de natuur

Oth-channeling door Ellen Rauh
25 september 2010, Almere, Nederland

Ga niet bewust een tegenpool zijn voor anderen

Lieve mensen, jullie hebben mogen trainen om de focus te verleggen en oefenmateriaal was er genoeg aanwezig.

Nu gaan we een andere fase in. Nu gaat het erom: waar vind jij stilte in jezelf en in jouw zijn? Dit is echt puur vierde dimensie. Het Niets, het totale Niets. De komende maand mogen jullie oefenen om in verwarring, in chaos, het Niets te voelen. Op het moment dat je in staat bent om in storende energieën, in hectiek, in chaos, in paniek om je heen – door allerlei redenen dan ook – rust te vinden in jezelf, verbind je je niet met de paniek, de angst en de chaos om je heen. Tegelijkertijd: hoe dieper jouw rust, hoe sterker de andere mensen de chaos kunnen creëren.

Het zal dus moeilijk zijn om daarin te balanceren. Hoe meer jij vanuit je persoonlijkheid in rust wil zijn, hoe sterker de onrust om je heen. Want dat is een tegenkracht, de tegenpool van rust. Het komt er dus op neer dat je rust vindt in je totale zijn, losgekoppeld van jouw persoonlijke wil, losgekoppeld van jouw persoonlijkheid. Want voor je het weet, wordt je meegetrokken in de chaos die anderen als het ware gecreëerd hebben. De energie werkt zeer magnetisch en voor je het weet, word je meegezogen.

Als je in staat bent om vanuit je hele wezen in neutrale rust te zijn, activeer je de onrust niet om je heen. Als je vanuit je persoonlijkheid bewust rust creëert voor jezelf, kun je zomaar de onrust om je heen activeren. Want wij hebben het er al over gehad, weet je nog? Er is een energieoorlog op komst. Dit is daar een voorbeeld van. Niet te zien, niets is verkeerd en toch is het helemaal verkeerd.

Zo kun je zomaar in een omgeving zijn waar je normaal gezien tot rust kwam of waar je normaal gezien rust vond of rust kon zoeken, dat die omgeving ineens onrustig is geworden. Dan kun je je afvragen: “Heb ik hieraan meegewerkt? Door hier mijn rust vanuit mijn persoonlijkheid extra te benadrukken?” Als dat zo is, ja helaas, dan heb je daar aan meegewerkt omdat er een tegenpool gecreëerd werd. Ga je niet schuldig voelen. Het maakt deel uit van het spel. Het maakt deel uit van de evolutie. Maar we raden jullie wel aan, ga niet bewust een tegenpool zijn voor anderen. Want daarmee wordt alles intenser en ook de energiestrijd. Je dwingt als het ware anderen een rol te spelen om stoorzender te zijn. Laat dit heel duidelijk zijn.

Gebruik de onrustenergie om nuttige activiteiten te doen

Dit is wat er gaande zal zijn de komende maand. Dus we raden jullie aan: probeer zo vaak mogelijk niet vanuit je persoonlijkheid rust te zoeken. Ga niet op de vlucht uit chaos. Maar ga als het ware mee met de beweging door de onrustenergie te gebruiken om nuttige activiteiten te doen. En probeer vooral niet om vanuit je persoonlijkheid tot rust te komen of rust uit te stralen. Dat is een groot verschil.

Als er chaos om je heen is, als er herrie om je heen is, als er allerlei weerstanden om je heen zijn of als er allerlei oordelen om je heen zijn die jou storen en die uitvergroot worden, ga op die momenten vooral niet bewust de rust opzoeken. Ga op die momenten vooral niet proberen om in harmonie te zijn. Wij zouden je dan adviseren: ga nuttige arbeid doen. Dat is een prachtige afleiding. Ga opruimen, ga poetsen, breng je administratie op orde, of whatever jullie allemaal kunnen verzinnen, maar ga niet vluchten en ga niet bewust harmonie en rust creëren. Daarmee activeer je de onrust.

Stuur geen rust naar de natuur
Ga één worden met deze natuur

Lieve mensen, laten wij het eens hebben over de natuur. De natuur doet niet mee met de energieoorlog. De natuur ‘is’.

Ervaar de harmonie en de rust die natuur ‘van nature uit’ creëert.

de natuurDit komt omdat natuur niet vanuit eigen wil of vanuit persoonlijkheid rust of harmonie wil zijn. Natuur is afhankelijk van morfogenetische velden en de evolutie en al de herschikkingen die nu gaande zijn met leylijnen en magnetische velden, maar de natuur ‘is’. En als er onrust is, als er natuurrampen zijn, ligt dat nooit aan de natuur zelf. Het ligt aan de mensheid of aan de Aarde die energetisch ingrijpt om in harmonie te komen en een nieuwe balans te vinden.

Disbalans in het water

De grootste onrust op dit moment op Aarde, is de disbalans in het water, onzichtbaar voor velen, maar geloof ons: rampen zijn op dit moment bezig in het water. De hele ecologische samenstelling, de balans van water, van zeeën en oceanen, is compleet in de war en jullie zullen ervan horen.

Stuur dus geen rust naar de natuur. Ga één worden met deze natuur. Je kunt wel je verbonden voelen met de natuur. Maar probeer niet energetisch rust toe te voegen. Want dit is een hele andere evolutiegolf waar jullie als mensen maar ten dele mee te maken hebben. Jullie hebben er wel mee te maken, door jullie ingrepen met de beste bedoelingen of vanuit winstbejag, maar tegelijkertijd is er een evolutiegolf gaande in het water en dit is dan weer ten gevolge van de verschuivingen van magnetische velden onder de Aarde en in de Aarde. Het water is hier afhankelijk van.

Stromingen veranderen en dieren zijn in de war. Plankton, wat zo licht is, stroomt gemakkelijk mee met stromingen in de oceanen, want in de oceanen en de zeeën zijn evengoed allerlei lagen van energie. Het plankton heeft een bepaalde laag nodig om mee te stromen. Andere voeding voor vissen of planten in de zeeën hebben weer andere lagen nodig, net zoals er in de lucht verschillende stromingen zijn, naargelang de laag van de atmosfeer. Grote verwarring is er dus op dit moment in al het water, omdat de lagen in de war zijn, vanwege het verschuiven van de magnetische velden. Wij komen daar eind oktober uitgebreid op terug en dan zullen jullie misschien met je oren klapperen, met de goede raad die wij jullie geven.

Weet en besef dat de mensheid niet in staat is en nooit in staat zal zijn om natuurwetten te veranderen. Weet dat de mensheid in z’n totaliteit nooit in staat zal zijn om de evolutie van de Aarde tegen te houden, omdat dit weer samengaat met allerlei aspecten in het Universum. Ook daar heeft als het ware een herschikking plaatsgevonden van zwaartekrachten, magnetische bundelingen van clusters van energie die de totaliteit beïnvloeden. Jullie als mensen mogen mee navigeren in deze ontwikkelingsgolf.

Verstoorde energie neutraliseren door het
te laten doorstromen in nuttige activiteiten

Het zal steeds belangrijker zijn dat je je eigen navigatie, je ‘eigenwijze’ navigatie volgt, mits eigenwijsheid gebaseerd is op je innerlijk zijn en niet op de koppigheid van je persoonlijkheid. Want dit is een onderscheid. Ga dus oefenen met jouw persoonlijkheid die je zo hard nodig hebt in dit leven. Maar probeer dus om niet vanuit jouw persoonlijkheid, met jouw wilskracht rust en harmonie te creëren als tegenwicht voor onrust. Probeer in tijden van onrust, in tijden van chaos, in tijden van paniek mee te gaan door vooral handelingen te verrichten. Het gevolg is dat door de doorstroming van verstoorde energie die nuttig gebruikt wordt, je deze neutraliseert.

Als er geen onrust om je heen is, als de ruimte of de omgeving waar je vertoeft harmonieus aanvoelt, dan kun jij die tijd gebruiken om vanuit je persoonlijkheid in diepe rust te gaan, te mediteren of allerlei energieoefeningen te doen. Ben dus alert waar jij rust en harmonie wil zijn of technieken wil gebruiken om tot rust en harmonie te komen. Dat is het huiswerk voor de komende maand.

Probeer bewust te eten
en leg de klemtoon de komende tijd
op het vocht wat in de voeding zit

Probeer speelser om te gaan
met goed en kwaad

Bron: http://oth-channeling.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in