DELEN

“Liefde Is een Natuurlijke Staat van Zijn” – Ronna Herman

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-10-2013 (Oktober 2013)

yinyang-christ-energyGeliefde meesters, vergeet nooit: Liefde is een natuurlijke staat van Zijn. Liefde is een levensonderhoudende, ingeboren conditie. Wanneer liefde de uitstralende kracht in jullie leven is, verdwijnt angst. Angst wordt gecreëerd door de afwezigheid van liefde. Angst is een staat van de geest gecreëerd door in te tappen op lagere frequentie, verwrongen, gedachtevormen. Wanneer jij je naar binnen keert en intapt op die bron van liefde binnenin jouw Heilige Hart, doordringt het eerst jouw Innerlijke Wezen; het overblijfsel straalt dan uit in/naar de wereld. Als een resultaat, zullen jullie beginnen te zien door ogen welke gefilterd worden door liefdevolle energie, wat zal veranderen hoe je naar de mensen in jouw leven kijkt … het zal ook hoe jij de uitdagingen en kansen van iedere dag hanteert beïnvloeden … een overtrek van liefdevolle energie creëert wonderen.

Om een Zelfmeester te worden, moet je proberen om de rechter en linker hemisferen van jouw brein te integreren zodat je toegang mag krijgen tot jouw Heilige Geest. Het is ook belangrijk dat je de mannelijke/vrouwelijke attributen en deugden van het volmaakte Adam en Eva Kadmon sjabloon van jouw universele OverZiel-Zelf integreert. (ADAM=ATOOM * EVA=EVOLUTIE).

Alsjeblieft, neem een paar momenten om rustig te zitten en naar binnen te keren terwijl jij je focust op jouw Heilige Hart Centrum. Voel de uitbreiding van jouw Zonnekracht Centrum terwijl je dieper en dieper in jouw Heilige Hart Kamer gaat. Voel de overweldigende liefde welke langzaam door jouw lichaam heen uitstraalt, want jullie zijn nu verbonden met jullie Diamanten Kern God Cel, welke het kostbare Zaad Atoom bevat van jouw Goddelijke Essentie. Daarin is een onvermoeibare voorraad van Adamantine Deeltjes wachtend op jou om hen te activeren met jouw liefdevolle intentie. Het is een tastbare ervaring, geliefden. Het is echt, en het is het meest wonderbaarlijke, gelukzalige gevoel dat je ooit zult ervaren terwijl je in een aards voertuig verblijft, want je zult ingetapt hebben op de zuivere liefdevolle Essentie van onze Moeder/Vader God.Heart_of_Oneness-the-power-of-love

Jullie op koolstof gebaseerde lichaam keert zeer geleidelijk terug naar de opsilicium/kristallijne gebaseerde vorm van jullie volmaakte LichtLichaam. Op het één of andere niveau, streven alle menselijke Wezens naar een Ziel-bezielde persoonlijkheid en eenheid met zijn/haar Ziel Zelf en OverZiel-Hogere Zelf. Of jij je er nu wel of niet bewust van bent, een geheugen Zaad Atoom is diep binnenin de Diamanten Kern God Cel van iedere ziel op Aarde begraven … een innerlijk verlangen om naar kosmische afstemming te streven en deze tot stand te brengen. Jouw persoonlijke vijfdimensionale Piramide van Licht is jouw hemelse heiligdom waar je geleidelijk aan zult beginnen om de frequenties, de attributen en kwaliteiten van de hogere vierde dimensie te integreren, en uiteindelijk de intrede niveaus van de vijfde dimensie. Binnenin deze hogere rijken van bestaan, zijn er subdimensies van Licht, Heilig vuur, geluid en kleur.

ZONNE VUUR: Niets kan aan de straling en de magnetische invloed van het verheven Scheppers Licht ontsnappen dat nu ons Sub-universum, galaxy, zonnesysteem, de Aarde en de mensheid doordringt. De Kosmische Stralen van Scheppers Licht zullen jullie bewustzijn verhogen, en zullen jullie afstemming met de hogere wijsheid van de Kosmische Geest versnellen, daardoor desleutels en codes van ascentie aanstekend. Het Opperste Schepper bewustzijn is vooruit STRAAL-verbredend in/naar het universum via de grote Aartsengelen via krachtige kosmische stromingen. Deze stromingen werden de Rivier van het Leven genoemd. Het is belangrijk te begrijpen dat er SCHEPPER STRALEN zijn alsook GOD STRALEN. Er is een Gouden Galaxy imperium dat heerst over iedere Sub-universele wereld. Twee grote Wezens worden de Opperste Overziel van een Sub-universum … een toegewezen Vader/Moeder God … die verblijven binnenin deSub-universele, Grote Centrale Zon.

Tijdens dit tijdperk van monumentale transformationele verandering, worden de Opperste Schepper Stralen, krachtige stromen van Goddelijk Bewustzijn bevattend, in/naar de Grote Centrale Zon van elk universum gestraald. Deze hogere frequentie Stralen van Schepper Licht worden dan voort gestuurd in/naar de zonnen welke ieder Sub-universum OverLichten. Van binnenuit de Heilige Hart kern van onze Vader/Moeder God, worden deze pas bezielde kosmische Stralen, welke de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub-universum bevatten, dan naar buiten toe uitgestraald in/naar ieder opvolgende galaxy. Deze krachtige nieuwe Stralen passeren dan door de centrale zon van ieder zonnesysteem, de zon van iedere planeet, en uiteindelijk naar de mensheid op de planeet Aarde.

creekFaceVelen van jullie voelen zich overweldigd en kunnen niet begrijpen wat al deze gecompliceerde informatie met jullie persoonlijk te maken heeft. Wij verzekeren jullie geliefden, dat een ieder van jullie beïnvloed wordt door de invoering van hogere frequentie energie, of je dat nu wel of niet geloofd. De mensheid is in het midden van een grote evolutionaire verandering, welke vele tests en uitdagingen zal omvatten, alsook wonderbaarlijke kansen. Jullie leren om gaven en bekwaamheden te gebruiken die gedurende eeuwen voorbij eeuwen sluimerend hebben gelegen. Jullie worden niet be/veroordeeld door jullie score of niveau en authenticiteit terwijl jullie in/naar de rijken van verlichte waarheid gaan, slechts door jullie intentie.

Ieder persoon die channelt of informatie voortbrengt zal een volgende vinden voor het niveau van kennis welke zij geven … veel van wat er voorheen niet voor jullie beschikbaar was … inzichten, gereedschappen en methoden die jullie nodig zullen zijn om de spiraal van ascentie over te steken. Soms zullen zij de onschuld van spirit voortbrengen, een vriendelijke liefdevolle natuur welke resoneert met onvoorwaardelijke liefde, als een stralend voorbeeld van een waar meester. Anderen kunnen de lessen van het onderscheidingsvermogen leren, wat vrij mogelijk via pijnlijke ervaringen zal zijn, zodat je ertoe zult komen te beseffen dat je niet langer jouw waarheid of macht weg kunt geven aan een ander.

Het is tijd dat steeds meer van jullie, diegenen die enige van de verdraaiingen binnenin het LichtPad opgeruimd hebben, welke uitbreidt vanaf jouw Kroon Chakra naar jouw Goddelijke IK BEN Aanwezigheid/God Zelf, beginnen om jullie telepathische vermogens te ontwikkelen. Jullie intuïtie en geïnspireerde gedachten nemen toe omdat jullie nu luisteren naar de fluisteringen van jullie Ziel Zelf. Het is een wonderbaarlijke gelegenheid wanneer je gereed en in staat bent om je opnieuw te verbinden met de vele facetten van jouw Goddelijke Zelf.

Gedurende de voorbije dertig jaren of zo, werden een grote variëteit van liefdevolle, toegewijde boodschappers en leraren naar buiten in/naar de arena van publiekelijke dienstbaarheid geduwd om jullie toegang te geven tot de veelvoudige nieuwe kosmische informatie dat voort begon te gutsen toen de etherische sluier of de quarantaine van de Aarde opgeheven werd. Nochtans, met de grote variëteit van nieuwe informatie, veel van wat in harmonie was/is met de concepten en leringen van de Hiërarchie en Wezens van Licht, was/is er nog steeds informatie dat in gedachtevormen naar voren wordt gebracht welke door de geloofssystemen en de werkelijkheid van de boodschapper gefilterd worden … informatie welke tegenstrijdig en verwarrend is … sommige deels waar, veel beschaduwde waarheid, en zelfs enige verdraaide hersenschimmen die opgepikt werden vanuit de mythen van het massa bewustzijn. Lang geleden, gaven wij jullie een waarschuwing: “Verwerk altijd wat voor nieuwe leringen dan ook door jullie Heilige Hart/Geest voordat je het als jouw waarheid accepteert.” Het onderscheidingsvermogen is een integraal deel van Zelf-meesterschap.

mistyWat er nu voor diegenen van jullie in de voorhoede gebeurd, de Wegwijzers, is dit: Jullie gingen door het proces van loslating heen van alles dat jullie dachten dat belangrijk was in jullie driedimensionale werkelijkheid, jullie niet werkende relaties en jullie niet essentiële bezittingen opgevend. Jullie gewaarwording van wat en wie jullie zijn heeft zich verbeterd en enorm uitgebreid terwijl jullie in/naar harmonie en fijnafstemming met jullie Hogere Zelf gingen – geleidelijk aan toegang verkrijgend tot meer verfijnde energie, hogere frequenties, nieuwe informatie en grotere wijsheid. Als een resultaat, raakten jullie uiteindelijk meer comfortabel binnenin jullie vierde dimensionale werkelijkheid terwijl jullie door alle negatieve emotionele energieën heen werkten die naar boven kwamen bubbelen van diep binnenuit jullie onderbewuste geest, ouderwetse inzichten eruit vegend en transmuterend. De pulserende, transformerende Lichtfrequenties weerkaatsten ook door de dieptes van jullie cellulaire structuur heen en begonnen om alle angstige en beperkende gedachtevormen los te breken welke zich door de eeuwen heen opeengestapeld hadden … hen in beroering brengend, hen naar buiten plaatsend om losgelaten en vervangen te worden met Goddelijke Licht inhoud.

Velen van jullie dragen oude, pijnlijke herinneringen van verraad en achterlating van hoe jullie uiteindelijk verstrikt werden binnenin het fysieke lichaam en jullie je niet langer meer naar eigen goeddunken terug konden trekken. Jullie waren vergeten dat het jullie opdracht was om je te focussen op Spirit en om Spirit te integreren binnenin het fysieke lichaam … om een verlenging te worden van jullie Goddelijke Aanwezigheid in de manifestatie, het leven ontwikkelend en perfectionerend in de fysieke expressie … via het mentale, emotionele, astrale/verlangende lichaam door het geschenk van de vrije wil. Dit is waar het experiment scheef ging, en een liefde/haat relatie met het fysieke voertuig begon, welke doorgegaan is en zich door de eeuwen heen vergrootte. Kijk om je heen naar de mensheid in z’n algemeenheid. Hoe ver jullie gevallen zijn van de volmaakte, magnifieke voertuigen waarin jullie je eerst op de planeet Aarde belichaamden … het prachtige ontwerp, de verbijsterende, ingewikkelde structuur welke jullie oorspronkelijk bewoonden.

Daar waren diegenen van jullie die grote leiders zijn geweest, uitoefenaars van macht en autoriteit in vele vroegere levens. Jullie zweerden voorafgaand aan de incarnatie van dit leven dat jullie, wederom, de uitdaging zouden accepteren en dat jullie deze keer zouden slagen. Jullie kunnen zien wat er gewrocht is door misbruik van deze geschenken. Wanneer gaan diegenen die nu aan de macht zijn, deze natuurlijke leiders die altijd naar voren lijken te komen om de mensheid te dirigeren en te beïnvloeden, ontwaken en zich realiseren wat een groot geschenk er aan hen gegeven werd? Zij moeten beseffen dat deze geschenken van hen afgenomen zullen worden, en uiteindelijk tegen hen gekeerd zullen worden, als zij niet de verantwoordelijkheid nemen voor de grote eer welke aan hen geschonken werd, en ermee beginnen om hun bekwaamheden naar behoren ten gunste van iedereen te gebruiken?

Cynthia Robbins-Harmony
Harmony, © CynthiaRobbins

Er zijn velen van jullie die de potentiële talenten bezitten om bekwame genezers en zorgdragers te worden … een zeer eerbare manier om de mensheid te dienen. Velen van jullie gebruiken deze geschenken/gaven zoals zij bedoeld waren om gebruikt te worden, maar velen meer hebben profijt genomen van de massa’s en hun kennis en bekwaamheden misbruikt om de mensheid te controleren en om grote sommen geld te verzamelen. En er is een misvatting dat het zijn van een dienaar of zorggever van de mensheid geen waardige taak of inspanning is, en op velen wordt neergekeken of er wordt profijt van genomen als zijnde “minder dan” of niet zo belangrijk als diegenen die andere plichten of roepingen uitvoeren. Vergis je niet, deze geachte, onzelfzuchtige Zielen zijn integraal voor het welzijn van de mensheid en zijn ook Goddelijke afgezanten van de Schepper.

Diegenen van jullie die kwamen met een overweldigende liefde voor de Schepper en jullie prachtige planeet hebben een grote verantwoordelijkheid voor de Aarde gevoeld.

Jullie hebben altijd geweten (zelfs voordat het een populair geloof of een geaccepteerd concept was) dat de Aarde een levende, ademhalende entiteit is. Jullie voelen een grote affiniteit voor de natuur en voor de wonderbaarlijke variëteit en de grandeur van de flora en fauna welke de Aarde Moeder als een geschenk aan de mensheid aanbiedt. Velen van jullie voelen een diepe persoonlijke pijn, bijna als een aanval op jullie eigen Wezen, aangaande het misbruik, de verwaarlozing en de egoïstische vernietiging welke de mensheid op dit eens volmaakte, zuivere paradijs gewrocht heeft. Jullie zijn degenen die zich het meest vreedzaam voelen in de bergen, in de wildernis of op de kust zittend kijkend naar het wonder van de golven als zij schuimkoppen, pulseren en stromen, proberend jullie ongezonde planeet gerust te stellen.

Stuur jullie liefdevolle energie voort, dierbaren … voel de machtsgolf via jullie Wezen terwijl jullie de hoogst mogelijke frequenties binnenbrengen, en zend dan deze genezende/herstellende energie omlaag in/naar de Aarde. Visualiseer de genezende/het herstellende, transformerende Licht door het etherische web van de Aarde heen, stromend, opruimend en genezend/herstellend. Dit is jullie missie, jullie deel van het Goddelijke Plan. Jullie weten wie jullie zijn. Je zult weten dat dit jouw missie is door de vreugde, sereniteit en het gevoel van vreedzaamheid dat je voelt als jij jezelf toestaat om een instrument van genezing/herstel voor de Moeder Aarde te zijn.

Sommigen van jullie hebben onsamenhangende en verstorende gedachten ontvangen, en dromen helder en in groot detail. Wij vertellen jullie dat jullie toegang beginnen te krijgen tot enige van jullie parallelle levens, sommigen van jullie Hogere Zelf, Vonken van Licht die andere dimensies ervaren. Velen van jullie die aangeduid zouden kunnen worden als zijnde “op het snelle spoor van ascentie” zijn in het proces van het integreren van steeds meer fragmenten van jullie Hogere Zelf, en als een resultaat, kan je veel verwarrende of tegenstrijdige informatie ervaren. Soms, kan je verdraaide informatie en gedachtevormen ervaren die jou niet lijken toe te behoren, en andere keren, kan je wonderbaarlijke inzichten en diepgaande nieuwe concepten ontvangen. Sta deze nieuwe concepten toe om langzaam in/naar jullie bewustzijn te filteren, en als zij als waarheid binnenin jullie Heilige Hart en Geest resoneren, is het passend om de nieuwe kennis te integreren en er gebruik van te maken. Echter, net zoals met de emoties en gedachten die van binnenuit jullie eigen Wezen opwellen die gebaseerd zijn op angst of negativiteit van wat voor soort dan ook, zie de gedachtevormen die niet op liefde of op vreugde gebaseerd zijn onmiddellijk getransmuteerd worden in/naar zuivere, Goddelijke Licht substantie en laat hen dan los.

Mijn dappers strijders, raak niet ontmoedigd. Nu is de tijd om het geschenk van de Eerste Straal van de Goddelijke Wil/Macht naar voren te trekken. Jullie worden beproefd en getest om te zien of jullie op kunnen staan tegen jullie grootste angsten en hen kunnen overwinnen, en om te zien of jullie de volledige omvang van Schepper Licht kunnen en zullen accepteren dat aan jullie aangeboden wordt. Jullie maken dramatisch vooruitgang. De schaduwen en duistere hoeken van de Aarde en de geesten van de mensheid-in-het-algemeen zullen niet in staat zijn om de straling van Schepper Licht voor veel langer te weerstaan. Houd jullie standvastig aan jullie visie vast. Heb moed en bemoedig anderen terwijl jullie onbeschroomd in/naar het Licht van de toekomstige wereld marcheren. Wij staan naast jullie en omwikkelen jullie met een aura van Gods Liefde,

IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

7 REACTIES

 1. Altijd blij als ik weer iets van onze lieve Aartsengel Michael lees, die gepaard gaan met tranen van dankbaarheid. <3 xxx

  Hartelijke dank Ronna voor het Channelen en Cobie voor het vertalen en Gordon voor het plaatsen hier voor ons. <3 xxx

  Liefde overwint alles en mijn geloof is rotsvast, ik ben er en blijf helpen, we zullen het redden en onze missie volbrengen, daar ben ik heilig van overtuigt. en iedere ziel die helpt ie er één…samen zijn we sterk… liefdevolle groet naar al wat is, ik hou van jullie allen. <3 xxx

  liefs, Henriëtte 😉 xxx

 2. Met veel plezier lees ik altijd de artikelen die ik doorgestuurd krijg door Nieuwe Tijds Kinderen en die deel ik dan weer met anderen. Helaas is met de zomer de toezending van deze artikelen gestopt en ik dacht vanwege vakantie of zo. Nu kom ik net dit artikel tegen via iemand anders. Ik wil vragen om mij weer de artikelen door te sturen, die ik via facebook ontving. Lieve groet: Hansje

  • Facebook maakt het pagina’s als nieuwetijdskind tegenwoordig weer wat moeilijker om onbetaald in jouw nieuwsoverzicht te komen. Als je niet regelmatig op ” vind ik leuk” klikt of een reactie achterlaat neemt Facebook aan dat je niet geïnteresseerd bent en verschijnt de pagina niet meer in je nieuwsoverzicht

   Wanneer je alle updates van de FB pagina wil ontvangen ga je naar de betreffende FB Pagina, je ‘vind ik leuk’ blokje is aangevinkt. Ga hierop staan met je muis en ‘klik’, ga naar ‘instellingen’ . Kies voor ‘alle updates’, en dan krijg je alle updates van deze FB pagina. Succes! (Moet dus wel even op computer niet op telefoon of tablet)

 3. L.s.
  Tijdens een cursus door een verlicht medium, werd mij aangeraden de hulp van Michael te vragen. Zeer actueel dus!
  m.v.gr.

 4. (–Liefde is een natuurlijke staat van Zijn. Liefde is een levensonderhoudende, ingeboren conditie. Wanneer liefde de uitstralende kracht in jullie leven is, verdwijnt angst. Angst wordt gecreëerd door de afwezigheid van liefde.–)

  Mooi omschreven!
  Angst is afwezigheid van Liefde.
  Alle vormen van angst zijn m.i. terug te voeren op de angst “niet iets of niemand te zijn”. Echter niets of niemand zijn houdt nu juist die natuurlijke staat van Liefde in.

  • @Universum, angst is in basis een signaal van het lichaam.

   Het is in basis een signaal dat er directe schade, directe dreiging voor het lichaam is.

   Het is een waarschuwingssignaal, een allertheidssignaal, een direct handelingssignaal t.b.v. het intact houden van het lichaam.

   Dat is iets geheel anders dan de angst die de meeste mensen ervaren, dat is namelijk een bedachte angst, een angst die ontstaat vanuit de mind/het ikje.

   Een angst die ontstaat als er gedacht wordt dat er dreiging/aantasting aan het beeld wat ze van zichzelf hebben zal gaan paatsvinden.

   Van nature bestaat er niet zoiets als angst, bij gevaar is er een automatische handeling van het lichaam en enkel het ikje ervaart angst.

   Ik moet volgende week naar de tandarts, ik voel nu al angst opwellen. Die mind kan er wat van, ik ben nog niet met een vinger aangeraakt en voel nu al lichamelijke sensaties. Het mooie is ook dat die werkelijke ‘pijnprikkel/waarschuwingssignaal’ (als die al gaat plaatsvinden) van het lichaam maar van hele korte duur is en de mind nu al aan het jammeren is en signalen naar het lichaam stuurt die gevoelens doen ontstaan.

   Ik ga gauw pijn medicatie Liefde slikken, ohh nee, ik ga mijn ingeboren conditie eens zoeken, ook niet juist, ik ga eens checken of de angst wel op realiteit gebaseerd is.

   Ik ben bang van niet.

   • @Aart,

    wat heb je dat weer prachtig uitgelegd! en inderdaad, het is een signaal, een alarmbelletje, die je dan meteen kunt geruststellen en zeggen; komt wel goed, ontspan je maar lichaam, niets aan de hand. 😉

    vond het leuk om dit te lezen, ben het met je eens.

    liefs, Henriëtte 😉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in