Autisme in spiritueel perspectief.

Lee Carroll channelt Kryon.

Wanneer interdimensionele schepsels deze planeet bezoeken, dan zien ze jullie als zwart-wit figuren in een stuk papier. Jullie weten niet eens in welke dimensie jullie vertoeven. Jullie weten niet eens dat jullie niet in kleur zijn. Waartoe, denken jullie, zijn de menselijke hersenen werkelijk in staat? Waarvoor denken jullie dat het brein gebouwd is?

Laat mij jullie een voorbeeld geven van iemand die jullie samenleving is gaan accepteren als “een persoon uit evenwicht.” Sommigen van jullie denken dat het om een ziekte gaat. Laat mij praten over de autist. Laten wij het hebben over autisme in wat jullie het ergste geval noemen.

Gezegend is de autist die naar de aarde is gekomen om jullie te tonen hoe de toekomstige menselijke ontwikkeling eruit zal zien. Zij besteden heel hun leven eraan om uit te zoeken hoe lineariteit werkt en dat frustreert hen. Gezegend is de savant die door de aarde wordt bekeken en “uit evenwicht” wordt beschouwd. Want de mensen kunnen wat ze niet begrijpen niet zien. De autist is in staat uit het vel papier te komen en in kleur te zien. Veel autisten kunnen hetzelfde doen wat jullie rekenmachines op jullie bureaus ook kunnen doen, wisten jullie dat? En zij hebben geen rekenmachines nodig. Geef hun een probleem – een getal van twee cijfers vermenigvuldigd met een getal van drie cijfers. Let er dan op hoe snel zij het antwoord geven. Omdat zij niet-lineair zijn! Vraag hun welke dag van de week het zal zijn op 13 augustus 2012 en zij vertellen het jullie zonder dat ze een kalender nodig hebben. Je zou kunnen vragen “Wat voor soort geest kan dat?” Ik zal het jullie zeggen: een niet-lineaire geest zonder de scheidsmuren die jullie in jullie brein hebben.
Hebben jullie daar ooit bij stilgestaan?

De autistische mens heeft een niet-lineaire geest.

autisme
Gezegend is de autist die naar de aarde is gekomen om jullie te tonen hoe de toekomstige menselijke ontwikkeling eruit zal zien

De barrières zijn verwijderd. Kun je je de frustratie van deze mensen voorstellen? Hij is in een wereld van zwart-wit verzeild geraakt, terwijl hij in kleur vertoeft. En niet alleen dat, jullie willen dat hij in een rechte lijn gaat, terwijl hij eraan gewend is in alle richtingen tegelijk te gaan. Dit verklaart ook dat de enige werkzame energieën om hem te kalmeren interdimensioneel van aard zijn: muziek, kunst en liefde. Begint het nu te dagen bij jullie? Wat er gebeurt, geliefden, en wat iedereen kan weten, zien en begrijpen is dat de lineariteit van de menselijke hersenen heel, heel langzaam minder wordt. Anders dan bij de autist zal het op een manier zijn die in balans is en zinvol overkomt. Met andere woorden, jullie zullen in staat zijn om in- en uit kwantumdenken te stappen iedere keer dat je in een lineaire 3D bestaan wilt leven, maar toch kwantumbewustzijn hebben. (…)

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Jullie willen weten waarom er zoveel autistische mensen geboren worden. Jullie zeggen dat het geen toeval meer kan zijn dat er plotseling zoveel van hen zijn. Er worden tegenwoordig meer autistische kinderen geboren dan er ooit op de planeet zijn geweest. Mensen haasten zich om te willen weten wat er mis is. Zou het aan de chemicaliën in het voedsel liggen? Misschien komt het door vaccinaties. Sommigen beweren zonder enige bewijsvoering “Ja, dat is het – het komt door vaccinaties.” Jullie grijpen naar bijna alles als een mogelijke verklaring om het vraagstuk op te lossen waarom er zoveel autisten op aarde arriveren. Toch zijn er een paar mensen die naar de puzzel hebben gekeken en gezegd hebben: “Misschien evolueren we als menselijke soort en is dit de eerste golf van wat ons te wachten staat.” Niet mentaal gestoord, maar niet-lineair denken. Dat is inderdaad het geval. Jullie zien een vorm van evolutie en jullie noemen het vreemd en ongebruikelijk. Maar het gaat simpelweg om diegenen die in een vroeg stadium met geactiveerd kwantum DNA naar de aarde gekomen zijn. Deze vroege voorloper heeft DNA geactiveerd op een ongecontroleerde manier en daarom is er een leerproces nodig om er wijs uit te worden. Dit doen zij en iedere generatie van savants zal een betere tijd hebben wanneer zij uitzoeken wat lineair is en wat niet.

muziek noten
Muziek is niet-lineair. Muziek raakt jullie hart. Nu weten jullie waarom

Kijk naar het autistische kind hoe het doorloopt wat  het moet doen (autisme in de meest ernstige vorm). Zij zijn zo niet-lineair dat het met ongelooflijk veel frustratie gepaard gaat zelfs als zij de menselijke stem proberen te linearizeren als je tegen hen praat. Zij herhalen dezelfde actie keer op keer in hun poging het niet-lineaire te linearizeren. De lineaire muren ontbreken in hun brein en zij moeten leren die muren te bouwen die zij nodig hebben. Mensen zien hen dan als een probleem, terwijl het geen probleem is. Het is een vorm van getalenteerde kinderen die de planeet in haar groei helpen. Gezegend zijn zij die naar de aarde komen als de nieuwe golf van bewustzijn om jullie te laten zien wat er gaande is. Zij bereiden het podium voor een nieuw type mens. Want dit kwantumbewustzijn zal zich ontwikkelen op een evenwichtige manier waarbij velen de autistische talenten zullen hebben waar zij ze willen en de lineaire waar ze die willen. Daartoe is de menselijke geest in staat – om in een kwantumtoestand te zijn wanneer zij dit wenst. Dat is een terugkeer naar de manier waarop het jullie ooit was gegeven.

autistLaat mij jullie iets vertellen wat in jullie levens niet-lineair is. Wij hebben dit zelden aangeroerd. Aan jullie als mens zijn twee kwantumdingen gegeven die van de ene kant van de sluier naar de andere kant gaan en absoluut kwantum, niet-lineair zijn. Zij hebben structuur, maar zijn niet-lineair. Misschien heb je er nooit bij stil gestaan. Ik zal jullie vertellen welke het zijn: kunst en muziek. Er is geen limiet aan het aantal noten dat je tegelijkertijd kunt horen, waarnaar je brein kan luisteren en die zij tot een geheel kan samenvoegen. Er is geen limiet aan het aantal spelers in een symfonieorkest die op één podium samen kunnen komen in één harmonie. Hoe meer je toevoegt, hoe beter. Probeer dat maar eens met sprekers! Heb je daar ooit over nagedacht? Er is geen limiet aan het aantal kleuren dat je kunt vatten en in bepaalde patronen oplossen. Ze zijn prachtig en alle kleuren spreken hun eigen taal. Muziek raakt jullie hart. Nu weten jullie waarom. Het is interdimensioneel, kwantum. Zo is het ontworpen. Pas datzelfde scenario nu op communicatie toe en je zul zien waar jullie heengaan. Dat is menselijke ontwikkeling. Het begin op deze planeet is er. Het zal langzaam gaan, maar dat is wat er gaande is.

Uit: Kryon, Human Evolution, live channeling by Lee Carroll

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

9 REACTIES

 1. > als mijn kijk op autisme waarin ik vanuit nonduaal standpunt, hooggevoeligheid en ongevoeligheid/onverschilligheid als 1 ervaar. Zelf kwam onlangs boven water dat mijn jongste zoontje een vorm van autisme heeft. Deze “diagnose” heeft een heel ander, klaar licht geworpen op mijn eigen ‘eigenheid’, zowel als kind als nu als volwassene. Het zit nu éénmaal in de genen 🙂 Vanuit dezelfde visie nl dat dit overgangsfases in de evolutie (in achterwaartse richting) betreft, ben ik zelf ook enorm geboeid door de grote toename van auto-immuunziektes bij kinderen, en ben ik op zoek naar info ivm de co-morbiditeit van AIZ.. met name of het geregeld/vaak zou voorkomen in combinatie met ADHD, autisme ea “stoornissen” die men maar al te vaak ook linkt aan vaccinaties, voeding enz.. Als iemand hier info over weet of ook met deze materie bezig is, mag die persoon me altijd contacteren op angelwingske@live.be Mijn uitgangspunt is niet genezing bevorderen, doch wel het ‘naar boven komen’ van het feit dat alles wat een spiritueel naamkaartje krijgt opgeplakt, wetenschappelijk te bewijzen is. Als eerst de vraag ‘waarom’ beantwoordt, en dan pas de vraag ‘hoe’, zou genetisch onderzoek wellicht veel gerichter gebeuren. De ruimere evolutionaire visie is hierbij onmisbaar. Een grote stap in het bewustwordingsproces??

 2. Geweldig artikel !

  Leuk om online de bevestiging te vinden van wat ook ‘mijn’ visie is. Zelf heb ik niet behoorlijke kennis om al de gebruikte begrippen in de tekst te begrijpen.. doch voelt het hetzelfde als mij

 3. Het autistisch spectrum is zeeer breed in vele gradaties. Driekwart van de autisten heeft een verstandelijkee handicap. Het begrip savants wordt overdreven door films als rainman. Dat channeling bestaat is wel zeker, maar vaak is dit gekleurd door de bril van degene die channelt. Dit artikel is behoorlijk oordelend naar de modale mens. Ik werk met autisten en ben vaak geraakt door een bepaalde puurheid, maar zie ook de pijn van hen en hun families. Om nou te oordelen dat zij de toekomst zijn en alles zien zoals het is gaat wel een beetje ver.

 4. @Rogonow, het punt ‘gedachte-immitatie door overeenkomstige hersenactiviteit’ maakt me erg nieuwsgierig! Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Hoe werkt dat en hoe uit zich dat?

 5. @justin caise, Hallo Justin, nog even dit: zojuist gelezen op deze site een artikel van Hans Stolp ‘Het eigene van een nieuwetijdskind’, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het thema ‘communicatie’. Viel me op dat het heel goed aansluit bij wat ik probeerde te omschrijven naar aanleiding van jouw vraag.

  Overigens heb ik die opgevat als een vraag naar de algemene toepassing van deze vorm van communicatie, die via het onderwerp ‘autisme’ onder de aandacht werd gebracht. Met autisme zelf heb ik weinig praktijkervaring, maar vanzelfsprekend 😉 mogen we daar van hetzelfde principe uitgaan, lijkt me.

  Hartelijks,
  Annoesjka

 6. Bij autisten gebeurt het waarnemen niet-lineair omdat ze moeite hebben met informatie te filteren. Bij het beredeneren denken ze wel typisch lineair. Bovendien hebben ze als het ware wel muren in hun brein omdat de hersendelen moeilijker met elkaar samenwerken. Dit komt omdat ze meer locale connecties hebben dan lange.

  Wat communicatie betreft, durf ik zeggen dat er verschillende niveaus zijn:
  – verbaal
  – nonverbaal
  – gedachte-immitatie door overeenkomstige hersenactiviteit.
  In de praktijk is het een hutsepot van die talen door elkaar.

 7. @justin caise, het lijkt inderdaad een wat raadselachtige belofte, de mogelijkheid om onze communicatie te gaan ervaren als muziek. Denk om te beginnen eens hoe muziek direct bij je binnenkomt: niet je begrip (kennis) wordt aangesproken, maar je gevoel. Betekenis ontstaat niet vanuit je hoofd, wel door de beleving die je ervan hebt.

  Bij taal, woorden, gesprekken is het, zoals de meesten van ons tot nu toe gewend zijn, andersom. We zijn getraind in een lineair proces waarbij we begrijpen wat er gezegd of geschreven wordt doordat we kennis hebben van de betekenis en hoe iets geformuleerd wordt. Begrip ontstaat in eerste instantie bewust, op cognitief niveau. Pas wanneer we iemand kunnen horen en zien, krijgt ook (meestal minder bewust) de lichaamstaal en de klank van de stem invloed op ons begrip. Dit is denk ik de eerste stap naar het kunnen voelen van de onderliggende betekenis of de subtekst, maar het blijft vooralsnog een principe van logica, van oorzaak en gevolg: ik zie/hoor dit, dus weet ik wat dat betekent (en waarschijnlijk ook wat ik kan verwachten of wat van mij verwacht wordt) – met de nadruk op ‘dus’. Wel toont het al aan dat communicatie natuurlijk veel breder is dan de woorden die ons ter beschikking staan.

  Denk nu eens aan poëzie. Misschien heb je hier niet zoveel mee, maar het uitgangspunt is het spelen met taal/ woordvolgorde en betekenis; precies wat jij doet in de naam die je jezelf hier geeft 😉
  Net als muziek werkt poëzie met klank en ritme. De beweging die ontstaat in het verloop van de zinnen roept naast cognitief begrip nog iets anders op, iets dat dieper gaat en te maken heeft met beleving. Door het taalspel ontstaan nieuwe mogelijkheden voor begrip, er worden verbanden gelegd en voelbaar gemaakt die een andere kijk bieden, die ertoe uitnodigen het grote geheel te ervaren als ‘meer dan de som der delen’. Niet alleen de inhoud, niet ‘slechts’ de vorm – beiden doen ertoe in de manier waarop zij met elkaar zijn verweven…
  Poëzie vraagt van je de ogenschijnlijke betekenis los te laten en te gaan ervaren wat het met je doet, wanneer iets op deze manier wordt verteld. Je hoeft niet te begrijpen wat er bedoeld wordt, voel het!

  Als we dit principe gaan toepassen op onze communicatie, heeft dit verregaande gevolgen. Ik bedoel niet dat we ineens in dichtregels moeten gaan spreken. Ik bedoel dat we iedere vorm van communicatie kunnen gaan benaderen ‘als was het poëzie’. Door los te laten wat we denken te weten over betekenis en bedoeling en door te gaan voelen wat er gebeurt op een dieper niveau.
  Velen van ons doen dit al. Het is het ‘simpele’ gebruik maken van je intuïtie, leren herkennen hoe een situatie aanvoelt en je erdoor laten leiden.

  Alles is communicatie want alles is energie in beweging en op die manier is alles interactie. Hoe of wat er letterlijk gecommuniceerd wordt doet er minder toe dan het geheel waarin de communicatie plaatsvindt. Dit geheel staat direct en indirect in verband met jou en de ander en je hebt er beiden (vanuit je eigen heelheid of Hoger Zelf) invloed op.

  Vanuit dit innerlijk weten kunnen wij gaan communiceren op een veel hoger niveau dan we gewend zijn. Het belangrijkste is dit: de taal van het hart. Het hart spreekt tot ons in, met en door Liefde. Liefde begrijpt zonder te hoeven weten of invullen ‘waarom’. Liefde Is en erkent Dat Het Zo Is.
  Door het hart open te stellen, door de Liefde te leren herkennen en oproepen, door te leren luisteren en kijken naar het moment in zijn totaliteit, kunnen wij ook via ons hart met de ander spreken. Je kunt letterlijk de Liefde naar anderen doen uitgaan terwijl je spreekt of handelt of zwijgt. Niet vanuit logica, niet vanuit oordelen of angst of (on)macht – in het besef dat wij daar allemaal in wezen vrij van zijn, kun je raken en geraakt worden vanuit je Hoogste Wezen, de Goddelijke kern die ons allen verbindt.

  In werkelijkheid wordt zo de weg vrijgemaakt naar ons telepathisch vermogen. Communicatie is niet meer de interactie op fysiek niveau. Vorm en inhoud (hoe en wat) hebben een veel grotere reikwijdte dan zij op het eerste gezicht doen vermoeden. Het onuitsprekelijke wordt voelbaar en herinnert ons eraan dat wij zonder beperkingen deel kunnen nemen aan ‘het gesprek tussen zielen’, een uitwisseling van ons diepste Zijn waartoe wij in wezen zijn geschapen. Sterker nog: dit IS het scheppingsproces, waaraan wij steeds actiever en met groter begrip kunnen bijdragen.

  De poëzie van het leven bestaat uit verbanden, uit synchroniciteit en de manier waarop het geheel uitstijgt boven de afzonderlijke delen. Het geheel maakt deel uit van ons Zelf en wij hebben er toegang toe. Vraag innerlijk om begrip en het zal gegeven worden. Vraag om gehoord te worden en je kunt vrijuit spreken. Vraag met heel je hart en in het volste vertrouwen aan alles en iedereen, en je zult een antwoord krijgen dat je aan je diepste verlangen beantwoordt. En zo zal ook jij kunnen antwoorden, wanneer de vraag aan jou wordt gesteld.

  In zuiverheid en liefde leren wij zo ons los te zingen van de realiteit van alledag, opdat het lied van onze ziel in kleurrijke en meerstemmige samenzang kan losbarsten.

  Lieve ‘Justin’, ik hoop dat ik je hiermee een weliswaar abstract maar passend beeld heb gegeven van wat er mogelijk is 🙂 Geniet van de muziek en laat je hart het instrument zijn!

  Veel plezier,

  Annoesjka

 8. na het lezen van dit artikel dacht ik : ok,…en nu? hoe kan je dit toepassen op communicatie?