DELEN
Zelf-Meesterschap

Aartsengel Michael “Het Ritueel van de Overtocht in/naar een Vijfdimensionale Werkelijkheid”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-01-2014 (Januari 2014)

Aartsengel MichaelGeliefde meesters, jullie zitten momenteel middenin het worden van jullie originele, authentieke Zelf door het proces van Ascentie, welke altijd-uitbreidende cyclussen van Zielgroei omvat. Jullie OverZiel-Hogere Zelf spoort jullie immer verder en naar boven in/naar het Licht aan van meer complexe en krachtige gebieden van bewustzijn. De kwaliteit van jullie levenservaring is moment-na-moment vastgesteld door de frequenties van jullie gedachten. Hoe meer energie je in een gedachte plaatst, samen met de herhaling, bepaald hoe snel een gedachtepatroon zal manifesteren, en hoe het jou in jouw huidige werkelijkheid zal beïnvloeden. Jouw gedachtevormen stralen naar buiten toe in een Oneindig patroon waar zij zich aansluiten bij overeenkomende energetische gebieden van bewustzijn … een specifiek niveau van massa bewustzijnsenergie binnenin het subdimensionale hologram van het leven waarin je momenteel bestaat. De frequenties van angst en negativiteit zijn zeer krachtig in de derde/vierde dimensionale stroom van het massa bewustzijn. Wat voor negatieve emoties dan ook zijn de sterkste in wat voor situatie dan ook en zullen voortdurend aan jou op andere manieren gepresenteerd worden totdat je de verstoorde energie transmuteert in/naar de hogere trillende Lichtpatronen.

Terwijl steeds meer van jullie oude werkelijkheid vervaagd en jullie dieper het niet in kaart gebrachte territorium binnengaan, moeten jullie leren om te vertrouwen en geloof te hebben dat de toekomst zich volmaakt aan het ontplooien is ongeacht hoe chaotisch en verstorend het bij tijden mag toeschijnen te zijn. Eerst, moet je leren om jezelf te vertrouwen en dit kan de meest moeilijke stap zijn, want jullie werd geleerd dat anderen wijzer dan jullie zijn, en dat zij weten wat het beste voor jullie is. Dit mag waar geweest zijn toen je een kind was; nochtans, zijn jullie nu volwassenen met een gouden kans die er voor jullie ligt, want de wijsheid van de hogere universele waarheden is nu voor de gehele mensheid beschikbaar. Wij van de hogere rijken zijn hier met grote kracht om jullie te helpen Zelf-Meesterschap te bereiken en om jullie rechtmatige staat als een door de Geest-bezield menselijk Wezen terug te eisen.Greg_Olsen_In_the_world_not_of_the_world_700

In de één of andere vorm, hebben jullie allemaal jullie macht in de meeste van jullie incarnaties op de Aarde weggegeven. Jullie raakten geconditioneerd en gewend aan wat genoemd werd de “kudde-staat,” waardoor anderen in posities van autoriteit de regels bepaalden en jullie vertelden wat te doen. Of jullie het nu leuk vinden of niet, jullie hielden je aan het geaccepteerde, beperkende dogma van de tijd, want het voelde veiliger dan het te weerstaan en te proberen om je eigen koers in kaart te brengen.

Een belangrijk component van Zelf-meesterschap is het leren om te functioneren door het intellect van het Heilige Hart. Als jij de verbinding tussen jouw Heilige Geest en jouw Heilige Hart versterkt, zal je beginnen toegang te verkrijgen tot de wijsheid van de Ziel, jouw Hogere Zelf en de multidimensionale facetten van je Zelf. Jouw Ziel, jouw Hogere Zelf, jouw gidsen, beschermers en engelachtige helpers communiceren met jou via jouw Ziel Zelf en jouw Heilige Hart. De fluisteringen van Spirit in diegenen die nog niet ontwaakt zijn, wordt een machtige stem van liefdevolle wijsheid en comfort als je ontwaakt tot de kracht en majesteitelijkheid van jouw eigen goddelijkheid.

Je chakra systeem werd ontworpen om het Scheppers Licht/energie voort te trekken en te integreren in het menselijke lichaam, alsook om alle attributen, kwaliteiten en deugden van jouw Goddelijke Zelf te bevatten. De functie van het klierweefsel systeem is om die energie over te brengen in/naar materiële substantie om gebruikt te worden door het fysieke voertuig. Jullie zijn aan het leren om op de manier adem te halen waartoe jullie oorspronkelijk ontworpen waren om adem te halen, hetgeen jullie de toegang tot de Prana geeft, de adem van het leven, en ook helpt bij de integratie van de zuivere Scheppers Essentie van het leven genoemd de Adamantine Deeltjes. In deze eerste gouden tijdperken, werden deze wonderbaarlijke gereedschappen en technieken gebruikt zonder vervorming om ongelimiteerde energie te manifesteren, en zij vergemakkelijkten de creatie van al het noodzakelijke om in comfort en overvloed te leven, In deze wonderbaarlijke tijden, was de Aarde een waar paradijs genaamd het Hof van EDEN.

Zelf-Meesterschap
Zelf-Meesterschap

Met het oog op het toegang verkrijgen tot en verbinding te verkrijgen met het hogere mentale lichaam, moet je ernaar streven om binnenin het Heilige Hart gecentreerd te blijven. Dit proces kan alleen geïnitieerd worden wanneer je eenmaal een stevige controle hebt over jouw fysieke-emotionele lichaam. De bewuste geest moet perioden van stilte hebben om zich af te stellen op de subtiele fluisteringen van de Ziel en jouw Hogere Zelf. Je zult vreedzaamheid van de geest bereiken door bewust adem te halen door het Heilige Hart (de Oneindigheids Ademhaling), hetgeen een natuurlijke manier van ademen wordt wanneer je eenmaal het Oneindige Patroon binnenin jouw fysieke voertuig vestigt, en de techniek beoefend totdat het een gewoonte wordt. Het is wezenlijk belangrijk dat je leert om bedachtzaam adem te halen. Door het proces van geconcentreerd ademhalen – door het pad van de adem te volgen – zal je geleidelijk aan bewust worden van de verschillende delen van jouw lichaam. Jouw Lichaams Elementaal signalen van ongemak of ziekte zijn in het begin zeer subtiel. Als je niet naar deze signalen luistert, zullen zij zich geleidelijk ontwikkelen in/naar pijn of mogelijk een serieuze ziekte.

Ondertussen bestaand in de beperkende trillingsgebieden van de derde-/lagere vierde dimensionale wereld, heeft de mensheid toegang tot alleen het halve-spectrum Oer Levenskracht Energie … energie welke ruwe materie en evolutionaire grenzen creëert. Wij hebben eerder gesproken over de structuren van het materiële gebied van bewustzijn, en hoe de gestructureerde geloven/overtuigingen die jullie gecreëerd hebben jullie, net zo effectief als wat voor fysieke structuur dan ook, gevangen zetten en beperken. Jouw fysieke lichaam kan een voertuig van verrukking, vreugde en vrijheid zijn, of het kan een gevangenis van pijn en beperking zijn. Jouw relaties, werk, familie of spirituele overtuigingen kunnen prachtige, beloningen zijn en kunnen een gevoel van zelfwaarde, bevrediging en voltooiing geven, of zij kunnen een zware last zijn en ervoor zorgen dat jij je niet gewaardeerd, waardeloos en ontkracht voelt.

Wij hebben vaak gezegd dat het uit jouw comfortzone en de collectieve bewuste overtuiging-/geloofsstructuur weg te gaan een zeer dapper iets is om te doen. Dapper voort gaande om jouw eigen waarheid te zoeken en te leven is de eerste stap bij het terugnemen van jouw kracht/macht. Terwijl je de ketenen van het verleden loslaat en tot het begrip komt dat je in controle bent van jouw toekomst, begin je het proces van ontwaken jegens jouw potentieel als een meester medeschepper. Als je wijsheid vergaart en begint te genieten van de positieve resultaten van jouw inspanningen, begin jij jezelf en jouw oordeel te vertrouwen. Jouw multi-zintuiglijke gewaarwording breidt uit en wordt sterker, en je leert om zowel de positieve als de negatieve resultaten van jouw keuzes vanuit een hogere uitkijkpost te bekijken, daardoor geleidelijk lerend om beslissingen vanuit een hart-gecentreerd gezichtspunt te maken.self_mastery_sports

Je leert dat om jouw nieuwe werkelijkheid van vreugde, harmonie en overvloed te creëren, jij je in moet spannen om jouw eigen hoogste waarheden te ontdekken en te integreren, en om dan jouw persoonlijke filosofie naar het beste van jouw vermogen te leven. Door ervaring, heb je de regels van karma geleerd, de pijnlijke oorzaak en gevolg resultaten van vervormde gedachte en actie. Door de eonen van de tijd heen, zijn jullie vaardige medescheppers in de materiële rijken van het bestaan geworden. Door veel inspanning en oefening hebben jullie geleerd om de Oer Levenskracht Substantie te kneden in/naar een meervoud van vormen, waarvan velen elegant en inspirerend waren, en waarvan anderen vervormd waren, want zij waren een reflectie van jullie gereduceerde trillingskracht gebied.

Boom-vrouw-aardenHet proces van het ascenderen in/naar de hogere dimensionale rijken van het grotere Licht, vereist dat je ernaar streeft om jouw aardse bewustzijn te verenigen met ieder hoger trillingsgebied van God-Bewustzijn. Het Grote Plan werd ontworpen zodat jullie her-entree in/naar de hogere rijken volbracht zou worden door de integratie van de Witte Vuur Zaad Atomen die opgeslagen liggen binnenin de Diamanten Kern God Cel van ieder meer gevorderd facet van jouw Hogere Zelf. De één na de ander, stap-na-stap integreer je de wilskracht, de wijsheid, de attributen en kwaliteiten van elk groter facet van jouw OverZiel. Hoe snel en gemakkelijk je dit volbrengt is aan jou, want aan jou/jullie werd gegeven het geschenk van de VRIJE WIL, hetgeen een belangrijk component is binnenin het grote ontwerp voor deze Sub-universele ervaring.

Ieder facet van Scheppers Bewustzijn in dit Sub-universum heeft Ziel-lichaam fragmentatie ervaren, en iedere Ziel, op ieder niveau en station van Wezenlijkheid, is nu in het proces van genezing/herstel en hereniging met de vele facetten van Zichzelf. Jullie zullen net zoveel facetten van Zelf integreren als dat menselijk mogelijk is terwijl jullie in het huidige fysieke voertuig zijn, en het proces zal doorgaan terwijl jullie de hogere rijken van het bestaan doorkruisen. Jullie zijn bio-computers met harmonische resonantie. Jullie zijn gewend geraakt aan de langzamere, dichtere energie van de derde/vierde dimensies; nochtans, zitten jullie in het proces van balanceren, harmoniseren en het optillen van de resonantie van jullie krachtveld om te ascenderen in/naar een meer verfijnde, hogere dimensionale staat van Zijn. Je moet je herinneren dat jij een uniek facet van de Schepper bent, en je zou jouw uniekheid moeten waarderen als je ernaar streeft om terug te keren naar de Eenheid van jouw Goddelijke Zelf. Je hebt een rijkdom aan ervaring en wijsheid om te delen met de meervoudige facetten van jouw Zelf, en jouw successen werden naar behoren opgenomen in de Kosmische Archieven voor toekomstige naslag. Jullie zijn aan het leren om uit jullie geheugen vandaan te wissen en jezelf te bevrijden van de begrenzingen van het collectieve bewustzijn geloofsysteem; en via jullie Piramides van Licht in de hogere dimensies, leren jullie ook hoog te vliegen in/naar de meer verfijnde rijken van besef. Iedere keer dat je dat aldus doet, breng je geleidelijk met je mee terug in/naar jouw fysieke voertuig en jouw auragebied een portie van de verheffende, harmonieuze frequenties van de hogere rijken, welke een sterker, meer stralend en uitgebreid krachtgebied rondom jou heen opbouwt.Mountains-Clouds-Nature-Snow-Outer-Space-Night-Stars-Colors

Wanneer je tot overstromend toe gevuld bent met Liefde/Licht, en jouw OverZiel-Hogere Zelf is de regisseur van jouw leven en ervaringen, maak jij je niet langer zorgen over het krijgen van jouw deel van de Liefde, de rijkdom, het respect en zo verder, want de validatie van wie en wat je bent straalt van binnenuit voort. Dat is wanneer je in/naar de hogere trillingsmodus van een Zelf-meester gaat, en het kleine zelf of het ego verlangend lichaam terugkeert naar diens adequate rol als een dienaar van het Ziel Zelf. Je weet zonder enige twijfel dat je toegang hebt tot de rijkdommen, deugden en talenten van jouw Goddelijke geboorterecht, en dat jij jouw eigen werkelijkheid creëert via jouw zaadgedachten, intenties en acties. Het Groepsbewustzijn en de wisselwerking worden belangrijker voor jou dan individuele vriendschappen. Je ontwikkeld al-omvattende, onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor iedereen, en je bent niet langer volledig afhankelijk van wat voor persoon of ding dan ook in het fysieke rijk.

contact met je hogere zelfWanneer je iedere dag een beroep doet op jouw Hogere Zelf voordat je opstaat, en vraagt dat jouw wil uitgelijnd wordt met de Wil van jouw Goddelijke Zelf voor jouw grootste goed, een schacht van gouden/wit Licht zal jou dan omringen, in elk en ieder moment, als je naar buiten gaat in/naar de derde/vierde dimensionale wereld. Op deze manier, geef jij jouw Ziel-Zelf toestemming om te begeleiden/gidsen, te inspireren en jou te leiden. Je zult de verbinding tussen jouw Hogere-Zelf, de engelachtige rijken en de grote Wezens van Licht versterken, zodat zij mogen beginnen met jou te communiceren via jouw intuïtie, en zij jou zullen helpen bij het maken van de hoogste keuzes op elk en ieder moment van de dag.

Alles breidt uit vanuit het centrum naar buiten toe, inclusief de gehele schepping. Hoe dichter je bij het centrum bent, hoe meer God Kracht en uitstraling je zult bezitten. Als je voortgaat op het pad van hoger Zelf-besef als een stralend Wezen van Licht, zal heilige liefde, een vreugdevolle, serene handelswijze, samen met een intens verlangen om van dienst voor anderen te zijn zegevieren.
Maak er ijverig een gewoonte van om je te focussen op wat juist is in jouw alledaagse leven en de wereld, en begin jezelf te visualiseren zoals je verlangd te worden. Wij hebben benadrukt dat jullie non-oordeel moeten praktiseren en dat omvat ook het oordeel van Zelf. Denk eraan, je hebt nu toegang tot alle Schepper Deeltjes van Licht/Leven die je voort kunt trekken in/naar jouw Heilige Hart, en ben er altijd bewust van dat deze Adamantine deeltjes van de Schepping alleen geactiveerd kunnen worden door jullie zuivere liefdevolle intentie.

Geloof is een intrinsiek facet van vertrouwen: geloof in jezelf en jouw oordeel, geloof in diegenen rondom jou heen die zichzelf vertrouwenswaardig en eerbaar bewezen hebben, geloof in onze Vader/Moeder God, de Universele Wetten, en de Goddelijke Blauwdruk voor de toekomst van de mensheid. Wij spreken niet over blind geloof, want dat is een andere manier van het weggeven van jouw macht aan iemand anders diens leringen en regels. In jullie materiële wereld, is geloof opgebouwd door handelingen met een positieve uitkomst, een functie van de geest gefilterd door het hart. Het hart is zowel een magnetische als stralende draaikolk, en het is de opslagplaats voor de werkelijke bron van menselijke kracht. Jouw heilige Geest bevat de zaadgedachten van jouw verleden en de toekomst, en het is jouw persoonlijke bron van de Goddelijke Wil en macht van onze hemelse Vader/Moeder God. Jouw zaadgedachten voor de toekomst moeten geïncubeerd zijn binnenin het Heilige Hart, en de Adamantine Deeltjes van Scheppers Licht aangestoken door jouw onzelfzuchtige liefde. Daarbij, door jouw zuivere intentie en acties worden zij gemanifesteerd in de wereld van de vorm. Overvloed van allerlei soorten is een natuurlijke manifestatie wanneer je in harmonieuze afstemming met Spirit en het Goddelijke Plan bent voor het grootste goed van allen.

Dierbare geliefden, het mag toeschijnen te zijn alsof de wereld en jullie persoonlijke leven uiteen aan het vallen zijn. Jullie persoonlijke werkelijkheid is zo snel aan het verschuiven en veranderen dat jullie je voelen alsof jullie op “verschuivend zand” leven. De tests en uitdagingen zijn aldus dramatisch en gebeuren zo snel dat jullie je overweldigd voelen en jullie je afvragen, “Wat is het dat ik verkeerd doe en wanneer zal het eindigen?”

Herinner je wat wij jullie verteld hebben over de Bewoner op de drempel en de Engel van Aanwezigheid die op wacht staat boven het Portaal van Licht? Jullie, de Wegwijzers en de aangewezen Voorhoedde, ruimen het Heilige Pad op, en jullie leggen de fundering voor de Goddelijke Blauwdruk/frequenties van het Nieuwe Tijdperk. Om dat aldus te doen, moeten jullie het van belang zijnde deel van verstorende trillingspatronen die overblijven binnenin jullie vier lagere lichaamsystemen: fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch opruimen en harmoniseren.

licht
laat je licht schijnen

Dit is noodzakelijk voor jullie om zoveel als mogelijk is van de “straling van de nieuwe, meer krachtige God Stralen te integreren … de krachtige en transformatieve Essentie van de Schepper … welke nu de Aarde en de mensheid bombarderen. Wij hebben jullie verteld dat de situaties die jullie nu ervaren niet specifiek “karmische acties” zijn die jullie aan het opruimen zijn, want miljoenen van jullie zijn verhuist in/naar een staat van Gratie/Genade, en worden niet langer beïnvloed door het verleden. Zij zijn een verfijnd proces of een “Ritueel van de Overtocht,” welke een noodzakelijk reinigend en opruimingsproces is, zodat jullie door de deuropening of het “Portaal van het Licht” mogen stappen in/naar de ijle rijken van jullie toekomstige wereld. De Engel van Aanwezigheid opent langzaam het Portaal zodat er steeds meer Licht door mag stralen en jullie mag helpen om dit Ritueel van de Overtocht te voltooien. Jullie naderen het einde van de “tunnel van transformatie,” geliefden, en wij moedigen jullie aan om het “EVENWICHT TE BEWAREN.” Jullie dagelijkse en nachtelijke gebeden/mantra’s zouden moeten omvatten: “IK ZAL ZEGEVIEREN.”
Wij zijn immer nabij om jullie kracht te geven wanneer jullie wankelen/vastzitten, om onze wijsheid te delen wanneer jullie verward zijn en niet meer weten welke kant op te gaan, maar bovenal, zijn wij hier om nu voor eeuwig en altijd van jullie te houden.
IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

15 REACTIES

 1. Ik heb weer eens e.e.a. van Ronna Herman doorgelezen en het spreekt mij erg aan. Vooral ook omdat haar werk aansluit bij de boeken van Alice Bailey.

 2. Heerlijk helder geschreven en vertaald…hartelijke dank hiervoor..en voor het plaatsen hier 🙂 xxx

  Voor eeuwig en altijd mijn dank & liefde voor de goddelijke familie van het Licht <3 xxx

  De samenwerking is geweldig en ik ben weer helemaal blij…steeds lichter en steeds meer liefde…zo mooi…:)

  samenwerken…door in constante staat van begeleiding te Zijn…. zorgen maken…nee…Genieten ja… heerlijk.. 🙂

  Allen tezamen één…heerlijk om zo te kunnen Zijn… dank jullie wel lieverds <3 xxx

  Liefs, Henriëtte xxx 😉

 3. Dank je wel voor de boodschap en de vertaling. Liefs en dank voor de begeleiding, bescherming en jullie liefde. Dominique

 4. “Wanneer je tot overstromend toe gevuld bent met Liefde/Licht, en jouw OverZiel-Hogere Zelf is de regisseur van jouw leven en ervaringen, maak jij je niet langer zorgen over het krijgen van jouw deel van de Liefde, de rijkdom, het respect en zo verder, want de validatie van wie en wat je bent straalt van binnenuit voort.”

  Dat is precies zoals ik het leven ervaar.

  Enkel ik ben dat na wat jaren een beetje zat.

  Ik wil weer terug naar de tijd dat er zorgen waren, dat er het gevoel was van iets afhankelijk m.b.t. de buitenwereld te zijn.

  Ik weet enkel niet meer hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.

  Heeft iemand tips?

  M.a.w. hoe krijgt de mens het toch voor elkaar om niet vanuit ‘heelheid/volwassenheid/OverZiel-Hogere Zelf’ het leven te ervaren.

  • @Aart,

   Hallo Aart,

   Het volgende komt er in mij op:
   Je hebt een wereldreis gemaakt met als eindbestemming ‘heelheid/volwassenheid/OverZiel-Hogere Zelf’. Tijdens die wereldreis maak je foto’s en wanneer je weer thuis bent deel je ze met je geliefden.
   Misschien dat je vervulling kunt vinden in het delen over de ervaring van jouw wereldreis en niet de eindbestemming?
   Is maar een idee hoor.

   Groetjes, Diny

    • @Diny, neen niet cynisch, het bood de mogelijkheid tot afvragen waarom de mens ervaart wat hij of zij ervaart.

     LIEF dat je een tip gaf en niet silly.

     De pest is dat eenmaal thuis er geen foto’s meer zijn en er niet de beleving is van delen van de reis is.

     Wat ik hooguit een ieder gun is de eindbestemming m.a.w. gewoon het leven ervaren zoals het werkelijk is, een prachtige aarde waar alles in overvloed is en waar je aan jezelf genoeg hebt maar waar je ook lol met de ander kunt hebben maar daar niet vrolijker van wordt dan je al was.

     • @Aart,

      Lieve Aart,

      Dankjewel voor het helder maken!
      Fijn dat je het terugkoppeld dmv de foto’s.
      Ik kom hier inhoudelijk nog even op terug, echter heb ik nu even een time-out nodig.

      Liefs, Diny

     • @Aart,

      Hallo Aart,

      Wat je schrijft is jouw waarheid, hoe jij het ervaart en dat is jouw goed recht.
      Ik persoonlijk herken me hier niet in. Hoe ik in dit leven sta (mijn waarheid/weten) heb ik uitgelegd in de topic: “Vaarwel 2013.Hallo 2014 – Dana Mrkich”.
      Ik zie het anders: bruggen slaan naar dat wat ons verbind. (co-creëren)
      Verdeel en heers is “Oude Aarde”.

      Liefs, Diny

   • @Diny, lieverd ik deel me het apeschompes met al mijn ruim 7 miljard geliefden maar ze vertikken het om de wereld te ervaren/zien zoals ik dat doe.

    Ik kan enkel tot de conclusie komen dat er in mijn hersenpan iets verkeerd geschakeld is waardoor ik geen ellende en pijn (op het stoten van mijn grote teen na) meer ervaar.

    Vandaar mijn vraag; hoe krijgt de mens het voor elkaar om ellende, pijn, behoeftigheid, behoefte aan aandacht, liefde, etc te willen/kunnen ervaren.

    Mij lukt dat namelijk niet meer en ik kan me ook niet meer heugen hoe ik dat vroeger wel voor elkaar kreeg.

    M.a.w. er moet toch eerst een voorwaarde zijn waardoor de mens ervaart wat hij of zij ervaart.

 5. Wat een prachtige boodschap van Aarts Michael , Wat fijn dat Michael altijd bij ons is , en Dat hij van ons houd , Ik doe iedere dag een beroep op mijn hogere zelf , en vraag dat mijn Wil aangeliijnd wordt , met de wil van mijn goddelijke zelf , voor mijn grootste goed , Een schacht van goud/ wit licht zal mij dan omringen , in elk en ieder moment , als ik naar buiten ga in / Naar de derde/ En vierde deminsionale Wereld . Dit stukje is zo verhelderend en mooi .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in