DELEN
bevrijding-van-het-syndroom-van-asperger

Bevrijding van het Syndroom van Asperger? Een casus van een man met Asperger en ADHD die de stap waagt om zijn Ware Zelf te ontdekken.
Een ontroerende ontmoeting met een prachtig mens.

Ontwaken vanuit het autismespectrum

Het is een feit voor degenen die zich met spiritualiteit bezig houden: we zijn allemaal aan het ontwaken. Bij de één gaat dat echter wat gemakkelijker dan bij de ander. De mensen met een diagnose in het autismespectrum lijken een wel erg uitdagend pad te bewandelen. Dat pad heeft hobbels en diepe modderpoelen waarop men vastloopt en dat wordt dan ook wel een “syndroom” genoemd en belandt in het grote boek van de psychiatrische diagnoses, de DSM.

Mijn psychologische en menselijke benadering van Asperger

Ik heb niet veel ervaring vanuit mijn werk met Autisme of Asperger of PDD-NOS en bega dan ook nogal eens fouten in het contact met mensen die deze diagnose hebben gekregen. Getuige bovenstaande, want ik geloof dat vele van hen niet tegen beeldspraak kunnen. Ik ben psychotherapeut en de paar mensen met Asperger die ik in behandeling kreeg ooit, haakten na twee of drie sessies gefrustreerd af. Vanuit mijn vakgebied kon ik ze weinig bruikbaars bieden.
In mijn dagelijks leven kon ik het eigenlijk heel goed met deze mensen vinden (zonder van een diagnose op de hoogte zijnde), voordat we het contact verbraken vanwege woede-uitbarstingen die me te veel werden. Ik had ontzettend veel plezier met de speelse, pure onderzoeksgeest van deze vrienden en hun verrassende kijk op dingen. Ik had vrijwel geen last van hun veronderstelde emotieloosheid en gebrek aan empathie. Zelf had ik inmiddels weinig behoefte meer aan praten over het vermeende onrecht in de wereld en dat door onze naasten jegens ons in het bijzonder. Ik leefde in het moment, net als zij!

Een mens met Asperger op mijn spirituele pad

Sinds twee jaar combineer ik de psychotherapie met spirituele coaching (healing, reading). De integratie hiervan ontvouwde zich op natuurlijke wijze, terwijl van daaruit steeds weer nieuwe inzichten en creatieve vormen ontstaan.
Er kwam weer een mens met diagnose Asperger en ADHD op mijn pad. Tijdens mijn eigen spirituele scholing ving ik een keer op dat mensen met Asperger nieuw zijn op deze wereld en een zeer hoge vibratie hebben. Dat bracht bij mij iets in beweging. En nu kon ik het Aspergerschap opnieuw gaan onderzoeken.

De eerste sessie

Als 50-er functioneerde Jorrit (naam gefingeerd) met veel moeite en stress goed in een baan in de software en kon daar zijn hersencapaciteit met enige voldoening beproeven. Zijn relatie met zijn vrouw liep echter vast, wat zich bij hem uitte in agressie en zich afsluiten. Het echtpaar gaf aan ook niet zonder elkaar te kunnen; hij durfde zelfs niet zonder haar naar mij toe te komen. Ze waren ten einde raad: Jorrit moest zich beter leren aanpassen.

Toen ik halverwege deze eerste sessie vroeg wat mijn cliënt voelde, wist hij uit te brengen dat hij het liefst de kamer uit zou rennen om nooit weer terug te komen. De spanning liep hoog op bij hem – pas later kon hij uitleggen dat dat te maken had met de vele “transities” die hij moest maken om hier te kunnen komen en te kunnen praten met mij. Nu nodigde ik hem uit om te vertellen waar hij dat in zijn lichaam voelde en dat bleek gelijk een brug te ver: dat wilde hij niet, dat kon hij niet. Dat leek me niet goed.

Kwaliteiten van Jorrit

Inmiddels had ik de hoge vibratie van het energieveld van Jorrit goed kunnen waarnemen. En ik voelde door alle problemen en frustratie heen ook een lichtheid die alleen maar kan bestaan bij mensen die niet meer kleven aan de dagelijkse en wereldse verhalen van ons bestaan. Er worden in dat geval geen emoties meer opgewekt, de dualiteit is ontstegen en er komt ruimte om in de eenheid een trilling van onvoorwaardelijke liefde te gaan leven. De trilling van Jorrit voelde als verfijnd, vreugdevol en liefdevol. En deze energie uitte zich ondanks alle problemen in een opgewekte zorgeloosheid en hoogontwikkelde moraal. Hij kon bijvoorbeeld de vreemde gang van zaken in onze maatschappij in slechts een paar klinkende uitspraken vatten. En ondanks zijn hinder van deze maatschappij, dat doen met het begrip van een boeddha die mededogend naar zijn volgelingen kijkt. Jorrit vertoonde vrijwel alle symptomen van het syndroom van Asperger en van ADHD, maar zoals ik het nu begreep, juist ook in positieve zin!

Zou bevrijding mogelijk zijn?

Ik had opeens de volle aandacht van mijn cliënt toen ik hem vroeg wat zijn kwaliteiten waren in denken en voelen en hardop veronderstelde dat hij daarin nieuw en uniek zal zijn. Maar hij vond dat nog moeilijk om te verwoorden. Hij werd geraakt toen ik hem vertelde dat zijn energieveld een hogere trilling had dan andere mensen en reageerde met: “nou en of!” zonder dat hij dat aan mij uit kon leggen. En hij reageerde geëmotioneerd toen ik constateerde dat hij eigenlijk in een gevangenis leeft en dat we eens moesten gaan kijken of hij daaruit te bevrijden was. Méér aanpassen dan hij al deed leek mij uit den boze: we zouden wel eens gaan ontdekken wat hij allemaal kan!soccer-1341849_1920

Inmiddels durfde hij wel een volgende zitting te komen en ik waarschuwde hem dat hij al zijn vastigheidjes los zou moeten laten: ik wist tevoren niet wat we gingen doen, maar we zouden op ontdekkingsreis gaan en in ieder geval gaan vòelen. Hij mocht zijn partner daartoe thuis laten. Jorrit twijfelde niet: zoals hij bezig was wilde hij niet langer en ik zag hoop bij hem sprankelen.

De energiestromen beheren

In de tweede en derde sessie ontdekten Jorrit en ik wat hij allemaal voelt binnen en buiten zichzelf. Buiten was nog te eng, dus eerst binnen. Wat hij “ adrenaline” noemde bleek al gauw gewoon levensenergie te zijn die bij hem nogal heftig aanvoelde, omdat hij die onbewust onderdrukte “om niet in de ADHD te schieten”.
Ik vroeg me af waar dit mis ging: levensenergie behoort lekker in en uit het lichaam te stromen. Met name bij het hart komen ingaande stromen van boven en beneden samen, waarna ze zich verspreiden en het lichaam weer verlaten via de chakra’s (energiecentra), afhankelijk van welke uitingsvormen we gebruiken. Nauwkeuriger voelend ontdekten we dat de energiestroom bij zijn kruintje binnenkwam, zoals dat hoort, maar dan bij zijn schouders en borst al weer naar buiten toe afboog. De stroom vanuit de aarde richting het hart was nauwelijks waarneembaar. Wel kon Jorrit de chakra’s boven het hoofd en onder zijn voeten benoemen, maar niet in zijn lichaam. Drie boven zijn hoofd en drie onder zijn voeten. Als dat geen nieuwetijds kind is!

Blokkades losmaken

We stonden met onze aandacht stil bij de oorsprong van de blokkade in de energiestroom. Het werd mij duidelijk dat Jorrit de dingen van het dagelijks leven met weinig liefde doet omdat hij zichzelf onder druk zet om te presteren. Deze prestatiedrang had niets karmisch, maar ontstond vanuit de aanpassing aan de eisen van deze maatschappij. Met deze intentie kneep Jorrit een groot deel van zijn licht af waardoor zijn hart, wil, buikgevoel en stevigheid op aarde niet konden meedoen in zijn dagelijkse bestaan.
Met dit inzicht en nieuwe intenties: de dingen met liefde doen, in het moment leven in overgave aan de levensstroom en het proces waarderen in plaats van de uitkomst, konden we met onze gezamenlijke energie de levensenergie van Jorrit door zijn hele lichaam sturen.

Op ontdekkingsreis met Het Ware Zelf van de mens met Asperger
De reactie van Jorrit was extatisch, hij had zich nog nooit zo gevoeld, hij voelde zich bevrijd van zijn gevangenis. Zijn intense vreugde en dankbaarheid ontroerde ons beiden diep. Hij wist nu wat hem te doen stond: laten in- en uitstromen in plaats van terugtrekken en vasthouden; stappen nemen in plaats van angstig vermijden, ook in het contact met mensen. In de sessies daarna ging Jorrit zijn energiestromen beter beheren. Er daalde een lichtlichaam/zieledeel in waardoor hij op verfijnder niveau in zijn lichaam kon gaan voelen. Hij durfde nu ook om zich heen te voelen en kon uiteindelijk het hele universum met zijn bewustzijn omvatten. Er gebeurde meer op spiritueel niveau, wat voor hier te ver voert, maar wat we bijvoorbeeld ontdekten over hem: hij kan zijn energie richten om te healen en is heldervoelend en zeer fijngevoelig, maar hij neemt de dingen op een andere manier waar dan ik en let ook op andere zaken. Hij is helderwetend en doorvoelt ieder woord op betekenis en waarheid. Hij weet Alles, zo blijkt al gauw, het is allemaal latent aanwezig. Ook kregen we een indruk van wat hij op Aarde komt doen. En we gingen op zoek naar karma, maar dat is er gewoonweg niet.stones-1372677_640

Veranderingen in het dagelijks leven

In zijn dagelijks leven veranderde alles in rap tempo. Jorrit kreeg een ander project van zijn werkgever en mocht het nu ook leiden en het geeft hem veel meer vervulling dan het voorgaande. Thuis loop alles veel beter. Eerst was de vraag: ”hoe ga ik met mijn vrouw om die negatief tegen alles aankijkt en zoveel aandacht nodig heeft daarvoor?” Nu geeft hij zijn vrouw aandacht voor wat er wel mooi is tussen hen en hun relatie verdiept zich. Hij merkt dat zijn partner, een heldervoelende vrouw en een zielsverbinding van hem, mee kan groeien in waar hij mee bezig is.
Jorrit meldt na 10 sessies dat zijn licht door zijn hele lichaam stroomt nu en dat door het naar buiten te laten stromen, hij zich echter en betrokkener voelt. De buitenwereld voelt daardoor niet meer zo zwaar. Blij en triomfantelijk vertelt hij het als hij al een week goed is omgegaan met zijn OV-jaarkaart: dat scheelt geld!
Inmiddels is hij ook een weekend in het buitenland geweest waar hij wild enthousiast van terugkomt: voorheen was zoiets een bezoeking.

Uitdagingen op het pad

Onderwerpen die met het syndroom te maken hebben en die in al die sessies nog langs kwamen, waren onder andere “waar leg ik mijn focus, er komt zoveel nieuws binnen nu en het was al zoveel”, “hoe verdeel ik mijn energie en kom ik tot rust” en “hoe kom ik ertoe een klusje daadwerkelijk te doen als ik het wil doen?” Dat alles blijkt te bewerkstelligen door op een goedlopende energiestroom te letten en dit te bevorderen met de juiste intentie en de daaruit volgende actie. Jorrit leert het zichzelf, luisterend naar zijn lichaam, met zijn optimisme en de hem gebruikelijke grote inzet.
We hebben de veertiende sessie gehad en er blijkt nog een grote uitdaging te liggen. We bespreken zijn medicatiegebruik. Jorrit schrikt van dit onderwerp terug, maar loopt niet kwaad weg en maakt zijn angst voor terugval bespreekbaar. We komen er nog wel een keer op terug als hij zover is.

Bevrijding van het Ware Zelf

Ondertussen maakt Jorrit de weg vrij naar een voluit leven vanuit zijn Goddelijk Kern. Het is mij duidelijk dat hij iets nieuws neer komt zetten op aarde en dat de spanning in zijn lichaam die nu meer alertheid is geworden vraagt om andere, meer vervullende uitstromen van zijn creatieve energie vanuit Essentie. Voor nu geniet hij van de kleine stappen die een grote transformatie in zijn leven geven.

Is hier sprake van algemeen geldende waarheden?

Ik kom na deze casusbespreking op de vraag uit of iets van het geschrevene algemene geldigheid heeft voor andere mensen met dit syndroom of andere aan autisme verwante stoornissen. De indrukken van mij en mijn cliënt zijn dat er bij hem niets aan de hersenen verkéérd bedraad of geregeld zit: al het stereotiepe gedrag lijkt een spanningsregulator en de beperkte focus van deze mens met Asperger in werk en belangstelling blijkt, als we het simpel en kernachtig stellen, te zitten in een beperkte doorvoering van de energie door het lichaam. Vanuit de Chakra Psychologie (Anodea Judith) kun je dit probleem als volgt verklaren. Door de energieblokkades kunnen niet alle chakra’s in het lichaam goed functioneren en de levensenergie kan alleen via het hoofd en ook de keel tot expressie komen. Het hart, met zijn liefde en empathie kan zodoende niet deelnemen, evenmin als dat de wil via het derde chakra, de seksuele en creatieve energie via het tweede en de basisveiligheid via het eerste tot uitdrukking kunnen komen in alles wat de persoon manifesteert in deze wereld.Voorgoed ontwaken in Liefde

Liefde, bedrading en naar een algemene toepassing

Als je je werk mede vanuit je hart, midden en basis kunt doen wordt het veel rijker op alle niveaus. Je relaties worden vanuit een voeding vanuit je hele lichaam liefdevol en vervullend.
Jorrit geeft aan dat zijn vrouw meegroeit nu in zijn proces. Ik merk de liefdevolle intentie die daaruit spreekt en de oordeelloosheid waarmee hij haar negatieve gedrag benadert. Het geeft aan dat alle chakra’s open staan en dat hij het leven kan benaderen vanuit een hoger plan wat het individualistische ontstijgt. Hij toont zich zelfs empathisch met zijn aandacht voor haar, wat ook in de sessies merkbaar begint te worden, omdat hij zich open durft te stellen voor de emoties van anderen. Hij is niet meer zo op zichzelf gericht.
Het kan dus zeker zo zijn dat de hersenen van deze persoon anders werken en anders bedraad zijn (ik heb me daar met mijn cliënt (nog) niet in verdiept), maar dat is dan geen afwijking, maar juist bedoeld in deze nieuwe tijd. Het lijkt een kwestie van de juiste besturing zien te vinden en dat is een hele uitdaging in deze maatschappij..

Of de getoonde benadering voor andere mensen met een diagnose Asperger en zelfs andere vormen van autisme werkt, is nog een spannende leerweg, die ik vol verwachting ben ingeslagen. In mijn volgende artikel kom ik met een voorstel voor een stappenplan wat naar bevrijding van het syndroom van Asperger kan leiden.

 

Referenties:
Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorders IV-TR en V
Merel , redacteur Nieuwetijdskind Magazine- Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief
Anodea Judith-Handboek chakrapsychologie

Vorig artikelLilith, Hagar en Sarah & het kloppende hart van het Vrouwelijke
Volgend artikelJe leven leven zoals jij dat wilt, het kan!
Babette Gijsen
In mijn praktijk geef ik spirituele coaching en workshops aan Nieuwetijdskinderen (van 16 tot 66!). Ik heb 25 jaar ervaring als psycholoog, psychotherapeut en spiritueel coach in het begeleiden van mensen naar een gelukkig leven. Mijn werkwijze is intuïtief, direct en gaat door alle lagen heen naar de oorsprong van jouw blokkades. Een vervullend leven vanuit Kracht, Liefde en Waarheid wordt een keuze. Samen ontmantelen we de sluiers van on-bewustzijn en ontbloten jouw Goddelijke Kern. Iedere laatste zondag van de maand is er in Praktijk De Nieuwe Mens een dagworkshop met steeds een ander onderwerp, wat intuïtief bekend wordt in de week ervoor. Iedere tweede zondag van de maand is er de Co-creatie groep voor mensen die meer willen betekenen voor de aarde en de mensheid en zelf een snelle ontwikkeling wensen! Mijn diepste wens is dat we alles in het Diamanten Licht zetten. We rijzen op uit de puinhopen van de oude wereld en scheppen de Nieuwe Samenleving van Universele Liefde en onbegrensde mogelijkheden.

33 REACTIES

 1. Prachtig lieve Babette,
  Tranen rollen over mijn wangen van ontroering. Altijd heb ik geloofd in mogelijkheden zoals jij deze omschrijft. De mens is de verbinding met zijn essentie en zijn of haar mogelijkheden en potentieel vergeten. Je nieuwsgierigheid, geloof en inzet brengt deze prachtige openbaring aan het licht. Daar waar de mens zijn mogelijke verbindingen/ geblokkeerde energiestromen weer kan bevrijden van blokkades en zijn ware persoonlijke kwaliteiten ontdekt openbaart zich de zinvolle en dienstbare levenstaak die een prachtig helend licht en spiegel zal kunnen zijn voor veel mensen. Geloof in de mens, in wonderen, mogelijkheden en liefde zijn dé verbindingen van hoop en vreugde in het aardse leven. Dankjewel voor deze inspiratie die een lichtje in mijn ziel ontsteekt. Liefs Indra

 2. Ik heb zelf ook een vorm van ASS. Ik kan me soms moeilijk verwoorden wat ik nou echt bedoel, maar ik doe een poging, omdat mij dit thema natuurlijk aan het hart gaat.
  Genezing, bevrijding of overwinning (of hoe je het moge noemen) van ASS vind altijd op meerdere lagen plaats. Het belangrijkste is om die ingang te vinden. Bij mij was dat uiteindelijk toch de reguliere weg. Juist omdat ik te maken had met problemen op praktisch gebied. Ik ben terecht gekomen bij het DR Leo Kannerhuis, een gespecialiseerde 3de lijns GGZ instelling. Alles staat of valt met de klik die je hebt met je behandelaar. Ik had het geluk iemand te krijgen die gewoonweg uit jaar hart werkte. Met veel compassie en kennis in het vak. Ik leerde hoe de wereld hier in elkaar stak. Zag maar hie andere mensen soms denken en doen.
  Ik heb daar dus 10 keer meer geleerd dan 10 jaar spirituele ontwikkeling voorafgaand, met ook nog eens een spirituele opvoeding van een bewuste en gevoelige moeder.
  Wat ik wil zeggen is, er is niet een manier van oplossing. En ik wil iedereen op het hart drukken mensen met ASS serieus te nemen, in al hun behoeften en ongemakken, die echt zijn. De struggelingen zijn echt, net als er echte oplossingen zijn. Dit ook niet met een aangeleerd chakraverhaal of energie oplossing weg te wuiven. Ik heb meerdere behandelaren op energie niveau gehad en als was er ergens iets dat ik meer kon aanvoelen dan zij, ik had er weinig aan. Had veel vrienden in de spirituele wereld, maar op momenten dat ik het moeilijk had of een woede-aanval kreeg had ik geen steun aan ze, ze braken juist altijd het contact. Contact dat im zo graag wilde en behoefte aan had om de wereld om me heen te begrijpen.
  Begrijp me niet verkeerd. Energie, chakras en spiritualiteit is echt en waar. Alleen zijn er nog zo veel niveaus waar we elkaar niet begrijpen. Ieder vat spiritualiteit weer vanuit zijn eigen opvatting en eigen invalshoek op. Daar zitten oplossingen zowel als valkuilen. Maar neem mensen met ASS serieus, in wat ze wel/niet (kunnen) zeggen en voelen. Zei dat ze zogenaamd voor of tegen spiritualiteit zijn. Het verhaal heeft altijd zoveel meer kanten dat even snel in een online reactie samen te vatten.

 3. Je wilde weten of zulke sessies ook aanslaan bij mensen met andere vormen van autisme?
  Je spreek er hier met een.
  Ben licht autistisch, dit hele artikel, vluchtig door gelezen en gekeken.
  Het zet me zelf wel aan het denken.
  Verlies ik nou mijn eigen spiritualiteit om met de mensenmassa mee te komen of is mij spiritualiteit al bij alles aanwezig?
  Dus denk als het me al aan het denken zet het wel zou kunnen werken.
  Wil best verder met je kijken er naar als je nog een test persoon zoekt.
  Ben benieuwd wat er uitkomt.
  Succes met alles en hoor het wel weer.

  • Hallo Laurens,

   Ik denk, om op je vraag te antwoorden, allebei. Waarschijnlijk doe je je hele leven al aan aanpassing, zoals wij allemaal, maar voor jou nog een stapje verder en daarmee loop je uiteindelijk misschien vast op je pad en leer je niet het Licht wat je meedraagt, degene die je in Essentie bent, helemaal te belichamen. Anderszijds heb je dat licht al voor een groot deel bij je en je kunt daar de harten van mensen mee verwarmen! Vooral als je je dat bewust bent. De ontwikkeling die je gaat op Aarde, in de stof, met de mensen, je een weg banend terwijl je je kwaliteiten ontplooit, is bedoeld. Aan het vastlopen kun je iets doen door je te ontwikkelen, fysiek, emotioneel, spiritueel.
   Als je verder met me wil kijken kun je een afspraak maken via mijn website.

 4. Hallo, voor mij voelt het dat mensen die gediagnosticeerd zijn binnen het ASS hier op aarde zijn om veel energie aan de aarde te geven. Vanuit hen onwaarschijnlijk hoge trilling komen alle indrukken erg hard binnen. Flitsen, onverwachte bewegingen. Alles is gestuurd vanuit het brein. Wij filteren info die we binnen krijgen. Zij niet. Zij laten ons ook ergens zien dat de wereld moet veranderen voor deze mensen. Zoals ik net zei, zij zijn hier om een grote dosis energie aan de aarde te geven vanuit een veel hogere trilling. Dit js hoe het voor mij klopt. Ik werk sinds kort als ambulant pgb coach en leg de focus op jongeren binnen dit spectrum.

  Gr. Thijs

 5. Dat hoge trillingsniveau dat wordt beschreven schijnt een kenmerk van hoogbegaafdheid te kunnen zijn. Hoogbegaafdheid komt veel voor onder mensen met een aan autisme verwante stoornis.

 6. Wat leuk al die reacties!
  De opmerking over 'bevrijding van het syndroom van Asperger' kan ik mij voorstellen. Ik heb het in het artikel nagelaten om in te gaan op discussie over definities. Zoals ik het ervaar is het "syndroom" alle ziektegedrag wat ontstaat wanneer een persoon met Asperger vastloopt. Het 'Aspergerschap' zelf zie ik als een nieuwetijds kwaliteit. Maar eigenlijk vind ik dat we voor het woord Asperger ook iets nieuws moeten bedenken. Welk nieuwetijdsmens wil genoemd worden naar iemand die zijn naam verleend heeft aan wat hij uitsluitend als jouw ziekte ziet? Merel, weet jij iets beters? Want als ik je goed begrijp kunnen we de term ook niet zomaar afschaffen, omdat ieder soort autisme weer een eigenheid heeft.

  B Rob,
  Je hoeft niets van lichtlichamen en chakra's te ervaren om toch spiritueel te kunnen ontwaken. Geef het dus niet zomaar op! Misschien kun je mijn volgende artikel lezen om weer hoop te vatten.

  Voor de ongelovigen onder jullie wil ik nog laten weten dat ik psycholoog en psychotherapeut ben met een zeer uitgebreide reguliere ervaring.

  Bedankt allemaal en weet dat je de Liefde zelf bent!

 7. Herkenbaar artikel voor mij! Mijne tweelingziel is ook gediagnosticeerd met asperger, maar hoogstwaarschijnlijk zit zijn derde oog chakra volledig geblokkeerd. Een vriendin van mij had mij erop gewezen dat zijn derde oog geblokkeerd zit. Hierdoor leeft hij in een illusie en dus in de illusie dat hij als 'Asperger' geen normaal leven kan leiden met normale sociale relaties, liefdesrelaties enzovoort. Hij heeft ook een extreem hoog trillingsniveau. Persoonlijk geloof ik niet in Asperger, maar eerder dat dit een uiting is van innerlijke blokkades die dienen getransformeerd te worden. Het is vooral een kwestie van willen werken aan jezelf. Een etiket op iemand kleven is makkelijker in deze maatschappij met als gevolg dat de persoon in kwestie eeuwig in een slachtofferrol blijft zitten.

  • Daar ben ik het niet mee eens. Dat door mensen een etiket te geven je mensen in een slachtoffersrol laat leven. Het is belangrijk in deze hectische en op materialistische denken deinende maatschappij een baken te vinden. Waar je als mens met zogeheten etiket en mens zonder etiket een weg hebt te vinden. Er is altijd veel kritiek op onze maatschappij. Maar als je spiritueel gelovig bent kun je er niet onderuit dat de maatschappij waarin wij leven onderdeel daar van is. We leven in Nederland. En Nederland is klein. Maar er leven veel mensen en allerlei energien ontmoeten elkaar. Ook allerlei denkbeelden. Het een kan ook niet zonder het ander. We hebben de ratio niet voor niets meegekregen. Zij stelt ons in staat bruggen te bouwen en woorden en betekenis te geven aan ons zelf. Een etiket of met meer empathie zeggende: een diagnose gesteld krijgen helpt mensen met elkaar te verbinden. Begrip voor elkaar te ontwikkelen. Dichter bij elkaar te komen. Een diagnose is niet sluitend of altijd de juiste. En zeker vind ik ook dat een meer individuele benadering gewenst is. Om te kunnen leven in deze maatschappij heb je handvaten nodig. Grond onder je voeten. Zodat je ziektebeeld niet bepalend wordt. Maar de persoon en de talenten die je hebt. De maatschappij waarin wij leven is zo gek nog niet. We maken er zelf een gekte van. Door haar af te wijzen. Door het rationele te ontkennen sla je over bruggen te slaan. Bruggen die zo belangrijk zijn. Het afwijzen van een diagnose is ook het afwijzen van al diegenen die met hart en ziel zich inzetten de mens beter te begrijpen en zo hulp te bieden. Studies en onderzoek afwijzen die vele mensen kunnen verder helpen. Je kunt met een diagnose niet zomaar spiritueel losgaan. Daar zijn wij mensen niet voor gemaakt. Daar zijn we nog lang niet aan toe. Spiritualiteit is prachtig maar ook net als het ratio en ons menselijk zijn in delen te ontvangen. Alles is een groei proces. Mensen en vooral jonge kinderen met een diagnose hebben het erg erg moeilijk. Met het hart, ratio en liefde kunnen we deze kinderen zoveel mogelijk proberen te helpen en proberen te begrijpen. Ik lees overal en altijd dat mensen zich afzetten tegen een diagnose
   Mensen die vanuit een luxe positie hun ongezouten mening geven. Iedereen weet het beter. Nee diagnose is belachelijk. Alsjeblieft geen etiketten. Helemaal niet nodig. Op deze site wordt spiritualiteit als reden gegeven op andere media worden de ouders veroordeeld. Alsof anders zijn niet bestaat, ontkent hoort te worden. Maar lieve mensen, de maatschappij dat zijn wij.

 8. Ik lees hier een heel prettige bevestiging van mijn eigen proces. Ik heb echter weerstand bij de woordkeuze ' bevrijding' van asperger. Ik ben van mening dat mensen met ASS of asperger niet ' bevrijd' of 'genezen' hoeven te worden maar begeleiding nodig hebben bij het leren aarden.
  Het getuigt van een zeer onbewuste opvatting dat autisme 'zielig' is en dat mensen met autisme iets cruciaal menselijks missen. Ze missen niets, ze kunnen er wat minder makkelijk bij dan andere mensen. Ik heb zelf ervaren dat spirituele ontwikkeling helpt bij het naar buiten brengen van liefde en open kunnen staan voor andere mensen en de wereld als geheel. Ik ben van mening dat mensen met autisme een enorm potentieel aan liefde in zich dragen maar kunnen dit als gevolg van blokkades moeilijk naar buiten brengen en het wordt door hun omgeving vaak niet opgemerkt en ook niet erkend. De opmerking van andere reageerdees met asperger dat deze mensen meer baat zouden hebben bij reguliere psychologische hulpverlening daar kan ik het en velen met mij alleen maar hartgrondig mee oneens zijn. De reguliere hulpverlening is erg bezig met sociaal 'fixen' van deze mensen of het proberen te verhelpen van emotionele verwerkingsproblemen op een manier die voorbij gaat aan de fijngevoeligheid van deze mensen. Ook het aanleren van sociale vaardigheden als het dresseren van een hondje is m.i. totaal kansloos. Naar mijn mening hebben mensen met ASS meer baat bij een grondige basis energiewerk, spirituele educatie in plaats van zgn 'psychoeducatie' van uit een stoornisgericht denkkader en een goede gronding. Extase is nu niet direct een ervaring die we met autisme associëren maar bij mij was ook extase, een geestkracht die zo intens is dat ze niet woorden is te bevatten, een hunkering naar het leven zelf en het compromisloos aanvaarden en een bereidheid vanuit overgave om deze talenten te manifesteren het gevolg van een spirituele benadering. Als een reguliere behandelaar zo'n doorbraak bij een cliënt met ASS weet te bereiken, dan hoor ik dat graag. Ik ben verlost van dwangstoornissen en depressies, ik leer steeds meer in verbinding met mensen te staan en keer mijn grenzen steeds beter te bewaken.
  Nog een opmerking: therapeutische doorbraken zoals hier beschreven zijn natuurlijk fantastisch om mee te maken maar naar mijn ervaring ervaar je even een 'high' omdat je diep contact maakt met een hoger bewustzijn, maar dat zakt altijd weer af. Het is niet zo dat als bij toverslag je problemen zijn opgelost. Daarna begint de integratie. Een moeilijk soms ontmoedigend proces maar zeer de moeite waard.

  • Wat jij de reguliere hulpverlening noemt zijn blijkbaar de mensen die niet daadwerkelijk gespecialiseerd zijn in autisme, en die maar wat aanrommelen omdat ze er ooit een boek over lazen of er een workshop over volgden. En ja, die maken grove fouten. Er zijn in de huidige GGZ instellingen en behandelaars die precies niét doen wat jij hier omschrijft, maar ruimte geven voor het individu en respect hebben voor het diepe gevoelsleven van iemand met Asperger. Ik heb in een jaartje bij zo'n instelling meer geleerd en ontwikkeld dan de jarenlang hiervoor waarin ik me liet volpompen met bovenstaand geneuzel. Als het slachtoffer denkt dat het werkt kun je er moeilijk iets tegenin brengen, ieder ervaard zijn leven anders, maar ik bedenk me dan alleen maar hoe naïef en beïnvloedbaar iemand met autisme kan zijn en hoe daar door dit soort kwakzalvers en wanna be goeroes vrijuit op gejaagd wordt. Het is triest.

   • <blockquote>die maar wat aanrommelen omdat ze er ooit een boek over lazen of er een workshop over volgden.</blockquote>

    ongenuanceerd en overdreven

   • Ik ben oprecht geïnteresseerd in reguliere instellingen waar zulke behandelsuccessen worden behaald, graag met naam van de instellingen. Want mijn eigen ervaringen en die van ontelbaar veel anderen, kinderen en volwassenen zijn dramatisch slecht. Ik ken persoonlijk geen enkele moeder die echt tevreden is over het traject dat haar kind volgt bij een GGZ instelling. En daar zitten dan autismecentra bij. Iedere volwassene met ASS die heb meegemaakt maakt gehakt van de begeleiding die hij/zij heeft ontvangen. En als je dan bedenkt dat de arbeidsparticipatie van volwassenen met ASS bedroevend laag is kun je alleen maar concluderen dat we maar heel weinig weten van wat goede autismebegeleiding is. De manier waarop jij mensen die uit wanhoop maar iets anders proberen en de mensen die hen hulp bieden vanuit een ander paradigma dan het wetenschappelijke bejegent vind ik erg ongenuanceerd. Bovendien wil ik graag vanuit de reguliere behandelingen zulke indrukwekkende successen zien als er in het holistische circuit worden behaald. En wat die kwakzalvers betreft: als je rijk wilt worden dan zijn daar slimmere manieren voor.
    Mijn grootste weerstand tegen de reguliere benadering bestaat eruit dat men vasthoudt aan een stoornisbenadering. Hoe leer je leven met je dwangneurose, depressie, moeite met contact, intimiteitsprobleem etc. Mijn benadering is: leer er niet mee te leven, groei eroverheen! En dat is mogelijk. Het is een lange, moeizame maar fascinerende weg. Mijn leven was beslist niet zo bevredigend geweest als ik de holistische weg niet was ingeslagen.

    • Merel, je hebt het prachtig verwoord en met mijn ervaringen in het reguliere en het holistische kan ik volmondig beamen dat je gelijk hebt. Jammer vind ik het dat mensen die er in of met hun energie er niet bij kunnen het meteen moeten benoemen. Graag zou ik in contact komen met de gastauteur van dit stuk.

    • Simon Carmiggelt zij het al heel lang geleden. de geheel onthouders hebben gelijk maar alleen de alcoholisten weten dat.
     de reguliere geneeskunde zal altijd te kort schieten, gewoon omdat ze totaal niet weten zelfs geen inschatting kunnen maken uit welke energie iemand bestaat.
     de enige mensen die andere kunnen helpen zijn de ervarings deskundige. degene die net zoals ik gepionierd hebben en wegen gezocht en gezocht en gezocht. Degene die van binnenuit weten, die hebben geleerd naar hun hart te luisteren en te handelen.
     die de moed hebben om tegen alle conventies in te gaan. die zelf alle opgeplakte stickers verwijderen die er door andere opgeplakt zijn en vanuit ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE ZICHZELF NEER ZETTEN OP DE AARDE.
     Els

   • Hoi Annica,

    Heb je misschien meer informatie over de wél bevredigende reguliere hulpverlening/instellingen/behandelaars? Welke zijn het? Waar zitten ze? Alvast bedankt

 9. Bedankt voor dit mooie artikel. Een pareltje! Ik heb dezelfde vraag als Barbara: is het mogelijk om in contact te komen met deze gastauteur?

 10. Bedankt voor dit mooie artikel! Een pareltje! Ik heb dezelfde vraag als Barbara. Ik zou erg graag in contact komen met de gastauteur. Ik (h)erken het artikel volledig en heb sterk het gevoel dat hij/ zij ons verder zou kunnen helpen op de weg die wij met onze zoon van 11 gaan…

 11. Ik ben een man van 58 die ook de diagnose A.S.S. heeft.
  Ik betreur ten zeerste wat ik hier lees. Psychologie is een wetenschap.
  Iets "Chakra Psychologie" noemen is mensen wijsmaken dat ook dat een wetenschap zou zijn.

  Het hele nieuwetijdsgebeuren, indigos, transities etc kan je draaien en keren hoe je maar wil. A rato van 60 Euro/uur waarschijnlijk, en met een plakaatje "psychoterapeut" naast je deurbel.

  In licht, liefde en vrede? Kan best zijn, maar doe toch eens normaal man.

  Alvast bedankt.

  • Beste Luk,
   Als afgestudeerd 'psycholoog' is het mij een eer om je te bevrijden van deze onwaarheid: psychologie is een pseudowetenschap die van zaken die niet in woorden te vatten zijn toch betekenis probeert te geven, die vaak ver weg staat van menselijke beleving. Een stoornis wel of niet hebben op basis van het invullen van vragenlijsten om zo een benadering van het innerlijk te krijgen, die zo dubbelzinnig/multi interpretabel is dat 'ziektes' zoals adhd in Frankrijk niet voorkomen?

   De DSM, het handboek waarin alle voorwaarden staan waar je aan moet voldoen om aan een psychische 'ziekte' te voldoen is een culminatie van ego's van witte amerikaanse gezaghebbende psychiaters waarin handjeklap is gedaan met de persoonlijke interpretaties van 'ziektebeelden': 'als jij jouw gegeneraliseerde angststoornis erin wil, wil ik mijn versie van schizofrenie erin'.
   In Japan is schizofrenie als term ook verwijderd en benaderen ze het nu ook vanuit meer spirituele benadering, omdat de diagnose schizofrenie daar een uitnodiging leek voor zelfmoord.

   Anyways.
   De reguliere psychologie heeft wel formele authoriteit nog, maar deze is niet ergens op berust. Behalve perpetueel medicijngebruik om een nieuw probleem te creëren naast het half oplossen van een ander. Wie heeft daar baat bij?

   • Leuk dat je "de DSM" zo afbreekt. Wordt onder bovenstaand artikel wel gebruikt als "referentie".
    Karma is a bitch.
    Dus dit keert zich nog wel eens tegen al die "spirituele alles beter weters".

 12. Iemand van een pervasieve neurologische ontwikkelingsstoornis 'bevrijden' met spiritualiteit? Dit klinkt voor mij, als mede-Asperger, als een tijdelijke obsessie die hij helaas niet zal kunnen volhouden. Begeleiding van een goede, in autisme gespecialiseerde, psycholoog geeft op de lange baan meer begrip, coping en zelfs vooruitgang.

 13. Interessant om te lezen. Ik heb persoonlijk alleen moeite met chakra's lichtlichamen etc. Maar dat komt omdat hier zelf niets van waarneem of ervaar dus het zijn vaagheden voor me hoewel ik me er ook jaren in verdiept heb. Kan er concreet niets mee.

  Wel fijn dat 'Jorrit' er veel aangehad heeft

 14. Ik zelf ben een moeder met asperger, en kan me hier zo in herkennen. Zaken die jij met je client hebt onderzocht heb ik op eigen houtje moeten doen maar de eindconclusie is hetzelfde. Voor mij heel fijn om letterlijk te lezen van een ander wat ik dus al voelde! Bedankt en ga zo door ❤️

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in