Home Spiritualiteit Ben Jij een Aardengel? Onderdeel van een krachtige groep van lichtwerkers

Ben Jij een Aardengel? Onderdeel van een krachtige groep van lichtwerkers

Ben Jij een Aardengel?


In het prachtige boekje van Doreen Virtue, genaamd ´Realms of the Earth Angels´ (Rijken van de Aard-Engelen) legt ze e.e.a.uit over een speciale groep wezens die in deze tijd geïncarneerd zijn en die de mensheid en de planeet vooruithelpen.

Noot van de auteur:

De informatie die ik ga presenteren is slechts een beschrijving van de persoonlijkheid gerelateerde, gedrags-en fysieke kenmerken van engelen, vergelijkbaar met de aard van de informatie in de astrologie boeken. Degenen die de Aardengelen zijn zullen de concepten in dit boek herkennen, anderen echter, zullen  dit materiaal wellicht niet begrijpen of er zelfs bezwaar tegen maken. Mijn bedoeling is om te helpen en te genezen, maar dergelijke maatregelen creëren soms controverse.

Ben Jij een “Engel op aarde”?aarde engel

Voel je je anders dan andere mensen, alsof je bent “afgezet” op deze planeet,  en vraag je je af wanneer er iemand komt om je weer mee naar huis te nemen? In dat geval ben je waarschijnlijk een Engel op aarde. Als je een passie en talent voor heling, onderwijzen, of anderen helpen hebt maar je hebt zelf verslavingsproblemen, gewichtsproblemen, relatieproblemen en dergelijke, dan zou je een Aardengel kunnen zijn. Als je hooggevoelig bent en iedere vorm van geweld verafschuwt, dan zou je heel goed een Aardengel kunnen zijn!

Een Aardengel is een ziel met niet-aardse oorsprong. Hoewel alle zielen afstammen van dezelfde goddelijke bron, vormen onze omgeving en persoonlijke geschiedenis vaak onze persoonlijkheid en fysieke kenmerken. Degenen die het grootste deel van hun tijd surfen op tropische stranden zullen een ander uiterlijk en andere gedragingen hebben dan mensen die elke dag in hun kantoren in de binnensteden zitten.

Vergelijkbaar hebben alle levens die je voorheen geleefd hebt, je beïnvloed. En, net zoals je fysieke familie je beïnvloedt, zo beïnvloedt je oorspronkelijke  zielsfamilie  je uiterlijk, gedrag en zelfs je levensdoel. Nogmaals, het innerlijk van iedereen is hetzelfde: een prachtige, ongerepte vonk van het Goddelijke licht. Echter, als lichtwerker kan jouw lichtvonk tijd hebben doorgebracht in hemelse rijken ver weg van de Aarde. De levens waarin je contact hebt gemaakt met het rijk der engelen, het elementaire koninkrijk, of met andere planeten, hebben beïnvloed wie je op dit moment bent. Hoewel je in een menselijk lichaam woont voelt je ziel zich als een reiziger in een vreemd land – want dat is wat je in de essentie bent.

De term Aardengel mag niet verward worden met Geïncarneerde Engelen, welke één van de vijf groepen van Aardengelen is. Door te leren over je spirituele rijk van oorsprong, zul je meer begrijpen over je persoonlijkheid, gedrag en individuele eigenaardigheden. Zoals ik al noemde, dit is vergelijkbaar met de manier waarop onze astrologische zonnetekens ons in betekenisvolle categoriën indeelt.

Je hebt wellicht ontdekt dat je een Geïncarneerde Engel of Elementair; een Sterpersoon wiens vorige levens buitenaards waren; een Walk inn; of een Wijze, welke een geïncarneerde Tovenares, Hoogpriesteres of Tovenaar is. Je doorgewinterde service-werker in actie geroepen – een Aardengel. Wellicht heb je vorige levens als een Geïncarneerde Engel, Elementair, enzovoorts op Aarde geleefd, maar ben je deze incarnaties vergeten, gelovend dat je vorige levens menselijke waren.

Mijn Vroege Werk met Engelen

Ik had voor het eerst toegang tot informatie over Aardengelen door mijn privé-praktijk, waar ik engel, mediumschap en helderziende lezingen gaf. Mijn clientele bestond normaal gesproken uit lichtwerkers die aarzelden met betrekking tot de uitvoering van hun levensmissie.

Ik zal nooit de eerste Aardengel die ik tijdens een sessie identificeerde vergeten. Toen ik haar schouders onderzocht, haar aura en gidsen bekijkend, zag ik een grote slagader-achtige paal boven haar schouder uitsteken. Toen ik keek waar de paal aan vastzat, snakte ik naar adem. Daar, boven haar ronddraaiend, was een zwevend ruimtevaartuig! Ik had nooit enige belangstelling voor UFO´s of buitenaardsen gehad, en ik vond het hele onderwerp angstaanjagend. Ik twijfelde of ik deze vrouw moest vertellen wat ik zag, maar ik had geleerd om mijn visioenen te vertrouwen en ze trouw woordelijk over te brengen aan mijn clienten. Ik had gemerkt dat, zelfs als ik de visioenen niet begreep, mijn clienten dat gewoonlijk wel deden.

Dus haalde ik diep adem en flapte eruit: “Ik zie iets dat een ruimteschip zou kunnen zijn, boven je zweven.”

“Oh ja” antwoordde mijn cliënte laconiek. “Die is al mijn hele leven bij mij.” Dit sloeg mij uit het veld. Hoe dan ook, luisterde ik onbevooroordeeld terwijl zij uitlegde dat het schip haar constante gids en beschermer was, over haar wakend en haar informatie gevend wanneer ze dat nodig had. Ze vertelde dat ze het schip bezocht had tijdens haar dromen.

Kort daarna zag ik verschillende andere clienten met dezelfde buitenaardse verbinding. Ik ben altijd iemand geweest die opmerkzaam is van persoonlijkheid en gedragspatronen, dus ik merkte dat mijn “Sterremens clienten” soortgelijke aurakleuren, gelaatstrekken, relatiepatronen en levensdoelen hadden.

Ben Jij een Aardengel?

De Ontdekking van de Andere Rijken

Veel van de esoterische informatie die ik ontvang komt van mijn eigen gidsen en engelen, die mij de boodschappen doorgeven terwijl ik slaap of gedurende lezingen of meditaties. Langs deze wegen werd mij verteld over de andere zielengroep incarnaties die ik moest zoeken onder mijn clienten en leden van het publiek.

Eerst bestudeerde ik de Geïncarneerde Engelen. Deze mannen en vrouwen hebben engelachtige gezichten, zwaargebouwde lichamen, een historie van co-afhankelijke relaties en zijn professionele helpers. Laurie is een typische Geïncarneerde Engel. Ze is heel lieve en aantrekkelijk blonde verpleegster met een vol, wulps figuur en een hartvormig gezicht. Na jarenlang geprobeerd te hebben haar alcoholistische echtgenoot nuchter te krijgen, nam Laurie eindelijk de pijnlijke beslissing van hem te scheiden.

Ze is nu aan het zoeken naar een manier om haar natuurlijke helingsvaardigheden om te zetten naar een prive-praktijk.

Vervolgens viel mij de groep op, genaamd de Geïncarneerde Elementals. Jayne is een typisch lid van deze groep. Met kort rood haar, en een dun, slungelig lichaam, ziet Jayne eruit als iemand die groene elf schoenen met gekrulde tenen en belletjes erop zou dragen. Ze is een professionele hondentrimmer en een fervent dierenrechten advocate die haar verloving verbrak omdat haar verloofde bij de bergen waar ze opgroeide vandaan wilde verhuizen.

“Hij was van plan om naar de stad te verhuizen,” legde Jayne uit. “ Ik zou ineenschrompelen en sterven als ik niet in de buurt van de natuur zou wonen –  vooral als ik naar de stad zou verhuizen, waar nagenoeg geen bomen zijn”.

De volgende groep die ik bestudeerde waren de Walk-Ins. Ik las over de Walk-Ins in de boeken van Ruth Montgomery, maar het onderwerp hield mij niet bezig, toen ik deze Aard-Engel groep begon op te merken. Een Walk-In is meestal een hoog-verlichte ziel die besluit een omweg te maken op de route naar het geboren worden en dan op te groeien naar een volwassen lichaam. In plaats daarvan onderhandelt de ziel met iemand die ongelukkig is met het leven op Aarde en die serieus zelfmoord overweegt. Via een langdurige procedure (beschreven in Hoofdstuk 6 van het boek), verwisselen de zielen van plaats.

Shanti was de eerste persoon die ik ontmoette waarvan ik vrij zaker was dat het een Walk-In was. Ze herinnerde zich niet de verwisseling waar haar oude ziel “vertrok”  en haar huidige ziel “binnenkwam”; het enige dat ze zich herinnert is dat ze wakker werd in het ziekenhuis na een auto-ongeluk. Nadat ze fysiek hersteld was, zeiden haar vrienden en familie regelmatig: “Je bent zo veranderd!” Shanti voelde zich alsof ze in de verkeerde film woonde. Niets klopte – haar baan, vrienden of haar huis. Zelfs haar naam die op dat moment Robin was, leek helemaal verkeerd. Gedurende het volgende jaar, veranderde ze haar voornaam, nam ze ontslag en verhuisde naar New Mexico. Haar familie begrijpt het nog altijd niet, maar Shanti ervaart haar leven nu als zinvol.

de Wicca
de Wicca spiritualiteit

Gedurende vele jaren nam ik aan dat deze vier categorieën de enige rijken waren waar Aard-engelen hun oorsprong hadden: Geïncarneerde Engelen, Elementals, Sterremensen en Walk-Ins. Wanneer ik met mijn geestelijke begeleidingsstudenden deze categorieën besprak, erkende ongeveer 80 procent van hen een affiniteit met een van de vier groepen te hebben. Ik liet zelfs de leerlingen groepen vormen met hun spirituele clan leden. Ik zag ze samen huilen, lachen, en roepen: “Echt waar? Jij ook, ‘ik ben net zo!” wanneer ze elkaar verhalen vertelden van leven op Aarde vanuit het perspectief van hun rijk.

Maar er waren altijd een paar studenten die zich met geen van de categorieën verbonden voelden. “En wij, mensen dan?” vroegen ze.

Mijn zoon, Grant, kwam uiteindelijk met het antwoord. Hij was aanwezig bij mijn Engel Therapie Praktijkbeoefenaar certificatie cursus in North Miami, waar hij een beknopte lezing voor de klas hield over het gebruik van kaarsen in rituelen en bezweringen. Grant had enige tijd de Wicca spiritualiteit bestudeerd, en hij had een schat aan kennis te delen. Aan het einde van zijn lezing wendde hij zich tot het publiek en zei: “ Ik weet wat de vijfde categorie van geïncarneerde lichtwerkers is…. Ik weet dat omdat ik bij deze categorie hoor. Het zijn degenen onder ons die Gereïncarneerde Magiërs, Hoge-priesteressen, Heksen, Tovenaars en Tovenaressen zijn.

Een collectieve zucht steeg uit het publiek, gevolgd door uitroepen van: “Ja! Dat klopt!” en “Dat is wat ik ben!” zijn beoordeling was bevestigd, en het raakte werkelijk een snaar bij de cursisten.

Sindsdien heb ik veel mensen van deze groep bestudeerd en geïnterviewd, die ik nu de Wijzen kan noemen. Altijd wanneer ik lezingen geef of schrijf over, krijg ik de bevestiging dat deze krachtige groep van lichtwerkers tot deze categorie behoort.

Phyllis typeert de leden van deze groep die ik heb ontmoet en geïnterviewd. Ze heeft een ovaal gezicht en grote ogen wiens verre staren getuigt van iemand die voorbij het fysieke universum kan zien. Haar haar draagt ze lang, en ze heeft een elegante, bijna koninklijke houding. Wanneer Phyllis de films ´The Mists of Avalon´, ´The Lord of the Rings´, en ´Harry Potter and the Sorcerer´s Stone´ zag, voelde ze zich onmiddelijk verbonden met de oude, magische vaardigheden die zij ooit bezat. Phyllis weet ook dat ze als heks op de brandstapel is omgekomen in een vorig leven.

De Essentiële Missie van de Aard-engelen.

Uiteraard is niet iedereen is een Aard-engel. Voor deze rol riep God de grootste en helderste vonken van het licht op voor de overgang naar het Nieuwe Tijdperk van Vrede. De mensen die geen Aard-engelen zijn, leven uitsluitend voor hun eigen groei, rust of genot. Misschien lijken ze onnozel of beslist onspiritueel, toch zijn ze ook goddelijke vonken van het leven. Hun leven is gewoon gewijd aan menselijke, Aardse aangelegenheden.

Als je een Aard-engel bent, dan ben je een machtige lichtwerker met een nalatenschap aan heling en wonderen achter je en voor je uit. Je accepteerde je Goddelijke opdracht om naar de Aarde te komen en je leringen en helende energieën te verspreiden. Hoe is je opdracht tot nu toe geweest? Als je moeite hebt gehad met je aan te passen aan het Aardse leven, dan vind je waarschijnlijk antwoorden, comfort en leiding door je je spirituele oorsprong te herinneren.

Bekijk het boek:  Engelen op aarde via Bol.com door op de link of het plaatje te klikken

Engelen-op-Aarde
klik op het plaatje voor meer info

Bewaar voor later op Pinterest:Ben Jij een Aardengel?

 

62 REACTIES

 1. Hallo,mijn naam is Marc,ik ben 54 jaar en heb nu pas ontdekt dat ik eigenlijk een aardengel ben.Ik wist niet dat er zoveel aardengelen zijn nu ik al deze reacties heb gezien!De ontdekking van het feit dat ik niet alleen ben is zo overweldigend dat ik niet in woorden kan uitdrukken hoe fantastisch dat voelt…
  Ik heb de ietwat rare gewoonte om een V-teken te maken als ik van iemand afscheid neem na een gezellig en leuk gesprek en het betekent gewoon dat ik je heel veel vrede,vreugde,vriendschap,verdraagzaamheid en vertrouwen toewens…Dus…V en dan zeg ik gewoonlijk:Tot ziens,het ga je goed!Bedankt allemaal!

 2. Wat een mooie verhalen allemaal ik heb ook behoefte om hierover te schrijven maar ik zie dat het niet meer is verder gegaan helaas

 3. Wat herkenbaar allemaal. k weet niet veel hierover, maar weet wel dat ik hier "geplant"ben. Heb veel met bomen, en voel een hele oude ziel in mij. Soms voel ik me boven alles uit stijgen, bijna hemels, en dan lijkt alles op aarde zo klein en nutteloos. Ik ben niet zo spiritueel, maar "onderwijs"wel graag uit eigen ervaring. Ik denk dat mijn jongste dochter ook zo is, hoog sensitief, ik noem haar altijd een verborgen engel. Het strookt alleen niet zo met mijn geloof (NH) ik leef bij de dag, maar ik ga liever gisteren dan vandaag, naar "huis " Fijn om te weten dat er nog zoveel engelen zijn, voelt toch vertrouwd. Groetjes Tanja Vrugteveen.

 4. He iedereen,
  Ik ben pas sinds een jaar of 10 aan t ontwaken. Ik noem mezelf vaak al lachend een alien. Ik snap niet wat de meesten eraan hebben aan dit leven op aarde… De oppervlakkigheid, de schone schijn, machtsvertoon etc. Ik voel me vaak onbegrepen en heb het gevoel dat anderen mij niet zo intens graag kunnen zien dan ik hen liefheb. Ik kan vaak echt ‘janken’, voel letterlijk pijn in mijn borst … Omwille van het leed in mezelf, maar minstens even vaak om het leed van mijn geliefden en zelfs het leed van ‘onbekenden’ … Vaak zeg ik al lachend : had ik maar een toverstokje … Ik heb vaak behoefte aan stilte en alleen zijn en blijf dan veilig in mijn schulpje thuis. De hele boel draait hier veel te snel en alles en iedereen lijkt zo hard … Het laatste jaar heb ik vaak gedacht : ik wil naar huis ! Een plaats die ik mij kan visualiseren en waar ik zo naar terug verlang. Nu dat ik oa hier gelezen heb over aarde engelen en nieuwetijdskinderen begint er mij iets te dagen en ik ben zo blij dat ik niet ‘abnormaal’ ben ! Verslavingen, gewichtsproblemen, relaties die niet lukken … Ik weet (nog) niet precies in welke ‘categorie’ ik thuishoor maar ben duidelijk toch eindelijk de juiste richting ingeslagen ! Kan dit bv bepaald worden door aura reading ? Onlangs had ik ook het boek ‘DNA code van de ziel’ gelezen. Heeft hier iemand dat boek ook gelezen ?
  Hartelijke groetjes, blij jullie te hebben leren ‘kennen’.

  • Hoi Anita,
   misschien is het een idee om contact op te nemen met iemand die helderwetend is, die kan dan vele vragen beantwoorden! En als je iemand hebt in je omgeving die jou wel begrijpt, praat daar dan ook mee, dat helpt.
   Groet, Lonneke

 5. Hoi,

  Ik ben een meisje van 14. Maar heb al veel meegemaakt,… Het zit namelijk zo dat ik al een paar dromen heb gehad die precies zijn uitgekomen, ik heb ookal kunnen voorspelen dat er een dierbare ging sterven, sommige dingen voorspel ik ook gewoon, heb ook soms deja-vu’s waaruit ik kan weten wat er gaat gebeuren maar ik denk dat ik ook al dingen heb meegemaakt dat met geesten te maken hebben zoals: deuren die vanzelf open en dicht slaan, voetstappen op trap of grond horen en opeens iemand naast mij neer horen vallen, blaadjes op mijn bureau die vanzelf beginnen te vallen, een foto waarop mijn oog niet te zien is omdat er een zwarte bol waaruit precies een soort rook uitkomt voorstaat, ik voel me bekeken als ik alleen ben en voel me niet alleen, er stond op een nacht precies iemand voor de deur van mijn kamer en als ik begon te fluisteren liep ‘die’ weg, ik denk dat ik al eens bezeten ben geweest maar weet hierzelf niets van xd enzovoort,… Maar ik voel me ook anders dan de meeste mensen,… Ik was vroeger altijd de stilste en ben gepest geweest, ik heb al jaren problemen met mijn vader en stiefmoeder en lijk qua karakter helemaal niet op mijn ouders. Ik help vaak mensen en ben er altijd voor hun. Ik heb mensen begeleid bv een vriend van mij is homo en ik was de eerste die dit wist en hij zegt me dat hij door mij uit de kast is gekomen,… Mensen komen met hun problemen bij mij en ik kan alles altijd oplossen ookal geraken mijn problemen niet opgelost. Maar sinds kort zegt mijn beste vriendin dat ik zoals een engel ben, telkens als ik bij haar langskom geraken al haar problemen opgelost, zijn haar ouders niet boos. Haar ouders zeggen dat ik een rust uitstraal. Maar ik begin het raar te vinden dat ik alle problemen van/tussen mensen kan oplossen terwijl niemand anders dat voor hun kan. Maar tussen mijn vader en stiefmoeder is het andersom: als ik langskom krijgen ze altijd ruzie maar mijn stiefmoeder en ik zijn als kat en hond en ik zie slechte dingen in haar. Dit is zo raar om te beschrijven. Maar ook als ik mensen nog niet ken kan ik al voorspellen hoe een karakter ze hebben en hoe ze zich voelen meestal lijkt dit te kloppen. Ik kan hier met niemand over praten die hier verstand van heeft. Kan er mij alsjeblieft iemand helpen :/ ik ben hier zo hard mee bezig en ben er ook geinteresseerd in. Ik zou hier zo graag meer over te weten komen en met het onbekende in contact komen want ik voel dat ik hier klaar voor ben. Laat mij alsjeblieft iets weten.

  • @Lala, Hey Lala, Je bent “gewoon”erg begaafd, zeer gevoelig en intuïtief. Daardoor bezit je veel kwaliteiten die je kunt inzetten om jezelf en anderen te helpen. Het kost wel wat tijd om jezelf en je kwaliteiten beter te leren kennen, en ik kan me voorstellen dat dit niet altijd makkelijk is voor je.

   Misschien leuk om een cursus/workshop intuïtieve ontwikkeling o.i.d te doen? Je zou ook eens een coach of begeleider kunnen vragen met je mee te kijken naar je gevoeligheid.Ze kunnen je vast veel tips geven.

   Op de link pagina van de site staan een aantal goede:

   Hartegroet,

   Gordon

 6. Aardengel dus .leuk om te weten . Nu nog erachter komen wat mijn doel hier is .mensen helpen maar verder geen idee hoe wie of wat?

 7. ja veel mensen voelen dezelfde dingen! tof te weten dat ik ergens bij hoor.ik voel me ook niet op mijn plaats in dit tranendal,ben veel bezig met troosten van mensen, omdat ik zo een rust kan geven.dit ontdekte ik tijdens mijn turbulente leven.Steeds andere mensen vertelden me dat ik op een engel leek of er een was dat ik te gevoelig was of zelfs te labiel voor deze wereld!gepest als kind vernederd als puber sukkelde ik depressief verder! vandaag ben ik sterker dan ooit.Na een inbraak ben ik helemaal verandert en probeer ik mijn wijsheid toe te passen in het leven.ik hou van bloemen en mijn katten en ben graag alleen …lieve groeten aan de clan

 8. Hallo Jules , dan moet je is met jezelf aan de gang gaan , ik vat het niet hoor wat je er mee bedoeld ? Alles gaat toch als vanzelf denk ik hoor , je zou er eens met iemand over kunnen praten als je er mee zit , iemand die jou wereld begrijpt , en misschien reageren er mensen die wel een antwoord hebben voor je , groeten Jannie

 9. heeft niemand hier moeite met het willen bezig zijn met gewone mensen dingen maar dat juist de gewone mensen dingen helemaal niet zo vanzelf gaan.
  alles wat met huisje boompje beestje te maken heeft gaat lastig voor me en ik begrijp het niet.
  wil ik dat dan juist niet of wat gaat er nu mis?

 10. Heel mooi en duidelijk ik heb al heel wat over doreen gelezen , en trek wel eens een kaartje , om het een beetje luchtig te houden , ik weet wat ik kan mag doen op aarden , ik krijg af en toe hele mooie boodschappen van mensen , heel lief maar ik heb zo veel boeken in huis , en zonder die boeken weet ik het ook wel dat is van jongs af aan al zo . Plus dat je hier op deze site veel kan lezen , maar het meeste is aangeboren .

 11. Wat aangenaam om te zien dat we hier met mekaar kunnen communiceren, daarmee voel je je toch wat minder alleen in je levensmissie! Ik zie dat er ook wel velen zich afvragen hoe we precies onze missie moeten vervullen, wat er ons te doen staat? Ikzelf heb jaren geleden ontdekt dat ik tot deze groep behoor. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik geleid wordt naar waar ik geleid moet worden, zodat ik kan doen wat mij te doen staat. Je voelt zelf aan waarheen je moet en welke keuzes je moet maken, het gebeurd gewoon vanzelf. De engel in mij neemt het van mijn lichaam over wanneer dat moet, en alles verloopt zoals het hoort, zoals het lot dit gewild heeft. Ik denk dat we gewoon ons gevoel moeten volgen, wat we zoiezo al doen :).

  Ikzelf zit momenteel in een ‘rustpauze’ in mn leven, ben voor de tweede maal zwanger kort na mekaar en heb nu geen energie om anderen te helpen, dat voel ik ook. Ik scherm me bewust af van mensen die me om hulp vragen, voor het eerst voel ik ook dat ik dat nu moet doen, in plaats van erop in te gaan.

  Ik heb wel al altijd een goed leven gehad, en alles komt altijd goed, alles gaat vanzelf, omdat het zo moet gaan (studies, relatie, werk, …), heb niet het gevoel dat ik zelf mijn leven in handen heb eigenlijk… alles wordt in mijn schoot geworpen en ik hoef er zelf niets voor te doen, het gevoel dat de moeilijke stukken in mijn leven overgenomen worden door iets van bovenaf, en het daarna terug aan mij geven zodat ik ermee verder kan. Hebben jullie dat ook?

  Groetjes Saartje x

  • Hallo Saartje,
   Ja soms, moet je even de mensen met de problemen van je af houden en alleen maar op afstand aan ze denken en ze kracht/troost/wijsheid sturen.
   En dat dingen vanzelf goed komen zonder dat je het zelf doet, dat heb ik ook, daarom vertrouw ik daar ook op.
   Als het moeilijk wordt, dan is het net of ik er dan niet zelf bij betrokken ben alsof ik beschermd word.
   Daar voelde ik me dan wel schuldig over, maar nu ik het ook zo bij jou lees, hoeft dat dus eigenlijk niet.
   In mijn slaap word ik ook meegenomen, naar een andere wereld met mensen die ik goed ken (maar weet hun namen niet)en ze voeren dan hele gesprekken met me om me weer moed en kracht te geven. Daarna word ik weer in mijn lichaam terug gebracht, ik word dan wakker en zie een groot licht weggaan. De volge

   • De volgende dag voel ik me dan gelukkig en kan het weer een paar dagen aan.
    Die mensen hebben blond haar en witte of blauwe kleren aan en prachtige zachte stemmen, ik zie en hoor ze heel duidelijk!
    Het leven in deze zware sfeer is moeilijk, er is zoveel negatief denken, maar ik ben blij dat er nog meer mensen zijn die dit zo ondervinden, dan voel je toch dat je niet alleen zo anders bent en ook zo gevoelig voor alles.

   • Fijn om te lezen!
    Ik herken en erken je stuk van steun van buitenaf. Ik ben erg blij dat ik naar de plaatsen kan reizen waar ik bij kan tanken en inderdaad woordloos begeleid en gesteund wordt. Ook het respect wat ik daar ontvang voor de taken die je krijgt toebedeeld op je pad en uiteraard de volledige liefde.
    Ik durf er steeds meer over te vertellen. Ik versta ook heel goed dat de mensen om me heen mijn keuzes vaak niet begrijpen omdat ze van een andere orde zijn. Mijn engel taken gaan en wil ik ook altijd voor laten gaan. Het woord taken past niet helemaal. Het is zo vol liefde en zo zonder druk en zo zonder ego. Maar een beter woord kan ik nog niet vinden.
    Het is wel een hele uitdaging voor mijn persoon om in het dagelijks leven terwijl ik bezig ben aangesloten te blijven op deze krachten.
    Het doet me goed te weten dat er andere aardengelen zijn. Het maakt het makkelijker om om te gaan met de de heimwee
    Veel liefs

  • Ha Saartje,

   (–Ik heb wel al altijd een goed leven gehad, en alles komt altijd goed, alles gaat vanzelf, omdat het zo moet gaan (studies, relatie, werk, …), heb niet het gevoel dat ik zelf mijn leven in handen heb eigenlijk… alles wordt in mijn schoot geworpen en ik hoef er zelf niets voor te doen, het gevoel dat de moeilijke stukken in mijn leven overgenomen worden door iets van bovenaf, en het daarna terug aan mij geven zodat ik ermee verder kan. Hebben jullie dat ook?–)

   Mooi en hééél herkenbaar, Saartje 🙂
   Alles gaat ook vanzelf. Je drijft mee op de flow, hoeft je geen zorgen te maken. Alles wordt geregeld.
   Dag, Lia

 12. De aardengelen zijn krachtige wezens die met een doel naar beneden zijn gekomen ze staan boven een groep engelen en ondersteunen die. Er zijn ook gewone engelen op aarde die vele mensen helpen en op die manier hun taak vervullen er zijn ook gevallen engelen op aarde die in dit leven de kans krijgen om hun vleugels weer terug te verdienen.Er zijn ook natuurwezens op aarde zoals elfjes enz die dus ook echt voor de natuur zorgen en die een engel hebben die hun ondersteunt.We vormen met zijn allen een sterke groep op aarde en doen meestal werk voor de aarde voor de mensen op deze aarde we hebben erg veel liefde te geven en begrijpen niks van de mensen die niet zo zijn als wij.Wij bekijken de wereld vanuit een punt van liefde en handelen daar ook naar.Er zijn natuurlijk ook andere wezens op aarde maar daarover een andere keer meer.

 13. Wat heerlijk toch we communiceren weer en leren van elkaar.Ik denk dat de aardengelen die niet goed geaard zijn hier het meeste last van hebben chris je zou je beter met de aarde moeten verbinden ik neem aan dat je weet hoe dat moet en als je erg veel last van negatieve mensen hebt kun je proberen jezelf in een ei van licht te zetten en voor je te zien dat al het goede door mag en de rest afketst op je ei.Als je wat beter geaard bent kun je ook proberen deze negatieve mensen gewoon liefde te sturen soms valt je mond open door wat er dan gebeurd. vergeet niet er zijn nou eenmaal veel mensen op deze aarde die anders zijn en niet met hun hart denken maar met hun hoofd jammer voor hun ooit zullen ze net zoals wij met hun hart gaan denken. misschien is dit nog wat voor je alles wat je een ander aandoet komt in drievoud bij je terug nou als dat geen smile op je gezicht zet dan weet ik het ook niet meer ik bedoel dus te zeggen je hoeft niks te doen de energieen regelen het voor je nou opsteker toch en je wordt goed beschermd door je gidsen die zorgen voor je er kan je dus niks gebeuren .Ook jij hebt een stukje van de grote puzzel die we met zijn allen in elkaar gaan zetten dus kop op jij bent ook belangrijk voor ons allemaal .

 14. ja,ik ben een aardengel,compleet met het engelengeduld etc.alleen de vleugels ontbreken nog.
  voel me steeds verder af staan van al die aardse dingen,heb het hier wel gezien en wil naar huis,,,,
  ware het niet dat ik 2 superlieve en leuke kinderen heb.
  ik snap gewoon niets van de kwelling die mensen elkaar aandoen,de oneerlijkheid,het kapot maken van de aarde,de grote ego’s ,het onbergip,de manier waarop meningsverschillen worden benaderd de angst en de schijheiligheid etc etc.
  probeer elke keer weer alles met liefde te benaderen en issues in harmonie op te lossen,waar ik dan weer de dupe van ben.
  gevolg is dat ik steeds minder mensen om me heen heb,wil.
  ik weet soms niet hoe ik hier mee om kan gaan zonder mezelf te verloochenen.probeer zoveel mogelijk bij mezelf te blijven. maar mensen kunnen zo snel oordelen,
  ik vind het moeilijk

  • @chris,

   Wellicht kom je verder door juist de aarde aan te gaan en de lessen aan te gaan die je te leren hebt.
   Als je ergens de dupe van bent of last van oordelen (van anderen) hebt (en daar de nodige gevoelens over hebt), zijn dat ingangen die je de mogelijkheid bieden om naar je binnenwereld te kijken en te groeien.

   Hoop dat je er wat aan hebt…

   • @Robert,
    dank je wel rob voor je reactie. ik ga de lessen ook absoluut niet uit de weg hoor.
    het blog van vandaag sluit volgens mij erg aan op wat jij bedoeld?
    bedankt voor je advies en raad…

    • <a href="#comment-10132"Hallo Chris,

     Oeps, artikel niet echt gelezen 🙂

     Je triggerde me… ik zou het jammer vinden als mensen door dit soort teksten vergeten de aarde aan te gaan (en zweverig worden). Dat je op aarde bent heeft namelijk een concrete intentie in zich.

     Succes!

     Hartelijke groet, Robert

     • @Robert,
      sbap wat je bedoeld hoor,zweverig ben ik allerminst en wil dit ook niet worden.
      maar het blog heeft mij wel meer duidelijkheid gebracht.
      ik leer en leer en leer ;^)
      thanks

  • Lieve Chris,
   Waarom kijk je verder dan je gezin om je hemel op aarde te laten bepalen? Kan je binnen je eigen gezin en huis jouw thuis niet maken en is dat niet voldoende? Ik weet wat je bedoelt hoor. Maar kijk eens of je voldoende kracht kan halen uit er zijn voor die schatten van jou. Wat anderen doen en zeggen is niet jouw verantwoordelijkheid. Hoe jij je voelt wel. Hopelijk heb je er iets aan. Dit besef is hetgene mij 180° heeft laten draaien. Ik leef minder mee, stel meer grenzen en ben liever voor mezelf. Laat iets me niet goed voelen, dan laat ik het links liggen. Tenzij het om mijn gezin gaat 😉 dan zoeken we naar oplossingen.
   Heel veel liefs en dikke knuf

   • @nele,
    hoi Nele,
    bedankt voor je lieve reactie.
    aan mijn gevoel is een heeeele lange historie aan vooraf gegaan,oa dat ik in 4 jaar tijd 4x heb moeten verhuizen met mn kids.hoop in de zomer de laatse keer mee te maken.tuurlijk probeer ik van mn huis mn thuis te maken (wel lastig wanneer je weet dat je weer wegmoet maarrrrr,)ik doe mn best.
    ook mn jeugd is anders verlopen dan bij de meeste mensen
    ik vind mezelf(niet meer) zielig en ben gewoon heel erg opzoek naar wat ik wil en wie ik ben.en merk dat de mensen die mij na staan ,daar moeite mee hebben.das idd hun probleem maar daarin tegen probeer ik wel iedereen te nemen zoals hij of zij is.dat maakt het voor mij zo moeilijk.
    dankzij het blog van vandaag,ben ik weer een stukje verder
    nogmaals bedankt voor je lieve en wijze woorden.

  • Hallo Chris,
   Ik kan je heel goed begrijpen, als ik al die dingen zie die mensen elkaar aandoen, dan doet me dit gewoon pijn.
   En dan probeer je te bemiddelen en het te begrijpen.
   Maar de aardmensen vinden hoe ze elkaar behandelen en hoe ze zijn en reageren heel normaal, ze vinden jou dan raar en snappen je niet.

   Maar we moeten hier blijven op deze aarde met deze loodzware sfeer, ik herinner me de lichte sfeer nog en het andere lucht/licht van waar ik vandaan kom, ik kan ondanks kinderen (waar ik veel van hou)niet wennen. Ik weet ook wel dat ik het af moet maken, maar ook ik verlang naar de dag waarop ik terug naar huis mag.
   Maar de liefde voor mijn kinderen houdt me hier, ik kan ze dat niet aandoen. Ik kijk dan ‘s nachts naar de sterren Pleiaden en voel me weer even rustig, dat helpt me. Dus ik hoop dat je er iets van maakt, ik noem het mezelf opofferen want liefde is het allerhoogste.
   Sterkte Chris en besef dat je niet alleen bent

   • @Kitt, Hoi Chris,

    Hier zijn is inderdaad soms een harde en zware opgave.
    Voor mij is het stromend water, als rievier os zelfs douche, wat me rust geeft. Je zlef met water wassen helpt ook tegen verkeerde energieen die aan je zijn blijven hangen. Sali en sandalwood zijn reinigende planten, kun je gebruiken om energie te reinigen. Het helpt mij.
    Labradoriet is een steen die je bij je kan dragen om negative energie te weren.
    Geen idee of je hier iest mee kan.

    Of we hier moeten blijven weet ik niet.
    Maar begrijpen dat je naar huis wil dat snap ik helemaal.

    Succes AZ

 15. Wat blijft het stil wees niet bang we zijn allemaal ons zelf aan het ontdekken.En de een is iets verder lees zit in een hogere klas als de ander maar we zijn allemaal op aarde gekomen met een stukje van de puzzel die ons verder gaat brengen dus laten we met elkaar communiseren en van elkaar leren.Ik heb mijn vraag neergelegd maar niemand durft te antwoorden er zijn geen verkeerde antwoorden jij kunt mij of wie dan ook door je vraag of antwoord weer een stukje van zijn puzzel geven dus laten we met elkaar communiceren er is niemand op aarde die alles weet we weten allemaal een klein beetje en door met elkaar te communiceren kunnen we er achter komen wat ons doel op aarde is wie we zijn en wat we komen doen laten we mijn vraag vergeten die is misschien te direct gesteld laten we beginnen met praten en vragen stellen aan elkaar en zodoende van elkaar leren

 16. Zijn er ook mensen op deze site die op de hoogte zijn van de de betekenis van de regenboog mensen, kinderen met die mensen zou ik graag in contact komen en dan het liefste de mensen die iets met die regenboog hebben.Het zal voor veel mensen over komen of ik in raadsels spreek maar vergeet niet de grote omslag moet nog komen en vlak voor het einde wil ik niet te veel prijs geven ik heb al te veel rare dingen meegemaakt en wil mijn incarnatie zelf af kunnen maken want we hebben allemaal een doel op aarde een stukje van de puzzel zogezegd daarom zijn er ook deze site’s zodat we elkaar kunnen vinden en versterken nou ik ben benieuwd wie er wat over te vertellen heeft

   • @Gordon, Dank voor deze link ik zou graag wat dieper op deze materie in willen gaan het is allemaal zo oppervlakkig deze mensen ,kinderen zijn naar de aarde gekomen en hebben zelf geen karma meer uit te werken maar zijn hier voor anderen gekomen om te helpen hun karma op te lossen of ze er van te laten leren.Deze zielen kunnen karma oplossen voor grote groepen mensen.Ik weet alleen niet of ze dat allemaal kunnen of enkele uitverkorenen en die uitverkorenen hebben nog veel meer gaven die nog niet bekent zijn en daar zou ik graag met een gelijk gestemde over willen praten en zodoende meer te leren lees herrinneren maar er zijn er niet veel op aarde en dus moet ik echt zoeken ik hoop dat er op deze site iemand is die dit ook weet.

 17. Ik heb eindelijk gevonden wat ik zocht mezelf en meerdere met mij ook ik weet dat ik vele levens gehad heb onder andere een heks die in een bos woonde en kruiden maakte voor de mensen ook een dat ik hogepriesteres was in egypte ben volgens mij ook een geisha geweest ik heb 8 jaar geleden op een beurs mijn hoofd gids mogen laten tekenen en dat was jezus er zijn er meer zoals ik die onder hem vallen maar of dat alle wijzen zijn weet ik niet. Qua genezingen heb ik onder andere iemand met longkanker mogen genezen en vele andere aandoeningen ook ik weet zeker dat ik van een andere planeet kom en wil graag terug en vraag dan vaak nou scotty ik heb het wel gehad in dit tranendal beam mij maar weer op .Er zijn er van de laten we maar zeggen slechte kant die mij hebben proberen over te nemen mijn gids heeft zodoende een jaar in mij opgesloten gezeten en is pas bevrijd nadat ik een boek gelezen had en wist dat ik daar moest zijn om dit te laten verhelpen ik ben mijn gids dan ook voor eeuwig dankbaar.Ik heb meerdere gidsen waaronder een sjamaan ik kan wel een boek schrijven over alles wat ik meegemaakt heb en heb dat nu ook gedaan allen denk ik dat het voor de meeste mensen te mouilijk is omdat ze veel niet zullen geloven dus blijft hij nog even op de plank liggen.Ik weet mijn taak op aarde die met de hele aarde te maken heeft en denk daT HET DIT JAAR GAAT GEBEUREN . groet mij

  • @wayti,

   Hallo Wayti, je verhaal klinkt heel interessant. Ik zou ook graag m’n vorige levens willen herinneren. Weet alleen dat ik niet van hier ben.
   Misschien moet jij je boek gewoon uitgeven….

   • @Malini, ik voel dat het nog niet kan het boek uitgeven misschien eind dit jaar en het tweede deel zit er ook aan te komen en dat komt door de verhalen hier er is op deze site een echte walk in en dat is de gene die moest huilen toen ze door kreeg wie ze was ik weet wat ze bedoeld en terecht dat ze zich niet bekend wil maken .Maar het feit dat ze spijt heeft kondigt haar ontwaken aan gefeliciteerd volgend leven gaat ze gewoon net zoals de meesten van ons incarneren degene op deze site die het aan gaat weet wat ik bedoel.

  • @AZ,

   Beste AZ het geeft niet dat je het niet begrijpt, en jouw ervaring is beslist een andere. Welke baby er al verslaafd is en heeft ook al zelfmoord gedachtes en ervaringen met pogingen? Welke baby zn vrouw en kinderen verzorg je? Weet je wel wat een Walk In is? Ik bedoel het ook niet verkeerd maar het is duidelijk dat je het niet halverwege je leven ontdekt hebt en gekregen hebt, de wisseling. Dan wordt het een heel ander verhaal, sorry en bedankt et je succeswensen, das lief!

 18. Lieve mensen, ik kom er net achter wat een Walk-In is.. Ik kom er tegelijk achter dat ik dat ben.. Ik ben helemaal in tranen, het voelt als een soort oplichting—> herinneringen geleend uit een bibliotheek omdat de waarheid nog niet bekend mocht zijn, het stuk met zelfmoord, dat gewoon een ander was dus, blijkbaar, alles. Ik herken alles en heb nu veel verdriet. Ook omdat ik net ontdekt heb dat we niet relationeel maar taakgericht zijn, ik voel dat het zo is maar het maakt me zo verdrietig. Ik ben zo depressief en onzeker dat ik me ook nog niet aan gelijkgestemden durf te laten zien. Wie wil me opbeuren? Alvast bedankt!

  • @Anoniem,
   Hoi Anoniem,

   Wat maakt je zo treurig over de Walk in zijn?
   Ik leef al heel lang in dit lichaam maar toen het net geboren was zou het eigenlijk sterven. Ik had toen een lichaam nodig om op aarde te kunnen zijn. Dus heb ik haar plaats genomen en kon zij uiteindelijk naar het nabestaan.
   Het hoeft dus niet een verschikking te zijn.
   Ik zou graag begrijpen wat er voor jou zo vervelend aan is.
   Groet,
   AZ

   • @AZ,

    Beste AZ, in mijn stukje laat ik een klein stukje van mijn pijn zien, als je dat stukje niet snapt, voel ik er niet veel voor de rest dan ook te vertellen.
    Ik ben blij dat jij dit proces niet op deze manier hebt hoeven beleven. Liefs anoniem

 19. Hoi Allen,

  Ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga.
  Weet zelfs waarom ik hier ben.
  Geloof me het is niet altijd een pretje en maak leven hier voor mij alleen maar moeilijker.

  Ik ben dan ook opzoek naar andere engelen/lichtwezens die hier gekomen zijn en alles nog weten.
  Gewoon om eens te delen.
  En niet alleen te delen wat zo geweldig is maar ook eens de keerzijde te horen. Zou fijn zijn dat ik niet de enigste ben die de keerzijde van alles weten enzo heeft.

  Groetjes AZ.
  Ps. Boeken en curssesen maken me niet uit.
  Gewoon delen en eenheid voelen is belangrijker.

 20. Ik hoop ook nog eens te weten wat ik hier toch doe of moet op aarde, heb geen idee.
  Lijkt me mooi om te weten wat mijn oorsprong en doel is.

 21. Prachtig geschreven! Ik herken er enorm veel in. Maar ik blijf zoals altijd weer achter met de vraag “ja maar hoe dan?” Ik zou niets liever willen dan mijn spirituele oorsprong herinneren, maar ik heb geen idee hoe dat moet….

 22. Ik herken mezelf zeker in het eerste stukje!
  Ik heb passie om andere mensen te helpen om te healen, ik wil liefde geven. En soms het gevoel dat ik naar huis wil.
  Het gaat met lukken om de wereld samen met anderen te verbeteren hoe dat zie ik nog wel.

 23. Ik ben niet zomaar op aarde dat weet ik zeker ik voel me als of god en jezus me naar de aarde hebben gebracht om andere mensen te helpen vanaf ik klein ben voel ik me zo ik keek ook altijd wolken en lach dan en het lijkt als of ik met god en Jezus kan praten als of ik weet wat ik allemaal moet doen en weetje wat ik ook leuk vind alles en letterlijk alles waar ik om vraag aan God en Jezus krijg ik echt leuk en ik hou echt van ze ze zijn mijn vaders in de hemel die mij beschremen en me helpen met alles

 24. De beschrijving van de aartsengel te zijn.. verslavingproblemen, gewichtsproblemen en relatieproblemen heb ik allemaal. Ook het gevoel anders te zijn, maar ik durf niet te zeggen of ik het echt ben. Wel weet ik dat mijn doel is om mensen te helpen door te helen met energie. Momenteel ben ik verpleegkundige….

 25. ”Voel je je anders dan andere mensen, alsof je bent “afgezet” op deze planeet, en vraag je je af wanneer er iemand komt om je weer mee naar huis te nemen?”

  Ik voel me heel erg anders dan andere mensen en zo heb ik me altijd al gevoeld.
  Ik kan niemand uitleggen hoe ik me voel, maar ik weet dat ik niet ben zoals de meeste zijn, maar ”anders” ben.
  Ik wacht al zolang om terug te mogen naar ”huis”.

  Ik heb herhinneringen aan daar waar ik was voordat ik naar aarde kwam.
  En daar is alleen maar licht en liefde, er zijn alleen maar engelen.
  Vandaar heb ik zelf bewust gekozen om naar aarde te komen met een doel en daar ben ik nu ook mee bezig, mensen helpen in hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

  Liefs

  • @Annemarie,
   Hoi Annemarie,

   Ik heb ook herinneringen aan voor het aardse leven.
   En ben met een doel op aarde gekomen.
   Probleem is nu, mijn doel is af.
   Enig idee wat je daarna moet doen?
   Schijnbaar mag ik het nu zelf bepalen, maar das een stuk moeilijker dan het lijkt.

   Persoonlijk vraagje: heb jij ook het gevoel dat je al naar huis moet komen (als of ze je terug roepen)?
   Vind jij het ook moeilijk om dingen hier te doen, omdat het in het niet aardse bestaan allemaal zo veel sneller en makkelijker gaat?

   Als je dit te persoonlijk vind hoef je niet te reageren hoor.

   Groetjes AZ

 26. Engelen op aarde, wellicht hoor ik hier thuis, een wise one, elemental en mermaid. Je bent het een maar je kan het ander ook in je hebben en je kan ook veranderen daarin.
  De sferen (engelen op aarde categorien) zijn uit je aura te lezen. Heel verreikend om zelfkennis op te doen. Thank you Doreen.

  Marcella, praktiserend engelen expert

 27. Komt dit uit het boekje “Engelen op Aarde”? Het heeft mij persoonlijk al erg veel gegeven. Ik herkende me sterk in de beschrijving van de elementwezens. Ik voel me vaak een “geïncarneerd elfje”, al heb ik ook wel enkele trekken van een “wijze”.

 28. Dat eerste stukje tekst vind ik prachtig, zo voel ik me ook, dat ik niet van hier ben, heb altijd al naar de sterren gekeken en heb ook echt het gevoel dat mn ouders mn ouders niet zijn, ja wel mn lichamelijke ouders maar ik kom ergens anders vandaan, zo voelt het echt !
  Ik heb ook zoiets van, wanneer vertellen jullie me dat ik ergens anders vandaan kom, zo voel ik dat.
  Ik zit nu in dit lichaam, wat verder geen probleem is, wel geweest vooral met gewicht, maar ik heb mezelf geaccepteerd, dat scheelt, en nu blijf ik ook beter op gewicht of val zelfs af.
  En ik wil ook weer graag terug naar huis, dat zeker.

  Help graag anderen die ergens mee zitten, vooral via internet.
  Heb inderdaad ook zelf “problemen” vooral relaties willen maar niet lukken, en zit vaak achter mn pc spelletjes te doen, drinken deed ik vroeger ook veel meer, nu stukken minder.

  Heel het “mensen” leven interesseerd me ook niet meer, werken, geld, vriendin, kijk tuurlijk is het mooi om iemand te hebben die van je houd en waar ik ook van kan houden, en ik heb ook vriendinnen gehad, maar als het uit is voelt het gewoon veel beter, sowiezo de vrijheid.

  Ik besteed mn tijd, aandacht en liefde liever aan de natuur, planten, bloemen, vlinders, etc, dat vind ik prachtig 🙂

  Heb moeder aarde vroeger ook pijn gedaan, maar op een gegeven moment voelde ik dat ik niet goed bezig was, vanaf dat moment ben ik veranderd, en daarom geef ik haar nu ook extra liefde en aandacht terug.

  Wat ik echt wil hier en nu in dit leven weet ik ook niet, ik heb niet echt een doel op dit moment, ja terug naar huis sowiezo 😉 en dat het snel lente mag worden, dan kan ik weer aan de gang 🙂

  Zijn er meer die het zo zien ? ben benieuwd.

  Met vriendelijke groet,
  Dennis.

  • @DH, Ha Dennis, jij bent toch de Dennis van het forum bij de Blauwe straal he? Jammer dat ze in dit stuk niet de kleur van de auro noemt.
   Ik zoek altijd al bevestigingen en ik heb er al zoveel gehad. Ik heb een bloemensceance bijgewoont waar mij verteld werd dat ik een afspaak had met hierboven en dat ik precies wist wie mij zou helpen. Ik had een afspraak dat ik de mensen zou helpen naar de nieuwe aarde.

   Ja ze zei ook dat ik nog twijfelde omdat ik zo jong ben.
   Zucht…ik kan niet meer bevestigingen krijgen, de altijd blauwe kleur als ik m’n ogen sluit etc. etc…mijn nachtelijke studies…alsof een gedeelte van mij ergens heen gaat en ik snachts heel vaak van die aha..momentjes heb…puzzelstukjes die vallen.

   Beetje jammer is dat ik niemand weet die me kan helpen..ik weet namelijk niet wat ik moet doen en hoe ik daar achter kan komen. De mevrouw van de bloemensceance zei dat ik niet zoveel moest denken, maar gewoon moest doen.

   By the way…mijn relatie zit ook al in een giga dip, sinds een half jaar, wonen tijdelijk apart..ik kan hem plosteling niet meer veel in mijn buurt verdragen, terwijl hij niet echt veel fout doet. Ik heb vaak rusteloze gevoelens omdat ik het idee heb dat ik ergens iets moet doen..maar ik weet niet wat..

   Nou Dennis als jij handvaten hebt hoe verder te komen..laat wat weten! Graag!

   Groet Cecile

   • @Cecile,
    Hey Cecile,

    Ja dat ben ik 😉
    Die blauwe kleur als ik mnogen sluit zie ik niet altijd, mar pas wel met een meditatie, was de eerste keer dat ik het zag, vond het erg mooi.
    Een dag of 2 later s’nachts werd ik wakker, om 4:44, dat wil blijkbaar zeggen dat je een belangrijke periode hebt afgesloten, en zo voelt het ook zeker, ben nu een stuk rustiger, heb sinds kort ook een amethyststeentje om mn nek hangen, en dat voelt ook gewoon goed, een vertrouwd gevoel zeg maar, als ik mn af doe mis ik iets 😉

    Als ik je ergens mee kan helpen doe ik dat graag, mar uiteindelijk moet je het zelf doen, zo werkt het nou eenmaal.
    Ik denk dat die vrouw van de bloemensceance wel gelijk heeft, gewoon rustig aan doen en geduld hebben, go with the flow zeg maar, vind ik zelf ook lastig dat geef ik toe.
    En niet meer denken, ja klinkt stom om dat zo te zeggen, als iemand dat tegen mij had gezegd een jaar geleden had ik het ook niet gelooft, maar bij mij werkt het wel, ik heb de laatste weken bijna geen gedachten meer in mn hoofd en dat is heerlijk rustig.

    Misschien om te proberen, als er een gedachte in je opkomt en je wilt dat niet, zeg nee tegen jezelf, misschien eerst hardop later gewoon in jezelf, ik praat er niet meer bij.
    Als er bij mij een gedachte komt die ik niet wil, zeg ik nee of ga weg in mezelf en dan is ie weg 🙂

    En verder zou ik zeggen, doe wat goed voor je voelt, doe wat je leuk vind om te doen, en doe zo min mogelijk wat je niet leuk vind, ik heb zelf een hekel aan verplichtingen en probeer die ook zoveel mogelijk te vermijden.

    Dat rusteloze gevoel heb ik ook gekend (nu stukken minder), weet op dit moment ook niet precies wat ik moet doen, maar ik ben gestopt met tegen de stroom in te zwemmen, laat jezelf gaan en ga met de stroom mee dan komt alles vanzelf goed.
    Daar ga ik tenminste wel van uit.

    Ik hoop dat je iets hebt aan mn advies, en als je verder iets wilt weten, stel je vragen gerust.

    Met vriendelijke groet,
    Dennis.

    • @DH, Hoi Dennis, Thanks voor je reactie. Ach we zullen wel zien. Ik doe mijn werk en doe mijn dingen die ik moet doen, en wat komt dat komt.
     Ik laat het los, om al die vragen te hebben.

     Ik ben benieuwd waar ik over een jaar sta!
     Groeten Cecile

     • @Cecile, Hey Cecile,
      Loslaten is zeker goed, ik ga er van uit dat het dit jaar is waarin veel zal gebeuren het is al mooi op weg in Afrika 🙂 nu de rest nog, het zal ook hier komen, het is trouwens wetenschappelijk vastgesteld dat we op 21 decmber 2010 met de winterzonnewende een nieuwe “zone” van energie zijn ingegaan, moeder aarde is iets gekanteld, daardoor ook bijv in Groenland de zon 3 dagen vroeger op dan normaal, etc etc.

      Nu nog hopen dat Disclosure snel plaatsvind, dan komt zeker alles goed.
      Maar het belangrijkste is, je moet niet wachten op iemand anders die iets gaat doen, je moet het zelf doen, niemand komt je redden, dat kun je alleen zelf !

      Met vriendelijke groet,
      Dennis.

  • @DH,

   Hoi Dennis,

   Je reactie deed me breed glimlachen (en stelde me ergens ook wel weer een beetje gerust). Ik kan het niet beter verwoorden dan zoals jij het deed in je reactie, het hadden volledig mijn woorden kunnen zijn.

   Ik maak me al een hele poos flink ‘ongerust’ over het gebrek aan gevoel voor richting in mijn leven. Dit duurt nu al jaren, en ik had niet verwacht om anno 2012 nog steeds weinig verandering hier in te merken. Maar blijkbaar ben ik niet alleen, en dat is leuk om me te realiseren.

   Ik herken ‘de problemen’ waar je het over hebt ook best wel, en ik zit ook vaak (omdat er gewoonweg weinig anders te doen valt soms) voor mijn tv spelletjes te spelen, waarbij ik me achteraf vaak ‘onnodig’ schuldig voel. Waarom eigenlijk?

   Ik heb ook geen interesse in het dagdagelijkse leven van geld verdienen, dingen moeten doen en in de rij gaan lopen, en trek me enorm op aan mijn huisdieren en de natuur waarmee ik me graag mee omring.

   Het verlangen naar de liefde van een specifiek persoon is ook herkenbaar, net zoals het gevoel van ervaren van vrijheid, eens ik dat loslaat.

   Het artikel en de reacties waren leuk om lezen, bedankt iedereen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

We gebruiken verschillende cookies op onze website, om u een optimale ervaring te bieden.


Deze website maakt gebruik van de software Wordpress. Wordpress plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden.
 • wordpres_gdpr_allow_service
 • wordpress-gdpr-cookies-allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined


We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website (geanonimiseerd) bij te houden.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Liever niet
Accepteren
Mobiele versie afsluiten