DELEN
Natalie Glasson
Natalie Glasson

Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson

Binnenin jouw wezen ontvouwt zich, zoals een baken, geleidelijk aan het prachtigste licht met een steeds grotere kracht stralend in jouw bewustzijn, cellen en jouw gehele wezen. Jouw ziel verschijnt meer en meer in je fysieke manifestatie op Aarde, alles aantrekkend dat het nodig heeft om in en door jouw wezen heen volledig aanwezig te zijn. In alle lagen van je wezen vindt een diepe reiniging plaats, omdat jij je voorbereidt op een grotere en diepgaande geboorte van je ziel in jouw werkelijkheid en magnifieke aanwezigheid op Aarde.

De geboorte van de ziel vindt in ieder wezen op Aarde plaats, het is nu voor enige tijd een onophoudelijk proces, maar het einde van 2013 en het jaar 2014 markeert een diepgaande geboorte van hogere aspecten van iedere ziel van het individu in diens wezen. Dit zal een machtige impact hebben op de manier waarop jullie jezelf en de werkelijkheid om je heen zien, en ook de manier waarop jullie de Schepper zien. Een belangrijke verschuiving binnenin je wezen verbonden aan de ziel wacht erop zich voor te doen, maar deze verschuiving vereist een gigantische moed van jou in jouw volledigheid, alsook een nieuwe bewuste concentratie wat betreft de verbinding van ieder aspect van je wezen op alle niveaus van de dimensie van de Schepper als één om een hoge frequentie uitlijning te bereiken, welke alle aspecten van jouw wezen vermengd, specifiek alle aspecten van jouw ziel in een opperste goddelijke eenheid. Deze eenheid zal een nieuwe stroom en toevloed toestaan vanuit de Schepper welke volledig de energetische patroonvorming van jouw wezen en lichaam zal veranderen, alsook zal het jou revitaliseren met het opperste Licht van de Schepper.Ik sprak veel over een sterkere ervaring van eenheid in 2012, de eenheid die jullie speciaal tussen de mensheid creëerden. Zielen op de Aarde, het doordringt zelfs nu jullie cellen en verandert jullie bewustzijn, deze doordringing staat een nieuwe ervaring van eenheid om te ontwikkelen toe. Stel jullie voor dat er op alle niveaus van het universum van de Schepper aspecten van jullie ziel zijn, zelfs binnenin de bron van de Schepper zijn er aspecten van jullie ziel, andere aspecten zijn verspreid over verschillende en andere beschavingen op de sterren, planeten en dimensies van het universum van de Schepper. Het is nu tijd voor alle aspecten van jullie ziel om zich hun eeuwige verbinding bewust te worden van de goddelijke eenheid met alle aspecten van jullie ziel, aldus toelatend dat alle aspecten van de ziel tegelijkertijd de goddelijke stroom van de Schepper ervaren.

Dit wordt vergeleken met alle aspecten van je ziel die tegelijkertijd in de diepe liefde van de Schepper omhelsd worden, alle aspecten van jullie ziel aanmoedigend om liefde volledig te ervaren en het door de vele zielsaspecten heen te delen. Een circuit van liefde zal beginnen te stromen en alle aspecten van jullie ziel activeren terwijl het een groter geheel schept. Zodra jullie ziele-aspecten dichterbij komen en in vereniging en eenheid bestaan, dan komt een diepere liefde, intenser dan ooit is ervaren, tevoorschijn.

ketensJullie ziel in jullie wezen en waar het dan ook elders verblijft binnenin het universum van de Schepper, groeit in macht en verbondenheid met de Schepper en stapt aldus met een ontzagwekkende kracht en integriteit in de manifestatie, omdat de ziel diens rechtmatige plaats inneemt in de lichamen van de mannen en vrouwen op Aarde en alle andere manifestaties van de Schepper. Met de machtige aanwezigheid van de ziel, zachtjes vragend, draagt het een diepe liefde met zich mee, gevoeld vanuit alle aspecten van jullie ziel en zielegroep verenigend als één diepe vereniging in liefde met de Schepper. De nieuwe trillingen van verenigde ziele-liefde worden door ieder persoon als een geschenk aan de Aarde en diens werkelijkheid in deze tijd gegeven, en verhoogd aldus gedurende 2014 alsof het de opperste vastberadenheid is van het Tijdperk van Liefde op de Aarde, zodat allen mogen bestaan in de liefde van de Schepper en deze liefde mogen ervaren.

“Mogen allen bestaan in de liefde van de Schepper en deze liefde ervaren.”

Dit is een affirmatiegeschenk die ik nu met jullie deel; het is de dageraad van een eeuw van liefde. De affirmatie is, wanneer hij door jou uitgesproken wordt, een verzoek aan de Schepper niet alleen ten behoeve van jou, maar ook voor alle zielen op de Aarde en in het gehele universum van de Schepper om te ontwaken, om de eenheid en de liefde van de Schepper te ervaren, om voorbij lijden en pijn te gaan naar de vrijheid. Sta jezelf toe te ervaren en te herkennen hoe machtig jullie verzoek is en hoe invloedrijk het is voor de evolutie en ascentie van allen. Deze affirmatie, wanneer hij krachtig in innerlijke stilte en sterke oprechtheid gesteld wordt, kan de ervaring van allen veranderen, vrede naar het verleden brengend en diepgaande liefde naar de toekomst.

in-god-we-trustDe tijd op Aarde is een zeer krachtige tijd, forceer jezelf niet en trek niet hard aan jezelf of aan je spirituele groei, op wat voor manier dan ook, maar sta toe dat het zich ontvouwt zodra jij je realiseert dat jouw bewuste besef van jezelf, alles dat je bent en wat de Schepper is, verschijnt zodra jij waarlijk van de duisternis naar het stralende licht gaat. Dit is te zeggen, dat je dan vanuit je gehechtheid aan de duisternis binnenin jou naar een veilig en eeuwig bestaan in het licht gaat welke altijd binnenin jouw wezen aanwezig geweest is.

In deze tijd wanneer het alleen is alsof jij je op het uiterste randje van de werkelijke ervaring van de liefde van de Schepper bevindt, ligt er voor jou nochtans een steeds groter wordende en groeiende liefde van de Schepper klaar. Het is echter ook waar dat wanneer je op de rand van deze meest wonderbaarlijke tijd van ervarende liefde staat, de diepste en donkerste aspecten van jezelf tevoorschijn moeten komen. Niet langer kunnen pijn, verdriet of aspecten van het ego verborgen of stil of beïnvloedend blijven in jouw wezen en bewustzijn.

Een ontlading van je overbodige energie en alles dat niet met liefde resoneert, is in deze tijd noodzakelijk voordat je in staat bent verder te gaan in je belevingen van de liefde van de Schepper. Voor sommigen zal dit plaats vinden voor het begin van 2014, voor anderen zal dit een geleidelijk proces zijn dat zich misschien uitstrekt over 2014. Het is belangrijk om dit ontladen niet te zien als een negatieve ervaring, maar meer als een laatste initiatie om toe te staan dat jullie van het oude tijdperk van leren door pijn werkelijk over de drempel stappen naar het ervaren van de liefde van de Schepper.

Laat jouw concentratie in deze periode rechtstreeks gericht zijn op je ziel en diens vele aspecten, en ook naar je ziele-groep. Herinner je dat je ziel veel uitbreidende aspecten heeft; sommige mogen zich op Aarde of in de innerlijke gebieden door het gehele universum van de Schepper heen bevinden. Begin tijdens de meditatie jullie ziele-aspecten op te roepen zich te verenigen en tegelijkertijd omarmd te worden in de liefde van de Schepper om een intensere eenheid van liefde te laten ontstaan.

“Ik roep de Schepper aan, mijn gidsen en geliefden in de innerlijke gebieden om me met jullie liefhebbende steun en bescherming te omgeven. Ik roep alle aspecten van mijn ziel aan om bewust gewaar te zijn. Ik vraag dat ik, als een aspect van mijn ziel en ziele-groep, op passende en goddelijke wijze bewust verbonden ben met alle andere aspecten van mijn ziel en ziele-groep. Met een netwerk van energie en eenheid tussen ons stromende, roepen wij de Schepper naar voren om ieder aspect van mijn ziel en ziele-groep tegelijkertijd te omhelzen voor een diepe en intense ervaring van liefde, de liefde van de Schepper. Als we resoneren in en als liefde, laat dan dezelfde liefde die alle aspecten van mijn ziel en ziele-groepservaring alle manifestaties van mijn ziel in alle levens doordringen, in het verleden, het heden en de toekomst. Met de liefde van de Schepper die in een goddelijke stroom vanuit de Schepper aanwast, breekt er ook een stroom van liefde los die samensmeltingen van de allerhoogste liefde uitzendt naar alle aspecten van mijn ziel. Een diepe eenheid van liefde wordt nu gevoeld. Als gevolg hiervan komt mijn gehele wezen weer tot leven met grootse en goddelijke trillingen van liefde terwijl verschuivingen en veranderingen op één lijn komen met de liefde die binnenin alle energetische lagen van de liefde tot stand komen.”

Weet dat jullie in werkelijkheid verbonden zijn met alle wezens, alle wezens worden verzadigd met de liefde van de Schepper zoals jij een voortdurend verdiepende eenheid van liefde beleeft in alle aspecten en lagen van je ziel. Stel je voor, voel of erken dat een allerhoogste goddelijke veranderende stroom van liefde als een bergbeek door jouw wezen heen stroomt, dat verwant is aan een volledige verjonging en revitalisering.council of light

“In en met het geschenk van mijn zielversmelting en de hogere aspecten die binnenin mijn wezen geboren worden, sta ik toe dat de diep gesettelde overbodige, negatieve of donkere energie met gemak, begrip en besef versmelt, om voor mij de ware vrijheid vanuit het verleden en het vroegere bewustzijn van de mensheid te laten ervaren. Ik ben me bewust van het diepe helende proces waar ik doorheen ga en kies om in diepgaande liefde eeuwig en in ieder huidig moment te bestaan.

Ik ben nu in de tegenwoordigheid van mijn Ziel; ik eer en houd onvoorwaardelijk van mijn Ziel.”

Blijf dan eenvoudig in contemplatie en meditatie zitten, observeer alles wat oprijst en zie hoe de energie door jou heen stroomt.

‘Ik Ben die Ik Ben, Ik Ben de Ziel die Ik Ben.’

Zo’n machtige tijd ervaren jullie nu op Aarde, een tijd die de weg vrijmaakt voor een nieuwe levenswijze alsook het ervaren van de liefde van de Schepper.

Met altijddurende liefde en ondersteuning,

Aartsengel Metatron

Vertaling: Jeanne – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Natalie Glasson OmNa School http://omna.co.uk/

3 REACTIES

  1. Mijn dank gaat uit naar de aartsengel metatron voor de mooie boodschap , en Natalie glasson Ook bedankt . Liefs Jannie .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in