Is het zo dat er tegenwoordig meer verwende, moeilijk te hanteren jongeren zijn die alleen maar online tot leven komen? Is er daadwerkelijk een explosieve groei aan kinderen met ADHD, ADD, autisme, hoogsensitiviteit etc.? Of komt dat omdat we hen graag in hokjes willen plaatsen en labelen zodat we niet verder hoeven te kijken?

een boekpresentatie van Angela Weghorst

Er is iets aan de hand met de kinderen en jongeren van nu. Dat kan je bijna niet ontgaan zijn. Je kent vast wel een kind of jongere in je eigen omgeving dat ‘anders’ is, anders dan wat tot nu toe ‘normaal’ was. Het is in mijn ogen hoognodig tijd om als maatschappij met andere ogen naar deze bijzondere generatie te kijken, hen serieus te nemen en te ondersteunen om hun mooiste zelf te kunnen ontwikkelen. Dat ze eindelijk zichzelf mogen zijn in plaats van ‘anders’.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Het beeld dat regelmatig van de kinderen en jongeren van nu wordt geschetst, strookt niet met de inzichten die ik de afgelopen tien jaar als kinder- en jongerenexpert over hen heb opgedaan. Ik zag dat veel kinderen en jongeren zich ‘anders’ voelen en zich bijvoorbeeld niet meer helemaal thuis voelen in het huidige onderwijssysteem en/of arbeidsproces. Om de kans op buitensluiting of pesten te minimaliseren laten ze vaak een aangepaste versie van zichzelf zien. Een versie die door velen wordt beoordeeld of veroordeeld. Maar we vergeten daarbij gemakshalve dat iedereen z’n eigen persoonlijke verhaal heeft. Een verhaal dat vaak veel dieper gaat dan de meesten (willen) weten. Het is immers makkelijker om alleen naar de buitenkant te kijken, naar het gedrag, het uiterlijk, de leeftijd of de afkomst van iemand. Iedereen moet keurig voldoen aan de vele zichtbare en onzichtbare normen die heersen op school, straat of (social) media. En afwijkingen van de ‘norm’ worden al snel bestempeld met allerlei negatieve oordelen als verwend, lui, druk of ongeïnteresseerd. En omdat we daarnaast meer gericht zijn op de symptomen dan het waarom ergens van, worden deze symptomen ook vaak bestempeld als de negatieve eigenschappen van ‘labels’ als ADHD, ADD, autisme of hoogsensitiviteit.

Ik vond het tijd om het échte verhaal van de kinderen en jongeren van nu naar buiten te brengen en er een boek over te schrijven. De inzichten in dit boek zijn gebaseerd op een grootschalig onderzoek dat ik met mijn bedrijf TwinQ heb uitgevoerd, aangevuld met mijn ervaringen van de afgelopen tien jaar. Voor dit onderzoek heb ik meer dan zestig diepgaande interviews gehouden met 5- tot 25-jarigen en hun ouders. Het waren zeer open en inspirerende interviews, waarbij ik echt een kijkje recht in hun hart kreeg. De vele prachtige en ontroerende verhalen maakten duidelijk dat veel kinderen en jongeren het gevoel hebben ‘anders te zijn dan anderen’ … en dan helaas ook het gevoel hebben ‘minder’ te zijn. De momenten waarop ik hun uiteindelijk vertelde dat er veel, veel meer kinderen en jongeren zijn met dezelfde eigenschappen waren onbetaalbaar. Gezichten vol ongeloof en blijdschap. Blijdschap van herkenning en erkenning. Het is dus hoognodig tijd dat hun verhaal de wereld in komt! Om de vele bijzondere verhalen te kunnen onderbouwen met cijfers, hebben we tevens een groot kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder vierduizend 5- tot 25-jarigen en hun ouders. Deze onderbouwing maakt duidelijk dat we niet meer om de specifieke kenmerken van deze bijzondere generatie heen kunnen. Om kinderen en jongeren echt te kunnen begrijpen heb ik er voor gekozen om hen zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten door fragmenten van de interviews met je te delen, waardoor je het gevoel krijgt dat je hen zelf hoort praten.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel een gaat uitgebreid in op de algemene kenmerken van de 5- tot 25 –jarigen van nu: de specifieke leeftijdskenmerken, verschillen tussen jongens en meisjes en de belangrijkste spelers in hun leven: de ouders, peergroup en school van nu. Deel twee gaat in op de specifieke kenmerken van Generatie Zenz, zoals ik hen heb genoemd. Generatie Zenz blijkt intuïtiever en sensitiever te zijn dan de meeste mensen denken. De sensitiviteit uit zich in veel gevallen door gedrag te vertonen waaruit duidelijk blijkt dat het kind overprikkeld is, maar ook in de bizarre verhalen die ze af en toe vertellen. Verhalen over vreemde, bovennatuurlijke verschijnselen die soms angstig of verwarrend voor ze kunnen zijn. Veel ouders staan dan ook regelmatig met hun mond vol tanden wanneer ze horen wat hun kind allemaal aanvoelt of uitspreekt. Uit het onderzoek blijkt tevens dat bij kinderen en jongeren waarbij een label als ADD, autisme, dyslexie of hoogsensitiviteit is vastgesteld het ‘zesde zintuig’ verder is ontwikkeld dan bij anderen, dat zij meer opvangen dan anderen. Overigens blijkt circa 80% van alle 5- tot 25-jarigen iets met het ‘zesde zintuig’ te hebben (zie ook blog) Daarnaast blijkt Generatie Zenz op zoek te zijn naar een betere wereld en omarmt daarbij de idealen van de hippies. Ze beschouwen onze ‘moeder aarde’ als meer dan een pakhuis vol grondstoffen voor onze materialistische behoeften. Het is een generatie waarbij echtheid, rechtvaardigheid en gemeenschapszin belangrijker zijn dan geld, status en macht. Een generatie die wars is van onechtheid en er genadeloos doorheen prikt.  Ze vergen daarom ook een andere benadering: een benadering gebaseerd op echtheid. Een generatie die om tot volle bloei te kunnen komen, onze steun nog meer dan nodig heeft…

Angela Weghorst
Angela Weghorst

Angela Weghorst is kinder- en jongerenspecialist en oprichtster van TwinQ, een bedrijf dat achterhaalt wat er diep in de harten van jong en oud speelt en dit vertaalt naar concrete inzichten, advies en inspiratie op het gebied van kinderen en jongeren, persoonlijke ontwikkeling en de positionering van mensen en merken. Met dit boek wil zij mensen met andere ogen naar deze bijzondere generatie laten kijken, in de hoop dat de kinderen en jongeren van nu eindelijk zichzelf mogen zijn in plaats van ‘anders’.

Je vindt het boek hier

 

Inkijkexemplaar

Anders: het échte verhaal van Generatie Zenz, de 5- tot 25-jarigen van nu

ISBN: 978-94-92491-00-8

Prijs: €24,90

Aantal pagina’s: 384

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

11 REACTIES

 1. Beste Angela,
  Wat een prachtig boek en vooral wat is het nodig! En voor mij en ons zo herkenbaar!
  Geweldig vind ik het dat u 10 jaar lang onderzoek heeft gedaan en kinderen en ouders hun verhaal heeft laten doen! Het raakt me heel erg…
  Mijn grootste wens en droom is dat er NU, EINDELIJK, GELUISTERD wordt naar deze kinderen en hun ouders!
  Er is inderdaad helemaal niks "mis" met deze kinderen en met zoveel mensen, er is wel iets aan de hand…Deze kinderen hebben een fantastische en diepe missie en daar hebben ze ons bij nodig! Zij laten zien dat het SAMEN vanuit LIEFDE nodig en bedoeld is…
  Deze kinderen zijn hier om ons te laten voelen, ervaren en zien zoals het leven hier op aarde bedoeld is en niet wat "wij" ervan "gemaakt" hebben.
  We zitten nu in het Aquariustijdperk, het tijdperk van het ontwaken van ons Ware Zijn! Vele eeuwen van macht, onderdrukking en leugens hebben wij achter ons en we zitten er nog steeds midden in…Het is een hele intense tijd die veel van kinderen en ons vraagt.
  De essentie van het leven is VOELEN. VOELEN is ZIJN! ZIJN is WETEN WIE JE BENT!
  Deze kinderen vragen om te luisteren naar hen en naar onszelf. Door mijn prachtige kinderen heb ik mijn Ware Zijn ook weer her-ontdekt. Als kind voelde ik zoveel en dit werd steeds weer ont-kracht en ontkend. Nu weet ik dat ik zo vaak goed gevoeld en "geweten" heb en leer ik daar steeds meer op ver-trouwen!
  Ik heb 2 van deze prachtige zonen van 16 en 14 jaar. Onze oudste zoon gaat sinds 3 jaar niet meer naar school. Ook toen hij 8 jaar was is een "etiketje" geplakt dat hem helemaal geen RECHT doet en hem zelfs zo tekort doet. Men zag en ziet alleen maar dit "etiketje" en niet wie hij écht is. Ik weet ook dat dit etiketje niet klopt! Evenals de etiketjes bij zoveel andere kinderen! Etiketjes leveren geld en banen op…Het is heel erg, maar het is zo…
  Het systeem van onderwijs, gezondheidszorg, economie en zoveel meer klopt en past niet meer. Onderdrukken alleen maar ons Ware Zijn. We zijn Licht & Liefde en zoveel meer als dat men ons wil doen laten geloven. De kinderen moeten al aan de volwassen wereld voldoen, ipv kind te kunnen en mogen zijn…
  Laatst las ik iemand uit het primair onderwijs en hij zei: "Laat jongens tot hun 15-de in bomen klimmen en dan pas naar school gaan." Fantastisch vind ik het wat hij zegt…
  De afgelopen jaren hebben we zelf zoveel meegemaakt en beleefd. Het is dat we het zelf meemaken anders zouden we niet geloven wat er is en wat er gebeurd! Onze zoon is intens gepest. Onze zoon is iemand die heel goed weet wat hij voelt en wat hij nodig heeft.
  Scholen en instanties die onwaarheden vertellen en misbruik maken van hun macht. Mensen die het voorbeeld zouden zijn voor onze prachtige kinderen!
  Er wordt NIET GELUISTERD, mensen die onze zoon nog NOOIT gezien, laat staan gesproken hebben weten wat hij nodig heeft. Beslissingen die gemaakt worden op aannames en invullingen en zoals het altijd is geweest. Zoveel kinderen en ouders die meemaken dat het reguliere onderwijs niet meer aansluit bij hun kinderen. Ik weet dat dit er duizenden zijn! Dan wordt gezegd dat er iets "mis" is met onze kinderen!
  Afgelopen zomer heb ik een mail gestuurd naar de Kamer in Den Haag, naar een fractievoorzitter. We hebben gesmeekt om alstublieft naar ons te luisteren.
  De fractievoorzitter liet de mail als volgt beantwoorden:
  "Wat een ontzettend triest verhaal schrijft u in uw mail. Uit uw en uw zoons verhaal blijkt maar weer dat het passend onderwijs niet het beloofde maatwerk levert voor leerlingen die dat nodig hebben, maar het aan alle kanten knelt. Dat uw zoon hier de dupe van is, is natuurlijk onacceptabel. Helaas horen wij dagelijks dit soort schrijnende situaties van leerlingen die door de invoering van het passend onderwijs vastlopen in ons onderwijssysteem."
  Vorig jaar zijn er onze omgeving 3 jongeren van 16 en 17 jaar voor de trein gaan staan. Prachtige jongens met hun eigen unieke talenten. Is dit de bedoeling van zoveel prachtige kinderen en jongeren! Dit verhaal heeft mij geraakt en ik voel het als mijn missie om naast onze zoon/zonen te staan en voor hen op te komen en daarmee voor zoveel andere kinderen/jongeren.
  Ieder kind en mens is BE-GAAFD: GAAF als PRACHTIG, GAAF als HEEL en GAAF als GAVE…
  Al deze jaren roep ik al om de verhalen van deze kinderen en hun ouders te bundelen en daarmee te verbinden. Het zijn nog te veel eilandjes…
  Het verhaal is vele malen groter dan men ons doet geloven! En uw boek is daar weer een heel duidelijk en prachtig voorbeeld van! Danke daarvoor!
  Beste Angela, ik wens dat uw boek mensen er toe uitnodigt om te gaan LUISTEREN naar de kinderen van NU en alle kinderen die er zijn, dat zij kunnen en mogen opgroeien vanuit LIEFDE, LICHT, VRIJHEID en vooral vanuit ZICHZELF ZIJN!
  DANK U WEL!

  Harte-groet, Lieke

 2. Hallo Angela,

  Wat mooi om dit allemaal zo te lezen. Ik vind het een positief bericht over de kinderen van nu. Dat is goed om te lezen.
  Ik heb een vraag aan je.
  Is dit echt vanaf 5 jaar of kunnen kinderen die jonger zijn (3 tot 4) dezelfde ervaringen hebben? Of zullen die ervaringen mogelijk nog
  sterker zijn? Ik ben daar erg benieuwd naar.
  Met vriendelijke groet,
  Jeanne

 3. Wat een prachtig boek Angela! Gisteren zat ik op een verjaardagsbrunch met 10 vrouwen. Werkelijk iedereen had zo´n kind! Tijd voor (h)erkenning dus! Laten we die generatie koesteren en de aandacht en liefde geven die ze verdienen. We worden er zelf ook alleen maar ´rijker´ van!!
  Zelf was ik ook n ´voorloper´ vergeleken met anderen vroeger. Wat heerlijk als je merkt dat je niet de enige bent!! Dan kun je pas echt worden wie je bent….

  • Ah dank je Emmy! En dat is precies mijn doel: dat iedereen gewoon de beste versie van zichzelf mag worden. En daarbij heb ik ook gemerkt dat het hen (en ons natuurlijk ook;) helpt om te merken dat je niet de enige bent die 'anders' is. Daarom ben ik ook geraakt door de volgende reactie van een jongere op mijn boek: "Door dit boek heb ik mezelf beter leren begrijpen. Ik heb altijd gedacht dat ik als enige anders was dan alle anderen, maar na het lezen van dit boek ben ik er achter gekomen dat ik anders ben net als alle anderen, heel bijzonder dus"
   De tijd is echt daar dat we als maatschappij met andere ogen naar deze bijzondere kinderen en jongeren gaan kijken. Dat ze eindelijk zichzelf mogen zijn in plaats van 'anders'

 4. Dank je wel Angela voor je mooie boek. Ik ga het zeker bestellen en lezen!

  Ik zie zelf ook dat kinderen gewoon anders zijn, authentiek maar zeker niet gestoord. Ken jij het onderzoek van George Land (https://www.youtube.com/watch?v=ZfKMq-rYtnc), waarin hij heeft aangetoond dat 98% van de kinderen van 5 jaar geniaal is op het gebied van creatief en innovatief denken en dat daar op 10 jaar (30%), 15 jaar (12%) en 31 jaar nog maar 2% van over is? Ons onderwijs- en daaraan gerelateerde opvoedingssysteem ontmoedigt ont-wikkeling van de unieke persoonlijke talenten en kansen van elk kind. Dit gebeurt mijns inziens al vele generaties lang en nu zijn er steeds meer kinderen, die hun authenticiteit niet meer kunnen en willen verloochenen. Ik noem ze de "klokkenluiders" die onze samenleving een spiegel voorhouden en geef daar ook lezingen over samen met ervaringsdeskundigen. De scholen proberen deze kinderen alsnog via "passend onderwijs" in het systeem in te passen, maar zo is nu al gebleken dat is volkomen mislukt en dat komt omdat wij helemaal geen passend onderwijs willen geven, maar aanpassend onderwijs en dat lukt gelukkig niet meer. Daarbij wil ik wel vermelden, dat de grootste groep kinderen die ook geen passend onderwijs krijgen, nog netjes aangepast op school zit, zoals dit al generaties lang heel gewoon is.

  Ik pleit er dus voor, dat we naar elk kind luisteren en niet alleen naar kinderen die "anders" zijn, want elk kind kan ons feilloos vertellen wat ie nodig heeft om zichzelf te kunnen ont-wikkelen, mits wij als volwassenen maar luisteren met al onze zintuigen en niet proberen kinderen op te leggen wat wij vinden dat ze moeten leren! Dit wordt namelijk al ruim een eeuw bewezen door het groeiende aantal democratische scholen.
  Mooie laatste zin, waarin je vertelt dat je hoopt dat elk kind zichzelf mag zijn ipv "anders", want dat is ook weer een label, tenzij we het als natuurlijk beschouwen dat elk kind/mens anders is, uniek in eigen zijn!

  Ik zou hier trouwens heel graag eens met je over willen uitwisselen, Angela. Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen?

  • Dank je voor je mooie reactie Gio! En dank voor je bestelling 😉 Heb je boek net op de bus gedaan. Ik heb het onderzoek van George Land niet gezien (ga het zo even doen) maar wat je schrijft daar ben ik het helemaal mee eens! Ook uit mijn onderzoek is duidelijk te zien dat kinderen en jongeren naarmate ze ouder worden hun passie voor creativiteit en fysiek bezig zijn verliezen. Dit komt naar mijn mening omdat er in het huidige onderwijs veel te weinig tijd is om te ontdekken, te experimenteren en creatief bezig te zijn: de nadruk ligt voornamelijk op de ontwikkeling van het denken en reproduceren.. Daarom vind ik de kinderen en jongeren van nu ook zo bijzonder. Ze kunnen en willen zich niet zomaar aanpassen aan een systeem dat niet bij hen past, dat niet het beste in hen naar boven haalt. Ze zijn anders, staan anders in het leven en laten ons zien dat het anders kan, anders moet… Maar daar hebben ze wel eerst ons volwassenen voor nodig die hen ondersteunen op weg naar de mooiste versie van zichzelf. Daarom ben ik zo blij om te merken dat er steeds meer volwassenen bereid zijn om écht naar ze te kijken en écht verbinding met ze te maken.

 5. Nu kan ik me al 29j jarige hier volledig in vinden. Ook het artikel "Actueel Onderzoek: Bij 1 op de 4 kinderen & jongeren is minimaal 1 ‘label’ als ADHD, ADD, Dyslexie, Autisme, Hoogsensitiviteit etc. vastgesteld en wat blijkt? Elk nadeel heeft z’n voordeel!" Heeft me aangegrepen. Dit omdat ik continu in gevecht ben als het gaat omrechtvaardigheid en echtheid. Mijn 6e en misschien wel andere zintuigen die ver ontwikkeld zijn die me nog steeds doen verbazen, maar ook zo naar beneden kunnen duwen de put in omdat de wereld bij lange na niet klaar is voor de nieuwetijdgeneraties die komen gaan. Ze vinden je niet alleen anders, de wereld heeft er ernstige benamingen voor wat ik geregeld mee krijg.
  Dit boek zou ik zo graag bestellen maar mijn financiele positie staat het niet toe. Maar dit boek zou mij en zoveel andere in deze positie best goed kunnen helpen. Als ik een tip mag geven aan de gene die zelfs mijn stuk lezen. Blij trouw aan jezelf vertrouw op je intuite hoe sterk die ook mag zijn en hoe de wereld die ook mag benadelen. Dit alles omdat wij als nieuwetijds generatie de privilege hebben in contact te zijn met energien die tot ver buiten de aarde aanwezig zijn.

  Ik ben anders en zou niet liever dan anders willen zijn.

  Gniet er met volle teugen van allen.

  Ps, sorry voor het lange bericht moest even mijn gevoel en gedachtes erbij uiten dir voelde even erg fijn.

  • Hi Dave, wat een mooie reactie en wat ontzettend fijn dat het artikel je heeft aangegrepen en (h)erkenning bij je oproept. Dat is precies het doel van dit boek geweest. Daarom voelde ik ook dat ik het echt moest doen: mensen zoals jij raken en de erkenning geven voor wie je bent: heel bijzonder dus! Ik denk ook dat het boek je veel kan bieden en snap dat je financiële positie het op dit moment niet toelaat. Ondanks het feit dat die van mij momenteel ook niet zo rooskleurig is omdat ik alles wat ik heb, geïnvesteerd heb in het boek, ben ik bereid je een exemplaar toe te sturen. Ik heb dan alleen nog wel je adresgegevens nodig. Zou je die willen mailen naar angela@twinq.nu? dan komt ie morgen nog naar je toe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in