DELEN

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.
juli 2011

Geliefde meesters, voor alles willen we duidelijk maken wat Ascensie NIET is.
Met jullie huidge evolutionaire staat zal Ascensie van het fysieke lichaam slechts mogelijk zijn voor een paar zeer geavanceerde Avatari die het pad hebben geopend voor de Ascensie van de mensheid naar het volgende niveau.

Onze geliefde Yeshua, samen met vele grote Avatari en het Engelenrijk, hebben dit plan uitgezet en plantten de Kosmische Zaden van SchepperLicht ter voorbereiding van dit buitengewone proces.

Om nu te ascenderen in je fysieke lichaam zouden jullie nagenoeg je fysieke voertuig hebben moeten transformeren in frequenties van Goddelijk Licht, en de harmonieën van je ZieleLied moeten verheffen naar de hoogste verdiepingen van de vijfde dimensie en hoger.

Het is wensdenken om aan te nemen dat het mogelijk zou zijn de dichtheid van het 3e en 4e dimensielichaam te transmuteren in een 5D Lichtlichaam in één levensspanne. Jullie, de Voorhoede, de Sterrenzaden, vormen de toevoer van Adamantine Partikels van Licht om de Zaden van Ascensie te activeren die meer dan 2000 jaar geleden op Aarde zijn geplant.

De mensheid ondergaat een zuiveringsfase ter voorbereiding van een veel grotere expansie in bewustzijn die steeds meer zielen beïnvloedt terwijl het over de Aarde uitzwermt en zich als gevolg daarvan in snelheid toeneemt. In de huidige fase van evolutionaire verandering worden de fysieke lichamen van de aspiranten of discipelen op het Pad bezield met de transformerende kracht van SchepperLicht.

De cellen van Hoger Bewustzijn ontwaken en barsten uit met de alchemistische formule voor trasformatie. Jullie zitten midden in het proces van het zuiveren van je aura voor een groot deel van de negatieve/vervormde lichtfrequenties die je aura hebben verzwakt, met als gevolg vele miscreaties/ongemakken/ziekten binnen je fysieke voertuig.

Er zijn giftige stoffen opgesloten in je cellen die losgelaten of gezuiverd dienen te worden opdat jullie weer de harmonieuze frequenties van je Multi-dimensionale lichaamsstructuur verkrijgen. De cellen van het LichtLichaam zijn verzwakt net zoals je aura is vervaagd en met negatieve energie verstopt raakte.

De Godcellen zijn nog steeds aanwezig in en om je heen, ze zijn alleen in de loop van de tijd verzwakt en vervaagd door gebrek aan lichtvoeding. Het is net of jullie voortdurend gevoed zijn met besmet voedsel dat langzaamaan het lichaam kan vernietigen. Het lagere ego-wenslichaam is doortrapt en volhardend, en het zal jullie constant verleiden meer lichamelijke sensaties en bevrediging te zoeken, met vaak genoeg desastreuze gevolgen.

Jullie moeten beseffen dat de verschillende delen van je lichaam, afhankelijk van de rotatie en de zuiverheid van je aura, resoneren op een enorme variëteit van frequenties. Je zou je altijd de moeite moeten getroosten een maximale harmonie op elk niveau van je Hoger Zelf te integreren, en je realiseren dat het een nimmer eindigend proces is, want alle niveaus van de schepping kennen een ingeboren wens om het volgende hogere bewustzijnsniveau te bereiken.

Neem het idee in overweging dat de mensheid vier werkelijkheden tegelijkertijd ervaart: fysiek, mentaal, emotioneel en astraal.
In de fysieke/materiële wereld, waar je lichaam en fysieke zintuigen de grootste aandacht krijgen, bepaalt je gezondheid hoe je reageert op de stoffelijke wereld en hoe je die ervaart.

Jullie vooruitgang naar de hogere rijken van bewustzijn is een geleidelijk aan ontwaken, waarin jullie gehoor geven aan de signalen van wijsheid van je Ziel en je naaste Hoger Zelf/Overziel. Wanneer jullie het Pad van VerLichting betreden, initiëren jullie de ontwikkeling van een bewust/bedachtzaam bewust Zijn.

Jullie moeten je eerst focussen op de fysieke aspecten van je Wezen, je fysieke voertuig, het chakrasysteem, je emotionele aard en je mentale vermogens. Geleidelijk aan, terwijl jullie harmonieus in balans komen en in je fysieke staat een zekere graad van eenheidsbewustzijn integreren, zijn jullie klaar om toegang te krijgen tot de wijsheid, kenmerken en vermogens van de hogere vierde – en lagere vijfde dimensies.

Dit is het fundamentele proces dat soms Ascensie/VerLichting van Bewustzijn wordt genoemd.

Jullie hebben een etherisch lichaam dat een complete, authentieke replica van je fysieke, mentale en emotionele lichamen bevat. Wanneer jullie doodgaan of je lichaam verlaten, wordt het Zilveren Koord (zoals het soms wordt genoemd) verbroken, en jullie laten het fysieke voertuig achter, dat onmiddellijk begint te ontbinden.

Wat resteert, is de huls van het subtiele lichaam dat samengesteld is uit astrale, emotionele en mentale substanties die opgelost moeten worden alvorens de ziel naar het volgende bewustzijnsniveau kan gaan.

We hebben al uitgelegd hoe de onontwaakte zielen naar een ruimte worden meegenomen – die je de Intensive Care Afdeling zou kunnen noemen – waar het Liefde/Licht van de Schepper voortdurend uitgestraald wordt naar en door elke aura van de Ziel tot de negatieve huls van misbruikte energie volledig is getransmuteerd.

Jullie moeten echter beseffen hoe belangrijk het is dat jullie begrijpen dat de dood/transitie, het leven na de dood (after-life) radicaal is veranderd. De ziel hoeft niet meer naar de dichte astrale niveaus te gaan om te wachten op een nieuwe belichaming op Aarde.

Als je een Zelfbewuste persoon bent wiens ZieleLied resoneert met de hogere vierde – en lagere vijfde dimensies, word je automatisch meegenomen naar de juiste dimensies (of hoger) waar alles erg veel lijkt op de werkelijkheid die je net achter hebt gelaten, alleen veel grootser, mooier, waar meer vreugde, liefde en vrede heersen.

Je zult volkomen bewust door de poorten van de Hemelse Rijken gaan. Je zult je vorige, net afgelegde leven als een waarnemer zien, en je mag afscheid nemen van je naasten en dierbaren. Ze zullen echter langzaam op de achtergrond raken tenzij ze leden zijn van je directe zielenfamilie.

Besef dat de frequenties die je projecteert of waarmee je resoneert, zullen bepalen naar welke dimensie of subdimensionaal niveau je wordt gebracht, dat gaat ook op voor de niveaus van kosmische informatie die toegankelijk voor je zullen zijn. Je aura is gelijk een jas die je etherische en astrale lichaam omhult, en het is een jas van Licht of een kleed van negatieve, onharmonieuze energie die je hebt vergaard in al je vorige levenservaringen.
Jullie zijn samengesteld uit energie units: mentaal, fysiek, astraal en spiritueel. Jullie moeten het feit leren/accepteren dat je een creatie bent van krachtige energie, een originele Vonk van Goddelijk Bewustzijn. Als Zelf bewuste medeschepper ben je tevens manager van energie via je eigen krachtige gedachten, daden en intenties.

Jullie bestaan in een wervelwind van energie: krachten die opgebouwd zijn uit Oorspronkelijke LevensKracht Substantie, het halfspectrale licht van de lagere dimensies, of uit de wonderbaarlijke, allesomvattende Adamantine Partikels van SchepperLicht uit de hogere bewustzijnsrijken.

Je mentale geestesgesteldheid en de kwaliteit of resonantie van je emotionele strictuur bepalen de uitkomst van je creatieve/scheppende inspanningen. Volgens de Universele Wetten zullen jullie als medescheppers je ideeën/gedachten vorm geven, waarna je de gemanifesteerde expressie van je gedachten en daden zult moeten ervaren.

Jullie worden een efficiënte manager van Kosmische energiekrachten. Word dan ook een bewuste waarnemer en oefen je in onthechting. Laat je zelf niet meevoeren in de vortex van negatieve energie die door anderen is gecreëerd. Leer stand te houden en beheerst te zijn als manager van je Heilige energie. Laat niets of niemand je sereniteit en harmonieuze aard verstoren.

Violet Vuur.

Maar, herinner je alsjeblieft als je af en toe een menselijk (zwak) moment ervaart, dat je diep ademhaalt en naar je centrum terug gaat terwijl je een stoot van Violet Vuur uitzend om de disharmonische energie te transmuteren en op te lossen.

Jullie zijn soms te streng in je Zelf oordeel. Geliefden, wij verwachten geen perfectie. Het is de straling van je Hoger Zelf/Overziel die geleidelijk je fysieke en emotionele lichamen binnendringt en doordrenkt om aldus de opeengehoopte negatieve, astrale rommel vrij laat komen.

Het gecombineerde Licht van de Overziel van de ganse mensheid lost geleidelijk de verontreinigde, vervormde frequenties van de astrale niveaus op. Dit werd in het verleden het collectieve bewustzijn genoemd; de negatieve gedachtepatronen van de mensheid.

Liefde, sereniteit en vreugde zijn de oorspronkelijke kwaliteiten van de Overziel. Het merendeel der mensheid heeft willekeurige gedachten zonder focus. De frequenties van je hersengolven omlaag brengen of leren een Alfa Bewustzijn te handhaven voorziet jullie van ene scherpe focus op je gestage gedachten en wijst het onderbewustzijn duidelijk de weg…

Alfaniveau.

De Alfa Meesterschap technieken vormen een diepgaand en krachtig instrument.
Je bewuste geest begrijpt het, maar je onderbewuste geest filtert de inkomende informatie en neemt daar actie op. Het Alfaniveau meester worden en handhaven, zorgt ervoor dat je met je onderbewuste geest kunt communiceren en er op kunt reageren.

Het overstijgt je wilskracht als je het vermogen ontwikkelt om rechtstreeks met je diepe, instinctieve innerlijke geest en je Heilige Geest te communiceren.
Je zult ontdekken dat je heel natuurlijk de beste beslissingen, en de juiste acties onderneemt om je doelen te bereiken. Het Ascensie proces start wanneer je ZieleZelf die zuivere positie als manager van het fysieke Zelf heeft hernomen.

Het is net of je de startknop van je DNA, dat de blauwdruk van je perfecte Adam/Eve Kadmon LichtLichaam bevat, hebt geactiveerd. Een reeks latente coderingen worden geactiveerd via de hogere Lichtfrequenties die je begonnen bent te integreren.

Deze Lichtgolven bevatten specifieke coderingen van kleur en harmonie die alle cellen en organen binnen het fysieke lichaam zullen beïnvloeden. De cellen zullen geleidelijk aan het Licht beginnen te absorberen en middels metabolisme te veranderen, en deze lichtdragende cellen zullen beginnen het hele fysieke voertuig te doordrenken en te beïnvloeden.

Symptomen.

De transmutatie wordt dan geïnitieerd waarbij vergiftige stoffen, emotionele trauma’s, pijnlijke herinneringen en opgeslagen ervaringen in het lichaam boven water komen. Dit schept een veelheid van ongemakkelijke fysieke symptomen; klachten en pijn in verscheidene lichaamsdelen, griep symptomen, hoofdpijnen, verwarring en tijdelijk geheugenverlies, om er een paar te noemen.

Het volgende niveau van aura reconstructie omvat het emotionele lichaam en de astrale bewustzijnsniveaus. Terwijl jullie fysieke lichaam evolueert, wordt het geschikt om meer en meer gezuiverde lichtfrequentie cellen te integreren. Jullie 4D werkelijkheid begint af te brokkelen, en je illusionaire wereld komt verstoord en verarrend over. Je religieuze geloofsovertuigingen beginnen uiteen te vallen, waardoor jullie je kwetsbaar, in de steek gelaten en zonder leiding voelen.

Er is een fusie met het Hoger Zelf op dat moment, waarbij het Overziel facet van je Hoger Zelf dat binnen je ZieleSter verbleef (Chakra acht) impulsen/stralen van Hoger Frequentie Licht pakketten nar je Derde oog, je Hartchakra en het hele chakrasysteem stuurt.

Die stralen activeren je intuïtieve vermogens en bevatten tevens vitale informatie voor een beter begrip van wie je werkelijk bent, maar ze kunnen ook een goddelijke onvrede/ontevredenheid van binnen scheppen. Jullie Diamanten Kern Cel integreert thans steeds meer GodLicht, en dat activeert en verhoogt de macht van de Stralen van Godbewustzijn in je Hartchakra.

Dit proces is gecodeerd in jullie blauwdruk en binnen je DNA. Tegenwoordig zijn jullie cellen beginnen te reageren op Licht als zijnde hun belangrijkste Bron van energie. Dit is de hoofdreden waarom aspiranten op het Pad vaak hun dieet radicaal veranderen in lichter voedsel, want hun fysieke en emotionele lichamen worden nu verzadigd door Adamantine Partikels van Licht, het voedsel der goden.

Terwijl jullie steeds dieper in de rijken van gezuiverd Licht komen, kunnen de fysieke zintuigen versterkt worden, en je bewustzijn/waarneming van kleur en geluid zal toenemen. Het versterken van je fysieke zintuigen duidt er op dat cellen in je aura de taak op zich beginnen te nemen om de dichte, beperkende energie die in duizenden jaren is vergaard schoon te maken.

De mistige gevangenis die jullie zintuigen heeft afgestompt, en de mensheid in slavernij heeft gehouden wordt langzaam overstroomt met Licht cellen, hetgeen zal resulteren in een aura die steeds meer gaat schitteren terwijl steeds meer zielen ontwaken voor het goddelijk potentieel van binnen.
Het fysieke lichaam moet geleidelijk aan opnieuw geïntroduceerd worden bij de transformerende gevolgen van het Levende Licht om het originele LichtLichaam dat voor gans de mensheid was ontworpen weer op te eisen.

Geliefden, gun de chaos en destructie die momenteel op jullie planeet zo welig tieren geen blik waardig. Leef dagelijks gecentreerd in je Hartchakra en je Zonnevlecht opdat je het maximum aan Schepper Licht kan integreren in je fysieke voertuig. Stuur dat waardevolle geschenk van Licht vervolgens naar de kern van de Aarde en in de wereld van vorm om je heen.

Besef dat de gezamenlijke inspanningen van de Wereld Dienaren op de planeet een verschil uitmaken. Wij vormen een macht voor het hoogste goed die niet ontkend kan worden. Ik ben voor altijd jullie trouwe hoeder en beschermer.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 

7 REACTIES

 1. Hoi; Ik herken er veel van wat er gebeurt.

  Ik ben nu dmv “plaatjes blazen” bezig mijn emotionele /astrale(?) rommel aan het opruimen. Inderdaad ben ik nauwelijks bezig met de buitenwereld. Om een of andere reden vind ik dit ook niet erg…

  Het opruimen geeft geleidelijk aan meer en meer lucht: betere aarding, meer mijzelf zijn, niet tegen gehouden worden etc.

  Voor ieder die ermee bezig is, heel veel sterkte en op naar een betere en mooiere wereld!

  Knuffels en een groet,

  Rob

 2. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd even makkelijk wegleest; veel termen zijn in eerdere channelings uitgelegd, maar dan nog… Het gaat in deze channelings ook om wat je erbij voelt.

  • @Hannah,

   Op verschillende sites en in verschillende boeken wordt er omschreven wat het ‘eenheidsbewustzijn’ inhoudt.

   De 3e dimensie is een dimensie waarin het ‘ego'(hoe we denken dat we zijn) de boventoon voert. In die dimensie is het belangrijk om macht, geld en status te verwerven. een soort ‘schijnbestaan'(en dit bestaan heeft eeuwen ‘voorrang’ gekregen, men moe(s)t ook overleven).

   De 5e dimensie wordt omschreven als het eenheidsbewustzijn, leven vanuit het hart. onvoorwaardelijke liefde, samenwerking, delen.

   De tussenliggende 4 d wordt omschreven als het ‘nu’ moment.

   In de loop van de jaren zijn er verschillende verschuivingen geweest in de dimensies en dat heeft invloed op de aarde en ook op de mensen.

   Er zijn een heleboel artikelen verschenen hierover die omschrijven welke veranderingsprocessen kunnen plaatsvinden.

   Misschien een idee om eens rond te gaan snuffelen en dan te voelen welke informatie wel goed voor je voelt?:)

   Namaste,

   Chandra

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in