DELEN

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, diegenen van jullie die de Sterrenzaden* zijn, gaven gehoor aan een welluidende oproep die overal in dit universum hoorbaar was. (*Sterrenzaden, soms Oude Zielen genoemd: Een Sterrenzaad is een Ziel/persoon die vele levens heeft gehad in dit Universum en misschien zelfs in het Omniversum. Dit betekent dat we heel lang geleden een geïndividualiseerd bewustzijn kregen, en dat we vele, vele levens en ervaringen hebben gehad als medescheppers. De Sterrenzaad-zielen zijn degenen die voorop staan in het ascensieproces en die de hogere frequenties van Licht verankeren op Aarde. – Uit ‘Glossary in Reference and Revelations * Glossary and Illustrations R.H.)

Jullie kwamen van verre sterrenstelsels, melkwegen en zonnestelsels, en jullie brachten een schat aan kosmische informatie mee die was opgeslagen in jullie Heilige Geest voor toekomstig gebruik. Er waren strikte voorwaarden waaraan jullie moesten voldoen en plechtige beloftes die jullie moesten nakomen. Jullie stemden ermee in om naar de Aarde te komen gedurende deze belangrijke evolutionaire tijden en te incarneren in zeer uiteenlopende en vaak moeilijke omstandigheden. Jullie deden een belofte dat wanneer de tijd zou komen om het pad van ascensie te betreden, wij jullie vrije wil opzij mochten zetten zodat wij alle noodzakelijke maatregelen konden nemen om jullie wakker te maken. Voor velen resulteerde dit in een Zielsvereniging terwijl anderen die al waren ontwaakt tot hun Zielzelf gereed waren om zich te verenigen met een facet van zijn/haar Hogere Zelf. Wanneer de Ziel uiteindelijk volledig versmelt met het Heilige Hart, is dat een grootse hereniging van enorme omvang. Wanneer je intenties bestaan uit wijsheid bedekt met liefde en naar buiten gebracht met zuiverheid, word je een machtige bron van Heilige Vuurenergie.

Dit ontwaken leidde tot een massaal Goddelijk ongenoegen onder deze voorhoede. Jullie hebben allemaal iets ervaren van de enorme transformaties die hebben plaatsgevonden bij de massa, en jullie hebben ook de versnelde Aardse veranderingen gezien of gevoeld die hebben plaatsgevonden en nog steeds regelmatig plaatsvinden. De meesten van jullie die bewust moeite hebben gedaan om hun Goddelijkheid weer op te eisen, met de middelen waartoe zij zich aangetrokken voelen/voelden, maken deel uit van deze groep. Jullie stemden toe om de voorbeelden te zijn en alles in jullie vermogen te doen om de weg voor anderen te vergemakkelijken door bewakers van het Licht te worden, wegbereiders en Werelddienaren. In vroegere tijdperken was het ascensieproces alleen toegankelijk voor diegenen die incarneerden als ingewijden die standvastig het pad bewandelden, en als discipelen die de missie hadden om zoveel mogelijk Goddelijk Licht te verankeren en kosmische wijsheid uit te dragen. Die tijd is voorbij. Het is een tijd van totale ascensie, want alle planeten, zonnestelsels en melkwegen in dit universum zijn actief betrokken bij een ascensieproces. De Raderen van de Schepping spiraliseren altijd neerwaarts of opwaarts, naar binnen of naar buiten, afhankelijk van de grote kosmische cyclus van de betreffende tijd.

Gedurende de afgelopen jaren in Aardse tijd hebben wij jullie grondige instructies gegeven om Piramides van Licht/Kracht te bouwen in de vijfde dimensie. Er is nu een prachtige Wereldpiramide die miljoenen zielen trouw bezoeken om de Adamanten Deeltjes in te ademen, de zuivere Goddelijke Essentie van de Schepping. Door te vragen om het hoogste goed voor de mensheid, de Aarde en de hele Schepping, wordt dit Elixer des Levens geactiveerd door je liefdevolle intentie en uitgeademd naar de grote Lichtontvangers in de grote piramide. Je Essentie van Liefde wordt dan duizend maal versterkt en ten volle benut door de Elohim en de engelenkrachten. De Universele Wet stelt dat er een tijd moet komen waarin alle bewuste Zielen een deel moeten gaan teruggeven van de Goddelijke geschenken van Liefde/Leven die zij toebedeeld hebben gekregen. Als je actief meedoet met het delen van jouw deel van Adamanten Deeltjes via de Wereldpiramide, vervul je je verplichting aan onze Goddelijke Ouders als een actieve en zorgdragende medeschepper. Dit is de hoogste en meest effectieve vorm van teruggeven. Het is belangrijk dat je je aardse rijkdommen deelt, maar nog belangrijker om je gaven en talenten van de Geest te delen.

In de afgelopen jaren hebben velen van jullie geholpen met het bouwen van vijfdimensionale Groepspiramides op veel strategische plaatsen rond de Aarde. Vaak zijn de instructies die wij jullie geven een voorbereiding voor en groter plan die in de toekomst vorm krijgt. Nu is het voor ons tijd om ons te focussen op het creëren van een omgeving voor het samenkomen van de groep van Werelddienaren. Voor dat doel zijn de groepspiramides rond de wereld langzaam samengevoegd tot één grote piramide in de hoogste lagen van de vijfde dimensie. Deze piramide is niet zo groot als de Wereldpiramide, want er is een fundamenteel verschil tussen de twee. De Wereldpiramide is geschapen voor de hele mensheid, opdat ieder die er naartoe wil gaan om in contact te treden met onze Vader/Moeder God, de grote Wezens van Licht en de engelenkrachten, dat kan doen. Het is een plaats om dankbaarheid te tonen en eer te bewijzen aan onze Goddelijke ouders, de Opperste Schepper, en de indrukwekkende krachten van de hemelse rijken.Het is een heilige plaats van de hoogste vorm, en iedereen die de gelukzaligheid van Eenheid wil ervaren en zijn/haar spirituele overvloed en onvoorwaardelijke liefde wil delen, is er verzekerd van een plaats. Je zou het een grote Kathedraal in de Hemel kunnen noemen want in de toekomst zal het de plats innemen van vele huizen van aanbidding wanneer de wereldreligies de gevorderde wijsheidsleringen van onze Vader/Moeder God gaan accepteren.

De Werelddienaar-piramide zal zijn voorbehouden aan degenen die op weg zijn naar Zelfmeesterschap en die het recht hebben verworven om hun geïntegreerde kennis/wijsheid te delen met anderen. Net zoals met de Steden van Licht dien je eerst in je persoonlijke piramide te gaan om van daaruit de reis te maken naar de Werelddienaar-piramide. Wij zullen in de naaste toekomst meer vertellen over het doel en de voordelen van de Werelddienaar-piramide. Het volstaat nu om te zeggen dat dit een van de grootste gelegenheden is die jullie ooit zullen hebben om de mensheid en de Aarde te dienen.

Onthoud, inwijding is nu een groepsgebeurtenis, niet een individuele kundigheid. Je moet bereid zijn om degenen op het pad achter je op de ene of andere manier te helpen, zodat wanneer jij wordt verheven, de hele mensheid wordt verheven. De Ziel heeft een natuurlijke neiging naar groepsbewustzijn. Het is de ziel die naar hereniging zoekt, niet de ego-persoonlijkheid. Vordering op het pad vergroot Zielsbewustzijn en groepsbewustzijn.

Miljoenen Zielen bevinden zich temidden van wat een initiatieproces kan worden genoemd; echter, wij willen duidelijk maken dat dit een natuurlijk onderdeel is van het ascensieproces. Zoals je misschien al eerder hebt gehoord, is ascensie een altijd-evoluerend, voortdurend, blijvend evolutieproces, en niet een bestemming. Weet ook dat jullie vele malen eerder, in een groot aantal plaatsen en realiteiten verschillende fases van het ascensieproces hebben ervaren.

Als een aspirant op het pad zullen steeds grotere kosmische waarheden aan je worden geopenbaard. Wees je er echter van bewust dat de mindere principes van tijdloze wijsheid steeds zullen worden uitgebreid om de unieke regels, wetten en waarheden te belichamen van het volgende niveau van bestaan in de nooit-eindigende cyclus van ascensie in bewustzijn. Onthoud, kennis moet worden geïntegreerd en toegepast op een gepaste, efficiënte manier om te worden vastgehouden als wijsheid. Spirituele/menselijke Wezens zijn zij die hun Superbewuste vermogens hebben ontwikkeld waardoor zij kunnen putten uit de enorme hoeveelheid informatie die ligt opgeslagen in hun Heilige Geest. Uiteindelijk krijgen zij het vermogen om inspiratie en hogere kennis te ontvangen uit de hogere dimensies via de vele fragmenten van hun Zielzelf, die zijn verspreid over het universum.

De Superbewuste Geest / Hogere Zelf is de verbinding met de Spirituele rijken. Aanvankelijk kun je vleugjes informatie/inspiratie krijgen via je intuïtieve vermogens en tijdens de meditatie. De vermogens van de geest worden enorm versterkt wanneer een aspirant op het pad vakkundiger en makkelijker de hogere frequentiepatronen van de Heilige Geest leert gebruiken. Door het gebruiken van de hogere frequentiebereiken van de hersenstructuur, zal een behoorlijk deel van je herinneringen van vroegere gebeurtenissen vervagen omdat je het bereik van de instinctieve hersenen/geest verlaat en opgaat in de Hogere Geest. Ascensie vergroot de geest, een proces waarbij je van de ene staat van bewustzijn naar de andere gaat. Het bewustzijn wordt groter en omvat de hele mensheid, de Aarde het zonnestelsel en zijn werking. De focus is niet langer gericht op het kleine zelf. Het ultieme doel is een galactisch Wezen worden en uiteindelijk het bereiken van een universeel bewustzijn.

Geliefden, wij trachten steeds de meest relevante informatie te geven om jullie te helpen begrijpen wat er gaande is, een ruim overzicht van wat jullie kunnen verwachten, en ook methodes, middelen en oefeningen om jullie door het evolutionaire proces heen te helpen met zo min mogelijk ongemakken middels het geschenk van gratie (wat de verfijnde energie van Karma is). Zoals altijd echter, sporen wij jullie aan om alleen die concepten te accepteren die in jullie hart en Ziel resoneren als jullie waarheid. Volg anderen niet gedachteloos, want je bent de meester van je eigen bestemming, en als zodanig dien je steeds je onderscheidingsvermogen te gebruiken. Er zijn veel toegewijde boodschappers van hogere wijsheid die hun levens hebben toegewijd aan het doorgeven van wijsheidsleringen voor de huidige en toekomstige tijd van wereldverruimend bewustzijn. Zij streven ernaar om de grootst mogelijke wijsheid en meest nuttige informatie aan te reiken, en omdat te doen moeten zij voortdurend streven naar nauwkeurigheid en foutloosheid. Door hun werken zullen zij gekend worden. Geen enkele negativiteit kan hen afleiden of afhouden van het vervullen van hun missie.

Het is nu tijd voor diegenen van jullie die hun spectrum van Licht en Schaduw hebben teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau van dualiteit om de weg te openen van communicatie met de Wezens van de Hogere Rijken. Dit betekent dat je de enorme taak van het zuiveren van je voornaamste deel van je Karmische verplichting hebt volbracht, waardoor je Energetische Blauwdruk zeer positieve, gunstige trillingspatronen uitstraalt. Het betekent ook dat je succesvol een nieuwe verbinding tot stand hebt gebracht met en tussen je Heilige Geest en je Heilige Hart. Velen van jullie beginnen impulsen te ontvangen, boodschappen van inspiratie en gevorderde informatie van je Hogere Zelf, je gidsen of gespecialiseerde engelenhelpers. Wij willen jullie waarschuwen dat het hoogst ongebruikelijk is om verbinding te maken met de trillingspatronen en informatie te ontvangen van een van de hogere Wezens van Licht, de Meesters van het Licht of de hogere engelenrijken waar de Aartsengelen verblijven zonder een periode van training en beproeving. Wij vragen jullie langzaam voorwaarts te gaan, en je Hogere Zelf je te laten leiden door het proces. Door dat te doen maak je een stevige verbinding met de kosmische frequenties van hogere intelligentie, en zul je je geleidelijk aan ontwikkelen tot de meer gevorderde leraren van kosmische wijsheid.

VRAAG: “Kunt u uitleggen wat het OORZAKELIJKE LICHAAM is?”

Het Oorzakelijke Lichaam is een deel van je Hogere Zelf of Overziel die op het Hogere Mentale Niveau verblijft. Het bevat een totaal van alle positieve dingen die je hebt uitgevoerd/gecreëerd tijdens je leven. In sommige levens is er misschien weinig toegevoegd aan je opslagplaats van goddelijke handelingen, maar in andere belangrijke levens ben je zeer dienstbaar geweest waardoor na verloop van tijd je opgebouwde hemelse schatten enorm zijn toegenomen. Daardoor is de weg naar de eerste sfeer of het eerste fragment van je Hogere Zelf geopend, en beginnen de geschenken en de wijsheid die daar zijn opgeslagen door te stromen naar de hersenstructuur en het fysieke voertuig. De Ziel doet elke moeite om je te helpen verbinding te maken met je Hogere Zelf, want zowel je Zielzelf als je fysieke zelf heeft daar heel veel baat bij. Geleidelijk aan, na verloop van tijd, raakt je menselijke bewustzijn afgestemd op Kosmische Intelligentie.

VRAAG: “Brengt tonen de chakra’s op de juiste frequentie?”

Tot op zekere hoogte. De getoonde klanken brengen het proces op gang van het loslaten van disharmonieuze gedachtevormen van de chakra’s, en uiteindelijk zullen deze etherische, draaiende spiralen van energie Levenskracht-energie van bepaalde frequenties uitstralen zoals zij aanvankelijk bedoeld waren te doen. Het proces is heel geleidelijk want de onevenwichtige energieën komen in het vier-lichamen systeem terecht: fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch, en uiteindelijk in de wereld van de vorm door de Wet van de Cirkel of het Oneindigheidspatroon. In het verleden was het noodzakelijk om te ervaren wat je had gecreëerd, of om op een bepaalde manier je negatieve karmische handelingen te rectificeren. Dit betekent dat deze negatieve energieën dingen in je realiteit in gang zetten opdat je ze kunt transmuteren en de trillingspatronen kunt terugbrengen naar harmonieuze frequentiepatronen. Geleidelijk aan, wanneer de negatieve patronen zijn losgelaten, keren de chakra’s terug naar een juiste en hogere frequentie.”

Positieve gedachten en handelingen maken dat de chakra’s evenwichtige en harmonieuze trillingspatronen de wereld instralen, wat uiteindelijk resulteert in Zelfmeesterschap en een verlichte staat van Zijn. Daarom is het zo belangrijk om dagelijks de Violette Vlam te gebruiken om alle disharmonieuze energieën te transmuteren opdat je niet de oorzaak-en-gevolg-resultaten van je onevenwichtige gedachtevormen hoeft te ervaren. Het is gunstiger om ze te transmuteren wanneer ze worden gezuiverd via het geschenk van de Violette Vlam van Transformatie. Dit helpt je om wat wordt genoemd een Toestand van Gratie te gaan ervaren.
viollette vuur

Moedige vrienden, ik vraag jullie je spirituele pantser te versterken met de kwaliteiten en deugden van de Eerste Straal van Goddelijke Wil / Macht: integriteit, moed, waarheid en standvastigheid, terwijl we samen verdergaan als Werelddienaren. Ik beloof de weg te wijzen en jullie te beschermen zover als de universele wet dat toestaat. Als Werelddienaren onder de leiding van de Kosmische Raad van Licht, samen, kunnen wij niet falen. Wij zijn heel tevreden over jullie.

IK BEN AARTSENGEL MICHAËL

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

Boodschap van Aartsengel Michael – Mei 2010 * LM-05-2010

4 REACTIES

 1. @Gordon: In het verleden was het noodzakelijk om te ervaren wat je had gecreëerd, of om op een bepaalde manier je negatieve karmische handelingen te rectificeren. Dit betekent dat deze negatieve energieën dingen in je realiteit in gang zetten opdat je ze kunt transmuteren en de trillingspatronen kunt terugbrengen naar harmonieuze frequentiepatronen. Geleidelijk aan, wanneer de negatieve patronen zijn losgelaten, keren de chakra’s terug naar een juiste en hogere frequentie.”

  Ik heb het idee, dat als die chakra’s goed draaien, je dan vrije wil ook weer los kan zien van die ascentie, want als je goed werkt, heb je geen vrije wil sturing meer nodig, vrije wil is enkel zo speciaal heilig in tijden van onbalans. Ik merk sterk op wanneer die chakra punten minder goed draaien bij mensen vanwege me directe reactie voor iemand zijn, tijdens en erna.

  Ik haal dit stukje er in het bijzonder uit, want zoals de engel aangeeft, gaat het allemaal wel ok, maar ik voel sterk, bij die vraag, bij dat stukje wat ik heb geselecteerd, dat die ongebalanceerde energie poorten nog een hoop activatie mogen hebben om dat laatste zetje prettig te laten verlopen voor vele nieuwetijdsmensen. Het kan ook zijn, dat iedereen die nu nog onbalans voelt het niet zou halen, maar dat lijkt me stug en dan hebben we het over een heel klein groepje en zeker niet de hele mensheid 🙂

  Voel me helemaal zweverig als ik dit soort teksten aandachtig lees hehe, roze wolkjes idee alleen dan zo’n serene rust erbij ipv dat vlinderkriebel gevoel. Voel het ook bij contact, wanneer integriteit, moed, waarheid en standvastigheid resoneert met andermans energiepoorten.

  Liefde,

  Greg

 2. Wat een prachtig artikel, het zet me helemaal in mijn kracht. Voel me ook erg thuis bij de Michael-familie 🙂

  Dat van die vrije wil viel mij ook al op. Dan mag ik wel heeeeel erg blij zijn dat ik die belofte ooit heb gemaakt 😉

 3. Deze zag ik niet aankomen:

  Jullie deden een belofte dat wanneer de tijd zou komen om het pad van ascensie te betreden, wij jullie vrije wil opzij mochten zetten zodat wij alle noodzakelijke maatregelen konden nemen om jullie wakker te maken.

  Ga er nog even over nadenken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in