Bewustzijn

De wereld is in beweging. Het zijn tijden waarbinnen het bewustzijn en ons collectieve bewustzijn aan het veranderen is. Termen zoals wakker bewustzijn of hoger bewustzijn zijn nu meer dan ooit aan de orde. Bewustzijn en jouw staat van bewustzijn kunnen momenteel een belangrijk anker zijn. Een anker om niet verdwaald te raken, in alle informatie die op je afkomt, en jouw eigen zuivere waarheid te blijven volgen. In jouw veld van bewustzijn ligt jouw wijsheid, inzicht en kennis. Dit is waarom ‘goed in contact zijn’ met jouw bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling essentieel is. Dat het je daarnaast, een beter contact oplevert met jezelf en je intuïtie doet groeien, is alleen maar winst.

Naar bewustzijn wordt met verschillende brillen gekeken. Bewustzijn zetelt volgens de wetenschap in de hersenen, terwijl het spirituele uitgangspunt is dat de ziel bewustzijn regisseert en daarmee een onuitputtelijke bron is van inzicht en wijsheid.

Heb je je het volgende wel eens afgevraagd: Ben ik me eigenlijk bewust dat ik me iets bewust ben? 

In deze vraagstelling ligt bijna een paradox besloten. Toch is het realiteit. Energy goes where attention flows. Oftewel waar je aandacht is, daar ben je je bewust. Maar waar zit de regie?

Geestelijk & Zintuiglijk bewustzijn

Het gegeven dat de hersenen zintuigelijke prikkels verwerken en er daarmee een waarneming wordt gecreëerd, is een feit. Bewustzijn is geen concrete functie van de hersenen, het is een optelsom van samenwerkingen in diverse hersengebieden die ervoor zorgen dat deze ervaring ontstaat. De hersenen zijn vooral een instrument voor de registratie en verwerking van informatie. 

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Zielsbewustzijn & Hartsbewustzijn

Inmiddels weten we dat bewustzijn het lichaam en de hersenen overstijgt. De ziel is de waarnemer en is zelf daarmee een wijdstrekkende bron van bewustzijn. Een van de belangrijkste graadmeters hiervoor zijn talloze BDE’s  (bijna-doodervaringen) waar bekendheid over is. 

Pim van Lommel, voormalig cardioloog, heeft hier klinische studies naar gedaan en er een boek over geschreven. Hij zet hierin uiteen dat tijdens operaties waarbij patiënten ‘bijna dood’ waren, de patiënt na klinisch dood te zijn verklaard, nog steeds bewustzijn bezat terwijl hersenfuncties waren uitgeschakeld. De patiënt kon soms helder navertellen wat er was gebeurd tijdens de operatie.

Al deze waarnemingen geschieden dus buiten het fysieke lichaam om, wat het bestaan van een ziel aannemelijk maakt. Het gegeven dat de ziel het lichaam bestuurt, maakt aannemelijk dat het bewustzijn daar zetelt. De ziel bestaat uit bewustzijn, in feite een oneindig bewustzijn. Dit maakt zielsbewustzijn als begrip veel omvattender; het gaat nu niet alleen om zielservaringen in het dagelijks leven van het individu, maar ook andere ruimere ervaringen mogelijk uit vorige levens. Beide vormen het bewustzijn.

Ik word persoonlijk heel blij van de weet dat ik een ziel ben met regie over mijn lichaam, geest en zintuigen. Het geeft me kracht en drijfveren om heel bewust te leven en kiezen waar ik mijn aandacht aan geef, wat ik wil leren, en hoe ik mezelf bijvoorbeeld verzorg.

Reïncarnatie is voor mij een gegeven. De gedachte dat ik uit mijn wijdstrekkende bron van bewustzijn kan putten, waar veel kennis en inzichten maar ook talenten liggen opgeslagen uit vorige levens, maakt mij gedreven om mezelf te blijven ontwikkelen om daar bij te kunnen. 

Omdat mijn ziel regisseert en mijn ziel de eindregie heeft, is het noodzaak en voorwaarde dat ik echt leer samenwerken met mijn ziel. Die ‘ik’ is mijn persoonlijkheid. Samenwerking tussen mijn persoonlijkheid en mijn ziel zorgt voor stroming en levensvreugde. In hoeverre de ziel zich in het huidige leven ontwikkelt en in vorige levens heeft ontwikkeld, bepaalt hoever het bewustzijn zich kan openen. Tevens is het een keuze van de ziel, voorafgaand aan incarnatie, in hoeverre het bewustzijn zich gaat openen. Wat nodig is in het betreffende leven of niet. Jouw wilsbesluit in je huidige leven bepaalt verder hoe je je ontwikkelt en dus ook hoe jouw bewustzijn zich ontwikkelt.

Er zijn diverse niveaus te onderscheiden:

Het Bewuste

Het bewuste gedeelte van bewustzijn is het gedeelte waar iemand rechtstreekse aanwezigheid en gewaarwording ervaart middels de 6 zintuigen. Iemand is zich bewust van de omgeving, de bank waarop hij of zij zit, de mensen om hem heen.

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen? 

Focus je aandacht een tiental seconden op een object voor je, bijvoorbeeld een kaars, en zie de kaars in al haar volle hoedanigheid. Merk de details op. Alles wat je met aandacht doet, is al een ervaring en training.

Het Onbewuste & het Onderbewuste

In het onbewuste liggen herinneringen opgeslagen, gevoelens, overtuigingen, gedachten, verdrongen of onbekend, maar het kunnen ook karaktereigenschappen zijn van iemand. Gevoelens of overtuigingen kunnen opspelen en iemand belasten in het dagelijks leven, zeker als deze al op jonge leeftijd zijn verdrongen. Het onbewuste laat steeds precies die informatie door, waar iemand op dat moment iets aan heeft of juist mee aan de slag mag. Daarbij ‘stuurt’ het onbewuste feitelijk. In Jip en Janneke taal: je bent dus altijd toe aan dat deel van je trauma wat gezien of gehoord wil worden en je bent er nooit te oud voor.

Er wordt ook gesproken over een collectief onbewuste, waarbij een generatie (zoals soldaten uit de 1e of 2e wereldoorlog) de tijdsinvloed (oorlog) draagt in het onbewuste. Sigmund Freud, een belangrijk zenuwarts uit de 19e eeuw, was van mening dat er een 2e bewustzijnslaag is naast het ‘onbewuste’, het onderbewuste. Binnen dit bewustzijn vallen alle waarnemingen die niet bewust worden waargenomen maar wel worden geregistreerd. 

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen? 

Je kunt kiezen voor interne ontwikkeling (zelf) en externe (hulp van buiten). Door middel van therapeutisch werk, zoals innerlijk kindwerk, het werken met overtuigingen en conditioneringen of angsten, kun je terug bij jezelf komen. Door zelfwerk, meditatie en yoga, dus alles wat je zelf kunt doen, kun je zelf met deze laag aan de slag. Door opleidingen, zelfontplooiing of het lezen van boeken kun je je groei verder stimuleren. Door voldoende rustmomenten (en stilte) in te lassen, kun je al het bovenstaande integreren.

Het Hoger bewuste of Groter bewuste (Hoger Zelf)

Dit is het (hoger) zielsbewustzijn. Het bewustzijn dat de Egostaat voorbij is en gebruik maakt van haar 6e zintuig (intuïtie). Het gedeelte van de ziel dat voorbij het fysieke lichaam en haar emoties gaat, verbonden met het eeuwige veld (kosmos, de bron en aardeveld). Het kunnen tevens ervaringen zijn uit vorige levens, die daar liggen opgeslagen. Het is het alwetende ofwel hoger gedeelte van de ziel, waar alle antwoorden liggen.

Hoe je deze laag kunt ervaren & ontwikkelen? 

Zodra je feitelijk alle bovenstaande methodieken hebt opgevolgd, ontstaat er vaak vanzelf toegang tot het Hoger Zelf. Er zijn tevens oefeningen binnen intuïtieve ontwikkeling om er contact mee te maken. 

Hoe ik zelf omga in het dagelijks leven met bewust-zijn?

De laatste 10 jaar heb ik veel zelfwerk, traumawerk & bewustzijnsontwikkeling gedaan met als resultaat groei, zielsgroei. Ik heb mijn tempo goed weten te vertragen. Door het vertragen van mijn tempo ontstond er meer ruimte voor rust, meditatie, bezinning en intuïtieve, dus bewustzijnsontwikkeling. Ik heb keuzes gemaakt: Waar wil ik mijn tijd aan spenderen en aan wie, waar word ik blij van? Waar gaat mijn aandacht naartoe?
Door deze keuzes ben ik veel dichter bij mezelf gekomen. Mijn hart gaan volgen en mijn passies. Dit werkte voor mij als een katalysator.

Ik check daarnaast dagelijks bij mezelf in, meermaals. Hoe gaat het met me? Hoe is mijn energie? Kan ik mijn tempo vertragen als ik een minder fitte dag heb? Ik oefen op opmerkzaamheid, aandacht. Ik ben opmerkzamer geworden tot op de kleinste details, en heb meer rust en geduld gekregen. Die opmerkzaamheid zorgt voor bewustere keuzes.

Gun jezelf vertraging en stem je aandacht af naar binnen, je opmerkzaamheid zal toenemen, je intuïtieve gevoeligheid ook en daarmee ben je al bezig met bewustzijnsontwikkeling.

Het contact met jouw ziel.  

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

 1. Ik herken het egobewustzijn, mis het wezensbewustzijn als de juiste benaming van het hoger zelf en weet al heel lang dat het zielsbewustzijn totaal iets anders is dan je persoonlijke geest (met alles wat zich daarin afspeelt). Bij mij bestaat het zelf uit het ego en het wezen.
  Ik merk wel vaker dat het wezensbewustzijn nog onvoldoende herkend wordt. Het is het bewustzijn van je menselijke mogelijkheden.
  Een hond is ook bezield maar heeft een ander wezensbewustzijn dan een mens of een paard enz.
  Het zielsbewustzijn wordt vaker het hoger zelf genoemd, maar het werkelijke zielsbewustzijn heeft geen zelf.
  Hoe de ziel geweten opbouwt is alleen te ontdekken als je je zelf tijdelijk tot nul weet te reduceren.
  De ziel geeft ieder levend wezen een zielsstuwing mee en die kunnen we wél met het zelf herkennen!
  De zielsstuwing is maar een klein deeltje van de ziel, maar het is onze verbinding naar de ziel.
  De verwarring tussen de ziel en de zielsstuwing is helaas nog ongekend groot.
  Het is het verschil tussen het zelfloze van de ziel en het zelf van de zielsstuwing.
  Daarom zeggen mensen dat ze een ziel hebben, maar ze zijn inderdaad van de ziel.

  Liefde leidt je naar het Licht.
  Licht leidt je naar Kracht.
  Kracht leidt je naar Liefde.