Licht lichamen

SAMENKOMST DER ZIELEN – Augustus 2012 – Ronna Herman


Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.   
LM08-2012

Licht lichamenGeliefde meesters, eens te meer neem ik de kans met jullie hoger bewustzijn te versmelten en jullie Heilig Hart en Ziel te vullen met de Goddelijke Liefde van onze vader/Moeder God.

Het is immer onze grootste wens jullie te inspireren, comfort te bieden en jullie te leiden op het pad van hoger bewustzijn dat uiteindelijk naar ZelfMeesterschap leidt. Nu willen we jullie op de hoogte brengen van wat er zich voordoet tijdens dit gedenkwaardige jaar dat wij het jaar van Samenkomst der Zielen noemen.

Het ligt in mijn bedoeling het concept van telepathische communicatie tussen jullie, de SterrenZaden, de Kosmische LichtRaad en onszelf van de Legioenen van Licht binnen dit Sub-Universum te versterken. Het is belangrijk dat jullie met je innerlijke zintuigen, en met je Heilig Hart en – Geest voelen dat ik via deze boodschappen waarlijk met een ieder van jullie ben.

Vergun het mij me met jullie Overziel/Hoger Zelf te verbinden, ik zal dan een facet van mijn Essentie met die van jullie vermengen op het niveau dat jullie kunnen belichamen op dit eigenste moment. Er zijn al veel gezegende samenkomsten van SterrenZaad Zielen geweest en er zullen er meer volgen in dit cruciale jaar.

Mijn geliefde berichtgeefster nam onlangs deel aan een belangrijk evenement in Sedona, Arizona via de ‘ether’ op het Internet. Zij organiseerde tevens een klein maar krachtig evenement voor de leden van haar binnencirkel in de Sacramento Vallei van Californië.

Voor hen die uit de verste hoeken van deze wereld kwamen om met hun zielenfamilie op deze evenementen samen te komen en deel te nemen aan de wijsheidslessen die aangeboden werden, was het een tijd van harmonie, vreugde en uitwisseling van energieën.

Voor velen van hen was het ook een tijd van uitzonderlijke transformatie op het diepste innerlijke niveau. Het was een tijd waarin vele lagen negatieve energie werden opgelost. Dat waren energieën die in het verleden rond het hart waren geplaatst om de emotionele lichamen te beschermen en te isoleren van de pijn en het lijden in de 3D en lagere 4D niveaus.

De sluisdeuren van het emotionele lichaam klapten open terwijl deze energieën werden ontbonden en het kostbare geschenk van Schepper Vuur Licht kreeg weer toestemming in het Heilig Hart/Zielekamer te verblijven. Het is een zeldzaam moment van herkenning en een gevoel van euforie wanneer de aspecten van je Zielenfamilie zich gaan herenigen en de synergetische kracht van een gezamenlijk doel benutten voor het hoogste goed van allen.

lightbodiesSteeds meer aspecten van je Zielenfamilie zullen je proberen te bereiken wanneer jij je frequenties verhoogt en een ZielenEcho uitzendt die zij herkennen.
Wanneer je een lid van je Zielenfamilie uit de binnencirkel ontmoet, zul je zonder twijfel weten/voelen dat er een zeldzame en prachtige Hart/Ziel connectie tussen jullie is.

Als je handelingen voor het hoogste goed van allen zijn, verdien je ondersteuning van gelijkgestemde, zielsverbonden mensen.
Er waren SterrenZaden uit de hele wereld op deze evenementen aanwezig, en deze gezegende wezens namen de zaden van een nieuw bewustzijn met zich mee toen ze weer naar huis gingen.

Vergis je niet; zij die zich afstemmen op deze wonderbaarlijke energie uit de HartKern van onze Vader/Moeder God in hun eigen lokale samenkomsten of elders op de wereld, zijn of worden nog bezield met Wit Vuur Adamantine Partikels van SchepperLicht.

Zodra jullie afgestemd zijn op deze hogere frequenties van Goddelijk Licht, zullen er geen beperkingen zijn in tijd/ruimte, noch enige hindernis van welke soort dan ook, want alle LichtDragers die terug zijn gekeerd op een acceptabel niveau van harmonieuze frequenties van Heilige Liefde zullen de Eenheid van Geest op alle niveaus gaan ervaren.

Op deze gedenkwaardige evenementen zullen alle deelnemers zich één voelen met de Meesters en een zegening ontvangen van Goddelijk Schepper Vuur Licht.
Waarlijk, in de diepten van haar kern wordt de Aarde gebaad in een glorieuze Goddelijke Licht Substantie, en elk schepsel op Aarde zal gezegend en erkend worden.

Besef dat, op welk niveau dan ook, iedereen bewandelt het pad van evolutie en transcendentie, niemand wordt achtergelaten. De ganse mensheid wordt beïnvloedt ofwel positief hetzij negatief. De keus is aan elke individuele ziel hoeveel van de goddelijke gave van transformatie ze wil accepteren en gebruiken.

Initiatie is nu een groepsgebeurtenis en niet slechts en verworvenheid voor speciale gevorderde zielen. Jullie dienen bereid te zijn degenen die achter jullie het pad lopen te helpen, opdat als jullie verheven worden, de hele mensheid verheven wordt.

De ziel heeft een natuurlijke voorkeur voor groepsbewustzijn. Het is de ziel die, in tegenstelling tot de persoonlijkheid, hereniging na streeft. Vooruitgang op het Pad van Verlichting verhoogt ZielsBewustzijn en groepsbewustzijn. Tijdens deze perioden van ongelooflijke vooruitgang in het menselijke bewustzijn zijn er vele dispensaties voor de Ascensie van de mensheid en komende Era van VerLichting.

HeartBrainMaar elke ziel moet zijn/haar deel doen door de nodige stappen te ondernemen om ZelfMeesterschap te verwerven teneinde zich af te stemmen op deze tot nu toe onverkrijgbare gaven van transformatie. Een grote hoeveelheid SterrenZaad Zielen hebben al een hoger frequentioneel mentaal en emotioneel bewustzijn geïntegreerd terwijl ze ontvankelijk zijn voor nieuwe kosmische wijsheidslessen.

Velen onder jullie beginnen eveneens een gevoel van harmonie te ervaren binnen hun diepste Zelf aangezien ze hun chakrasysteem ‘fine tunen’ en harmoniseren. Het chakrasysteem berust in essentie op zeven individuele geheugenschijven in het fysieke lichaam.

Maar enkele mensen hebben nog steeds twijfels en zijn terughoudend om hun inzichten met anderen te delen. Zij zijn bang dat ze te kijk komen te staan of dat ze belachelijk gemaakt worden als ze hun nieuw verworven inzichten en hogere waarheden doorgeven.

Er is een Universele Wet die stelt dat je niet alleen een voorbeeld moet zijn van je nieuwe verlichte staat, maar dat je ook de wijsheid en het begrip dat je hebt vergaard moet doorgeven om op het volgende hogere bestaansniveau te komen.

Je moet niet proberen de anderen achter je op het pad van gedachten te doen veranderen, maar hen als voorbeeld te dienen door jouw waarheid te spreken op het niveau van hun bevattingsvermogen. Vertel hen dat er vele paden naar de Eenheid van de Schepper leiden. Wees geduldig doch sterk in je overtuiging.

Wees medelevend, maar raak niet verstrikt in hun drama, hun kleine smarten.
Blijf vol vreugde en enthousiasme opdat ze zich gaan afvragen wat jou zo verschillend maakt. Voorwaar, ze zullen het opmerken en op een dag zullen ze zich er om bekommeren, want jij hebt de zaden van verandering gezaaid in hun aura en hun hart.

Deze zielen zullen niet verloochend worden; ze zullen op een dag floreren en opbloeien naar een goddelijke ontevredenheid, die hen op het pad van de discipelen brengt. Jullie zijn studenten op het pad van inwijding, jullie zijn beoefenaars van spiritueel meesterschap en medescheppers, en jullie zijn leraren met een boodschap die gedeeld moet worden.

Jullie bereiden je ook voor op een grotere afstemming met de vele aspecten van je Hoger Zelf.
Paradise World

Geliefden, we begrijpen dat er mensen zijn die voelen dat ze niet vooruit komen, en dat ze erg weinig of helemaal geen Ascensie symptomen ervaren die zo gedetailleerd werden omschreven als Kundalini Vuur, positieve veranderingen in het leven of meer spiritueel bewustzijn.

Laat je er alsjeblieft niet door ontmoedigen. Zij die de SterrenZaad Wegwijzers zijn, hebben het Pad van Verlichting al vele levens belopen. Als dat niet zo was, zouden ze niet in staat zijn de verfijnde wijsheidsleringen te brengen om de mensheid naar het Licht te leiden. Ze zouden geen levend voorbeeld kunnen zijn voor deze hogere waarheden.

Wij hebben in de loop van jaren op vele niveaus spirituele lessen gegeven, en velen van jullie proberen de beginstadia van VerLichting over te slaan om de leiders op het Pad bij te houden. Jullie worden echt niet achtergelaten. Elke zielenreis is uniek. Vergelijk je zelf niet met andermans verworvenheden. Blijf in je hart gecentreerd en zelfbewust, opdat je vordert in het tempo en een wijze die het beste bij je past.

Wij geven jullie een opdracht mee: focus op dat wat spontaan bij je opkomt als het belangrijkste gegeven in je leven. Vind bevestiging in je Heilig Hart en van je Hoger Zelf. Blijf toegewijd aan het vervullen van dat wat je met heel je hart wenst, fysiek/mentaal/emotioneel en spiritueel totdat het is volbracht.

Wanneer je twijfelt, begin dan met kleine dingen totdat je meester wordt in het benutten van je latente vermogens als medeschepper. Wis je twijfels uit, en luister niet naar andermans kritiek of aansporingen. Volg je eigen innerlijke leiding, dan zullen jullie niet op een dwaalspoor gebracht worden.

We hebben onze berichtgeefster verzocht haar laatste ervaring met jullie te delen. Daarmee brengt ze jullie een tot nu toe geheim en erg oude gedachtevorm van hogere waarheid, en samen met andere toegewijde boodschappers van hogere waarheid helpt zij de deur te openen naar de volgende fase van Verlichting.

laughingDe schitterende WIT VUUR ENGELEN WEZENS hebben geduldig gewacht om hun connectie met de mensheid opnieuw te aan te gaan.
Het is waarlijk een wonderlijke tijd voor de hele mensheid, want waar je ook bent op het Pad van Verlichting, de zeldzame stromen SchepperLicht die deze Grote Wezens uitstralen zullen alle mensen die hun hart hebben geopend voor de hogere frequenties van Goddelijk Licht beïnvloeden.

Geliefde harten, wees moedig en besluitvaardig, want jullie zijn de leidende Lichten voor de mensheid. De zeldzame Lichtfrequenties en codes voor Ascensie moeten via jullie de wereld in stromen.

Jullie worden voor je toewijding en standvastigheid geëerd, en we houden ontzettend veel van jullie.

IK BEN Aartsengel Michaël.
 
bron: ArjunA – www.assayya.com

3 REACTIES

 1. Ook mijn Dank voor deze mooie boodschap <3

  Het is Zo mooi om deze boodschap te lezen en te voelen……

  Liefs, Elvira

 2. Mijn dank voor deze prachtige boodschap “- ”

  Ik ben er…en zal er alijd zijn…

  Het bevestigd mijn gevoelens en weten, dank voor het plaatsen zodat ik dit kon en mocht lezen..

  Namasté lieve mensen “- ”

  liefs, Henriëtte xxx

 3. Kijk ook eens om je heen , wie heeft de helpende hand nodig , ook zij die altijd sterk lijken hebben weleens behoefte aan (…?…) door gewoon er voorelkander te zijn
  verbindt je je steeds met band der mensheid die gevormd is door Brahman .
  WORLD PEACE AND INDIVIDUAL PEACE CAN BE
  ACCOMPLISED SIMULTANEOSLY.WHEN THE HAND
  TAKES FOOD TO THE MOUTH WHERE IT IS
  CHEWED AND SWALLOWED, THE NOURISHMENT
  SPREADS TO EVERY PART OF THE BODY.
  …..sai baba…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in