DELEN
chaos

Oth-channeling door Ellen Rauh

9 juni 2011, Nederland

chaos
chaos zijn zaken die uitvergroot worden

Goede avond lieve mensen hier aanwezig. Wij zijn dankbaar, wij zijn blij met deze mogelijkheid, om de boodschap te verspreiden waar jullie in de eerste plaats en voor de eerste keer maar daarna velen van jullie een houvast aan zullen hebben. Want er komt een stormachtige maand voor velen en voor anderen juist niet. Wij gunnen jullie om bij de laatste groep de horen. En juist niet wil zeggen, dat je in de chaos tijdens de storm om je heen jouw focus bewaart en in balans blijft. Dit zal alleen maar kunnen door je focus op jezelf te houden. Chaos in de wereld is chaos in de wereld en niet in jou. Chaos in jouw privé-leven, is chaos in je privé-leven, maar niet in jou. Probeer steeds de balans te vinden, de chaos waar te nemen en dan de rust in jezelf. Dit kan moeilijk lijken, omdat je voor dat je het weet betrokken partij bent in de chaos. Weet dat je dit nooit bent. Je bent alleen maar betrokken vanuit een menselijk relatiegebeuren. Een menselijke relatie of verbinding met de situatie om je heen of persoonlijke gevolgen door chaos om je heen. Maar jij bent het niet, je maakt er af en toe deel van uit. Als je dat beseft: “Ik maak nu deel uit van een aflevering chaos”. Speel je rol met glans maar in de pauze: kom tot rust. Besef welke rol jij speelt als er chaos om je heen is. Misschien kun je wel trots zijn op jezelf. Ontdek kwaliteiten waarvan je niet wist dat je ze had voor dat de chaos uitbrak. En het klinkt zwaar, het klinkt beladen: chaos. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je wereld kan door allerlei zaken op z’n kop staan of door elkaar geschud worden – evengoed door aangename zaken die eigenlijk teveel zijn voor jou. Dus ook dat is chaos. En het lijkt erop dat het gemakkelijker is om je daarmee te verbinden. Nee hoor, daar kun je je ook in verliezen. Dus probeer de focus te houden bij jezelf. En wat kan helpen – laat mij dat eens even vertellen.

11Het getal 11

Heel simpel: het getal 11. Twee enen en dat ben jij. Als er chaos is om je heen en je voelt dat je ermee verbonden geraakt, je voelt dat je deel uit gaat maken van die chaos, wordt dan tijdelijk een 11. Twee benen, twee polen. Goed en slecht, zwart en wit, ontvangend en gevend. Word een 11. De dag van 2011, 20 november 2011 zal ik in volle glorie aanwezig zijn om jullie te helpen met hele leuke kleine techniekjes om naar 2012 te gaan. Want het wordt een leuk jaar. Het wordt een speeltuin met allerlei roetsjbanen die angstig kunnen lijken, maar ook zo leuk kunnen zijn.

Nu weer even serieus. Chaos, wat is chaos? Bereid je maar voor, want chaos zijn zaken die uitvergroot worden. Een beetje ergernis, daar kun je wel tegen. Daar ben je in getraind, maar als het uitvergroot wordt, ben je voor je het weet niet meer jezelf, verlies je jezelf. Ben eens alert wat jouw valkuilen zijn. Waar kun jij je in verliezen? Gebruik dit als training en weet dat dat dus jouw zwakke plekken zijn. Ze worden op een presenteerblaadje aangeboden deze maand. Gebruik ze om te oefenen en terug te keren naar het getal 11.

Door uitvergrotingen worden meer details zichtbaar

vergrootglasVele zaken worden dus uitvergroot. Kleine storingen kunnen zeer grote gevolgen hebben en grote storingen kleine gevolgen. Er komt een veelheid aan informatie naar jullie toe over vernieuwingen maar ook over chaos en de media probeert jullie aandacht te vangen. Loop er niet in! Ga waarnemen wat de storing is en verleg dan de focus naar de balans in jezelf. Het grote voordeel is als alles uitvergroot wordt, de komende maand, dat je meer details kunt waarnemen.

Vele mensen die helder waarnemen vanuit rust kunnen nu storingen opmerken of zien die door de uitvergroting zichtbaar worden – en die kunnen vaak zeer grote gevolgen kunnen hebben.

We zullen het later nog hebben over de economie. Jullie worden onderdrukt door de economie. De economie is een fenomeen van de Westerse beschaving. Maar de Westerse beschaving gaat ten onder. De mensheid zal niet meer opgeofferd worden voor de economie. Economie zou er moeten zijn om de mens te dienen, maar nu is het vaak andersom. De mens moet de economie dienen. Denk daar maar over na de komende maand en ga waarnemen wat uitvergroot zichtbaar wordt. En dan raden we je aan om je er vooral niet aan te ergeren. Neem waar en keer terug naar 11. Er is veel onrust en er komt nog meer onrust. Deze onrust kunnen gevoelige mensen waarnemen en voelen. Als je deze onrust je eigen maakt, van jezelf maakt, verbind je je met de onrust. Loop niet in de val om je te verbinden met welke onrust dan ook.

Gebruik regelmatig jouw doorstroming

Verder willen wij nog iets melden. Vele mensen kunnen ervaren dat ze moe zijn, dat ze uitgeput zijn en ze weten eigenlijk niet waarom. Allerlei redenen worden er bedacht. “Waarom ben ik toch zo moe? Waarom ben ik zo futloos? Waarom heb ik geen energie? Loop ik leeg? Doe ik iets verkeerd? Doe ik de verkeerde dingen?” Och, lieve mensen, je doet niets verkeerd. Bij velen van jullie is het energiepeil perfect, maar de energie stroomt niet. Het kan dus een misverstand zijn voor iedereen die zich bewust is van energieën, van subtiele energieën, dat je niet moe bent omdat je geen energie hebt, maar dat je moe bent omdat de energie niet stroomt. Ja, maar hoe kan die stromen? Dan komen alle ja-maren. “Als ik maar dat werk ga doen, als ik maar dit, als ik maar dat, dan kan ik stromen.” Dit is niet waar. Je kunt altijd stromen.

We raden iedereen aan om het vooral te gaan proberen. Velen van jullie zijn aangesloten op hogere energie-toevoeren. Jullie hebben als het ware allemaal een verbinding in tijden van nood om extra energie te krijgen. Deze verbindingen zijn klaar maar moeten af en toe doorstromen. We raden jullie dus aan om het risico eens te nemen als je je moe voelt, als je je energie op een laag pitje voelt zijn: ga stromen, laat het niet van situaties of van mensen afhangen of jouw energie mag of kan stromen. Ga stromen, laat de energie naar de Aarde gaan, naar het Universum gaan, whatever, maar ga stromen. Laat de leidingen schoonspoelen, laat de afvoer doorspoelen, spoel spoel spoel en stroom door. En voor je het weet, bruis je weer, sprankel je weer. Je hebt er geen pillen voor nodig. Je hebt er geen technieken voor nodig. Je hebt er geen bed voor nodig. Je hebt er niets voor nodig. Het enige wat je nodig hebt, is de focus verleggen op stromen en niet op stilstand en een statische energiedoorvoer. We raden jullie aan: probeer het eens.

Waarom ben ik toch zo moe?
Waarom ben ik toch zo moe?

Ik zal eens wat extra energie sturen, laat de boel maar stromen, geef maar licht, ga maar aan, kijk eens wat een feestverlichting, het lijkt wel kerstmis! Al die lampen die aangaan, die gaan gloeien en die gaan schijnen. Voel je huid tintelen, voel het bruisen door je lichaam. Het grote voordeel van deze energiedoorstroming is dat jullie een grotere immuniteit om je heen hebben in je aura. Dat kan zeer waardevol zijn met al die bacteriën die nu uitvergroot zichtbaar worden. En denk niet dat ze nieuw zijn. Ze waren er al altijd maar worden nu uitvergroot. Dit is wat wij bedoelen met uitvergroot.

 

Gebruik dus regelmatig jouw doorstroming, jouw extra aanvoer van energie, om te stromen en om zo je immuniteit en het veld om je heen te vergroten.

Wij hadden het de vorige keer over respect voor de natuur. Nu zouden wij zeggen, heb respect voor jouw unieke zelf. Ben jouw eigen unieke 11 en verbind je niet met wat dan ook om je heen. Ga maar oefenen waarvan jij in de war geraakt, ga maar oefenen wat jou moe maakt en zet dan de kraan aan om te stromen, op jouw unieke energie. De aanvoer die je dan krijgt, kan meer zijn dan jouw unieke energie. Elk van jullie en velen met jullie hebben een extra verbinding voor tijden van nood. Deze verbinding mag en kun je gebruiken – te allen tijde. Ga maar oefenen, het kan geen kwaad en tegen de tijd dat het wel kwaad zou kunnen, zul je het weten.

Maar de komende maand zouden we zeggen, zoek ergens in het Universum een ster waar jij je mee verbonden voelt, en laat de energie van die ster maar door jou heen stromen, dat is dan jouw extra toevoer, als je moe bent, futloos bent of je tijdelijk verbonden voelt met chaos om je heen.

Ga dus oefenen in het waarnemen van details. Door de uitvergrotingen kun je ze helderder waarnemen. Besef dat het details zijn en vergeet niet dat je de hoofdlijnen en de hoofdzaken niet kunt overzien. Je kunt altijd maar een deel van de waarheid zien. Maar de komende maand zul je meer details kunnen waarnemen.

Wij komen nogmaals terug op het getal 11. Weet dat het getal 11 het begin is van een nieuwe cyclus. Eigenlijk is 10 de afronding van een cyclus. 11 is het begin van een nieuwe cyclus. 1 tot en met 10 : al die fases zijn doorlopen. 11 is een nieuwe fase. Dus, nogmaals, weet dat 11 een zeer krachtig getal is. Twee enen, twee polen, waarin je in staat bent om te balanceren. Probeer dus – want de hetze rond 2012 zal toenemen – probeer in de 11 te blijven en ga pas naar de 12 als de 12 daar is. Ga oefenen in deze tijd van uitvergroting om 11 te zijn. Het is een zeer stabiel getal met twee benen die je positie op Aarde innemen, waar die ook is.

Verder komen wij ook nog terug op het uitvergroten. Door situaties, energieën en noem maar op, uitvergroot zichtbaar te laten zijn, kunnen details duidelijk worden. Alle storingen, alle disbalans, alle disharmonie is terug te brengen naar één detail of verschillende details die uitvergroot worden. Weet dus als iets in je leven of in je omgeving, of door de media uitvergroot wordt, dat de chaos niet groter is. Besef dat het een detail is, één of een paar facetten van een groter geheel. Dat kan je helpen om terug te gaan naar 11. Besef dat kleine storingen vergroot naar buiten kunnen komen, waardoor grote storingen niet meer de aandacht vragen. Het is een manier om je af te leiden. Probeer dus regelmatig – ook in je privé-leven – terug te gaan naar 11, naar jezelf als 11. Jij en jezelf, jij en je unieke verbinding. Jij als mens met een ziel, jij als mens met een subtiele energieverbinding.

Zonnestormen

zonne-storm
zonne-storm


 

Beste Oth, kan u iets zeggen over zonnestormen?

En meer bepaald de zonnestormen van onze zon

en de invloed op onze Aarde en onszelf?

Ja, die invloed is sterker dan ze lijken te vermoeden. Het is een uitvergroting van het lozen van energie van jullie zon. Jullie zon wordt benut, wordt gebruikt. Jullie zon is verbonden met de kern van de Aarde. De kern van de Aarde is zonne-energie. Zoals jij weet zijn er uitlaten voor deze energie, vanuit de kern van de Aarde. Magnetisch is er een aantrekking tussen zon en kern van de Aarde.

Veel vulkaanuitbarstingen zijn het gevolg van zonne-explosies. Dat had je waarschijnlijk niet verwacht. Maar het is wel zo. Want dit is magnetisme. Als er veel zonne-energie vrijkomt, kun je dat zien als een soort vulkaanuitbarsting in het groot van de zon. Deze trekt magnetisch kernenergie vanuit de planeet Aarde naar de oppervlakte. Het is een enorme magnetische werking tussen de zon en de warmte in de Aarde.

Dit alles is nodig. De Aarde is aan het evolueren. De Aarde borrelt en smeekt om vernieuwing. Het Universum werkt mee. De Aarde heeft invloed op de zon, meer dan de zon op de Aarde. Als je dit om zou keren, dan weet je dat er meerdere planeten zoals de Aarde zijn, die allemaal trekken aan de zon, en de zon trekt aan de pure energie van de vloeibare warmte in die planeten. De uitbarstingen van de zon zijn dus zeer belangrijk voor de planeet Aarde. Maar evengoed in het Universum. Het is een uitlaat van energie die vrijkomt en die z’n weg vindt. Niet alleen naar de Aarde, maar ook naar planeten die jullie niet kennen, nog niet kennen. Weet dat er steeds meer duidelijk wordt over de wisselwerking tussen Universum en de Aarde.

Jullie zijn bekend met de invloed van de maan. De invloed van de zon is zelden zo gezien, maar is even belangrijk. De maan trekt magnetisch, heeft een wisselwerking van magnetisme met het vocht van de Aarde. De zon heeft een magnetische werking en een wisselwerking met de warmte, de vloeibare warmte in de Aarde. Als je dit beseft en je beseft dat de volle maan of de maan invloed heeft op jouw vochthuishouding, op alles wat met voelen te maken heeft, met subtieler voelen en waarnemen, kun je dus nu al vermoeden wat de zon teweegbrengt.

Jullie kernenergie wordt aangewakkerd. Iets in jullie, jullie kern van zijn, komt naar buiten. En daarom zeiden we dat de komende maand zo belangrijk is. Want er worden dingen zichtbaar die verborgen waren. De zonnestormen brengen als het ware een omwenteling teweeg in de mensheid. Vooral diegenen die gevoelig zijn, zullen merken dat iets in hen zich opdringt om naar buiten te komen. Het is moeilijk om het te verwoorden, maar het is een vernieuwing. Nieuwe kwaliteiten, nieuwe energieën, nieuwe krachten die jullie in potentie bij je hadden, worden nu aangeboord. Vandaar dat het zo belangrijk is om in deze tijd 11 te zijn. Want kun je die kracht aan? Kun je die kracht de baas? Kun je die kracht gebruiken? Of gebruikt die kracht jou? Je zou verbranden. Jullie subtiele energiestelsel zou een overdosis van energie krijgen. Het zou gaan bliksemen. Weet dus dat iets in jezelf ontwaakt is, wakker geworden is, iets wat onzichtbaar was, zal naar buiten komen. Dit zal tot gevolg hebben dat er hoe dan ook dit jaar zeer veel nieuwe uitvindingen aan het licht komen die zeer eenvoudig zijn en gemakkelijk toe te passen – alleen niet economisch te gebruiken. En daar komen wij de volgende keer uitgebreid op terug.

Dus, heeft deze zonne-eruptie gevolgen? Jazeker, maar omdat het nog onzichtbaar is, is het niet geweten wat de gevolgen zijn. Besef dat ze groot zijn. Iets in jullie is aangeraakt. Iets in jullie is aangestoken. Het is een kern van zijn uit jullie potentieel vermogen wat geactiveerd is en zichtbaar zal worden.

Is voeding nog voeding?

Beste Oth, er is van alles aan de hand met voeding.

voeding

Ik neem aan dat het ook één van de facetten is die uitvergroot wordt,

waar u het over had. Kunt u er toch nog iets specifieks over zeggen?

Daar willen wij graag iets specifieks over zeggen. En we wilden vooral wachten op de vraag. Dat heb je goed aangevoeld. Door de vraag komt er een ander antwoord. Het antwoord is:

Is voeding nog voeding? Wordt voeding nog behandeld met respect als zijnde voeding? Of is voeding een product van de mensen? Als voeding een product van de mensen wordt, kan het gemanipuleerd worden door mensen. Als voeding een product van de Aarde is, zal de Aarde de mens voeden. Maar de mens is weggegroeid van de Aarde. De mens gebruikt Aarde, manipuleert Aarde en de voeding wordt gemaakt, geproduceerd en verspreid door mensen. Weet dus: alles wat de economie moet dienen en waar het niet meer om voeding gaat, wat gemanipuleerd wordt, niet omdat het beter is voor de mensen, maar omdat het beter is voor de economie, kan de gezondheid van de mens aantasten. Want ook jullie zijn Aarde. Alles wat je eet, wat door de mensen gemanipuleerd is, daar manipuleer je jezelf mee.

Heel je immuunsysteem is aan het verzwakken door gemanipuleerd eten. En dan kun je wel zeggen: “Er is geen ander eten meer te krijgen”. Dat kan waar zijn, maar besef wat een energie jullie ter beschikking hebben. Als je eten eet, omwille van het feit dat mensen het verspreiden, of je eet eten als producten van de Aarde, dan ben je de Aarde dankbaar voor de voeding. Dan verbind je jouw energiesysteem met de Aarde en niet met de mensen. Dan eet jij Aarde en dan wordt jouw zelfhelend vermogen sterker. Door je eten te verbinden met mensen, wordt jouw zelfhelend vermogen zwakker.

Jullie kunnen je aanpassen – net als insecten – om immuun te worden, door je te verbinden vanuit je menszijn, met de planeet Aarde. Als je dus eet, eet Aarde. Heb respect voor Aarde en dan zal alles wat jij eet, je verbinden met Aarde en jouw immuniteit als mens vergroten.

Hoe meer mensen in staat zijn om dit te doen en hoe meer mensen zich bewust worden van wat er met voeding gebeurt – dat het niet meer de mens dient, maar de economie – als je dan een keuze hebt om voeding tot je te nemen wat niet uit die keten komt, en je hebt niet altijd een keuze; maar vaak ook wel, kies dan voor datgene wat verkocht wordt als zijnde producten van de Aarde. Loop niet in de val van de marketing. Loop niet in de val van de druk van de economie. Loop niet in de val doordat verkondigd wordt wat gezond is en wat ongezond is. Beslis voor jezelf wat voor jou gezond is of ongezond is. En als er geen gezonde voeding beschikbaar is, eet dan ongezonde voeding maar verbind je in dankbaarheid met de planeet Aarde. Probeer dus eten tot je te nemen waar niets aan toegevoegd is door de mens.

Als je producten eet waar toevoegingen van de mens aan vast zitten, richt je aandacht op de Aarde, dan voedt je niet de mensen die iets toegevoegd hebben maar verleg je de focus naar de Aarde, naar de oorsprong van het product.

Gebruik de 11

Gebruik je doorstroming regelmatig. Zie je moe zijn als een signaal dat er doorgestroomd moet worden. Dat is goed voor je immuniteit, voor je veld om je heen. Besef tegelijkertijd dat er een potentieel aangeboord is in jezelf, dat er een zeer speciale volle maan aankomt die er nog een schepje bovenop doet, die precies alle belemmeringen die dit potentieel in de weg staat, gaat belichten. Dus bereid je maar voor en ga vooral stromen, stromen op jouw unieke energie, dan spoel je storingen weg en kom je in je potentiële kracht te staan die je nodig hebt voor dat nieuwe wat naar boven wil komen en waar je zoveel voldoening van gaat hebben om te gaan doen.

Geniet ervan, gebruik de 11. En graag komen we de volgende maand terug met weer een boeiende boodschap.

Voel de grote liefde van Oth en de Zijnen en Atha en de Haren

Weer een 11.

bron: http://oth-channeling.com

 

2 REACTIES

  1. ja, wat prachtig. Nu ook de oorspronkelijke tekst gevonden. Vooral die chaos inside is me heel herkenbaar. Wat goeie tip om in die 11 te blijven. Je er niet mee te verbinden. Nu ermee aan de slag!

  2. Nu krijg ik kippevel. Hier wordt omschreven wat ik de laatste dagen ( 2 weken om exact te zijn ) aanvoelde. Ik voelde me uitgeput, kon precies niet meer. Eerst probeerde ik meer te rusten, slapen en het hielp niet. Dan ben ik me gaan verbinden met Moeder Aarde en heb haar energie gevraagd om door me heen te stromen de kosmos in. Dan heb ik me verbonden met de kosmos en deze energie door me laten stromen de aarde in. Ik voelde me al veel beter. Ik voelde dat ik ook mijn voeding moest aanpassen ( weer maar eens), maar welke. We hebben wel een moestuin maar door de droogte is er nog niet veel. Dan toch maar naar de winkel. In de groenteafdeling heb ik me opengesteld, welke moest ik kiezen. Nu kan je me voor gek verklaren, maar er waren groenten bij die ineens mooier en krachtiger er gingen uitzien. Die heb ik dan ook maar gekozen. Tijdens het bereiden viel me te binnen hoeveel vervuiling er is en wat de invloed op de groenten zijn. Ik voelde dat ik liefde moest sturen naar mijn potten met eten ( de mantra Ohm Namah Shivaja kwam ook spontaan in me op). Mijn vermoeidheid is weg en mijn zoontje ( HSP) heeft nog nooit zo met smaak klaargemaakte groenten gegeten. Dit zijn dan mijn bevindingen en het raakt me om dit hier nu te lezen. Weer maar eens een bewijs dat we allen één zijn en verbonden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in