bewust ouderschap

Bewust ouderschap

Bij de gedachte aan bewust ouderschap denk ik al snel aan liefde voor jezelf en wat er in je leeft. Eerlijkheid en openheid. De bereidheid met mildheid te kijken en te luisteren naar je kinderen. Wat spiegelen ze jou? Wat kan je van ze leren en hoe kun je ze helpen zichzelf te ontwikkelen tot een volledig mens.
Ik besef de kwetsbaarheid waarin veel ouders zijn. Je wilt het graag op je eigen manier doen en krijgt te maken met allerlei goedbedoelde adviezen waar je misschien niet echt op zit te wachten. Je intentie is om het beste voor je kinderen te doen en hun de ruimte geven zich te ontwikkelen tot een volledig mens. Ouder zijn is in deze tijd, vaak een druk bezette baan. Als je een werkende moeder en vader bent en partner en ouder, vraagt dat het een en ander van jezelf. Hoe ga je daar mee om?

Kind en ouders

Ieder kind is anders en stelt zijn vragen op zijn of haar manier. Als je als ouder of opvoeder niet in staat bent om die signalen op te vangen of juist te interpreteren ontstaat er een vervorming. Het kind zal zich onaangepast gaan gedragen of wordt misschien wel depressief of vertoond veel lichamelijke klachten die niet helemaal te duiden zijn. Kinderen worden dan gediagnosticeerd en tegenwoordig veel gemedicaliseerd, en krijgen een zogenaamd rugzakje mee.
In mijn periode als onderwijzer in het speciaal onderwijs waarbij ik te maken kreeg met kinderen met gedragsmoeilijkheden werd me steeds duidelijker dat het kind niet anders kan dan signalen afgeven op zijn of haar manier. Ik keek naar het kind en probeerde me ermee te verbinden en betrokken te zijn op wat er in hem of haar omging. Daar kwam altijd een behoefte van het kind uit voort of een pijn waarin hij of zij niet gezien of gehoord werd. Door liefdevol contact te maken met het kind en ruimte te geven aan zijn of haar behoeften veranderde het gedrag. Bijkomend effect was dat de leerprestaties beter werden.
Het gaat er wel om dat je geen verborgen agenda hebt of een vooropgezet plan, om het kind in een bepaalde richting te krijgen. Het is jezelf openstellen voor het kind en je ermee verbinden en het antwoord komt vanuit het kind. De ouder en opvoeder vullen aan en helpen mee waar nodig. Je doet het samen. Vaardigheden zoals actief luisteren en geweldloze communicatie kunnen hierbij behulpzaam zijn.bewust ouderschapKinderen zijn heel gevoelig en pikken de energie van hun omgeving op. Ze zijn gevoelig voor prikkels, kleuren, geluiden en sfeer. Ze hebben behoefte aan veiligheid en een harmonieuze omgeving. Hun behoefte aan aandacht, activiteit en liefde wordt gezien en er is ook rust en stilte nodig om de impulsen van de dag te kunnen verwerken.
Voor ouders en opvoeders geldt hetzelfde. Ook zij reageren op hun omgeving. De een is daar weer gevoeliger voor dan de ander. Tijd nemen voor jezelf en stil staan bij je eigen gevoel en je afvragen wat werkelijk belangrijk voor je is in het belang van jezelf en je kinderen. Natuurlijk weten we dat wel maar het schiet er vaak bij in omdat er zoveel van ons verwacht word.bewust ouderschap

Subpersonen

Onbewust laten we ons leiden door overtuigingen en gevoelens die hun oorsprong hebben in de kindertijd. We denken dat we zelf de beslissingen nemen maar vaak worden we geleid door wat ze in voice dialogue , subpersoonlijkheden noemen. Een subpersoon is bijvoorbeeld de criticus, de perfectionist, de minnaar, het kind, de werker, de moeder.
Deze subpersoonlijkheden zijn al vroeg in ons leven ontstaan als reactie op niet vervulde behoeften. In ons leven van nu hebben die nog steeds invloed. Neem eens tijd stil te staan en vraag je eens af welke subpersonen in jouw leven aan het roer zijn. Ben je vaak kritisch of ben je een perfectionist of heb je het gevoel dat je het niet goed doet en voel je minderwaardig of denk je juist dat je beter bent dan anderen. Het zijn allemaal verschillende energieën in jou die ieder hun plek mogen hebben.
Het bewust worden van deze personen helpt je, om je niet te laten leiden door die personen in jou, maar om zelf keuzes te gaan maken. Het herkennen van je kwetsbaarheid is belangrijk. Dit zorgt ervoor dat je weer in contact komt met de magie van het leven, de schoonheid en je behoefte aan intimiteit.

Man en vrouwbewust ouderschap

Als ouders vergeten we wel eens dat we ook partners zijn. Man en vrouw met heel andere behoeftes dan het zorgen voor de kinderen. Dat wil niet zeggen dat je de kinderen verwaarloosd maar wel dat er een gezond evenwicht is. De relatie tussen vader en moeder is belangrijk. Is er genoeg tijd en ruimte voor intimiteit? Voel je gesteund door je partner? Kom je toe aan je eigen behoeften en verlangens?
Naarmate je jezelf toestaat te voelen, te ervaren en bewust te worden kun je bepaalde patronen doorbreken en onverwerkte stukjes in jezelf verwerken, waardoor er veranderingen kunnen plaats vinden die goed zijn voor jezelf en je omgeving.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap