archonten

Noem ze nooit Archonten: deel 2

In het eerste deel van dit artikel legde Cameron Day uit hoe een specifieke soort energieparasieten, die zichzelf ten onrechte Archonten (‘Meesters’) noemen, de mensheid millennia lang hebben gebruikt en gefrustreerd in het zijn van hun ware wezen. Het verregaande effect van hun frequentie-verlagende aanwezigheid op de geschiedenis en de ontwikkeling van de mensheid werd daarin uit de doeken gedaan.
Als therapeut kwam ik in aanraking met het bestaan van deze parasieten via mijn cliënten, en door de artikelen van Cameron werd ik mij meer bewust van hun mogelijke aanwezigheid en de beste wijze ze te verwijderen.
Het is mijns inziens van groot belang dat iedereen die zich op het pad van bewustwording bevind, zich bewust is van het bestaan van deze wezens en de mogelijkheden zich er zelf van te bevrijden, om zodoende in hun eigen licht en kracht te kunnen staan zonder heimelijke belemmeringen van buitenaf.
In dit tweede deel van het artikel van Cameron kun je lezen hoe het ‘donkere grid’ van deze wezens verwijderd is, en hoe we om kunnen gaan met de groeiende tegenstelling tussen het instromende licht en het duister die hier het resultaat van is.
In deel drie zal ik mijn eigen ervaringen als therapeut met deze wezens delen.

Inleiding

Ongeveer tachtigduizend jaar lang is deze planeet ‘met duisternis geïnfecteerd’ geweest, een infectie die zich verder en verder uitbreidde en de planeet in lagen van duisternis omgaf. De wezens die gedijden in dit duister noemden zich Archonten, maar ik (Cameron Day) kies ervoor om ze in plaats daarvan enkelbijters te noemen. Lees ‘Noem ze nooit Archonten: deel 1’ voor nadere informatie over deze wezens en hoe ze de macht op aarde oorspronkelijk konden grijpen. Deze infectie van duisternis op aarde is de reden dat, ondanks de wezenlijk goedaardige natuur van de meeste mensen, kwaadwillende mannen (en sommige vrouwen) de touwtjes van de macht op deze planeet zo lang in handen hebben gehad als het gaat om religie, de overheid, de zakenwereld etc.

Een grootscheepse operatie op 20 mei 2012 zorgde ervoor dat het veld van lage vibratie dat de aarde omgaf, het ‘donkere grid’ werd opgebroken en verwijderd. Dit ‘donkere grid’ werd vervangen door een lichtgrid, dat nu dienst doet als een soort buitenpost voor wezens die het Licht en Anderen dienen. Dit was het begin van het einde voor de donkere krachten op deze planeet, maar omdat ze een volhardend stelletje lastpakken zijn, hebben ze het niet zomaar opgegeven en de aarde niet zomaar verlaten. In plaats daarvan hebben ze zich teruggetrokken in de onderste lagen van duisternis die ze een eeuwigheid lang in en om de planeet hadden opgebouwd, en intensiveerden hun pogingen om mensen zodanig te manipuleren dat ze meer vervormde, donkere emotionele energie zouden genereren om te consumeren.
archonten

Niettemin bleven de krachten van het Licht druk uitoefenen op het duister vanuit het lichtgrid en begonnen de donkere structuren in de volgende zone, dichter bij de aarde, langzaam op te lossen. In september 2012 vond er nog een grote ingreep plaats om deze energetische laag op te schonen. Het kostte meerdere maanden om deze specifieke laag te behandelen wegens een complexe situatie waarbij menselijke zielen in deze laag werden vastgehouden door enkelbijters die zich voordeden als de ‘heren van het karma’ om zielen te dwingen op aarde te blijven incarneren. Deze laag werd midden december 2012 volledig bevrijd, als voorbereiding op een grote licht ‘infusie’ van het Galactisch Centrum die plaatsvond op 19 tot en met 23 december.

Gedurende de vier dagen van 19 tot en met 23 december werden er nog twee specifieke lagen van door enkelbijters bezette ruimte rond de planeet opgeschoond en opnieuw klaargemaakt om de inkomende lichtenergieën op deze planeet te versterken. Waar mogelijk werden de duistere inwoners van deze lagen naar de Galactische Kern gebracht om te transmuteren, of naar een ‘overgangszone’ gebracht waar ze vastgehouden worden tot de aarde volledig vrij is van alle duistere infecties en volledig afgeschermd is zodat de donkere energieën niet weer binnen kunnen komen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Sinds 23 december 2012 is er van de vesting van de duistere energieën op Aarde slechts één laag donkere energie over die de oppervlakte van de planeet omgeeft en zich een paar honderd meter de lucht in uitstrekt, en twee lagen van ongeveer 3 kilometer diep de aarde in. Alle overgebleven enkelbijters zijn opeengepakt in deze ruimte door de binnenkomende energieën van het licht, en het zich uitbreidende licht van de kern van de planeet. Ze zitten letterlijk in de val, dus alles wat ze nog kunnen doen is proberen de chaos en het lijden onder de mensen te vergroten in een poging hun donkere infectie te verspreiden. Ze zullen falen en dat weten ze, maar ze zullen niet stoppen het te proberen, want ze kennen geen andere manier van leven.
archonten

Een tijd van intensivering

Ons energetisch milieu op deze planeet is enorm geintensifeerd sinds de operatie van 20 mei 2012. Dit was de eerste echte nederlaag die de donkere kant op deze planeet had ervaren sinds ze het voor het eerst hadden geïnfecteerd, meer dan tachtigduizend jaar geleden, en ze kunnen niet zo goed omgaan met nederlagen. De enkelbijters werden nog gestoorder dan ze normaliter al zijn en gingen hun pogingen om chaos en pijn onder mensen te veroorzaken nog versterken. Het was bijvoorbeeld vlak na deze nederlaag dat het verhaal van de ‘Kannibaal van Miami’ zich voordeed, en andere incidenten waarbij mensen plotseling ‘knapten’ en zich op bizarre en gestoorde wijze gingen gedragen. Voor anderen, in het bijzonder mensen die spiritueel georiënteerd zijn, leken de levensomstandigheden moeilijker te worden na mei 2012.

Als dit een overwinning was, waarom werden de dingen dan erger? In beginsel hebben we het totale paradigma van de enkelbijters door elkaar geschud en ze een uitzettingsbevel gegeven, maar waren niet in staat ze allemaal tegelijk uit te zetten. Het zou fijn zijn geweest ze allemaal in één klap te verwijderen, maar dat was simpelweg niet mogelijk. Wat er in plaats daarvan plaatsvond was een intensivering van het Goddelijke Licht dat instroomde op de planeet met een gelijktijdige intensifiëring van de duistere energieën die terugvochten toen ze door het licht ineen werden gedrukt.

Enkelbijters vechten terug – voorlopig

De meest recente opmars van de Krachten van het Goddelijke Licht die klaar was op 23 december 2012 heeft de donkere krachten behoorlijk vastgezet, maar tegelijkertijd gedragen de enkelbijters zich nu als dieren die in een hoek zijn gedrukt en elke vorm van ontsnapping proberen te gebruiken die ze kunnen vinden. Velen van hen proberen zich te verstoppen in het onderbewustzijn van mensen, en die mensen aan te sturen om zich op de meest duistere mogelijke manieren te laten gedragen. Anderen verbergen zich ondergronds en sturen golven van laagfrequente energie naar boven die proberen zich uit te drukken via laagfrequente menselijke emoties.

Tussen 24 december 2012 en 4 januari 2013 deden deze donkere krachten drie grote uitvallen om te proberen terrein terug te winnen en het binnenkomende licht terug te dringen. Deze pogingen mislukten uiteindelijk, maar resulteerden wel in vele moeilijke en emotionele ervaringen die zich zowel op kleine als op grote schaal afspeelden.

Al hun pogingen zijn erop gericht de infectie van het duister in stand te houden en het licht te blokkeren, maar ze zullen daar niet in slagen.  In het grote ‘schaakspel’ van het planetaire schoonmaakproces hebben de duistere krachten geen zetten meer over. Het enige dat ze nog kunnen doen, is het terrein dat ze nog hebben te verdedigen en hun uiteindelijke ondergang tegen te houden, en dat is precies wat ze zullen doen. Dit houdt in dat ze in zekere zin gevaarlijker zijn dan voorheen, en de duistere ‘stoorzender’-energie die ze uitzenden zal sterker zijn dan tevoren. Tegelijkertijd zullen alle handelingen die erop gericht zijn om tijdelijk negatieve emoties te versterken op de lange termijn tegen hen werken, wat betekent dat elke zet die ze doen om te proberen de controle te behouden hen uiteindelijk ten val zal brengen.
archonten

Geïntensifieerde polariteiten

De huidige situatie, geïllustreerd in het plaatje hieronder is er één waarbij de polariteiten zich intensifiëren als de duisternis in elkaar wordt gedrukt door het licht. Er is nu VEEL meer licht beschikbaar voor diegenen die mediteren en zich verbinden met de Grote Centrale Zon, het hart van de Melkweg via hun Goddelijke Innerlijke Zelf. Tegelijkertijd creëert het duister, omdat het in een nauw veld wordt teruggedrongen waarin het kan opereren, meer intense emoties voor mensen over de gehele planeet. Deze kunnen moeilijk te verwerken zijn, zeker voor diegenen die niet regelmatig aan een of andere spirituele oefening doen.

Daarbij komt, dat het sterkere licht dat binnenkomt onverwerkte emoties in ‘wakkere’ mensen naar boven brengt om het proces van zelf-opschoning te bevorderen, wat ook intense emoties kan produceren. Dus in zekere zin worden we tegelijkertijd gebombardeerd door het licht en het duister, met dat verschil dat het duister ons uit wil buiten en de onderdrukte negatieve emoties wil versterken, terwijl het licht  ons wil helpen ze te onderzoeken, loslaten en helen.

archonten

Persoonlijke keuzes maken werkt bekrachtigend

In deze nieuwe ‘energetische configuratie’ op de planeet, is vrije persoonlijke keuze nog krachtiger dan voorheen, wat inhoudt dat waar we onze aandacht op richten en kracht aan geven zeer snel tastbare resultaten zal leveren. Dat is fantastisch nieuws als je wilt manifesteren, maar het betekent ook dat we extra voorzichtig moeten zijn met het soort interactie dat we aangaan, en zeer selectief moeten zijn als het gaat om waar we onze tijd aan spenderen.

Het duister zal proberen mensen ertoe te verleiden waar ’t maar mogelijk is te kiezen voor arrogantie, oordelen vanuit ego, conflicten, agressie, dominantie en egoïsme. Tegelijkertijd houdt het licht een sterkere positie dan ooit vast op de planeet, maar het wacht tot het individu ervoor KIEST. Het duister zal proberen zich aan je geest en denken op te dringen, terwijl het licht wacht tot je ernaar toe komt. Dit is een van de fundamentele verschillen tussen het pad van het Dienen van Jezelf en het pad van het Dienen van de Ander. Het laatste dringt zich nooit op, maar maakt zijn aanwezigheid kenbaar en biedt het individu de gelegenheid zijn bewustzijn te vergroten.

Vanwege deze nieuwe ontwikkelingen moeten we eens eerlijk naar onze huidige keuzes kijken, en nieuwe keuzes maken die ons op één lijn brengen met het pad van het licht en het Dienen van de Ander, wat plaatsvindt via het verhaal ons eigen leven.

Heb je een hekel aan je baan? Onderneem actie om iets te vinden wat je met plezier kunt doen.

Werk je voor een corrupt financieel instituut, inhaling en roofzuchtig bedrijf of overheidsorgaan? STOP! Ga op zoek naar iets wat je kunt doen dat mensen dient.

Kun je je echtgenoot, je vriend, je vriendin etc niet uitstaan? Neem de verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in de dysfucntionele relatie, werk aan jezelf en neem de beslissing om eraan te werken de relatie te helen, of ermee te stoppen.

Ben je gestrest en afgeleid? Neem de tijd om elke dag even te mediteren, en als je ‘niet goed bent in mediteren’, gebruik dan meditatie en brainwave CD’s om je te helpen een meditatieve toestand te bereiken.

Ben je hard en overmatig kritisch? Minimaliseer je ego en leer de waarheid vanuit je hart te spreken, niet vanuit het oordelende ego, vermomd as ‘waarheid’.

Gedraag je je als een slachtoffer? Leer voor jezelf op te komen, stel gezonde grenzen, zeg NEE waar dit gepast is en spreek de eerlijke waarheid vanuit je hart.

Halen mensen in je leven je naar beneden? Stop ermee tijd en energie aan ze te spenderen, en gebruik het om aan jezelf te werken. Zoek het gezelschap van positieve mensen die op dezelfde golflengte zitten en werk aan relaties die beide partijen vervulling geven.
archonten

Open deur?

Ja, het bovenstaande is natuurlijk nogal voor de hand liggend, maar het zou je verbazen hoe vaak mensen deze voor de hand liggende dingen over het hoofd zien omdat ze denken dat ze kunnen ‘ascenderen’ en al hun problemen achter zich kunnen laten. We zijn allemaal om verschillende redenen op deze planeet gekomen, en om unieke lessen te leren. We moeten niet in de val trappen van het idee dat we moeten wachten tot de planeet volledig gevrijwaard is van de infectie van duistere energie voor we een geïnspireerd spiritueel leven kunnen leiden! Het is aan ieder van ons om voor het Licht te kiezen en dat gestalte te geven in ons leven, om bakens van licht in het duister te zijn, en zodoende de totale schoonmaak van deze prachtige planeet te helpen doen plaatsvinden.

Het energetische milieu op onze planeet is beter dan het in bijna 80.000 jaar geweest is, maar we moeten voor dat licht KIEZEN. Het licht komt ons niet redden – WIJ zijn de redders! De meesten van jullie die dit lezen zijn ‘lichtwerkers’, healers, krijgers van het licht die zich hebben opgegeven om in de diepste diepte van het duister te komen en het licht daar te verankeren, en ik dank jullie ervoor dat je hier bent. Onze pogingen hebben vruchten afgeworpen, maar niet in de karikaturale vorm van ‘instant verlichting’ zoals die in de media en via valse informatiebronnen wordt neergezet.

De lange adem

Er is nog een hoop werk te doen op globale schaal om de voorwaarden te scheppen van een van licht doordrongen maatschappij en planeet. Alle verborgen duisternis, haat en gruwelijke misdaden die waren toegedekt en verborgen zullen aan het licht blijven komen zodat iedereen ze waar kan nemen. Dit is een onafwendbaar deel van het genezingsproces, dus moeten we sterk genoeg zijn om dit duister in de ogen te zien en op te laten lossen.

Wat er aan het licht komt zijn de wandaden die dagelijks op deze planeet zijn begaan door degenen die volledig waren geïnfecteerd door het duister. Het publieke bewustzijn van de gewelddadige verkrachtingen in India en Ohia, enige tijd geleden, is een voorbeeld van dit nieuwe niveau van openbaarheid, want slechts een jaar eerder zouden deze misdaden verborgen zijn gebleven. Al snel zullen de misdadigers die met nog ernstiger misdaden zijn weggekomen door middel van macht en rijkdom ontmaskerd worden.

Het wordt een tumultueuze tijd, dus ik raadt jullie allemaal aan de tijd te nemen met je aandacht naar binnen te gaan, je te verbinden met je Goddelijke Innerlijke Zelf en gewoon te ZIJN. Er is genoeg tijd om alles wat je wilt doen in de externe wereld te DOEN. We hebben zelfs meer tijd om te DOEN wanneer we onszelf hebben gevoed en gekoesterd door simpelweg stil te zijn en naar binnen te gaan. Alleen door meditatieve, in het hart gecentreerd bewustzijn kunnen we de ‘duistere stoorzender-energie’ van onwaarheden en valse informatie met onze intuïtie onderscheiden. Logisch redeneren alléén kan ons daar niet brengen, de intuïtieve impulsen van het hart en de buik moeten gehoord worden.

archonten

Artikel van Cameron Day, Ascensionhelp.com
Vertaald door drs. Wendy Gillissen
Wordt vervolgd in: ‘Noem ze nooit Archonten: deel 3

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

11 REACTIES

 1. heel erg herkenbare informatie en ook ik kijk uit om deel drie van dit artikel te lezen. Zo vreemd om de eigen ervaring zo herkenbaar te horen verwoord worden in dit artikel.

 2. Ook door middel van de aanhechtingen van het duistere of beter gezegd ; de lagere energieen kan de keuze om voor je-zelf te kiezen /(je Goddelijk intense licht) daardoor versterkt worden en je over de desbekende streep trekken ….. Dan moet je wel doorhebben wat er gebeurt uiteraard , dus een hoger bewustzijn van jezelf hebben <3 lagere energieen kunnen je veel vertellen waar je zwaktes liggen en waar je dus nog aan kunt werken <3 Volg je hart /het verteld je feilloos en het klopt 😉

 3. Het is goed dat er zo'n uitgebreide artikels over dit onderwerp geschreven worden. Ik vermoed dat de auteur zich ten dele baseert op geschriften van COBRA. Het is wellicht uiterst zinvol opvattingen, ervaringen en andere nuttige info vanuit een breder veld hierover samen te leggen. Persoonlijk : "Het energetische milieu op onze planeet is beter dan het in bijna 80.000 jaar geweest is" trek ik sterk in twijfel. Deze kansen hebben zich beslist al voorgedaan en de aard van 'mislukking' kan zich heel zeker nog herhalen. Voorts, zoals ik al bij deel 1 opmerkte ervaar ik archonten als ongevoelig voor het 'licht', tegelijkertijd zijn ze wel subliem in het nep imiteren van dit licht en gans de waaier aanverwanten, maw bestaat er een mega virtuele wereld waarvan we de omvang misschien zelf niet -durven- vermoeden. Ik heb ook heel sterke vermoedens dat deze archonten niet de 'top' zijn, dat er nog andere spelers zijn die zowel de wereld van de archonten als de mensenwereld heel goed kennen en deze eersten gebruikten voor eigen doel zonder dat deze enkelbijters dit zelf beseffen! (ik heb het niet over de Drako's, Reptielen, Grey enz…) xhans.

 4. Lichtjes in de duisternis,

  Net als je de waarheid onder ogen ziet,
  overvalt een heel groot verdriet,
  omdat diverse dragers van het licht,
  voor het duister lijken te zijn gezwicht.

  Afdalen naar de planeet aarde,
  was en is van zeer grote waarde,
  vooral omdat velen de kracht misten,
  en de juiste weg niet meer wisten.

  Maar de duisteren hebben verloren,
  lichtwezens treedt dus nu naar voren,
  de krachten van het duister zullen falen,
  anno nu laten steeds meer mensen hun licht stralen!

 5. Geachte Heer/Mevrouw,
  Is deel 3 van "Noem ze nooit Archonten" vertaald door Drs. Wendy Gillesssen reeds uit?
  Met vriendelijke groeten,
  Mevr. H.E. Hogenraad