DELEN

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

April 2010

Geliefde meesters, wij vragen jullie tijd te nemen om te kijken naar wat wij jullie meesterplan voor de toekomst noemen. Wij hebben velen van jullie in het verleden verteld dat het tijd is om een nieuwe galactische missieverklaring te schrijven, want jullie aardse contract is ten einde. We verzekeren jullie dat dit niet betekent dat jullie de Aarde binnenkort gaan verlaten. Jullie hebben je gedurende vele incarnaties voorbereid hierop voorbereid, en jullie zijn heel hard nodig als Werelddienaren van het Licht. Steeds weer hebben wij jullie gevraagd om jullie toekomst te schrijven om vervolgens elke dag en elk moment te leven naar het beste van je vermogen.

Zelfs als je niet bewust plannen hebt gemaakt voor de toekomst, heb je nog een plan. Een plan dat is geschapen door je onderbewuste geest, je ego-begeertelichaam en haar verlangens, en de voortdurende gedachteactiviteit die plaatsvindt gedurende je drukke dag. Krachtige emotionele gedachten scheppen krachtige frequentiepatronen, terwijl het zinloze gekronkel van de geest zwakke energiepatronen schept die zich na verloop van tijd opbouwen en krachtige, chaotische trillingspatronen voortbrengen die naar je terugkeren via een Oneindigheidsteken genaamd de Wet van de Cirkel. Als je leven zich ontvouwt op een chaotische manier, dan komt dat omdat het dát is wat je Energetische Blauwdruk uitstraalt naar de wereld van oorzaak en gevolg. Daarom is het zo belangrijk dat je ermee begint een objectieve waarnemer te worden, terwijl je je gedachten onder de loep neemt en ijverig de kunst beoefent van gefocust blijven in je Heilige Hartcentrum.

De afgelopen jaren hebben wij jullie de basis- alsook vele van de gevorderde middelen van ascensie aangereikt; echter, teveel van jullie krijgen het warm en koud in jullie pogingen om Zelfmeesterschap te bereiken en weer controle te krijgen over jullie toekomst. Wij zeggen jullie, geliefden, dat het tijd is om je serieus bezig te gaan houden met jullie toekomst, wat betekent dat je naar voren treedt en tegen je Hogere Zelf en je IK BEN aanwezigheid zegt: “IK BEN GEREED”, waarbij je het inzicht en de hulp ontvangt van de vele grote Wezen van Licht, inclusief je eigen Goddelijke Zelf.

Een Alfameester worden betekent de hersenfrequentie-niveaus vasthouden tussen tien en veertien cycli per seconde, wat ertoe bijdraagt dat je functioneert in een staat van verenigd hersenbewustzijn in plaats van in een hoofdzakelijk linker of rechter hersenmodus. Elke Dag Leven als een Meester, en de middelen gebruiken die wij jullie hebben aangereikt om toegang te krijgen tot je Heilige Hart en Heilige Geest, alsook het scheppen en gebruiken van de verscheidene Piramiden van Licht in de vijfde dimensie, zal jullie persoonlijke realiteit radicaal veranderen, ver voorbij jullie voorstellingsvermogen. De verschillende ademhalingstechnieken zijn cruciaal voor jullie welzijn, en zullen het proces van ascensie enorm versnellen. De Transmuterende Violette Vlam is een zeer waardevol geschenk dat beschikbaar is voor allen op het Pad van ver-Licht-ing. Het zal jullie helpen het proces te versnellen van het helen en zuiveren van alle negatieve gedachtepatronen en schendingen.

Van het Rad van Karma afstappen en overgaan in een Staat van Genade vereist het consistente gebruik van de Transmuterende Violette Vlam. Je dient de Violette Vlam regelmatig aan te spreken opdat je voortdurend bent gehuld in het Violette Vuur waarbij je alle disharmonische energieën omzet in neutrale Lichtsubstantie. Dit omvat alle negatieve gedachtevormen die je op elk gegeven moment uitzendt, en het garandeert ook dat alle lagere, karmische frequentiepatronen die je in het verleden hebt voortgebracht, worden geneutraliseerd. Je bent verantwoordelijk voor al je creaties, zowel positieve als negatieve. De trillingspatronen die je schept zullen altijd naar je terugkeren via de Wet van de Cirkel. Een waarschuwing: je moet ijverig zijn en ernaar streven om een hoger en meer verfijnd persoonlijk frequentiepatroon te bereiken en vast te houden, en niet alleen vertrouwen op de Transmuterende Violette Vlam om de negatieve en vervormde frequenties op te ruimen die je uitstraalt. Het is een middel voor transformatie en vereist inspanning en standvastigheid van jouw kant.

Als de Oneindigheidslus en de tijdlijn van je verleden in evenwicht zijn en het overgrote deel van je disharmonische energieën zijn getransmuteerd, zul je in de Oneindigheidslus van je toekomst stappen. Jullie zijn bezig het Licht van jullie toekomst tegemoet te treden en de schaduwen van het verleden achter jullie te laten.

Zo velen van jullie vinden het moeilijk hun missie of passie te ontdekken en brengen passief hun tijd door. Zij gaan door met nietsdoen, doen geen enkele moeite om de aanzet te geven tot positieve veranderingen in hun leven. Niet iedereen is bestemd om de massa te onderrichten of een wereldfiguur te worden. In feite zijn het diegenen van jullie die stilletjes hun dagelijkse plichten vervullen terwijl zij zichzelf beetje bij beetje, geleidelijk aan verbeteren en daarbij de Liefde en het Licht van de Schepping in de Aarde en naar de wereld toe stralen. Zij zijn degenen die de grootste invloed hebben op de aardse negatieve omgeving. Wij zoeken Werelddienaren op het niveau van gewone mensen. Ieder van jullie is nodig om het collectieve bewustzijn van de massa te helpen verhogen en verfijnen.

Op dit moment willen wij diegenen van jullie aanmoedigen die zich hulpeloos voelen en bang zijn dat er geen weg is uit het dilemma waarin zij zich bevinden. Willen jullie je geest niet openen voor de mogelijkheid dat er hulp beschikbaar is uit de rijken van Goddelijk bestaan, en dat een nieuwe manier van denken en een meer verfijnde manier van leven voor jullie mogelijk is?

Jullie bidden en vragen vaak wanhopig om hulp; echter, als die niet komt in een vorm die jullie prettig vinden, wijzen jullie het af. Gebeden worden altijd verhoord. Gebeden waarin om het hoogste goed wordt gevraagd, manifesteren zich als wonderen, groot en klein, en openen de weg voor een leven van gemak en gratie. Gebeden van het egobegeertelichaam worden beantwoord door je toe te staan te zoeken naar je eigen oplossingen voor problemen die zijn voortgekomen uit je misplaatste opvattingen en ongepaste handelingen. De lessen van het leven worden geleerd door te ervaren wat je hebt gecreëerd. Het ego trekt disharmonie en ontevredenheid aan, en maakt dat de zoeker buiten het Zelf op zoek gaat naar oplossingen en voldoening. Jullie moeten leren bidden met de zuiverheid van jullie hart en met intenties van de hoogste orde. Als jullie je Lichtquotiënt verhogen, versterken jullie de magnetische aantrekking van het hart. Jullie moeten leren de overvloed die jullie is toebedeeld te ontvangen met dankbetuiging en een dankbaar hart.

Waarom beginnen jullie je missieverklaring niet met het opstellen van de negatieve dingen in jullie leven die jullie willen veranderen? Begin met een aantal kleine veranderingen in je leven, en onthoud, je moet met jezelf beginnen. Wij verzekeren jullie dat als jullie een eensgezinde poging doen, en de middelen gebruiken die wij jullie hebben gegeven, jullie grote veranderingen in jullie leven gaan zien. Wij vragen jullie om ons te testen. Bestudeer met een open geest enkele van de basisconcepten die wij hebben aangereikt, en pas enkelen ervan langzaam maar met vertrouwen toe in je dagelijkse leven. Geef ons toestemming om je te leiden en te inspireren, en door dat te doen, zul je de krachten van de Hemel achter je hebben. Jullie kunnen alleen falen als jullie opgeven, geliefden.

Tijd is van groot belang, want het moge duidelijk zijn dat de angst en de boosheid van de massa, de macht van de krachten der natuur, en de Aardse veranderingen/schoonmaak met de dag versnellen en in intensiteit toenemen. Wij vertelden jullie in een vorige boodschap dat jullie je te midden van een spirituele revolutie bevinden (maart 2010, RH); echter, de Aarde en de massa van de drie-/vierdimensionale illusoire realiteit ondergaan ook en revolutie. Een intense polarisatie bouwt zich op tussen de verschillende groepen, niet alleen op afgezonderde plaatsen in de wereld maar in elk land, waarbij alle rassen, culturen, religies en politieke bewegingen betrokken zijn. Wij hebben jullie verteld dat de kloof tussen het Licht en de schaduwlanden groter wordt, en het is heel duidelijk zichtbaar, zowel vanuit een hoger als aards gezichtspunt. Wij zien duidelijk de gebieden die baden in het Levende Licht, dankzij jullie, de trouwe Wachters van Licht. Wij zien ook de kolkende wervelwinden van negativiteit en chaos die zich vormen in vele landen, provincies, steden, dorpen, buurten, en zelfs tussen gezinnen in de wereld.

Als je vastzit in de retoriek van de wereldwijde nieuwsmedia, kun je niet anders dan opmerken dat er een toenemende waanzin van negativiteit is die wordt uitgespuugd in de ether en in het bewustzijn van diegenen die ontvankelijk zijn voor de vervormde boodschappen van sensatiezucht en afscheiding. De angst voor verlies, boosheid over regels, leiders en de regering, en een verontwaardigd gevoel van recht op goederen en diensten, zonder persoonlijke verantwoordelijkheid, zijn symptomatisch voor de enorme angst voor verandering die plaatsvindt in alle gebieden van de wereld en in het menselijke bewustzijn.

Het is tijd om de volgende stap in het ascensieproces te zetten, en velen van de gevorderde aspiranten op het Pad worden al bekwaam en gedreven in de methoden. Op dit moment lijdt het geen twijfel dat diegenen die gevorderd zijn in spiritueel bewustzijn hun proces van ontwaken/evolutie zien versnellen als nooit tevoren in de geschiedenis van de wereld, opdat zij moge dienen als doorgevers en vertalers van de Universele Wet en Kosmische Waarheid.

Jullie, de aspiranten op het Pad, worden meesters in het bouwen en gebruiken van vele Piramiden van Licht / Kracht in de vijfde dimensie nu jullie langzaam maar zeker raken afgestemd op een lager vijfdimensionale omgeving. Jullie hebben de doorgangen geopend naar de Steden van Licht waardoor jullie geleidelijk aan hogere en meer verfijnde frequenties van Licht kunnen belichamen. Jullie bereiden je ook voor op een regelmatige interactie met de vele facetten van jullie Hogere Zelf en de Grote Wezens van Licht.

De roep van hereniging begint voor velen van jullie, waarbij jullie verfijnde Zielslied verscheidene leden van jullie Goddelijke Zelf bereikt. Terwijl jullie je trillingspatronen verfijnen en jullie Energetische Blauwdruk een bepaald niveau van harmonie bereikt, begint jullie Zielslied te weerklinken in de vierde, de vijfde, en bij sommigen van jullie misschien zelfs in de zesde dimensie, en heel geleidelijk aan in de auravelden van sommige van de Zielsfragmenten van jullie Hogere Zelf. Langzaam aan, wanneer deze gezegende facetten van jullie Zelf zich van jullie bewust worden, zullen zij zich op jullie gaan afstemmen. Diegenen wier resonantie lager is dan die van jullie zullen onder jullie meedoen, en diegenen die zich op het Pad bevinden vóór jullie, zullen langzaam aan de kolom van Licht boven jullie binnengaan. Jullie zullen je ook zijwaarts bewegen, èn omhoog naar de verfijnde rijken wanneer alle fragmenten van jullie IK BEN Aanwezigheid geleidelijk aan steeds dichter bij jullie centrale kolom van Goddelijk Licht beginnen te komen.

Voor sommigen van jullie zal deze informatie verwarrend zijn; echter, velen van jullie ervaren dit proces in verschillende mate gedurende jullie nachtelijke reizen of in meditatie. Daarom willen wij jullie een idee geven van wat plaatsvindt op de verschillende niveaus van het ascensieproces. Wij zullen in de naaste toekomst verder en dieper hierop ingaan.

Wanneer je de mysteries der Kosmische Waarheid bestudeert en uitdiept, bouw je een reservoir op van kennis waar je gebruik van kunt maken als dat nodig is. En wanneer je verbinding maakt met je Heilige Geest, zal het zijn alsof je contact hebt gemaakt met een Kosmische bron van informatie; echter, aanvankelijk zal het je eigen vroegere, rijke verleden zijn dat je tot je beschikking hebt gekregen. Je zult in toenemende mate gevoelig worden voor ideeën, concepten en complexe informatie, en je zult het vermogen krijgen om gebruik te maken van deze rijke opslagplaats van informatie wanneer je maar wilt.

Naarmate je evolueert en vaardig wordt in het delen van je wijsheid met anderen, zul je steeds gevoeliger worden voor de subtiele boodschappen, concepten en ideeën van je gidsen, leraren, engelenhelpers, en de ver-Lichte Wezens uit de hogere rijken. Als je de informatie die je hebt vergaard, hebt omgezet in wijsheid, en een levend voorbeeld bent geworden van elk nieuw, volgend niveau van bewustzijn, zul je bevoegd zijn om de concepten uit te dragen naar anderen. Je moet ervaren wat je uitdraagt, en een stralend voorbeeld worden, wat de meest effectieve manier is om de aandacht van anderen te krijgen.

Onthoud, mijn moedige broeders en zusters, in elk tijdperk en grote cyclus, wordt Kosmische Wijsheid en Goddelijke Waarheid ter beschikking gesteld aan degenen met open geesten en liefhebbende harten. Onderwerping aan de Wil van onze Vader/Moeder God betekent het navolgen van de Universele Wetten zoals die aan jou zijn geopenbaard. Een Zelfmeester probeert altijd de hoogste keuzes te maken, heeft een brandend verlangen om anderen te dienen en is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen. Roep ons aan en laat ons de weg Verlichten terwijl je de toekomst tegemoet treedt. Jullie zijn enorm geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Nederlandse vertaling © 2010 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).
Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in