Juni 2010 * LM-06-2010 Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Ronna Herman:

Lieve vrienden, ik begin de boodschap van deze maand met een toelichting. De afgelopen drie of vier maanden hadden een verbazingwekkend aantal mensen die ik persoonlijk ken, een behoorlijk tekort aan Vitamine D na een routinematige bloedtest. Verscheidene mensen hadden zo’n tekort dat hen 50,000 IU’s per maand werd gegeven om hun Vitamine D niveau’s weer op peil te krijgen. Waarom is Vitamine D zo belangrijk en wat doet het voor het lichaam? Hieronder heb ik een citaat van internet geplaatst van Marcelle Pick, OB/GYN:

“Deze essentiële bouwstof wordt een vitamine genoemd, maar Vitamine D in voedsel is feitelijk een inleidend hormoon – de bouwsteen van een krachtig steroïde hormoon in je lichaam calcitriol genaamd. Het is al jaren bekend dat Vitamine D essentieel is voor de gezondheid van je botten en tanden, maar een dieper inzicht in D’s grotere rol voor onze gezondheid is vrij nieuw. Vitamine D werkt samen met andere bouwstoffen en hormonen: het ondersteunt de opname en metabolisme van belangrijke mineralen (met name calcium en fosfor in het bloed en de botten). Het reguleert normale celdeling en –groei (b.v. preventie van kanker). Het bevordert insuline-gevoeligheid en de regulatie van bloedsuiker (insuline-afscheiding). Tevens hebben studies duidelijke verbanden getoond tussen Vitamine D-tekort en zwaarlijvigheid, insuline-weerstand, hartziekte, bepaalde vormen van kanker en depressie. Je lichaam kan uit zichzelf geen Vitamine D aanmaken; het is echter zodanig ontworpen dat het het aanmaakt middels blootstelling aan de zon. Ik test nu al mijn patiënten en kwam er tot mijn verbazing achter dat meer dan 85% een tekort hebben aan Vitamine D.

In theorie kun je een ruime hoeveelheid Vitamine D aanmaken met slechts enkele uren in de zon – vooropgesteld dat de UVB-stralen sterk genoeg zijn. Je kunt het ook binnen krijgen middels voedsel, en veel voedingsmiddelen zijn versterkt met Vitamine D, maar de waarheid is dat we gewoon niet voldoende krijgen, waardoor velen van ons bij lange na geen veilige hoeveelheid produceren.”

Dr. Pick stelt verder dat studies hebben aangetoond dat volwassenen 3000 tot 5000 IU per dag nodig hebben, en anderen adviseren zelfs nog meer. Raadpleeg echter je huisarts om vast te stellen welke dosis voor jou de beste is. Voor het volledige artikel kun je op deze website kijken:

www.womentowomen.com/healthynutrition /vitaminD

AARTSENGEL MICHAËL:

Geliefde meesters, het is algemeen bekend dat de zon zijn levengevende kracht overbrengt middels zijn stralen. In oude tijden werd de zon ten onrechte gezien als God en kreeg hij de naam Ra; echter, een hoger ontwikkelde groep van wijze wezens begon de Ene God te aanbidden in plaats van een grote verscheidenheid van goden. Het is ook waar dat er geen leven op Aarde zou zijn zonder de elektromagnetische straling van de zon, want de zon van het zonnestelsel die je aan de hemel ziet, geeft de levengevende warmte en licht die noodzakelijk zijn om het leven op Aarde te dragen. Wat je echter niet ziet, en waarvan de meesten zich niet bewust zijn, is dat er een Centrale Zon is boven en achter iedere zichtbare zon die een veel hogere dimensionale frequentie heeft, en daardoor niet zichtbaar is met de middelen waarover de mensen in deze tijd beschikken. De zon is het thuis van de Goddelijke Ouders van jullie Zonnestelsel. Deze bollen van Goddelijk Licht zijn koel, aangenaam en glorieuzer dan je je ooit kunt voorstellen. Want zij zijn waar alle prachtige, grote stralende facetten van de Schepper verblijven, en het is hun taak om de Primaire Levenskrachtsubstantie en/of het volle spectrum van Metatronisch Licht uit te stralen naar alle zonnestelsels en hun planeten, inclusief de Aarde. Deze prachtige nakomelingen van de Schepper waren een van de eersten die voortkwamen uit het hartcentrum van de Opperste Schepper, en zij werden waardig bevonden om wachters te worden van alle universa, melkwegen, sterrenstelsels en planeten. Hetzelfde geldt voor alle zonnestelsels, melkwegen en universa in de ganze Schepping. Dit is een zeer complex proces, en we zullen nu niet dieper op dit onderwerp ingaan. Wat we jullie willen vertellen is dat jullie zon veel meer geeft dan de warmte en het licht waarvan jullie je bewust zijn.

Tot het midden van de 20e eeuw werkten mensen overal in de wereld de hele dag buiten in de zon en gebruikten geen zonnescherm en achtten de stralen van de zon niet schadelijk. Zij droegen hoeden en sommigen bedekten hun armen, maar het was noodzakelijk en niet schadelijk geacht om vele uren door te brengen in de zon. Geleidelijk aan werd de ozonlaag aangetast door vervuiling en is daardoor niet meer zo dik als vroeger, waardoor meer ultraviolette stralen van de zon de Aarde en de mensheid kunnen bereiken. Sindsdien zijn de schadelijke effecten van de zon zozeer benadrukt dat de meeste mensen de vele voordelen zijn vergeten van blootstelling aan de zon. Het adverteren van zonnefilter-producten is zeer effectief geweest, en de meeste mensen gaan zonder het gebruik van deze producten niet naar buiten, ongeacht de tijd die zij buiten willen doorbrengen. Onthoud, de stralen van de zon zijn nog steeds veilig en van grote waarde in de vroege ochtenduren tot 10:00, en na 15:00 of 16:00 in de middag gedurende de zomer. Ten minste vijftien minuten per dag meerdere malen per week is voldoende om je een Lichtbad te geven van de heilzame stralen van de zon. Ook zijn de stralen van de zon in de winter minder sterk en kan blootstelling wat langer duren.

Wat wij jullie hebben gegeven is informatie over het belang van de zon voor het welzijn van het fysieke lichaam; wij willen echter ook benadrukken dat dit fenomeen duidelijk maakt hoe misplaatst veel van de concepten binnen de collectieve bewustzijnsgeloofstructuren zijn geworden, en hoe deze misvattingen de mensheid op veel verschillende manieren beïnvloeden.

Onthoud geliefden, jullie, die standvastig het pad bewandelen en in staat zijn de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht aan te spreken en te delen met de wereld via jullie liefdevolle intentie, zullen veel meer voordeel hebben van de zon omdat jullie nu in staat zijn om de hogere en nog krachtigere en waardevolle Essentie van de zonnestralen te absorberen. Deze Essentie wordt het volspectrum Metatronische Licht genoemd. Vitamine D is slechts één van de geschenken die de mensheid ontvangt via de stralen van de zon alsook van de Grote Stralen van onze Vader/Moeder God.

Weet dit, geliefden, jullie bevinden je in de laatste fasen van een specifieke periode in de tijd, en jullie hadden allemaal te maken met een uniek systeem van regels. Totale vrije wil werd als een grote gave beschouwd; echter, het werd een grote last toen de mensheid verzonk in het brede spectrum van dualiteit, wat heeft geleid tot veel pijn en lijden. Er was een non-interventie clausule vastgelegd in de regels, en de genoemde tijd voor deze bepaalde fase van de Schepping moest worden uitgespeeld alvorens onze Vader/Moeder God kon zeggen: “Het is genoeg. Het is tijd om tussenbeide te komen. Er zal een Goddelijke Dispensatie zijn voor diegenen die streven naar Zelf-meesterschap, en de spirituele Hiërarchie en het Engelenrijk zijn gemachtigd om hulp te verlenen op elke gepaste manier binnen het raamwerk van de Kosmische Wet.” Er is de Wet van Gratie nu de hogere frequenties van de Karmische Wet en wil, van nu af aan, gelden voor de opkomende groep van Werelddiennaren alsook de aspiranten en discipelen op het pad van ascensie.

Aangezien dit specifieke tijdperk ten einde komt, zal er een nieuw systeem van regels en wetten komen dat zal gelden voor alle nieuwe Spirituele/Menselijke Wezens. Een nieuwe, grotere cyclus van de Schepping is in wording, en jullie allen die proberen een verenigde staat van bewustzijn te bereiken zullen worden aangewezen als medescheppers van de toekomst. Als een Straal van Goddelijk Licht is het jullie Goddelijke Missie om de grenzen van Godsbewustzijn te verleggen. Het is jullie doel om meesters te worden van de schepping, waarbij jullie de Essentie van de Schepping aanspreken, deze activeren in jullie Heilige Hart en via bepaalde gedachten vanuit jullie Heilige Geest, om de Goddelijke Substantie te kneden tot een oneindige variëteit van vormen. Zo worden jullie ware verlengstukken van onze Vader/Moeder God.

Jullie, de wegbereiders, zijn de hoop van de toekomst. Jullie leggen de basis voor een nieuwe sociale orde. Het is van vitaal belang dat je de middenweg bewndelt Een Zelfmeester kiest geen partij, noch voor noch tegen de conflicten die tegenwoordig de wereld teisteren. Je persoonlijke macht is het meest effectief als je gecentreerd blijft in je Heilige Hart en je wordt geleid door de wijsheid van je Heilige Geest. Je houding zou altijd die van goede wil moeten zijn, en je uitgangspunt zou het hoogste goed van allen moeten zijn.

Als je actief probeert verlichting te bereiken en streeft terug te keren naar evenwicht en harmonie binnenin, is het belangrijk dat je je bewust wordt van bepaalde karmische beperkingen die je Ziel heeft aanvaard als een leerervaring in dit leven. Er zijn bepaalde beperkingen en voorwaarden die niet kunnen worden veranderd, en de les is deze beleefd te aanvaarden en te streven naar uitmuntendheid binnen het raamwerk van de beperkingen die jou zijn opgelegd, niet als een straf, maar als een gelegenheid om disharmonische energieën en gedachtepatronen in evenwicht te brengen. Wij willen echter benadrukken dat deze periode uniek is voor iedere Ziel op Aarde; en ongeacht de omstandigheden waarin je werd geboren, is er een gelegenheid voor grootsheid en een reservoir van kennis en talenten die nodig zijn om Zelfmeesterschap te bereiken. Jullie zijn bestemd om meesters te worden van de schepping, medescheppers met door God gegeven vermogens. De eerste stap is beseffen dat in je DNA het Genius Potentiaal en een breed spectrum van talenten en vermogens zijn vastgelegd. Voordat jullie incarneerden, kozen jullie voor omstandigheden met bepaalde mogelijkheden die beter toegankelijk zijn dan andere. Echter, ondanks dat het volledige skala van je gaven en talenten wordt achtergehouden, heb je het vermogen om ze aan te spreken opdat je ze kunt verwezenlijken, integreren en gebruiken.

Je moet toegang hebben tot de hogere dimensionale niveaus van de hersenen om contact te kunnen maken met je Zielzelf en de Wezens van de hogere rijken. Je hersenen bestaan uit meerdere lagen van bewustzijn. De lagere hersenen en de drie lagere chakra’s zijn het domein van ’s mensen dierlijke/menselijke bewustzijn. Het is voornamelijk instinctief en betrekt veel informatie van het collectieve bewustzijn van het astrale niveau alsook van het bewustzijn van de Aarde. Overleving en het ego-begeertelichaam beheersen de gedachten/verlangens van de massa, en vormen daardoor het heersende beeld van de realiteit. De focus is gericht op de uiterlijke, materiële wereld en op zelfzuchtigheid.

Wanneer je je bewustzijn verplaatst naar het middengebied van de hersenactiviteit, ben je op weg om een spiritueel/menselijk Wezen te worden en wordt je gevoelsaard geleidelijk aan subtieler om het hart- en keelchakra te openen. Een geleidelijk ontwakingsproces vangt aan als je Ziel je naar het pad van bewustzijn stuurt, waarmee de reis van ascensie begint. Een aspirant op het pad moet het astrale niveau doorkruizen en het emotionele/astrale lichaam en de lagere aard (de drie lagere chakra’s) leren beheersen, die de weg zullen openen naar de verfijnde frequenties van kosmische waarheid via je Hogere Zelf, gidsen, leraren en engelenhelpers. Zuiverheid in gedachten, woorden en daden met gerichte waarnemingsvermogens zijn belangrijke eigenschappen van een Zelfmeester. Je moet de geest zuiveren van misvormde, negatieve, schadelijke gedachten voordat je een kanaal kunt worden van Licht in de duisternis.

Het is belangrijk dat je begrijpt: naarmate je frequentiepatronen (of Zielslied) verfijnder worden, zullen je houding en bevattingsvermogen zich afstemmen op steeds hogere niveaus van bewustzijn. Je Etherische Lichaam zal eveneens veranderen en reageren op hogere Goddelijke energieën. Zelfzuchtigheid ontwikkelt zich geleidelijk aan tot een verlangen om je Goddelijke Missie te vervullen, en dienstbaarheid in groepsverband te aanvaarden.

Als een Verlicht Wezen begin je een brug van bewustzijn terug te bouwen naar de hogere rijken van dit universum. Dit wordt in oude, esoterische leringen het Antakarana genoemd, en tegenwoordig de Regenboogbrug. Om terug te keren naar meesterschap moet je de drie aspecten van je mentale aard leren gebruiken: hersenen – geest – Ziel. Je moet ook de vervormingen van de onderbewuste geest zuiveren en de bewuste geest afstemmen op je Zielzelf opdat de wijsheid van je Ziel en je Hogere Zelf kan gaan stromen door je vier lagerlichamelijke systemen. Onthoud, elk atoom en je hele fysieke Wezen heeft bewustzijn; zij moeten worden verlicht en worden afgestemd op de hogere frequentiepatronen van ascensie. Jullie bestaan uit Goddelijke Essentie. Jullie zijn een Vonk/Fragment van de Opperste Schepper. Jullie hebben latente vermogens die moeten worden ontwikkeld. Het is hoog nodig dat de mensheid zijn Spirituele geheugen opfrist en zijn vermogens van een Meester van Licht ontwikkelt.

Het Antakarana bestaat uit zijstromen, of stromen van Licht die uiteindelijk de verbindingen zullen versterken en vergroten tussen de vele facetten van het Zelf en je Goddelijke Zelf / IK BEN Aanwezigheid. Deze stromen van Licht hebben bewustzijn en zij bevatten de intelligentie van de meerdere lagen van het Zelf die in de hogere Rijken verblijven. Zoals wij jullie hebben verteld wordt jullie onderbewustzijn bewust, en opent je bewuste geest zich voor de wijsheid van je Bovenbewuste geest die de mysteries van het universum bevat.

Geliefden, wij zien het Licht groter en krachtiger worden op verschillende plaatsen in de wereld. Wij zien ook dat jullie straling en invloed toeneemt, en jullie hebben een positieve invloed op meer levens dan ooit tevoren. Jullie moeten gecentreerd blijven in het hart en gefocust blijven op de ziel nu de chaos en angst toenemen en zich verspreiden over de planeet. Wij hebben onze krachten nu verenigd en zullen altijd onoverwinnelijk zijn, want wij vervullen een Goddelijk mandaat van onze Vader/Moeder God. Eeuwige liefde, bescherming en zegeningen komen jullie toe, nu en voor altijd

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

9 REACTIES

 1. Lieve Maaike en Gordon,

  Ik weet dat je gelijk hebt dat het waardevol kan zijn voor mensen en dat is precies wat me zo opstandig maakt. Ik heb de keuze waar ik mijn focus opricht, net als iedereen en een ieder loopt zijn weg in zijn eigen tempo en eigen wijze. Ik weet dat het waar is dat we elkaar's leraren zijn en uiteindelijk onze eigen leraar door altijd te toetsen of iets waar voelt of niet. Ik weet dat mijn gesprekken met mijzelf niet anders zijn dan channelingen. Ik mag wellicht iets milder zijn in mijn uitspraak, zoals in mijn eerste reactie hier boven.(knipogende smiley, ha,ha,ha) Af en toe komt de krijger nog boven als de metafoor van het zwaard van Michael. Toch vraag ik me af waar de verantwoording ligt en eindigt? Als wij voor elkaar leraren zijn en weten, zoals jij ook, moeten we dan teksten delen die afhankelijkheid en dwang verkondigen? Dit is geen verwijt, want ik snap en voel ook de liefdevolle intentie van jou Gordon erachter om dit te plaatsen. Ik snap ook de vrije keuze. Ik wil niemand afschrikken of moraliseren. Ik ondervind echter oprecht enige verwarring hierin. Een gevoel van dualiteit tussen compassie en een gevoel van Jezus die de gokkers de tempel uitgooide met een rotvaart, ha,ha,ha. Bedankt voor jullie reactie! Liefs nicole

  • @nicole recourt,
   Quote: “Toch vraag ik me af waar de verantwoording ligt en eindigt?'”
   Bij jezelf en dus in dit geval vind ik, bij de keuze van Gordon.
   Het is m.i. aan een ieder zelf deze teksten al dan niet te lezen en te interpreteren op zijn/haar manier.

   Ik vind het vaak ook een kunst om een ander z’n eigen proces en tijd te geven, omdat ik mensen ’t gewoon gun ’t bijvoorbeeld makkelijker te zien (als dat voor mijn perspectief al geldt, die is natuurlijk zo subjectief als wat). Maar ik weet ook dat het niet aan mij is dat te bepalen en het mensen meestal ook niet verder brengt.
   Maar dat weten strookt lang niet altijd met mijn manier van doen, maar al te vaak flap ik er een of ander advies of richting uit, weliswaar vanuit een goede intentie, maar ’t heeft vaak niet de uitwerking die ik bedoel.
   Grappig, dat is eigenlijk ook mijn beeld van veel channelings, mooie woorden, ik weet t allemaal, maar mis de support het te gaan doen, concreet, in het hier en nu, incl het onder ogen zien van schaduwkanten.
   En daardoor leer ik soms uiteindelijk concreet weinig van mooie, wijsheden, teksten en channelings, behalve dat ik t goed kan volgen en napraten met m’n hoofd 🙂

  • @nicole recourt, Er zijn een aantal channelings die ik (als ze uitkomen) op de site zet.Die van Ronna Herman, die van Karen Bishop, die van Steve Rother en van Celia Fenn. Dit omdat ik daar een goed gevoel bij heb. Ik heb wel eens een blog geschreven over mediums die channelen: "

   Door de jaren heen ben ik op het internet mensen tegengekomen waar ik een goed gevoel bij had, en sites en personen waar ik me instinctief van afkeerde. Die laatste groep zal ik dan ook niet benoemen, maar ik geef het aan omdat het volgens mij zo belangrijk is dat je je intuïtie en gevoel volgt met dit soort zaken."

   Het is aan een ieder om zelf te voelen wat volgens hem/haar klopt. Ik zet ze als service op de site.

 2. Hey Gordon en Maaike, Ik laat t los. Ik vind jullie allemaal prachtige mensen! Het feit dat het bij mij anders resoneert dan bij jou is logisch, daar we verschillende unieke mensen zijn die verschillende thema’s ervaren en doorleven. Bij resoneert dit met hele oude herrineringen en een groot stuk ongeduld, ha,ha,ha. Bedankt voor hier een licht op te schijnen en op naar meer mooie inspirerende uitwisselingen, okay? Liefs!!!!

 3. Tsja Nicole, weet je, voor sommige mensen is deze informatie heel waardevol, om welke reden dan ook en voor sommigen niet.

  Des te meer ik uit ga van mezelf en mijn kracht, des te minder channelings ed lees ik momenteel omdat ik merk dat ze mij afleiden van mijn eigen kracht.

  Aartsengel Michaël en alle anderen daarboven op een voetstuk zetten is ontzettend menselijk en voor mij ook verleidelijk, maar meer dan ons adviseren en aan ons de keus én verantwoordelijkheid laten kunnen ze m.i. niet doen omdat dit zo afgesproken is voor mijn gevoel.

  Met berichten als deze: "Jullie moeten gecentreerd blijven in het hart en gefocust blijven op de ziel nu de chaos en angst toenemen en zich verspreiden over de planeet."

  Helpen ze me soms wel weer even te her-inneren.

  Maar, ik merk steeds meer dat het universum mij precies dat brengt wat nu nodig is. In geval van centreren zoals hierboven staat ben ik "toevallig" net aan de slag.

  Nog iets lastigs aan channelings vind ik dat het allemaal hele mooie woorden zijn, maar dat is nog verre van de uitvoering ervan.

  Laatst sprak ik iemand die zei tegen mij dat de gidsen van mensen tegenwoordig op aarde leven ipv 'in de lucht'. In de vorm van healers, counsellors etc. Die hen helpen in hun kracht te gaan staan, hun schaduwkanten onder ogen te zien en leren leider van zichzelf te zijn.

  Voor mijn gevoel klopt dat. Het wordt imo nu tijd om in onze eigen kracht te staan, ons eigen pad te bepalen en dit op aarde, aards vorm te geven.

  Klopt m.i. ook met Vissentijdperk wat nu overgaat in Waterman. Vissen heeft te maken met collectiviteit, channelings en je aanpassen.

  Waterman gaat veel meer over vrijheid, onafhankelijkheid en de manier van 'helderzien' wordt imo door Het Zelf te doorleven in ons bewustzijn. Hoe meer helderheid over jezelf, hoe meer helder je kunt zien en hierin ook de keuze kunt maken óf je 't kanaal open zet en zo ja zelf kiest of en wat je er mee wilt. Dat is in mijn ogen het christuslicht wat in ons allen kan gaan schijnen als we daarvoor kiezen: wij gaan weer in onze kracht staan en hebben minder de externe lijntjes nodig om ons te leiden, wellicht meer als support.

  Ik denk ook dat vele channelings ons juist dát vertellen, Maar omdat channelings voor mijn gevoel steeds meer zullen gaan verdwijnen als externe factoren (en bijv meer als eigen lijn met Hoger Zelf), er een hoop onzuivere channelings tussen zitten die gebruik maken van kanalen van mensen die niet in hun kracht staan en bijvoorbeeld identiteit verlenen aan het feit dat ze opgestegen meester Huppelepup (denken te) channelen.

  Anyway, dit is hoe ik ernaar kijk.

  Hier liep ik al een tijdje op te broeden btw, fijn om het eens te delen zo!

 4. Poeh, ligt het aan mij of zie ik het verkeerd?? Ik neem in dit stuk eigelijk alleen maar "oude energie" waar. Woorden als moeten, goddelijke dispensatie, regels, clausules… voelt als valse ego profetie. Kan er niets leukers van maken. Vast goed bedoeld, maar graag niet! Hier krijg ik nou een knoop in mijn maag van, kromme tenen en een gevoel wat heel naar is en waar nergens enig spoortje van liefde in te bekennen is. Mijn weerstand is enorm over de zogenaamde spirimacht die verteld hoe je het moet doen, ook al is het niet zo zwart/wit als ik het nu stel. Voor mij is dit duisternis, vermomt als lichtwerker, waardoor ongetwijffeld vele die dit lezen weer in een kramp schieten. Oh ik moet wel mijn best doen, oh ik moet wel mijn karma accepteren, oh ik moet hard werken aan mijn verlichting. Misschien aan het licht van diegene die dit schrijft? Wat een onzin!

  Luister naar jezelf en je zult je kern altijd zien, horen, voelen. Je bent er nooit van verwijderd geweest. Alles is liefde, alleen ziet het zichzelf niet meer zo, of denkt het wezen dat het liefde verkondigd. Gebruik je kracht om zuiver te onderscheiden. Je bent ook goddelijk als je de vuilnis buiten zet met je slaaphoofd. Iedereen keert weer terug naar de bron, niets uitgezonderd, daar de bron(zoals ik het dan noem) onvoorwaardelijk lief heeft en vertrouwd op een wijze die geen enkele dispensatie of interventie nodig heeft. Liefde bezit niet, nog zal zij ooit bezeten worden. Zij heeft NIETS nodig. Zij zal iedere stap die je zet, je omhullen met liefde die niet in woorden uit te drukken is, zoals zij alles met deze kracht omhuld. Het gevoel van liefde is zacht, warm, koesterend, bemoedigend, helend, zuiverend. Het maakt dat je mondhoeken omhoog krullen. Het laat je huppelen. Het maakt dat je ogen sprankelen, zodat je prachtige ziel naar buiten schijnt. Het laat je huid gloeien en straalt een grote zelfbewustzijn uit. Zodat mensen omkijken op straat en groeten met een zelfde warme glimlach om hun mond. En grootser kan de eenvoud niet zijn. Geniet van alle kleine dingen met liefdevolle aandacht en je zult thuis zijn, ieder moment van de dag. Ik hou zielsveel van jullie.

  Nasaya

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in