niet meer aangesloten voelt

Als je in jezelf voelt, diep in jezelf voelt, ben je dan helemaal tevreden, met jezelf, met je omgeving, met je werk, met hoe je je voelt, met je leven? Ondanks die vaste baan, een goed inkomen, een fijne partner, goede vrienden, alles op orde, dan nog voelt het onbestemd, onzeker. De dagen beginnen in elkaar over te lopen, steeds sneller van de ene naar de andere zelfde dag. De dagen voelen nutteloos en zinloos aan, alsof je verondersteld wordt iets te doen, maar je geen idee hebt wat dat is.

Wat is er aan de hand, waarom voelen wij dit, waarom is dit gevoel zo in ons dagelijks leven aanwezig? Ook al is het leven goed voor je en hoor je niet te klagen, dan nog kunnen emoties je beïnvloeden en uit balans brengen met boosheid, twijfels of gevoelens van depressiviteit. Onze slaap wordt onderbroken en onze temperatuur wisselt tussen te koud en te warm. Steeds meer mensen hebben aanhoudende en vage, onbehandelbare lichamelijke klachten die hun leven dagelijks beïnvloeden.

Onze energie voelt rusteloos, ontregelt ons lichaam, duwt en trekt, fysiek en mentaal, totdat we niet meer weten wat we ermee moeten aanvangen. Dit gevoel van het niet hebben van controle, dit gevoel van niet aangesloten zijn, waarom is dit er, wat is er aan de hand?

door Barbara Postema

Kosmische krachten

Wat wij (on)bewust voelen zijn de krachten die inwerken op het energieveld van ons lichaam. Wij zijn geneigd te vergeten dat we worden beïnvloed door krachten om ons heen. Zwaartekracht trekt ons naar de grond, de maan verplaatst watermassa`s op aarde en de maan regelt ook de cyclus van de vrouw. De zon, die door zijn geomagnetische activiteit zorgt voor geladen energetische deeltjes in de lucht die het aardmagnetisch veld beïnvloeden en daarmee het magnetisch veld rondom ons lichaam. Allerlei krachten die wij niet kunnen waarnemen met onze fysieke zintuigen hebben dagelijks effect op ons, een perfecte kosmische samenwerking. Wij bewegen mee met deze kosmische evolutie en zijn onderhevig aan veranderingen op de aarde en in dit hele proces gaat het maar om één ding: groeien.Maldek

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Groeien

Wij zijn een klein radertje in een onvoorstelbaar groot geheel, verbonden door een gigantisch veld van energie dat eenieder aanraakt en doordringt. In de basis zijn alle kosmische krachten energiebewegingen en altijd gericht op groei, er is altijd ontwikkeling naar een hoger of volgend niveau. Dat start al in de baarmoeder, waar de eerste cellen zich vermenigvuldigen en uitgroeien tot een baby. Alles is in beweging, het lichaam groeit, cellen sterven af en nieuwe komen ervoor in de plaats. Een zaadje groeit uit tot een boom, soms zelfs onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Hoe weet het dat het wil groeien en hoe het moet groeien? Het is de natuurlijke beweging van energie, het vernieuwt, breidt uit, het oude sterft en een nieuwe fase start.

Groeien in fases

Deze ontwikkeling van groei verloopt in fases. Iedereen met jonge kinderen herkent dit mechanisme. Een jong kind heeft fases van introversie: het trekt zich terug of huilt veel, is opstandig en de vooruitgang lijkt er niet te zijn. Ineens is daar de dag dat het volzinnen maakt of het een centimeter lijkt te zijn gegroeid, het kan nieuwe dingen en bezit kennis die het voorheen niet had. Deze introverte fase zorgt voor onrust, een pijnlijk lichaam en emotionele schommelingen, maar uiteindelijk is daar het eind van die fase en de start van een nieuwe fase. Dit gebeurt op alle niveaus, van groot naar klein. De hele kosmos is in een constante staat van ontwikkeling en groei, ook wij, want ook wij zijn verbonden met dit kosmische veld. De kosmos bevindt zich op dit moment in een overgangsfase, de ongemakkelijke fase voor de groeispurt en uiteindelijk keert de stabiliteit terug.

Groeien is verhoging van trilling

Kosmische groei is in de kern het verhogen van trillingsfrequentie. Of we dit nu willen of niet, het verhogen van deze trillingsfrequentie in de kosmos werkt door in ons fysieke lichaam. Kosmisch geladen deeltjes komen vanuit alle uithoeken van de kosmos binnen via ons energieveld en zorgen daar voor een verhoging van trilling, waarbij de mate waarin dit gebeurt overigens sterk kan verschillen per persoon. Daar start dan de fase van ongemak, het doordringt alles en raakt onze oude vastzittende energie aan. De lage trillingen in ons energieveld zijn oude trauma`s, gedragspatronen, onzekerheden, boosheid, schaamte, angsten. Lage trillingen diep weggestopt in de krochten van ons onderbewuste, het onbewuste wat niet langer onbewust kan blijven. Deze sterkere trillingsfrequentie doordringt alle lagen in ons energieveld, het zet een vergrootglas op onze beperkende gedachten, ongezonde relaties en verlangens waar we niet voor durven kiezen. Alles wordt aangeraakt door deze verhoogde trilling en wordt keer op keer aan ons getoond, als een vervelend patroon wat zich herhaalt of een lichamelijke klacht die maar niet weg gaat.

Ons verstand begint nu onder invloed van de toegenomen trillingsfrequentie overuren te draaien en oververhit te raken omdat het niet begrijpt wat er aan de hand is. Het vergeet de meest simpele dingen alsof gisteren een eeuw geleden was. Het maakt bij tijd en wijle chemische kortsluiting waarbij gevoelens van leegte en niet aanwezig zijn ons kunnen overvallen. Onze nachtrust lijkt een marathon van activiteit, al deze energetische toestroom zorgt voor onrust en overweldigende dromen. Het is een moeilijke periode, die lastig te begrijpen is als je er midden in zit. Begrijpt een kind in de fase van opstandigheid en huilen dat het een nieuwe fase ingaat? Nee, het voelt alleen ongemak. Wij voelen in deze fase ook vooral ongemak, een wachtruimte waarin we niet weten waar we op wachten, een pijn waarvan we de oorzaak niet kennen.

Dit alles werpt de belangrijke vraag op: Willen we het hierboven beschreven proces helpen of blokkeren? De keuze is aan ons, maar voorwaarts zal het hoe dan ook gaan.

Persoonlijk pad

De een kan totaal ongevoelig lijken voor deze fase van transformatie terwijl de ander het extreem moeilijk heeft. We zijn hier niet allemaal met dezelfde reden, we hebben allemaal andere bagage en niet iedereen beweegt met dezelfde snelheid. Uiteindelijk zal niemand kunnen ontkomen aan deze volgende fase, de verbondenheid met het kosmische energieveld sluit niemand uit. Het is een pad wat we allemaal lopen, het is een reis naar het reinigen en opschonen van onze innerlijke kwesties en thema`s, zodat we daarvan verlost de nieuwe fase in kunnen gaan.

Moeilijk of makkelijk, dat is individueel en welke weg iemand bewandelt, is eigenlijk niet van belang. Het is een innerlijk proces, we dienen zelf te willen ontwikkelen, groeien en vooral leren loslaten. Hoe we dat willen doen, dat is aan ons. Niemand kan het voor ons doen, net zoals niemand een kind kan forceren om te groeien, of een puber kan dwingen sneller wijs te worden; Het natuurlijke proces van groeien laat de puber uiteindelijk geestelijk volwassen worden, vroeg of laat.

Meebewegen

De kosmos volgt haar pad in een spiraal naar boven en wil een nieuwe fase starten en wij zijn onlosmakelijk met deze beweging verbonden. We kunnen kiezen, weerstand bieden of meebewegen en deze fase van ongemak helpen door meer inzicht te krijgen in het proces. Wat doet deze fase van energetische opwaardering met jou persoonlijk, wat komt er boven? Hoe meer weerstand of onbegrip, hoe meer het proces kan aanvoelen als zwaar, moeilijk, leeg of verwarrend. Hoe bewuster we hiermee omgaan, hoe meer inzicht we krijgen en hoe sneller we kunnen loslaten. De energie kan voor sommigen dwingend zijn en gepaard gaan met allerlei mentale en fysieke ongemakken. Probeer deze energetische invloed te zien als een grote aanzwellende golf in de branding, we kunnen afwachten en ons omver laten werpen of we kunnen erop surfen. We kunnen elke golf opnieuw op ons in laten beuken en bij elke golf opnieuw onaangenaam verrast zijn, dan is het een wilde rit. Zouden we er niet beter aan doen te accepteren dat we niet zijn opgewassen tegen de natuurkrachten als de zee en de kosmische energie, en, in plaats daarvan, er zoveel mogelijk gebruik van maken? Uiteindelijk zal de zee kalm worden, dat doet ze namelijk altijd. Ook zal er een eind komen aan deze kosmische groeispurt en zal de nieuwe fase echt beginnen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

15 REACTIES

 1. Hoi hoi Erik. Soms denk ik wel eens dat mensen best wel voelen en weten. Dat veel media erop gericht is te doen alsof dit niet zo is. En social media is niet helemaal het peilforum dat de echte mensheid vertegenwoordigt.

  Uiteindelijk gaat het om spiritueel leven en zal spritueel spreken op zich niet de wijze zijn waarop mensen informatie uitwisselen. Ze hoeven niets te verantwoorden of te verdedigen of te laten zien: Kijk mij eens op het goede spirituele pad zijn.

  Ik heb veel meer vertrouwen gekregen in de mensheid en kon daardoor zelf beter uit de voetjes.

 2. Hoihoi oprecht interesse waar ik artikelen kan vinden die de theorie ondetbouwt dat de aarde plat is….wat als je dan bij de rand bent wat gebeurd er dan?

 3. “Ondanks die vaste baan, een goed inkomen, een fijne partner, goede vrienden, alles op orde”

  En als je nou niet alles of gedeeltelijk op orde hebt?
  Waarom gaan sommige artikelen daar zo automatisch van uit.

 4. Merk dat er kleine momenten zijn van verwondering, tijdens wat dan ook. Daarbij stil staan laat de grote motor weer draaien
  Dat is de enige controle die je hebt. De rest kun je vergeten om het in newspeak te zeggen loslaten

 5. Kosmische krachten

  Wat wij (on)bewust voelen zijn de krachten die inwerken op het energieveld van ons lichaam. Wij zijn geneigd te vergeten dat we worden beïnvloed door krachten om ons heen. Zwaartekracht trekt ons naar de grond, de maan verplaatst watermassa`s op aarde en de maan regelt ook de cyclus van de vrouw. De zon, die door zijn geomagnetische activiteit zorgt voor geladen energetische deeltjes in de lucht die het aardmagnetisch veld beïnvloeden en daarmee het magnetisch veld rondom ons lichaam. Allerlei krachten die wij niet kunnen waarnemen met onze fysieke zintuigen hebben dagelijks effect op ons, een perfecte kosmische samenwerking. Wij bewegen mee met deze kosmische evolutie en zijn onderhevig aan veranderingen op de aarde en in dit hele proces gaat het maar om één ding: groeien.

  Eerst moet je jezelf ontleren wat je geleerd is. Wij zijn het middelpunt van het universum de zon en de maan draaien rondjes boven de aarde. Waar wij op leven geeft het idee van de klok zon grote wijzer de maan kleine wijzer.

  Zwaartekracht bestaat niet, alles wat zwaarder is dan lucht valt naar beneden en alles wat lichter is als lucht stijgt.

  BTW kijken mensen in perspectief. Als je bijvoorbeeld bij een stoplicht staat en je loopt ervan weg, wordt het stoplicht niet kleiner door de kromming van de aarde, maar gewoon omdat je er afstand van doet.

  De maan verplaatst geen watermassa’s de en en vloed is het energie ritme van de aarde. Het Engelse woord voor aarde is earth wat eigenlijk heart betekent. Dus een eigen ritme de, de zon en de maan zijn even groot en er is een derde energie of eigenlijk een 4de energie aanwezig, wel eens gehoord van de blacksun dat is een niet zichtbare energie alleen wanneer er een zons of maansverduistering is. Als je die kunt berekenen wanneer er weer een verduistering komt heb je macht.

  Als kind zijnde voor je naar school gaat weet je dat de aarde plat is en het middelpunt van het universum al zou je het zo niet kunnen uitleggen alleen dat het plat is, eenmaal van school af beginnen mensen raar te praten over mensen die de verbinding nooit hebben verbroken met de platte aarde. Dat raar praten komt uit jaren lang indoctrinatie van iets wat niet zo is. Dan hebben we de media en symbolen en geluiden die het onderbewustzijn inschakelen…daar wordt het ook ingebracht om je van je eigen mind te beroven. Ze hebben je in de pocket met alles vergeet dat niet. Het enige wat altijd puur blijft en kan denken is vanuit het hart je hart weet dat de aarde het middelpunt is en je hart weet ook dat het plat is. Je hart kent geen angst en ego. Je hart heeft zelfs meer hersencellen dan hersenen zelf. Ego en angst komt van denken vanuit het hoofd en die ego en angst verdedigen de leugens waar je mee gemanipuleerd en geïndoctrineerd bent. Je wordt in de lage frequenties gehouden door jezelf dankzij de angst de ego de manipulatie de indoctrinatie de leugens, je wordt weg gehouden van wat en wie je werkelijk bent. Je bent een slaaf, zolang je dit alles niet doorziet dan duurt de zelf groei veel langer, alleen omdat je een verkeerd beeld heb van iets.

  Mensen kijken wel maar zien niet.

  Mensen horen wel maar luisteren niet.

  Mensen denken wel maar voelen niet.

  Mensen praten wel maar spreken niet.

  Dat willen de machthebbers van deze wereld zo houden, daarom roepen ze alle mogelijke onzin in om je bezig te houden met onzin zodat je struikelblokken creëert naar het hogere bewustzijn voor jezelf. Daarom is het juist van belang om te weten wat je thuis is en waar je op woont. Al erken je alles van slaaf aan het systeem te zijn en zowel in de mk ultra programmering van NASA dat je op een bol zou leven. En je eigen echt eigen onderzoek zal doen naar de platte aarde ook al wil je die debunken het gaat gewoon niet je komt er niet onderuit. NASA is van de Free Masons en in die groep leer je de oude kennis de nieuwe kennis de verborge kennis…want zelfs de verborgen kennis ligt recht voor je neus…de verborgen kennis van de aarde is dat ie plat is, en omdat het verborgen kennis is kunnen ze je iets wijs maken via onderwijs. Kom terug in de werkelijke verbinding niet met de schijn.

 6. Heel herkenbaar, maar het duurt nu al jaren en lijkt zo vast te zitten.
  Wanneer is er eindelijk iets van een klein beetje zicht op voordelen van al dat inkomende licht?

 7. Allemaal heel herkenbaar. Ik heb er veel last van en wil dit alles best geloven. Maar de goede raad om gebruik te maken van de kosmische energie vind ik nogal vaag. Hoe doe je dat dan concreet?

 8. Dit lees ik ook op andere sites en ook herken ik de informatie van bijv channelings.
  Ik voel dat het waarheid is. Dit allemaal te weten geeft mij veel steun. Ook anderen die veel moeite met de groei hebben kan ik helpen met deze kennis. Ik ben hier erg dankbaar voor.
  Wat ik me nu eigenlijk afvraag en dit vraag ik met alle respect: op welke manier wordt deze informatie aan jou doorgegeven? Je gidsen? Ook channelings? Ik ben hier reuze benieuwd naar!

 9. Dankjewel voor dit artikel! <3 vind het soms erg verwarrend en intens deze golven van energie.

 10. Inderdaad, duidelijk te voelen.
  Dicht bij jezelf proberen te blijven wat niet altijd makkelijk is.
  Leven in de nu-momenten.
  Wetende nu, het hoe en waarom, geeft mij het inzicht dat bewust blijven in iedere nieuwe situatie een sleutel kan zijn.