DELEN
Einstein-Rosen brug

Een boodschap van Shekina Rose

www.shekinaspeaks.com

Geliefde Lichtdrager, Sterrenkind, Blauwe Straal, Aardehoeders

Wij en allen van de hemelen, kosmos, galaxies, universum, universa, werkelijkheden en Raden, Comités van Licht en Liefde die werken voor de positieve evolutie van de mensheid, groeten en eren jullie in de hoogste glorie van liefde en aanbidding!! Jullie zijn allen zulk een moedige goddelijke Licht Wezens, en jullie hebben monumentale vorderingen en verschuivingen van ascensie en licht gemaakt voor julliezelf en Gaia. De laatste twee maanden hebben een paradigma verschuiving gecreëerd van versnelling van multidimensioneel bewustzijn in jullie ascensieproces, dat jullie in 5D brengt, de Nieuwe Aarde. Dit was het resultaat van de talrijke vermeerderingen in kosmische aflijningen, met de zonnewende, eclipsen en zonnevlammen.

Een ultrasensitieve empathische lichtdrager zijn is een verbazend bravourestuk in de evolutie, want jullie voelen specifiek deze veranderingen en shiften in jullie energieveld. Weet dat jullie belangrijke vorderingen hebben gemaakt wat betreft de healing van cellulaire mutatie voor jezelf, je afstammingslijn, je familie, Gaia en de mensheid. We wensen jullie te bedanken want we zien de veranderingen in jullie lichtvelden en energiestructuren, zelfs als jullie dat zelf niet zien. Bedank alsjeblief jezelf, heb jezelf lief en zegen jezelf, want dit is heel belangrijk in het proces van licht en ascensie. Jullie kunnen zelfs merken dat je nog gevoeliger bent op een nieuwe manier, voelend en multidimensioneel bewust.

Deze nieuwe gevoeligheid is een Goddelijke Macht, een oude heilige kunde die je kan gebruiken en die je kan sturen doorheen deze verhoogde frequentie verschuivingen en dimensionale portalen. Jullie ervaren nu de sterrenpoorten, de 9 dimensies, de hogere werkelijkheden die eerder slechts in oude tijden in Egypte, Atlantis, Lemurië en het begin der tijden toegankelijk waren.

Nu, tot het jaar 2013, het jaar van het ‘ Kosmisch Godinnen Hart’, zal je verder een versnelling meemaken van het ascensieproces met snelle shifts en doorbraken van jullie Goddelijke Macht. Deze trend zal specifiek gevoeld worden tijdens en rond de tijd van kosmische aflijningen, zonnewendes , eclipsen en zonnevlammen.

Sterrenpoorten, dimensieportalen en snelle verschuivingen

Het ervaren van sterrenpoorten, dimensieportalen en snelle shifts kan telkens weer anders zijn. We wensen jullie ervan te verzekeren dat jullie niet gek worden, of achteruit gaan in jullie ascensieproces en evolutie. Het zal elke dag weer anders lijken, want de energie wordt meer veranderlijk, niet stagnerend. Dit is wat betekent ‘in de flow’ en in goddelijke aflijning te zijn. Jullie zullen nog dingen meemaken en jullie goddelijke macht en eenheid met de Bron ervaren. Jullie stabiliteit zit niet in structuren, systemen en religies in je wereld. Er is een nieuwe stabiliteit, een goddelijke macht waar wonderen een constante zijn, die niet bloot staat aan schommelingen in materiële rijkdom, politiek, regering en recente dingen. Het is jullie eigen goddelijke macht die vanuit de Bron komt, die eenheid is, een essentie van zijn, het is wie jullie waarlijk zijn, en het is de Nieuwe Aarde van 5 D, de ascensie.Einstein-Rosen brug

Het is liefde, licht en waarheid. Het is hoe jullie inheemse volkeren leefden, in eenheid met de essentie en de energie van de dag, gecombineerd met hoe de oude Egyptenaren, Atlantiërs en Lemuriërs leefden op het toppunt van hun gouden jaren.

 • de sterrenpoorten, hogere werkelijkheden en de 9de dimensie ervaren

 • vermeerdering in het ervaren, zien en communiceren met orbs, flitsen en lichtvormen, andere wereldse wezens, engelen, heiligen, meesters en UFO’s

 • vermeerdering in de interesse in graancirkels, meer gechannelde informatie, activaties en ontwaken door ze te ervaren of te zien. Velen zullen aangetrokken worden tot graancirkels en zullen werken met diegenen die ze maken, en ze ook samen creëren. Dit versmelten en werken met deze wezens en dimensies in het creëren van de graancirkels is al begonnen.

 • Meer boodschappen in jullie dromen en groter vermogen om ermee te werken

 • wakker worden in het midden van de nacht

 • dikwijls wakker worden in het midden van de nacht – waarschijnlijk door schommelingen in de elektromagnetische energie die plaatshebben wanneer de sterrenpoorten, werkelijkheden en dimensieportalen openen en activeren

 • wakker worden in het midden van de nacht en andere wezens, dimensies, buitenaardsen, en mensen uit andere tijden zien

 • wakker worden in het midden van de nacht en heel warm hebben of angstig zijn

Als jullie jullie frequentie verhogen, zullen er energieshifts zijn, aflijningen, werkende en loslaten van te veel energie, en dat gebeurt het best als je rust, en daardoor kan je wakker worden. Ga niet in angst of negativiteit; het kan zijn dat het collectieve energie is. Raak met je beide handen je centrum balanspunt van je lichaam aan, een nieuw ‘God Code Punt dat aan de mensheid werd gegeven’, 5 tot 7,5 cm recht boven je  navel, adem diep en zeg: ‘Al mijn energieën lopen voorwaarts, en ik hou van mezelf.’, tot je een verschuiving voelt. Plaats dan, terwijl je een hand op dat balanspunt houdt, de andere hand op je 3de oog, blijf diep ademen, en maak zo een energetische verbinding , tot je een shift voelt. Stop aan de hartchakra.

 • downloads van hogere multidimensionele werkelijkheden – waardoor je informatie, inzichten, wijsheid ontvangt door een volledig multidimensioneel volledig zintuiglijk bewustzijn. Het is volledig in je zijn waar je geen tijd nodig hebt om te verwerken of te integreren.

 • Jullie houden de hogere informatie onmiddellijk vast waar ze dan levend wordt en een deel van jullie.

 • Jullie kunnen andere realiteiten zien, horen of ervaren vlak voor je

 • werken met de andere realiteiten met snellere en grotere manifestatie van je gekoesterde dromen

 • hyperdimensionele tijd/ruimte verplaatsing – dit zou kunnen meebrengen: tegen de muur lopen, je teen stoten, gestoken worden door insecten, ongevallen, op het verkeerde moment opdagen, vergeetachtigheid. Hoe meer je in je lichaam kan komen, gecenterd zijn, verbonden met Gaia, de Natuur en flexibel, hoe meer je gemak en stabiliteit zal creëren waardoor je vlot doorheen deze overgang en shifts zal gaan.

 • Hyperdimensionele tijd ruimte verschuivingen dromen – wanneer je droomstaat en bepaalde segmenten of een energie letterlijk in je 3de, 4de en 5de dimensionele realiteiten komen. Hetgeen belangrijk is is meer aandacht te besteden aan je nachtelijke dromen en dagdromen.

 • No-mind aanwezigheid van zijn; in onderwijzen, communiceren en leven- zoals channeling, waar je de frequentie van informatie uit andere realiteiten voortbrengt zonder voorafgaande gedachten. Je hebt je speech niet voorbereid, of , als je aan het lesgeven bent, sta je toe dat het op het moment zelf doorstroomt, spontaan. Deze ruimte is waar je niet altijd denkt aan processen, maar gewoon aanwezig bent in het ritme van je leven. Je zal meer energie hebben wanneer je begint met je hogere geest te gebruiken en dan je verenigt met de goddelijke geest en in no-mind aanwezig bent.

 • De 9 dimensies, en de 9de dimensie – er wordt je meer informatie en toegang gegeven in het gebruik van deze portalen die je multidimensioneel bewustzijn en helend vermogen nog vergroten. Vele verborgen schatten in de negende dimensie wachten op je om ontdekt te worden.

Het universum vraagt nu dat je in je goddelijke Kracht staat, de nieuwe heelheid van zijn. In feite ben jij het die vanuit de diepten van je eigen ware essentie jezelf vertelt door de tekenen en gebeurtenissen in je leven doorheen het universum dat je klaar bent om nu doorheen het portaal te stappen.

De Blauwe Straal Wezens zijn een ultrasensitieve empathische zielengroep zoals de Indigo’s die van vele verschillende geascendeerde planeten en lichtvelden kwamen om de genetische code van de mensheid te verlichten en om het God bewustzijn op Gaia op te tillen. Ze zijn de verloren straal van de Lichtwerker.

‘Shekinah’, een Hebreeuws woord in de ‘Lichttaal’, is een mentor van de Blauwe Straal. Shekina is het verloren aspect van het heilige Goddelijke van Schepping dat de belichaming is van God, het ascensieproces. Blauwe Straal is het zielengroepbewustzijn van het hoogste aspect van alle Blauwe Stralen. Samen geven we jullie deze transmissies.

Door Sekina Rose

Vert. Fran Tielemans

2 REACTIES

 1. Mooi artikel en ik herken er veel in 🙂

  Voor mij voelt het of dat ik steeds meer aanwezig ben vanuit mijn Zijn, Ziel.
  En van daaruit verbinding heb met het hogere, dat dan door mij heen stroomt.

  Ik kan lezingen geven in het bij zijn van andere mensen, maar ik praat niet, het zijn mijn woorden niet, het bevat heel veel wijsheid wat van boven komt.
  Daarbij neem ik veel waar, lichtwezens en hogere meesters.
  Zij helpen mij.

  Ook herinner ik me tal van vorige levens van mij zelf in diverese landen, waaronder ook Atlantis.

  Door zelf goed geaard te zijn, kan dit alles zo door mij heen stromen. Het kost mij geen energie, integendeel ik houd energie over.

  Ik ben heel erg dankbaar voor dit alles, want ik ben gekomen om iets van die andere wereld door te geven hier op aarde, neer te zetten en andere mensen te helpen terug te brengen naar hun ware Zijn en het leven te leven vanuit hun Ziel.

  Liefs Anne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in