid weten? Het is een klassiek gegeven waar psychologen werkelijk moeite mee hebben. Het is lastig te beschrijven, maar je weet dat het bestaat wanneer ik het beschrijf. Soms zijn dingen die jij vanuit je DNA voelt, niet prettig, maar jij herinnert hen als dat wat jij bent – en je kunt niet zonder hen leven. Dat is karma.

Er zijn Mensen die hier leven en ervan overtuigd zijn dat zij het niet verdienen hier te zijn. Wanneer dit hun bewustzijn is, probeert hun DNA hiermee samen te werken. Klopt het dat je dit weet? De cellulaire structuur neemt opdrachten aan die uit het menselijk denken komen. Een gemis aan eigenwaarde zal zichzelf manifesteren met alle problemen van dien; je raadt het al, nog meer gemis aan eigenwaarde. Het schept ook dramatische situaties en sommige mensen lijken er niet uit weg te kunnen komen.

De Mens die al jong in zijn leven is misbruikt, heeft vele keuzemogelijkheden. Waarschijnlijk schiepen zij dit probleem om te zien of zij het patroon kunnen doorbreken (karma op zijn best). Soms echter versterkt het juist wat zij voelen, nl. dat zij hier niet mogen zijn. Die mens zal dus dikwijls uit een relatie met misbruik stappen en in een andere terechtkomen, en in weer een andere! Vrienden zullen hier naar kijken en zeggen: ”Waarom doe je de verkeerde dingen?. Je maakt steeds dezelfde fout!” Op het Akasha-niveau beantwoordden zij keer op keer aan dezelfde aanwijzingen. Het is een slachtofferrol die toch comfortabel is. Zien jullie dit?

Dat is wat Akasha doet. Het vertegenwoordig voor jou een denkwijze die je laat denken waarom je bestaat. Het zal je weer bang maken als je voorheen bang was. Toen ik jullie vertelde, lieve mensen, dat jullie omwille van wat jullie geloofden, gedood werden, geloofden jullie me waarschijnlijk. Jullie zijn oude zielen – de meesten. Ik vroeg jullie hoe vaak het gebeurde of waar het gebeurde, jullie moesten ernaar raden. Zien jullie wat ik bedoel? De Akasha handelt in begrippen, niet in feitelijke herinneringen. Het geeft je ook concepten die uitnodigen tot verandering.

Vorige Levens in de Akasha

tree 202x250 Kryon: 2013 – Wat Nu?Door de Akasha worden enkele boeiende concepten doorgegeven. Laten we over vorige levens spreken. Vorige levens dragen de concepten die tot de erfenis behoren naar de Akasha (de Akasische erfenis). Als je dus een strijder was en op het slagveld werd gedood, houd je wellicht niet van de geur van kanonnenrook. Deze dingen overkomen je op ongewone wijze. Sommige kunnen op een slagveld staan en het ruiken! Sommige houden ervan, omdat het de geur van overwinning en ontspanning van stress met zich meedraagt – nog meer concepten. Maar jullie weten dat daar iets aan de hand is en, lieve mensen, dat is een concept. Je neemt het waar met je centrale zintuigen. Dat is de Akasha op zijn best. Je voelt iets dat tot aan de dag van vandaag in jou bestaat, meer dan dat je je het herinnert.

De ‘kaartlezer’ van een vorig leven moet dit allemaal sorteren. Ze moeten iets lineair zien te krijgen wat niet lineair is. Zie je dat dit dus niet te grijpen is? Hier kan een goede ‘lezer’ hulp bieden: zij trekken individuele levens uit die “soep van ideeën”; dit zou jouzelf nooit lukken. Dit is dus de uitleg van hoe een goede ‘lezer’ je met blokkades en ervaringen uit het verleden kan helpen, dit zou jouzelf nooit lukken.

Wel, de oude ziel heeft een extra eigenschap van de Akasha. De oude ziel, degene die per definitie duizenden jaren, leven na leven, hier is geweest, heeft precies alles ervaren wat er te ervaren was. Wat denk je dan dat er zich in jouw Akasha bevindt, oude ziel? Ik zal het je vertellen: het is hetzelfde als bij iedereen – drama, angst en onafgemaakte zaken, tot nu toe. De oude ziel heeft een supermarkt vol ontwakende levens, dat is het verschil. In de nieuwe energie zal de oude ziel zich dat gaan herinneren.

Zaken herschikken zich. Voor de Akasha is dit evengoed een herschikking. Het gaat erom hoe je dit voelt, wat je ermee doet en hoe het jou naar bepaalde dingen toe stuurt. De belangrijkste eigenschap van een oude ziel is dat oude zielen allerlei zaken al hebben uitgewerkt. Ze zijn daar geweest, ze hebben dat gedaan. Voor hen bestaat er niets nieuws en daarbij hebben ze een manier van leven, of wat zij denken dat op de planeet Aarde een manier van leven is, herkend en zich daarmee geoccupeerd. Het is zo interessant en dikwijls volkomen verkeerd geïnterpreteerd.

Het Atlantis Syndroom

atlantisIk gaf vroeger al het verloop hiervan aan en ik wil het opnieuw geven om jullie slechts een preview te geven. Ik weet dat dit voor velen van jullie erg controversieel lijkt. Hoeveel van jullie waren er in Atlantis? Als er veel handen opgestoken worden, zeg ik: “Werkelijk? In welk Atlantis waren jullie?” Jullie zouden dan zeggen: “Wel, ik was me er niet van bewust dat er meer dan één bestond!” Er waren er veel meer dan één, lieve mensen. Laat me je dan vragen: “Wat gebeurde daar?” Dan zou je kunnen zeggen: “We leefden in deze vergevorderde gemeenschap en we hielden op te bestaan omdat we iets verkeerd deden. Dit staat in onze Akasha vermeld en we weten dit.”

Sommige ideeën die jullie in je Akashaveld brengen zijn buitengewoon menselijk. Ik noem er één.  God, Gaia en de creatieve bron van het Universum geven jullie een Menselijk brein.” Mensen projecteren hun eigen intellectuele processen op alles dat men God noemt. De Grieken deden dit erg goed. Zij schiepen hun Goden die boven de Mensen stonden, maar hun Goden functioneerden helemaal niet goed. Ze hadden allerlei problemen met jaloezie, haat, onverzoenlijkheden en zelfs incest! Hun Goden mochten elkaar niet erg, net als menselijke families. Zij speelden alleen maar met de Mensen die beneden hen leefden om andere Goden te ergeren. Er bestond vooroordeel, boosheid en heftige woede. Dat is de mythologie van de Grieken. Zij schiepen Goden met Menselijke trekken.

Nu, vandaag de dag, staan jullie hierboven. In plaats hiervan kregen jullie een God die liefde is. Maar toen was er plotseling een oorlog in de hemel, en een gevallen engel en woede, veroordeling en verdriet. De gevallen engel werd later jullie ziel, natuurlijk, enzovoort, enzovoort. Mythologie gaat door met haar verhalen. Geliefden, jullie gemeenschappen deden hetzelfde als wat de Grieken deden, alleen is het een beetje moderner. Dit komt uit de Akasha, geloof me of niet. Het is een theoretisch geloof dat bewustzijn in het hele Universum hetzelfde is en, natuurlijk, het is bewustzijn op een Menselijke leest geschoeid. Jullie zijn je werkelijk van niets bewust dat intelligenter is dan jullie, dus hebben jullie ook geen enkel ander denkbeeld over God dan wat jullie over jezelf hebben.

Als extra toevoeging hebben jullie het prachtige wezen Gaia boos gemaakt en het treft jullie met bliksem of jullie aarde raakt uitgedroogd zodat jullie geen voedsel kunnen telen. Begrijp je wat ik probeer te zeggen? Hoeveel energie gaat er in de ceremonie zitten om Gaia te helpen tevreden te zijn? Mensen deden dit gedurende eeuwen. Dit komt, letterlijk, van de oude ziel. Hoe langer jullie op de planeet leefden, hoe meer jullie je menselijk bewustzijn associeerden met ieder ander bewustzijn dat jullie in het Universum zien.

Waarom dan het onderwerp Atlantis? O.K., ik zal het je nog een keer uitleggen, Lemuriaan. Jullie kwamen van die grote berg van Hawaii af toen deze begon te zinken. Gedurende duizenden jaren was dit jullie tehuis geweest – de hoogste berg op Aarde. Ze begon te zinken toen de massa van magma door verschillende vulkanen heen begon te stromen en zich van de druk bevrijdde die haar omhoog had gestuwd. Je wist helemaal niet of de hele berg zou verdwijnen of misschien zelfs zou exploderen! Dus gedurende vele jaren namen jullie je toevlucht tot de zee en ontsnapten. Toen de berg niet meer zonk, bleven sommige daar en de pieken van de bergen werden jullie huidige eilanden. Het belang van Lemurië en Atlantis in onze huidige tijdslijn

Weet je waar Lemuriërs van houden en wat zich vandaag in hun Akasha bevindt? Lemuriërs zoeken naar andere eilanden om op te wonen. Het zit in de ideeën die zich in hun DNA bevinden, die hen vertellen dat dit de manier is waarop ze kunnen leven. Het is een concept om te bestaan en vele Lemuriërs kwamen gedurende hun geschiedenis terecht op andere eilanden. Het voelt dan als thuis. Maar op veel eilanden bevonden zich ook vulkanen. Door natuurlijke geologische processen waren er dikwijls vulkanische activiteiten en aardbevingen en de eilanden gingen ten onder. Wist je dat zich dat in je Akasha bevond, oude ziel?

a recordsWat deed je vervolgens, Lemuriaan, toen er nog een eiland wegzonk? De meesten van jullie zouden ontsnappen – en op zoek gaan naar een ander eiland! In je volgende leven zou je opnieuw op zoek gaan naar een ander eiland!. Het is interessant, maar ook extreem Menselijk, dat jullie, wanneer de verkeerde dingen gebeuren, iets of iemand op de een of andere manier de schuld geven – gewoonlijk jezelf. Dat is het gemis aan eigenwaarde van de oude ziel, we hebben hier zo dikwijls over gesproken. Dan voel je je daar nu schuldig over en nu hebben jullie een ander bewustzijn gekregen dat verklaart dat het eiland jou iets aandeed. Dat is het negatieve Gaia Effect dat veronderstelt dat Gaia boos is. Het ware Gaia Effect is in feite een schitterende samenwerking met het menselijk bewustzijn! Maar jullie Akasha-veld, dat heel ongrijpbaar is, zal jullie een totaal ander concept aanreiken.

De oude ziel heeft dus geen juiste herinneringen aan Atlantis. Atlantis is eenvoudigweg een algemene naam voor ieder eiland waar jullie leefden en dat zichzelf vernietigde toen jullie daar waren. De meeste eilanden hadden een goede reden om door water omgeven te zijn. Zoals we al zeiden: veel eilanden waren vulkanen. Soms lagen zij op kwetsbare plekken, werden gemakkelijk door aardbevingen geteisterd en door overstromingen overspoeld. Soms zou het een cyclus zijn doordat het water iedere 1500 tot 2000 jaar zijn cyclus voltooide. Reken er op dat een Lemuriaan daar was! Had je dat ooit gedacht? Dit zeg ik niet om Atlantis tekort te doen, maar om jullie duidelijk te maken dat er vele Atlantissen waren en dat het in jullie DNA verborgen is als één grootse gebeurtenis.

Tot zover de geavanceerde technologie, laat me vertellen wat jullie als geavanceerde technologie ‘herinneren’. Het is wat anders dan wat jullie nu bezitten. Het is hoog-mentaal bewust denken. Dat is jullie hoge technologie, omdat jullie elkaar op een eiland zoals in Lemuria ontmoeten en jullie de vibraties in dat land kunnen versterken. Het gaat niet om machines en blinkende lichten. Het gaat over een bewustzijn dat fysieke dingen kan veranderen.

De Nieuwe Akasha Impulsen

AkashaDraai samen met mij even de pagina om. Ik zal jullie nu iets zeggen over de nieuwe impulsen van de Akasha. Ze zijn compassievol handelen, liefde en voltooide zaken. Dit zal vanuit het oude zielen-DNA uitgezonden worden naar oude zielen. Dit zal een proces op gang brengen dat hen zal helpen uit hun traditionele gedachten te stappen. Oude zielen beginnen dan in te zien dat zij geen slachtoffer van het leven zijn. Zij horen hier thuis! Hun eigenwaarde zal toenemen en hiermee zullen ze beseffen dat het menselijk ras het verdient hier te zijn! Het is tijd!

Dit proces zal ervoor zorgen dat de Akasha tot hun brein en tot hun aangeboren lichaam in meer verfijnde concepten spreekt, die van compassie. Vraag aan een arts hoe vaak Mensen zichzelf in een ziekenhuis gedurende maanden dikwijls in leven houden totdat zij meemaken dat een kleinkind een diploma behaalt. Vraag een dokter of hij ooit heeft gezien dat de geest sterker is dan het lichaam. Een dokter die dicht bij dood en sterven staat, zal verbazingwekkende verhalen kunnen vertellen over hoe Mensen van hun doodsbed opstaan als ze tot het besluit komen dat zij het waard zijn hier te zijn. Wat denken jullie van spontane remissies? Dat is de wisselende menselijke levensloop.

De Gevolgen van een Nieuw bewustzijn en een Veranderende Akasha

De Akasha spreekt door middel van concepten tot jullie. De nieuwe energie brengt voor de oude ziel verschillenden sturingsmechanismen tot overleven mee. In jullie brein, waar geen plaats meer is voor karma, zullen andere concepten bevrijd worden. Het karma is verdwenen; dit vertelden we jullie al meer dan 20 jaar geleden (Kryon Boek Een). We zeiden jullie karma los te laten want het is niet langer meer nodig. Ga verder met de Akasha energie die jullie zelf voor jullie toekomst creëren in plaats van een concept uit het verleden toe te passen.

Sommige van jullie voelen zich verbijsterd en dwaas omdat het lijkt of je je zonder het leiderschap van karma leeg voelt. Wel, laat me je zeggen dat het tijd is om te begrijpen wat dat gevoel is. Het betekent dat je de controle hebt over je leven! Het betekent dat je geen slachtoffer bent van de omstandigheden die je heen en weer duwen en trekken. Je hebt de oude energie van karma als bestuurder van je leven losgelaten en nu is het dus tijd om te scheppen! Dat betekent nieuwe dingen creëren en Mensen die die boodschap niet ontvangen, denken dat er iets mis is. Sommige houden van dat andere gevoel en stellen dit gelijk aan “normaal zijn”. Het is een herijking. Er bestaat geen karma meer.

De vroegere levens zullen niet meer die invloed hebben die zij hadden en de dingen die jullie je uit het verleden herinneren, beginnen zich anders te ordenen. Nu zullen jullie je succes herinneren, liefde, mededogen en de resultaten die verschijnen door een hooggestemde manier van denken. Naar deze zaken ga je weer verlangen. Zien jullie waar dit toe leidt? Stel je een Menselijk wezen voor dat alleen door positieve zaken geleid wordt. Stel je een Menselijk Wezen voor dat zo volledig door positieve dingen geleid wordt dat hij/zij boeken zal schrijven of televisieshows en films zal maken over alleen maar positieve dingen. Stel je voor hoe dat een verandering teweeg zal brengen bij wat anderen zien en voelen. Stel je voor hoe weinigen iets aan velen kunnen laten zien, en dat dit de planeet kan veranderen! Stel je voor dat de fondsen hiervoor gemakkelijk gevonden zullen worden, omdat oude zielen met geld dit óók zien!

AkashaBeste mensen, jullie beginnen nu met je te herinneren, niet een oude mythologie, maar de werkelijkheid van God. Jullie zijn een deel van de puzzel en jullie dragen ook de oplossing in jullie. Jullie verdienen het om hier te zijn en hoe meer jullie ontwaken, hoe langer zullen jullie leven. Het bewustzijn en het gewaar worden van een mededogende geest zal jullie leven verlengen. In jullie barmhartige manier van denken zullen jullie nooit een kwade God zien. Jullie zullen nooit de mythe zien van een schepper die veroordeelt.

Die heeft ook nooit bestaan! Het is een menselijke gedachte die jullie aan God toekennen. Gaia zal op aarde jullie partner zijn, niet een vrees aanjagende kracht aan wie jullie meer offers moesten geven dan jullie ooit aan een Menselijke partner gaven. Jullie zullen verliefd worden op Gaia. Zien jullie de verschillen? Dit is de ongrijpbare Akasha die zichzelf herschikt, zodat jullie dit een beetje meer kunnen bevatten. Dit duwt Menselijke Wezens naar een heel ander bewustzijn van zijn toe. Dan zullen jullie je realiseren dat de meesters van de planeet dit allemaal al bezaten.

Tot besluit vragen we jullie toch weer: “Wie is je favoriete leraar? Wie? Pas jezelf nu op de juiste manier bij hem of haar aan. Hoe voel je je dan? Jullie antwoord zal zijn: Ontspannen, vredig, veilig, zo geweldig! Dan vraag ik jullie weer: wat bezaten zij die jullie je zo lieten voelen? Het antwoord is dat wat je leert  om het voor jezelf te bezitten; het is de vrede wanneer er in de driedimensionaliteit geen reden is om vredig te zijn, kalmte waar er in de driedimensionaliteit geen reden is om kalm te zijn, een gewaarzijn van prachtige, verborgen zaken die buiten het gezichtsveld zijn van hen die alleen vertrouwen op wat hun ogen kunnen zien. 

Het is de liefde van God die het belangrijkste in jullie leven wordt en deze vernietigt volledig de leugens over slachtofferschap en angst. Je bent ontspannen en behandelt andere wezens dan op een andere manier. De Akasha concepten van meesterschap worden in jullie dagelijks leven waar gemaakt en zaken die gewoonlijk een probleem vormden, worden eenvoudig stukjes uitdaging van het Menselijk leven en niet iets waarbij men overlevingsstrategieën moet toepassen of waarbij jullie op jullie “angst-knoppen” moeten drukken.

Sommige die hier aanwezig zijn en die dit lezen, hadden er behoefte aan dit laatste deel te horen en jullie weten waar ik over spreek. Wordt het geen tijd om dat oude proces achter je te laten? Waarom laat je toe dat deze dingen je frustreren? Het maakt je ouder. Nu kun je het laten gaan. Zeg het hardop als je dit wilt. Laat al jouw lichaamscellen dit horen! De katalysator tot een verlichte planeet zit vlak voor mij. Het is de oude ziel die zal toestaan dat dit een plek in hun leven gaat innemen en die daarom langer leeft.

Er zijn mensen in dit publiek die voor een healing komen. Laat dat zo zijn. Laat het nu gebeuren. Sta jezelf toe dat je nu weet dat dit begint. Ik wil jullie iets vertellen waar jullie je nog niet van bewust zijn: Iedere cel in jullie lichaam weet waar ik nu over spreek. Zij luisteren en verheugen zich, als je het ook aan hen toestaat. Voor dit alles zijn jullie verantwoordelijk.

Het brein is het grote centrale station voor het vervoer van bewustzijnsenergie. Jullie zijn meester over wat jullie willen en niet willen, sta het toe. Het is tijd om een nieuwe Akasha toe te staan die tot jullie zal spreken over de glorie en de majesteit van het systeem dat jullie hielpen ontstaan.

Dat is de boodschap voor vandaag. Ik ben Kryon, vol liefde voor de mensheid – en met een goede reden.

En zo is het.

Kryon

Deze informatie mag je uitprinten, kopiëren en verspreiden, als je dit wilt. Het Copyright verbiedt echter verkoop in iedere vorm, dan alleen door de uitgever.

Lee Carroll

Bron: http://www.kryon.com/CHAN%202013/k_channel13_elusiveakash.html

Vertaald door Jeanne voor www.nieuwetijdskind.com

27 REACTIES

 1. Ik heb vannacht gedroomd over Akasha, liep langs de lange rij boeken in de bibliotheek. De kleur wit was overheersend, maar ik was op zoek naar iets van oranje. Bijzondere droom, ik trok daarna het kaartje van een orakeldek, met de titel Astral Realms, en ontdekte net ik het plaatje wat ik gebruik op een forum, ook raakvlakken heeft met de Akashakronieken… What a day! 🙂

 2. niet allen met regels en wetten maar de conflicten van collegas of wat dan ook, dat kom je toch terug vlug terecht in
  karma. presteren en bewijzen enz

  • @leen,

   Hoi Leen!

   Karma blijkt ergens een illusie te zijn, wanneer verleden – heden – toekomst allemaal tegelijkertijd aan het gebeuren is! 🙂 Of sterker nog, alles schijnt al gebeurt te zijn! Nog gekker! 🙂 Wat is dan nog Karma?

   We kunnen denken in termen als Karma, voor het ‘gemak’, maar alles is maar onderdeel van de Gehele Schepping. Wij dus ook! Een ieder! Het zogenaamde mooie van ons, het zogenaamde lelijke van ons, en alles waar wij ons (nog) (onbewust of bewust) mee identificeren. Kan je beter gaan uitzoeken / kijken / ontdekken / bewuster (durven) te worden, waaróm je je ergens (onbewust of bewust) (nog) mee identificeert.
   En als alles tegelijkertijd gebeurt, in het grote Nu, zowel de dingen die je als zogenaamd mooi bestempeld, als de dingen die je als zogenaamd lelijk bestempeld, zowel je zogenaamde daden, als je zogenaamde giften, wat is dan nog Karma? Wanneer je zowel, in dit Grote Nu, iets ‘slechts’ doet, en dus tegelijkertijd ook iets ‘goeds’ doet ? Wat betekent dan nog ‘karma uitwerken’? Want wat valt er uit te werken dan? In ieder geval niet je karma. 🙂 Alles heeft bovendien dus toch al plaatsgevonden. Zeggen ze. Ik persoonlijk geloof dat ook. 🙂 Hoe kan je je dan zogenaamde ‘daad’ vergoeilijken, rechtzetten, weer goed maken, om het even, terwijl je dat ergens in een ander stadia, of hoe je zoiets dan ook kan noemen, al gedaan hebt?
   De enige rede waarom iets nog voor jou speelt, is blijkbaar omdat iets dan nog voor Jou speelt. Alsof je ergens dus bewust of onbewust (nog) met iets identificeert. Dus kan je je identificatie gaan bewustworden!
   En eenmaal die bewustwording, kan je misschien in de ‘gebruikelijke’ termen spreken van ‘Karma’ die dan is ‘ingelost’, of eigenlijk beter gezegd; ‘uitgewerkt’. ‘t Is dan vrij. Klaar. Ben je dan van je Karma af? Misschien van je zogenaamde ‘last’ van die karma ;). Dan kan je misschien spreken over het feit dat je dan je zogenaamde Karma inlost. Terwijl er natuurlijk niets in te lossen valt! Tenzij jij je dus met die gedachte identificeert ;). En waaróm identificeer jij je daar dan mee?

   🙂

   Veel liefs, Susanne

   • Ha Susanne,
    Volgens mij heeft karma veel te maken met dualistisch bewustzijn, en oorzaak-gevolgdenken. Uit het een ontstaat het ander. Actie is reactie, waarop een nieuwe reactie volgt.
    En zo blijft het “levenswiel” draaien, en bewegen wij van de ene incarnatie naar de ander.
    In het Nu ( eenheidsbewustzijn, het ultieme doel) bestaat geen dualiteit, geen oorzaak-gevolg, geen goed en kwaad, dus evenmin zoiets als karma.
    Groetjes, Lia

    • @Lia,
     ja zo zie ik het ook ,geen oorzaak gevolg. maar een vervolg delen als deel van het geheel. Maar in een werksituatie of wat dan ook valt er dan niets meer te zeggen:) toch als je in team of groep moet werken

     • Ha Leen,
      Er bestaat ook zoiets als familiekarma, groepskarma, nationaal karma. Maar zodra inhoudt dat men elkaar als kuddedier, als kip zonder kop achterna gaat lopen, klakkeloos elkaars mening overneemt omdat het nu eenmaal zo hoort, noem ik dit lager groepsbewustzijn.
      M.i. is het in de Nieuwe Tijd de bedoeling dat de mens een zelfstandig functionerende eenheid wordt die wil samenwerken met andere eenheden.
      Fijn weekend, Lia

    • @Lia,

     Hoi Lia en Leen!

     Ja precies, oorzaak-gevolg denken, zo boven zo beneden. Dualistisch bewustzijn. Of de Overtuiging van dualistisch bewustzijn. Dat kan ook. Want bestaat dualistisch bewustzijn, omdat het bestaat? Of bestaat dualistisch bewustzijn, omdat wij (ergen zijn gaan) Geloven dat het bestaat? Zo dus ook met Karma. Bestaat Karma, omdat het bestaat? Of bestaat Karma, omdat wij (ergens zijn gaan) Geloven dat Karma bestaat? Kan nogal een verschil in blijken te zitten. Komt de zon op, omdat die zon opkomt? Of komt die zon op, omdat wij (ergens zijn gaan) Geloven dat die zon op komt? Eens was de wereld plat, en dus is-ie plat. De wereld schijnt in ons Nu rond te zijn, en dus is-ie rond. En straks, ergens in tijd, schijnt die wereld maar misschien een black hole, of zoiets, te zijn. Wie weet! 🙂
     Als het betreft je ‘karma’ uitwerken gaat, of dat nu het ‘karma’ van jezelf is, van je familie, groepskarma, je geslacht, je land, etcetera, dan is het maar net waar je je natuurlijk onbewust en/of bewust mee identificeert.
     Kan natuurlijk alleen vanuit eigen ervaring spreken ;), maar in mijn geval bleek de bewustwording omtrent iets, vaak al de hele boel ‘in stroming’ te zetten, waardoor energie, of karma, of hoe je het wilt noemen, flink weer kon gaan stromen, veranderen, en er dus andere, nieuwe situaties/overtuigingen etc. konden/kunnen ontstaan.
     Om vaak ook weer gelijk in weer een ander ding te kunnen belanden, hoor ;), haha, en zo kan je natuurlijk wel aan de gang blijven met dat zogenaamde Karma uitwerken :). Waardoor je vaak (in mijn geval dan) weer haast kan ‘vergeten’ om gewoon ook Nu te leven. Maar ook dat kan weer ‘je karma’ zijn! 🙂 En zo draait dat wiel inderdaad maar gewoon door.. 🙂

     Liefs, Susanne

     • Ha Susanne,
      Je kunt in zeker opzicht zeggen dat alles bestaat, maar niet alles even werkelijk is. Een film of toneelstuk bestaat maar beantwoordt niet aan de absolute werkelijkheid. Zo ook met dromen, die bestaan maar in een andere werkelijkheid dan ons aardse leven. Hetzelfde geldt naar mijn idee voor karma en dualistisch bewustzijn.
      De absolute werkelijkheid is Nu (tegenwoordig en bewust Zijn).
      Liefs van Lia

 3. het maakt me licht en dansend:)
  ook al begrijp gans de uitleg niet met al die banamingen.
  Maar leven zonder karma, vrij als een vogel dat lijkt me iets
  om te herinneren als ik terug in drama verwikkeld geraak.
  want als je op een werksituatie zit met regels en wetten dan verlies je dit terug vlug vind ik

 4. De bewustheid van wat er zich in een mens zijn/haar leven afspeelt doet karma smelten als boter bij de vis.

  Karma is het probleem niet.

  Het wel of niet bewust zijn van waarom en hoe het komt dat de mens zich in een bepaalde situatie bevindt bepaalt wat er vanaf DIT moment geschieden zal.

  Nou is toevallig bij mij karma wel een probleem, ik kom uit een familie van 1 celligen, het is al een wonder op zich hoe ze zich voortgeplant hebben.

  Mij is het in ieder geval niet gelukt.

  Was trouwens niet in me opgekomen.

  • @Aart,

   Hoi Aart!

   Je schrijft: “De bewustheid van wat er zich in een mens zijn/haar leven afspeelt doet karma smelten als boter bij de vis.

   Karma is het probleem niet.

   Het wel of niet bewust zijn van waarom en hoe het komt dat de mens zich in een bepaalde situatie bevindt bepaalt wat er vanaf DIT moment geschieden zal.”

   Wat zeg je dat mooi! 🙂 Karma blijkt inderdaad niet het probleem te zijn, maar inderdaad het wel of niet bewustzijn van!

   🙂

   Liefs, Susanne

 5. Ik heb al meer over die lee carroll gelezen. over de oude energie van karma los laten als bestuurder van het leven , fijn zou dat zijn en dat de tijd is gekomen om te scheppen en nieuwe dingen te creëren . Het is een indrukwekkend hoor , ik laat het even bezinken dit is weer eens andere koek . En zeker dat je vorige levens geen invloed meer schijnen te hebben , dat is weer eens heel wat anders , en iedereen maar denken dat het zijn leven beïnvloed . Andere inzichten niet verkeerd , ik mag die lee carroll wel , het is een byzondere man met een nog bijzonder boodschap van kryon . Ik sta klaar om akascha te ontvangen , ik heb er nu een hele andere kijk op niks geen karma meer , waar mee je altijd maar mee opgezadeld leek ik ben blij dat ik dankzij kryon een ander beeld heb .bedankt voor de vertaling. Jeanne Gr. Jannie

 6. Onthullend voor alle ‘oude zielen’

  De Akasha handelt in begrippen, niet in feitelijke herinneringen. Het geeft je ook concepten die uitnodigen tot verandering.

  Al die karma-herinneringen mbt negativiteit zijn gewoon niet waar dus!

  Get rid of the shit, zou ik zo zeggen!

  Mooi om dit te lezen, het geeft mij de sleutel in handen om nu definitief uit het ‘drama’ te stappen 😉

 7. Hartelijke dank Kryon,

  Het laatste stuk sluit ik me bij aan, 🙂 xxx

  Met een glimlach en een heerlijk gevoel.

  Liefs, Henriëtte <3 xxx

 8. Ja, ik sluit me aan bij Susanne: geweldige vertaling van Jeanne! (vaak ga ik liever naar de oorspronkelijke tekst maar dat was nu niet zo) heel helder en vloeiend!
  En een ongelooflijk mooie tekst van Kryon, om vele malen opnieuw te lezen en te ervaren …
  dank dank dank

 9. @Aart, Lieve Aart(what’s in à name?;)
  Misschien is vertrouwen een beter woord dan liefde of God voor jou..
  Maakt het ook wat uit? Ieder heeft zijn eigen interpretatie maar hopelijk wel dezelfde intentie nl compassie

  <3Tanja

  • @Tanja, mijn God/mijn Aart, niet dat woord ‘vertrouwen’.

   Doe me dat niet aan hoor.

   Tanja/gehele universum, kan de mens leven zonder vertrouwen, Liefde, God, Hart, compassie, etc?

   Wat is daar het praktische nut/functie van?

   Gewoon beide voetjes (ik heb ze beide nog) op de vloer en verder niet in dat hoofd bezig hoeven zijn met wat dan ook.

   Dat hoofd wat vanuit het verleden opgeslagen mechanismes/ervaringen/herinneringen je van alles kan doen laten voelen en je kan laten denken/voelen het nodig te hebben. En oh, oh wat voelt dat echt maar het is enkel niet gebaseerd op het heden maar op vroeger.

   Ligt er hondenpoep op straat moet je dan vertrouwen hebben om er niet in te stappen, compassie en Adriaan hebben met die poep, met Liefde er wel of niet in trappen, God aanbidden, God nodig hebben om je de juiste weg te wijzen?

   Ik kan enkel stellen dat ik niets meer heb met Liefde, compassie, God, vertrouwen, etc, etc en het leven is nog nooit zo simpel geweest.

   Wat is het nut van vertrouwen?

   Wat is het nut van Liefde?

   Wat is het nut van God?

   Is dat niet hetzelfde nut als pappie en mammie voor een afhankelijk klein menselijk wezentje op weg naar HEELHEID en vanuit die HEELHEID het nut totaal zien verdwijnen.

 10. Het zal wel, mijn hoofd tolt van deze tekst.

  Volgens mij moeten we ons niet helemaal gek laten maken.

  Ik geloof in liefde, zelfverantwoording en bewustzijn.
  En gelukkig ben ik meester over mezelf.
  Hoopte al op een reactie van Aart! haha wat zou hij ervan vinden?

  Groetjes Angel

 11. Dit is zo’n geweldige tekst, da’k bijna niet weet waar ik het zoeken moet! 🙂 🙂 🙂 Hahaha, geweldig dit!

  En superbedankt ook voor degene, aan degene die dit vertaald heeft en hier op deze site heeft gezet! Jeanne, zie ik nu onder de tekst staan, superbedankt voor je vertaling en deze tekst plaatsen op deze site. Ook Gordon!! 🙂

  Knuffel,

  Susanne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in