Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, stel je een moment voor dat je je volledig bewust bent van je oorsprong en dat je toegang hebt tot je persoonlijke kosmische geschiedenis wanneer je maar wilt.

Stel je voor dat je het vermogen hebt om van geest tot geest te communiceren met degenen om je heen, zonder woorden. Stel je voor dat je het natuurlijke vermogen hebt om ieders auraveld te zien en daardoor op elk moment de staat van Zijn van een persoon kunt lezen of begrijpen. Stel je voor dat je helder voor de geest kunt halen wat je wilt manifesteren, en dat het maar weinig tijd en inspanning vergt voordat je visioenen werkelijkheid worden. Stel je voor dat je het vermogen hebt om te communiceren met de aartsengelen en het grote engelenrijk, alsook met de geascendeerde meesters en de grote Wezens van het Licht. Al deze eigenschappen en vermogens maken deel uit van je natuurlijke staat van Zijn in de hogere rijken, en jullie zijn nu bezig deze God-gegeven talenten terug te krijgen, alsmede het vermogen om te helpen met het evolutionaire proces van de mensheid en de Aarde.

Wij hebben vaak en op vele manieren uitgelegd hoe jullie je Goddelijke Zelf afscheidden in een mannelijke Vonk van Essentie met de kenmerken en kwaliteiten van onze Vader God, en een vrouwelijke Vonk van Essentie met de deugden en eigenschappen van onze Moeder God. Sinds die eerste scheiding, heeft elk facet van jullie Zelf zich gedeeld in vele kleinere Vonken van Goddelijkheid, en hebben jullie overal in deze universele ervaring vele vormen en ontelbare missies aangenomen. De volgende grote fase van universele expansie en de evolutie van alle bewuste Wezens is aanstaande, en ieder van jullie moet een integrale rol vervullen als een Sterrenzaad en een drager van Goddelijk Licht.

Het ascensieproces vereist het loslaten van die dingen die jullie hebben vastgehouden in de verstikkende, beperkende realiteit van de derde en vierde dimensie.

Het betekent terugkeren naar evenwicht en harmonie in alle facetten van je aardse Wezen, wat betekent dat jullie geheugenbanken zullen worden gezuiverd van alle disharmonieuze energieën/gebeurtenissen uit jullie rijke en gevarieerde verleden. Wat zal overblijven, is het wonder, de vreugde en de succesvolle pogingen die jullie hebben doorgevoerd als een medeschepper in de materiële rijken. Wanneer je het pad van ascensie oversteekt, ontvang je opnieuw de wijsheid die zich bevindt in je Heilige Geest, en heb je gebruik gemaakt van de rijke opslagplaats van Schepperslicht genaamd Adamanten Deeltjes. Je gaat vele latente vermogens tonen en gebruiken die zijn achtergehouden totdat je er klaar voor zou zijn ze terug te krijgen.

Je bent ontworpen om een doorgever te zijn van Licht in een wereld van illusie en schaduwen. Je bent op Aarde om een meesterdoorgever te worden van energie. Je ademhaling is het mechanisme waarmee je de Primaire Levenskrachtsubstantie van de Schepping aantrekt terwijl je functioneert in een drie- en vierdimensionale omgeving. Echter, wanneer je je Heilige Hart en Heilige Geest opent en activeert, heb je het vermogen om toegang te krijgen tot het Volle Spectrumlicht van dit universum, en ook de Goddelijke alchemische eigenschappen van de Violette Vlam zullen volledig tot je beschikking komen.

De Wet van de Cirkel garandeert dat de trillingspatronen die je uitzendt, naar je zullen terugkeren met een toegenomen hoeveelheid overeenkomstige energie (of trillingen van dezelfde frequentiepatronen). Je bent het middelpunt van een energiespiraal die wordt gevormd door een cirkel/lus van trillingspatronen die je naar buiten hebt geprojecteerd via je Zonnekrachtcentrum.

Jullie Zonnevlecht heeft de juiste naam, want net zoals de Aarde kosmische energie ontvangt van de Zon van jullie zonnestelsel, zo straalt ieder van jullie levenskrachtenergie uit vanuit jullie eigen Zonnekrachtcentrum. Stel je een moment voor als de centrale focus van je wereld. Jij bent de krachtbron, en je gedachten, handelingen en intenties gaan van je uit in een lus van energie die zich verbindt met overeenkomstige energie. Die energie wordt versterkt en manifesteert zich in de wereld van oorzaak en gevolg en keert vervolgens naar je terug, jouw werkelijkheidsbeeld versterkend. Je lichaam absorbeert een deel van die energie en creëert, afhankelijk van de frequenties, pijn en lijden, of vreugde en zegeningen. De rest stroomt achter je weg en creëert de andere lus van je Oneindigheidspatroon, terwijl het overblijfsel geleidelijk aan naar je persoonlijke scheppingswiel stroomt. Je voedt voortdurend je persoonlijke gevangenis van energie, óf je voertuig van Licht en je persoonlijke realiteit op Aarde. Hebben wij jullie niet verteld dat jullie naar de Aarde kwamen als medescheppers met de Goddelijke Kracht?

Terugkeren naar evenwicht en harmonie is een vereiste om gecentreerd te blijven in het Heilige Hart. Om dat te doen moet je voortdurend jouw besef van het Zelf evalueren en aanpassen. Je emoties worden beïnvloed door je overtuigingen, en je intenties worden beïnvloed door je emoties. Luisteren naar de wenken van je Ziel, de wijsheid van je Heilige Geest en de emoties van je Heilige Hart zal je helpen je onderscheidingsvermogens te verfijnen opdat je de juiste beslissingen kunt nemen en altijd voor de hoogste weg kiest. Eerbied voor alle dingen en Goddelijk geïnspireerde keuzes leiden tot Zelfmeesterschap

Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen om het proces van terugkeren naar evenwicht en harmonie in de realiteit die je hebt gecreëerd op gang te brengen, is het toepassen van de Wet van Vergeving op al je miscreaties en uitwisselingen met anderen. Dat doen zal onmiddellijk het proces van terugkeren naar het centrum versnellen, want het wist of verbreekt de energiedraden die je hebt verbonden met de zonnevlechten van andere mensen, en het zal ook de uitstralingen stoppen van en naar elk negatief geloofssysteem in het collectieve bewustzijn dat je jezelf hebt toegeëigend. Je neemt de trillingspatronen terug die je hebt uitgewisseld of versterkt, waardoor je jezelf toestaat naar het proces van dankbaarheid te gaan. Weet dat als je dat doet, je het transformatieve zuiveringsproces zult ervaren met alles wat daarbij komt. Echter, het zal niet zo traumatisch of langdurig zijn als wanneer je niet vrijwillig en onvoorwaardelijk zou hebben toegestemd om het initiatief te nemen. De Wet van Vergeving betekent jouw wil afstemmen op de grotere Wil van onze Vader/Moeder God voor de hoogste en beste uitkomst voor Allen. Het Goddelijke Plan voor dit universum bevindt zich in een kritieke fase van het evolutieproces, en tijd is van groot belang. Een actief lid worden van de Lichtbrigade en een nieuwe Werelddienaar zal een portaal van nieuwe mogelijkheden openen. Diegenen van jullie die toegewijd op koers zijn gebleven zullen de beloningen oogsten van Zelfmeesterschap en discipelschap. Wanneer je het rijk van Zelfmeesterschap betreedt, ga je automatisch je leven en de wereld bezien vanuit een hoger gezichtspunt en met een veel wijzer inzicht. Je gaat je realiteit omarmen door een filter van Liefde/Licht, en niet-oordelen en onderscheidingsvermogen worden een natuurlijk deel van je Staat van Zijn. Een goede affirmatie om te onthouden en te gebruiken is deze:

IK OMARM DE HEELHEID VAN MIJN GODDELIJKE REALITEIT. Er is macht in nederigheid. Er is macht in vergeving. Er is macht in dankbaarheid. Liefde is de macht die alle deugden en kwaliteiten van Goddelijk Bewustzijn bevat.

Velen van jullie zijn zich ervan bewust dat er in de eerste fases van het initiatieproces een crisis is aangezien de strijd om de macht begint tussen het ego en de Ziel. Ieder persoon moet zich inspannen om zijn/haar illusoire, vervormde realiteit van de astrale niveaus te zuiveren. Het ego-begeertelichaam wordt beheerst door de energieën van de drie lagere chakra’s, en deze onevenwichtige inclinaties moeten wederom onder het beheer van het Zielzelf worden gebracht. Deze periode wordt vaak de Donkere Nacht van de Ziel genoemd of het doorkruizen van de vallei der schaduwen. Als je je temidden van dit proces bevindt, is het belangrijk dat je begrijpt dat je niet wordt gestraft. Nadat je succesvol de schaduwlanden hebt doorkruist en als overwinnaar tevoorschijn bent gekomen, zul je terugkijken en beseffen dat je een grote gelegenheid hebt gehad.

Een spirituele aspirant is een bewust menselijk wezen dat verlichting en Zelfmeesterschap zoekt. In de eerste fases is hij/zij nog wat “zelfgericht”, vaak geneigd tot driftigheid en geïrriteerdheid, en kan vlagen van onzekerheid en neerslachtigheid ervaren. Een spirituele aspirant moet gevoeligheid en een liefhebbende, begripvolle aard ontwikkelen. Het levensdoel van de aspirant zal geleidelijk aan veranderen van persoonlijke ambitie en honger naar macht naar een verlangen om dienstbaar te zijn voor de mensheid. Een verlangen om anderen te dienen is een Zielsinstinct.

Een aspirant begint geleidelijk aan het “Het gaat allemaal om mij, en het ik, mij, mijn” concept los te laten als de externe focus langzaam begint te vervagen. Er is een geleidelijk naar binnen richten en het voornaamste focuspunt wordt het Zonnekrachtcentrum die wordt gevormd door het hart, de thymus en de keel. Als dit gebied baadt in de hogere frequenties van Licht, begint de Drievoudige Vlam in het borstgebied weer op te vlammen als voorbereiding op het opengaan van het portaal naar het Heilige Hart.

Wij willen jullie graag nog enkele belangrijke kernpunten geven om jullie te helpen de wijsheid te integreren die nodig is om een volledig ontwikkelde spirituele aspirant te worden op het pad van Verlichting. * Het Emotie-lichaam is een reflector. Het reageert op externe stimulatie, zoals andere mensen, gebeurtenissen, emotionele gehechtheden en verslavingen.

 • Bewandel het pad van het leven me vriendelijkheid en eerbied. Spreek zacht met onderscheidingsvermogen. Zorg ervoor dat je handelingen de zuiverheid van je Goddelijke Zelf weerspiegelen en laat voetafdrukken van Licht achter die anderen kunnen volgen.
 • Er is een eb en vloed in de cycli van de Ziel, net zoals overal in de Kosmos.
 • De Ziel haalt de Essentie van het leven uit zijn IK BEN Aanwezigheid als voorbereiding op een nieuwe levenscyclus van ervaring. Aan het einde van die cyclus trekt de Levenskracht zich langzaam terug wat resulteert in het proces van de fysieke dood. Echter, de werkelijke Jij in Geestelijke vorm blijft, want je bent onsterfelijk.
 • De impulsen en de invloed van de Ziel zijn veel sterker bij een Wezen dat het pad van bewustzijn heeft betreden dan in een niet-ontwaakt persoon die nog steeds gevangen is in de illusie van een drie-/vierdimensionaal bestaan.
 • Je moet ernaar streven om een altijd groeiende staat van Zielsbewustzijn te handhaven om vooruit te komen op de opwaartse spiraal van ascensie. Het is tijd voor diegenen die deel uitmaken van de nieuwe Werelddienaren om zich van elkaar bewust te worden.
 • Kritiek is een functie van het ego en het lagere denken. Kritiek uiten of fouten zoeken bij jezelf of anderen is uiterst schadelijk. Je voegt energie toe aan datgene waarop je je aandacht vestigt; daarom is het van het grootste belang dat je naar het goede zoekt in alles en iedereen.
 • Constructieve kritiek is soms nodig. Echter, het zou alleen moeten worden gebruikt om iemand te helpen schadelijk gedrag te corrigeren, de juiste actie te ondernemen, of de juiste richting te vinden.
 • JE KUNT ALLEEN FALEN ALS JE STOPT MET PROBEREN. Je kunt wat tijd verliezen, maar je zou met elke fout wat kennis moeten opdoen. Groei en wijsheid komen door te leren wat niet te doen en door de vaardigheden te perfectioneren die je helpen een meester te worden in het door jou gekozen vak.
 • Lagere trillingsenergie schept disharmonieuze frequenties in je Zielslied. De trillingen van disharmonie veroorzaken ongemak in het gebied waar ze ontstonden of waar ze zijn gefocust in het fysieke voertuig. Als de negatieve trillingspatronen krachtig genoeg zijn, kunnen zij ziekte veroorzaken en uiteindelijk het hele lichaam besmetten.
 • Je moet je emotionele lichaam onder controle krijgen via je Hogere Zelf, gidsen en engelenhelpers om ontvankelijk te worden voor de verfijnde frequenties van Kosmische waarheid. Je moet de geest zuiveren van vervormde, negatieve, ontkrachtende gedachten. Alleen een zuiver voertuig kan de wijsheidsleringen van de kosmische bibliotheken van Godsbewustzijn ontvangen en uitzenden.
 • Een spirituele zoeker schenkt geen aandacht aan publieke opinie, oordeel of falen. Aspiranten zijn te herkennen aan hun trillingsfrequenties of Lichtquotiënt, niet aan hun kennis of hun daden.

Onthoud, geliefden, HET KLAROENGESCHAL VAN JE ZIELZELF ZAL BLIJVEN KLINKEN TOTDAT JE GEHOOR GEEFT AAN DE OPROEP. Velen van jullie zijn begonnen of klaar om te beginnen aan hun ware missie, wat die ook mag zijn. Maar vergeet nooit dat het uiteindelijke doel is een doorgever zijn van Scheppersliefde/-licht.

Wij zijn ons ervan bewust dat de toekomst onzeker is, en iedereen ervaart pijn en ongemak in verschillende mate. Wij vragen jullie je te focussen op de wonderen en de vooruitgang die jullie maken, en niet toe te staan dat de angst van de massa’s jullie geest beïnvloedt wanneer jullie door en voorbij alle grote veranderingen gaan die in jullie wereld plaatsvinden. Weet dat wij samen alle tegenslagen te boven zullen komen. Het is onze missie om de weg te openen voor elke toegewijde Ziel die een verlangen uitdrukt om terug te keren naar harmonie en overeenstemming met hun Goddelijke Zelf. Geliefden, als jullie je allen voelen, of in onzekerheid of wanhoop verkeren, ga dan naar jullie Piramide van Licht en wij zullen jullie moed geven, jullie steunen en inspireren. Als je je eenzaam voelt of ongeliefd, ga dan naar je hartcentrum en wij zullen daar zijn, wachtend om je te vullen met de stralende liefde van onze Moeder/Vader God. IK BEN jullie voortdurende metgezel.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in