Wet van de Cirkel. Wet van de Driehoek

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

oktober 2010

Geliefde meesters, jullie leven in een onwerkelijke wereld, een wereld vol illusie waarin de waarheid werd verdraaid, veranderd en zelfs uitgewist om jullie je door god geschonken macht af te pakken en je vast te houden in een werkelijkheid van angst, strijd en ontberingen.

Het meester plan van de Schepper ligt opgeslagen in jullie Heilige Geest, en zowel de sleutel tot de wijsheid der eonen als de macht om opnieuw een meester medeschepper op Aarde te zijn, ligt opgeslagen in je Hartchakra. Daarom hebben we zo vaak de nadruk gelegd op het belang van het verwijderen van het scherm dat jullie eonen geleden over jullie Solaire Hartchakra hebben geplaatst om niet meer zoveel emotionele smarten te voelen.

Wat jullie niet beseften is dat hiermee je schittering grotendeels verflauwde, omdat de in – en uitstroom van Goddelijk SchepperLicht door je Hartchakra eveneens enorm afnam. Met als gevolg dat jullie niet meer de Adamantine Partikels van SchepperLicht konden activeren met zuivere liefdevolle intenties binnen je Hartchakra.

Sindsdien hadden jullie alleen de halfspectrale Oorspronkelijke LevensKracht Substantie om mee te werken. Je Drievoudige Vlam kon niet langer branden, waardoor jullie medescheppers vermogen ook verminderde, en daarmee begon de strijd om je af te kunnen stemmen op, en gebruik te maken van je door god geschonken eigenschappen en talenten.

Jullie bevinden je in een tijdperk van grote/grootse Ommekeer, correctie en expansie, waarbij jullie een kans krijgen om alle negativiteit die je persoonlijk hebt geschapen, samen met het onrecht dat je is aangedaan te harmoniseren.

We hebben al uitgelegd dat toen jullie als SterrenZaden aan je reis in de Grote Leegte, het niet gemanifesteerde Universum begonnen, er ook minutieuze plannen voor de terugreis naar de zuivere Rijken van Licht werden ontworpen, en in de ‘koelkast’ werden gezet tot de juiste tijd en de juiste voorwaarden zich voor zouden doen.

Die tijd is aangebroken, en het plan werd uit de kast gehaald in de vroege jaren 80 van de vorige eeuw in Aardse tijd. Zoals jullie gemerkt hebben is elke fase van het leven voor mensheid en Aarde de laatste dertig jaar radicaal veranderd. Geliefden, besef dat wat in het recente verleden is gepasseerd, de opmaat is voor nog grotere veranderingen, en wij getroosten ons de moeite om jullie te voorzien van technieken, geavanceerde informatie/leringen en kansen om met Ease & Grace op de golven van verandering te surfen.

Wij hebben in het kort en op diverse manieren uitgelegd hoe jullie opgespitst werden in steeds kleinere facetten van je Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid als voorbereiding op jullie hulp bij het scheppen van steeds dichtere, lagerfrequente, en lagerdimensionale galaxies, zonnestelsels en planeten.

We hebben ook besproken hoe elk fragment van jullie goddelijkheid in twee GodsVonken uiteenging; één met vrouwelijke eigenschappen, en de ander met mannelijke kenmerken. Elk van die diepgaande afscheidingen werd tot stand gebracht in een kleine piramide van Licht die speciaal daartoe was ontworpen. Het meesterplan was onfeilbaar, want elke keer dat jullie je Essentie opdeelden, lieten jullie een etherische replica achter in die kleine Lichtpiramides, die wachtte tot het tijd was voor de hereniging. Die persoonlijke piramides zijn doorheen gans het Universum, in elke dimensie en in vele subdimensies verspreid.

Onze Vader/Moeder God, de Elohim/Bouwers van Vorm en de Aartsengelen hebben levende Piramides van Licht gecreëerd op elk niveau van de Schepping, opdat jullie toegang zouden verkrijgen tot de bouwstenen van het leven. Deze levensschenkende vormen geven toegang tot Lichtfrequenties die noodzakelijke componenten voor transformatie zijn, waarmee jullie, als menselijke wezens, terug kunnen keren naar ene hoger bewustzijn; jullie goddelijke staat van Zijn.

Jullie zitten in het proces van herverbinding met de vele facetten van je Zelf die zich op de meervoudige 5D niveaus bevinden, en enkele van jullie hebben zelfs al verbinding met een of twee aspecten ven je 6D Essentie.

Wanneer wij spreken van een Zielsvermenging, gaat het niet om een éénmalig voorval. Het is het begin van een gestaag, wonderbaarlijk en gecompliceerd proces, waarbij iedere keer dat jullie Energetische Signatuur een bepaald trillingsgetal bereikt je een hereniging krijgt met een hoger aspect van je Ziel/Hoger Zelf.

De Piramide met de Etherische Replica van dat facet van het Zelf stemt zich af op jullie Zuil van Licht (dat is jullie connectie met je Ik Ben Aanwezigheid/GodZelf) en de Essentie van dat fragment versmelt dan geleidelijk aan met je ZieleZelf in je Hartchakra. Zodra jullie een bepaald niveau van GodBewustzijn bereiken, wordt het proces aanzienlijk versneld, en de tijd tussen de ZielsVersmeltingen wordt dramatisch korter.

De Wet van de Cirkel is doorheen gans het Universum in werking gesteld, en de energetische impact van deze Grootse Zaad Gedachte van de Oppermachtige Schepper werkt nu op volle kracht. De tijd van expansie voor deze fase van de Schepping loopt ten einde, en de huidige fase van deze cyclus houdt in dat de Schepper zijn/haar Essentie uitstuurt om alles dat werd gecreëerd tijdens deze specifieke cyclus van expansie in te lijven of te integreren.

Het is een samensmelten van al de harmonisch manifeste Essentie van de Schepping, waardoor de Oppermachtige Schepper, de Goden en Godinnen van gans het Omniversum en alle Grote Lichtwezens alles wat ze hebben gecreëerd ook mogen kennen en ervaren.

Jullie hebben vaker het gezegde: ‘Zo Boven, Zo Beneden’ gehoord, en dat is een belangrijke waarheid om te onthouden. Net zoals jullie alle facetten van je goddelijkheid weer opeisen, wordt dit herenigingsproces vanuit de Oppermachtige Schepper ook naar buiten/beneden toe geprojecteerd.

De informatie die we jullie gaven om je te helpen bij het weer opeisen van je mee scheppende (co-creatieve) vermogens, is een microkosmische kopie van het creatieve proces doorheen het Omniversum. Ten eerste moeten jullie het vermogen ontwikkelen om het VolSpectrale Metatronische Licht/ LevensKracht van dit Universum, de zogeheten Adamantine Partikels, aan te trekken. Dit wordt via de Rivier van Leven uitgezonden uit de HartKern van onze Vader/Moeder god.

Dit wordt toegankelijk als jullie Energetische Signatuur resoneert op het centrum van het vierdimensionale niveau en hoger. Om te profiteren van dit goddelijke geschenk dienen jullie de Universele Wetten van manifestatie begrijpen en toepassen, en jullie moeten de Adamantine Partikels van Licht met je zuivere intenties activeren, voordat deze Essentie van Licht geactiveerd wordt, en in de wereld van vorm kan uitstromen.

Om het proces te versnellen is het belangrijk dat jullie je eigen Schepper Wiel/ Flower of Life Cirkel om je heen hebben geschapen, en het gevuld hebben met je consciëntieus uitgedachte grootse ontwerp voor de toekomst. Vervolgens, via je Lemniscaat Ademhaling, gerichte aandacht en doelbewuste acties, wordt het proces van manifestatie in de materiële wereld enorm versneld.

De getijden van de Schepping zijn eeuwig in beweging.

Er is een Still Point pauze, terwijl de Zaad Gedachten worden gevormd en zich samenvoegen, en de Essentie van Leven wordt geactiveerd binnen de geest en het hart van de Schepper, naar jullie toe, de menselijke co-creators op Aarde. Dit wordt bereikt door het met liefde bezielen/activeren van de Zaad Gedachten. Die Zaad Gedachten worden dan in de leegte uitgeademd om manifest te worden in de wereld van vorm.

Dit proces loopt door elke grote cyclus tot het tijd is om het proces van terugkeer of hereniging te starten. De ganse schepping bevindt zich in het proces om geïntegreerd te worden in de Grote Schepper Cirkel van Goddelijk Licht in afwachting van het volgende grote Still Point, en de volgende gedenkwaardige cyclus van expansie.

Als je dit kan zien als het in – en uitademen van Schepper Adem in de vorm van een Lemniscaat met het Still Point vlak voor de nieuwe Inademing begrijp je wat hier geschreven staat.

Dit proces herhaalt zich voortdurend op elk niveau van de Schepping binnen dit Universum. Mijn dappere vrienden, jullie bevinden je midden in een Kosmisch Herenigingsproces, en jullie zullen hoe dan ook op de juiste tijd evolueren. Jullie dienen te beseffen dat dit transformatieproces een lange en complexe cyclus is. Het kan echter een geweldige reis worden als jullie profijt trekken uit de Wijsheidslessen en handvatten die we jullie aanreiken.

De Wet van de Cirkel bepaalt dat elke nieuwe creatieve onderneming binnen in het Still Point van Wil/Kracht, de KernEssentie van de Schepper of medeschepper moet beginnen.

De Wet van de Driehoek.
De Wet van de Driehoek is een ander belangrijk deel van de Schepping. Jullie zijn bekend met het concept van de Drievuldigheid uit de bijbel. Vader, Zoon en Heilige Geest vormen in feite het mannelijke aspect van God, de Eerste Straal van Goddelijke Wil/Kracht, waarbij de Heilige Geest het Moeder aspect van God is, dat bezield is met de Zaad Gedachten/Adamantine Partikels uit het Bewustzijn van de Vader God.

De Zaad Gedachten worden daarna geactiveerd door de Tweede (Kosmische) Straal van Liefde/Wijsheid in de HartKern van de Moeder God, en dan het Universum in geprojecteerd via de Rivier van Leven, om gebruikt te worden door de Zonnen (zonen en dochters) middels de kwaliteiten, eigenschappen en aspecten van de Derde Straal om werelden en manifestaties zonder beperking te creëren.

Als je nog geen kennis hebt genomen van de functie van de Zeven Kosmische Stralen kan dit ‘adacadabra’ voor je zijn…

De Macht van de Drievuldigheid is de drijvende kracht geweest in het ganse Universum.
Aartsengel Metatron, Heer Melchizedek en ikzelf, Aartsengel Michaël vormen een Drievuldigheid/Drie-éénheid van Bewustzijn op Universeel niveau. Wij dragen en Stralen de Goddelijk Licht/Wijsheid/Wil aspecten en kwaliteiten van onze Vader/Moeder God uit in dit Universum.

De Drie-éénheid van Bewustzijn is ene belangrijk deel van het scheppingsproces, want jullie moeten de eigenschappen, kwaliteiten en aspecten de drie machtige God Stralen benutten als jullie een succesrijke en meesterlijke schepper van vorm willen worden op elk niveau van de Schepping.

Jullie, de Sterrenzaden, nemen deel aan vele groepen, klein en groot, doorheen het universum, en jullie hebben speciale opdrachten geaccepteerd, die als groep volbracht moesten worden op verschillende locaties op specifieke tijdlijnen.

We hebben eerder gezegd dat jullie gecodeerd zijn met tijd – of gebeurtenis gerelateerde triggers binnen jullie Diamanten Kern God Cel, die geactiveerd zijn of zullen worden op de voorbestemde tijd, of wanneer een specifiek deel van het Grote Plan geïnitieerd zou worden.

Jullie maken deel uit van vele Drie-éénheid Cellen, die opgebouwd zijn rond speciale missies/opdrachten van de hoogste orde! Deze triades zijn gewoonlijk samengesteld uit intieme Zielsverwanten, of zielen die in het verleden samen vele speciale opdrachten hebben volbracht en dat in de toekomst blijven doen. Groepen van drie, negen en twaalf komen steeds vaker samen in deze tijden van hereniging, en dat zal in de toekomst alleen maar vaker gebeuren.

Zijn jullie er klaar voor om je visioen voorbij je persoonlijke kleine wereld of jullie microkosmische werkelijkheid te tillen? Zijn jullie bereidwillig te accepteren dat jullie alles en iedereen in dit Universum tot zekere hoogte beïnvloeden, en dat een ieder op Aarde en in elk ander rijk ook jullie beïnvloedt?

Wij vragen elkeen van jullie of je bereid bent de wonderbaarlijke geschenken die jullie Goddelijke Geboorterecht zij ook te gebruiken? Wat zal jullie nalatenschap zijn aan de mensheid en de wereld? Reik naar de sterren, geliefden, want er is geen limiet aan wat jullie mogen manifesteren als je dromen in harmonie zijn met het Goddelijke Plan voor het hoogste goed van allen.

Doe een beroep op ons, en wij zullen je keuzes/beslissingen ondersteunen. Weet dat wij altijd nabij zijn om je te inspireren, te begeleiden en te beschermen, en om de liefde van onze Vader/Moeder God naar jullie te stralen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Dit artikel mag vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

6 REACTIES

  1. een stelregel van mij is: accepteer alleen dat wat als JOUW waarheid voelt, en niet die van anderen. Je voelt vanzelf wat bij jou past, bij jou “hoort”, en dat is jouw waarheid.

  2. het is, denk ik, voor een ieder die zich aangesproken voelt. vaak zijn dat toch de “lichtwerkers, de mensen die qua bewustzijn voelen waar het over gaat en, vooral, het fijn en vertrouwd vinden wat ze lezen.

  3. het lijkt alleen alsof hij tegen een groep uitverkorenen praat of iets dergelijks ipv tegen iedereen… dat vind ik een beetje apart. Dan vraag ik me af wie die groep is… maar ik gok dat dat iedereen is die zich aangesproken voelt?!

  4. even zo ipv via twitter! wie is de ‘jullie’ waar tegen gepraat wordt?? of bv. de artikelen waarin over ‘de groep’ gepraat wordt.. die hebben het ook altijd tegen ‘jullie’ maar wie is ‘jullie’ dan precies?! en wie niet?

    • @Manon, de groep is volgens mij de naam van een aantal lichtwezens. Van steve rother- “de groep” , waarbij Steve “de groep” “channelt” Jullie is een gewone aanspreekvorm toch?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in