DELEN
licht lichaam

Een Licht worden op het Pad – December 2011 – Ronna Herman

Aartsengel Michaël via Ronna Herman  vertaald uit het Engels door Fabienne Fooij December 2011
licht lichaamGeliefde meesters, het is van levensbelang dat jullie begrijpen dat dit ongekende tijden zijn, waarbij vele speciale ontheffingen van kracht zijn. Het is een prachtige kans voor jullie, de zoekers van het Licht, om jullie Goddelijke erfgoed en jullie speciale gaven en talenten aan te boren. Op zeldzame momenten, en gedurende de overgangsperiode van het ene grote Tijdperk naar het andere, staat de Kosmische Wet toe dat de Wezens van het engelenrijk en de spirituele hiërarchie door de sluier gaan en contact maken met selecte, ontwaakte leden van het menselijke ras. Jullie moeten een bereidwilligheid en verlangen tonen om met deze wonderlijke, geavanceerde Wezens te communiceren, want ze zullen geen inbreuk maken op jullie vrije wil. Wanneer jullie je aandacht richten op een bepaalde meester, engel of Lichtwezen, zullen zij zich onmiddellijk bewust van jullie zijn en zullen ze reageren. Hoe intenser, oprechter en vasthoudender jullie verlangen is, des te meer ze van hun luister aan jullie zullen geven.

 

Jullie beschermengelen, spirituele gidsen en leraren zullen er alles aan doen om jullie te helpen om de hogere frequenties van wijsheid te ontvangen die zo kritiek zijn voor deze chaotische tijden van transformatie. Deze welwillende Wezens proberen jullie aandacht te krijgen door het Licht in jullie Zonnekrachtcentrum en uiteindelijk in jullie Heilige Hart te versterken. Jullie hebben eeuwen gewacht op een uitnodiging om bewust te communiceren met de opgestegen meesters en de engelenrijken, en ook zij hebben geduldig hierop gewacht. Communiceren met de Wezens van Licht is een grote evolutionaire stap voor jullie als menselijke wezens, want dit versnelt een nieuw bewustzijn en een krachtige transformatie in jullie. Hoogstwaarschijnlijk zullen jullie eerst verbinding maken en leren samenwerken en communiceren met jullie persoonlijke gidsen of, in sommige gevallen, zal jullie meester-leraar snel een relatie met jullie aangaan, vooral als jullie voordat jullie in dit leven incarneerden een overeenkomst hebben gesloten om met dat bepaalde Wezen samen te werken.

Velen van jullie zijn bezig jullie zesde zintuig – de intuïtieve geest – te ontwikkelen, waardoor jullie een directe lijn zullen hebben naar jullie OverZiel Zelf en bepaalde facetten van jullie meervoudige Hogere Zelven. Het is de beginfase van het creëren van een directe lijn naar de thuisbasis, jullie Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid / God-Zelf. Zoek God niet in de hemel of in een verre, onbereikbare plaats, want de Essentie van de Schepper, een Vonk van Goddelijkheid, zetelt in jullie Heilige Hart. Velen van jullie worden zich bewust van jullie Goddelijke oorsprong, maar jullie hebben nog maar een flauwe notie van jullie enorme potentieel als een drager van het Kosmische Licht. Het is extreem belangrijk dat jullie je afstemmen op de steeds hoger wordende frequenties van ScheppersLicht, want het zal het ascensieproces versnellen en jullie helpen om de status van Zelf-Meester te bereiken, zodat jullie je belofte om een Licht op het Pad en een Wegwijzer te zijn na kunnen komen.
Denk eraan, jullie hebben alleen toegang tot de trillingsniveaus die compatibel zijn met jullie en jullie Energetische Handtekening. Daarom is het zo belangrijk is om een zuiverings-/reinigingsproces te hebben doorlopen om een evenwichtigere en harmonieuze Staat van Zijn te bereiken in jullie mentale en emotionele lichamen.
Lang, lang geleden, hebben jullie, die later als de SterrenZaad Wegwijzers voor de ascensie van de mensheid en de Aarde naar voren zouden treden, erin toegestemd om ergens in de verre toekomst een bijzondere rol op je te nemen op de planeet Aarde. Deze groep dappere zielen zou incarneren in elk ras, kleur, cultuur en geloof, en zij zouden wijd en breid verspreid zijn op de planeet als voorbereiding op een voorbestemd kosmisch drama: de massa-ascensie van de mensheid en de Aarde, samen met alle materiële manifestaties binnen dit Sub-Universum.
Diegenen onder jullie die naar voren traden kregen een speciale dispensatie, waardoor vele van jullie kleinere onevenwichtigheden zouden worden gezuiverd, zodat jullie aardse last niet te overweldigend zou zijn. Het enige dat nog zou overblijven zouden de belangrijke lessen zijn die jullie moeten oplossen, zodat jullie zouden kunnen terugkeren naar een evenwichtig en harmonieus niveau van trillingsfrequenties, waardoor jullie je Energetische Handtekening / ZieleLied naar het midden van de vierde dimensie en hoger kunnen tillen.
infinito
Een groot aantal van jullie, het SterrenZaad, is goed op weg naar Zelf-meesterschap, maar te velen van deze Wegwijzer-groep sluimeren nog of zijn nog in ontkenning. Ieder van jullie heeft een belangrijke rol te spelen in het versnelde evolutionaire proces dat nu aan de gang is. De genetische coderingen van deze groep bevatten de beste kwaliteiten van alle vroegere wortelrassen, samen met speciale geheugencel-coderingen voor het nieuwe Gouden Wortelras van de toekomst. Het is waar dat er in de loop der tijd grote onevenwichtigheden in deze groep van Zielen zijn geweest, en velen hebben niet geluisterd naar de wenken van hun Geest-Zelf en zijn hun aardse missie vergeten. Echter, diep in de kern van je Heilige Hart, is ieder van jullie gecodeerd met een Cel van LichtBewustzijn die, indien geactiveerd, jullie zou helpen jullie belofte te herinneren om onze vertegenwoordigers op aarde te zijn, en dat het jullie missie is om met heel je Wezen ernaar te streven om bekwame medescheppers te worden van schoonheid, vrede, harmonie en overvloed op het aardse vlak.
Wij willen jullie wat basisinformatie geven, zodat jullie in staat zullen zijn om wat wij met jullie delen in het juiste perspectief te zien. Het is belangrijk dat jullie jezelf niet zien als mensen van slechts één afkomst, want jullie allemaal hebben levens ervaren in elk van de grote wortelrassen. Het is belangrijk dat jullie jezelf niet boven diegenen plaatsen die op het pad achter jullie komen, want ook jullie zijn niet-zoekers en volgers geweest in vele, vele levens. Jullie hebben een zwarte huid gehad, en ook de bruine, witte, rode en gele huid van de andere wortelrassen, en in jullie DNA hebben jullie al de uitgesproken eigenschappen, deugden en kwaliteiten van elk van deze rassen. In dit leven hebben jullie er om een heel specifieke reden voor gekozen om in een bepaalde familie geboren te worden of in een bepaald land te wonen.
Nadat jullie in je geïndividualiseerde Godsbewustzijn geëxternaliseerd waren en eeuwigheden van tijd doorgebracht hadden in vreugdevolle co-creatie, werden jij en een harmonieuze groep Zielen, die we “Zielefamilie-groepen” zullen noemen, op een universeel niveau samengeroepen in een grote piramide van Licht in de hogere rijken. Deze Piramides van Licht zouden later WERELDDIENAAR PIRAMIDES genoemd worden, en zijn verspreid door de vele sub-niveaus van de vijfde dimensie. Jullie werd verteld dat er een tijd in de verre toekomst zou komen wanneer een belangrijke fase van het Goddelijke Plan tot een hoogtepunt zou komen. Vele gespecialiseerde groepen zouden worden samengebracht die een belangrijke rol te spelen hebben in het “herenigingsproces”. DIE TIJD IS NU AANGEBROKEN!
Diegenen van jullie die we liefdevol “Oude Zielen” noemen, zijn over de hele wereld verspreid. Het is waar dat er op sommige plaatsen en in sommige culturen grotere aantallen van deze oude Zielen te vinden zijn, maar deze voorhoede-groep is verspreid over de hele aarde: van de meest primitieve plattelandsgebieden tot in de meest kosmopolitische en hoogontwikkelde steden. Deze dappere zielen zijn niet de mensen die in de regering zitten of voor de nieuwskoppen zorgen. Ze leven op boerderijen, omdat ze houden van de natuur en van de dieren die ze verzorgen. Ze hebben alledaagse banen op elk gebied van inspanning en vervullen rustig hun taken. Ze hebben posities met grote verantwoordelijkheid en ze dienen hun land en diens bevolking op vele verschillende manieren. Ze wonen in herenhuizen en in krotten, en ze zijn te vinden op elk sociaal niveau, van het laagste tot het hoogste. Ze zijn lid van georganiseerde religieuze groeperingen, en ze vereren op hun eigen unieke manier. Velen zijn afgestemd op de influisteringen van hun Hoger Zelf en zijn meesters geworden van het Zelf. Vele anderen zijn goed op weg op hun spirituele pad, maar helaas is er een groot aantal van deze SterrenZaad Wegwijzers dat zich nog niet bewust is van hun Goddelijke natuur en van de belofte die ze zo lang geleden gedaan hebben.
Degenen onder jullie die tot deze groep behoren hebben de belangrijkste deugden, vaardigheden en kwaliteiten van het Atlantische ras in jullie DNA gecodeerd, die van leiders / pioniers / krijgers. Er is een diepgeworteld verlangen om je mentale vermogens te gebruiken, in combinatie met de Goddelijke Wil en Kracht van onze Vader God, om zo belangrijke medescheppers te worden op het fysieke vlak van de werkelijkheid. Daarnaast zijn jullie bezield met de hoogste deugden, kwaliteiten en vaardigheden van onze Moeder God, die werden ingeprent in de zielen die naar de Aarde kwamen tijdens het Gouden Tijdperk van Lemuria: de zachte, verzorgende, intuïtieve, naar binnen gerichte kwaliteiten, en daarnaast, grote artistieke vaardigheden en een verlangen naar vrede, rust en contemplatie.
Jullie hebben een rijk en wonderlijk spiritueel erfgoed ervaren, en in het verleden zijn jullie gezegend geweest met vele grootse Lichtwezens in jullie midden, meesters, wiens leer jullie wonderlijke richtlijnen voor een deugdzaam leven heeft gegeven. Echter, het is nu tijd om het verleden te mengen met de toekomst, en de mensheid ervaart nu een diepgewortelde behoefte aan begeleiding, inspiratie en onderlinge steun aan elkaar.
We gaan een nieuwe wijze voorstellen, en het is onze grootste hoop dat sommigen van jullie de banier zullen oppakken en de toekomstige spirituele voorvechters zullen worden voor de opkomende nieuwe spiritualiteit onder de Zelf-bewuste mensheid. Wij vragen jullie om te beginnen samen te komen om met elkaar te studeren, elkaar te ondersteunen en te inspireren. Wij vragen jullie om jullie kennis, wijsheid, visies en ervaringen met elkaar te delen. Wij zijn ons bewust van een groot gevoel van eenzaamheid onder de volkeren van de wereld – een gevoel van isolement. Het is niet voldoende om de leerstellingen die wij jullie geven, of die van de meesters, te lezen, of om een prachtige kathedraal/tempel te bezoeken en God eer te bewijzen. Dit is een tijd van hereniging, en jullie moeten beginnen samen te komen om jullie liefde, wijsheid en inspiratie te delen met anderen, het is een tijd om samen te studeren en om elkaar te ondersteunen. We vragen jullie niet om meer grote tempels te bouwen, want dat is niet waar de goden van de toekomst zullen wonen. Jullie zijn de medescheppers van de toekomst – Goddelijke Vonken van de Schepper – en jullie worden gevraagd om je rechtmatige plaats in te nemen in de grote mars naar de toekomst.
ascension
Geliefden, het is tijd om alle schuld, schaamte en gevoelens van minderwaardigheid los te laten, die zo lang voor zovelen van jullie het belangrijkste probleem hebben gevormd. Jullie moeten de pijn van het verleden helen, zodat jullie je eigen rol op jullie kunnen nemen in het wonderbaarlijke plan voor de toekomst dat zich nu zo snel op planeet Aarde ontvouwt.
Via onze boodschappen hebben we jullie de tools, de wijsheid en het inzicht gegeven om alle dingen in je leven los te laten die niet jullie hoogste belang en het grootste goed dienen. Wij smeken jullie om ter harte te nemen wat wij jullie telkens weer hebben verteld “Jullie zijn alle liefde, schoonheid, vreugde, vrede en overvloed van dit universum waard, want het is jullie GODDELIJKE GEBOORTERECHT.” Jullie moeten leren jezelf lief te hebben en te respecteren, en jullie moeten een diep gevoel van eigenwaarde hebben voordat jullie anderen daadwerkelijk kunnen liefhebben en respecteren, en voordat anderen op hun beurt jullie de liefde en het respect zullen teruggeven dat jullie zo rijkelijk verdienen.
Wij vragen jullie om de kwaliteiten, deugden en eigenschappen van jullie Goddelijke Erfgoed die jullie nu tonen, in ogenschouw te nemen. Projecteren jullie teveel van de mannelijke Atlantische energie, en concentreren jullie je teveel op het verwerven en het creëren? Onthoud, we hebben we jullie verteld dat jullie zoeken naar een “staat van Zijn” of een “kwaliteit van leven.” Jullie kunnen grote rijkdom verwerven en vele buitengewone dingen manifesteren op het materiële vlak, maar als jullie hartcentrum gesloten is of als jullie je Lemurische/Godinnen deugden en kwaliteiten genegeerd en niet ontwikkeld hebben, zullen jullie je incompleet voelen en een groot gevoel van ontevredenheid ervaren.
Kom samen in groepjes van twee, drie, tien, honderd of duizend, het maakt geen verschil; echter, als jullie samenkomen voor het goed van allen, beloven wij jullie, dat wij er in grote getale zullen zijn om jullie kracht te geven, om jullie te helpen en om de liefde van onze Vader / Moeder God naar jullie uit te stralen zoveel als jullie kunnen bevatten.vrede
Jullie belangrijkste doel op dit moment is om de trillingspatronen die deel uitmaken van je persoonlijke wereld in de derde / vierde-dimensionale werkelijkheid terug te brengen naar het oorspronkelijk ontworpen spectrum van Licht en schaduw. Door terug te keren naar dat oorspronkelijke spectrum zal de pendelbeweging van jullie bewustzijn niet meer zo radicaal van de positieve naar de negatieve frequenties zwaaien, en jullie mentale en emotionele aard zal gestabiliseerd en weer gecentreerd worden. Dit is een belangrijke stap in het gecentreerd in je Heilige Hart en Heilige Geest leren leven. Terwijl jullie je trillingspatronen verhogen, zullen de hogere frequenties van Licht geleidelijk aan de vele membranen van Licht doen verdwijnen die jullie hogere bewustzijn beperken. Als dit eenmaal gebeurt, zijn jullie goed op weg het leven te leven van een bewuste, Ziel-geïnspireerde Zelf-meester.
Het is een zeer wonderbaarlijke tijd, geliefden. We zijn bij jullie geweest vanaf het moment dat jullie voor het eerst in je individuele bewustzijn geëxternaliseerd zijn binnen dit universum. We zullen bij jullie zijn wanneer we voorwaarts de heldere nieuwe toekomst in gaan, terwijl we onze krachten bundelen met de machtige Elohim, de grote bouwers van vorm als voorbereiding op de uitvoering van het komende glorieuze nieuwe Tijdperk. Ik stuur de schittering van onze Vader / Moeder God voort, terwijl we jullie hullen in een aura van Goddelijke Liefde / Licht. We zijn zeer tevreden over jullie.
IK BEN Aartsengel Michaël.
Geliefde vrienden, Claudia Coleman, een lid van onze gezegende Zielefamilie, maakte ongeveer een week geleden (half november) de overgang. Claudia en ik hebben een aantal prachtige avonturen samen beleefd, in vorige levens en dit leven. Ze was een prachtige, liefdevolle en moedige dame. Ze was de auteur van WELLNESS FOR LIFE * How To Feed Your Body Type en het bijbehorende boekje TIPS FOR TRANSFORMATION. Claudia was een toegewijde, geïnspireerd genezer/consulente, die het “FOUR BODY ASSESSMENT”-systeem ontwikkelde. Haar diepgaande verslagen en persoonlijke afstemmingstechnieken hebben honderden mensen over de hele wereld geholpen. Claudia’s lieve vriendin en de executrice van haar nalatenschap, Pamela Shelly, heeft het recht om Claudia’s twee boeken te drukken en uit te geven aan mij overgedragen. Claudia was erg dol op dieren en we zijn van plan om een deel van de opbrengst te doneren aan een goed doel hier in Reno, ‘Pet Rescue’. Sinds een aantal jaren is mijn dochter, Letitia, zeer actief in het opvangen van puppies en het trainen van de puppies voor adoptie. We zijn van plan om voorlopig de TIPS FOR TRANSFORMATION, die op mijn website te vinden zijn onder AA Michael’s boodschappen, nog voort te zetten, maar we zullen Claudia’s informatie over het ‘4 Body Assessment’-systeem verwijderen. Ik weet dat Claudia zich bij onze mooie engelenzusters heeft gevoegd die de afgelopen jaren hun overgang hebben gemaakt: Matia, Nadine en Michelle, en dat ze vreugdevol hun missie voortzetten vanuit de verheven rijken van Licht. Ze hebben allemaal een zeer speciaal plekje in ons hart. Ze zijn verdwenen uit ons zicht, maar niet vergeten. Gezegende feestdagen, veel liefde en overvloedige zegeningen, lieve vrienden, Ronna
© 2011 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2011 Fabienne Fooij, The Chalice (http://the-chalice.nl/).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in