jongen bloem

Jullie zijn Moedige Zielen – LM-08 – Ronna Herman
Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

jongen bloem
SterrenZaad Wegwijzers

Geliefde meesters, vergun het ons voor alles jullie geest te kalmeren. Het Ascensie proces is niet nieuw voor jullie, je hebt het al vele malen eerder gedaan. Jullie zijn allemaal meesters van de hoogste orde, anders zou je niet gekozen zijn als SterrenZaad Wegwijzers voor dit ongekende evolutionaire proces dat de Aarde en de mensheid thans ervaren.

Jullie hebben uitstekende diploma’s en jullie hebben je co-creatieve meesterschap al ruimschoots bewezen op je talloze kosmische reizen. Voor elk nieuw avontuur in het stoffelijke bewustzijn hebben jullie nieuwe spelregels, een nieuwe missie en een grote diversiteit uitdagingen ontvangen om te overwinnen.

Wij willen jullie doen inzien dat zij die nu naar voren treden als gekwalificeerde Wereld Dienaren een enorme ervaring hebben opgedaan in dit Universum en haar vele sub-universa. Sinds dit Universum zich begon te manifesteren, werden uitverkoren SterrenZaden uit andere tijdlijnen en sub-universa hier gebracht om toezicht te houden en te helpen in de unieke programma’s die specifiek voor de mensheid en andere levensvormen werden ontworpen.

De voornaamste Goddelijke Missie van deze speciale groep SterrenZaden is de weg wijzen aan hen die bereid zijn te evolueren naar het volgende niveau van hoger bewustzijn omdat een oneindig aantal cycli en Goddelijke programma’s nu voltooid worden.

Het co-creatieve proces is erg lastig in de fysieke dimensies, en het vergt veel moed en wijsheid om in het diepe te springen, en om een Sluier van Vergetelheid te dragen terwijl je met je Aardse ervaringen begint binnen een breder spectrum van Licht & schaduw.

Je vermogens en je ware identiteit werden verborgen binnen je Hartchakra en je Derde Oog. Ze waren niet duidelijk voordat je later in dit leven begon te ontwaken voor de signalen van je Hoger Zelf. Het Ascensie proces voor de Aarde en de mensheid is in vele opzichten uniek. Het is op de eerste plaats een versneld Pad van Verlichting dat geen precedent kent.

kosmische aarde
Het Ascensie proces voor de Aarde en de mensheid kan niet gerealiseerd worden zonder jullie

Bovendien bevat, voor hen die de Wegwijzers zijn voor deze Evolutie cyclus, de aardse contract/opdracht Geheugen Zaad Kristallen van Ontwaken die getriggerd zouden worden door een Goddelijke Ontevredenheid. Die Zaad Kristallen van Goddelijk Licht moesten door je Hoger Zelf geactiveerd, en in je bewustzijn gedownload worden toen het tijd was om aan je reis naar Zelf ontdekking te beginnen.

Als je terugkijkt op je leven zul je in staat zijn momenten te herkennen waarop je Hoger Zelf en de Engelenhelpers je in een bepaalde richting duwden, of onverwachte gebeurtenissen/dispensaties schiepen om je helpen en aan te moedigen in het verkrijgen van wijsheid en ontwikkelen van speciale talenten.

Jullie zijn nooit alleen geweest, geliefden. Jullie missie was en is te belangrijk om jullie aan je zelf over te laten.

De grootse strategie voor Ascensie werd vanaf het begin georkestreerd en begeleid door onze Vader/Moeder God, de grote Kosmische Raden van Licht en de Legioenen van Engelen die het proces van schepping en de expansie daarvan in dit subuniversum bezielen en aansturen.
Vele van jullie hebben in dit leven extreme testen en uitdagingen te verduren gekregen om je voor te bereiden op je uiteindelijke aardse missie.

Maar jullie stemden toe om beslissend oog in oog te staan met je schaduwkant, om zeker te zijn van deelname aan deze extreem moeilijke en belangrijke missie: de Ascensie van de Aarde en het menselijke ras met alle facetten van ons subuniversum. Ja, jullie werden op het diepste zielsniveau geprogrammeerd om te streven naar Ascensie en Licht.

Maar jullie, de Wegwijzers die nu de rol van Wereld Dienaren op zich nemen, werden tevens geïnformeerd dat, ook al zou je met hart en ziel ernaar streven in dit leven naar het Licht te ascenderen, dat je het er mee eens zou zijn zolang als nodig mocht zijn in een fysiek voertuig op Aarde te blijven om te helpen het Zuivere Schepper Licht op Aarde te verankeren.

Twinflame DoveSpirits Wayshowers
een actieve, bewuste relatie met het volgende geavanceerde aspect van je Hoger Zelf.

Hebben wij jullie niet telkens weer gezegd dat jullie de bewakers, omvormers en transporteurs van het Licht zijn?

De Adamantine Partikels van Licht worden aangetrokken door en geleid naar de zielen wier energetische signatuur en ZieleLied afgestemd zijn op de hoger 4D niveaus en hoger, en deze Goddelijke Partikels van Licht moeten geactiveerd worden door jullie barmhartige onvoorwaardelijke Liefdesenergie.

Het Ascensie proces voor de Aarde en de mensheid kan niet gerealiseerd worden zonder jullie; Dragers van Schepper Licht. Wij moedigen jullie aan zoveel mogelijk tijd door te brengen in de verschillende Piramiden van Licht waarover wij zovaak over gesproken hebben, en om ook de Celestijnse Lichtstad te bezoeken die jullie omgeving/land Overstraalt.

In jullie werkpiramide kunnen jullie je alles naar hartenwens voorstellen en creëren zolang het in harmonie is met je Goddelijke Blauwdruk en voor het hoogste goed van allen. Dit is ook de plaats waar jullie kunnen samenkomen met je Hoger Zelf om hulp te krijgen bij het oplossen van de lastige problemen in je dagelijkse leven om weer in harmonie weer te keren.

Wij raden je sterk aan voor je gaat slapen naar je persoonlijke piramide van Licht, of bij tijd en wijle naar de Lichtstad te gaan, waar je hulp krijgt bij het zuiveren, verjongen en healen van je fysieke lichaam. Voor je gaat slapen, ga je via je intentie naar een van de Lichtstad Ascensie Versnellingskamers die op de drempel staan van de zesde dimensie.

lichtlichaam
lichtlichaam

Dit is de meest heilzame manier om je te helpen met het in balans en harmonie brengen van je fysieke lichaam. Geliefden we moedigen jullie aan te begrijpen en er op te vertrouwen dat het onze grootste wens is jullie bij te staan in het vestigen van een harmonieuze, prachtige en gewijde leefomgeving op Aarde waar jullie nu leven.

Het is jullie opdracht om de vrede, overvloed en harmonie van de Hemel op Aarde te brengen, waarmee je een veilige en heilige omgeving om je heen schept om dit wonderlijke geschenk met anderen te delen door middel van je voorbeeld functie en dienstbaarheid.

Jullie, de voorhoede, hebben jaren besteed aan het dimmen van je emotionele aard, waardoor je kennis en wijsheid verwierf via je mentale lichaam terwijl je tevens moeite deed om je belangrijkste chakrasysteem te verenigen en te verfijnen opdat je fysieke lichaam de zuivere frequenties van Schepper Licht kon integreren/absorberen en overdragen.
Nu is de tijd om je te focussen op je Hartchakra en je Derde Oog terwijl jullie je inspannen om de rechter- en linkerhersenhelft van je hersens in harmonie te brengen en je Kroonchakra volledig te openen om de Zuil van Licht/Pranabuis die jullie verbindt met je Goddelijke IK BEN Aanwezigheid net zo groot te maken als de Kroon van je hoofd (zoals het In den Beginne was).

Elke stap voorwaarts in dit Ascensie proces omvat ook het streven naar een actieve, bewuste relatie met het volgende geavanceerde aspect van je Hoger Zelf. Ascensie/Verlichting is een proces waarbij jullie bewust naar de energie of het frequentieveld/Aura van je Hoger Zelf gaan, en vandaar uit naar de meer gezuiverde velden van Goddelijke Energie/Hogere Dimensies.

In een onlangs gechanneld bericht vertelden wij jullie:
Elektromagnetische Energie moet nog volkomen begrepen worden. De Mensheid wordt door de vurige krachten van de Schepping op drie manieren beïnvloedt.
Vuur door Frictie/Vuur van het Lichaam.
Zonnevuur/Vuur van de Ziel.
Elektromagnetisch Vuur/Vuur van de Geest.

StarseedWij zullen ons moeite getroosten om jullie begrip te schenken over hoe elk van deze ‘Vurige Krachten der Schepping’ de mensheid beïnvloedt.

Vuur door Frictie/Vuur van het Lichaam.
Zo lang jullie in een fysiek voertuig verblijven, zijn jullie ondergeschikt aan, en onder invloed van de machtige krachten der natuur. Krachtige actie is vereist om dingen te creëren en te manifesteren in een materiële vorm.

Jullie moeten het ‘Vuur van de Geest’, de Goddelijke Wilskracht en Macht van onze VaderGod in je fysieke lichaam tevoorschijn halen om het ‘Vuur door Frictie’ te benutten. Intentie, gerichte gedachten, duidelijke visie/inzicht en krachtige actie zijn noodzakelijk om succesvol te leven in de materiële/fysieke dimensie.

Jullie ontwikkelen koorts, verhoogde lichaamstemperatuur of vuur van het lichaam om binnendringende lage frequentie bacteriën/virussen te bevechten. Ook enkele Ascensie Symptomen brengen het gebruik van Vuur door Frictie met zich mee.

Soms voelt het aan alsof je in een hogedrukpan van intense energie leeft, terwijl lagere frequentie energieën naar de oppervlakte worden geduwd en je geconfronteerd wordt met de negatieve manifestaties van je gedachten en daden uit het verleden.

Je lichaam zal soms tot ‘kookpunt’ verhit worden wanneer je bezig bent met het verbranden van oude, destructieve samengebalde energie. Het kan aanvoelen alsof je ruggengraat een ‘staf van vuur’ is wanneer je Hoger Zelf en reeks hogere frequentiepatronen in je lichaam download.

Ons geliefde channel, Ronna, heeft in het verleden deze ‘opvliegingen’ vaak ervaren als wij onze energieën in grotere mate met die van haar vermengden ter voorbereiding op een seminar of een intense channeling sessie.

hart
leef vanuit je hart

Zonnevuur/Vuur van de Ziel.
De schitterende, krachtige en levendige Zonnen der Creatie stralen Zonnevuur naar alle levende wezens.
Het is een naar buiten gerichte manifestatie van de kracht en LevenSchenkende energie van de Opperste Schepper en onze Vader/Moeder God.

Wanneer jullie bewust worden en naar de signalen van je Ziel en je Hoger Zelf gaan luisteren, ontvlamt het ‘Vuur van Goddelijke Ontevredenheid’ in je Hartchakra. Het Zonnevuur van de grote ZONNEN in gans het Omniversum Verlichten de hemelen en verdrijven het duister; weer een buitenwaartse manifestatie van de grootsheid van de Schepper.

Terwijl jullie steeds dieper in de mysteriën en wonderen van je Goddelijke Zelf duiken, transformeert het Vuur van de Ziel in het Vuur van de Geest, dan zullen jullie niet langer alleen maar een menselijk wezen met een ziel zijn. Jullie zullen dan eens te meer een Goddelijk Spiritueel VerLicht Wezen zijn dat zich mag verheugen in de vele verscheidene manifestaties van de Schepping.

De Geest van onze Vader/Moeder God verblijft in de Ziel en jullie missie is zoveel mogelijk van dit Heilige Vuur te integreren.

gouden hartElektromagnetisch Vuur/Vuur van de Geest.
Wanneer jullie een energetische signatuur hebben verkregen dat samengesteld is uit middenvierde dimensionale en hogere Licht frequenties, zijn jullie klaar om het volledige spectrum Licht Partikels van GodBewustzijn te ontvangen; de zogenaamde Adamantine Partikels van Licht, die de elektromagnetische brandstof van de Schepping vormen.

Jullie zijn dan niet langer onderhevig aan de beperkende, ondermijnende frequenties van de dichte derde – en vierde dimensies. Jullie zijn klaar om de zuivere Essentie van de Schepper tot je aan te trekken, te beheersen en uit te zenden, aangezien jullie een vaardige Zelfmeester worden en een succesvolle medeschepper in de fysieke werkelijkheid.

Het elektromagnetische vuur der Schepping is een deel van jullie Goddelijke Geboorterecht. Jullie moeten echter bewijzen dat je een verantwoordelijke hoeder bent van dit machtige, magnifieke Vuur van de Geest voor je toestemming krijgt een ware Drager van Kosmisch Vuur/Licht te zijn.

Wij zullen dit epistel afsluiten met meer vitale informatie die we onlangs aan onze boodschapper hebben geschonken. Wij zijn altijd nabij om je te leiden, behoeden, inspireren en te beschermen, en wij dragen onze diepgaande dankbaarheid en eeuwige liefde aan jullie over.

IK BEN Aartsengel Michaël.

bron: ArjunA –www.assayya.com

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in