spiral-human-jpg

door Denise La Faye

AscentiesymptomenVind het wel of niet leuk, de Voorlopers van de Voorlopers hebben nog steeds Ascentiesymptomen in 2014. Oude symptomen, nieuwe symptomen, maar desalniettemin Ascentie gerelateerd. Ik ga op dit punt geen tijd of energie verspillen met het klagen over welke van hen dan ook … Ik bedoel, wat heeft het voor zin, nietwaar? … Ik ga slechts enige van de huidige symptomen opsommen die ik ervaar en die hoogst aangescherpt zijn. Zoals gewoonlijk zal jullie aantal variëren omdat wij allemaal unieke aspecten van de Bron/God/Goddelijkheid zijn en daarom zal een ieder deze Licht Energieën ervaren – zonne, fotonisch, galactisch centrum enzovoorts – en de veranderingen welke zij automatisch in ons creëren, onze lichamen en ons bewustzijn op onze individuele manieren en tijden.

[De grootste moeilijkheid waar ik door de jaren heen mee te kampen had, dat ik over het Ascentieproces en gerelateerde onderwerpen schreef, was het feit dat niet iedereen op precies hetzelfde niveau was, is of zal zijn (trap-trede) van de ontwikkeling en focus als ieder ander. Hetzelfde is zelfs waar met de Lichtwerkers, Sterrenzaden, Wegwijzers, Voorlopers, Transmuteerders, Vrijwilligers enzovoorts. Zelfs die Groep heeft niet dezelfde Ascentiesymptomen op precies hetzelfde tijdstip ervaren. Dichtbij elkaar, ja, maar niet iedere Vrijwilliger ervoer dezelfde symptomen tegelijkertijd zoals alle andere Vrijwilligers dat deden, net zoals zij niet allemaal precies hetzelfde missiewerk of energietaken te doen hadden en hebben. Een ieder heeft diens unieke bekwaamheden, talenten en taken om te doen.spiral-human-jpg

Dus hoewel ik hoofdzakelijk tegen deze Groep gesproken heb in mijn artikelen sinds 2007, niet iedereen in deze Groep ervoer de Ascentiesymptomen op precies dezelfde manier en zeer zeker niet allemaal op precies hetzelfde tijdstip. Vanwege dit is het moeilijk om over deze symptomen te schrijven ( en andere gebeurtenissen ) op een algemene of één maat past allen soort van manier. Wij Ascentie schrijvers en de lezers moesten allemaal onze wegen onderscheiden door deze Ascentie stadiums, fasen en lagen (Trap-treden) heen omdat het een Individuele zaak (Leeuw) is, net zozeer als het een Groeps zaak (Waterman) is.]

De januari 2014 lijst gaat over enige primaire symptomen vanaf de start van 2010 tot vandaag. Ascentiesymptomen en hun pijnscheuten, pijnen, tensies (druk), veroorzaakten ultra gevoeligheden etc. verandering gedurende de tijd terwijl wij meer Dichtheid/dualiteit transmuteren en vanzelfsprekend meer complexe, hogere frequentie Licht/Eenheid belichamen.

Ascentiesymptomen in 2014

 • Hoofdpijnen en tensies (druk), hoofdhuid geïrriteerdheid. Hoofdpijnen bewegend van rechts naar links of vice versa, of van voor naar achter, of het beweegt ietwat rondom nabij de top van het hoofd. Deze hoofdpijnen zijn geen typische ‘hoofdpijnen” maar gelokaliseerde pijnen, tensies en zachtheden op bepaalde plekken van het hoofd, de schedel en de hoofdhuid die rond bewegen van de ene plek naar een andere en een andere na verloop van tijd.
 • Deze hoofdpijnen en tensies veroorzaken verdere pijnen en tensies in het gezicht, de ogen, wenkbrauw beenderen rondom de ogen, holtes, omlaag in/naar rechter/linker kaakgewricht, oren en zelfs de tanden en het tandvlees zo nu en dan.
 • Oog pijnen, oog droogheid, oog geïrriteerdheid en een gezwollen gevoel, oog moeheid, sporadische wazige visie, de bovenste helft van beide ogen zeer gevoelig en pijnlijk, pijnscheuten omhoog het hoofd in iedere keer dat je knippert, ultra gevoeligheid voor het hogere frequentie transformatieve Zonlicht, Foton Licht, en de Galactische Lichtenergieën die in jouw ogen komen en jouw optische zenuwen beïnvloeden (ontwikkelen), twee (Dualiteit) brein helften, het volledige centrale zenuwsysteem, DNA etc.
 • Warme opvliegers – perioden van ernstige innerlijke warmte veroorzaakt door krachtige transmuterende Kundalini vuren
 • Koude opvliegers – perioden van ernstige innerlijke koude veroorzaakt door het omhoog gaan van een volgende energetische Traptrede in/naar een NIEUWE hogere frequentie maar vooralsnog lege ruimte
 • “Ochtend ziekte” – perioden van misselijkheid in de ochtend veroorzaakt door de shock en intensiteit van het herbetreden van het fysieke lichaam iedere ochtend.
 • Het horen van hooggestemde bijna constante innerlijke oorklanken.
 • Het voelen van veranderingen in de dichtheid – toename of afname van de dichtheid en de druk hiervan op jouw lichaam en wordt veroorzaakt door van fysieke locatie te veranderen ( het betreden van verschillende winkels, gebouwen, steden, locaties etc.)
 • “Boeddha buik” – ernstig opgeblazen in en dwars over het volledige middenrif gebied, maag, buik, darmen etc. Je zou dagenlang kunnen vasten maar je zou nog steeds een “Boeddha Buik” hebben!
 • Innerlijke lichaamstrillingen. Deze innerlijke trillingen nemen toe in intensiteit, frequentie en snelheid over de jaren, hen veroorzakend op te bouwen van milde innerlijke lichamelijke elektrisch-achtige trillingen naar het gehele lichaam en hoofdschudden.
 • Perioden van intense maar gelukkig kort-levende droefheid, depressie, je overweldigd voelen, verslagen voelen, en de altijd aanwezige totale uitputting voor het zolang en zo hard hebben gevochten van het goede gevecht.

heartprints-1•Hoofd Pijnen en Tensies – Ik heb eerder gesproken over het Herbedradingsprocesvan de twee hersenhelften, maar vanaf 2010 voorwaarts hebben wij onze hersenhelften (de oude 3D Dualiteitsbewustzijn, werkelijkheid, en energetische blauwdrukken/sjablonen, codes etc.) een rigoureus Ascentieproces voelen ondergaan van het Herbedraad worden op alle niveaus en in alle energetische en fysieke lichamen, slechts om in staat te zijn van het fysiek belichamen van grote meer complexe hogere frequentie Eenheidsbewustzijn, energetische blauwdrukken/sjablonen/codes etc. en overeenkomen met de externe werkelijkheid. Nodeloos te zeggen, dat dit samengeperste evolutionaire proces fysiek pijn gedaan heeft en overvloedig hoofd, hoofdhuid, schedel, gezicht en oogpijnen en tensies en Kroon en Wenkbrauw chakra veranderingen gedurende de jaren veroorzaakte.

Innerlijke Lichaamstrillingen – Ik heb ook over het doorgaande lichamelijkHerbedradingsproces gesproken in zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen (Dualiteit in mannelijke en vrouwelijke lichamen en het individuele en collectieve bewustzijn) en hoe het door velen gevoeld en waargenomen wordt als deze innerlijke lichaamstrillingen. Deze innerlijke lichaamstrillingen zijn de fysieke en energetische lichamen in mannen en vrouwen die Herbedraad worden, en dit proces beweegt zich door het lichaam heen en bouwt gedurende de jaren in intensiteit op zodat de Hoger Hart Eenheidsfrequenties en het bewustzijn belichaamd kunnen worden in mannen en vrouwen. Wij moeten Individueel de Dualiteit energieën/bewustzijn binnenin onszelf en onze lichamen en breinen integreren, voordat wij een overeenkomende externe wereldrealiteit (Groep) hebben van dezelfde Hoger Hart Eenheidsfrequenties.Voor velen van ons zijn deze milde innerlijke lichaamstrillingen over de jaren gegroeid naar een constante innerlijke beroering en een bijna gewelddadig innerlijk schudden, alsof wij een jet-vliegtuig zijn die op het punt staat voldoende kracht en snelheid op te bouwen om letterlijk van de startbaan op te stijgen. Dat voorbeeld is meer waar dan je eerst zou kunnen veronderstellen.

Ascentiesymptomen-oren•Innerlijke Oor Klanken — Wanneer wij deze constante innerlijke hooggestemde klanken horen, wordt dat veroorzaakt doordat wij toenemende hoeveelheden van meer complexe, hogere frequentie Licht Energieën belichamen door onze Herbedrade breinen. Het gaan van de 3D Dichtheids Dualiteit lagere frequentie en bewustzijn naar het hogere 5D Licht Eenheids frequentie en bewustzijn is nogal een evolutionaire sprong en zou veroorzaken dat over de jaren ieders innerlijke oren klanken weergeven en dat hun hoofd pijn doet!  Het is een normaal bijeffect van waar wij innerlijk en extern doorheen gaan dus heb geen angst. Natuurlijk, als je hierover oprecht bezorgd bent, of over ieder ander Ascentie gerelateerd symptoom/bijeffect ga dan alsjeblieft naar jouw dokter.

•Oog Pijnen — Met de hersenhelften die Herbedraad worden, gingen en gaan onze fysieke ogen, optische zenuwen, entree van het hogere frequentie Licht in/naar onze breinen door onze ogen heen etc., fysieke visie en hogere helderziende visie nog steeds in een zeer korte periode door dramatische evolutionaire veranderingen heen.

Als je aandacht geschonken hebt aan de Zon en het licht dat het uitstraalde voordathet Ascentieproces begon, de kleur ervan, het gevoel ervan en zo verder, zoals ik dat mijn volledige leven gedaan heb, dan weet je ook dat de Zon en diens kleur, gevoel en energie gedurende de laatste twintig jaren zo ongeveer dramatisch veranderd is.

De zon heeft onophoudelijk iedere hogere Licht Energie frequentie (code, blauwdruk) ontvangen en toen naar de Aarde en de mensheid uitgezonden, hetgeen ernaar toegestuurd werd vanuit het Melkweg Galactische Centrum (GC); door het steeds dieper en dieper in de 7D Foton Band van Licht Frequentie te draaien gedurende de jaren; en ook vanuit andere bronnen en locaties. Natuurlijk zijn deze NIEUWE hogere Licht Energieën opzettelijk ontvangen door onze Zon en werden toen opzettelijk naar de Aarde, de mensheid, en al het leven op deze planeet uitgestuurd. Onze lichamen, breinen, harten, ogen en al het andere moeten in staat zijn om deze meer complexe, hogere frequentie Licht Codes of Lichtenergieën te ontvangen en te ‘ascenderen’ naar het volgende niveau en fase van de doorgaande spirituele creativiteit/studie.

Deze NIEUWE hogere Licht Energieën of Licht Codes ( welke de NIEUWE Evolutionaire blauwdruk Cyclussen voor de mensheid en de Aarde zijn) moeten eerst belichaamd worden door de Voorlopers van de Voorlopers, dan de Voorlopers, en dan mettertijd steeds meer van de mensheid. Maar eerst, terug naar onze ogen en waarom zij gedurende jaren pijn doen, een wazig visie hebben, droog, geïrriteerd en opgezwollen aanvoelen.

Deze NIEUWE Licht Energieën, Licht Codes voor de NIEUWE Evolutionaire Cyclus komen onze Herbedrade breinen en Herbedrade lichamen binnen, en natuurlijk ook in onze ogen hetgeen pijnen, tensies en andere fenomenen veroorzaakt. Het veroorzaakt ook dat wij in staat zijn om een breder bereik van alles te zien; kleuren, frequenties, niet-fysieke Wezens, Licht, Golven en zo verder. Met andere woorden, al dit NIEUWE hoger frequentie licht dat uitgestuurd wordt vanuit het GC door de Melkweg heen heeft alles overal met NIEUWE Evolutionaire Licht Codes met een dreun overspoelt voor de NIEUWE Cyclus; en onze ogen, optische zenuwen, breinen, en de centrale zenuwstelsels (en al het andere) hebben dit NIEUWE Licht geabsorbeerd, en omdat wij nog steeds in overgang met dit alles zijn,  doen zij pijn, voelen geïrriteerd aan, worden vaak droog en wazig etc. dit zal niet eeuwig duren, maar het wordt veroorzaakt doordat wij binnenin deze NIEUWE hogere Licht Energieën bestaan. Heb je meer anomalieën gezien (helderziendheid)? Dit is een andere reden waarom steeds meer mensen een breder bereik van de multidimensionale werkelijkheid, energieën en wezens zien, en dit is slechts het begin!

•”Boeddha Buik” — En laat ons niet vergeten het altijd-aanwezige en fantastische “Boeddha Buik” symptoom!  Ja, ik ben sarcastisch omdat dit symptoom letterlijk vanaf de eerste dag een gigantische pijn geweest is.

De korte versie van dit bijeffect is dat wij aan het “ascenderen” zijn of ons naar boven en uit het frequentie bereik van de onderste drie chakra”s van de gerelateerde patriarchale 3D Dichtheid/Dualiteitsbewustzijn en werkelijkheid vandaan ontwikkelen. Nieuwetijdskind.com-chakra's

De bovenzijde van de Zonnevlecht Chakra (de derde en hoogste chakra van de onderste drie) komt naar boven naar het fysieke middenrif en is het Grote Splitsen, het onzichtbare energetische Dwars oversteken of de afbakeningslijn tussen de onderste drie chakra’s en hun frequentiebereik en bewustzijn, en, het omhoog “ascenderen” in/naar de Hoger hartchakra met diens 5D frequentiebereik en overeenkomende bewustzijn en werkelijkheid. Deze ene “Boeddha Buik” Ascentie Symptoom is een perfect voorbeeld van de Scheiding van Werelden & Tijdlijnen. De mensen en andere wezens die nog steeds in behoefte zijn en/of willen bestaan (creëren en leren) binnenin het frequentiebereik en bewustzijn van de onderste drie chakra’s zullen dat, terwijl de mensen en andere wezens die moeten en/of willen bestaan (creëren en leren) binnenin het frequentiebereik en bewustzijn van de Hogere Hartchakra dat zullen doen… vandaar de behoefte voor de Scheiding van Werelden & Tijdlijnen. De Goddelijke Bron verstrekt alles voor allen.

ascensie
ascensie

Omdat het middenrifgebied in onze lichamen deze onzichtbare Grote Splitsing en evolutionaire verschuivingspunt tussen de onderste drie chakra’s, het 3D bewustzijn en overeenkomende werkelijkheid, en, het 5D Hogere Hartchakra, het 5D bewustzijn en de overeenkomende NIEUWE werkelijkheid representeert, is het een hoogst belangrijke Spirituele en Energetische Grensoverschrijding! Vanwege dit is onze “Boeddha Buik” één opgezwollen, ultra gevoelig, toegetakeld en zeer kwetsbaar gebied. Behandel het met respect en Liefde.

Er is veel gaande met het onmiddellijke naar buiten springen uit de 1-1-14 poort.

“Groep Hoger Hart Knuffel”,

Denise

January 5, 2014

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © Denise Le Fay and HighHeartLife, 2014. Use or duplication of this material is strictly prohibited. All rights reserved. 
http://highheartlife.wordpress.com/2014/01/05/inner-body-vibrations-ear-ringing-head-pains/

35 REACTIES

 1. Hooggevoeligheid en vitamine B12 tekort gaan erg vaak samen, zo heeft de arts Hans Reijnen ontdekt. Vele van de zgn ascentiesymptomen staan dan ook op de lijst van symptomen van b12 tekort. Laat je goed voorlichten (helaas niet door een reguliere arts) want er is eker verbetering te krijgen.

 2. @Lia,

  Hahaha 🙂 , schaatsrijden… Trouwens, schaatstrijden vind ik eigenlijk best leuk ja 🙂 , maar niet op z’n vetkuif nee, hahaha 🙂 .

 3. Ik draag de website een warm hart toe, maar deze lijst leest meer als een overzicht van stress/overspannings-symptomen. Wat hier staat beschreven is eerder een burn-out ervaring dan een ascentie ervaring. Maar ieder besluit voor zichzelf uiteraard.

  • @alex,

   Hoi Alex,

   Is moeilijk te zeggen, vind ik, wat jij zegt. Net zoals het verschil tussen stress/overspannings-symponten en ascentie-symptonen. De scheidingslijn daartussen is maar flinterdun misschien.

   Liefs, Susanne

  • Hoi Alex,

   Wanneer je door te veel drukte of verplichtingen van je innerlijk bent afgesneden, zijn er momenten dat je ziek wordt van al die stress of dat gebrek aan contact met je ziel. Heel vaak een gedwongen terugtrekken in de vorm van overspannen zijn of burn-out ervaringen. De wake-up call van je ziel. Vooral de laatste jaren gaat dit vaak samen met de ascentie-symptomen en de zonnevlammen voor mijn gevoel. Ook dient deze tijd om aan de slag te gaan met blokkades.(Kunnen zelfs nog in vorige levens zijn ontstaan). Door al deze symptomen borrelen oude angsten en emoties naar boven. Oude patronen en gedragingen worden in het licht gezet, met de bedoeling om dit alles te transformeren. Dit alles is nodig voor ons nieuw-lichtlichaam om hogere dimensies binnen te kunnen gaan.
   Om uiteindelijk te kunnen transformeren van rups naar vlinder. Zo zie ik dat. Dat het jaar 2014 voor iedereen een bijzonder jaar mag zijn.

   Hartegroet, Fenneke

 4. Hoi Aart,
  Voor zover ik het goed hoor, heb ik een aan een stuk doorgaande prr prr prr hoge toon in mijn oren wat op het tjirpen van krekeltjes lijkt.
  Als ik jouw advies volg en er naar probeer te luisteren, boem, het hele koor valt stil!
  Ik had even niets en heb nu een suistoon in mijn oren.
  Een stuk rustiger, naar minder gezellig, bij krekeltjes denk je immers aan een gezellige warme zomernacht.
  Als ik naar het suisen luistert zegt mij dat niets, ik krijg er in ieder geval geen accocaties bij.
  Groetjes,
  Petra.

 5. Hoi lieve allemaal,
  Ik vind jullie reacties erg fijn en interessant om te lezen.
  Het is een hele opluchting dat ik niet alleen bent met al die plotselinge verschijnselen.
  Bedankt voor je uitleg Lia, dat er een nieuw lichtlichaam gebouwd wordt en dat het afbouwen van je oude dus deze verschijnselen teweegbrengen, naar het zou toch wel fijn zijn dat je dan tevoren gewaarschuwd wordt.
  Als ik Anita’s reactie lees, dat ze antibiotica heeft geslikt zonder misschien echt lichamelijk ziek te zijn, is dat toch een ernstige zaak.
  Want nu is ze straks misschien niet te helpen als ze antibiotica echt nodig heeft.
  Zouden de hogere machten ons niet een paars oor kunnen geven bij het ene en groente tenen bij andere verschijnselen?
  Ik zou niet graag met een witte neus door het leven willen, maar als dit evenmoet omdat er dan donkere energien uit mijn hoofdverdreven worden met de benodigde hoofdpijn, dan weet je tenminste wat er aan de hand is.

  Tot gisteren nergens last van gehad, nu heb ik weer een krekelkoor inmijn oren aan het zingen.
  Betekend dit dat ik naar een hoger energielevel stijg?
  Ik heb Geen flauw idee. Jullie wel?

  • Ha Petra,
   Nou liever niet, zeg. Wanneer mensen paars en groen kleuren, zou ik meteen de ambulance bellen, want dat ziet er niet goed uit.
   Ik vermoed dat je groene tenen bedoeld en geen groente-tenen? Zijn dat een soort worteltjes-tenen? Wel apart zolang het geen winterpenen worden.
   Dat krekelkoor wil volgens mij zeggen dat de lente zich te vroeg aankondigt. Andere mensen krijgen vlinders in de buik, en zo kun je een hele dierentuin in jezelf ontdekken. Grappig hé!

  • @Petra, “Tot gisteren nergens last van gehad, nu heb ik weer een krekelkoor in mijn oren aan het zingen.
   Betekend dit dat ik naar een hoger energielevel stijg?
   Ik heb Geen flauw idee. Jullie wel?”

   Petra, als je goed luistert dan kun je horen wat de krekels zingen.

   Als je mij vertelt wat ze zingen dan kan ik aan de hand daarvan zeggen of je energielevel wel of niet stijgt.

   Ik zou me hooguit zorgen gaan maken als er krekels uit mijn oren komen of dat ik ze voorbij mijn ooglens zie marcheren in rijen van zes. In rijen van 3 kan weer geen kwaad. Dat heeft weer met de drie-eenheid te maken en is juist een teken van eenheid in onszelf.

   Terwijl ik dit typ hoor ik ook een krekelkoor en het hart bonkt, de longen piepen en over mijn darmen nog maar niet te spreken.

   Ach als we een handleiding van de mogelijke ontwikkeling der mens hadden met alles wat mogelijk gebeuren kan dan was er ook geen gein aan, lijkt mij.

   Als ik geweten had dat ik toch kaal zou worden dan had ik niet zo`n moeite gedaan voor die vetkuif van toen.

   Ik ben wel benieuwd of de weegschaal een ander getal aangeeft met dat te ontstane lichtlichaam of zou dat wel eens zwaar kunnen tegen vallen.

   Ik schaf maar vast een brievenweegschaal aan dan ben ik tenminste op alles voorbereid.

   He jakkie ze (het krekelkoor) zingen het Wilhelmus, kan ik nog gaan staan ook.

   Ik heb ook niets meer onder CONTROLE.

 6. Misschien moeten we eens een keertje af van het woord ziekte, alsof je dan ongezond zou zijn. Sommige mensen zien ziekte zelfs nog als straf.
  De realiteit is dat er een lichtlichaam moet worden ingebouwd. Zware en donkere energieën laten los (worden verbrand), zodat zuiverder stukjes bewustzijn kunnen worden ingebouwd. Tijdens het transformatieproces kun je ook merken dat je lichter en transparanter gaat worden.
  Het fysiek lichaam moet hier echter aan wennen en zich aanpassen. Hierdoor ontstaan er allerlei sensaties en vage klachten.
  Kortom, ziekte is er om ons te helen, om ons in contact te brengen met ons eigen Zijn dat een geheel-Zijn is.
  Het enige wat je kunt doen is voldoende rust nemen, gezond leven en je vooral niet druk maken.

  • @Lia, ik weet nog als de dag van gisteren dat ik een zaadcel was en alles wat daarna geschied is zie/ervaar ik als een ziekte, vage klacht.

   Ja dat lichaam doet zijn natuurlijke ding wel maar de controle van ons egootje (ego=controle=willen weten) wil de touwtjes in handen houden en is zodoende een marionet van zichzelf.

   Ik hou me vast aan je woorden en herhaal 4 keer per minuut; geen paniek, geen paniek, geen paniek, maak je niet druk, maak je toch vooral niet druk, in het ergste geval ga je dood en is al het lijden, alle zorgen, alle controle definitief voorbij.

   Althans dat heb ik maar even aangenomen.

   Ga ik dood en blijk je dat flink te moeten blijven geloven en vasthouden anders ben je weer in leven.

   Hier zie je direct weer een ascentiesymptoom wat niet veel besproken wordt en nog een taboe voor de meeste mensen is. Namelijk wartaal uitslaan/schrijven.

   Het leven voor het ego is 1 groot ascentieproces.

   Het ego is gebaseerd op het verleden, geheugen, angst, onveranderlijkheid, het oude vertrouwde, ik-beleving en ascentieproces heeft enkel nut als het ego daar beter van wordt en controle houdt.

   Het ego krijgt het er al warm en koud tegelijk van als het denkt zichzelf te moeten zien verdwijnen in dat gehele ascentieproces.

   Zo, ik ben weer gerust gesteld.

   • Aart,

    Het leven voor het ego is 1 groot ascentieproces.

    En daarvoor moet het ego geëlimineerd worden.
    Eigenlijk moet het zichzelf om zeep helpen, toch?
    Dat doet pijn, veroorzaakt lijden, omdat ego weerstand pleegt.
    Het wil van alles, maar niet zichzelf om zeep helpen.

    Ik geloof dat het de wijze Hypocrates was die opmerkte:

    “Als je ziek bent zijn er twee dingen mogelijk:
    Of je wordt vanzelf beter en dan heb je nergens meer last van.
    Of je wordt niet beter. Dan ga je dood en heb je ook nergens meer last van.

    M.a.w.: maak je niet druk om niks.

    • @Lia,

     Ja, een wijze en ware opmerking van Hypocrates, absoluut 🙂 .

     Kleine kanttekening toch: Wanneer je kanker hebt, en middenin een chemokuur zit, weet ik niet of dat ‘niet druk maken’ je ervaring zal zijn.
     Ziek zijn is een symptoon, veroorzaakt door iets vanuit je eigen energie (pijn, woede, ontkenning, tekort aan eigenwaarde, noem maar op, kan van alles zijn). Maar de Fysieke Beleving van pijn kan een verschrikkelijke ervaring zijn. Dan gaat het er op dat moment ook niet om of Ego hier nu wel of niet verantwoordelijk voor is. Pijn is pijn, wie of wat dan ook de ‘schuldige’, of de oorzaak is. En weer omgaan met die ervaring kan een hels karwei zijn.

     Liefs, Susanne

  • @Lia,

   Hoi Lia,

   Ja, precies wat je schrijft, alsof ik me lichter en transparanter begin te voelen. Gek gevoel is dat joh! Wel een heerlijk gevoel overigens.
   Wat betreft wat ik opmerk aan mijn lichaam, is het een beetje zoals eb en vloed. Maar die trillingen zijn er elke dag, en dat is onderhand een normaal. Ook wat betreft m’n oren. Is ergens een normaal geworden 🙂 .
   Qua emoties kan het ook op en neer gaan. Maar dat gevoel van lichter worden, transparanter, vind ik een heerlijk gevoel. Ook alsof bewustzijn enorm opent, en ik me meer verbonden voel met mijzelf en het Goddelijke. Alsof we een soort van gedragen worden, ten allen tijden. Nu geloofde ik dat wel, maar het ervaren daarvan is immens. Wow.. 🙂 De energie van Liefde die groter en groter lijkt te worden/voelen. Waardoor ik opeens ook heel helder kan begrijpen waarom je dit gevoel/ervaring/kracht kan je het ook noemen, niet inéén keer -bam- in je systeem voelt. Pff, moet je ook aankunnen, zeg maar. Zeker als je het niet gewend bent om te voelen. Dus snap ik wel waarom dat beetje voor beetje gaat. Die kracht (van Liefde) is enorm en zo powerfull dat ik inderdaad goed begrijp waarom dat dus stapje voor stapje gaat.
   Maar het blijft natuurlijk wel apartig ergens dat je hier gewoon je dagelijkse dingetje doet, ofzo, en ondertussen dat er een lichtlichaam in je gebouwd wordt, zoals je schrijft. Gekkig vind ik dat ergens 🙂 , hahaha. Gekke Wezens zijn we toch eigenlijk. Wij zijn wel een beetje vreemd aan het doen. Ofzo. 🙂

   Liefs, Susanne

 7. ja veel overeenkomsten vooral die warmte uitbarstingen en sinds enkele maanden lopen de koude rillingen over me lichaam kou aanvallen ,dus i accepteer het gewoon ,maar ook stemmings wisselingen,de ene dag yoehoeee en de volgende dag chaggie maar had ze vooral met de vele zonnevlammen de laatse week ,nou ok dit was een beetje mijn gevoel ,,x Namaste

 8. Hoi Suzanne,

  Er hebben heel veel mensen lastvan al deze zomaar opkomende kwaaltjes, ik hoor in ieder geval veel mensen erover, als je nou maar eerst vraagt, hoe gaat het met je, komen de verhalen vanzelf los.
  Oh ja, over die stomme hitte aanvallen, ik dacht al in de overgang te zijn, zijn het “alleen maar,” energie uitbarstingen.
  Het is wel erg moeilijk hoor om te weten wanneer je een bovennatuurlijke reactie hebt of lichamelijke kwaal.

  • @Petra,

   Hoi Petra,

   Ja, ’t is inderdaad lastig om te weten of iets nu een ascentie-symptoon is of een lichamelijke kwaal. En om nou de hele tijd naar de huisarts te gaan.. is ook zo wat. Ik heb dan ook nog zo’n huisarts die volgens mij sowieso niets met het ‘spirituele’ heeft, dus ja, dat blijft dan ook wat lastig.
   Ik zou willen dat ik een huisarts vind die ook meer energetisch is, of, misschien nog beter, een huisarts voor je lichaam, én een huisarts voor je energie. Mhaw, over 10, 15 jaar misschien al? 🙂

   En inderdaad ja, wat je schrijft, van die aanvallen, kou, warmte, soms gevoelens van misselijkheid. ’t Wordt eigenlijk al een beetje normaal 🙂 . ’t Is eigenlijk al een beetje een normaal geworden in mijn leven, haha, zo van; ‘dat hoort erbij’ , net als met de weers-seizoenen die komen en gaan.

   De schrijfster, Denise, schrijft ook over emoties en dergelijke, bepaalde gevoelens enzo als ascentie-symptonen. Dat vind ik ook erg geruststellend om te lezen, omdat ik soms (vaak) kan denken dat het allemaal aan mij ligt, terwijl het misschien dus ook gewoon ‘er allemaal bij hoort’. Maar ik vraag me dan wel af, HOE dat dan precies zit met ook dat komen en gaan wat betreft al die gevoelens en emoties, eb en vloed noem ik het tegenwoordig 🙂 . Is dat dan omdat er een soort van grote opruiming plaats vind in je systeem? Of dat alles als het ware door elkaar gehusseld wordt?

   Ik ben benieuwd wat jij en ook andere lezers hiervan vinden en wat hun ervaring/beleving nu eigenlijk is! 🙂

   Veel liefs, Susanne

  • @Petra,

   Hahaha 🙂 , ik heb inderdaad ook even gedacht of ik nu al de overgang zat! 🙂 Maar ik hou het er maar op dat het dus bij de ascentie-symptonen hoort. 🙂

   • @Susanne, Hoi Susanne,
    Toevallig zat ik net het volgende artikel te lezen: ‘De effecten van recente zonnevlammen’,op http://www.niburu.nl. Heel herkenbaar, de hittebuien, hartkloppingen, duizeligheid en soms trillingen door mijn hele lijf etc. Dit kan het begin van de overgang zijn (vaak schommelingen met de werking van de schildklier) maar hoeft niet. Misschien zijn het de ascentie-symptonen. Ik zelf heb veel baat bij Bach Bloesems. Hartegroet, Fenneke

    • @Fenneke,

     Hoi Fenneke,

     Dank voor je reactie 🙂 .

     Die symptonen, schrijf je, kunnen dus ook de effecten van zonnevlammen zijn. Ja, ik geloof dat ik dat inderdaad ook een keer in wat artikelen had gelezen op deze site. Dank je ook voor je tip van de site; niburu.nl, ga ik zeker eens opzoeken..

     🙂

     Veel liefs, Susanne

 9. Als iemand de tijd heeft en de moeite wilt nemen, kan iemand mij dan uitleggen wat nu eigenlijk bedoeld wordt met:

  “daarom zal een ieder deze Licht Energieën ervaren – zonne, fotonisch, galactisch centrum enzovoorts.”

  Ik lees wel vaker over zonne-..?.. , las zojuist dat Nele schreef over fotonisch, geen idee wat dat betekent, en galactisch centrum zie ik ook vaak terug in artikelen, maar ik heb eigenlijk geen idee wat dit nu betekent. Als iemand van jullie de betekenis weet, hoor ik het graag! En alvast bedankt daarvoor! 🙂

  Wel bizar overigens eigenlijk dat er zoveel symptonen zijn. Ik heb al jaren allerlei van deze symptonen, niet normaal, oorsuizen, hoofdpijnen op rare plekken, misselijkheid, duizeligheid, en qua trillingen is het alsof ik een golfslagbad in m’n lijf heb. 🙂 . Nou, dat laatste is echt niet normaal. Ik heb dit nu zo’n 4 jaar en dacht echt werkelijk waar dat ik Parkison of zoiets dergelijks aan het ontwikkelen was. Mijn onderbuurman heeft deze ziekte, en dacht ik dat ik misschien wel zijn energie aan het overnemen was, ofzo. Naar artsen gegaan, niets (!) konden ze vinden, het was misschien psychisch, zei zowel mijn KNO-arts als mijn huisarts. ?? . Ja. Dus.
  Nog maar een jaar geleden begon ik gelukkig allerlei artikelen te lezen over ascentie-symptonen. Pfoei, ooohhh, is dát het 🙂 , vond ik enorm opluchtend! Dus ja, het is een beetje als eb en vloed hoe die symptonen gaan, bij mij althans. Maar die golslagbad in m’n lichaam, héél bizar.
  Ik hoor overigens geen anderen in mijn omgeving over deze klachten. Hoe kan dat dan? Iedereen gaat toch door deze veranderingen heen op dit moment?

  Ontzettend bedankt voor dit artikel, ik denk dat veel mensen hier echt wat aan hebben, aan dit soort informatie 🙂 .

  Veel liefs, Susanne

  • Het Susanne,

   Ik had het over fonetisch, een woord fonetisch schrijven betekent schrijven zoals je het uitspreekt.

   Fotonisch heeft te maken met fotonen, voor mij lichtdeeltjes. Deze bestaan alleen uit energie en hebben geen massa. http://wetenschap.infonu.nl/natuurkunde/98090-fotonen-voor-dummies.html

   Zonne (enerieën) zijn energieen die de zo’n produceert. Bij hoge activiteit zoals bij uitbarstingen van de zon wordt de aarde gebombardeerd door zonneënergie. Hoe ons galactisch centrum ons beïnvloed weet ik ook niet onmiddellijk. Maar er zijn wel uitwisselingen van energie tussen de ruimte en de planeet. Aangezien alles hangt in velden van magnetische straling en zwaartekrachten en alles in beweging is. Is ook de energie,van de planeet volgens mij constant in beweging. Hoe het allemaal precies in elkaar zit weet ik ook niet, maar gevoelige mensen kunnen dit onbewust opvangen en hier fysiek last van ondervinden.

   Weet niet of je daar wat meer mee bent. X

 10. Dank je wel Denise, voor dit mooie artikel.

  Een turbulent artikel, als ik dit lees krijg ik meteen hoofdpijn en kijk omlaag naar mijn “Boedhabuik.”
  Het is erg interessant dat al die rare pijnen en klachten te wijten zijn aan andere maanstanden of conjuncties van sterrenbeelden.
  Hoofdpijn, buikpijn, kiespijn, vreselijke piepende oren. Ga zo maar door.
  Als het mag zou ik graag willen vertellen hoe het met mij vergaan is met al die vreemde pijnen en vooral wat ik doe om er vanaf te komen?
  Linda, misschien heb je hier iets aan?

  Al vanaf mijn 18e had ik fantoompijnen, afgrijselijke pijn scheuten in de meest bizarre plekken vanmijn lichaam. Sommige zo erg dat ik het zelfs uitschreeuwde.
  Het was nooit te zeggen waar of wanneer die pijn verscheen, het gebeurde gewoon.
  Anno nu, heel wat jaartjes ouder heb ik er nauwelijks nog last van.
  Als mijn man hoofdpijn had, nam ik het van hem over, leuk voor hem, maar ik kon aan de aspirine.
  Ik las boeken over healing en dat mensen de pijnen van zich afstreken, naar dat hielp eigenlijk niet.
  Dus moest ik die nare pijnen naar zien te overleven, had ik het artikel vaan Denise gelezen gaf ik tenminste geweten waar die zomaar opkomende pijnen vandaan kwamen, al vergeet zij helaas te vermelden wat je er tegen kan doen.

  Ik hoop dat jullie dit niet te overdreven vinden,maar het helpt mij echt.
  Anno nu, sinds ik beter contact met de Engelen heb, heb ik eindelijk iets gevonden om in ieder geval te bekijken of deze pijnen wel van mij zijn, of aangevoeld van iemand anders.
  Ik vraag de helende Engelen, vooral Rafael om hulp.

  Ik vraag dan; lieve Engelen van de heling, Rafael, jij die kan genezen, als deze pijn, ( wat dan ook) niet van mij is, maar van een ander persoon, wilt u dan alstublieft die persoon van deze nare pijn afhelpen. Sta alstublieft deze persoon bij en help hem/ haar genezen, zowel lichamelijk als geestelijk.
  Mag ik u vragen, lieve Engelen van de genezing, als deze pijn niet van mij is het van mij af te nemen?
  Dank u wel als u deze gunst wil verlenen, duizendmaal dank, amen.

  Dit helpt mij echt en het idee dat ik hopelijk ook een ander onder de aandacht van de helende Engelen breng, doet mij goed.
  Ik merk echt steeds minder pijntjes en kwaaltjes te hebben, hopelijk anderen ook.

 11. Mooi geschreven en zo herkenbaar vanaf 2010 wat ik heb mogen ervaren om zo naar een hoge plan te mogen gaan, dankjewel en fijne dag. Vol inspiratie, liefde en licht!

 12. Een feest van erkenning. Vele “klachten” heb ik ook. Er mee naar een dokter gaan heeft geen zin, daar zijn de klachten te vaag voor. Daarom wel goed te lezen dat deze vage klachten meerdere mensen hebben en te lezen waar ze vandaan komen. Maar …. hoe ga je ermee om, wat moet je ermee. Ik heb er last van, belemmerd me in mijn dagelijkse bezigheden. Graag hoor ik tips hoe ik zo min mogelijk last ervaar van deze “klachten”. Rust nemen is moeilijk, ik draai een gezin en werk 4 dagen in de werk. Ik moet ook werken voor de basis behoeftes. Als ik voor luxe zou werken deed ik het wel een stuk rustiger aan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in