DELEN
hart lotus

DOOR RONNA HERMAN.
Nederlandse vertaling @ ANNE HELENA.

DE SNELLE ROUTE NAAR ZELF – MEESTERSCHAP.

Mijn geliefde Kampioenen van Licht, het is geen tijd voor de weekhartigen en het is tijd om te stoppen met beunhazen in spiritualiteit. Velen van jullie zijn halfslachtig geweest in jullie streven de wijsheid van jullie Ziel en Hoger Zelf te doen ontwaken. Het is nu tijd om jullie hart in vuur en vlam te zetten met een intens verlangen het Zelfmeesterschap op te eisen en een Zielzoeker te worden in plaats van een plezierzoeker.

hart lotus
hart-lotus

De geheimen hoe de dramatische veranderingen en de chaos van transformatie te kunnen doorstaan, worden voortdurend aan jullie geopenbaard. Maar jullie moeten zelf de inspanningen leveren en er actief naar streven  om de veiligheidsmethoden die jullie ter beschikking zijn gesteld, in jullie op te nemen als jullie succesvol de woeste golven van verandering in de turbulente jaren die voor jullie liggen, willen berijden.

Het is tijd HET OUDE LOS TE LATEN – EN DE WEG VRIJ TE MAKEN VOOR HET NIEUWE.
Een verhoging en verfijning van ieder Deel of Vonk van Godbewustzijn , evenals van iedere dimensie, neemt in stuwkracht toe, nu het wonderbaarlijke Licht van de Opperste Schepper uitstraalt naar de uiterste rand van schepping binnen dit Subuniversum.

Het is voor jullie en andere Lichtwerkers tijd om te begrijpen waar jullie binnen deze grote kosmische gebeurtenis van expansie en evolutie passen. Dit is de tijd waarop jullie je in dit leven, evenals in vele eerdere levens, hebben voorbereid. Jullie, de standvastigen, die ernaar streven zelfmeesterschap te bereiken opdat jullie Werelddienaren van Licht kunnen worden, zijn nu meer dan ooit nodig. Het is nu de tijd om te verklaren:

“ Het is mijn streven  een moedig drager van Licht te worden, zodat ik als een magneet het Schepperlicht aantrek en de maximale hoeveelheid Hiervan kan uitstralen naar de wereld en alle mensen ”.

Door dit te doen, zullen jullie een harmonische kolom van Hoger vibrerend Licht en veiligheid om jezelf heen bouwen. Wanneer jullie in staat zijn alsmaar grotere hoeveelheden van goddelijke Lichtsubstantie naar jullie toe te trekken, zal jullie invloed op de omgeving groeien en zich uitbreiden om een alsmaar groter gebied te omarmen. Uiteindelijk zal jullie Licht zich samenvoegen  met de patronen van jullie spirituele broers en zusters, die zich ook hebben voorgenomen Dragers van Licht te worden. Velen van jullie hebben al deze door God gegeven gaven reeds bereikt en jullie maken het verschil.

Onrust en verwarring zijn buitensporig aanwezig op jullie planeet en zoals jullie gewaar worden is het aan het toenemen, zodat geen land of ras of mens er veilig voor is. We voelen jullie bezorgdheid en die is terecht, want het is een kritieke tijd voor de Aarde, de mensheid en al het leven op de planeet. Sta me daarom toe jullie er nog eens aan herinneren wat wel of wat niet passend is voor jullie als Zelfmeester van medeschepping.

We weten dat het jullie grootste hartewens is diegenen te helpen die lijden en in nood zijn en zo hoort het ook te zijn. Er zijn er wiens missie het is er direct bij betrokken te zijn, of het nu ter verdediging, verzorging, heling of ter verlening van hulp is, teneinde de ellende te verzachten van hen die in nood verkeren. Er zullen er zijn die opgeroepen zullen worden in het centrum van de verwarring en er zullen zijn die belangrijke beslissingen moeten nemen over wat de beste koers zal zijn die genomen dient te worden in de verschillende situaties en drama’s die zich in voortgaande mate zullen afspelen. Anderen zullen hun steun geven door hun rijkdom te delen en dat is ook gepast.

loslaten
Het is tijd HET OUDE LOS TE LATEN – EN DE WEG VRIJ TE MAKEN VOOR HET NIEUWE.

Maar de meerderheid van jullie, vooral zij die de trillingen van de Hogere Dimensies als realiteit hebben opgeëist, zijn min of meer van deze stressvolle drama’s weggehouden. Daarom is het belangrijker dan ooit dat jullie gecentreerd blijven in jullie hart en gefocust blijven op jullie Ziel,  zodat jullie het maximum aan Licht, hoop en harmonie vanuit jullie ZONNEKRACHTCENTRUM kunnen  uitstralen naar de chaotische astrale sferen van bewustzijn en naar beneden tot in het hartcentrum van jullie moeder Aarde.

Jullie als Sterrenzaad zijn in staat de Aarde te helpen zichzelf te bevrijden van een gevangenis aan negativiteit, terwijl zij er naar streeft haar last te Verlichten en haar aurisch veld te harmoniseren, teneinde haar nieuwe, voorbestemde positie in het zonnestelsel op te kunnen eisen.

Dankzij jullie, moedige Zielen, die als wegwijzers of de bakens van Licht worden aangeduid, is het gouden pad duidelijk geschapen en bepaald. Jullie bevinden je daarnaast midden in het proces van opening van de communicatielijnen tussen ons, zodat wij jullie alle informatie kunnen doorgeven die jullie nodig hebben om snel door het proces van ascensie naar een volgend niveau van bewustzijn te gaan. Door dit te doen, zullen jullie alles los kunnen laten en niet beïnvloed worden door de drastische veranderingen, de negativiteit en de chaos van de lagere, niet in balans zijnde dimensies, van waaruit de massa zich nu omhoog probeert te worstelen.

De tijd is nu gekomen waarin eenieder van jullie gevraagd wordt met jullie persoonlijke wijsheid naar voren te treden , vergaard vanuit jullie ervaringen op Aarde en om daarnaast vanuit de juwelen van wijsheid  te tappen die in jullie Heilige Geest liggen opgeslagen, die jullie hebben meegenomen vanuit de verste uithoeken van het universum.

Aan degenen van jullie die trouw onze leringen hebben gevolgd, zal zoals wij dat noemen, een snelle route naar Zelfmeesterschap worden aangeboden. Onze geliefde boodschapper “Ronna Herman” die zo gracieus de taak op zich heeft genomen, de aangewezen en uitgebreide universele wijsheidsleringen voort te brengen en voor jullie beschikbaar te maken, universele wijsheidsleringen die oorspronkelijk alleen waren voorbehouden aan de hoogste ingewijden in de retraiteverblijven en scholen van de geheime wijsheidsleer. Ieder van jullie bevindt zich midden in het een of andere stadium van een proces van inwijding.
Het is een school van lering en inwijding die iedere dag weer plaatsvindt, terwijl jullie je dagelijkse plichten vervullen en de dagelijkse uitdagingen tegemoet treden. Alles wat in het verleden verborgen is gebleven wordt nu in het licht van de  openbaarheid gebracht, of om te worden gecorrigeerd, of om te worden geëlimineerd, of om in sommige gevallen te worden geperfectioneerd.

spiritueel-hart
een snelle route naar Zelfmeesterschap

Voor degenen onder jullie die zich standvastig op het pad bevinden is ook de tijd daar, een meer intieme relatie met jullie gidsen en engelenleraren uit de hogere sferen te gaan opbouwen. De vele delen van je Hogere Zelf wachten erop dat jullie deze geavanceerde leringen in je opnemen, samen met de hogere frequenties van Licht die nu voor jullie beschikbaar zijn. Telepatische communicatie  met de Wezens vanuit de Hogere Sferen Licht is een deel van je oorspronkelijke fysieke, sensorische gaven. Het is tijd deze talenten en gaven weer op te eisen, geliefden. Wij vragen jullie de geavanceerde  wijsheidsleringen die wij aan degenen die standvastig op het pad staan aanbieden, te bestuderen en te bemediteren, totdat deze in jullie geest zijn ingeprent en deel geworden zijn van je hogere bewustzijn. De wonderbaarlijke geschenken en mogelijkheden die op jullie liggen te wachten, wegen ver op tegen de inspanningen die jullie moeten plegen om deze te verkrijgen.

Meer en meer dierbare zielen betreden inmiddels het pad van bewustzijn omdat zij de aansporingen van hun Ziel/Zelf ter harte beginnen te nemen. Vaak roept dit een proces van de intens donkere nacht van de ziel op, wanneer zij geconfrontreerd worden met de vervormingen in bewustzijn die ze hebben gecreëerd en de volle omvang van de Wet van de Cirkel of Karma zal moeten worden gedragen.  Zoals jullie weten  is deze geen straf, ook al moge dit in het begin zo lijken te zijn. Het is een kans voor ieder mens om zich om te keren, zichzelf moedig onder ogen te zien en de verstoorde trillingen die hij/zij geschapen heeft, weer recht te zetten en in balans en harmonie te brengen.

Hogere en meer verfijnde trillingen bombarderen jullie en de Aarde voortdurend. Als resultaat hiervan bevinden velen van jullie je midden in de emotionele intensiteit en verstoringen van de astrale sfeer, die bestaat uit de zeven subsferen van de vierde dimensie. Dit zijn emotionele lagen van bewustzijn die onder controle gebracht moeten worden en weer worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau van polariteit.  Dit zijn enkele van de moeilijkste opdrachten die jullie ooit zult ervaren terwijl jullie op je reis van ascensie zijn naar de vijfde dimensie van balans en harmonie. Het is een tijd van uitzuivering van de diepe kernrestanten van energievormen die jullie moeten loslaten, teneinde de Hogere trillingen van Licht te kunnen opnemen.

de intens donkere nacht van de ziel
de intens donkere nacht van de ziel

Weet geliefden, dat het een gouden kans is voor jullie, om voor eens en voor altijd deze verdichte energieën, die je vele duizenden jaren als buitensporige bagage met je hebt meegedragen, los te kunnen laten.  Zie ze onder ogen, bewerk en verwerk ze en zie ze getransmuteerd worden in het meest zuivere Licht, en in het verloop van dit proces zullen jullie je Lichter en Stralender gaan voelen, terwijl je het pad bewandelt naar hoger bewustzijn in de sferen van wonderbaarlijke mogelijkheden.

Er is een overvloed aan informatie voor jullie beschikbaar over ieder facet van spiritueel bewustzijn en vooruitgang, omdat de moedigen die jullie voorgaan, toegang hebben tot de hogere en meer verfijnde niveaus van de grote Hallen van Wijsheid en daar geavanceerde leringen ontvangen van de Wezens van Licht.
Veel van de informatie die wordt voortgebracht is behulpzaam en liefdevol, maar er is er ook die verwarrend is en verstorend.
Daarom vragen we jullie een goed onderscheid te maken in wat jullie als waarheid voor jezelf aanvaarden.

Sommige  informatie gaat ver voorbij jullie voorstellingsvermogen en jullie zullen je afvragen hoe jullie ooit de vele niveaus van bewustzijn die worden beschreven zullen kunnen bereiken.
Na zo lange tijd van jullie Bron afgesloten te zijn geweest zijn jullie nieuwsgierig en vol verlangen om alles wat is te kennen, om zo snel mogelijk de hoogste vorm van verlichting te kunnen bereiken.
Houd echter in gedachten, dierbare vrienden, dat jullie de reis stap voor stap moeten maken, iedere les volledig lerend, daarbij loslatend wat jullie niet meer dient. Dan zullen jullie door de volgende open poort van stralende schittering geleid worden en zal jullie de eeuwige uitbreidende niveaus van Godbewustzijn worden aangereikt.
Het is een nooit eindigende reis.
Er zullen altijd nieuwe testcases zijn, nieuwe kansen en verbazingwekkende nieuwe avonturen om te ervaren.

Dit zijn zeer kritieke tijden voor de Aarde en de mensheid, omdat alles wat niet langer het hoogste goed dient geleidelijk wordt geëlimineerd of getransformeerd. Jullie bouwen/ verbinden je weer met de Regenboog Brug die jullie en jullie Aarde, evenals het zonnestelsel en de melkweg,  naar een nieuwe toekomst zal leiden. Het is aan ieder van jullie persoonlijk hoe gemakkelijk of moeilijk de reis zal zijn.  Dierbare harten, houdt alsjeblieft in gedachten dat jullie succes vast staat, maar dat het jullie eigen keus is hoe lang jullie erover zullen doen om de nieuwe bestemming te bereiken.

We weten dat het veel gemakkelijker is een ramp te boven te komen als deze zich aan de andere kant van de wereld voordoet. Maar het is veel minder gemakkelijk als deze zich in jullie eigen land of jullie omgeving voordoet of wanneer het jullie persoonlijk, jullie familie of jullie huis betreft. Dan komt de ware proef van meesterschap.Kunnen jullie dan gecentreerd blijven in jullie Heilige Hart en blijven vertrouwen op jullie vrienden vanuit de Hogere Sferen om jullie bij te staan door de donkere nacht van de chaos heen te komen tot in het zonlicht van een stralende, nieuwe toekomst, onafhankelijk van wat er met jullie en in jullie omgeving gebeurt?

Velen vragen zich af: “Wat kan ik doen om te helpen?”
Wordt allereerst een voorbeeld en straal je Licht uit, zodat iedereen het zal zien en erin mee zal gaan. Doe mee aan groepsmeditaties en verblijf zoveel mogelijk tijd in de etherische Wereld Piramide  in de vijfde dimensie, om daar je eigen unieke energieën en je Liefde/Licht aan te boren tot gebruik voor het hoogste welzijn. Streef ernaar de maximale hoeveelheid kosmisch Licht aan te trekken, daarbij ware ankers zijnde voor de Adamanten Deeltjes van Goddelijk Licht voor jullie omgeving.
Visualiseer hoe grote Kristallijnen Piramiden van Licht in de vijfde dimensie worden gevormd door de vele groepen lichtwerkers, waar jullie allemaal in meditatie samen komen met de bedoeling de grootst mogelijke kosmische golven van Licht op te bouwen.
Deze golven, die zijn ontwikkeld voor het hoogste welzijn van alles, zullen terwijl de tijd verder gaat, door ieder land stromen, de massa doen ontwaken en de negatieve energieën die ieder land en haar bevolking in de greep houden, reinigen en uitzuiveren.
Besef dat ieder land en ras uniek is, omdat ze zijn geschapen met geheel eigen eigenschappen, verlangens, mogelijkheden en uitdagingen. Ieder van jullie is geheel strategisch in de omgeving geplaatst waar je het meest dienstbaar kunt zijn en het meeste goed kunt verrichten.

Regenboog Brug
Regenboog Brug

Jullie hebben vibrerende Zaad Kristallen in de Zielstructuur van jullie hersenen, die jullie, jullie land en jullie landgenoten zullen helpen het Licht van Waarheid, Wijsheid en Bescherming te bereiken.
Mijn geliefde strijders van Licht, wij vragen jullie je hartcentra niet te sluiten. Geef jullie niet over aan angst en een gevoel van hopeloosheid.
Er gebeuren grootse dingen op Aarde en in de Hogere Sferen  die  jullie begripsvermogen ver voorbij gaan.
Herinner jullie weer hoe vaak wij gezegd hebben: ”Uit de chaos zal een nieuwe schepping verrijzen”.

Wij vragen jullie niet de enorme tragedie die onlangs heeft plaatsgevonden te bagatelliseren, of het lijden dat door velen zal worden ervaren. Maar het komt niemand ten goede als jullie gevangen raken binnen de negativiteit, de angst en de demonische woestheid van de derde – en vierde dimensionale illusie.
Sta niet toe dat je krachtige gedachtevormen en energie in lagere trillingvormen over gaan, waardoor meer negatieve energie aan de duistere golf zal worden toegevoegd.
Stuur in plaats daarvan je krachtige Liefde/Licht spiralen uit naar het centrum van de chaos en in de harten van hen die chaos verspreiden, en zie dan toe hoe de duisternis langzaam maar zeker door het Licht wordt overwonnen.

We beloven jullie op te heffen en te ondersteunen met onze liefdevolle energie en jullie zelfs in de meest zware tijden bij te staan. Het Licht en de Liefde van de gehele Schepping, zal in combinatie met jullie moedige en standvastige streven overwinnen.

Ik ben voor altijd jullie liefhebbende vriend en beschermer.
IK BEN Aartsengel Michaël.

Ontvangen en doorgegeven door Ronna Herman.
E-mail:RonnaStar@earthlink.net
www.RonnaStar.com

 

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in