DELEN
Matias De Stefano

WAT IS HET ATER TUMTI PLAN?

Matias De Stefano
Matias De Stefano

Door Matias De Stefano

In de oorspronkelijke taal betekent “Ater Tumti”: “Hemel op Aarde” Dit plan, dat 13.000 jaar geleden, in de Atlantische Tijd, ontstond, werd gevolgd tot 5.000 voor Christus, waarbij de naam en de taal vele malen veranderden. Het doel was de Hemel op Aarde te brengen, namelijk door het bewustzijn en de menselijke sociale ontwikkeling in te zetten om het licht van het Universum te kanaliseren, zoals planten met fotosynthese doen, en het licht te gebruiken om materie te vergoddelijken en de wereld te vergoddelijken, daarbij gebruikmakend van innerlijke en uitwendige technologie, in en door onszelf,  om uit te komen op een samenhangende evolutie van Al-Dat-Is. Het verankeren en transmuteren van licht in materie vraagt van ons mensen dat we onze sociale systemen bewust transformeren in overeenstemming met de natuurlijke evolutie van de Kosmos. Daarom is één van de doelen van de Beweging om het Plan dat onze voorouders duizenden jaren geleden startten, voort te zetten, en het is onze verantwoordelijkheid om het Plan levend te houden en uit te voeren voor de vloeiende ontwikkeling van de generaties na ons.

BASIS VAN ATER TUMTI

Het Universum is gebaseerd op een Heilige Drie-eenheid die we kennen als Geluid, Licht en Vorm. Deze drie duiden de manier aan waarop schepping en haar transformatie voorkomen.

Tatiana Plakhova
©Tatiana Plakhova

 

Geluid valt samen met Frequentie, de spiraalgolven  die alles verbinden en voortdragen op micro- en op macroschaal. Een verandering van frequentie zorgt voor een meerwaarde die energieflitsen oplevert, waardoor vervolgens helderheid, kleuren en Licht ontstaan. Het Licht omvat en draagt alle informatie in het Universum. Wanneer Licht patronen vormt, ontstaat geometrie die werkelijkheden helpt vormen. Wij allen als Mensheid hebben het Woord ontvangen, en onze stemmen, onze boodschappen zijn in staat Licht uit te zenden naar het menselijk bewustzijn, waardoor mensen kunnen meehelpen aan een nieuwe werkelijkheid.
Dankzij dit vermogen hebben we de kracht alles te transformeren. Om de Hemel op  Aarde te brengen, beginnen we naar deze eerste essentiële patronen te luisteren, en passen we ze in en toe in ons dagelijks leven en in onze samenleving.

IN VROEGER TIJDEN

Het Ater Tumti Plan werd gebruikt in oeroude technologie: in de Architectuur en in Muziek. Deze beide gereedschappen hielpen een gebalanceerde sociale ruimte tot stand te brengen die de lichtfrequenties in de omgeving brachten zodat ze gebruikt werden in de landbouw, in het onderwijssysteem en in de geneeskunde, terwijl men obelisken, tempels en piramides bouwde, die allemaal op de zelfde manier werkten als bomen, met een soort fotosynthese waarin het chlorofyl vervangen werd door siliconen en mineralen, gereguleerd door geluid.

Verhalen, poëzie en liederen boden de grondslag voor onderwijs, filosofie en politiek, waardoor bewustzijn werd overgebracht en geleidelijke transformatie mogelijk werd gemaakt. Om te bouwen wat we zouden kunnen omschrijven als Stedenbossen, baseerden de ouden zich op alle lichtvoortbrengende bronnen in het Universum, en ze betrokken Licht van de Zon, de Maan, de planeten en alle zichtbare sterren. Daarom betekende het brengen van de Hemel op Aarde dat men ook de onderlinge verhoudingen tussen de sterrenstelsels moest volgen en de manier waarop hun Licht, toegepast op het bewustzijn, onze realiteiten kon veranderen.

TEGENWOORDIG

Het Ater Tumti Plan is eeuwig, maar het transformeert.
Matias De Stefano-sleutel Het is van essentieel belang rekening te houden met de oorspronkelijke grondslagen van de manier waarop ons Universum biologisch functioneert, namelijk door dat Licht aan te trekken door middel van frequentie en constructie, in overeenstemming met het evolutionaire proces op onze planeet. In deze tijd van Ontwaken is het belangrijk het Plan opnieuw in te passen, want op deze manier kunnen we allen ons individuele potentieel activeren in de algemene ordening waar we deel van uitmaken en waarin we zelf scheppen. In deze tijd van herkenning is het essentieel dat we de Hemel terug op Aarde brengen om onze werkelijkheid te transformeren met de blik op ons grotere belang.

WORKSHOPS ATER TUMTI, UNIVERSEEL ERFGOED

Vanaf einde 2008  gaf ik een serie workshops waarmee ik probeerde concepten samen te brengen die te maken hebben met verschillende universele werkelijkheden om mensen te helpen herinneren wat ze vergeten hadden: het Universele Plan.

Tijdens Ater Tumti workshops bespreek ik drie fundamentele delen die we nodig hebben om ons bestaan te begrijpen:

Universeel Plan: Grondslagen, oorsprong en doelen van het Universum vanuit een gezichtspunt dat afwijkt van onze menselijke opvattingen.

Galactisch Plan: Organisatie en doelen van sterrenstelsels en hun onderdelen en erkenning van hun invloeden op ons bestaan.
Aards Plan: De logica van de Aarde te begrijpen en onze relatie met de planeet, haar geschiedenis en biologie en het doel van de mensheid.

Het doel van de workshop is ons uiteindelijk opnieuw te verbinden met onze waarheid en ons doel, waarbij we het doel en de grondslagen van ons bestaan erkennen.

Alle inhoud is vibrationeel, existentieel en maakt deel uit van mijn herinneringen. Een sleutelbenadering is om geen antwoorden vanuit kennis te geven, maar om toe te staan dat herinnering door resonantie bovenkomt.

ONDERWERPEN:
*Wat is God? Universele Oorsprong
*Heilige Drie-eenheid
*Heilige Geometrie
*Licht en Duister: Goed en Kwaad
*Karma en Dharma: Reïncarnatie
*Doel en oorsprong van het Leven
*De 22 Dimensies
*Buitenaardsen en Galactische Confederatie
*Meesters en Gidsen
*Planetaire Biologie
*Verborgen Geschiedenis van de Mensheid
*Sociale Systemen
*Galactische Cycli
*Huidige problemen: Waarom bestaan ze?
*Volgende stappen in evolutie
*De missie
*Sleutels tot verandering

De 4 Sleutels van Ater Tumti

De 4 sleutels tot de Wereld: bij het ontstaan van de Mensheid werden 4 werktuigen verstrekt die het potentieel en het doel van de Menselijke Soort zouden wekken om zo haar missie op de planeet Aarde te volbrengen. Deze 4 werktuigen zijn bekend als de Staf, de Steen, het Zwaard en de Bokaal van het Lot. De tijd is gekomen om deze 4 krachten in ons innerlijk te herwinnen en onze rol van Menselijkheid op ons te nemen en onze missie om de Hemel naar de Aarde te brengen te volbrengen. Ontdek en gebruik deze 4 Sleutels en open de poorten naar de nieuwe wereld

Ik begon deze workshop in 2014 om handvatten te geven om de Hemel intern aan de Aarde te ankeren.

In vroeger tijden werd gezegd dat er vier mineralen uit de hemel gekomen waren zodat de mensen de poorten van de wereld konden openen waarlangs de Hemel op onze planeet kon neerdalen. Van deze 4 mineralen werden 4 Sleutels gemaakt die de wereld openden: de Towei Lumbar (sleutels tot het huis van de zonnefrequentie).

De 4 waren fysiek, maar kwamen overeen met de interne potentiëlen van de mens: bevestigen, transformeren, bekrachtigen en regenereren.

294919561_640

Om dus de poorten van de wereld te openen, moet ieder van ons al zijn innerlijk potentieel activeren waar we mee geboren zijn om zo zelf de sleutel te worden die de poort tussen Hemel en Aarde opent.
Deze 4 sleutels vertegenwoordigen nog een teruggevonden handvat uit Atlantische tijden, dat, in een modern jasje, dient ter ondersteuning van onze activatie als soort.

Het doel van deze workshop is om Ideologie in Biologie te veranderen en om ons wezen te activeren als brug tussen Hemel en Aarde.

Onderwerpen in de Workshop: een theoretisch Deel en een Praktisch Deel

*Universele Grondslagen
*Schepping van de Aarde
*Geografie
*Menselijke en Aardse Biologie
*Geschiedenis in verhouding tot Biologie
*Glandulaire Sociale Systemen
*Doel van de Biologische Maatschappij
*Sleutels om een Hemel-op-Aarde kanaal te zijn

*Activering van de 4 Sleutels:
– de Knots
– de Steen
– het Zwaard
– de Beker

Matias De Stefano

4 sleutels
De 4 Sleutels van Ater Tumti

Hij is geboren in de stad Venado Tuerto in Argentinië in augustus 1987 en van kinds af aan kon hij zich situaties en realiteiten van ver voor zijn geboorte herinneren. Dat zorgde ervoor dat hij in zijn puberteit al mensen aantrok met vragen over spiritualiteit en de geschiedenis van de menselijke ontwikkeling. Als tiener onderging Matías meerdere fases waarin hij zich nog meer begon te herinneren en waarin hij boodschappen ontving uit andere sferen, vooral over wat wij het Planetair of Collectief Bewustzijn noemen, waarover hij informatie ontving die al onze werkelijkheidsconcepten verenigt.

In zijn werk wil Matias door de sociale systemen van bewustzijn de hele universele wijsheid op Aarde belichten, om op die manier de voortgang van de mensheid te synchroniseren met de kosmische en planetaire ontwikkeling. Daartoe wil hij vanaf 2013 met behulp van de recent opgerichte Arsayaian Stichting deze boodschappen blijven uitdragen, zowel op publieke sites als op locatie, zodat iedereen geleidelijk onze werkelijkheid kan onderkennen en die vervolgens te transformeren.

AterTumti-Utrecht
Klik voor meer info over deze unieke en eenmalige workshop

Relevante Links

Wil je een workshop in jouw stad of land organiseren, schrijf ons dan op atertumta@gmail.com.

Verslag van: Complete herinnering door Indigo kind Matias De Stefano.

Lees ook het artikel : Harwitum (link), over de wereldwijde beweging die Matias heeft opgezet

Nederlandse  Facebook groep

Harwitum Official Web page:www.harwitum.org/

Harwitum Official Facebook page: www.facebook.com/HARWITUM

 

– 20 April As geeft Matias De Stefano een eenmalige workshop in Utrecht in de Metaal Kathedraal.  Meer informatie vind je hier (link)

 

 >>

3 REACTIES

  1. Mooi mens ben je Matias. Prachtige zuivere energie draag je bij je, de vonken spatten letterlijk van het scherm.
    Groetjes
    Yvonne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in