DELEN

Het Volgende Niveau van Spiritueel Bewustzijn

Aartsengel Michaël via Ronna Herman* LM-1-2010*

Geliefde meesters, de meerderheid van de mensheid is vergeten dat er binnen de Universele Wetten een Godgegeven recht bestaat dat ieder menselijk Wezen toestaat om in contact te treden met de geascendeerde meesters en de grote Wezens van de hogere rijken. Interne communicatie is een direct delen van gedachten zonder woorden of klank. Dit is jullie natuurlijke staat van Zijn. Echter, er zijn vereisten en voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat je toegang kunt krijgen tot de universele telepathische kanalen.

Vraag in je Piramide van Licht in de vijfde dimensie of je beschermers, begeleiders en engelenhelpers je daar vergezellen. Vraag je persoonlijke Raad van Licht om je te helpen met je pogingen, om je vastberadenheid te steunen en om je de kracht, de wil en de wijsheid te geven die je nodig hebt om het volgende niveau van spiritueel bewustzijn te bereiken. Jullie bevinden je allemaal in een kritieke fase van jullie spirituele groeiproces, waarbij van jullie wordt gevraagd om alles los te laten wat jullie afhoudt van de spirituele vrijheid die jullie zoeken. Dit betekent slecht functionerende en beperkende relaties, schadelijke verslavende en negatieve gewoontes en gedachtepatronen en bezittingen die teveel vergen van je tijd, inspanning en overvloed.

Tijdens deze cyclus van de verschuiving der Tijdperken, ervaren jullie een grote verscheidenheid van transformerende veranderingen. Jullie verzamelen alle persoonlijke fragmenten van energie-/gedachtepatronen die jullie creëerden tijdens jullie lange reis naar de fysieke expressie. Jullie herenigen je met de vele Vonken van bewustzijn die jullie Goddelijke Zelf en jullie Zielfamilie vormen, en jullie zijn ook op weg om een spirituele/menselijke volwassene te worden in een voortdurend groter wordend, multidimensionaal domein van materie.

Diegenen van jullie die de basis hebben gelegd en goed op weg zijn naar Zelfmeesterschap zijn nu klaar voor het volgende niveau van spiritueel bewustzijn. Jullie, het Sterrenzaad, de moedigen die hebben geleden onder en triomferend zijn voortgekomen uit vele donkere nachten van de Ziel om zichzelf te zuiveren van oude zelfbeperkende concepten en energiepatronen, zijn nu klaar om op de voorgrond te treden als de voorhoede van de evoluerende mensheid en de bewoners van de Lichte, heldere en nieuwe Aarde.

Jullie moeten je overtuigingen bewust onder de loep nemen en die overboord gooien die niet langer jullie hoogste goed dienen. Jullie moeten afstand nemen van de beperkingen en de vervormingen van de collectieve geloofspatronen van het verleden. Door dat te doen zullen jullie geleidelijk aan worden verheven boven de verstikkende dichtheid van de drie- en lagere vierdimensionale omgeving. Jullie moeten jezelf bevrijden van de beperking van misplaatste verplichtingen, echte of voorgestelde beperkingen, en vervormde, ondermijnende overtuigingen van de lagere rijken der materie. In de wereld zijn maar niet van de wereld zijn is een van de grootste waarheden die een aankomende meester moet leren en toepassen. Jullie voornaamste doel is terugkeren naar een aanvaardbaar spectrum van dualiteit, waarbij jullie Energetische Blauwdruk trilt op een harmonieus frequentiepatroon dat overeenkomt met de midden-vierde dimensie of hoger. Dit is het vereiste niveau van harmonieuze frequenties dat nodig is om gebruik te maken van de kracht en magie van de transmuterende Violette Vlam, en om gebruik te maken van een volledige hoeveelheid Adamanten Deeltjes van Schepperslicht. Dit Licht heeft bewustzijn; en wanneer je dit in je opneemt en activeert met je liefdevolle intentie, dan kun je het geschenk van hoger bewustzijn vrij gebruiken en delen. Vergeet nooit, dit Schepperslicht is je Levensdraad naar AL WAT IS.

De innerlijke wereld is vol met magie, schoonheid en toegang tot mogelijkheden die je voorstellingsvermogen te boven gaan. Jullie hebben veel langer in een niet-fysiek lichaam verkeerd dan in een fysiek lichaam. Het aardse bestaan is slechts een moment in de tijd in vergelijking tot de eeuwigheid van de hogere rijken. Jullie Heilige Geest is een opslagplaats van vroegere levenservaringen, wijsheid en kosmische wetten. Wanneer de Ziel volledig versmelt met het Heilige Hart, is dat een grootse reünie van enorme omvang. De Ziel, je intuïtie en je innerlijke vermogens zijn allemaal etherische Lichtbronnen. Als je intenties zijn gecentreerd in liefde en zuiver worden uitgestraald, dan word je een krachtige bron van Heilige Vuurenergie.

Een tijd geleden (november 2003) gaven wij jullie een boodschap getiteld JULLIE ZIJN DE INADEMING VAN DE SCHEPPER. In die boodschap vertelden wij jullie: “Er zijn enige misvattingen omtrent de Inademing, en het gangbare geloof is geweest dat de Schepper alles zal Inademen wat is gecreëerd. Dit is niet waar. De Schepper stuurt ZIJN straling uit om alle grootsheid te omvatten die ooit is gecreëerd. Geliefden, jullie zijn de Inademing. Jullie zullen de Essentie van de Schepper inademen wanneer jullie je menselijke voertuig gereed maken om meer en meer verfijnd Licht en de verheven trillingsfrequenties van de hogere rijken te ontvangen. Jullie, in jullie menselijke voertuigen, zullen de Essentie van de Schepper belichamen die het Aarde vlak doordringt alsook het ganse universum.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de adem is bij het terugwinnen van jullie Goddelijke aard. Niet de oppervlakkige ademhaling die de meerderheid der mensen op Aarde heeft aanvaard als de juiste manier om adem te halen. Deze manier van oppervlakkig ademhalen heeft geleid tot veel ondermijnende symptomen en on-gemakken (ziektes), alsook het beperken van jullie opname van Goddelijke Essentie, die van vitaal belang is voor jullie welzijn en het terugwinnen van jullie voertuig van Licht. Wij hebben de Oneindigheidsademhaling en de Accordeonademhaling uitgelegd en benadrukt, en hoe belangrijk het ademen met intentie is. De Oneindigheidsademhaling zou de Ascensieademhaling kunnen worden genoemd, want het brengt je galactische chakra’s op een lijn met je fysieke voertuig, en opent de terugweg naar de hogere dimensies. Het versnelt het proces van het opbouwen van je Lichtvoertuig genaamd het MerKiVah. Het voorziet ook in het openen van het portaal naar je Heilige Geest en de voor- en achterportalen naar je Heilige Hart. De Accordeonademhaling voorziet in een dubbel voordeel: het haalt de Adamanten Deeltjes tevoorschijn die zijn opgeslagen in het wortelchakra en ook de Adamanten Deeltjes die zijn opgeslagen in je etherische replica, die zich bevindt in je vijfdimensionale persoonlijke Piramide van Licht die voortkomt uit de Stad van Licht waarin je een verbinding hebt vastgelegd. Dit zorgt voor een voortdurende stroom van Schepperdeeltjes naar en door je fysieke voertuig, daarna naar je persoonlijke schepperwiel en tenslotte naar de wereld van de vorm.

In het verleden hebben we ook gesproken over ritmische ademhaling, die de Heilige Ademhaling kan worden genoemd. Deze techniek, wanneer regelmatig toegepast, zal je fysieke lichaam opladen en je gezondheid verbeteren, want het zal je fysieke Wezen vullen met de stralende deeltjes van Godslicht die nodig zijn voor optimaal functioneren en een lange levensduur. Het is ook een effectieve manier om de Violette Vlam of de Adamanten Deeltjes uit te stralen naar de wereld van de vorm ten bate van allen. De Heilige Ademhaling betekent diep inademen wat begint in de onderbuik. Adem diep en langzaam terwijl je de buik en vervolgens de borstkas uitzet, waarbij je je voorstelt hoe de adem omhoog gaat en via je kruinchakra naar buiten. Als je je longen volledig hebt gevuld, houd dan je adem net zolang in als je Inademing. Visualiseer een bal van Licht die langzaam via je kolom van Licht naar beneden gaat als je geleidelijk aan de adem loslaat, waarbij je de buik intrekt en de adem even lang vasthoudt voordat je begint met de volgende Inademing. Je moet je intentie (affirmaties) duidelijk maken voordat je met de Heilige Ademhaling begint, zoals het uitstraling van de Violette Vlam of Adamanten Deeltjes van Licht naar de wereld toe, of één van de korte affirmaties die je zijn gegeven.

Om in het ritme te komen van dit soort ademhaling, kun je in het begin vijf of zeven tellen inademen, hetzelfde aantal tellen vasthouden, uitademen en weer het aantal tellen vasthouden, totdat je je er prettig bij voelt. Alle vier de handelingen dienen even lang te duren met een gelijkmatige, soepele, moeiteloze beweging. Dit is ook een prachtige groepsactiviteit en een krachtige methode voor het verspreiden van de Violette Vlam en het Goddelijke Licht van de Schepper. Als je vertrouwd raakt met diep ritmisch ademhalen, zul je je niet langer prettig voelen bij de korte, oppervlakkige ademhalingstechnieken van de massa’s.

Onlangs stelde een lieve, toegewijde Ziel deze belangrijke vraag: “Ik heb een vraag over het toepassen van vergeving. Ik vergeef iedereen met wie ik conflicten en negatieve energieën deelde in mijn huidige leven of in vorige levens, en ik stuur naar hen terug, in een bel van liefde, alle negatieve herinneringen, geblokkeerde energieën en mogelijke toekomsten die we samen hebben gecreëerd.” (Page 86, Reference & Revelations * Glossary & Illustrations). Ik heb dit dagelijks gedaan en vond het zeer krachtig. Mijn vraag is: Waarom sturen we de herinneringen, energieën en mogelijke toekomsten terug naar andere mensen? Waarom niet alles loslaten, bijvoorbeeld naar de Violette Vlam?”

Het antwoord van onze geliefde boodschapper was: “Als we anderen vergeven met onze liefdevolle intentie, sturen we de negatieve trillingspatronen die we hadden gecreëerd terug naar neutrale Lichtsubstantie. Echter, de trillingspatronen van de andere persoon bestaan nog steeds in de oorspronkelijke negatieve vorm die werden gecreëerd tijdens de negatieve interactie tussen de betrokken partijen. Wij kunnen hun negatieve energie niet transformeren; dat moeten zij zelf doen. Echter, door hun negatieve trillingen in liefde te wikkelen, sturen we hen een geschenk van Adamanten Deeltjes samen met hun negatieve gedachtevormen, en als zij dat wensen, zal hen dat een geschenk van Liefde/Licht geven waarmee zij hun negatieve gedachtepatronen makkelijker kunnen transmuteren. Als zij ervoor kiezen om het geschenk niet te accepteren en daarmee niet de betreffende les leren, zal het zich opnieuw manifesteren via een andere persoon en situatie. Echter, wij zijn bevrijd van de karmische interactie en hoeven het nooit meer te ervaren. Wij hebben de wijsheid gekregen door de ervaring, want we hebben gereageerd op een liefdevolle, meesterlijke wijze. Daarom vertelt Aartsengel Michaël ons: “Je kunt iemand anders niet veranderen; je kunt alleen jezelf veranderen, wat de dynamica tussen jullie zal veranderen.”

“Hetzelfde geldt voor de Liefde en het Licht die wij naar buiten sturen via ons persoonlijke schepperswiel. Niet alleen worden we er beter van en helpt het ons manifesteren wat wij verlangen voor het hoogste goed, ook zijn we omgeven en bewegen we ons in een auraveld gevuld met Adamanten Deeltjes van Liefde/Licht. Daarom willen mensen graag bij ons zijn en voelen zij zich geïnspireerd en ‘verheven’ in onze nabijheid. Als zij hun harten openen voor het geschenk, ontvangen zij een infusie van Godslicht via ons, en hetzelfde geldt voor de iriserende Roze Straal van Goddelijke Liefde van de Godin en ook voor de transformerende Violette Vlam. Wij worden dragers en doorgevers van deze Goddelijke Energie wanneer wij naar een staat van balans en harmonie gaan, en ons hebben afgestemd op onze IK BEN Aanwezigheid en er oprecht om vragen dat alles wat wij denken, doen en zeggen, voor het hoogste goed van allen is. Onthoud, Aartsengel Michaël heeft gezegd dat het meest heilzame geschenk dat we kunnen geven het delen is met anderen van de Scheppersliefde en het Schepperslicht die we ontvangen, totdat de tijd komt dat zij zelf dat gezegende geschenk kunnen aanspreken.”

Laten we jullie enkele gedachten geven om over na te denken totdat we volgende maand weer samenkomen:

De werkelijkheid van de zintuigen – het bewustzijn van het fysieke lichaam: Als je je op de stroom bevindt van de Geest, verblijf je zeer licht in je lichaam, zonder pijn of ongemak. Je hebt misschien afgezwakte lichamelijke gevoelens, behalve een groter gevoel van liefde in de omgeving van het hart, en je ervaart een groot gevoel van wel-zijn en harmonie.

Je moet je bewust worden van het bewustzijn van je fysieke lichaam omdat je Lichaamselementaal ontwaakt, zogezegd. Geleidelijk aan zal het harmonisch met je gaan samenwerken om alle miscreaties te corrigeren die je in je lichamelijke vorm hebt gemanifesteerd door verkeerde gedachtevormen. Mettertijd zul je gevoeliger worden voor de signalen van je Lichaamselementaal. Je wordt voortdurend gebombardeerd door de toevoer van de vijf fysieke zintuigen. Elk moment evolueer je of devolueer je. Niets blijft statisch.

Problemen doen zich voor als er een gebrek aan afstemming of empathische overeenstemming is met anderen. Een negatieve omgeving veroorzaakt door egoïstisch, disharmonisch gedrag, resulteert vaak in wrijving en vervreemding. Ieder mens moet zijn eigen gevoelens, handelingen en projecties van Levenskracht-energie nauwkeurig bestuderen, want als het ontaard is of misplaatst, is het potentieel verstorend en destructief in plaats van versterkend en constructief.

Ontzeg jezelf niet de zegens van het fysieke rijk, die je Goddelijke geboorterecht zijn, door een toegewijde asceet te worden zoals zo velen in het verleden ascensie probeerden te bereiken via ontkenning door zich alle aardse geneugten te ontzeggen. Dit pad voert niet naar Zelfmeesterschap en verlichting. Gecentreerd zelfbesef, zuivere gedachten en het vermogen om uit te stijgen boven de disharmonie veroorzaakt door haat, wrok, jaloezie en hebzucht, zijn de snelste manier om het ego te temmen en terug te keren naar een evenwichtige en harmonieuze staat van zijn.

Wanneer je een bepaald niveau van Zelfmeesterschap bereikt, proberen wij je aan te moedigen en je aandacht te krijgen door de Liefde en het Licht in je Heilige Hart te versterken. Je zou het een Spirituele Lichtinfusie kunnen noemen.

Als je alles wat op dit moment in je leven is kunt zien als tijdelijk, behalve de Liefde en het Licht en het Spirituele Vuur in je hart/ziel, dan zul je weten wat wij proberen op je over te brengen. Laat je angst van het verleden en de toekomst los, schakel de emotionele en mentale invloeden die anderen op je hebben uit en word de vrije Geest die je bedoeld was te zijn. Wij zijn altijd in de buurt om jullie te helpen en te inspireren. Jullie zijn diep geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, www.ditrianum.org.

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

3 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in