DELEN
gevangenis-asperger

Het  Asperger Syndroom volgens de psychiatrie en de buitenwereld

Bij het Asperger syndroom denkt de buitenwereld meestal eerst aan mensen met een emotionele beperking, aan repeterende handelingen en aan een hoop frustratie bij henzelf èn hun naaste omgeving. In tweede instantie misschien aan uitblinkend op een beperkt gebied en zeer gevoelig. Positiever zal het niet worden. Erger is dat de Asperger mensen zichzelf zo zijn gaan zien en daarnaar leven. Met grote gevolgen voor het ontwikkelen van hun mogelijkheden en hun levensgeluk. Gelukkig is er iets anders mogelijk. Misschien is er met mensen met Asperger iets heel anders aan de hand dan we dachten.

Mijn bevindingen en voorstel tot een stappenplan om het Aspergersyndroom te ontmantelen volgen op een casus eerder in dit magazine geplaatst.

Het unieke potentieel van mensen met Asperger

Over de talenten van Asperger mensen (en andere autistische mensen) is inmiddels gelukkig al het één en ander geschreven, maar dit geeft niet meer dan een tipje van het pril ontluikende potentieel te zien. Ik noem hier een paar van mijn eigen, eveneens pril te noemen, bevindingen:

 • Een andere, snellere informatieverwerking dan andere mensen.
 • Een ander (groter, verfijnder) waarnemingsvermogen dan andere mensen;
 • Het vermogen tot diepe concentratie, gericht op het specifieke;
 • Unieke kijk op onze wereld van materie én daarbuiten;
 • Niet blijven hangen in (dualistische) emoties;
 • Oprecht, direct en kristalhelder;
 • Vermogen tot Onvoorwaardelijke Liefde.

Hoe stroken deze twee zienswijzen met elkaar?

Het uiterlijk gedrag van mensen met Asperger voldoet aan de criteria van de DSM V (diagnostisch handboek van de psychiatrie), maar geeft alleen maar weer op welke manier en in hoeverre hij vastgelopen is in deze maatschappij, in dit leven. Onder dit laagje vernis leeft een wezen die zijn energie niet vrijuit richting en vorm kan geven. Deze energie is van een soort die we nog niet zo goed kennen. Een vibratie zo hoog, zo fijn, dat er wondermooie dingen mee gemanifesteerd kunnen worden, waarvan we nu slechts een klein voorproefje te zien krijgen.

De dichtheid van hun lichaam vinden Aspergers beangstigend; ze komen met hun hoge trilling in veel lager trillende materie terecht. Daardoor voelen ze liever niet in hun lichaam, dit gaat onbewust, en in het voelen zit nou juist hun gave.

Aspergermensen en ook degenen met andere vormen van Autisme (dit artikel zal zich verder uitsluitend op het Asperger syndroom richten) hebben een heel andere wijze van de wereld om zich heen waarnemen. Als ze jong zijn wordt dat door hun ouders en daarna de maatschappij niet gereflecteerd, waardoor deze vermogens onvoldoende gezien en geoefend worden en afgesloten raken. Daarna op school moeten ze leren op een manier die niet bij hun unieke waarnemingsvermogen en talenten past.

Mensen met Asperger vinden het heel moeilijk om te leven middenin het menselijk drama: de emoties die we ervaren door onze kleuring van de werkelijkheid en de zienswijze en regelstructuur van een maatschappij die mensen niet de kans geeft zich vrij te ontplooien. Er resteert niets anders dan te gaan leven vanuit het hoofd, liefst daar nog grotendeels boven. Met als gevolg dat de energie niet goed door het lichaam wordt geleid waardoor het functioneren ernstig wordt belemmerd en hoge gevoeligheid verwordt tot overgevoeligheid en er woede-explosies kunnen ontstaan. Mensen met Asperger trekken zich veelal terug in hun schulp en functioneren aan de rand van de maatschappij waar zij soms nog een ministukje van hun unieke talent naar buiten toe vorm kunnen geven.

Bevrijd jezelf van de gevangenis die ′ syndroom van Asperger′ heet!

 

Kun je als mens met Asperger iets doen om jezelf te bevrijden van alle angsten, stress, depressie, frustratie, dwang en beperkingen?  En dan zelfs je volledige potentieel ontwikkelen en gebruiken? Vanuit de coaching van de man van mijn vorige artikel kom ik tot de volgende essentiële stappen om het syndroom te ontmantelen: 

Stap 1. Als je ook maar ìets herkent van het bovenstaande of van de eerder gepubliceerde casus of als je merkt dat er iets geraakt wordt in je, dan ben je feitelijk al bezig jezelf te bevrijden van een psychiatrisch etiket.
Stap 2. Vervolgens komt een grote stap, die je waarschijnlijk het engst zult vinden, namelijk, je wordt gevraagd weer te gaan voelen, om te beginnen in je lichaam. Je bent gewend om je af te sluiten voor zowel het gevoel in je lichaam als voor wat er van buiten komt, omdat je denkt dat je dat niet aankan.  Leer alles wat je voelt te benoemen.
Stap 3. Verwijder de blokkades uit je energiesysteem. Ken je de chakra’s en het Prana of Kundalini kanaal? Zo niet, maakt niet uit, de energie moet in ieder geval weer door deze kanalen en energiepunten vrijelijk gaan stromen en verbinding maken met de aarde en de kosmos. Dat betekent waarschijnlijk dat je moet gaan werken aan de wijze waarop jij nu naar de wereld en naar jezelf kijkt. Je denken te moeten aanpassen bijvoorbeeld, of denken dat je een ‘beperking’ hebt.
Stap 4. De buitenwereld (weer) leren toelaten en merken dat als je energie voluit stroomt, dat geen probleem meer is.
Stap 5. De energie (verder) gaan richten op de dingen waar je enthousiast van wordt en die bezigheden gaan uitbreiden.
Stap 6. De magie ontdekken van je volledige potentieel. Dit gaat in het begin snel en in de navolgende jaren zullen je vermogens verder toenemen. Niemand weet nog tot welke ongekende mogelijkheden de Aspergermens in staat is…

Coaching

Bij dit traject kan het belangrijk zijn begeleiding te krijgen in een veilige omgeving bij iemand die jouw potentie herkent en kan aanwakkeren (iemand die zelf zo’n hoge vibratie heeft). Als je nu al iets van je talenten in de maatschappij weet te gebruiken en enigszins met mensen kunt omgaan, dan kan het heel snel gaan, na enkele sessies al begin je plezier in je lichaam te ontdekken en dat kan zich dan snel gaan uitbreiden. Ook bijvoorbeeld een cursus mindfulness kan je al deels geholpen hebben of kan jou helpen, naast de coaching, om je angst voor het voelen te overwinnen.
Het ontwikkelen van je volledige potentieel, stap 6, zal een grote stimulans krijgen als je met ′soortgenoten′ in een groep met elkaar de mogelijkheden waarneemt die er ontstaan. Dat zal geen praatgroep zijn, maar een groep waarin voelen centraal staat en daarbij alle waarnemingsvermogens die zich aandienen. Zo’n groep bestaat nog niet, maar ik ga dit op korte termijn realiseren.

En hoe zit dat dan met coaching voor mensen met andere Autismespectrum ‘stoornissen’? Dat komt er ongetwijfeld ook; het is allemaal een kwestie van nog luttele tijd voor we de autistische mens in zijn volle pracht gaan zien en waarderen.

Mijn dringende oproep nu voor degenen die zover zijn is: ASPERGERMENSEN STA OP! JULLIE HEBBEN EEN MISSIE TE VERVULLEN OP AARDE. LAAT ONS VERSTELD STAAN VAN JULLIE GAVEN EN TALENTEN! Voor deze Missie is het nodig dat je je volledige Potentieel gaat ontwikkelen. Stop met jezelf te slachtofferen met iets wat een uiting van GODDELIJKE PERFECTIE is. Maak je vrij van al die niet-voedende, op angst gebaseerde, dagelijkse patronen en zekerheden en verzin een passender naam voor jullie unieke groep mensen. Je Volledige Potentieel ontwikkelen vraagt om Vastberadenheid en Doorzettingsvermogen. Wat je ervoor terug krijgt is de Vervulling van Alles waar je over droomde, vlak voordat je aan dit leven begon en Alles waar je nu over durft te dromen en dan veel méér.

 

Vorig artikelWaarom hooggevoelige mensen zich vaak klein houden
Volgend artikelDe moeizame strijd van de leerkracht in deze tijd
Babette Gijsen
In mijn praktijk geef ik spirituele coaching en workshops aan Nieuwetijdskinderen (van 16 tot 66!). Ik heb 25 jaar ervaring als psycholoog, psychotherapeut en spiritueel coach in het begeleiden van mensen naar een gelukkig leven. Mijn werkwijze is intuïtief, direct en gaat door alle lagen heen naar de oorsprong van jouw blokkades. Een vervullend leven vanuit Kracht, Liefde en Waarheid wordt een keuze. Samen ontmantelen we de sluiers van on-bewustzijn en ontbloten jouw Goddelijke Kern. Iedere laatste zondag van de maand is er in Praktijk De Nieuwe Mens een dagworkshop met steeds een ander onderwerp, wat intuïtief bekend wordt in de week ervoor. Iedere tweede zondag van de maand is er de Co-creatie groep voor mensen die meer willen betekenen voor de aarde en de mensheid en zelf een snelle ontwikkeling wensen! Mijn diepste wens is dat we alles in het Diamanten Licht zetten. We rijzen op uit de puinhopen van de oude wereld en scheppen de Nieuwe Samenleving van Universele Liefde en onbegrensde mogelijkheden.

13 REACTIES

 1. Wat een bulshit. Mensen met asperger zijn zoals ze zijn. En hier wordt weer verwacht dat mensen met asperger zichzelf gaan veranderen. Iets wat juist het moeilijkste is. Laat ze toch zoals ze zijn. Wij zijn te realistisch en rationeel voor dit soort zweverige hocus pocus… jammer van de schrijver..

 2. Het lijkt mij dat de enige bevrijding van wat dan ook staat of valt bij hoe je zelf, in dit geval, naar jezelf kijkt.

  Autisme, asperger, boom, regendruppel, muis, lantaarnpaal.

  Wat maakt het allemaal uit, lekker zijn wie of wat je bent.

  Je niet vergelijken, aan willen passen aan wat nu nog als normaal gezien/geacht wordt.

  Ook niet de erkenning (ook van jezelf niet) willen van 'je anders zijn' want zo heb je jezelf al in een hokje geplaatst/een etiket gegeven en heb je je afgescheiden van de bron.

  En heus waar, als je opgaat in/voldoet aan de normen en waarden van de maatschappij dan pas is er iets met je aan de hand.

  Houd zakdoek bij de hand:

  https://www.youtube.com/watch?v=wnwXOrJqhDk

 3. Ik zie in de reacties hoe vaak het gebeurt dat mensen naast het autismespectrum hun oordeel over mensen op het spectrum baseren op wat ze aan de buitenkant waarnemen. Ik ontken hun waarneming niet. Maar die buitenkant heeft niet zoveel te maken met de binnenkant van mensen met ASS. Ze lijken van buiten inderdaad overrationeel en het rationele, de mind en het nadenken zijn inderdaad een deel van hun wezenskern en ook van het geschenk wat ze komen brengen. Het is niet zo dat mensen met ASS gevoelloos zijn. Hun gevoel komt voort uit een zeer hoogfrequente verbinding met spirit die daardoor niet goed op aarde geuit kan worden. En dus nemen mensen om hem heen alleen het rationele waar. Er is eerder een gebrek aan verbinding tussen verstand en gevoel da een gebrek aan gevoel. Het kost veel vertrouwen, geduld en liefde die eerder wordt gegeven dan beantwoord om die kant te zien te krijgen. Het verbonden van die twee is in mijn ervaring een bijzonder proces. De liefde van mensen met ASS speelt zich meer op een metaniveau af dan op het persoonlijke vlak tussen twee mensen. De reden waarom ik het streven naar een relatie heb losgelaten en zoek naar de liefde die altijd en overal manifesteert. Autisme laat zich moeilijk kennen. Mijn missie en die van Babette is het laten zien van die moeilijk kenbare maar reële liefde. Om te laten zien dat er niets mis is met ons, maar dat mensen naast het autismespectrum foutieve conclusies trekken over wat ze niet kunnen zien.

 4. Het vermogen tot onvoorwaardelijke liefde herken ik niet. Juist het tegenovergestelde: het niet kunnen voelen van liefde, het alleen rationeel begrijpen als het in woorden verteld wordt, maar het helemaal niet kunnen voelen. Het zichtbaar niet kunnen geven, alleen ontvangen. Het facilitair behandelen van de partner. Geen liefde. Het sloopt de ander.

 5. Prachtig beschreven! Sowieso ben ik ervoor om niet te denken in beperkingen, maar in talenten. Het feit dat er steeds meer gevoelige mensen en mensen met het opgeplakte label van autisme of adhd komen. Niet omdat het label zo in de mode is, maar omdat deze mensen er komen om iets aan deze door het ego aangedreven maatschappij te doen. Het is dus niet zo dat de mensen ziek zijn, maar de maatschappij is ziek!

 6. Beste Babette, er is hier gewoon sprake van een misdiagnose door de vage definitie in DSM-V. Je kan er een mooi verhaal van maken, maar het gaat gewoon om niet-herkende hoogbegaafden, omdat daar zo weinig over bekend is bij de "deskundigen". Groetjes, Willem de Boer

  • Mee eens. Ben zelf hoogbegaafd en hoogsensitief.
   Aantal dingen overlappen met Asperger zoals het goede geheugen. Vaak krijgen hoogbegaafden eerder verkeerde diagnoses.
   Gelukkig zelf begeleiding gehad bij goede coach, gespecialiseerd in hoogbegaafdheids problematiek.

   Ik weet ook niet of je bij Asperger echt geen empathie zou kunnen hebben, zoals wederom beweerd op tv bij "het is hier autistisch".
   Geloof het zelf niet, maar weet te weinig hierover.
   Ik zie een hoop mensen zonder etiketten en zónder empathie in de samenleving. Daar heeft nooit iemand het over.

  • Ik denk dat het misverstand het niet herkennen van de diepgang van asperger is. Ik herken wat Babette schrijft helemaal en ik voldoe tot in de puntjes aan de beschrijving van asperger van Tony Attwood. Het een sluit het ander niet uit. Maar de massa wil dat niet geloven omdat ze het zelf niet kunnen zien. Ik geloof dat de asperges nu uit hun schulp gaan komen om hun waarheid te laten zien

   • Nou, uit hun schulp komen ze ja! Via mijn website krijg ik nu allerlei dankbetuigingen, aanmeldingen en zelfs hulpaanbod van asperges. Ik ben blij!!! Het gaat beginnen!!! Merel, kom je ook je potentieel in de groep inbrengen??!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in