DELEN
Sterrenzaden

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.
oktober 2011

Het Licht van het Intellect nastreven.

Geliefde meesters, het Ascensie proces ondergaat een eb en vloed ritme. Jullie zullen een periode van intense activiteit meemaken die gecreëerd wordt door uitdagende en geestverruimende ervaringen, gevolgd door een wens om naar binnen te keren en een behoefte aan contemplatie en eenzaamheid.

Jullie spannen je in om een sterk Zielsbewustzijn te ontwikkelen, die uiteindelijk de overheersende kracht in je leven wordt. Het was de bedoeling dat jullie mentale en emotionele bewustzijn geleid werd door je ZieleZelf en niet door je ego werd gecontroleerd.

Verlichting en spiritueel bewustzijn beginnen bij het mentale lichaam / de geest. Om ZelfMeesterschap te verkrijgen, is het van vitaal belang dat jullie het Licht van het Intellect nastreven. Een hoger bewustzijn begint wanneer jullie je bewust zijn van het grotere plaatje opdat jullie beide zijden van een controversieel scenario gaan inzien.

Jullie moeten leren een scherpzinnige waarnemer van het leven te zijn, en jullie moeten bereid zijn geen oordeel te vellen. Een meester heeft geen behoefte om voortdurende een mening te hebben of altijd anderen om hem/haar heen te beïnvloeden. Een spiritueel ontwikkelde persoon dient de waarheid zoals die zich aan hem/haar heeft geopenbaard door te geven en anderen aan te moedigen hun eigen waarheid te zoeken zoals die aan hen wordt onthuld.

De frequenties van onvoorwaardelijke liefde begint in de middenvierde dimensie en neemt met elke hogere subdimensie toe. Daaronder zijn de frequenties te versplinterd en botsend. De polariteit van goed en kwaad was geen deel van het originele Goddelijke Plan. De Goddelijke Blauwdruk was ontworpen opdat jullie, de Vonken van GodBewustzijn, dualiteit konden ervaren.

Het zou een experiment zijn in verscheidenheid, in tegenstellingen, binnen een geaccepteerd spectrum van Licht en Schaduw. Het lag nimmer in de bedoeling een werkelijkheid van goed tegen kwaad te scheppen.

De grote Inademing van Verlichting/Ascensie betekent dat jullie, via de bewuste Tijd Zaad Kristallen die in elke Ziel zijn gecodeerd, aangespoord worden om je afdaling in de lagere rijken te beëindigen en terug omhoog gaan naar de hogere rijken van de Geest. Maar, jullie moeten eerst de miscreaties ervaren die in je fysieke voertuig en je astrale lichaam/bewustzijn liggen opgeslagen.

Jullie moeten de miscreaties en de negatieve indrukken die je in de loop van eeuwen hebt gecreëerd in eigendom (verantwoordelijkheid ervoor) nemen. De mensheid zal niet langer in staat zijn de Duivel of Satan de schuld te geven voor alle pijn, lijden, chaos en vernietiging van het verleden en het heden. Jullie moeten alle creaties erkennen en in eigendom nemen, van de meest liefdevolle, zuivere frequenties tot de laagste, meest dissonante gedachtevormen.

Wij bidden jullie je oude, negatief gevestigde visie over de dood los laten. Dood is geen einde. Het kan vergeleken worden met de voltooiing van een project en het begin van een nieuw, wonderbaarlijk avontuur. Elk leven heeft een thema en de rolverdeling van de spelers is specifiek gekozen vanwege de karakteristieken die nodig waren voor elk unieke deel in jullie persoonlijke, grootse productie. Jullie zijn niet je lichaam, jullie zijn puur bewustzijn dat verpakt is in een kostuum van vlees.
Zoals jullie al duizend maal gedaan hebben, zullen jullie als je het Aardse verlaat je fysieke lichaam afdanken ten gunste van Lichtgewaden, en tenslotte zullen jullie je voorbereiden op een ander groot avontuur in een nieuwe werkelijkheid.

Naarmate jullie ZelfBewustzijn verkrijgen, zal je Goddelijke nieuwsgierigheid en een intens verlangen ontwikkelen om een nieuwe persoonlijke spirituele opdracht te beginnen. Jullie zullen een gevoel voor avontuur ontwikkelen terwijl je in de mysteriën van de kosmos delft, en het Goddelijke Plan zal zich op je eigen bewustzijnsniveau beginnen te ontvouwen.

Sterrenzaden
jullie, de Sterrenzaden, spelen de hoofdrol in de nieuwe kosmische creatie voor dit Sub-Universum.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat elke belangrijke transformerende, menselijke ontwikkeling samengaat met kosmische wijsheid in een nieuwe vorm om je af te stemmen op de komende evolutiecyclus. De componenten van het leven en al het mogelijke komen naar jullie toe als vormloze Zaad Kristal Cellen met een enorme potentie.

Jullie leveren de noodzakelijke gedachtevormen waarmee de latente Zaad Kristal Cellen bezield zijn, en jullie moeten ze, door je liefdevolle intentie, ontsteken met God Vuur; de Adamantine Partikels van GodLicht. De wetten van Trilling begrijpen is vereist om een meester bouwer op het materiële bestaansvlak te worden. Jullie moeten leren materie met efficiënte gedachten te manipuleren. Het belangrijkste vereiste is sterke, gerichte mentale vermogens te ontwikkelen.

Geliefden, het is nu tijd om jullie nieuwe gezuiverde co-creator vermogens te tonen, want de mensheid en de Aarde hebben jullie Liefde/Licht meer dan ooit nodig. Herinner je dat wij herhaaldelijk de nadruk op het feit hebben gelegd dat de Adamantine Partikelen van Licht geactiveerd moeten worden met jullie bewuste liefdevolle intentie alvorens dit wonderlijke geschenk benut kan worden als brandstof voor stoffelijke manifestaties.

Je kunt niet langer ontkennen dat de Aarde en de mensheid zich midden in een Aarde/Ziel opschuddende tijd van transformatie bevinden. De negatieve frequenties van angst, woede en wanhoop worden nu met een verbijsterende snelheid uitgespuwd in de frequentieband van het astrale massa bewustzijn die de Aarde omgeeft.

Het wordt dagelijks voor de gemiddelde mens moeilijker om positief te blijven en in een schitterende vreugdevolle toekomst te geloven. Jullie zitten midden in tijden van grote veranderingen waar jullie, de SterrenZaden, je in vele voorbije levens op hebben voorbereid. Wij zeggen jullie eens te meer dat jullie, als Werelddienaren, het vermogen hebben de negatieve gedachten van duizenden mensen die nog in de beperktheid van de derde en vierde dimensie functioneren te neutraliseren.

dood
Wij bidden jullie je oude, negatief gevestigde visie over de dood los laten

Het is nu tijd voor jullie, mijn aardse Legioenen van Licht, naar voren te treden en je vlammende Lichtzwaard op te pakken opdat jullie je aandeel leveren in het overwinnen van de vernietigende donkere krachten der mensheid: angst, oordeel, hebzucht, zelfzucht, door het ego gemotiveerde en machtsbeluste bedoelingen en handelingen.

Wij beseffen dat wij jullie in de recentelijk doorgegeven boodschappen een enorme hoeveelheid informatie hebben gegeven om te integreren. Daarom zullen wij enkele van die concepten samenvatten in beknopte gedachten om ze beter te begrijpen en te onthouden.

Al jullie lichaamscellen hebben in zekere mate een bewustzijn. Sommige zijn onharmonieus en scheppen chaos en ongemak van binnen, terwijl andere in harmonie resoneren en op een hogere frequentie trillen waarmee ze een gevoel van balans en welzijn opwekken. Jullie hebben een grote verscheidenheid aan Ziel energie modellen die je Energetische Signatuur vormen. Deze energiepatronen bepalen de helderheid of zwakheid van jullie aura. Vreugde en sereniteit zijn door de Ziel geïnspireerd. Dienstbaarheid aan anderen is een instinct van de Ziel.

Angst, woede en verdriet zijn ego gerelateerd en zullen verdrongen worden door de vreugde en zegening van het ZieleZelf wanneer jullie toegang verkrijgen tot de hogere rijken van harmonie en helderheid. Giftige gedachten zijn als zuur dat langzaam de miljarden cellen in het lichaam besmet, met als resultaat ziekte, ongemak en tenslotte dood.

Er zitten donkere subatomische kristallen in het lichaam van elk mens die resoneren met lagere frequentie gedachten. Die kristallen zijn beladen met negatieve rommel die in vele incarnaties telkens weer is gecreëerd. Enkele daarvan zijn overerfde negatieve modellen die jullie in je fysieke voertuig meebrachten om geheeld te worden.

Het loslaten van oude, samengebalde giftige energie creëert vaak symptomen die op griep lijken. Alle kristallen hebben tot zekere hoogte het vermogen om informatie op te slaan en door te geven. Het zijn de ‘archivarissen’ van het verleden en de toekomst. Jullie moeten afgestemd worden op het Licht/Levens Lijn van het lot voor de Aarde en de mensheid. Een nieuwe blauwdruk is geformuleerd, en jullie, de Sterrenzaden, spelen de hoofdrol in de nieuwe kosmische creatie voor dit Sub-Universum.

Jullie moeten in staat zijn Licht te veranderen/metaboliseren. Jullie cellen moeten in staat zijn Licht te herkennen en te benutten als een vitale bron van energie.
In een 3 – en 4 dimensionale werkelijkheid is jullie mentale lichaam behept om toekomstgericht te projecteren, en schept zo angst en onzekerheid voor wat de toekomst brengt.

Het emotionele lichaam is gek op herhalingen; enkele dierbare herinneringen, maar meestal worden ervaringen van mislukking en pijn herhaald. Het Hier & Nu wordt nauwelijks waargenomen tenzij er een dramatische trigger is van vreugde, woede of pijn.

Aangezien jullie op het pad van Verlichting vorderingen maken, zullen jullie relaties vaak dramatisch veranderen. Ze zullen niet langer gefundeerd zijn op emotionele gehechtheid. Jullie zullen niet langer trachten anderen emotioneel te manipuleren, en jullie zullen niet toestaan door anderen gemanipuleerd te worden. Jullie houden op met de emotionele snaar te bespelen, de aantrek en afduwdans van de lager dimensionale werkelijkheid.

Het Hartchakra wordt de dominante kracht in het hele chakrasysteem. Jullie bevinden je in het creatieproces van een verenigd chakrasysteem, een veld van harmonieuze energie. Elke Ziel op Aarde die de wens heeft om eerlijk tot god te bidden of liefdevolle energie naar anderen te zenden, stuurt automatisch een facet van zijn/haar Ziel naar de Wereld Piramide.

Het is een verzamelplaats voor alle Zielen. Je zou het een Celestijnse Kathedraal kunnen noemen; een plaats om je één te voelen met onze Vader/Moeder God en de Engelen. Elke Ziel op Aarde kent momenten waarbij hij/zij onvoorwaardelijke liefde voelt of naar iemand uitzendt. Die vonk van liefde wordt een etherische replica van die Ziel, en neemt verblijf in de Wereld Piramide. Elke individuele Ziel moet geleidelijk aan een ZielsBewustzijn ontwikkelen om de invloed van de collectieve geloofsovertuiging uit te stijgen.

De volgende stap is de dominantie van het lager ego-wenslichaam te overwinnen opdat de Ziel in kracht en wijsheid kan groeien. Jullie moeten je morele waarden verfijnen opdat jullie uit gewoonte de juiste keuzes maken voor je Zelf en anderen. Jullie levenstandaard zal aangepast worden terwijl je Zelfbewuster wordt.

Jullie fysieke voertuig was ontworpen om een constante stroom SchepperLicht te ontvangen. Het is de Essentie van het Leven. Jullie vermogen om het Vol Spectrale gezuiverde Licht, dat speciaal is ontworpen voor dit Sub-Universum, te bevatten, zal evenredig aan jullie vermogen om je Liefde/Licht met anderen te delen toenemen.

SchepperLicht
Jullie fysieke voertuig was ontworpen om een constante stroom SchepperLicht te ontvangen.

Het is gemakkelijk en bevredigend voor het Zelf om goedheid terug te geven voor goede daden. Het vergt echter een Goddelijke aard om goedheid terug te geven voor een kwaadwillige of pijnlijke daad. Vergeet nimmer dat onze Vader/Moeder God verordonneerd heeft dat wij uit de hogere rijken opnieuw uitwisseling en/of herverbinding moeten vestigen met elke Ziel op Aarde, waarbij onvermoeibare inspanning en alle mogelijke middelen betracht moeten worden.

De Wereld Piramide is een tussenstation voor jullie ZieleZelven. Jullie goede daden worden opgeslagen in de Schatkist van het Pakhuis van Licht in de Wereld Piramide. Elk jaar vindt het oogsten plaats van goede daden, en jullie liefdevolle gedachten en daden worden er opgeslagen. Het merendeel wordt vermengd met SchepperLicht om benut te worden voor het hoogste goed van de hele mensheid.

Jullie zullen je speciale geschenken en Goddelijke dispensaties ontvangen in overeenstemming met wat je hebt bijgedragen aan het Pakhuis van Licht. Er zijn Wereld Piramides op elke dimensionaal niveau in ons Sub-Universum. Terwijl jullie je frequenties verfijnen en verheffen, zullen jullie automatische toegang verkrijgen tot de volgende hoger dimensionale Wereld piramide.

De vele dimensies van dit Universum zijn een maatstaf van gespecialiseerde frequenties die bewustzijnslagen bevatten. Het Rijk der Engelen versterkt Licht; het Rijk der Mensen verspreidt Licht. Het Rijk der Engelen werd een projector en versterker van God Kwaliteiten nadat de mensheid in dichtheid verviel en niet meer rechtstreeks toegang had tot de Vol Spectrale Essentie van onze Vader/Moeder God, dat in het begin direct voor elke ziel toegankelijk was.

Het Licht van de Schepper is alomvattend en eeuwig. Duisternis en de schaduwlanden zijn slechts tijdelijke fenomenen. Twijfel nimmer één seconde, geliefden, samen zullen we zegevieren. Ik omgeef en omarm jullie in mijn aura van bescherming. Jullie zijn absoluut zeer geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël.

bron: ArjunA – www.assayya.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in